ISI KANDUNGAN

BAB

KANDUNGAN Judul Penghargaan Prakata

MUKA SURAT i ii iii

BAB 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.3.1 1.2.4 1.2.5 1.2.6

PENGENALAN Pengenalan Latihan Industri Objektif Latihan Industri Objektif Laporan Latihan Industri Kepentingan Latihan Industri Kepada Pelajar Latar Belakang Organisasi Sejarah Penubuhan Organisasi Logo Organisasi Halatuju Organisasi Visi dan Misi Organisasi Objektif Bersama Ahli Lembaga Carta Organisasi 9 1 2 3 4 5 6 7 7 7 8 8

BAB 2 2.1 2.2

RINGKASAN AKTIVITI Pengenalan Ringkasan Aktiviti 10 12

2.3 BAB 3 3.1 3.2 BAB 4 4.1 4.2 4.3 BAB 5 5.1 5.2

Rumusan Mingguan KESELAMATAN Alatan Perlindungan Diri Peraturan Keselamatan PENGENALAN TENTANG KOMPUTER Sejarah Komputer Tentang Komputer Cara Komputer Berfungsi KOMPONEN KOMPUTER Komponen Utama Komputer Perkakasan Komputer

13

38 39

49 57 58

63 76

BAB 6 6.1 6.2 6.3 BAB 7 7.1 7.2 7.3 7.4

SISTEM RANGKAIAN Pengenalan Perkakasan LAN Teknologi Switch TEKNIK TROUBLESHOOTING Cara-cara mencari kerosakan Teknik Asas Tips Troubleshooting 10 Teknik Baikpulih Komputer 122 120 124 125 97 901 115

BAB 8 BAB 9 9.1 9.2 9.3 BAB 10

KESIMPULAN KOMEN DAN CADANGAN Komen untuk syarikat Cadangan untuk syarikat Cadangan untuk Politeknik LAMPIRAN DAN RUJUKAN

126 128 127 127 128 129