You are on page 1of 4

Krisis sa ekonomiya ng Pilipinas

By: Yumaira U. Panganiban

Korupsyon, pagnanakaw, mga rebeldeng may kanya-kanyang agenda at paniniwala,
paglobo ng populasyon at tuluyang pagbagsak ng ekonomiya ng Pilipinas…. Ano pa ba ang
bago? Wala na bang nakakagulat? Wala na bang iba? Palagi na lamang ba tayong nahuhuli
pagdating sa pag-unlad? Ang iilang mga paksang ito ay hindi na bago sa pandinig ng iilan satin
sapagkat naririnig natin ito kahit saan pa tayo mapunta. Nagkalat sa dyaryo, radyo, at maging sa
balita sa mga telebisyon ay makikita natin ang krisis na hinaharap ng ekonomiya ng Pilipinas.
Hindi na nakapagtatakang nangyayari ito sa ating bansa dahil na rin sa napakarupok na sistema
ng gobyerno sa Pilipinas.

Paano nga ba natin maitutuwid ang sistema ng gobyerno sa ating bansa, kailangan pa
sigurong magkaroon ulit ng People’s Power Revolution upang masugpo ang pagdami ng mga
tiwaling opisyal na para nga bang mga damong ligaw na kay hirap sugpuin. Samu’t saring
dahilan ang nasa likod ng pagbagsak ng ating ekonomiya at dahil iba-iba at pagkagulo-gulo ng
pagpapaliwanag ng mga kinauukulan tungkol sa krisis na ito ay hindi na alam ng mga tao kung
ano ang paniniwalaan. Nakakatakot isipin na hindi na natin alam kung kanino nga ba
maniniwala at magtitiwala. Hindi na natin alam kung ano ba ang pupwedeng nating maitulong sa
pag resolba ng krisis na hinaharap natin. Pero ang sabi naman ng mga opisyal ng gobyerno ay
masosolusyunan nila ito at hindi na natin kailangan pang mabahala. Pero sa totoo lang, kahit sila
ay wala ring mga ideya kung paano masosolusyunan ito kung hindi uutang o di kaya ay hihingi
ng tulong sa ibang bansa. Ngunit, hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay matutulungan nila
tayo sapagkat itong mga bansang ito ay may kanya-kanya rin naming krisis na inihaharap. Hindi
natin masisisi ang mga bansang ito dahil sa mga oras ng sakuna ay talagang sari-sarilihan ang
pakikipaglaban sa kahirapan.

Kailangan na nating gumising sa katotohanan at bumangon upang ipagpatuloy ang dati
nang nasimulang laban. Sana ay sa papalapit na eleksyon maiboto natin ang karapat-dapat na
maging presidente na alam nating makakatulong sa pagresolba sa krisis ng ekonomiya. Kaya
naman talaga nating makipagsabayan sa ibang bansa kung talagang gugustuhin lang natin. Kung
kikilos lamang tayo para sa pagbabago. Itong mga krisis na ito, kung tutuusin, ay isang leksyon
sa atin at sa ibang bansa na huwag maging masyadong mapagmahal sa mga makamundong
bagay, sa pagpapayaman, sa pera, na hindi naman talaga dapat maging sentro ng buhay ng bawat
tao.

at the New Year's Eve night. normally fish will be served. and give them a long life. and loud sounds. fireworks will be launched to celebrate the coming of the New Year as well as to drive away the evil. which ranges from one to a few thousand Chinese Yuan. Therefore. animals. During the dinner. Right after 12:00PM on New Year's Eve. Shou Sui Shou Sui means "after the New Year's Eve dinner" as family members will normally stay awake during the night. Usually the red racket is given by adults. Later. people will launch fireworks. It is believed that the person who launched the first firework of the New Year will obtain good luck. and elderly to young children in the New Year days. These two dishes signify prosperity. New Year Markets . especially for those with family members away from home. Normally. light fires. Red Packets The Red packet is a red envelope with money in it. fire.Chinese New Year Traditions Different parts of China have very different traditions. Fireworks Fireworks are used to drive away the evil in China. It was believed that the money in the red packet will suppress the evil from the children. the "Year" will come out to harm people. and proprieties. people found that the "Year" is afraid of the color red. Dumplings are the most important dish in Northern China. Some people just stay up until the midnight after the fireworks. especially married couples. and stay awake the whole night to fend off the "Year". According to tales and legends. keep them healthy. The majority of Chinese will have New Year's Eve dinner at home instead of a restaurant. Other dishes are dependent on personal preference. there was a mythical beast named the "Year". At the night of New Year's Eve. The following are the most typical: New Year's Eve Dinner The New Year's Eve dinner is the most important dinner for the Chinese. this is the family reunion dinner.

year paint. Shang Dynasty (1766 BC . Historically. a temporary market will be setup to mainly selling New Year goods. it was said to start from the year end religious ceremony during the Shang Dynasty (1766 BC . the date of celebration varied from mid-winter to early spring. where it remains. decorations. With the maturity of the solar base calendar. such as clothing. lanterns. The market is usually decorated with a large amount of lanterns. and small arts.87 BC) of the Han Dynasty (206 BC . The following is a brief list: Emperor Yao and Emperor Shun (~ 2300 BC): small scale New Year celebration type of activities.220). when bathing did not occur often. Decoration After the cleaning. people would normally take one to welcome the New Year. At the beginning. People will follow religious ceremony to say farewell to the food god.1122 BC): New Year celebration started from religious ceremony. Most of the decorations are red in color. Small Year Small year is the 23th or 24th of the last month of the year. etc.1122 BC). fireworks. papercutting. Emperor Wu (157 BC . Han Dynasty (206 BC . people will decorate the house to welcome the New Year. dui lian. door gods. Cleaning A few days before the Chinese New Year. Chinese New Year History It is unclear when the exact beginning of the New Year celebration in China is.220): . The most popular New Year decorations are upside down fu. A few believe that it started from as early as Emperor Yao and Shun (~2300 BC). It is said that this is the day the food god will leave the family in order to go to heaven and report the activity of family to the Emperor of the heaven.In the course of the New Year's days. people will buy new paint of the food god and display it in the kitchen. people will do a complete cleaning of the house and house wares which signifies to remove the old and welcome the new. Normally. including taking down and burning the paint of the food god. established the first day of the first month as the beginning of the year. After the New Year's Day. food.

. people formed the habit of posting red Dui Lian in front of their house as well as launching fireworks. The "Year" looks like an ox with a lion head and inhabits in the sea. and properties. for self-protection. people found that the "Year" fears the color red. At the night of New Year's Eve. Song Dynasty (960 .1279): Fireworks using gun powder began. fire. According to tales and legends. the "Year" will come out to harm people.) Wei Dynasty (220 . the beginning of Chinese New Year started with the fight against a mythical beast called the "Year". The tradition of Shou Sui formed.New Year celebration is official at the first day of the first month and crack bamboo appeared.265) and Jin Dynasty (265 .420): Fireworks used in New Year celebration. and loud sounds. Therefore. It is believed that the sound drives away evil. (Crack bamboo will create loud cracking sound when put on fire. and hanging lanterns at year end. animals. Later.