You are on page 1of 20

PIERWSZA BEZPATNA GAZETA REGIONALNA

od 2006 r.

R E K L A M A

Kdzierzyn-Kole

Racibrz

Wodzisaw lski

DWUTYGODNIK | ISSN: 2080-3664 | rok XI | 10 luty 2016 | Nr 3 (204)

GazetaInformator.pl

WODZISAW LSKI EKOLOGIA

Ferie zimowe 2016


Czas na wypoczynek

Smog nad Wodzisawiem? Co nam grozi?


Fot. archiwum wasne

Zagroenie ycia dla osb chorych na serce i puca pojawio si w Wodzisawiu.


KATARZYNA KRENTUSZ

Sezon grzewczy i warunki


atmosferyczne sprawiaj, e
nad miastem unosi si smog.
W okresie zimowym, Wojewdzki Inspektorat Ochrony
rodowiska w Katowicach czsto informuje o niekorzystnej
jakoci powietrza na terenie
wojewdztwa lskiego, rwnie powiatu wodzisawskiego.
Wielokrotnie przekraczana jest
dobowa warto dopuszczalna ste pyu zawieszonego
PM10 (50 g/m3).
Czym waciwie jest smog?
To nienaturalne zjawisko atmosferyczne, polegajce na
wspwystpowaniu
zanieczyszcze powietrza, spowodowanych dziaalnoci czowieka oraz niekorzystnych
naturalnych zjawisk atmosferycznych - znacznej wilgotnoci powietrza (mgy) i braku
wiatru. Wysokie stenia zanieczyszcze pyowych powietrza
s jednym z gwnych czynnikw rodowiskowych wywierajcych szkodliwy wpyw na
nasze zdrowie. Py zawieszony
jest mieszanin czstek staych
i kropelek cieczy, utrzymujcych si w powietrzu. Czsteczki te zawieraj rne skadniki,
jak np.: siark, zwizki organiczne, metale cikie, dioksyny oraz alergeny (takie, jak pyki rolin i zarodniki grzybw).
Co nam grozi?
Na szkodliwe dziaanie pyu
zawieszonego szczeglnie naraone s osoby cierpice na choroby serca i puc, osoby starsze i
dzieci. Zagroone s take osoby aktywne zycznie - wysiek
zyczny powoduje, e oddychamy szybciej i gbiej, wdychajc
jednoczenie wicej szkodliwych czstek. Ziarna pyu zawieszonego mog powodowa
stany zapalne spojwek oraz
bony luzowej nosa i garda.
W przypadku osb starszych,
wysoki poziom pyu zawieszonego jest zwizany ze zwik-

REGION EKOLOGIA

Turze - koniec remontu na Odrze


Odbudowana zabudowa regulacyjna rzeki, udronione
koryto, umocnione brzegi i uporzdkowane skarpy
to dziki tym elementom poprawio si bezpieczestwo
Odry w Turzu.

Czytaj wicej str. 7

GORZYCE POLICJA

KRADLI PALIWO
Z ZAPARKOWANYCH AUT

W przypadku znacznego przekroczenia stenia dobowego PM10,


powinnimy unika przebywania na otwartej przestrzeni,
szczeglnie poczonego ze znacznym wysikiem zycznym.
szeniem ryzyka hospitalizacji,
a nawet zgonu z powodu chorb puc i chorb sercowo-naczyniowych. Dugotrwae naraenie na wysokie stenia pyu
zawieszonego sprzyja wystpieniu przewlekej zaporowej choroby puc, a take zmniejszeniu
sprawnoci i wydolnoci puc.

Zanieczyszczenie
powietrza
powoduje okoo

400 000

przedwczesnych
zgonw rocznie.
Krtkoterminowe naraenie na
wysokie stenie moe nasila
objawy choroby puc, rnych
chorb o podou alergicznym
(astma, egzema, katar sienny,
zapalenie spojwek) i chorb
serca (zwikszona krzepliwo
krwi, zaburzenia rytmu), a take zwiksza podatno na infekcje drg oddechowych.

Zanieczyszczenie powietrza jest pierwsz rodowiskow przyczyn mierci w caej


Unii Europejskiej i powoduje
ok. 400 000 przedwczesnych
zgonw rocznie - to ponad
dziesi razy wicej ni liczba
zgonw w wypadkach drogowych!
Jak si chroni?
W przypadku znacznego
przekroczenia stenia dobowego PM10, powinnimy unika przebywania na otwartej
przestrzeni, szczeglnie poczonego ze znacznym wysikiem zycznym. Jeli przekroczenie stenia dobowego
PM10 wynosi ponad 300 g/
m3, najbardziej naraone grupy osb powinny pozosta w
pomieszczeniach i nie przemcza si, a pozostae osoby
- powinny unika przebywania
na otwartej przestrzeni. To niewiele - dlatego wanie wpierw
musimy zapobiega samym zanieczyszczeniom powietrza.

Starajmy si, szczeglnie


w czasie przekroczenia poziomu alarmowego, nie spala
paliw zej jakoci, takich jak
muy i miay wglowe oraz, w
miar moliwoci, korzystajmy z grzejnikw elektrycznych
lub palenisk niskoemisyjnych
na gaz lub olej opaowy. Nie
palmy w kominkach, jeeli nie stanowi one jedynego
rda ogrzewania mieszka.
A przede wszystkim - nie zapominajmy, e piec nie jest
przeznaczony do spalania odpadw i mieci! Plastikw,
odpadw z gumy i wielu innych przedmiotw z tworzyw
sztucznych spala nam nie
wolno! Kontrol w naszym domu przeprowadzi moe stra
miejska oraz, w razie koniecznoci, policja.
Pamitajmy, e zawsze
warto wyj na wiee powietrze... Pod warunkiem, e
rzeczywicie jest ono wiee.
Wszyscy mamy prawo do tego, by swobodnie oddycha.

W Rogowie dochodzio do
licznych kradziey paliwa
z pozostawionych na parkingu pojazdw. Sprawcy
wpadli w rce policji.
Do kradziey paliwa zaczo dochodzi w drugiej poowie
stycznia, na parkingu przy ul.
Szkolnej. Sprawcy wamywali
si do samochodw poprzez nawiercenie zbiornikw paliwa. W
zwizku z tym, w rejonie feralnego miejsca zarzdzono czstsze kontrole policjantw zespou patrolowego oraz obserwacje
strw prawa z zespou kryminalnego.
W kocu, 3 lutego, intensywne dziaania przyniosy po-

dany efekt - zatrzymany zosta


29-letni mieszkaniec Rogowa
oraz jego 15-letni kolega. Kryminalni zauwayli podejrzanych,
gdy ci siedzieli dusz chwil w
swoim samochodzie. Policjanci
przystpili do legitymowania, a
podczas kontroli pojazdu w jego
wntrzu znaleziono wiertark,
ktr sprawcy wiercili otwory w
bakach paliwa oraz baki i inne
narzdzia. Zodziejom wkrtce
zostan przedstawione zarzuty
kradziey z wamaniem. 29-latkowi grozi kara do 10 lat wizienia. O losie 15-latka zdecyduje
sd rodzinny.
KK

WODZISAW LSKI AKCJE CHARYTATYWNE

POM POMAGA
Stowarzyszenie na rzecz
zwierzt Koty, psy i my
poszukuje wolontariuszy,
ktrzy bd chcieli powici swj czas i serce ich podopiecznym.
Stowarzyszenie na rzecz zwierzt Koty, psy i my poszukuje
osb, dziki ktrym czas oczekiwania na opiekunw czy now rodzin nie jest dla psa tak smutny i
przeraajcy. Na co dzie, do obowizkw wolontariuszy naley:
karmienie, wyprowadzanie psw
na spacery, dbanie o ich zdrowie i
higien, podawanie lekw, sprztanie kojcw. Okazjonalnie wo-

lontariusze bior rwnie udzia w


imprezach i zbirkach organizowanych na rzecz podopiecznych.
Zachcamy kad chtn
osob, by doczya do naszego zespou i powicia potrzebujcym
psiakom troszk ze swojego wolnego czasu. Zapewniamy szkolenie wstpne zachcaj czonkowie stowarzyszenia.
Wicej szczegw uzyska
mona od koordynatorw wolontariatu pod numerami telefonw: Rafa 605109891, Ewelina 696251200.
KK

R E K L A M A

Nowy oddzia
w Wodzisawiu l.

terminale patnicze
kasy fiskalne
mobilne kasy
i drukarki skalne

6
ulica w. Jana 1
Wodzisaw l. ul. w. Jana 16, tel. 512 333 812
Racibrz, ul. Klasztorna 12, softib.pl, tel. 32 415 98 18
Kdzierzyn-Kole, ul. W. Planetorza 9/2, 77 482 67 47

2 Wiadomoci

10 luty 2016, nr 3 (204)

<< GazetaInformator.pl

RYDUTOWY POLICJA

Pracownik KWK Rydutowy okrada kolegw z pracy!


katarzyna krentusz

Oszustwo, kradziee pojazdw, szereg wama do hakw ubraniowych - lista przestpstw, ktrych dopuci si
pszowianin jest duga i, prawdopodobnie, bdzie jeszcze
dusza! Podejrzany 30-latek,
z racji tego, i by zatrudniony
w rydutowskiej kopalni, mia
swobodny dostp do pomieszczenia ani. Tam te, na tzw.
hakach, swoje rzeczy osobiste
pozostawiali wszyscy grnicy.
W chwilach, w ktrych 30-latek

zostawa w pomieszczeniu sam,


otwiera kdki zabezpieczajce wieszaki, a nastpnie krad
pozostawione przy ubraniach
cenne rzeczy kolegw.
Tym sposobem, mczyzna co najmniej dwukrotnie
wszed w posiadanie kluczykw
do samochodw, ktre nastpnie ukrad z przykopalnianych
parkingw. Oprcz wama i
kradziey, mczyzna dopuci
si rwnie oszustwa, kiedy
skradzion kart bankomatow dokonywa patnoci metod zblieniow. Jak informuje

rzecznik wodzisawskiej policji,


czn warto przedmiotw, w
ktrych posiadanie wszed zodziej, oszacowano na kwot ponad 5,5 tys. zotych. Co jednak
istotne, przedmiotem kradziey nie zawsze byy rzeczy materialne - jego upem paday
rwnie dokumenty czy karty
patnicze.
30-latek usysza ju 5 zarzutw w zwizku z przestpstwami, ktrych dopuci si
w styczniu biecego roku.
Niewykluczone jest jednak, e
wkrtce ledczy przedstawi

mu kolejne, a co za tym idzie


- znaczco wzronie warto
strat poniesionych w wyniku
popenionych kradziey.
Aby nie uatwia identyfikacji personalnej podejrzanego, wodzisawska policja nie
podaje informacji, od jak dawna 30-latek by pracownikiem
kopalni. Sprawa ma charakter
rozwojowy i policjanci nie chc
jeszcze dzieli si swoimi przypuszczeniami na temat tego,
czy mczyzna dziaa sam, czy
te - z czyj pomoc.

Fot. KPP Wodzisaw l.

Wamywa si do hakw ubraniowych i okrada kolegw 30-letni mieszkaniec Pszowa


usysza ju 5 zarzutw w zwizku z przestpstwami, jakich dopuci si na terenie kopalni w Rydutowach.

Podejrzanemu przedstawiono ju 5 zarzutw.


Wkrtce jednak moe usysze kolejne.

WODZISAW LSKI ROZRYWKA

Zapraszamy na jarmark
Wodzisawski Jarmark
Wielkanocny organizowany
jest w miecie po raz drugi.
W dniach od 10 do 24 marca na rynku sta bdzie 15
domkw gastronomiczno-handlowych, w ktrych zaprezentuj si lokalne firmy.
W ofercie znajdziemy m.in.
ozdoby witeczne, artykuy
dekoracyjne, lokalne wyroby
wdlin i serw, tradycyjne

wypieki i wiele innych. Pojawi si wystawcy z poprzedniej edycji, ale organizatorzy


wci zapraszaj i czekaj
rwnie na nowe twarze.
Take i w tym roku, wydarzenie poczone zostanie
z bogatym programem imprez towarzyszcych. Planowane jest m.in. zorganizowanie wita ledzia, wycigw
pojazdw z PRL, festiwalu

Fot. archiwum wasne

Trwaj przygotowania do kolejnej edycji Wodzisawskiego Jarmarku Wielkanocnego.


organizacji pozarzdowych,
konkursu na palm wielkanocn czy korowodu mieszkacw.
Tradycyjnie, organizatorem jarmarku jest Izba Gospodarcza w Wodzisawiu
lskim, przy duym udziale
Urzdu Miasta i Wodzisawskiego Centrum Kultury.
Urocze wielkanocne zajce zakupi mona byo podczas I edycji Wodzisawskiego Jarmarku.

kk

WODZISAW LSKI POMOC SPOECZNA

Uczniowie zostan wolontariuszami


Dwadziecioro troje uczniw
I Liceum Oglnoksztaccego
im. 14 Puku Powstacw lskich chce pomaga podopiecznym powiatowych jednostek
pomocy spoecznej oraz rodzinom zastpczym. Oficjalne skierowania do suby w powiatowych jednostkach wrczy im
w pitek, 5 lutego, wicestarosta
Leszek Bizo. Na uroczystoci,
z programem artystycznym wystpili uczestnicy Warsztatu Terapii Zajciowej w Wodzisawiu
lskim.
Praca wolontariusza jest
bardzo trudna i wymaga wielu powice: wasnego czasu,
uwagi, siy, umiechu, zaangaowania. Jestem jednak przekona-

ny, e dacie sobie rad, a kade z


waszych przejaww dobroczynnoci zaowocuje w przyszoci
tymi sowami wicestarosta podzikowa uczniom za podjcie
inicjatywy.
Zanim przyszli wolontariusze rozpoczn swoj prac, czeka
ich jeszcze specjalne, 3-miesiczne przeszkolenie, przygotowujce na rne sytuacje, z ktrymi
mog si spotka podczas penionej suby. Dziki szkoleniu,
uczniowie upewni si, czy rzeczywicie chc spenia si jako
wolontariusze. W podjciu decyzji pomog modym ludziom
m.in. psycholog i pedagog.
kk
Zesp redakcyjny: Pawe Strzelczyk, Magdalena Kubina
Katarzyna Solarz, Katarzyna Krentusz, Dominika Zajc
Iwona Cybulska, Radosaw Szabliski, Robert Hoszycki
Skad: Bartomiej Mielnik, Agnieszka Subocz
Dzia grafiki i reklamy:
Kamila Wolny-Wilczok: 533 355 277
kamila.wolny@gazetainformator.pl

Redakcje:
44-300 Wodzisaw, ul. w. Jana 16
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22

Katarzyna Wgrzyk: 533 367 799


katarzyna.wegrzyk@gazetainformator.pl

47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12

Dominika Rudzka: 797 593 747


dominika.rudzka@gazetainformator.pl

47-200 Kdzierzyn-Kole
ul. W. Planetorza 9/2
Redaktor naczelny: Ireneusz Burek

W S P P R A C A

Fot. Starostwo Powiatowe

Grupa uczniw I Liceum Oglnoksztaccego im. 14 Puku Powstacw lskich chce bezinteresownie nie pomoc innym.

Wydawca:
Raciborskie Media
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
ISSN: 2080-3664
Druk: POLSKAPRESSE.Sp. z o. o.
Sosnowiec

Barbara Frydryk: 509 381 263


barbara.frydryk@raciborskiemedia.pl

Nakad: 10 000 egz.

Marzena Ruczaj: 533 362 362


marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl

Wszystkie prawa autorskie do opracowa


graficznych i reklam zastrzeone.

Aleksandra Krasek: 533 399 344


aleksandra.krasek@gazetainformator.pl

R E D A K C Y J N A

Pierwszy
portal w regionie

Uczniowie chc pomaga podopiecznym powiatowych jednostek pomocy spoecznej


oraz rodzinom zastpczym.

GazetaInformator.pl >>

Wiadomoci 3

10 luty 2016, nr 3 (204)


WODZISAW LSKI URZD MIASTA

PIJANA PRZYJECHAA
SAMOCHODEM NA ZAKUPY
Pijana mieszkanka Godowa zrobia zakupy, a nastpnie chciaa wsi za
kierownic samochodu i
odjecha. Powstrzymaa
j pracownica sklepu.
Zdarzenie miao miejsce
25 stycznia, wczesnym popoudniem. Oficer dyurny wodzisawskiej jednostki otrzyma
informacj dotyczc nietrzewej kierujcej, ktra prbuje
odjecha z jednego z przysklepowych parkingw w Godowie.
Na miejsce wysano funkcjonariuszy ruchu drogowego.
Kobieta, kierujca samochodem marki Daewoo Nexia, miaa wjecha na parking i

uda si na zakupy. W tym czasie, kilkukrotnie zatoczya si w


sklepie, co zwrcio uwag jego
pracownic. Widzc pniej, e
kobieta wychodzi ze sklepu i
wsiada za kierownic samochodu, jedna z pracownic byskawicznie zareagowaa i zabraa
kobiecie kluczyki z jej auta.
Nieodpowiedzialn kierujc okazaa si 49-letnia
mieszkanka Godowa. Badanie alkomatem wykazao w jej
organizmie prawie 2 promile.
Kobiecie zatrzymano ju prawo jazdy. Grozi jej kara do 2 lat
wizienia.
kk

WODZISAW LSKI EDUKACJA

STUDIUJ NA WYDZIALE
ZAMIEJSCOWYM WSPIA
Wkrtce w Wodzisawiu
lskim otwarty zostanie Wydzia Zamiejscowy
Wyszej Szkoy Przedsibiorczoci i Administracji
w Lublinie.
W Wodzisawiu, od pocztku semestru letniego, bdzie
mona ksztaci si na Wydziale Zamiejscowym WSPiA, na
kierunkach Pedagogika i Zarzdzanie.
Wadze uczelni nie zamierzaj ogranicza si jedynie do

studiw pierwszego stopnia.


Kolejnym krokiem ma by uruchomienie kierunkw w zakresie studiw podyplomowych.
Uczelnia liczy take na wspprac z sektorem prywatnym,
gwnie za spraw studiw na
wydziale Zarzdzania.
Siedzib nowopowstaego
wydziau bdzie budynek Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej przy ulicy 1 Maja 23b.
kk

WODZISAW LSKI POLICJA

JECHA ZBYT SZYBKO.


STRACI PRAWO JAZDY
500 z mandatu, 10 punktw karnych i prawo jazdy
zabrane na okres 3 miesicy tak 24-letni wodzisawianin zosta ukarany za
jazd z nadmiern prdkoci w terenie zabudowanym.
31 stycznia, rybniccy policjanci, podczas popoudniowego patrolu ulicy Wodzisawskiej, zauwayli samochd
osobowy marki Audi, ktrego
kierowca porusza si z nadmiern prdkoci w terenie
zabudowanym. Pomiar prd-

koci wykaza, e mia on na


liczniku 109km/h, przekraczajc tym samym dozwolon
prdko o 59 km/h.
24-letni mieszkaniec Wodzisawia lskiego zosta ukarany 500-zotowym mandatem
oraz 10 punktami karnymi.
Zgodnie z zaostrzonymi przepisami drogowymi, obowizujcymi od 18 maja 2015 roku,
mczynie, na okres 3 miesicy, zostanie odebrane rwnie
prawo jazdy.
kk

WODZISAW LSKI ZDROWIE

Fot. PIXABAY

BD WALCZY
Z DEPRESJ

W ramach Dnia Walki


z Depresj, bdzie mona
skorzysta z bezpatnych
konsultacji specjalistycznych.
20 lutego, na Dzie Walki
z Depresj zapraszaj Powiatowy Orodek Wsparcia PERA oraz parafia Wniebowzicia Najwitszej Maryi Panny w
Wodzisawiu lskim.

W ramach inicjatywy przewidziano m.in. wykad specjalisty z zakresu psychiatrii, dr


Katarzyny Porwo, ktry odbdzie si w kociele parafialnym
Wniebowzicia NMP o godz.
16:30, a take bezpatne specjalistyczne konsultacje z psychologiem, psychiatr, psychoterapeut i doradc zawodowym.
Konsultacje specjalistyczne
odbywa si bd indywidualnie w Domu Parafialnym, tzw.
Domku Maryi przy ul. Szkolnej 2, w godzinach od 18:00 do
19:30. Wstp na wykad i konsultacje s cakowicie bezpatne.
kk

REGION

Urzd Miasta
ma nowego skarbnika

w skrcie

Dotychczasowy naczelnik Wydziau Finansowo-Budetowego,


Jacek Matyja, zosta skarbnikiem Wodzisawia lskiego.
Fot. Urzd Miasta Wodzisaw l.

GODW POLICJA

katarzyna krentusz

Podczas XV sesji Rady


Miejskiej Wodzisawia lskiego na nowego skarbnika powoano Jacka Matyj. Wczeniej
stanowisko to piastowa Tadeusz Bednorz, ktry oficjalnie
przeszed ju na emerytur.
Jacek Matyja przez lata
udowodni, e miejskie finanse to jego konik. 11 lat spdzi
na stanowisku naczelnika tego
specyficznego wydziau. Jest ku
temu doskonale przygotowany.
Dyplom Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w
Katowicach z ekonomii, studia
doktoranckie ukoczone 4 lata pniej, na tej samej uczelni
jednak ju na kierunku Nauki
Ekonomiczne ze wskazaniem
na finanse i bankowo. Ch
podwyszania swoich kwalifikacji u Jacka Matyji poskutkowaa rwnie ukoczeniem
w 2015 roku studiw podyplomowych na Uniwersytecie
Ekonomicznym w Katowicach,
na kierunku Rachunkowo i
sprawozdawczo w sektorze
finansw publicznych - informuje wodzisawski Urzd Miasta.
Do obowizkw nowego
skarbnika nale m.in. prowadzenie gospodarki finansowej
miasta, organizacja i nadzoro-

Jacek Matyja, dziki swojemu wieloletniemu


dowiadczeniu zawodowemu, by najlepszym
kandydatem na stanowisko skarbnika.
wanie rachunkowoci urzdu,
koordynowanie prac nad projektem budetu, uczestnictwo
w tworzeniu programw rozwoju miasta i wiele, wiele innych.
Wybr ten jest w peni uzasadniony. Jacek Matyja przez lata udowodni, e
jest czowiekiem kompetent-

nym, ktry doskonale zna si


na swojej pracy. Jestem wic
przekonany, e na nowym stanowisku poradzi sobie rwnie
dobrze jak na poprzednim, a
zdobyte wczeniej dowiadczenie pomoe mu w penieniu
nowych obowizkw podkrela prezydent Wodzisawia lskiego, Mieczysaw Kieca.

GODW EDUKACJA

Gmina wspiera uczniw


W ramach Lokalnego programu wspierania edukacji
uzdolnionych uczniw w Gminie Godw, uczniowie szk
podstawowych i gimnazjum mog otrzyma stypendium Wjta Gminy.
Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych
uczniw w gminie Godw skierowany jest do dzieci i modziey, ktra wyrnia si indywidualnymi
sukcesami
naukowymi, sportowymi i artystycznymi. Jego celem jest
promowanie
uzdolnionych
uczniw wrd spoecznoci
szkolnej i lokalnej, zachcanie
ich do reprezentowania Gminy Godw na rnych szczeblach rywalizacji oraz doprowadzanie do wzrostu aspiracji
edukacyjnych, sportowych lub
artystycznych i aktywnoci
uczniw. Program przyczynia
si rwnie do promocji szkolnictwa Gminy Godw.
Stypendium Wjta Gminy
Godw moe otrzyma:

a. ucze szkoy podstawowej


od klasy czwartej lub ucze
gimnazjum zamieszkay na
terenie gminy Godw,
b. ucze, bdcy laureatem
lub finalist konkursu interdyscyplinarnego lub konkursu
przedmiotowego,
ucze, ktry w konkursie
o charakterze wiedzowym,
na szczeblu co najmniej powiatowym zaj I, II lub III
miejsce, lub
c. ucze, ktry legitymuje si
indywidualnymi osigniciami w zakresie zaj artystycznych na szczeblu
midzynarodowym, oglnopolskim, wojewdzkim
lub powiatowym w konkursach, przegldach, festiwalach, wystawach, gdzie zaj
I, II lub III miejsce, lub

d. ucze, ktry legitymuje si


indywidualnymi osigniciami sportowymi na szczeblu
midzynarodowym,
oglnopolskim, wojewdzkim, rejonowym lub powiatowym, gdzie zaj I, II lub
III miejsce.
W ramach stypendium,
jednorazowo otrzyma mona od 100 do nawet 1000 z. O
stypendium dla ucznia ubiega moe si dyrektor szkoy,
wychowawca klasy lub rodzic/
opiekun prawny ucznia. Wicej informacji o tym, co naley zrobi, aby dosta stypendium Wjta Gminy, znale
mona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzdu Gminy
Godw.
kk

POLUB NAS NA FACEBOOKU!


facebook.com/raciborzcompl
facebook.com/gazetainformator

WPAD PODCZAS
KONTROLI DROGOWEJ
4 lutego, na ul. Pszczyskiej w
Jastrzbiu, do kontroli drogowej
zatrzymano kierowc Golfa. Jak
si okazao, zatrzymanym by
41-letni mieszkaniec powiatu
wodzisawskiego, poszukiwany listem goczym. Mczyzna
nie mia prawa jazdy, a badanie
alkomatem wykazao w jego
organizmie ponad p promila. 41-latek trafi do komendy, a
stamtd wprost do wizienia,
gdzie odbywa bdzie zasdzon
mu kar.
ODZNACZENIA
DLA PRACOWNIKW
26 stycznia, pracownicy pszowskiego magistratu, w imieniu
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zostali odznaczeni Zotymi
Medalami za wyjtkowo wzorowe, sumienne wykonywanie
obowizkw wynikajcych z pracy zawodowej w subie pastwa.
Odznaczenia otrzymali: Antolak
Wiesawa, Balicka Halina, Grabiniok Zyta, Kiermaszek Wiktor,
Osadnik Barbara i Porwo Leon.
ZATRZYMALI
PIJANEGO WOCHA
Dziki anonimowemu zgoszeniu, wodzisawskim policjantom
udao si wyeliminowa z dalszej
jazdy kolejnego amatora jazdy
na podwjnym gazie. Nietrzewy kierowca zauwaony zosta,
gdy porusza si ul. Konopnick
w Mszanie. Po krtkiej penetracji terenu, funkcjonariuszom
udao si zatrzyma podejrzanego kierujcego. Okaza si nim
40-letni obywatel Woch. Mia
w organizmie prawie 2 promile
alkoholu.
STARSZA PANI
ZNIKNA NOC
Noc, 74-letnia mieszkanka
Rydutw, ubrana jedynie w piam, opucia swoje miejsce zamieszkania. Starszej pani intensywnie poszukiwaa jej rodzina, a
o godz. 6:00 o zaginiciu 74-latki
zawiadomiono policj. Wkrtce
udao si odnale kobiet. Jak
si okazao, starsza pani schronia si w jednym z domw w
budowie i tam spdzia noc. Rankiem jeden z pracownikw odprowadzi kobiet do jej domu.
KONIEC BEZPATNYCH
PRZEJAZDW?
Od 1 marca zawieszone zostan bezpatne przejazdy w MZK
dla osb korzystajcych z ulg
w ramach programu Rodzina
3 plus. Zarzd Zwizku swoj
decyzj motywuje ponoszonymi,
zbyt wysokimi, kosztami przy
jednoczesnym braku dodatkowej
dotacji ze strony samorzdw.
Od 1 marca, osobom dotychczas
korzystajcym z ulgi, przysugiwa bdzie 50% zniki na przejazdy.
BODY PAINTING
NA FOTOGRAFII
Do koca lutego, w Galerii pod
Fikusem zobaczy mona wyjtkow wystaw Fantasmagoria-Body Art. Na ekspozycj
skadaj si fotografie, na ktrych przedstawione zostay prace
artystw, wykonane w technice
body paintingu. Wystaw wypoyczono z Galerii Obiektywnej
MOK Radlin.
GRNIK OKRADA
KOLEGW Z PRACY
Oszustwo, kradziee pojazdw,
szereg wama do hakw ubraniowych - 30-letni mieszkaniec
Pszowa, pracownik KWK Rydutowy, usysza ju 5 zarzutw w
zwizku z przestpstwami, jakich
dopuci si na terenie swojego
zakadu pracy. Sprawa ma charakter rozwojowy.

4 Edukacja

10 luty 2016, nr 3 (204)

POWIAT WODZISAWSKI ROZRYWKA

WODZISAW LSKI SPORT

Fot. PIXABAY

Ciekawe warsztaty, wycieczki, seanse filmowe, gry i zabawy ruchowe,


spektakle sprawdcie, co Wasze dzieci mog robi w czasie ferii
zimowych w powiecie wodzisawskim!

Jeli nie wyjedacie nigdzie z dziemi na ferie zimowe, nie musicie martwi si o
atrakcje dla swoich podopiecznych! Na terenie caego powiatu wodzisawskiego dla najmodszych przygotowano wiele
atrakcyjnych programw zaj.
W Wodzisawiu lskim,
Wodzisawskie Centrum Kultury wraz z Miejskim Orodkiem Sportu i Rekreacji Centrum, Miejsk i Powiatow
Bibliotek Publiczn i Muzeum
organizuj Miejskie Pkolonie.
Miejskie Pkolonie to jednotygodniowy turnus (od poniedziaku do pitku), podczas
ktrego najmodsi bd mieli
zapewnion rozrywk i opiek w godz. od 7:30 do 15:30.
Propozycja skierowana jest do
dzieci w wieku od 6. do 12. roku ycia. W harmonogramie
pkolonii, utrzymanych w tematyce francuskiej, znajd si
zajcia plastyczne, sportowe,
jzykowe, kulinarne, seanse
filmowe, wycieczki oraz spektakl teatralny. Uczestnicy bd
mieli zapewnione wyywienie
w postaci drugiego niadania
oraz ciepego obiadu. Miejskie Pkolonie zaplanowane
s na pierwszy tydzie ferii zimowych, tj. od 15 do 19 lutego.
Koszt od osoby wynosi 289 z.
Zajcia plastyczne, wiele ciekawych gier i zabaw czeka na milusiskich rwnie w
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wodzisawiu
lskim, na Wilchwach, w Radlinie, Kokoszycach, Zawadzie,
na Os. XXX-lecia i Jedowniku.
Ferie zimowe z MOK w Radlinie skierowane s do dzieci
i modziey w wieku szkolnym.
W programie zaj organizaR E K L A M A

torzy proponuj warsztaty (w


tym warsztaty artystyczne czy
graficzne), zajcia techniczne,
gry i zabawy ruchowe, zabawy
wokalne, a nawet - bal przebieracw.
Swoj propozycj na zimow przerw w nauce przygotowao nawet Radliskie Ognisko
Pracy Pozaszkolnej. Programy
zaj dla dzieci ze Szkoy Podstawowej nr 3, Szkoy Podstawowej nr 4 oraz Zespou Szk
Sportowych znale mona na
stronie Urzdu Miasta Radlin.
Z kolei Miejski Orodek
Kultury w Pszowie, swoj propozycj na ferie ogosi mianem
akcji Zima w miecie 2016. W
programie przewidziano wycieczki do parkw wodnych,
zajcia plastyczne, VII Familijny Turniej Szachowy, teatrzyk
Kot w butach czy spotkanie
dla mionikw astronomii i
nie tylko. Specjalne seanse filmowe dla dzieci przygotowano
take w pszowskim kinie.
Rwnie
Modzieowe
Centrum Kariery oraz MOK w
Pszowie zapraszaj do wzicia
udziau w akcji Ferie z OHP,

w ramach ktrej 15 i 17 lutego,


odbd si dwa spotkania dla
dzieci i modziey: Od pasji do
zawodu oraz Raz, dwa, trzy...
Zawodowcy to My!.
W czasie trwania tegorocznych ferii zimowych, w Rydutowskim Centrum Kultury FENIKS odbywa si bd
wyjtkowe, 2-dniowe warsztaty robotyki, podczas ktrych
dzieci konstruowa bd prawdziwie poruszajce si roboty,
z wykorzystaniem specjalnych
zestaww klockw Lego Mindstorms. Dla uczniw szk
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych przygotowano warsztaty teatralne Obud w sobie
aktora!, a na zakoczenie zimowych wakacji wystpi Teatr PETI ze swoim spektaklem
Baballoon.
Szereg gier, zabaw i warsztatw przygotoway rwnie
Wiejskie Domy Kultury w Olzie, Czyowicach, Gorzyczkach, Osinach, Turzy lskiej
i Uchylsku. W Czyowicach,
w ramach akcji Zima na wsi,
bdzie mona rwnie pojecha na pszowskie lodowisko,

pooglda noc filmy czy pojecha na wycieczk do Wisy.


W orodkach kultury w
Mszanie, Poomi i Gogoowej
codziennie odbywa si bd
rnorodne zajcia stae. GOS
Mszana, w ramach ferii aktywnych fizycznie, proponuje m.in.
wyjazdy na narty i lodowisko,
zajcia na basenie i wiele, wiele
innych gier i zabaw ruchowych.
Z kolei w wietlicy rodowiskowej w Poomi, przez dwa
tygodnie, dla dzieci odbywa
si bd rnorodne zajcia i
warsztaty w tematyce Smerfnych Ferii.
W gminie Godw, orodki
kultury w Gokowicach, Godowie, Skrzyszowie i Skrbesku
oraz wietlica Podbucze na
rne zajcia, gry i zabawy dla
dzieci w wieku szkolnym zapraszaj w godzinach od 10.00 do
12.30.
Propozycj wyjazdowych
ferii zimowych przygotowa
Gminny Orodek Kultury w
Lubomi. Dla chtnych, organizatorzy przewidzieli m.in.
wycieczk do parku wodnego
w Tarnowskich Grach, wyjazd do trjwymiarowego kina IMAX w Katowicach, wycieczk do Krakowa czy kulig
w Ustroniu. Zapisy na poszczeglne wycieczki przyjmowane
s w GOK w Lubomi oraz w
Wiejskich Orodkach Kultury
w Syryni, Grabwce i Bukowie.
Szczegowe programy ferii zimowych w poszczeglnych
miastach i gminach powiatu
wodzisawskiego znajdziecie na
stronach internetowych placwek je organizujcych. Pamitajmy, e wikszo wyjazdw
i zaj wymaga wczeniejszego
zapisania si, a liczba miejsc
jest ograniczona. Cz z nich
jest rwnie patna.

JUMPING FITNESS
JU NA MANCIE
Fot. Grzegorz Wojaczek

Zapewnij dzieciom rozrywk w czasie ferii!

katarzyna krentusz

<< GazetaInformator.pl

Fitness na trampolinie to doskonay sposb


na spalenie zbdnych kalorii.
Kryta pywalnia Manta
wprowadza now form
aktywnoci - jumping fitness, czyli wiczenia odchudzajce na trampolinie.
Jumping fitness to forma
wicze czca w sobie du
dawk wysiku i zabawy. Fitness
na trampolinie pomaga wzmocni i ksztatowa sylwetk, przy
jednoczesnym czerpaniu radoci ze skakania na jednoosobowej trampolinie. Co ciekawe,
jumping fitness jest podobno
10 razy skuteczniejszy ni bieganie!

Z propozycj zaj nietypowego fitnessu wysza wodzisawska pywalnia Manta. W


zwizku z duym zainteresowaniem, jakim cieszyy si zorganizowane zajcia otwarte, fitness na trampolinie ma zosta
wprowadzony w program zaj
Manty.
Wszelkich informacji o zajciach (zapisy, ceny biletw indywidualnych, ceny karnetw)
udziela ich instruktor, Marzena
Bk (tel. 504 233 139).
kk

MSZANA EDUKACJA

POZNAWALI
KULTUR TATARSK
Uczniowie
gimnazjum
w Mszanie mieli okazj
uczestniczy w niezwykych warsztatach kuchni
i kultury tatarskiej.
Warsztaty kuchni i kultury tatarskiej odbyy si 28
stycznia, w Gminnym Orodku
Kultury i Rekreacji w Mszanie.
Udzia w nich, dziki projektowi realizowanemu przez Zwizek Tatarw Rzeczpospolitej
Polskiej, wzia modzie gimnazjalna wraz z opiekunami.

W kilkugodzinnych zajciach uczestniczyli czonkowie


tatarskiego zespou "Buczuk"
z Biaegostoku, ktrzy zapoznali modzie z krokami podstawowych tatarskich tacw.
Gimnazjalici mieli te okazj
lepi koduny, przygotowywa
czak-czak, czyli ulubiony tatarski deser, a take ozdabia tradycyjnymi motywami pcienne torby.
kk

GazetaInformator.pl >>

Gospodarka 5

10 luty 2016, nr 3 (204)

MSZANA INWESTYCJE

REGION GOSPODARKA

Rozmawiano o przebudowie Zasiek ZUS


dla matek prowadzcych firm
ul. Wodzisawskiej
Nowelizacja ustawy zakada zmian zasad naliczania
zasiku macierzyskiego dla przedsibiorczych matek.

Fot. Urzd Gminy Mszana

Znana jest ju wstpna koncepcja przebudowy DW 933


ulicy Wodzisawskiej na terenie Mszany.
katarzyna krentusz

3 lutego, w Urzdzie Gminy odbyo si spotkanie wadz


samorzdowych z przedstawicielami Zarzdu Drg Wojewdzkich i projektantami
firmy Getinsa z Warszawy,
podczas ktrego rozmawiano na temat przebudowy DW
933 ulicy Wodzisawskiej na
terenie Mszany.
Wedug wstpnych zaoe, wzdu ul. Wodzisawskiej, na terenie zabudowanym, powsta ma obustronny
chodnik lub cig pieszo-rowerowy, a na feralnym skrzyowaniu ulicy Wodzisawskiej z
ulic Wolnoci wybudowane
zostanie rondo - takie rozwizanie wpyn ma na popraw
bezpieczestwa wszystkich
uytkownikw drogi, zapewni pynno ruchu samochodowego oraz maksymalnie
wykorzysta ju istniejcy pas
drogowy, przy jak najmniejszej ingerencji w okoliczne
dziaki.
Jak poinformowali przedstawiciele ZDW, na realizacj

Przebudowa drogi obejmie rwnie feralne


skrzyowanie ul. Wodzisawskiej z Wolnoci.
inwestycji planowane jest pozyskanie rodkw zewntrznych. Przebudowa nie dotyczy bowiem wycznie ul.
Wodzisawskiej w Mszanie,

ale caego odcinka DW 933


od ronda w Wodzisawiu l.
do ronda z DGP i od Pawowic do Pszczyny.

WODZISAW LSKI GOSPODARKA

niadanie biznesowe
Izba Gospodarcza w Wodzisawiu lskim zaprasza
na niadanie biznesowe. Kolejne spotkanie zaplanowano na 18 lutego.
18 lutego, w siedzibie firmy
POL-EKO APARATURA (ul.
Kokoszycka 172 c w Wodzisawiu lskim) odbdzie si kolejne niadanie biznesowe. Spotkanie rozpocznie si punktualnie o
godz. 7:30, a zakoczy o 9:00.
Tematem niadania bdzie
skuteczna rekrutacja i selekcja pracownikw. W programie
przewidziano rwnie zwiedzanie zakadu POL-EKO APARATURA. Koszt to 20 z dla czonkw Izby Gospodarczej oraz 40
z dla pozostaych firm. Rejestrowa si mona pod adresem: biuro@ig.wodzislaw-slaski.pl.
kk
R E K L A M A

Nowelizacja zostaa podpisana jeszcze przez Bronisawa Komorowskiego w poowie


ubiegego roku, jednak w podpisanej ustawie widnieje termin 1 stycznia 2016 roku jako
pocztek obowizywania nowych przepisw.
Przed wprowadzeniem
nowelizacji do ustawy o
wiadczeniach pieninych w
razie choroby i macierzystwa
obowizyway przepisy, ktre pozwalay modej mamie
otrzymywa wysokie wiadczenia na urlopie macierzyskim przez 12 miesicy, nawet
jeli ta zaoya jednoosobow
dziaalno gospodarcz krtko przed urodzinami dziecka i
przez minimum miesic opacaa najwysz skadk na
ubezpieczenie chorobowe.
Temat ten poruszy opini
publiczn zarzucono niektrym kobietom, e stosuj nieuczciwe praktyki, zakadajc

pozorn dziaalno gospodarcz, ktra ma na celu jedynie wyudzenie bardzo wysokich zasikw macierzyski
z Zakadu Ubezpiecze Spoecznych.
Do zmiany ustawy przymierzano si ju trzy lata temu, gdy MPiPS rozpoczo
prac nad wprowadzeniem
regulacji, ktre miay zlikwidowa naduycia ze strony
nieuczciwych praktyk przedsibiorczych matek. Regulacje
miay na celu zniwelowanie
nieustannych kontroli ZUS
wszystkich kobiet prowadzcych wasn firm, ktre zostay matkami lub spodzieway si dziecka.
Nowe przepisy wyeliminuj moliwo uzyskania
wysokich zasikw macierzyskich dla kobiet prowadzcych wasne firmy po krtkim
okresie opacania podwyszonych skadek ZUS.

Od pierwszego stycznia
obowizuj przepisy, ktre
zakadaj, e przedsibiorcza
mama dopiero po 12 miesicach opacania wyszych ni
zasadniczych skadek chorobowych przy prowadzeniu
dziaalnoci
gospodarczej,
otrzyma najwyszy zasiek
macierzyski w przypadku
urodzenia dziecka. Jeli czas
opacania skadek bdzie krtszy to po narodzinach dziecka
otrzyma zasiek naliczony od
60% przecitnego wynagrodzenia, plus za kady miesic
opacania skadki od wyszej
podstawy, dostanie 1/12 rnicy midzy zadeklarowan podstaw a 60 proc. przecitnego
wynagrodzenia. W efekcie zasiek bdzie rs co miesic, a
dopiero po roku osignie wysoko proporcjonaln do zadeklarowanej podstawy.
dr

REGION GOSPODARKA

JAK DZIAAJ ELEKTRONICZNE


ZWOLNIENIA LEKARSKIE?
ZUS przypomina, e aby
skorzysta z uatwie,
ktre daje elektroniczne
zwolnienie lekarskie, naley zaoy profil na Platformie Usug Elektronicznych.
E-ZLA obowizuj od
stycznia 2016 roku. Nowe rozwizanie wzbudzio szereg pyta wrd przedsibiorcw,
ktrzy chc z niego skorzysta.
Wtpliwoci dotyczyy chociaby dostpu do e-zwolnie biur
rachunkowych, ktre obsuguj podatnika czy te zakadw
pracy, ktre musz upowani
jedn osob do odbioru zwolnie elektronicznych.
ZUS wyjania, e profil
na Platformie Usug Elektronicznych (PUE) zawsze jest
zakadany dla osoby fizycznej. Przedsibiorca ma rne
moliwoci: zakada profil dla
siebie, ale rwnie ma prawo
udzielenia penomocnictwa innej osobie. Profil na PUE moe

zatem by zaoony na rne


sposoby - przedsibiorca jako
osoba fizyczna moe go zaoy na: siebie, siebie i na penomocnika lub wycznie na
penomocnika. Wtpliwoci
zakadw pracy ZUS wyjania
nastpujco: "Patnik skadek,
ktry jest osob prawn lub
jednostk organizacyjn nieposiadajc osobowoci prawnej, musi dziaa przez swoich
przedstawicieli ustawowych
lub statutowych, ewentualnie
udzieli penomocnictwa osobie fizycznej, np. swojemu pracownikowi. Wtedy profil bdzie
mia tylko pracownik, ktry
rwnoczenie otrzyma dostp
do roli patnika skadek."
W przypadku spki kilku
wacicieli, zobowizani s oni
do wskazania swojego ustawowego lub statutowego przedstawiciela. Przepisy nie reguluj dokadnie, kto powinien
mie dostp do profilu patnika skadek na PUE.

ZUS wyjania rwnie


kwestie zwizane z obsugiwaniem podatnika przez biura rachunkowe. Taki przedsibiorca
moe
udzieli
penomocnictwa pracownikowi biura, dziki czemu ten bdzie mia dostp do jego penego profilu.
Innym zagadnieniem, o
ktre pytaj przedsibiorcy,
jest moliwo eksportu e-zwolnie z PUE. Taki dokument mona wyeksportowa
z platformy w pliku xml. Zawiadczenia lekarskie bd dostpne w formie dokumentw
elektronicznych wystawionych
przez lekarza w wydzielonej
czci skrzynki Dokumenty
i wiadomoci oraz w formie
przetworzonych danych w nowej zakadce Zawiadczenia
lekarskie - z tej zakadki bdzie mona wyeksportowa
zwolnienia w formacie csv.
dr

6 Gospodarka

10 luty 2016, nr 3 (204)

Niezbdnik przedsibiorcy
ledzimy zmiany

Nowy podatek od sprzeday detalicznej


Podatnikami nowej daniny bd wszystkie sieci handlowe oraz sprzedawcy
detaliczni, ktrych miesiczny dochd przekracza 1,5 mln z netto.
Fot. PIXABAY

serwis notebookw, obsuga firm


materiay eksploatacyjne
kasy fiskalne, wagi, metkownice
terminale patnicze
oprogramowanie dla firm

<< GazetaInformator.pl

KUPUJC

KA S F I S KA L N
3 MIESICE

GRATIS!

ib.pl

Wszystkie atuty w rku!

Pierwsza kasa skalna na polskim rynku


z panelem dotykowym

20 03

47, 697 212 351


aciborskiemedia.pl biuro@raciborskiemedia.pl

NOWO!
ib.pl

Zapytaj o
PROMOCJE na

terminale
patnicze

o
Zapraszamy do noweg

oddziau

wiu l.
w WodzOffiiscea
, ul. w. Jana 16)

Jak informuje Ministerstwo Finansw, zgodnie z


postanowieniami projektu
podatek od sprzeday detalicznej bdzie podatkiem progresywnym ze stawkami: 0%
do kwoty 1,5 mln przychodu
miesicznie (18 mln rocznie);
0,7% obciajc przychd
nieprzekraczajcy w danym
miesicu kwoty 300 mln zotych oraz stawk 1,3% od nadwyki przychodu ponad 300
mln zotych w tym miesicu;
1,9% od przychodw ze sprzeday detalicznej prowadzonej
w soboty, niedziele i inne dni
ustawowe wolne od pracy (to
ostatnie kryterium odnosi
si bdzie do tych sprzedawcw detalicznych, ktrzy na

mocy przepisw bd prowadzili sprzeda w takie dni).


Nie bd opodatkowane
przychody z tytuu sprzeday
lekw i wyrobw medycznych
refundowanych. Denicj towaru nie zostan rwnie objte posiki przygotowywane
przez zbywc, gaz ziemny,
woda, ciepo systemowe oraz
energia elektryczna.
Wprowadzany podatek
budzi niepokj wrd konsumentw obawiaj si
oni, e waciciele sieci handlowych, chcc zniwelowa
swoje straty, podwysz ceny
sprzedawanych towarw. Ministerstwo Finansw uspokaja, przekonujc, e wprowadzenie podatku spowoduje

wzrost konkurencji na rynku handlu detalicznego. Jak


mwi minister Pawe Szaamacha - Rynek handlu detalicznego jest tak nasycony, e
podniesienie cen przez jednego przedsibiorc spowodowaby odpyw klientw do
drugiego. Nie spodziewamy
si zatem zbiorowego podniesienia cen.
Wpywy z podatkw bd
jednym ze rde nansowania programu 500 plus, ktry przewiduje wypat wiadczenia w wysokoci 500 z na
drugie i kade kolejne dziecko. Dziki wprowadzeniu
nowej daniny do budetu w
2016 r. tra ok. 2 miliardw
z.

Podatek bankowy wchodzi w ycie


1 lutego zacza obowizywa nowa ustawa o podatku bankowym.
Fot. PIXABAY

REKL AMY

Nowy podatek nie jest duym obcieniem, ale kumulacja


rnych skadek mocno uderza w banki wskazuje gwna
ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek. Obok innych
wprowadzanych podatkw, to
wanie bankowy jest jednym z
najwaniejszych rde finansowania tegorocznego budetu. Wprowadzenie ustawy ma
sfinansowa wydatki spoeczne, ktre zamierza wprowadzi
obecny rzd: obnienie wieku
emerytalnego, zwikszenie kwoty wolnej od podatku czy 500 z
na dziecko. Budet pastwa zdecydowanie zyska na wprowadzeniu nowej daniny. Wedug
szacunkw podatek bankowy
ma przynie od piciu do szeciu mld zotych do tegorocznego budetu.

Eksperci zgodnie przyznaj,


e wpywy z podatku mog by
realne, poniewa jest on skonstruowany w taki sposb, ktry
ciko bdzie omin. Ustawa
zakada m.in., e firmy ubezpieczeniowe i poyczkowe nie bd
mogy si sztucznie dzieli, by
unikn podatku.
Jednoczenie wskazuje si
na to, e nowy podatek moe
bolenie uderzy w klientw
bankw. Eksperci przewiduj
wzrost opat rnych produktw bankowych. Monika Kurtek zwraca uwag, e suma obcie spowodowaa, e cz
instytucji finansowych ju w tej
chwili podnosi opaty dla klientw. Banki zdecydoway si podnie mare kredytw hipotecznych - kredyty s drosze od 0,2
do 0,65 punktu procentowego.

Ustawa zakada objcie


opodatkowaniem bankw
(krajowych, oddziaw bankw zagranicznych, oddziaw instytucji kredytowych),
rm poyczkowych, zakadw ubezpiecze i reasekuracji oraz spdzielczych kas
oszczdnociowo-kredytowych.
Bank Gospodarstwa Krajowego (oraz ewentualnie inne banki pastwowe) zosta
zwolniony z omawianego
podatku. Warto aktyww
wolnych od podatku w przypadku bankw oraz spdzielczych kas oszczdnociowo-kredytowych wynosi
4 mld z. Dla rm poyczkowych wynosi on 200 mln z,
natomiast dla ubezpieczycieli
2 mld z.

Artykuy do rubryki
Niezbdnik przedsibiorcy
opracowane zostay we wsppracy
z firm softib.pl

(Biurowiec Odra

Oddziay:

Wodzisaw lski, ul. w. Jana 16, tel. 32 440 89 88


Racibrz, ul. Klasztorna 12, tel. 32 415 98 18
Kdzierzyn, ul. W. Planetorza 9/2, tel. 77 482 67 47
softib.pl biuro@softib.pl centrumkasskalnych.pl

PLUSY BIZNESU
DLA

Dodatek tematyczny 3/2016


REGION

GazetaInformator.pl 10 lutego 2016 nr 3 (204)

INWESTYCJE

REGION - GOSPODARKA

Rydutowy przeciw przetwarzaniu odpadw

Rusza program
wsparcia dla rolnikw
Fot. Urzd Miasta Rydutowy

Burmistrz miasta Rydutowy sprzeciwia si powstaniu Regionalnej Instalacji


Przetwarzania Odpadw Komunalnych w Pszowie, na granicy z Rydutowami.
katarzyna krentusz

Regionalna
Instalacja Przetwarzania Odpadw Komunalnych (RIPOK)
powsta miaaby na czci
dziaki opisanej w KW Nr
GLIW/00034133/9, prowadzonej przez Sd Rejonowy
w Wodzisawiu l. Zgodnie
z projektem, na okres 25 lat
wydzierawiaby j firma Naprzd Sp. z o.o. Od 2 lutego, tj.
od dnia uzyskania informacji
o wspomnianym wyej projekcie uchway Rady Miejskiej
w Pszowie, w Urzdzie Miasta
Rydutowy przygotowywane s
dziaania, zmierzajce do wykazania, e powstanie w tym
miejscu instalacji jest pomysem niekorzystnym i szkodliwym zarwno dla Rydutw,
Pszowa, jak i dla Radlina.
- Bdziemy zwraca si do
wszystkich instytucji, ktre w
sposb bezporedni bd poredni uczestniczy bd w
procesie wydawania pozwolenia na powstanie RIPOK. BR E K L A M A

Powstanie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadw Komunalnych


w Pszowie jest pomysem niekorzystnym i szkodliwym zarwno dla Rydutw,
Pszowa, jak i dla Radlina przekonuje rydutowski magistrat.
dziemy zwraca si take do
mediw oraz organizacji opiniotwrczych - zapowiada rydutowski Urzd Miasta.
Przeciw powstaniu instalacji protestuj rwnie mieszkacy Rydutw, a ich inicjaty-

wy wspierane s przez wadze


miasta. W sobot, 6 lutego,
zastpca burmistrza, Marcin
Poomski, spotka si z ok.
60-osobow grup mieszkacw. Podczas spotkania m.in.
pozyskano od rydutowian

tre protestu z zebranymi


pod nim podpisami. Na obecnym etapie, burmistrz miasta
deklaruje ch niezwocznego
podjcia wszystkich dostpnych sobie dziaa, ktre mog zapobiec powstaniu RIPOK.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji


Rolnictwa uruchamia pomoc dla rolnikw
na Inwestycje w gospodarstwach pooonych na obszarach OSN.
Pomoc realizowana jest w
ramach poddziaania Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych i jest finansowana z budetu Programu
Rozwoju Obszarw Wiejskich
na lata 2014 - 2020. Rolnik
moe otrzyma na Inwestycje w gospodarstwach pooonych na obszarach OSN maksymalnie 50 tys. z, przy czym
wysoko dofinansowania wynosi standardowo 50% poniesionych kosztw kwalifikowanych przedsiwzicia, a 60% w
przypadku modych rolnikw.
Jak podaje ARiMR - od 10
lutego do 10 marca 2016 r. rolnicy, ktrych gospodarstwa pooone s na Obszarach Szczeglnie Naraonych, bd mogli
skada w oddziaach regionalnych ARiMR wnioski o wsparcie finansowe inwestycji, ktre maj na celu ograniczenie

przedostawania si do rodowiska naturalnego zwizkw


azotu pochodzenia rolniczego.
Na tak pomoc w caym PROW
2014 - 2020 przewidziano 37,5
mln euro.
OSN to tereny naraone
na niekorzystne oddziaywanie nadmiernej iloci zwizkw azotu pochodzenia rolniczego. Obszary takie zostay
okrelone w Ustawie z dnia
18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469,
1590 i 1642).O skorzystanie z
pomocy mog si ubiega rolnicy, ktrych gospodarstwa co
najmniej w czci s pooone
na tych terenach.
Szczegowe informacje na
stronie internetowej Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
dr

PLUSY BIZNESU

10 lutego 2016, nr 3 (204)

DLA

POWIAT WODZISAWSKI

<< GazetaInformator.pl

PRACA

OHP: Obud swj potencja

Ochotnicze Hufce Pracy rozpoczy nabr do projektu Obud swj potencja,


ktry wspomc ma ludzi modych w ich wejciu na rynek pracy.
katarzyna krentusz

Projekt Obud swj potencja, organizowany przez


Ochotnicze Hufce Pracy, ma
na celu udzielenie wsparcia
modziey w zakresie wejcia na rynek pracy. Wsparcie
OHP jest skierowane przede

wszystkim do osb, ktre, z


powodu uwarunkowa rodzinnych oraz rodowiskowych, znajduj si w trudnej
sytuacji yciowej.
W ramach dziaa realizowanych przez jednostki
OHP, mode osoby bd mogy przede wszystkim sko-

rzysta z bezpatnych kursw


zawodowych oraz patnych
stay. Projekt skierowany jest
do osb, ktre s w wieku od
18 do 24 lat, nie pracuj i nie
ucz si, nie s rwnie zarejestrowane w Powiatowym
Urzdzie Pracy.
Wszystkie osoby zainte-

resowane udziaem w projekcie, mog skontaktowa si z


wodzisawskimi jednostkami
lskiej Wojewdzkiej Komendy OHP:
- Modzieowe Centrum
Kariery OHP w Pszowie (ul.
Traugutta 1, tel. 32 447-10-50,
e-mail: mckpszow@wp.pl),

Fot. archiwum wasne

Ministerstwo pracy wyrnio 15 urzdw, ktre uzyskay najlepsze


wyniki w oglnopolskim Badaniu Satysfakcji Klientw Urzdw Pracy.

R E K L A M A

Ilo miejsc
jest ograniczona.

Seminarium Prawa Pracy

PUP Racibrz wrd najlepszych w Polsce

Wyrnienie ministerstwa odebra dyrektor Powiatowego


Urzdu Pracy w Raciborzu Mirosaw Ruszkiewicz .

- Orodek Szkolenia Zawodowego EFS w Wodzisawiu lskim (Osiedle 1Maja 16A, tel. 32 729-32-00,
e-mail:
osz.wodzislaw@
wp.pl).

WODZISAW LSKI - PRACA

POWIAT RACIBORSKI - GOSPODARKA

Nagrody zostay wrczone 27 stycznia, podczas


uroczystoci z okazji Dnia
Pracownika Publicznych
Sub Zatrudnienia w Mazowieckim Instytucie Kultury w Warszawie.
W imieniu PUP w Raciborzu, dyrektor Mirosaw Ruszkiewicz odebra
wyrnienie za uzyskanie
najwyszej oceny z obsugi klientw powiatowych
urzdw pracy w wojewdztwie lskim oraz nagrod za zajcie II miejsca
w kraju za obsug klientw w pierwszym oglnopolskim Badaniu Satysfakcji Klientw Urzdw
Pracy.

- Punkt Porednictwa
Pracy OHP w Radlinie (ul.
Rymera 15, tel. 32 454-92-14,
e-mail: ppp.radlin@wp.pl),
- Punkt Porednictwa
Pracy OHP w Wodzisawiu
l. (ul. Zamkowa 5, tel. 32
456-07-90, e-mail: ppp.wodzislawslaski@vp.pl),

Nagroda, jak i wyrnienie jest tym cenniejsze,


bo przyznane przez samych
klientw korzystajcych na
co dzie z usug Powiatowego Urzdu Pracy w Raciborzu.
Pierwsze oglnopolskie
Badanie Satysfakcji Klienta
zostao przeprowadzone na
zlecenie Ministerstwa Pracy
i Polityki Spoecznej w ubiegym roku. Badanie zostao
przeprowadzone przez ankieterw, spord klientw
powiatowego urzdu pracy:
osb bezrobotnych, poszukujcych pracy, jak rwnie
pracodawcw.
ps

Na drug poow lutego w Wodzisawiu lskim


planowane jest Seminarium Prawa Pracy
z elementami samoksztacenia kierowanego.
Na Seminarium Prawa
Pracy z elementami samoksztacenia kierowanego w
Wodzisawiu lskim szczegowo zostan omwione
zmiany w Kodeksie Pracy,
jakie weszy w ycie po ostatnich nowelizacjach.
W programie znaczn
cz czasu zaplanowano na
dyskusj i wyjanienie wtpliwoci dotyczcych m.in.:
czasu pracy, skadek ZUS od

umw zlece, wiadcze rodzicielskich itp. Zajcia prowadzi bdzie Inspektor Pastwowej Inspekcji Pracy.
Koszt Seminarium, ktrego termin wstpnie zaplanowano na drug poow lutego,
wyniesie odpowiednio: 60 z
dla czonkw Wodzisawskiej
Izby Gospodarczej oraz 80 z
dla pozostaych osb.
ps

SKRZYSZW - INWESTYCJE

PRZEBUDOWA 1 MAJA
JESZCZE W TYM ROKU
Wystartowa przetarg na
modernizacj prawie ptorakilometrowego odcinka ul. 1 Maja w Skrzyszowie.
Przetarg na modernizacj
ul. 1 Maja obejmuje odcinek
od wiaduktu nad autostrad
A-1 do skrzyowania z ulic Jana Pawa II. Do wykonania jest
prawie 10 tys. metrw kwadratowych nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,
ponad 4 tys. metrw kwadratowych nawierzchni z kostki brukowej, 1 km kanalizacji deszczowej, 13 miejsc postojowych
oraz 4 zatoki autobusowe. Co
istotne, ostatnia warstwa nawierzchni (tj. cieralna) zostanie wykonana jednoczenie na
caej szerokoci jezdni bez tzw.
szwu w rodku drogi. Zakres
zamwienia obejmuje rwnie
wykonanie oznakowania pionowego, poziomego oraz urzdze bezpieczestwa ruchu.
Wykonawca prac zobowizany bdzie do utrzymania ruchu drogowego (z wyczeniem
czasu wykonania warstwy cieralnej) oraz zapewnienia dojazdu i dojcia mieszkacw do
posesji.
Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach Programu
rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej na lata
2016-2019. Wstpna szacunkowa warto przedsiwzicia
to ok. 4,2 mln z, z czego poowa zostanie sfinansowana z
budetu pastwa. Drug poow pokryje wsplnie powiat
wodzisawski i gmina Godw.
Termin skadania ofert przetargowych upywa 17 lutego.
kk

GazetaInformator.pl >>

PLUSY BIZNESU

10 lutego 2016, nr 3 (204)

DLA

PIETROWICE WIELKIE GOSPODARKA

XI Gala Przedsibiorczoci Gminy Pietrowice Wielkie

Podczas Gali nagrodzeni zostali przedsibiorcy za najlepsze osignicia gospodarcze jak i inwestycyjne.
Od 11 lat Pietrowice
Wielkie organizuj Gal
przedsibiorcw, ktrej
celem jest spotkanie przedsibiorcw by podzieli si
dowiadczeniami i osigniciami
funkcjonowania w yciu gospodarczym.

Podczas Gali nagradzani s


przedsibiorcy za najlepsze
osignicia, ktrzy otrzymuj tak zwane Oskary
gospodarcze. Cao Gali
uwietnia co roku program
artystyczny oraz bankiet.
Pomysodawc Gali jest
Henryk Marcinek.
XI edycja Przedsi-

biorczoci Gminy Pietrowice odbya si w sobot,


30 stycznia. Wzili w niej
udzia przedstawiciele lokalnych wadz oraz zaproszeni gocie, m.in. posanka
Gabriela Lenartowicz. Nagrody rozdano w nastpujcych kategoriach: Nowy
inwestor/inwestycja: Firma

ProLine24 Sabina Kotlorz


oraz Zakad Zieleni i Maej
Architektury Usugi Transportowo-Sprztowe i Oglnobudowlane Alojzy Strzedua; Prne gospodarstwo:
pastwo Andrzej i Krystyna
Kurzeja oraz pastwo Stefania i Bernard wierczek;
Solidny produkt/usuga:

Drukarnia Kolgraf Jan Koloch oraz Firma Sigmatic


Marcin Ciela; Moda Firma: Studio fryzur Ewelina
Mocek i Firma Argi Tech
Restauracja Pasja Izabela
Mudry.
Podczas gali wystpili Aleksandra Kiedrowicz,
tegoroczna finalistka Mam

Talent, Trio Appassionato, a wic Wiktoria i Marta


Linek oraz Paulina wierczek pfinalistki programu Super Dzieci. Zagra
rwnie Kwartet Bramy
Morawskiej. Po wrczeniu
statuetek odby si wystp
kabaretowy z udziaem Tadeusza Drozdy.
Fot. Anna apka

pawe strzelczyk

R E K L A M A

4 Wiadomoci

10 lutego
3 (204)
102016,
lutego nr
2016,
nr 3 (204)

Ferie zimowe 2016


Czas na wypoczynek

<< GazetaInformator.pl

RACIBRZ BIZNES

Jak zadba o narty?


Zajmujmy si serwisem nart od wielu lat. W naszej Rowerowni przy Reymonta nie tylko profesjonalnie
zajmiemy si Twoimi nartami, ale rwnie odpowiemy na wiele pyta, jakie nurtuj naszych Klientw.
Do podstawowych zabiegw pozwalajcych na przeduenie ycia naszych nart
jest smarowanie. Nie wolno dopuci do przesuszenia
lizgu, w przeciwnym razie
oprcz tego, e nieg bdzie
si do niego klei, a narta bdzie wolna, to lizg nasiknie
wilgoci, powodujc korozj
krawdzi i rozwarstwienie
narty. Smarowanie jest konieczne, gdy zauwaymy, e
lizgi robi si szare. Jest to
ostatni sygna, by nas odwiedzi.
Czstym problemem jest
rdza na krawdziach. Jeeli w sezonie letnim przechowujemy sprzt w wilgotnych
pomieszczeniach, to trzeba

zabezpieczy krawdzie wazelin techniczn. Polecamy te


wczeniej posmarowa narty na gorco, pozostawiajc
grub warstw smaru. Jeeli
przewozimy narty w uchwytach na dachu samochodu,
trzeba koniecznie po kadym
powrocie z wyjazdu wypuka
sprzt pod biec wod i dokadnie wysuszy. Sl drogowa, ktra osiada na naszych
deskach potra je cakowicie
zniszczy. Skorodowanych
krawdzi ju nigdy nie bdzie
si dao dobrze naostrzy, a
zabrudzone wizania mog
wypina si z inna si, ni
ta na jak zostay ustawione. Najwikszym grzechem
narciarzy jest zostawienie po

powrocie mokrych nart w pokrowcu - zawsze trzeba je dokadnie wysuszy!


Najbezpieczniej przewozi
narty w boxach dachowych,
jeeli takiego nie posiadamy
to moemy go wypoyczy
w naszej Rowerowni. Posiadamy rwnie w sprzeday pokrowce na narty i buty narciarskie, ktre uatwi
przewoenie i przechowywanie sprztu oraz zabezpiecz
go przed brudem i szkodliwymi warunkami. Polecamy
te zakup skirzepw - to tanie rozwizanie pozwoli nam
unikn powstawania wielu
rys i przetar w miejscu stykania si lizgw, zwaszcza
podczas transportu.

Powanym zaniedbaniem
jest nieregularne odwiedzanie
serwisu. Mylne jest stwierdzenie, e kada wizyta w
serwisie znacznie odchudza
nasze narty. Sprawny serviceman szlifuje i ostrzy narty
tylko tyle ile trzeba, wane
jest rwnie, aby sprzt, na
ktrym pracuje, by zadbany
i w dobrym stanie. Odkadanie w czasie wizyty u fachowca sprawi, e przebieg serwisu
bdzie bardziej skomplikowany, droszy i wymagajcy zdecydowanych krokw. Przesuszenie lizgu doprowadzi do
korozji krawdzi i w konsekwencji do odklejania si lizgu, pomijajc fakt, e kady
na stoku bdzie nas wyprze-

dza. Nierwna powierzchnia lizgu bdzie przyczyn


braku kontroli nad nartami.
Natomiast tpe, zawinite
i poszarpane krawdzie mog by przyczyn wypadkw
na stoku.
Zapraszamy do odwiedzenia naszego ski serwisu i
sprawdzenia nas, sami jestemy ciekawi Twojej opinii.
Zawsze staramy si utrzymywa wysok jako usug,
niezalenie od natoku pracy.
W ofercie posiadamy rwnie uywany sprzt narciarski oraz wypoyczamy narty.
Znajdziecie nas w Rowerowni
na ul. W. Reymonta 10 (odrostarda) w Raciborzu. Tel. 664
031 119, 784 944 409.

Ski Serwis/Wypoyczalnia
Godziny otwarcia:
od pon. do pt.: 10.00-18.00
sob. od 9.00-13.00
Ul. Reymonta 10
47-400 Racibrz
www.mkbicycle.pl
tel.: 784 944 409
664 031 119
Artyku sponsorowany

ZIMA W MIECIE 2016


Z OSiR RACIBRZ
Kryta pywalnia
H2Ostrg
W dniach od 15.02 do 28.02
od poniedziaku do pitku bezpatne
wejcia na basen dla uczniw
raciborskich szk podstawowych
i gimnazjw za okazaniem
legitymacji
Wejcia dla uczniw:
7.00-9.00 max. 40 os.
9.00-10.00 max. 40 os.
13.00-14.00 max. 40 os.
14.00-15.00 max. 40 os.

Hala widowiskowo-sportowa
Arena Rafako
Rafako
afak
Poniedziaek pitek bezpatne korzystanie z tenisa stoowego dla dzieci
i modziey w godz. 7.00 - 22.00
Zaplanowane turnieje:
Turniej tenisa stoowegodla uczniw szk podstawowych
i gimnazjw: 15.02.2016, godz. 10.00
Turniej halowej piki nonej szkoy podstawowe
i gimnazja 16.02.2016, godz. 10.00
Turniej badmintona szkoy podstawowe
i gimnazja 17.02.2016, godz. 10.00
Turniej dwjek siatkarskich gimnazja i szkoy rednie
18.02.2016, godz. 10.00

Krgielnia
Od poniedziaku do pitku
w godz. 10.00 - 11.00 - bezpatny wstp
dla grup zorganizowanych (min. 15 os.)
W pozostaych godzinach,
czyli 8.00 - 10.00 oraz 11.00 - 12.00 wstp
dla grup zorganizowanych z opiekunem
(min. 15 os.) patny zgodnie z cennikiem
OSiR

Lodowisko

Poniedziaek - pitek 9.00-10.00


bezpatna nauka jazdy na ywach
z instruktorem (dzieci wstp bezpatny,
doroli zgodnie z cennikiem OSiR)
11.00-12.30 bezpatny wstp dla grup
zorganizowanych (min. 20 osb)
Pozostae lizgawki oglnodostpne
patne wg cennika OSiR

GazetaInformator.pl >>

Ferie zimowe 2016

10
lutego
2016,
3 (204)
10 lutego
2016,
nr 3 nr
(204)

Zoty rodek 55
Wiadomoci

R E K L A M A

Oferta zaj i warsztatw zimowych w Raciborskim Centrum Kultury


Lp.

Nazwa zaj

Data i godzina

Prowadzcy

Wiek uczestnika

Cena

Miejsce
22-26 lutego 2016
Godz. 9.30 - 10.30

15 -21 LUTEGO
1.

Warsztaty rzeby

15-17 lutego 2016


Godz. 9.00 - 10.30

Katarzyna
Baron-Rogula

Dzieci
i modzie

10 z

RCK RDK
ul. Chopina 21
Sala I pitro

2.

Warsztaty wokalne

15-17 lutego 2016


Godz.
10.30 - 12.00

Alicja
Ploch-Burda

9 - 13 lat

bezpatne

RCK RDK
ul. Chopina 21
Sala 105

3.

Warsztaty teatralne
TFURCY

Tfurcy

Szkoy gimnazjalne,
ponadgimnazjalne,
studenci, nauczyciele,
instruktorzy

30 z

RCK DK Strzecha
ul. Londzina 38
sala kameralna
i widowiskowa

15-17 lutego
od 11:00

Klasy I - III
szkoy podstawowej

17-19 lutego 2016


Godz. 10.30 - 12.00
4.

Zajcia taneczne

17-19 lutego 2016


Godz. 12.00 - 13.30

Manuela
Krzykaa

17-19 lutego 2016


Godz. 13.45 - 15.15
5.

6.

7.

Lp.

Decoupage

LARP (Live action


18-19 lutego 2016
role-playing)
- aktywno na pogra- 18.02. g. 15.00 - 19.00 Danuta Jagieo
niczu gry i sztuki. Gra 19.02. g. 12.00 - 16.00
wyobrani.
20 lutego 2016
Godz. 18.00

Nazwa zaj

Data i godzina

bezpatne

RCK RDK
ul. Chopina 21
sala kameralna

Warsztaty wokalne

22-26 lutego 2016


Godz. 13.00 - 14.30

10.

LEGO ROBOTY

11.

Warsztaty teatralne

12.

SCRABBLE

Lp.

Nazwa zaj

Dzieci i modzie
od 9 lat

Od 13 lat

Marta
Buczkowska
Prowadzcy

B/O

Wiek uczestnika

Jan Kondrak
22 - 25 lutego 2016
Marek Andrzeod 11:00
jewski

Szkoy gimnazjalne,
ponadgimnazjalne,
studenci

10 z

RCK DK Strzecha
ul. Londzina 38
Pracownia
plastyczna

20 z

RCK RDK
ul. Chopina 21
sala I pitro

II VI klasy szkoy
podstawowej, modzie
gimnazjalna

10 z

RCK RDK
ul. Chopina 21
sala kameralna
i widowiskowa

Od 9 lat

bezpatne

Wiek uczestnika

Cena

Miejsce

6 - 10 lat
Andrzej liwicki

22 lutego 2016
Godz. 9.00 - 12.00
12.00 - 15.00
15.00 - 18.00
22-26 lutego 2016
10.00 - 13.00
22-26 lutego 2016
10.00 - 15.00

Od 11 lat

Antoni Duda

5 - 7 lat
Izabela Karwot

23-26 lutego 2016 Raciborski Klub


10.00 - 13.00
Scrabble Szkrab

Data i godzina

Od 8 lat

Prowadzcy

RCK RDK
ul. Chopina 21
I pitro

KINO PRZEMKO
20 z

RCK RDK
ul. Chopina 21
sala I pitro

bezpatne

RCK DK Strzecha
ul. Londzina 38
sala kameralna

5 z

RCK DK Strzecha
ul. Londzina 38
Sala widowiskowa

Cena

30 z

1.

Skubani

15 lutego
Godz. 11.00

Andrzej liwicki

b/o

5 z

RCK RDK
ul. Chopina 21
Sala I pitro

2.

Listonosz Pat
i wielki wiat

17 lutego
Godz. 11.00

Andrzej liwicki

b/o

5 z

RCK RDK
ul. Chopina 21
Sala I pitro

3.

May ksie

19 lutego
Godz. 11.00

Andrzej liwicki

b/o

5 z

RCK RDK
ul. Chopina 21
Sala I pitro

4.

Gang wiewira

22 lutego
Godz. 11.00

Andrzej liwicki

b/o

5 z

RCK RDK
ul. Chopina 21
Sala I pitro

5.

Rodzinka nie z tej ziemi

24 lutego
Godz. 11.00

Andrzej liwicki

b/o

5 z

RCK RDK
ul. Chopina 21
Sala I pitro

6.

Operacja Arktyka

26 lutego
Godz. 11.00

Andrzej liwicki

b/o

5 z

RCK RDK
ul. Chopina 21
Sala I pitro

Miejsce

22-28 LUTEGO
8.

Warsztaty plastyczne

Szkoy gimnazjalne
i ponadgimnaz.

18-19 lutego 2016


Gabriela Horny
Godz. 11.00 - 13.00

Koncert zespow:
ALCOHOLICA
I PIGS IN TANK

Klasy IV - VI
szkoy podstawowej

9.

RCK DK Strzecha
ul. Londzina 38 sala
kameralna i wokalna

ZAPISY PRZYJMUJEMY pod nr. tel. 32 412 32 40, 32 412 32 48, 32 415 31 72.
Raciborskie Centrum Kultury zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie.

zdrowie

Z regionu

10 lutego 2016, nr 3 (204)

KDZIERZYN KOLE ZDROWIE

POWIAT RACIBORSKI - ZDROWIE

Jest siedziba dla hospicjum


Fot. Urzd Miasta Kdzierzyn-Kole

Placwka powstanie w budynku po byym


przedszkolu na ulicy Szymanowskiego w Kodnicy.
katarzyna solarz

Gmina dugo szukaa


odpowiedniego miejsca, a
plany powstania hospicjum
sigaj jeszcze 2006 roku.
Wczeniej pojawiay si pomysy, by placwk umiejscowi w czci szpitala na
ul. Judyma w rdmieciu, a
pod koniec 2015 roku pojawia si koncepcja by by to budynek po byym przedszkolu
w Kodnicy i ostatecznie to
miejsce uznano za najlepsze.
Budynek pomylnie przeszed ekspertyzy techniczne.
- Po niewielkich przerbkach
moe w nim powsta hospicjum - zapewni na ostatniej
konferencji prasowej zastpca prezydenta Artur Maruszczak. Jeszcze w tym roku
miasto chce przygotowa ca niezbdn dokumentacj,
a prace budowlane i adaptacyjne maj zosta zrealizowane w 2017 roku. - Chciaabym by z kocem 2017 roku

Hospicjum bdzie si miecio


w budynku po byym przedszkolu.
hospicjum byo ju otwarte powiedziaa rwnie podczas
konferencji prezydent Sabina
Nowosielska.
W fazie przetargowej s
dwie inne due inwestycje.
- Zakoczyo si skadanie
ofert na budow Kdzierzysko-Kozielskiego Centrum
Aktywnoci, czyli kompleksu basenowego w Azotach.
Wykonawcy zoyli ich osiem
- wanie trwa sprawdzanie
poinformowa rzecznik ko-

zielskiego magistratu - Jarosaw Jurkowski. To zadanie


te ma si zakoczy w 2017
roku. Postpowanie na przebudow al. Jana Pawa II na
odcinku do skrzyowania z
ul. Gowackiego i Matejki
wanie si rozpoczo. Miasto bdzie ogasza przetarg
na jego realizacj. Z uwagi
na dofinansowanie w ramach
tzw. schetynwek, ta inwestycja musi dobiec koca w tym
roku.

WODZISAW LSKI - ZDROWIE

Nauka pywania dla seniorw


Kryta pywalnia Manta w programie zaj przygotowaa propozycj
dla starszych mieszkacw Wodzisawia lskiego.
Wodzisawska pywalnia
Manta to idealne miejsce dla
wszystkich tych, ktrzy lubi
aktywnie spdza swj wolny
czas. Pracownicy obiektu staraj si, aby w ofercie nie brakowao propozycji zaj dla
mieszkacw kadej grupy
wiekowej. Specjalnie z myl
o osobach starszych, wkrtce ruszy nauka pywania dla
seniorw. - Lekarz zaleca basen a Ty nie umiesz pywa?
Uwaasz, e ju za pno na
nauk? Nic bardziej mylnego.
Specjalnie dla Ciebie organizujemy nauk pywania dla
osb 60+. Zrb to dla siebie
i naucz si pywa w grupie
seniorw. Zadzwo ju teraz
pod numer 32/7293296 i zapisz si na nauk pywania
zaprasza Mariusz Blazy, kierownik Manty.
kk
R E K L A M A

<< GazetaInformator.pl

Poradnia chirurgii dziecicej


dziaa w rozszerzonym zakresie
Cho na szpitalne oddziay dla dzieci nie ma specjalnie co liczy,
nie znaczy to, e szpital nie stara si uatwi ycia maym pacjentom i ich rodzicom.
O utworzenie w szpitalu
oddziaw dla dzieci, co jaki czas upominaj si szczeglnie radni powiatowi. Co
prawda, przy oddziale chirurgii funkcjonuje pododdzia
dziecicy, ale na powstanie
innych oddziaw leczcych
najmodszych
pacjentw
(oczywicie poza dziaajc
pediatri) si nie zanosi. Ryszard Rudnik nie pozostawia
w tej materii zudze: Nie
udmy si, to jest po prostu
niemoliwe twierdzi dyrektor. Lecznica nie posiada
stosownych kontraktw (a
nawet zbyt duych szans na
takowe), kadry zapewniajcej caodobow obsug, ba!
Nawet miejsca, gdzie takie
oddziay fizycznie mogyby
powsta.
Co rusz rodzice skar
si, e z niektrymi przypadkami u swojej pociechy s
kierowani do Rybnika. Wadze szpitala wprowadziy jed-

Fot. Pawe Strzelczyk

Wadze szpitala wprowadziy zmian,


ktra cho czci maych pacjentw uatwi leczenie.
nak zmian, ktra cho czci pacjentw uatwi leczenie.
Chodzi o przyszpitaln przychodni chirurgii dziecicej.
Ta poradnia jest do dua,
dziaa sprawnie, nie ma wikszych kolejek i porady udzielane s w miar na bieco
opisuje dyrektor, za penica
obowizki jego zastpcy Elbieta
Wielgos-Karpiska
precyzuje, na czym usprawnienia te maj polega. I tak,
do tej pory w Raciborzu, jeli
chodzi o chirurgi, to moliwa bya tylko tzw. chirurgia

mikka, czyli np. operacje


brzuszne. W styczniu zatrudniono lekarza - chirurga dziecicego, ktry zajmuje si urazwk. Wszystkie
urazy, zamania, skrcenia, z
ktrymi kierowano wczeniej
do Rybnika, mona zaatwi
na Gamowskiej. Dodatkowo,
poradnia jest czynna take
w czwartki (wczeniej w ten
dzie tygodnia nie przyjmowano pacjentw), wic dziaa ju przez 5 dni w tygodniu.
ps

GazetaInformator.pl >>

R E K L A M A

10 lutego 2016, nr 3 (204)

zdrowie

Z regionu

Z regionu

zdrowie

10 lutego 2016, nr 3 (204)

<< GazetaInformator.pl

RACIBRZ ZDROWIE

Co buduje zaufanie midzy lekarzem a pacjentem?


Czy kto z Pastwa zastanawia si kiedy co
ma na ni wpyw? Co ma
wpyw na wzajemne zaufanie? Wikszo pacjentw
ma swojego wybranego lekarza i jest to bardzo wana
i podana sytuacja. Jednak
czy s jakie wysze wartoci, ktre powoduj, e jest
wanie tak a nie inaczej?
By relacje w gabinecie
stomatologicznym byy pozytywne, due znaczenie
odgrywa wiele czynnikw.
Oczywistym jest, e uprzejmo i pynno w porozumiewaniu si jest cech
bardzo wan. Jest to (na
szczcie!) tylko wierzchoek gry, na ktry lekarz z
pacjentem ma wspi si po
pikny i zdrowy umiech.
Prosz zada sobie pytanie, na ile jestem wiadomy/a stanu swoich zbw?
Ile jest zdrowych a ile wymaga leczenia? Czy leczenie
prchnicy to moje jedyne
potrzeby? Czy usyszaem/
am w gabinecie: ma Pan/
Pani zdrow jam ustn?
Jak wyglda wiadomo moich potrzeb higienicznych? Na jakim poziomie jest moja higiena? Jeli
co robi le, to co? I jak to
robi dobrze?
Odnonie otrzymywanego, kupowanego produktu
R E K L A M A

Fot. Depositphotos

Niniejszy artyku bdzie zupenie z innej beczki, na temat relacji lekarz dentysta pacjent.

(odbudowa zba, praca protetyczna, leczenie kanaowe), stomatologia jest dziedzin specyficzn. Pacjent
z reguy wie, co jest przedmiotem rozmw i pracy (np.
most, szkielet na zatrzaskach), natomiast nie umie
sobie wyobrazi efektw.

Idc do sklepu, wiemy


jaki mniej wicej telewizor
nas interesuje. Wybieramy
ten najlepszy, sugerujc si
nie tylko cen, ale i parametrami technicznymi, ktre
maj niebagatelny wpyw
na korzystanie z tego telewizora (np. ile ma cali, ko-

lor obudowy czy moliwo


podczenia do internetu).
Co natomiast Pastwo odpowiedz na pytanie: czy
woli Pan/Pani most czy
szkielet?
Warto wic zastanowi
si, co buduje zaufanie midzy lekarzem a pacjentem i

sprbowa odpowiedzie na
powysze pytania. Zadano
ich duo i w naszej intencji
jest pozostawienie ich bez
odpowiedzi. Kady ma inne potrzeby i wymagania
estetyczne, kady wic powinien sprbowa samemu
znale na nie odpowiedzi.

Najpierw samemu, a potem wsplnie z lekarzem i


w tym przypadku jestemy
przekonani, e szczera rozmowa pozwoli zbudowa/
wzmocni podane relacje i zaufanie; wynie je na
zupenie inny poziom. Bo to
przecie Pastwo Pacjenci
jestecie w tym wszystkim
najwaniejsi. wiadomo
zdrowotna, nie tylko jamy
ustnej, jest bardzo wanym
czynnikiem majcym wpyw
na nasz przyszo.

NEO-DENT
ul. Mickiewicza 18
(III pitro, obok Kauandu)
47-400 Racibrz
www.neo-dent.eu
32 755 21 31

Artyku sponsorowany

GazetaInformator.pl >>

Ekologia 7

10 lutego 2016, nr 3 (204)

EK LOGIA
REGION EKOLOGIA

Zakoczy si remont na Odrze w Kuni Raciborskiej


IWONA CYBULSKA

Odbudowana zabudowa
regulacyjna rzeki, udronione koryto, umocnione brzegi
i uporzdkowane skarpy - to
wanie dziki tym elementom poprawio si bezpieczestwo na odcinku cieku
poniej ujcia rzeki Rudy do
Odry w soectwie Turze.
Regionalny Zarzd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zakoczy prace remontowe zabudowy regulacyjnej
prawego brzegu rzeki Odry
w gminie Kunia Raciborska.
Wykonane w poprzednich
latach budowle regulacyjne
rzeki (ostrogi, opaski brzegowe), ktre miay zabezpiecza brzegi Odry i nie dopuszcza do zmian pooenia
koryta rzeki, ulegy powanym uszkodzeniom podczas
powodzi, ktra miaa miejsce w 2010 roku. Na prawym
brzegu rzeki w miejscowoci
Turze powstay wyrwy brzegowe. Z kadym kolejnym
wzrostem stanu wd wyrwy
pogbiay si. Natomiast
wzdu lewego brzegu rzeki w
korycie zalega rumosz, ktry tamowa przepyw wd, a

take blokowa szlak eglowny rzeki Odry.


- Wszystko to sprawiao,
e konieczne stao si przeprowadzenie prac naprawczych, dziki ktrym moliwa
byaby egluga na tym odcinku szlaku i przede wszystkim,
by zaegna niebezpieczestwo wystpienia powodzi
przez zniszczenie bd uszkodzenie pobliskich obwaowa
podkrela Linda Hofman,
rzecznik prasowa RZGW w
Gliwicach.
Zrealizowanie zadania
stao si moliwe dziki Regionalnemu Zarzdowi Gospodarki Wodnej w Gliwicach kosztem ponad 1,5 mln
z. Warto doda, e niemal
poow tej kwoty blisko
700 tysicy zotych uzyskano z Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i
Gospodarki Wodnej w Katowicach.
W ramach prac remontowych zrealizowanych do koca 2015 roku wyremontowano ostrogi na tym odcinku
rzeki. Zastosowano opask
brzegow i brzegoskon faszynowy, dziki ktrym ustabilizowano prawy brzeg rzeki

Fot. RZGW w Gliwicach

Wiosenne roztopy czy intensywne opady deszczu, mogce powodowa podnoszenie stanu wd,
nie bd ju zagroeniem w miejscowoci Turze w gminie Kunia Raciborska.

Umocnione brzegi, udronione koryto, odbudowana


zabudowa regulacyjna rzeki a take uporzdkowane skarpy
- udao si zrealizowa do koca minionego roku.

REGION - EKOLOGIA

rzutu kamiennego. Uporzdkowano skarpy, usuwajc z


nich porastajc rolinno i
drzewa, ktrych lokalizacja i
stan utrudniay przepyw wd
w czasie wezbrania. Ju za
kilka miesicy pojawi si na
nich wieo posiana trawa.
Cao prac przeprowadzono
zgodnie ze zgoszonym zakresem prac do Regionalnej
Dyrekcji Ochrony rodowiska i Urzdowi Wojewdzkiemu w Katowicach, a take
uzyskan decyzj na wycink
drzew i pozwoleniami wejcia
w teren.
Regionalny Zarzd Gospodarki Wodnej w Gliwicach to pastwowa jednostka budetowa, dziaajca
na podstawie ustawy Prawo
wodne z dn. 18 lipca 2001 r.
oraz rozporzdzenia Rady
Ministrw z dnia 27 czerwca
2006 r. w sprawie przebiegu
granic obszarw dorzeczy i
regionw wodnych (Dz. U. Nr
126, poz. 878). RZGW w Gliwicach odpowiada za szeroko
rozumian gospodark wodn i zarzdza m.in. wikszoci zbiornikw retencyjnych
w swoim regionie.

REGION - EKOLOGIA

Fot. WFOiGW w Katowicach

365 REKLAMWEK MIECI


KAMPANI SPOECZN 2015

Nagroda w konkursie to wielki sukces akcji


i jej organizatorw - o problemie jednorazowych
reklamwek bdzie teraz goniej.
Akcja 365 reklamwek
mieci zostaa wybrana
przez czytelnikw portalu ulicaekologiczna.pl
Kampani spoeczn roku 2015.
Motorem napdowym akcji 365 reklamwek mieci
byo jednoosobowe dziaanie
prezesa Fundacji Ekologicznej
ARKA Wojciecha Owczarza,
ktry w cigu roku postanowi zebra 365 reklamwek z
odpadami porzuconymi w la-

w miejscach, gdzie zniszczya je wysoka woda. Dziki


przeprowadzonym przedsiwziciom dalsza degradacja
brzegu rzeki na tym odcinku powstrzymaa si. W innym wypadku mona byoby
mwi o zagroeniu dla istniejcych obwaowa Odry.
Gdyby te zostay zniszczone,
w razie powodzi naraone
na niebezpieczestwo byyby przylege tereny rolnicze
a take dobytek i ycie mieszkacw. Poniewa rzeka Odra na tym odcinku zaliczona
jest do drg wodnych kategorii Ia, RZGW w Gliwicach zaleao, by poprawi stan drogi
wodnej. Nurt rzeki skierowano wobec tego do osi koryta, dziki czemu nastpuje
samooczyszczanie si szlaku eglownego z nanosw.
Wczeniej udroniono szlak
eglugowy, usuwajc zalegajcy na tym odcinku cieku
rumosz rzeczny, naniesiony
przez nurt Odry. Zachowana
zostaa istniejca linia brzegu, trasa koryta jak rwnie
spadek poduny. Remont
ostrg i opaski brzegowej
wykonano za pomoc na-

sach, parkach i nad jeziorami.


W ten sposb chcia on zachci spoeczestwo do zmiany
mylenia, zainicjowa dyskusj na temat odpadw opakowaniowych i propagowa ide
recyklingu.
Udao si mi zebra dokadnie 373 reklamwki mieci, a w caej akcji zebralimy
ich ponad 3500. Odbyo si
take kilkanacie akcji edukacyjnych. W edukacj ekologiczn towarzyszc akcji

angaoway si szkoy i organizacje z caej Polski. Dlatego akcj chcemy kontynuowa mwi Wojciech Owczarz.
Na temat szkodliwoci ekologicznej jednorazowych reklamwek mwi si od lat. Warto wspomnie, e rocznie na
wiecie produkuje si i wprowadza w obieg prawie 1 bilion
plastikowych reklamwek. Po
wykorzystaniu powstaje z nich
ok. 18 milionw ton odpadw.
A jak dugo uywamy jedn?
rednio tylko 25 minut! Potem wyrzucamy. Std pomys
na tak form przedsiwzicia.
Akcja 365 reklamwek mieci
ma przynie konkretny efekt
ekologiczny: mniej dzikich
wysypisk, mniej odpadw zanieczyszczajcych rodowisko,
wicej opakowa traajcych
do przetworzenia.
Znaczca jest take edukacja spoeczestwa w zakresie
wiadomej konsumpcji (kupowanie produktw jak najmniej
zapakowanych) oraz prawidowej gospodarki odpadami (recykling zamiast skadowania
odpadw). Dlaczego? Odpowied jest w danych statystycznych. W Polsce na wysypiska

Treci zawarte w publikacji nie stanowi ocjalnego stanowiska organw


Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

wci traa a 70% mieci,


podczas gdy w Niemczech, Holandii czy Szwecji jest to tylko
1%. By dane te ulegy zmianie,
potrzebna jest radykalna i natychmiastowa zmiana nawykw Polakw.
Do tych pozytywnych dziaa moe przyczy si kady
z nas. Wystarczy wej na ocjaln stron akcji www.365reklamoweksmieci.pl, gdzie znajduje si specjalny licznik, do
ktrego mona wpisa imi,
nazwisko oraz liczb zebranych
reklamwek.
Oglnopolska kampania
Nie bd jednorazowy bya donansowana ze rodkw
Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki
Wodnej oraz Wojewdzkiego
Funduszu Ochrony rodowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Patronat nad akcj
sprawowao Ministerstwo rodowiska, a Partnerem Merytorycznym by Rekopol Organizacja Odzysku Opakowa S.A.
Organizatorzy kampanii
poinformowali, e ju rozpoczli II edycj tej inicjatywy.
IC

24 ZIELONE PRACOWNIE
Z DOFINANSOWANIEM
WFOIGW
Wrd nalistw konkursu Zielona Pracowania znalazy si 24
placwki z wojewdztwa
lskiego.
Bya to pierwsza edycja przedsiwzicia, ktre
zorganizowa Wojewdzki
Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w
Katowicach. Jego celem byo utworzenie ekopracowni
na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geogracznych,
chemiczno-zycznych czy
geologicznych.
Podczas oceniania wnioskw brano pod uwag gwnie ide na zagospodarowanie pracowni, odpowiednie
wykorzystanie jej przestrzeni
a take funkcjonalno oraz
innowacyjno zaproponowanych rozwiza.
Niezwykle istotnym kryterium wyboru nalistw dla
komisji konkursowej okazaa si rozmaito pomocy dydaktycznych, multimedialnych a take wyposaenia.
Jury oceniao ponadto do-

stosowanie grup wiekowych


oraz maksymalnie efektywne
wykorzystanie ekopracowni
przez jak najwiksz liczb
uczniw.

Zielona Pracowania ma suy


przede wszystkim
uczniom w zdobywaniu wiedzy
z dziedziny m.in.
bilogii, chemii czy
geologii.
Do organizatorw konkursu wypyny 53 wnioski i
niemal poowa z nich uzyskaa donansowanie w formie
dotacji. Na cel przeznaczono
kwot cznie 776 242,73 z.
Pena lista benecjentw dostpna jest na stronie internetowej katowickiego funduszu.
IC

8 Motoryzacja

10 luty 2016, nr 3 (204)

GODW KOMUNIKACJA

<< GazetaInformator.pl

PSZW UNIA EUROPEJSKA

Wsplnie wyremontuj drogi


na pograniczu

PRAWIE MILION Z
DOTACJI NA
PRZEBUDOW DROGI

Cztery samorzdy - dwa polskie i dwa czeskie chc wsplnie wyremontowa


ponad 13 km drg czcych atrakcje turystyczne po obu stronach granicy.

Miasto Pszw pozyskao


fundusze unijne na przebudow drogi gminnej ulicy Polskiej Organizacji
Wojskowej.
14 stycznia zostaa podpisana umowa z Wojewdztwem
lskim na dofinansowanie
projektu Przebudowa drogi
gminnej - ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej w Pszowie.
rodki unijne przyznane zostay w ramach RPO WSL na lata
2007-2013 i jest to ju prawdopodobnie ostatnie dofinan-

Godw, Powiat Wodzisawski, Petrovice u Karvin


(pol. Piotrowice koo Karwiny) oraz Kraj Morawsko-lski wsplnie zoyy do Europejskiego Programu Rozwoju
Regionalnego, w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska Polska, warty ok.
2,9 mln euro, projekt przebudowy ponad 13 km drg lokalnych. Po polskiej stronie
chodzi m.in. o ul. Graniczn,
Poprzeczn, Szkoln, Celn,
1 Maja i Piotrowick w Gokowicach. Czesi z kolei chc
wyremontowa te drogi, ktre
cz si z polskimi, tj. lokaln
drog gminn MK6c w Petrovicach oraz regionalne drogi
od przejcia granicznego Gokowice Zavada do Karwiny i
centrum Petrovic.
Gwnym celem projektu
jest udostpnienie komunikacyjne obszaru pogranicza, w
tym przej granicznych Gokowice/Zavada i Skrbesko/
Petrovice dla turystycznego
transportu autobusowego. W
tym celu ma zosta podniesiony m.in. tona drg tak, aby
mogy nimi jedzi autobusy.
Wnioskodawcy podkrelaj, e

pogranicze, mimo e podzielone midzy dwa pastwa, naley do tej samej historycznej
krainy i stanowi jeden obszar
funkcjonalny.
Dziki przedsiwziciu polepszy ma si dostpno do
licznych atrakcji turystycznych
po obu stronach granicy oraz
wzrosn potencja rozwoju
rynku pracy i tworzenia nowych miejsc pracy w brany
turystycznej.
Koordynatorem projektu
zostaaby gmina Godw, ktra
to odpowiada ma za inwentaryzacj i uzupenienie lub
rozszerzenie informacji o zabytkach na swoim terenie oraz
w Petrovicach. Do gwnych
zada inwestycyjnych gminy
nalee ma podniesienie parametrw technicznych ul. Granicznej i Poprzecznej tak, aby
moliwe byo dopuszczenie
ruchu autobusw. Taki sam
cel przywieca modernizacji
ul. Szkolnej. Midzy ul. Piotrowick i Zielon ma z kolei
zosta dobudowany odcinek,
ktry skrci czas dojazdu do
granicy.
Najwikszy zakres inwestycji po polskiej stronie przypadby Powiatowemu Zarzdowi Drg w Wodzisawiu

lskim, ktry odpowiada


bdzie m.in. za modernizacj i popraw parametrw ul.
Celnej (w tym podniesienie
jej nonoci), a take ul. 1 Maja w Gokowicach na odcinku
od skrzyowania z ulica Celn przez skrzyowanie z ulica
Piotrowick do skrzyowania
z ulic Graniczn. Zakres prac
na ul. 1 Maja oraz ul. Piotrowickiej ma obejmowa rwnie napraw nawierzchni oraz
korekt organizacji ruchu.
Gmina Petrovice z kolei
chce zmodernizowa trzy odcinki lokalnej drogi MK 6c,
m.in. poprzez poszerzenie
jezdni, oddzielenie chodnika
i stworzenie placu do zawracania i zatrzymywania autobusw.
Dziki dziaaniom podjtym w Kraju Morawsko-lskim doszoby rwnie do
podniesienia tonau drg tak,
by moliwy by przejazd autobusw po drogach od przejcia
granicznego Gokowice-Zavada do Karwiny oraz do atrakcji
na terenie Petrovic.
Realizacja projektu poprawiaby dostp do autostrady
A1 w Polsce i D1 w Czechach - z
tego powodu inwestycja moe
mie due znaczenie dla roz-

woju sektora usug turystycznych w regionie oraz rozwoju


strefy gospodarczej w gminie
Godw. Mieszkacy powiatu
wodzisawskiego otrzymaj
te szybsze i dogodniejsze poczenie z Cieszynem oraz ca
czesk czci lska Cieszyskiego.
Szczeglnie istotny dla pasaerw byby z kolei skrcony czas przejazdu autobusw,
ze strony Jastrzbia-Zdroju
do Petrovic (o ok. 5-7 minut
dziki udostpnieniu przejazdu przez przejcie Skrbesko),
ze strony A1/D1 (o ok. 20 minut dziki wyeliminowaniu
koniecznoci zjazdu z D1 na
Bohumin), czy z Karwiny do
Jastrzbia -Zdroju.
Warto projektu oszacowano na 2,87 mln euro, z czego ok. 85% ma pochodzi z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Najwikszym beneficjentem przedsiwzicia ma zosta Powiat
Wodzisawski (ok. 911 tys. euro) oraz Kraj Morawsko-lski
(ok. 800 tys. euro).
Decyzj, czy przedsiwzicie otrzyma unijne wsparcie,
poznamy w pierwszej poowie
2016 r.

kk

RACIBRZ POLICJA

KWESTIA PIERWSZESTWA AUTOBUSW


Fot. KPP Racibrz

katarzyna krentusz

sowanie w ramach tzw. starej


perspektywy finansowej 20072013, ktra zakoczya si w
grudniu 2015 r.
Co wane, projekt zosta ju
w caoci zrealizowany w latach
2014-2015, a to oznacza, e do
budetu miasta Pszw wpynie
prawie 1 milion z, bez koniecznoci ponoszenia obecnie z kasy miasta jakichkolwiek wydatkw zwizanych z realizacj
inwestycji.

Raciborska policja przypomina o obowizku umoliwienia


kierujcemu autobusem wczenie si do ruchu.
Samochd osobowy ma
obowizek umoliwienia
wczenia si do ruchu kierujcemu autobusem wyjedajcym z zatoki autobusowej.

R E K L A M A

PRZEWZ OSB
POLSKA NIEMCY POLSKA

Przewz osb i paczek


PolskaNiemcy.
Wyjazdy z Polski we wtorki
i pitki, powroty z Niemiec
w rody i soboty.
Obsugujemy woj. lskie,
opolskie i dolnolskie.
MIRA Przewz osb
Tel. 669 185 529
www.przewozyosobpolska.pl

Zgodnie z art. 18 Prawa o


Ruchu Drogowym: kierujcy pojazdem, zbliajc si do
oznaczonego przystanku autobusowego na obszarze zabudowanym, jest obowizany zmniejszy prdko, a w
razie potrzeby zatrzyma si,
aby umoliwi kierujcemu
autobusem wczenie si do
ruchu, jeeli kierujcy takim
pojazdem sygnalizuje kierunkowskazem zamiar zmiany
pasa ruchu lub wjechania z
zatoki na jezdni. Wobec tego, widzc w autobusie stojcym w zatoce wczony lewy
kierunkowskaz, naley jego
kierowcy umoliwi wyjazd.
Na przestrzeni ostatnich kilku
miesicy - jak podaje raciborska policja - znacznie wzrosa
ilo wykrocze polegajcych
na niestosowaniu si do obowizku umoliwienia wczenia si do ruchu kierujcemu
autobusem wyjedajcym z
zatoki autobusowej.
j

Wiadomoci 9

10 luty 2016, nr 3 (204)

WODZISAW LSKI SZTUKA

WODZISAW LSKI BIBLIOTEKA

Magiczny Realizm
opanowa Trzy Wzgrza

SOWA usprawnia prac


wodzisawskiej biblioteki
System SOWA, wprowadzony w MiPBP w Wodzisawiu lskim,
jest pakietem programw wspomagajcych dziaalno placwki.

W kontenerze Rodzinnego Parku Rozrywki Trzy Wzgrza


zobaczy mona wystaw prac wybitnych
wspczesnych surrealistw.
Realizm magiczny to kierunek trudny do ujcia w ramy, w ktrym twrcy wykraczaj poza granice znanej nam
rzeczywistoci, wchodz wewntrz naszego wyobraenia o
wiecie ze swoimi wizjami, burz wewntrzny spokj i skaniaj do nowego spojrzenia
na to, co nas otacza. Wystawa
Magiczny Realizm, ktr do
11 lutego zobaczy mona w

Rodzinnym Parku Rozrywki


Trzy Wzgrza, to zbir 60
prac wybitnych wspczesnych
surrealistw, wrd ktrych
moemy wymieni takie nazwiska, jak Zdzisaw Beksiski, Rafa Olbiski, Jarosaw
Janikowski, Marcin Kopanowicz, Artur Kolba, Tomasz
Stowski, Jacek Yerka i Jacek
Szynkarczuk.
Wernisa wyjtkowej ekspozycji odby si 28 stycznia.
Na otwarciu wystawy obecni

byli trzej twrcy: Jarosaw Janikowski, Artur Kolba i Jacek


Szynkarczuk. Artyci prosili o
odrobin reeksji nad kad z
przedstawionych prac, a sami
chtnie rozmawiali z licznie
przybyymi na wernisa gomi, odpowiadali na pytania,
dzielili si wasnymi przemyleniami i inspiracjami.
Organizatorem wydarzenia byo Wodzisawskie Centrum Kultury, przy wsparciu
MOSiR Centrum.
Fot. Justyna Koniszewska

KATARZYNA KRENTUSZ

Nowo wprowadzony w bibliotece system SOWA umoliwia zautomatyzowanie gromadzenia, katalogowania i


wyszukiwania zgromadzonych zbiorw oraz zestawienie informacji o nich poprzez
sie lokaln i internet. Dziki systemowi, moliwa jest
rwnie ewidencja i udostpnianie posiadanych zbiorw
poprzez system kodw kre-

skowych. SOWA to take rne udogodnienia dla czytelnikw:


Czytelnik zarejestrowany w bazie biblioteki moe samodzielnie zarzdza swoim
kontem po otrzymaniu hasa
(u bibliotekarza), czyli moe
zamawia ksiki, przedua
termin wypoyczenia, sprawdza dostpno poszukiwanych pozycji, monitorowa

nowoci ksikowe. System


kodw kreskowych, obejmujcy zarwno zbiory biblioteczne, jak i legitymacje (karty) biblioteczne sprawia, e
obsuga czytelnika jest niezwykle szybka i kompleksowa wyjania Agnieszka Tatu z MiPBP w Wodzisawiu
lskim.
KK

WODZISAW LSKI EKOLOGIA

ZIELONY RADLIN STAWIA


NA EDUKACJ EKOLOGICZN
Miasto Radlin uruchomio
now stron internetow,
w caoci powicon edukacji ekologicznej, tematowi bee-city, recyklingowi
czy zieleni miejskiej.
Edukacja
ekologiczna,
ograniczanie niskiej emisji,
ochrona zwierzt i rolinnoci s szczeglnie istotne dla
miast przemysowych, w ktrych dziaalno duych zakadw (np. kopalni czy koksowni)
zostawia swj lad w ekosystemie. Tematy ekologiczne stay
si nieodcznym elementem
miejskiej polityki informacyjnej Radlina - dlatego te, miasto uruchomio swoj "zielon
stron".
Staramy si przeama
stereotypy zwizane z "miastem grniczym". Chcemy
wrci do korzeni, do koncepcji "miasta-ogrodu", na bazie
ktrej najsynniejsi europejscy
architekci projektowali Koloni Emma w Radlinie. Chcemy
wrci do zapomnianych zwyR E K L A M A

Fot. zielony.radlin.pl

GazetaInformator.pl >>

Na nowej, "zielonej" stronie miasta znajdziemy wszystkie


aktualnoci zwizane z tematem edukacji ekologicznej.
czajw zwizanych z ogrodnictwem, uprawianiem rolin,
pszczelarstwem.
Szukamy
rwnie nowej drogi do rozwoju dla Radlina - o tym, jakie cele
przywiecaj nowo uruchomio-

nemu serwisowi, przeczyta


moemy na stronie zielony.radlin.pl, ktra prnie dziaa ju
od poowy stycznia.
KK

10 Ogoszenia

10 luty 2016, nr 3 (204)

<< GazetaInformator.pl

ogloszenia.GazetaInformator.pl

bezpatne ogoszenia w internecie

CENNIK OGOSZE w gazecie:


drobne:
tekstowe 6 z
moduowe: tekstowe 20 z

w ramce 10 z
graczne 35 z

Poyczki pozabankowe.
Nawet do 25 tys.! Dla osb ze
z histori kredytow. Rwnie
z zajciami komorniczymi! Posiadamy rwnie bogat ofert
chwilwek z moliwoci rozoenia patnoci nawet na kilka rat!
Nie wymagamy przedstawienia
dokumentw dochodowych! Tel
530 499 444.
Potrzebujesz pilnie gotwki? Dobrze trae! U nas znajdziesz
najwicej ofert pozabankowych
i bankowych. Tel. 505 403 206.

POYCZKI
CHWILWKI
PRYWATNE
BEZ SPRAWDZANIA BAZ
RWNIE Z KOMORNIKIEM

Racibrz Wodzisaw l. Rybnik

tel. 508 272 057

ul. w. Jana 16 Wodzisaw lski


tel. 533 399 344, ogloszenia@gazetainformator.pl

ceny brutto (z VAT)


PRACA

FINANSE
Kredyty konsolidacyjne i gotwkowe. Oprocentowanie ju od
4,9%. Dugi okres kredytowania
nawet do 120 m-cy. Minimum
formalnoci. Szybka decyzja.Bez
ogranicze wiekowych! Ju dzi,
umw si z naszym doradc na
bezpatne sprawdzenie oferty
dla Ciebie! Tel 530 499 444.

na kolorowym tle 14 z

Pilnie potrzebujesz gotwki? Moesz otrzyma do 25 000 z bez


BIKu. Dla osb prywatnych oraz
prowadzcych dziaalno gospodarcz. Poyczka bez zbdnych
formalnoci, wygodny przelew
na konto. Tel. 500 198 766.
Chwilwki szybko i dyskretnie.
Minimum formalnoci,tylko trzy
podpisy, pienidze w tym samym
dniu. Zapraszamy!! Tel. 723 321
555.

Prowadzimy rekrutacj na punkt


fastfood w Wodzisawiu l. i Radlinie na peny i p etatu. Mile
widziane prawo jazdy B. dowiadczenie niekonieczne, dla osb ambitnych. Tel. 503 113 499.
Zatrudni kierowc Kat C+E z dowiadczeniem w ruchu midzynarodowym, praca na cignik siodowy + naczepa ranka. Baza rmy
Wodzisaw lski, zapraszam do
wsppracy. Tel. 608 400 123.

KREDYT

Potrzebuj pracownika do montau regau, oraz przy pracach gospodarczych przy domu.
Tel. 603 109 978 lub 726 736 579.

rata 549 z
32 700 70 40
790 501 503

ATERIMA MED
Opiekunki osb starszych
w Niemczech.
Tel. (32) 506 55 87.

50 tys.

KREDYT

100 tys.

rata 689 z
32 700 72 11
792 115 113

>>PRACA<<
REDAKTOR
DZIENNIKARZ

Redakcja gazety regionalnej


oraz portalu internetowego
zatrudni dziennikarza.
Wymagane:
dowiadczenie w pracy
redakcyjnej/dziennikarskiej,
min. rednie wyksztacenie,
znajomo internetu,
programw biurowych,
prawo jazdy.
Mile widziane:
umiejtno robienia zdj,
znajomo programw
do obrbki zdj, audio.
CV prosimy wysya na adres
biuro@raciborskiemedia.pl

Poszukiwane Panie do pracy w


serwisie sprztajcym. Miejsce
pracy: Rydutowy. Praca w markecie, w rejonie ulicy adnej.
Tel. 725 073 148.

Pokrycia dachowe, ciesielka, blacha trapez, blachodachwka, obrbki blacharskie, papa zwyka,
termozgrzewalna, gont, rynny,
styropapa. Tel. 664 807 199.

Zatrudni pomocnika elektryka,


prace ziemne, budowlane, dowiadczenie nie wymagane, wymagana sumienno. WYMAGANE PRAWO JAZDY!
Tel. 695 650 875.

Tanio Remonty. Regipsy, suty podwieszane, cianki, malowanie, kafelkowanie, elektryka i


inne prace wykoczeniowe. Tel.
661290935
Kupi kade auto bez wyjtku!
Najlepsze ceny , gotwka od rki.
Tel. 664 087 328.
Usugi transportowe wywrotk,
adowno do 3t, rozmiar skrzyni
3,2x2,05m. Tel. 501 618 999, 505
360 310.

>>PRACA<<
DORADCA
KLIENTA
Oferowanie i sprzeda
reklamy w prasie

Oferuj: zwanie, skracanie, napraw odziey, wymiana zamkw


itd. W ofercie czapki, kominy oraz
poduszki, bieniki. Zapraszam,
Pszw. Tel. 662 656 072.
Oferuj usugi koparko-adowark
JCB 4CX. Na terenie lska. Operator z dugoletnim dowiadczeniem. Cena do uzgodnienia. Jest
moliwo wystawienia faktury
VAT. Tel. 888 012 141.

Wymagania:
wyksztacenie rednie/wysze
komunikatywno,
umiejtno rozmw
i negocjacji
znajomo zasad marketingu

Potrzebujesz transportu dla materiaw kupionych w markecie


budowlanym a moe transport
mebli, sprzetu AGD? Jestemy
dla takich klientw jak Ty, poma-

Mile widziane:
rozeznanie w brany reklamy
i marketingu
dowiadczenie w sprzeday
prawo jazdy B

PRACOWNIA
PROTETYCZNA

Moliwy sta lub zatrudnienie.


CV prosimy wysya na adres

biuro@raciborskiemedia.pl

NIERUCHOMOCI
Sprzedam mieszkanie M-4 zlokalizowane w Wodzisawiu lskim
na osiedlu XXX-lecia w niskim bloku. Widok z balkonu na Rodzinny
Park Rozrywki Trzy Wzgrza (Skatepark). Mieszkanie w dobrym stanie do odwieenia. W wyposaeniu
mieszkania pozostaje zabudowa kuchenna ze sprztem AGD i dwie szafy komandor. Mieszkanie wolne od
maja 2016. Tel. 501 477 324.

RNE

Do sprzedania dziaka budowlana.


Dziaka o powierzchni 1516 m2,
znajdujca si blisko centrum Radlina , a jednoczenie w cichym i
ustronnym miejscu, w zabudowie
domkw jednorodzinnych. Dojazd drog asfaltow bezporednio do dziaki. Na dziace znajduje
si altanka i dwa garae blaszane.
Tel. 600 359 287, 603 221 678.

KUPI
lub WYDZIERAWI
obiekt z przeznaczeniem
na zakad produkcyjny.
Powierzchnia 300-500m2,
dziaka o pow. 0,30-0,5ha,
lub sam dziak.

Na terenia Raciborza i okolic.


PRODUKCJA CICHA, BEZODPADOWA.

TEL. 602 159 024

Izabela Kuczmierczyk

Racibrz, ul. Opawska 27a/1


Tel. 513 129 915
czynne: pn.-pt. 9-13
Protezy akrylowe,
nylonowe, acronowe,
NAPRAWY PROTEZ

gamy przy doranych i szybkich


zleceniach. Oferujemy atrakcyjne
warunki i rzetelne podejcie. Ponadto w zakresie naszej oferty:
PRZEPROWADZKI MIESZKA
I BIUR! Posiadamy dowiadczon ekip, ktra zapewni bezproblemowy i szybki zaadunek oraz
rozadunek. Prosimy o kontakt telefoniczny 791 959 883, dokonamy ekspresowej wyceny i ustalimy
odpowiedni termin.
Miae kolizj, wypadek? Zapraszamy do naszego biura a wywalczymy dla Ciebie odszkodowanie z
ktrego bdziesz zadowolony!
Tel. 505 403 206.
Garae blaszane, bramy garaowe,
wiaty, hale, magazynki budowlane, itp. Monta i transport gratis
Tel. 608 467 942.
Potrzebujesz pomocy w starciu z ubezpieczalni, chcesz kupi samochd, dokona wyceny,
kosztorysu samochodu? Potrzebujesz porady motoryzacyjnej?
Zadzwo. Posiadam pitnastoletnie dowiadczenie zwizane z likwidacj kadego rodzaju szkd,
wycen, kosztorysowania napraw
pojazdw. Tel. 502 550 209.

USUGI TAPICERSKIE
Wynajem przyczep
Tel. 668 663 721

Firma STACH-DREW
oferuje drewno kominkowe,
drewno opaowe
w dobrej cenie.

Rzuchw, ul. Rybnicka 61


Tel. 512 271 815
32 430 10 45.
Skad znajduje si
z tyu budynku.

GazetaInformator.pl >>

Zapowiedzi 11

10 luty 2016, nr 3 (204)

WODZISAW LSKI WCK - 14 LUTEGO

R E K L A M A

SPEKTAKL POD NIEMIECKIMI KAMI


Wodzisawskie Centrum
Kultury zaprasza na spektakl
w gwiazdorskiej obsadzie Pod
niemieckimi kami, w reyserii ukasza Witt-Michaowskiego, ktry odbdzie si 14
lutego o godz. 17:30. Przedstawienie to teatralna impresja na
temat ksiki wydanej w Niemczech pod tym samym tytuem.
Bohaterk spektaklu jest polska sprztaczka, wygarniajca
wstydliwe brudy spod stereo-

typowo schludnych ek swoich niemieckich pracodawcw.


Justyna w dowcipny i bezporedni sposb obala stereotypy dotyczce tych czystych
Niemcw, pokazuje ich saboci i uprzedzenia. Tymczasem w Polsce dziki wydanej
ksice staje si bohaterk, celebrytk i gwiazd. Stopniowo
ubierana przez media w kolejne brokatowe paszcze sawy,
ugina si pod ich ciarem i

spada z plastikowego postumentu. Historia o niemieckich


brudach, polskich celebrytach
oraz blaskach i cieniach sawy przeznaczona dla widzw
dorosych. Reyser: ukasz
Witt Michaowski, scenariusz:
Agnieszka Gbicka i Bartomiej Kasprzykowski, choreograa: Maciej Zakliczyski,
scenograa: Maciej Chojnacki,
gos: ukasz Nowicki. Bilety w
cenie 75 z.

RYDUTOWY RCK 16 LUTEGO

KONCERT NATALII PRZYBYSZ


Koncert Natalii Przybysz
w Rydutowskim Centrum
Kultury odbdzie si 16 lutego o godz. 19:00. Natalia
Przybysz znana szeroko, jako wokalistka najlepszego
polskiego zespou soul i R&B
Sistars. Po zawieszeniu zespou dziaalno Natalii moemy ledzi gwnie pod nazw NATU (solowy projekt)
gdzie poza kompozycjami i
licznymi kolaboracjami producenckimi (Envee, Trbski,
Zagrski, Zabrodzki) staa si
liderem zespou z niepowtarzaln energi, ktr mona
poczu podczas wystpw live.
Wydaa dwa albumy: Natu &

Envee Maupka comes home i Gram Duszy. Dwukrotnie nominowana do nagrody


Fryderyka. Album Gram Duszy spotka si z uznaniem
krytykw w Polsce i by porwnywany do najlepszego
soulu zagranicznego. W sierpniu 2011 Natu supportowaa
Eryk Badu na jej koncercie w
Warszawie. Latem 2012 stworzya projekt z okazji 50-lecia
debiutu artystycznego JANIS
JOPLIN. Przedsiwzicie zostao uznane i niesamowicie
odebrane przez publiczno i
recenzentw na letnich festiwalach, midzy innymi: Woodstock 2012, Mskie Granie

2012, 2013, jak rwnie na


jesiennej trasie koncertowej.
Wedug redaktorw Jazzsoul
przedpremierowa trasa koncertowa Kozmic Blues bya
jednym z najwaniejszych wydarze w 2012 r. Mie sowa,
uznanie i wielka frekwencja
podczas koncertw zarwno
fanw Natalii Przybysz jak i
mionikw utworw Janis
Joplin pozwalajce cieszy
si z tak doskonaego odbioru projektu, przyczyniy si do
wydania w czerwcu 2013 pyty
Kozmic Blues: Tribute to Janis Joplina, ktra jednoczenie jest najnowsz pyt Natalii. Bilety w cenie 50 z.

RACIBRZ RCK 21 LUTEGO

WYSTP KABARETU MORALNEGO NIEPOKOJU


21 lutego o godz. 16:00 w
sali widowiskowej RCK w Raciborzu - Jerzyk dzisiaj nie pije
program Kabaretu Moralnego Niepokoju, w skad ktrego
wchodzi znana m.in. z serialu
Zotopolscy czy Przyjaciki
Magdalena Stuyska. Spektakl
(ocjalna premiera odbya si w
listopadzie 2014 roku) jest typowym dla warszawskiej grupy
zbiorem skeczy i piosenek, ktre tworz panoram wspczesnej Polski i Polakw. Wrd
nich znajduj si niewtpliwe
hity jak Palenie - rozmowa
dwch wacicieli psw, ktra obiera nieoczekiwany ob-

rt, Odrabianie lekcji - co co


przey kady z nas jako dziecko
lub rodzic oraz tytuowy Jerzyk
dzisiaj nie pije - czyli co robi,
gdy na imieninach ona zabrania mowi napi si z kumplami. Bywa inteligentnie, bez
przerwy za to jest miesznie. Co
wicej, spektakl jest na tyle kulturalny (jedno nieadne sowo
na prawie dwie godziny programu), e mona przyj z dziemi. Warto zobaczy najnowszy
spektakl KMN z jeszcze jednego powodu - jego twrcy nie bd w przyszoci ani modsi ani
chudsi ni teraz. Bilety w cenie
40, 45, 50, 55 i 60 z.

Wizytwki
Ulotki
Plakaty
Piecztki
Katalogi
Banery
reklamowe

Promocja!
Do koca lutego
do teczek firmowych

250 wizytwek

GRATIS!

Repertuar imprez
KULTURA ROZRYWKA
13 LUTEGO MOK RADLIN
13 lutego o godz. 18:00 w Miejskim Orodku Kultury w Radlinie
odbd si Reggae Walnetynki 2016 koncert zespou
TABU. Wstp 10 z.
17-18 LUTEGO RCK FENIKS RYDUTOWY
17 i 18 lutego w godz. od 9:00 do 14:00 w Rydutowskim Centrum Kultury Feniks odbd si warsztaty robotyki, czyli
zajcia edukacyjne na ktrych dzieci konstruuj prawdziwie
poruszajce si roboty z wykorzystaniem specjalnych zestaww
klockw Lego. Zajcia s dla dzieci w wieku 8-12 lat. Koszt 40 z.
17 LUTEGO MUZEUM WODZISAW L.
17 lutego o godz. 11:00 w wodzisawskim Muzeum odbd
si bezpatne zajcia pt. Z RZEB ZA PAN BRAT.
Uczestnicy poznaj tajniki lepienia z gliny, czy te innych materiaw plastycznych.
18 LUTEGO POL-EKO APARATURA WODZISAW
18 lutego w godz. od 7:30 do 9:00 Wodzisawska Izba Gospodarcza zaprasza na niadanie biznesowe, ktre odbdzie si w
POL-EKO APARATURA w Wodzisawiu lskim. Cena 20 z dla
czonkw Izby Gospodarczej, 40 z dla pozostaych.
18 LUTEGO MIPBP WODZISAW LSKI
18 lutego o godz. 11:00 w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wodzisawiu lskim w sali multimedialnej odbdzie

si przedstawienie dla dzieci w wykonaniu aktorw Teatru ART.RE z Krakowa Doktor Dolittle i Przyjaciele. Wstp
3 z.
18 LUTEGO GOKIR MSZANA
18 lutego Gminny Orodek Kultury i Rekreacji w Mszanie organizuje kulig dla dzieci. Koszt 38 z. W cenie przejazd, ubezpieczenie, posiek (kiebasa z ogniska, chleb, herbata). Przejazd
kuligu planowany jest tras w Dolinie Biaej Wiseki. Wyjazd o
godz. 9:00, kulig o godz. 11:00, powrt ok. 14:00-15:00
20 LUTEGO GOKIR MSZANA
20 lutego Gminny Orodek Kultury i Rekreacji w Mszanie organizuje kulig dla dorosych. Koszt: 85 z. Przejazd kuligu
planowany jest tras w Dolinie Biaej Wiseki. W cenie przejazd
na miejsce, ubezpieczenie, roen w kolibie, poczstunek (kwanica, kiebasa, dodatki, chleb, smalec, ogrek kiszony, herbata).
Ponadto - biesiada przy kapeli gralskiej. Wyjazd o godz. 16:00,
kulig o godz. 18:00. Powrt ok. 22:00-23:00.
22-25 LUTEGO RCK FENIKS RYDUTOWY
Od 22 do 25 lutego w godz. od 10:00 do 15:00 w Rydutowskim
Centrum Kultury Feniks odbd si warsztaty teatralne
dla uczniw gimnazjw i szk ponadgimnazjalnych
Obud w sobie aktora. Warsztaty poprowadzi Marek Grabiniok - absolwent PWST w Krakowie. Koszt 40 z.

*) szczegy pod numerami telefonu

32 414 90 30
533 355 277
Dzia grafiki i reklamy:
reklama@GazetaInformator.pl

SALA SZKOLENIOWA
do wynajcia!

Racibrz centrum
(dogodny dojazd, parking, media)
Idealna na: kursy,
szkolenia, korepetycje,
spotkania handlowe
biuro@raciborskiemedia.pl
tel. 533 362 362

12 Wiadomoci

10 luty 2016, nr 3 (204)

<< GazetaInformator.pl

RACIBRZ MOTORYZACJA

Toyota Mirai po raz pierwszy w Polsce


Toyota Mirai, najbardziej przeomowy pojazd dekady, przyjecha do Warszawy.
Samochd wyposaony we wasn ma elektrowni, ktry emituje wycznie wod, to najnowoczeniejszy pojazd
na wiecie. Ju dzi Polacy mog si przekona, jak przyszo motoryzacji Toyota kreuje na nastpne 100 lat.

Toyota Mirai.

R E K L A M A

skich targw Fleet Market, corocznej imprezy adresowanej


do przedsibiorcw, managerw flotowych oraz specjalistw w dziedzinie flot samochodowych.
Mirai jest pierwszym samochodem seryjnym Toyoty
wykorzystujcym wodorowe
ogniwa paliwowe.
Pobierany z baku wodr
podlega w nich reakcji z tle-

nem, dajc prd sucy do


zasilania silnika elektrycznego. W ten sposb likwidujemy
problemy znane z dotychczasowych aut cakowicie elektrycznych - dugi czas adowania akumulatorw (bak Mirai
tankujemy do pena w czasie
zaledwie 3 minut! ), zdecydowanie poprawiamy zasig (od
500 do 700 km) oraz zapewniamy tak sam jak w autach

konwencjonalnych funkcjonalno (brak dodatkowych akumulatorw pozwala skorzysta


z penowymiarowego baganika oraz przestronnego przedziau pasaerskiego). Jest to
przeomowe rozwizanie. Mirai nie emituje adnych spalin
i zapewnia zasig, komfort jazdy oraz wygod obsugi na takim samym poziomie jak konwencjonalne samochody klasy

redniej z automatyczn skrzyni biegw. Auto prowadzi si


bardzo pynnie i pewnie, dziki maksymalnej mocy 155 KM
zapewnia wysok dynamik (0
- 100 km/h w 9,6 s), a dostpny w kadym zakresie obrotw
maksymalny moment obrotowy pozwala nim bardzo pewnie
wyprzedza.
Artyku sponsorowany

TOYOTA KONSEK RYBNIK


Rybnik, ul. Prosta 100
44-203 Rybnik
Tel. 32 432 90 40
www.toyota.rybnik.pl

WODZISAW LSKI ROZRYWKA

YETI zawadno
Wodzisawskim Centrum Kultury
Elektroniczny interaktywny piesek, wspaniae i kolorowe budowle
czy warsztaty z majsterkowania to tylko niektre atrakcje,
jakie przygotowano dla mionikw klocw Lego w Wodzisawiu.
6 lutego, w godzinach
porannych, w Wodzisawskim Centrum Kultury odby sie konkurs dla modych
konstruktorw. Uczestnicy
tegorocznego YETI (Young
Explorer, Technician, Inventor), podczas trwania turnieju, mogli wzi udzia w fantastycznych warszatatach.
Do dyspozycji byy stanowska majsterkowania, programowania, modelarstwa oraz
elektroniki. Mali budowniczy
mogli rwnie sprawdzi swj
poziom wiedzy w konkursie
technicznym. Podczas trwania tegorocznych zawodw,
dla mionikw klocw Lego
uczniowie z Wodzisawskiego ZSZ oraz studenci raciborskiego PWSZ zaprezentowali profesjonalne roboty oraz
przedmioty wydrukowane za
pomoc drukarki 3D. Impreza przycigna spor liczb
mieszkacw Wodzisawia
lskiego. Organizatorami
tego niezwykego przedsiwzicia byli WCK wraz z Akademi Techniczn Maolaty z
Rybnika.
jk

Fot. Justyna Koniszewska

W listopadzie Mirai byo bohaterem konferencji powiconej europejskiemu projektowi


HIT-2-Corridors. Projekt powsta w celu zbudowania w Europie zintegrowanej sieci infrastruktury tankowania wodoru.
Jednym z omawianych zagadnie byy perspektywy rozwoju
tej technologii na polskim rynku.
Mirai uwietnia stanowisko Toyoty podczas oglnopol-

Dzieci chtnie uczestniczyy


w przygotowanych warsztatach.

You might also like