You are on page 1of 6

Parafia Matki Boej Czstochowskiej

Tel: 586-977-7267 Fax: 586-977-2074


Emergency tel: 586 909-7868

Website: www.parisholc.org Email: info@parisholc.org


www.facebook.com/parisholc

3100 18 MILE ROAD STERLING HEIGHTS, MICHIGAN 48314


DUSZPASTERSTWO
PROWADZ:

W rod Popielcow nasze gowy zostay posypane popioem. Pochylilimy si


przed kapanem, ktry przypomnia nam sowa z ksigi Rodzaju (3,19), e prochem
jestemy i w proch si obrcimy. Na rozpoczecie Wielkiego Postu, przypomnijmy
sobie histori nawrcenia mieszkacw Niniwy. Podobnie jak oni jestemy wezwani,
aby si nawrci i uwierzy w Ewangeli.
Przeywamy obecnie Rok Boego Miosierdzia. W rod popielcow Papie
Franciszek wysa na cay wiat misjonarzy miosierdzia, by opowiadali o Bogu
okazujcym miosierdzie i zachcali wspczesnego czowieka, by ratowa swoj dusz.
Co robi, aby uratowa swoj dusz? Co robi, aby moja wiara bya mocniejsza?
Jak sobie poradzi z tymi niezliczonymi pokusami, ktre mnie atakuj?
Popatrz na Chrystusa z dziesiejszej Ewangelii. By kuszony przez szatana, by
namawiany, by poszed jego drog. (k 4,1-13) To co Chrystus odpowiedzia szatanowi
jest dla Ciebie najwaniejsze. Pokusa pierwsza - "Nie samym chlebem yje czowiek" zobacz na swoje ycie, jak atwo si zagubi i zapomnie o swojej duszy. Pokusa druga
- "Panu Bogu swemu, bdziesz oddawa pokon i Jemu samemu suy bdziesz"zobacz na swoje ycie i przepro, e nie suye Bogu z caego serca. Pokusa trzecia "Powiedziano: Nie bdziesz wystawia na prb Pana Boga swego" - zobacz, kiedy
bardzo ci diabe atakuje nie paktuj z nim, ale zdecydowanie wypowiedz sowa: "Id
std szatanie przeklty, bo tu mieszka Jezus wity."
Nikt z nas nie potrafi sam sobie poradzi z si grzechu i pokusy. Dlatego z pokor
wyznaj Chrystusowi swoj sabo i popro Go, aby ci pomg przezwyciey
podliwo ciaa, oczu
i
pych
ywota.
Odpraw dobr spowied
wielkopostn, bo "kiedy
zbliasz si do spowiedzi,
wiedz o tym, e ja sam
w konfesjonale czekam
na ciebie, zasaniam si
tylko kapanem, lecz sam
dziaam w duszy." Czy
chcesz uratowa swoj
dusz?
Postaraj
si
w
Wielkim
Pocie
odpowiedzie
na
to
pytanie.
ks. Andrzej Malejak,
SCh, Proboszcz

KSIA CHRYSTUSOWCY
ks. Andrzej Malejak
proboszcz
ks. Robert Wojsaw
wikariusz
ks. Micha Skiba
wikariusz
ks. Stanisaw Drza
rezydent
SIOSTRY MISJONARKI
CHRYSTUSA KRLA DLA
POLONII ZAGRANICZNEJ
s. Wioletta Kotun
przeoona
s. Beata Kotun
NIEDZIELNE MSZE W.
sobota - 4:00pm
Saturday - 5:30pm
in English
niedziela - 8:00, 9:30,
11:15 (z udziaem dzieci),
1:00, 7:00
(z udziaem modziey)
CODZIENNE MSZE W.
od poniedziaku do soboty
o 9:00am;
od poniedziaku do pitku
o 7:00pm
BIURO PARAFIALNE
CZYNNE:
od poniedziaku do pitku
10:00am -12:00pm
1:00pm - 5:00pm
w soboty
10:00am - 2:00pm

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS


II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 21 LUTY 2016

SOBOTA - 13 LUTY 2016

9:00 + Za zmarych rodziny Rogowskich


4:00 + Romuald, Eugenia Kraszewscy i zmarli z rodziny
5:30 + Edward Derecki
I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 14 LUTY 2016

8:00 + Jan Mandziuk - siostra z rodzin


9:30 - O Boe b. dla Beaty, Anety, Czarka i Krystiana i
ich rodzin
+ Stanisaw Jachimowski
11:15 + Ryszard Basior w 8 rocz. mierci
1:00 - O Boe b. dla Moniki z okazji 25 urodzin
1:00 - O Boe b. i zdrowie dla Danuty z okazji urodzin
1:00 - O Boe b. dla Julii Peteckiej z okazji 101 urodzin
1:00 - O Boe b. dla Iwony i Andrzeja w 1 rocz. lubu
1:00 - O Boe b. dla Moniki z okazji urodzin - rodzice
1:00 - O Boe b. dla Danuty Plaza z okazji urodzin
1:00 - Msza w. dzikczynna za pomylnie zdane
egzaminy
1:00 - O Boe b. dla syna
1:00 - O szybki powrt do zdrowia dla Artura Magda
1:00 + Katherine Dmuchowski-Bulman
1:00 + Magorzata Hoko - rodzice, rodzestwo
1:00 + Andrzej Zawadzki w 10 rocz. mierci - ona, dzieci
1:00 + Maria, Wacaw Dziobowie - syn z rodzin
1:00 + Bronisawa Zkiewicz
1:00 + Adam Sztein
1:00 + Pukownik Ryszard Kukliski
1:00 + Bogdan w 1 rocz. mierci
7:00 + Walter Melen
PONIEDZIAEK - 15 LUTY 2016

9:00 - Za parafian
7:00 + Za dusze w czycu cierpice
WTOREK - 16 LUTY 2016

9:00 - O Boe b. dla mamy Emilii w dniu urodzin - crka


z rodzin
7:00 + Antonina Szlaga w 10 rocz. mierci
RODA POPIELCOWA - 17 LUTY 2016

9:00 + Wacaw Skroski - ona


7:00 + Jan Segieda - ona
CZWARTEK - 18 LUTY 2016

9:00 + Stefania, Jan, kazimierz Ulanowicz - crka


7:00 + Stanisawa, Jzef, Andrzej, Irena

8:00 + Z rodzin: Janiszewskich i Kabatw


9:30 + Czesaw Hondo w rocz. mierci - crki
11:15 - O Boe b. i opiek Matki Boej dla Sistr
Wioletty i Beaty z okazji urodzin
11:15 - O ask zdrowia dla Bogumiy Dzigielewskiej
11:15 + Eugenia Plewa
1:00 - O Boe b. i ask zdrowia dla Zofii Szwarc i jej
rodziny
1:00 - O Boe b. dla Bernarda, Roberta i Wiktorii
1:00 - O Boe b. dla Adriana i Damiana
1:00 + Katherine Dmuchowski-Bulman
1:00 + Barbara Szczotka w 30 rocz. mierci - siostra
1:00 + Zofia Godek w 4 rocz. mierci
1:00 + Anna Kwiatkowski, Tadeusz Przybyszewski,
Bolesaw Ochocki
1:00 + Emilia, Jan Trojanowski w 2 rocz. mierci
1:00 + Za zmarych rodzicw
7:00 + Walter Melen

LEKTORZY
Sobota/Niedziela 02-21-2016
4:00 - Celina Basta
5:30 - Jola Lewczuk
8:00 - Elbieta Wolski
9:30 - Boena Dulemba, Magorzata, Zbigniew
Purzyccy
11:15 - Dzieci
1:00 - Stanisaw Bis, Zofia Duniec-Dmuchowska,
Mariola Vanderest
7:00 - Nastassia Mirowska
KOLEKTORZY
Sobota/Niedziela 02-07-2016
4:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do
zakrystii
8:00 - E. Szymaski, J. Wolski
9:30 - M. Wach, A. Bieciuk, J. Ryzner, S. Dutka
11:15 - R. Kogut, M. Przydzia, J. Rakowiecki,
J. Sokoowski
1:00 - T. Byra, J. Put, S. Krlczyk, J. Wolkowicz
7:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
SKADKA CSA NA DZIE 7 LUTEGO 2016
DEDYKACJE

ZEBRANO

DO ZEBRANIA

CSA $63,706.00

$49,683.00

$14,023.00

PITEK - 19 LUTY 2016

9:00 - O Boe b. i opiek Matki Boej dla Sistr Wioletty


i Beaty z okazji urodzin
7:00 + Andrzej
SOBOTA - 20 LUTY 2016

9:00 + Adam Orkwiszewski - Wanda Rzasa


4:00 + Janina ojko - Fredek, Maria Kopacz
5:30 + Katherine Dmuchowski-Bulman w 1 rocz. mierci

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

Co roku w pierwsz niedziel


Wielkiego
Postu
czytamy
Ewangeli
o
kuszeniu
Chrystusa na pustyni. Pan
Jezus
zwyciy
wszystkie
szataskie pokusy i chce nas
nauczy
umiejtnoci
ich
przezwyciania.
Z
Bo
pomoc
sami
moemy
i powinnimy odrzuca szataskie podszepty. Niech
wielkopostna pielgrzymka wiary umacnia nas w naszych
zmaganiach ze zem.
Wzbudmy w sobie wielkie pragnienie owocnego
i dobrego przeycia tego czasu. Tak okazj s rne
umartwienia czy wyrzeczenia bd te dobre
postanowienia. Warto to duchowe wiczenie podj.
W ten sposb mona si wczy w modlitw Kocioa
o ducha pokuty. Ducha umartwienia, pokuty trzeba
nieustannie w sobie rozwija.
Wraz ze rod Popielcow rozpocz si take czas
tzw. Komunii witej wielkanocnej, ktry potrwa a do
niedzieli Zesania Ducha witego. Przypominamy
o przykazaniu kocielnym mwicym o powinnoci
skorzystania raz w roku z sakramentu pojednania
i przyjcia Komunii witej w okresie wielkanocnym.
Codziennie przed Msz wit jest moliwo
skorzystania ze spowiedzi witej. Na te najwiksze
chrzecijaskie wita oczymy nasze serca, uczymy je
gotowymi na przyjcie zmartwychwstaego Pana.
Dzi
przypadaj
te
tzw.
walentynki Dzie Zakochanych.
Pomylmy
o dobrym
sowie, yczliwym gecie wobec
naszych bliskich rodzicw,
dziadkw, dzieci i wnuczt.
Dzi w przedsionku kocioa, po
wszystkich
Mszach
witych
modzie udajca si na DM do Krakowa bdzie
sprzedawa re symbolizujce mio. Zachcamy do
zakupu r osobom ktre bardzo kochamy.
CZYTANIA MSZALNE
14 LUTEGO 2016
PONIEDZIAEK- Dn 9,4b-10 Ps 79 k 6,36-38
WTOREK - Iz 1,10.16-20 Ps 50 Mt 23,1-12
RODA - Jr 18,18-20 Ps 31 Mt 20,17-28
CZWARTEK - Jr 17,5-10 Ps 1 k 16,19-31
PITEK-Rdz 37,3-4.12-13a.17b-28 Ps105 Mt21,33-3.45-46
SOBOTA - Mi 7,14-15.18-20 Ps 103 k 15,1-3.11-32
NIEDZIELA- Wj 3,1-8a.13-15 Ps 103 1 Kor 10,1-6.10-12
k 13,1-9

OGLNA: Abymy opiekowali si wiatem


stworzonym, ktry otrzymalimy jako
bezinteresowny dar, eby go pielgnowa
i chroni dla przyszych pokole.
MISYJNA: Aby wzrastay szanse na dialog
i spotkanie wiary chrzecijaskiej i ludw Azji.
AKCJE
WIELKOPOSTNE.
1. Adopcja klerykw
z Towarzystwa
Chrystusowego
oraz postulantek
i Nowicjuszek Sistr
Misjonarek
Chrystusa Krla.
Jest to dzieo modlitwy za przygotowujcych si do
lubw zakonnych i do wice Kapaskich, aby
wzrastali w asce Boej i ksztatowali swoje serce na wzr
Serca Jezusowego. Jest
to rwnie gboka
modlitwa
o
ask
wiernoci i wytrwaoci
w subie Boej. Osoba,
ktra pragnaby podj
si tego zadania wpisuje
si
pr zy
i m ie n iu
i nazwisku kleryka lub
siostry na tablicy w holu kocioa. Jest przygotowana do
wzicia codzienna modlitwa za powoanych. Adopcja
trwa cay rok (do Wielkiego Postu 2017)
2. Zbirka na schroniska dla bezdomnych
w okolicy Sterling Hts. W kadym tygodniu bdzie
zbirka konkretnych artykuw. Do nastpnej niedzieli
14 lutego zbieramy produkty papiernicze:
rczniki,
papier
toaletowy,
chusteczki
higieniczne. Przyniesione artykuy prosimy skada
w holu Kocioa. W nastpnych tygodniach bdzie
zbirka kolejnych artykuw.
Jedn z form mioci bliniego jest jamuna. Aby bya
ona owocna, musi by prawdziwym darem serca. Nie
moe by zwykym oddaniem komu tego, co mi zbywa,
co jest mi ju niepotrzebne. Ona musi by dzieleniem si
z drugim czowiekiem bogactwem swego serca.
Obowizek dawania jamuny dotyczy nie tylko bogatych,
ale i tych, ktrzy sami niewiele posiadaj. Przy dawaniu
jamuny nie jest wane tylko to, ile damy drugiemu
czowiekowi
w
wymiarze
czysto
materialnym.
Powinnimy da to wszystko, na co nas sta, ale jest
spraw istotn, eby nasz dar by darem pyncym z gbi
serca, by darem mioci.
NAUKI PRZED CHRZTEM WITYM
W sobot 20 lutego po Mszy w. o godz. 4:00pm.
w kaplicy w. Maksymiliana odbd si nauki przed
chrztem w. dla rodzicw i rodzicw chrzestnych.

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

YCZENIA URODZINOWE
W tym tygodniu w pitek 19 lutego s. Wioletta
i s. Beata Kotun obchodz swoje urodziny.
Promy o Boe bogosawiestwo, potrzebne
aski i opiek Matki Boej, naszej Patronki. Msza w.
w intencji Sistr bdzie odprawiona w niedziel o godz.
11:15am.
KAWIARENKA NA POKRYCIE KOSZTW
LECZENIA DLA RENATY
21 lutego przyjaciele pani Renaty Patkolo zmagajcej si
z chorob organizuj kawiarenk, by wspomc pokrycie
kosztw jej leczenia. Prosimy o hojne wsparcie.
SPOTKANIE DLA RODZICW
KANDYDATW DO SAKRAMENTU
BIERZMOWANIA
W najblisz niedziel 21 lutego po Mszy w.
o godz. 11:15am odbdzie si spotkanie dla modziey
przygotowujcej si do Sakramentu Bierzmowania oraz
dla rodzicw.
NIEDZIELNY OBIAD
W niedziel 28 lutego w sali w. Jana Pawa II bdzie
mona zakupi obiad przygotowany przez modzie
udajc si na spotkanie z papieem do Krakowa.
Zachcamy do kupna obiadu i yczymy smacznego.
REKOLEKCJE
WYJAZDOWE W
NURCIE LECTIO
DIVINA
PT: OJCZE NASZ.
Jeli czujesz, e Bg Ci
zaprasza, aby u pocztku
Wielkiego Postu mg
zgbi modlitw, ktrej
nauczy nas Jezus do naszego Ojca to nie wahaj si, ale
we udzia w Rekolekcjach, ktre odbd si w dniach 26
-28 lutego 2016 w domu Rekolekcyjnym Sistr Felicjanek
w Holy MI. Rekolekcje bd odbywa si w klimacie
pustyni, czasu milczenia, osobistej modlitwy i adoracji.
Konieczna jest rezerwacja miejsca i wpata $135.00 za
noclegi i posiki. Zapisu mona dokona w biurze
parafialnym lub w zakrystii. Dojazd indywidualnie.
KAWIARENKA
W niedziel 7 lutego kawiarenk przygotowali
rodzice wraz z modzie przygotowujc si
do Sakramentu Bierzmowania: pastwo
Sikora, Gregorek, Czaja, Osetek, Dochd
wynis 613.00. Bg zapa.
SAKRAMENT CHRZTU WITEGO
Do wsplnoty Kocioa przez ask Sakramentu
Chrztu witego zostanie wczony Victor
Jacek Fabian Jarosz. Nowo ochrzczonemu,
rodzicom i rodzicom chrzestnym gratulujemy i yczymy
Boego bogosawiestwa oraz opieki Jasnogrskiej Pani.

NASZYM MODLITWOM
POLECAMY CHORYCH I CIERPICYCH
Elbieta Sieradzka, Jean Goembiowski, Julia
Petecka, Irena, Antoni Popawski, Jzef
Wasilewski, Anna Celiska, Krzysztof Nytko, Maria
Roek, Helena Salbut, Izabella, Pawe, Dorota Kuniec,
Helena Kimler, Franciszka Bujak, Barbara Grudka,
Eleonora, Edward Szymaski, Renata Patkolo, Zofia
Sarka, Jerzy Gabrel, Anna Rusinowski, Krystyna,
Helena Czapla, Magdalena Roek, Barbara W, Marek N,
Krystyna i ukasz Siedlaczek, Stella Lenart, Jadwiga
Kondracka, Wodzimierz Rzepka, Stanisawa Mandziuk,
Morgan Czerwiski, Jan, Maria Krok
ks. Stanisaw Drza
Prosimy o podawanie do biura lub do zakrystii imion
i nazwisk bliskich chorych i cierpicych z naszych
rodzin. Chcemy poleca ich naszej modlitwie.

02.14 - 02.21
rodzina
Orzol

02.21 - 02.28
rodzina
Szklarski

PARADA MODYCH TALENTW


Szkoa Jzyka Polskiego im. Adama Mickiewicza
organizuje 13 marca o godz. 2:30pm w sali Jana Pawa II
doroczn Parad Modych Talentw dla dzieci do lat 12
pod hasem Jestemy Polakami.
PIELGRZYMKA LADAMI OJCA WITEGO JANA
PAWA II DO POLSKI I WOCH
Zapraszamy na pielgrzymk ladami w. Jana Pawa II
do Polski i Woch w dniach 27 czerwca - 11 lipca 2016.
W programie: Wadowice, Krakw, agiewniki,
Czstochowa, Zakopane, Aushwitz, Warszawa oraz
Padwa, Asy, Watykan, Rzym. Zgoszenia i informacje
248 707-0577 lub 248 396-1370. Pielgrzymka pod
duchowym przewodnictwem ks. Proboszcza Andrzeja
Malejaka. Koszt Pielgrzymki $3,550.00. Szczegowe
informacje na stronie internetowej parafii.

KALENDARIUM PARAFII

20 luty - Nauka przed Chrztem dla rodzicw


i chrzestnych
21 luty - Spotkanie dla rodzicw i modziey
Bierzmowanej
26-28 luty - Rekolekcje wyjazdowe Ojcze nasz
4/9 marca - Rekolekcje wielkopostne
5/6 marca - Kaziuki
8 marca - Zota Ra

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

PROPOZYCJE POSTANOWIE W SFERZE DUCHOWEJ I RELIGIJNEJ Z OKAZJI


ROKU BOEGO MIOSIERDZIA.
1. Raz na miesic wywiza si z uczynkw miosierdzia co do duszy i co do ciaa.
Uczynki miosierdzia co do duszy - 1. Grzesznych upomina 2. Nieumijetnych poucza 3. Wtpicym
dobrze radzi. 4. Strapionych pociesza 5. Krzywdy cierpliwie znosi 6. Urazy chtnie darowa 7. Modli si
za ywych i umarych
Uczynki miosierdzia co do ciaa - 1. Godnych nakarmi 2. Spragnionych napoi 3. Nagich przyodzia 4.
Podrnych w dom przyj 5. Winiw pociesza 6. Chorych nawiedza 7. Umarych grzeba
2. Uczestniczy w naboestwach Pierwszego Pitku albo Pierwszej Soboty
3. Odmwi codziennie albo raz na tydzie raniec lub koronk do Boego Miosierdzia
4. Przeczyta przez ten Rok Boego Miosierdzia cae Pismo w. czytajac jeden rozdzia na dzie.
5. Przeczyta przez ten Rok Boego Miosierdzia Dzienniczek w. Siostry Faustyny, czytajac jeden fragmeny
na dzie.
6. Zoy przyrzeczenie nie uywania alkoholu przez cay rok, albo przez jeden miesic.
7. Zoy przyrzeczenie nie ogldania telewizji przez jeden dzie w tygodniu
8. Raz na tydzie odwiedzi Pana Jezusa w najbliszym kociele i odda pokon Panu Jezusowi odprawiajc
prywatn adoracj.
9. Raz w tygodniu naoy sobie dowolny post
10. Wasne osobiste postanowienia, ktre podpowiada Duch wity.

Co postanawiasz na Wielki Post? Czy znowu tylko chcesz zrezygnowa z czekolady? Zrb co, co zmieni Twoje ycie, bo
Wielki Post to nie tylko rezygnacja z czego, ale stawanie si lepszym czowiekiem. Docz do darmowego programu
przez e-mail, ktry zosta przygotowany na podstawie ksiki Matthew Kelly Rediscover Jesus. Kadego dnia
otrzymasz krtki film, w ktrym Matthew Kelly i czonkowie Dynamic Catholic bd prowadzi ci przez 40 rozdziaw
tej ksiki dzielc si sposobami przyblienia si do Jezusa w codziennym yciu. Program jest bezpatny, wystarczy si
tylko zajerestrowa na DynamicCatholic.com/lent

PARAFIAMATKI
MATKIBOEJ
BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ,
CZSTOCHOWSKIEJ,STERLING
STERLINGHEIGHTS
HEIGHTS
PARAFIA