You are on page 1of 2

UNIVERSITI KUALA LUMPUR

INDUSTRIAL DESIGN
(FFD 27302)

Name: Muhammad Ghazali Bin


Burhanuuddin
50128208389
Syed Mohamad Nashrudin
Bin Syed Mohamad Dahlan
50128208023
Group: MFT 082 S2
Lecturer: Mr. Abdul Mansoor Bin
Ibrahim
Mandarin

Ni hao ma?

Wo hen hao

Chi bao le ma?

Chi bao le

Ni zu zai na li?

Zai Bangi SS8

Ni yi gen ye ma?

Shi de

Wo ke yi zai ni hui jia ma?

Bu yong le,hen jin ba le

Ching wen ,wo ke yi yao ni de dian hua hao ma ma?

Ke yi, 0123456789

De Kong wo ke yi yue ni chu lai chi fan ma?

Ke yi.Shu shi dou ke yi