You are on page 1of 1

woensdag

14 april2010

Realiteit ·nae
Ter promotie van de game Splinter Cell Convic- melt, schakelt de applicatie met gemak
van mpj-speler, naar fotoviewer of
tion werd gisteren de eerste augmented reality- Google Maps.
De game draait in de praktijk nog
game van Nederland gelanceerd. Gewapend niet helemaal vlekkeloos, mede vanwe-
ge de slechte dekking voor de iPhone.
met een smartphone werden enkele jour- Maar het principe is intrigerend:
een game die gebruik
nalisten hartje Amsterdam ingestuurd maakt van alles
watwe in het
om op zoek te gaan naar informatie echte leven om
die voor het blote Dog onzichtbaar is. ons heen zien.
Wat Klaarenbeek
DDOR DENNIS MONS
betreft is dit dan
ook nog maar het
begin van wat er in

I neen klein steegje naar buiten moe- de toekomst allemaal


opent een dame van lichte ze- ten", lacht hij. mogelijk is. "We wil-
den vlak naast de dildospeci- Ter test moch- len dan ook video en
aalzaak haar gordijntjes weer, ten gisteren eerst 3D mogelijk maken.
terwijl wietrokende toeristen te pas en een groepje jour- Dan zie je bijvoorbeeld
te onpas midden op de stoep stoppen nalisten ge- een moord die in de
om een foto te nemen. Op het eerste . wapend met straat is gepleegd waar je
gezicht is er niets vreemds aan de hand een smartpho- staat."
op de Amsterdamse Wallen. Maar ne de puzzel- Vooral op 3D-gebied valt
houd vervolgens je mobiele telefoon tocht lopen. er met augmented reality
omhoog en kijk op je scherm via de in- Hierin werd prachtige, creatieve dingen
gebouwde camera om je heen, dan snel duidelijk te doen. Ben goed voorbeeld
duiken er als door magie opgeroepen, wat er met is EyePetvoor PlayStation 3, dat
geheimzinnige tekens op je scherm op augmented reality op bijna magische wijze een vir-
waarin hints en informatie staan. Het allemaal mogelijk is. De tueel huisdier op je koffietafel to-
is allemaal onderdeel van Nederlands Layar van Blutarsky (Thud Echelon) vert (mits je er een camera op richt en
eerste augmented reality game, waarin stuurt de speler afhankelijk van hun via de tv naar je eigen tafel kijkt). Als
je niet-zichtbare puzzels met de mo- positie belangrijke informatie toe. Zo de bandbreedte van mobiel Internet het
biele telefoon kunt vinden en oplos- krijg je ineens in de Bethaniendwars- toelaat - bijvoorbeeld ria het lanceren .
sen. steeg een foto van een vermoorde Chi- van het 4G-netwerk~' zal dat in de toe:
Augmented reality is feitelijk het uit- nese maffiabaas die tegen de gevel van komst ook buiten mogelijk zijn. "Dan
breiden van de realiteit met digitale in; Indiaas restaurant Samrat ligt, of duikt kunnen we gewoon op straat virtuele
formatie. Een van de meest bekende er een audiobestand op waarin je door mensen, dieren of monsters laten
applicatiesdie dat doet is Layar. Het een onbekende gemaand wordt om . rondlopen, terwijl er niets te zien is als
legt als.het ware een laagje over de we- naar de Duifjessteeg te gaan voor de je je telefoon weer wegstopt", grijnst
reld die je ziet en maakt daarbij ge- volgende clou. En terwijl je hints verza- Klaarenbeek,
bruik van de camera en gps in een mo-
biele telefoon. Ie toestel weet precies
waar je je bevindt en als je op het
scherm kijkt zi'ilje niet alleen je omge-
ving, maar.ook oijvoorbeeld de dichtst-
bijzijnde restaurants, kappers of zelfs
twitteraars. In de meeste gevallen
wordt Layar dus gebruikt voor prakti-
sche doeleinden. Nog niet eerder werd
de software gebruikt voor een game.
Voor de promotie van de Xbox 360-
en pc-game SplinterCellConvictionont-
wikkelde het bedrijfBlutarsky de eer-
ste augmented reality game voor Layar
ooit. "In SplinterCellworden gebouwen
gebruikt om missie-informatie op te
projecteren. Dat deed ons eigenlijk me-
teen aan Layar denken", zegt Timo
Klaarenbeek van Blutarsky. "We wilden
mens en eerst in de realiteit op zoek la-
ten gaan naar informatie, voordat ze
de game spelen. We geven ze zo feite-
lijk een beetie het gevoel dat ze zelf
spion zijn. En het is natuurlijk leuk dat
garners wat zonlicht krijgen omdat ze