You are on page 1of 8

www.commuterexpress.

ph
THURSDAY, April 15, 2010 Vol. 3 No. 218 • 8 pages

14 8
0 2 1
39 44 38 36 19 2
P12.9m+

NEW LAW TO PROTECT RP’S thTOP CORAL REEF


While the country celebrated the 68 Anniversary of the Fall of Bataan, environmentalists celebrated yet an-
other historical event. Last April 6, the enabling act for Tubbataha Reefs was signed into law, after eight long EK OFFERS NEW
years of lobbying and congressional discussion. Republic Act 10067 or the Tubbataha Reefs Natural Park Act
provides more permanent local management structures, fiscal autonomy and steeper penalties for violations WATER ATTRACTION
of the Park’s rules. PAGE 3
2 Thursday, April 15, 2010

Biyaheng Pinoy susuportahan ng operator at driver ng pedicab


Biyaheng Pinoy ang
Pag-recycle ng tarpaulin
NAKAKUHA na rin ng HEADLINE ngayon ang
suporta ang Biyaheng Pinoy lumalaang problema ng mga tungkol sa kaso ng mga
party-list sa mga operator at tsuper sa patuloy na pagtaas tauhan ng isang kandidato
drivers ng pedicab dahil taga-Metro Manila. ng presyo ng iba’t-ibang uri na nambugbog daw ng mga
ayon sa mga ito ay ngayon Sakaling mananalo bilang ng produktong petrolyo na tauhan ng MMDA dahil
lamang magkakaroon ng isa sa mga party-list ay lalong nagpapahirap sa pinagtatanggal ng huli ang
tunay na representasyon ang uunahin ng Biyaheng Pinoy kanilang pamumuhay. mga campaign tarpaulins ng
kanilang hanay sa na matugunan ang Ika nga ng mga bumubuo una. May naging kaso rin ng
mababang kapulungan ng pangangailangan ng mga ng Biyaheng Pinoy, hindi demandahan sa pagitan ng
kongreso. maliliit na manggagawa ng magkakaroon ng pagtaas ng dalawang pang magkalabang kandidato na nagka-iringan
Umaasa rin ang mga mga lokal na transportasyon sa pamasahe sa mga dahil din sa paglalagay ng kani-kanilang mga tarpaulins.
ito na hindi lamang ang ating bansa. pampublikong sasakyan Isyu talaga lagi ang mga tarpaulins na ito. Kaya nga
kanilang hanay ang susuporta kung may susubaybay sa naglagay ng mga common designated posting areas ang
Sabi nga ng mga bumubuo
mababang kapulungan ng Commission on Elections (Comelec) para hindi na
sa Biyaheng Pinoy kundi ang ng Biyaheng Pinoy, matagal magkabalian pa ng buto ang mga kandidato at kanilang
iba pang maliliit na empleyado nang nagagamit ang hanay kongreso sa walang awat na mga supporters sa pag-aaway kung saan ilalagay ang cam-
ng lokal na transportasyon sa ng mga maliliit na pagtaas ng presyo ng paign tarpaulins nila. Pero inutil pa rin ang Comelec sa
ating bansa. manggagawa ng lokal na produktong petrolyo. pagpapatupad ng sarili nilang batas tungkol dito.
Layunin kasi ng Biyaheng transportasyon sa ating Sakaling mabigyan ng May mga presidential candidates nga na naglagay ng
Pinoy na mabigyan ng sapat bansa ngunit hindi naman silya sa mababang mga higanteng tarpaulins sa mga non-designated areas at
na pagtingin sa mga maliit nabibigyan ng sapat na kapulungan ng kongreso ay lagpas sa pinapayagang size ang mga tarpaulins pero wala
na manggagawa ng lokal na atensiyon ang kanilang nangangako ang mga namang magawa ang Comelec.
transportasyon na matagal hanay. bumubuo ng Biyaheng Pinoy Minsan mas matapang pa ang mga supporters ng mga
na ring napabayaan ng ating Kabilang sa mga na mabigyan ng sapat na kandidato na parang kung gusto nila ilagay ang tarpaulins
pamahalaan. pagtutuunan ng pansin ng pansin ang lahat ng hanay sa mga kalsada, sa loob ng simbahan, at sa lahat ng bakod
Matatandaan na una Biyaheng Pinoy ay ang mga ng lokal na transportasyon at patag na lugar, ay gagawin nila. Tutal wala naman
nang nagpahayag ng operator, driver, dispatcher, sa ating bansa. magagawa ang Comelec.
suporta sa Biyaheng Pinoy kolektor, barker, traffic aide, *** Ang hamunan na lang ay – “idemanda n’yo ako kung
ang mga miyembro ng pedicab, tricycle at iba pang Sa mga kabarangay kong gusto nyo.” Iba-iba ang siste, merong naglabas ng utos na
Tricycle Operators and uri ng pampublikong gustong makilahok sa pitak huwag maglagay ng mga tarpaulins sa mga non-designated
Drivers Association (TODA) sasakyan gaya ng multicab na ito, maari kayong mag- areas pero sya naman mismo naglalagay ng tarpaulins nya
sa iba’t-ibang panig ng ating at jeepney. email sa kung saan nya matripan. Meron naman na ang lusot ay –
“hindi ko alam yan, mga supporters ko ang naglagay nyan
bansa partikular na ang mga Bibigyang pansin din ng barangayani_isko@yahoo.com.
at hindi ako sinabihan, kaya wala akong kasalanan.”
Para sa akin, paano iboboto ng tao ang isang lider na
C O M M E N TA R Y simpleng batas lang tungkol sa tarpaulin hindi pa kayang
igalang at sundin. Paano pa ang mas mahirap na sundin
Difficult Times Ahead for Fresh Graduates na mga batas at panuntunan?
By JANESS ANN J. ELLAO nila . could land a job. This means Paano mo iboboto ang isang nanunuyong kandidato na
Bulatlat.com “Costly,” she replied when that seven out of 10 fresh kapag nahuli mo na kasangkot sa isang anomalya ay ituturo
asked to describe how her job graduates would enter the ang kasalanan sa mga tauhan at sasabihing wala siyang
AIZA Padilla, 21, endured hunting has been. She ex- ranks of the unemployed this kinalaman at kasalanan? Sa isang banda naman, paano mo
the scorching heat of the sun plained that sometimes she has year. iboboto ang isang lider na hindi makontrol ang mga tao
and her grumbling empty to choose between buying With 542,000 college stu- nya na gumawa ng iligal?
stomach as she walked from something to eat or skipping dents graduating this year, Madali lang naman mabasa ang tunay na katauhan at
one building to another along lunch to be able to save money according to statistics from the karakter ng isang public official sa mga desisyong kanyang
the business district of Makati for printing her resume’ and Commission on Higher Edu- ginagawa sa araw-araw, sa kanyang pananalita, at sa
City. She had just graduated a reproducing her pictures for cation, and six out of ten gradu- ipinakikita nyang ehemplo sa tao, lalo sa mga kabataan.
few weeks ago but she is al- her application. ates immediately joining the Pero ito ang hamon ko, sa ating mga mambabasa. Ang mga
ready in a hurry to look for a “I want to apply to as many mamahaling tarpaulin ay mga non-biodegradables, ibig
labor force, based on trends in
job. companies as I can. But most sabihin hindi natutunaw o nabubulok at mananatiling basura
the previous years, there would
“I feel that it is my respon- of the time, I do not have money sa habang panahon.
be 325,000 new college gradu-
sibility to my parents and sib- for fare,” she said. May environmentalist group na nagsabi na gagawin daw
ates who would be looking for nilang mga bags pagkatapos ng eleksyon. Ano ang sugges-
lings to find a good job as a Padilla is not alone in ex- work this year. Adding the
form of gratitude for sending periencing difficulties in job tion ninyo na pwedeng gawin sa mga tarpaulins na yan
325,000 new job seekers to the nang sa ganun ay hindi masayang ang perng ginamit
me to school,” Padilla told hunting. 523,000 unemployed gradu-
Bulatlat. pagpagawa nito, at hindi maging panganib sa kalikasan at
ates as of January 2010 would ating kalusugan.
Padilla was born in 7 out of 10 Graduates result in 848,000 new and old
Balayan, Batangas but lived would be Jobless Mag-text po kayo sa akin tungkol sa usaping ito. O kaya
college graduates competing ay sulatan nyo ako sa 2nd Floor, Council building, Quezon
with her sister in Tondo, Ma- A recent study conducted for available jobs,” the report
nila after she graduated from by Ibon Foundation, an inde- City Hall o email sa: ariel.inton@gmail.com. Pwede rin ang
said. texts sa mga numerong: globe – 09272630741 o smart –
high school. Her elder sisters pendent think-tank, revealed Assuming that the trend in
sent her to college and on that only three out of ten col- 09215186724.
job generation would be con-
March 21, Padilla graduated lege graduates who would stant, another 256,000 new jobs
from Wesleyan College in Ma- enter the labor force this year thinking that a college degree wash brand. “ “It is hardly re-
would be available for college would be her ticket to a stable lated to what I studied in col-
graduates this year – the same job. “But with this study, it lege,” she said.
as that of April last year, which seems that a college degree is During her training for her
was based on the Labor Force no guarantee.” job as project coordinator, she
Survey of the National Statis- Olivia Aguila, 21, earned a was assigned to a shopping
tics Office. Thus, 592,000 col- degree in Mass Communica- mall to promote the product.
VICTOR A. CALUAG,
President and CEO
lege graduates, both old and tions and graduated cum laude “I felt so embarrassed. I hid
Published Monday
MANNY B. MARINAY TONETTE HENSON to Friday by
new, would end up jobless. last year from an exclusive when I saw a high school
Editor in Chief EVP
EVP, Sales & Marketing Silverstream “That’s sad,” Padilla said school for women. When she friend,” said Aguila.
JONATHAN P. VICENTE MARIO L. ADELANTE Publishing Corp. when Bulatlat told her about was still a student, she thought Aguila resigned from her job
Managing Editor Accounting Manager Suite 2111 Cityland the recent study conducted by people were just exaggerating as project coordinator this Janu-
LEA G. BOTONES RAUL B. PEREZ
Herrera Tower, Valero Ibon. She said she pity all the when they tell her how diffi- ary to look for a job that is in
Street, Salcedo Village, parents who work so hard to
News Editor Credit & Collection Manager cult it is to find a job. But it took line with her training in col-
Makati City
CHONG P. ARDIVILLA EDISON B. CAMARINES Telephone Nos.
be able to send their children Aguila four months and 50 job lege. However, she ended up
Overall Creative Director Distribution Manager 8873435 • 8873433
to college. Padilla said her par- applications before she finally in a real estate company, work-
HECTOR L. LOZANO EDWIN A. CO • 8451653 • Email: ents and siblings worked hard landed a job as a project coor- ing at the customer service de-
Chief Layout Artist Production Supervisor cx.editorial@gmail.com and scrimped on expenses to dinator, overseeing promo- partment. “It is totally unre-
save money for her tuition, tional activities for a mouth- lated to my course,” she said.
Thursday, April 15, 2010 3
Salceda opts to leave Lakas
LEGAZPI CITY, April 14 (PNA) - Albay CHEAP MEDS AUTHORS DARE MAR TO DEBATE
Governor Joey Salceda, President Gloria THE two principal proponents said they will welcome a no-holds importation which would have ben-
Macapagal-Arroyo’s top economic adviser, of the cheaper medicine legislation barred live media coverage of the efitted more the multinational com-
said he was moving out from the Lakas- have challenged the self-proclaimed debate in a public place, like in the panies.
Kampi-CMD party to support Benigno “father” of the law to a public de- National Press Club or in the Biron said Suplico, when still a
“Noynoy” Aquino III, the Liberal Party stan- bate “any time, any where” for the Kapihan sa Manila Hotel of colum- congressman, filed the original bill
dard bearer. people to know who is lying on this nist Neal Cruz. seeking cheaper medicine in the 11th
The announcement was to be made on issue. The two also want Roxas to tell Congress, which the former refiled
Saturday but news have overtaken his plan. Rep. Ferjenel Biron and Iloilo Vice the truth on the alleged P1-billion in the 14th Congress, making it the
“I wanted and asked the LP for sufficient time Gov. Rolex Suplico, the first to file the lobby fund put up by foreign phar- basis in drafting the present law.
to make proper notices to Lakas leadership cheaper medicine bill when he was maceutical companies to water More important, the two said, is
especially to the President,” he said. still a member of the House, threw down, if not kill, the cheaper medi- for the people to know that it was
Salceda who is currently abroad for medi- the gauntlet at Sen. Mar A. Roxas, say- cine law. Roxas who opposed, first as Trade
cal check up, said in an emailed statement, ing the latter should be man enough They said Roxas cannot claim to and Industry secretary and then as
“I would like to thank them especially Presi- for a face-to-face confrontation or else be the author of the Cheaper Medi- senator, the mandatory price con-
dent Arroyo for the unique opportunity to admit his lies and apologize publicly. cine Act (RA 9502) because the sena- trol on drugs, which would have
work with them in the field of public service, Biron and Suplico, who labeled tor only filed Senate Bill 101 in the reduced the price of 1,500 essential
economic policy and social re-engineering.” Roxas a liar and a credit snatcher, 14th Congress seeking parallel drug medicines by 80-90 percent.
He said his decision to move in to the LP
was because of the "vigorous efforts of the
Ateneo de Manila University Batch 81 to help
‘Pacman,’ ‘Mr. Wowowee,’ Kris, Comelec, NPD, DepEd
our batchmate in his crusade."
Piolo among top taxpayers – BIR step up preparation
EK offers new FILIPINO boxing champion Wilfredo "Willie" Revillame at for May 10 polls
water attraction Manny Pacquiao and actress
host Kris Aquino Yap were
sixth place followed by Fran-
cisco dela Fuente Guerra IIII.
With barely 26 days left before May 10
elections, the District Joint Security Con-
IN anticipation of the extended summer named among top 20 indi- Yap-Aquino is number eight. trol Center (DJSCC) led by the Comelec and
season and in response to a lot of guests' vidual taxpayers by the Bureau Patricia Miranda Zobel de the Northern Police District (NPD) has
clamor for water attractions at this time of of Internal Revenue for taxable Ayala and Manuel Bayan Zamora stepped up preparations, along with the
the year, Enchanted Kingdom, the Philippines’ year 2009. Jr. are ninth and tenth placers. At Department of Education (DepEd) divisions
premiere theme park, and BiKiWorld of South BIR Commissioner Joel L. 11th to 15th are Eduardo Murphy
superintendents in Camanava area, to fix
Korea have agreed to set up the first and only Tan-Torres said Pacquiao, who Cojuangco Jr., business tycoon
possible security-related problems that may
world-class inflatable water park in the coun- ranks number one on the list Manuel Velez Pangilinan, Beatriz
of taxpayers, paid his taxes on Susana Zobel de Ayala Urquijo, arise from the delivery of the PCOS (Pre-
try, the EK BiKi Waterworld.
“Focused on achieving our vision to be the time which costs more than P1 Gigi Chio Ibasco, and Manuel cinct Count Optical Scanner) machines in
leader in wholesome family leisure and en- billion. But he refused to give Moreno Lopez. May 4, 2010 up to the day of the election in
tertainment and to be a tourism destination the exact amount paid by the And 16th to 20th top taxpay- May 10.
of choice in the region, we shall continue to boxing icon. ers are Christopher Salcedo Co, At the third meeting of the JSCC in
introduce rides, attractions and facilities that The BIR chief said the aver- Justo Aboitiz Ortiz, actor Jose Camanava, the NPD said a total of 1,197 po-
cater to the needs of all family members, re- age amount paid by each of the Nonato "Piolo" Pascual, Ramon lice personnel have been committed to secure
gardless of age, and regardless of the season rest of the top 20 taxpayers See Ang and Federico Rufino the vicinities of some 171 polling centers, be-
of the year,” said Cynthia R. Mamon, Ph.D., amounts to P28.5 million. Lopez. fore, during and after the election day.
EK’s VP for Sales & Marketing. Construction magnate Tan-Torres said the publica- This number of police security person-
“EK BiKi Waterworld will have a variety Elaine Bautista Gardiola is the tion of the top taxpayers lists is nel will be augmented by two companies
of six giant inflatable pools with water slides, second top taxpayer. Licensed authorized under Section 71 of of soldiers from the National Capital Re-
games and rides that families can enjoy in a broker Ronaldo Romero the Tax Code. He added the BIR gion Command (NCRCOM) of the Armed
safe and hygienic water environment,” she Soliman follows in third. will publish the top 300 indi- Forces of the Philippines and some po-
added. Rainero Manapat Borja are in vidual and top 150 corporate
EK Biki Waterworld will launch on April licemen that will be coming from the Re-
third and fourth. taxpayers of income tax for tax-
18, 2010 to coincide with the Ms. Earth-Phil- gional Headquarters in Bicutan, Taguig
At number five is Lauro L. able year 2009 for each of the
ippines 2010 Talent Competition also at En- and from the National Headquarters in
Baja Jr. with television host BIR’s Revenue District Offices.
chanted Kingdom. Camp Crame.
4 Thursday, April 15, 2010 5

Angel Locsin, Advocate


for Women and Environment
She was voted the most beautiful Filipina
of 2009. Her face adorns the billboards along
Edsa. She has huge presence in both televi-
sion and radio with her shows and adver-
tisements. She has bagged various recogni-
tions and awards for her performances.
She may be one of the brightest stars in
Philippine TV and cinema, but when asked
which among her accomplishments she was
most proud of, Angel Locsin proudly says
it is the “opportunity to influence people
on issues that affect their daily lives, such
as issues on poverty and concerns on the
environment.” Pamela Anderson owes You’re invited
Angel’s performances are widely ap- $493K in income taxes to the reveal!!
plauded for the depth and intensity she HER photo has been going
exhibits in them. Her realistic portrayals, ANGEL LOCSIN
SACRAMENTO, California – California officials say
former "Baywatch" star Pamela Anderson has failed around the blogosphere and social
however, are not only the result of rigid rural areas, and her advocacy for the pro- networking sites: a pale figure in
workshops. She draws from her “deep and tection of the environment are among the to pay $493,000 in personal income tax.
historic garb and noticeable hairy
broad understanding of the realities of life Anderson is on the annual list of delinquent tax- features walking around public
A WOMAN’S BEST FRIEND. In photo are (left to right) Mr. Eugene C. Go, VP for Marketing of JS Unitrade, many reasons Angel participated in sev-
payers released Monday by the California Franchise areas.
the Charmee Supahstar Campus Search winners Glarence Bernardo, Angelica Corpuz, Klariz Magboo, which she herself bore witness to.” eral of the organization’s activities and cam- Tax Board.
Her strong affinity toward the cause of paigns and even endorsed Gabriela in the After weeks of searching for Bar-
Myrtle Prado and Yhen Azul together with Sharon Joy Punzalan, Brand Manager for Charmee and Chichi de The 42-year-old actress is currently competing on bara, VEET is set to reveal
Luna, Assistant Brand Manager for Charmee. women, most especially those living in poor past elections. (Bulatlat.com) the television show "Dancing With the Stars." BARBARA'S fab transformation at
Anderson is among 250 individual and business an
taxpayers that owe more than $100,000 in back taxes.
‘Celebration’ tuwing magkikita kami – Marian Rivera on Dingdong Dantes State records show a tax lien for $493,144 was filed
against Anderson in April 2009.
Exclusive press pool party
on Tuesday, April 20th,
5 p.m., at Aquasphere,
KALOKA ang “Hindi naman kung anuman ang naapektuhan daw wala akong Twitter, Her attorney, Robert T. Leonard, says he is repre- Baypark, 1879 M. H. Del Pilar
ibang mga sagot sa mga blessing na siya ng isyu. At Friendster, ano senting Anderson in the matter but declined to com- St., Malate, Manila, (near Max's
issues nina Marian kami materialis- dumarating, lalo na ikinatuwa ni Marian pa...Pero meron ment further. Roxas Blvd)
Rivera at ang sa akin.” ang pagtatanggol sa akong account na
rumored jowa nitong tic pareho, e. Paano niya kanya ng kanyang ginawa yata ng
si Dingdong Dantes Siguro yung hinaharap ang mga leading man. Show Me Da
when it comes to ganitong klaseng Ani Marian, Manny, yung Ella,
topics of love. time lang namin, intriga? “Nandiyan siya pero yun lang.”
Sa press confer- “Kung below-the- palagi at siya E, ano naman
ence ng bago nilang
kumakain kami belt, nandiyan mismo ang nagsabi ang masasabi niya
pelikula na roman- nang sabay, naman na, ang dami sa akin na nandito sa mga gumagamit
tic-comedy na “You halos lahat yata, namang taong ako sa likod mo at ng pangalan niya?
To Me Are Every- nagdi-dinner nagmamahal sa alam ko naman “E, siguro kung
sinabi na namin
thing,” kung anuman dun. Espesyal na kami sa labas, akin. At saka, nag- kung ano ang totoo wala naman siyang
daw ang meron sila, araw tuwing guest na rin naman tungkol sa 'yo.” sinasabing
nasabi na raw nila magkikita kami...” nanonood ako sa Showbiz Nilinaw rin ni masama, bayaan na
ang halos lahat sa Central. Ang lahat Marian na wala natin. Siguro nag-e-
YES! magazine,
Hindi rin naman kami ng sine. ng taong mahal ko siyang kahit na enjoy lang siyang
daw kailangang
kung saan naging magbigayan sila ng Ganun kami...” sa buhay, ang lahat anong online sites o mag-Internet, mag-
cover and featured regalo para ng mga totoong account sa computer. At saka
story ang couple. masabing espesyal parang MTV na taong nakakakilala anumang networking free naman yun. As
Showing na sa ang isang araw. lahat ng artista sa akin, nagsalita sites gaya ng long as wala siyang
May 4 ang pelikula Napunta ang topic yata, pinagsama- na. So, wala na, Facebook o Twitter. ginagawang
ng dalawa kaya sa kung paano nila sama niya at relax na ‘ko. Saad nito, “Wala masama or
naman todo ang ginugugol ang time pagkatapos, siya Kumbaga, nagsalita akong Facebook, nakakasakit, okay
exposure nila para nila para sa isa't ang nagdirek. na mga mahal ko sa lang yun,”
naman abangan ng Binigay niya sa lola MARIAN RIVERA buhay, so, wala na pagtatapos ni
isa. Ang kuwento ng
marami nilang fans Kapuso star, “Hindi ko.” ang magpakasal? ni Marian ang akong pakialam. Marian.
ang “You To Me Are naman kami materi- Kaya nga, ang “Well, bilang tungkol sa isyung Nandun na ang mga
Everything.” alistic pareho, e. title ng kanilang babae at hindi dahil nagsasabi na meron mahal ko at
Sa ulat naman ng Siguro yung time movie, kulang pa bilang mag-partner na raw itong anak, nagsalita na,” ang
PEP (Philippine lang namin, raw para kay Marian kami, I think, isang inungkat muli ito ng sabi ng Filipino-
Entertainment kumakain kami ang salitang “every- magandang korona entertainment press Spanish actress.
Portal), natanong nang sabay, nagdi- thing.” 'yan sa babae na during the presscon. Alam naman niya
ang dalawa kung dinner kami sa Aniya, “Wala, e, ikasal ka, e. So, At bago pa ito na parte raw ito ng
kelan ang anniver- labas, nanonood salita lang yun. Kasi kahit ano siguro, humaba, ang kanyang propesyon.
sary ng dalawa, kami ng sine. kung makikita mo basta pakasalan ka natatawang hirit ng “Artista lang ako,
DINGDONG DANTES

“Everyday naman Ganun kami...” siya the way na ng isang lalaking dalaga, “Naku, nagta-trabaho ako at
sa tuwing nagkikita Dugtong pa niya, nakikita ko siya, mahal mo, e, isang dedma na lang! mahal ko ang
kami, nagse- “Pero pinaka-hindi talagang sasabihin korona yun para sa Baka naman sa trabaho ko, kaya
celebrate kami,” ang ko makakalimutan mo na kulang ang 'yo,” ang nangingiti susunod na balita, tawanan na lang
sagot ni Marian. noong birthday ng everything na salita niyang sabi. bakla naman ako. natin, dedma!”
“Naging open lola ko. May ginawa para i-describe mo “ANAK” ISSUE. Babae ako, ha! So, Maging si
naman kami sa siyang surprise na siya.” Samantala, dedma na lang. I- Dingdong ay
YES! magazine at Naiisip na ba niya bagamat nasagot na enjoy na lang natin nagsabing
4 Thursday, April 15, 2010 5

Angel Locsin, Advocate


for Women and Environment
She was voted the most beautiful Filipina
of 2009. Her face adorns the billboards along
Edsa. She has huge presence in both televi-
sion and radio with her shows and adver-
tisements. She has bagged various recogni-
tions and awards for her performances.
She may be one of the brightest stars in
Philippine TV and cinema, but when asked
which among her accomplishments she was
most proud of, Angel Locsin proudly says
it is the “opportunity to influence people
on issues that affect their daily lives, such
as issues on poverty and concerns on the
environment.” Pamela Anderson owes You’re invited
Angel’s performances are widely ap- $493K in income taxes to the reveal!!
plauded for the depth and intensity she HER photo has been going
exhibits in them. Her realistic portrayals, ANGEL LOCSIN
SACRAMENTO, California – California officials say
former "Baywatch" star Pamela Anderson has failed around the blogosphere and social
however, are not only the result of rigid rural areas, and her advocacy for the pro- networking sites: a pale figure in
workshops. She draws from her “deep and tection of the environment are among the to pay $493,000 in personal income tax.
historic garb and noticeable hairy
broad understanding of the realities of life Anderson is on the annual list of delinquent tax- features walking around public
A WOMAN’S BEST FRIEND. In photo are (left to right) Mr. Eugene C. Go, VP for Marketing of JS Unitrade, many reasons Angel participated in sev-
payers released Monday by the California Franchise areas.
the Charmee Supahstar Campus Search winners Glarence Bernardo, Angelica Corpuz, Klariz Magboo, which she herself bore witness to.” eral of the organization’s activities and cam- Tax Board.
Her strong affinity toward the cause of paigns and even endorsed Gabriela in the After weeks of searching for Bar-
Myrtle Prado and Yhen Azul together with Sharon Joy Punzalan, Brand Manager for Charmee and Chichi de The 42-year-old actress is currently competing on bara, VEET is set to reveal
Luna, Assistant Brand Manager for Charmee. women, most especially those living in poor past elections. (Bulatlat.com) the television show "Dancing With the Stars." BARBARA'S fab transformation at
Anderson is among 250 individual and business an
taxpayers that owe more than $100,000 in back taxes.
‘Celebration’ tuwing magkikita kami – Marian Rivera on Dingdong Dantes State records show a tax lien for $493,144 was filed
against Anderson in April 2009.
Exclusive press pool party
on Tuesday, April 20th,
5 p.m., at Aquasphere,
KALOKA ang “Hindi naman kung anuman ang naapektuhan daw wala akong Twitter, Her attorney, Robert T. Leonard, says he is repre- Baypark, 1879 M. H. Del Pilar
ibang mga sagot sa mga blessing na siya ng isyu. At Friendster, ano senting Anderson in the matter but declined to com- St., Malate, Manila, (near Max's
issues nina Marian kami materialis- dumarating, lalo na ikinatuwa ni Marian pa...Pero meron ment further. Roxas Blvd)
Rivera at ang sa akin.” ang pagtatanggol sa akong account na
rumored jowa nitong tic pareho, e. Paano niya kanya ng kanyang ginawa yata ng
si Dingdong Dantes Siguro yung hinaharap ang mga leading man. Show Me Da
when it comes to ganitong klaseng Ani Marian, Manny, yung Ella,
topics of love. time lang namin, intriga? “Nandiyan siya pero yun lang.”
Sa press confer- “Kung below-the- palagi at siya E, ano naman
ence ng bago nilang
kumakain kami belt, nandiyan mismo ang nagsabi ang masasabi niya
pelikula na roman- nang sabay, naman na, ang dami sa akin na nandito sa mga gumagamit
tic-comedy na “You halos lahat yata, namang taong ako sa likod mo at ng pangalan niya?
To Me Are Every- nagdi-dinner nagmamahal sa alam ko naman “E, siguro kung
sinabi na namin
thing,” kung anuman dun. Espesyal na kami sa labas, akin. At saka, nag- kung ano ang totoo wala naman siyang
daw ang meron sila, araw tuwing guest na rin naman tungkol sa 'yo.” sinasabing
nasabi na raw nila magkikita kami...” nanonood ako sa Showbiz Nilinaw rin ni masama, bayaan na
ang halos lahat sa Central. Ang lahat Marian na wala natin. Siguro nag-e-
YES! magazine,
Hindi rin naman kami ng sine. ng taong mahal ko siyang kahit na enjoy lang siyang
daw kailangang
kung saan naging magbigayan sila ng Ganun kami...” sa buhay, ang lahat anong online sites o mag-Internet, mag-
cover and featured regalo para ng mga totoong account sa computer. At saka
story ang couple. masabing espesyal parang MTV na taong nakakakilala anumang networking free naman yun. As
Showing na sa ang isang araw. lahat ng artista sa akin, nagsalita sites gaya ng long as wala siyang
May 4 ang pelikula Napunta ang topic yata, pinagsama- na. So, wala na, Facebook o Twitter. ginagawang
ng dalawa kaya sa kung paano nila sama niya at relax na ‘ko. Saad nito, “Wala masama or
naman todo ang ginugugol ang time pagkatapos, siya Kumbaga, nagsalita akong Facebook, nakakasakit, okay
exposure nila para nila para sa isa't ang nagdirek. na mga mahal ko sa lang yun,”
naman abangan ng Binigay niya sa lola MARIAN RIVERA buhay, so, wala na pagtatapos ni
isa. Ang kuwento ng
marami nilang fans Kapuso star, “Hindi ko.” ang magpakasal? ni Marian ang akong pakialam. Marian.
ang “You To Me Are naman kami materi- Kaya nga, ang “Well, bilang tungkol sa isyung Nandun na ang mga
Everything.” alistic pareho, e. title ng kanilang babae at hindi dahil nagsasabi na meron mahal ko at
Sa ulat naman ng Siguro yung time movie, kulang pa bilang mag-partner na raw itong anak, nagsalita na,” ang
PEP (Philippine lang namin, raw para kay Marian kami, I think, isang inungkat muli ito ng sabi ng Filipino-
Entertainment kumakain kami ang salitang “every- magandang korona entertainment press Spanish actress.
Portal), natanong nang sabay, nagdi- thing.” 'yan sa babae na during the presscon. Alam naman niya
ang dalawa kung dinner kami sa Aniya, “Wala, e, ikasal ka, e. So, At bago pa ito na parte raw ito ng
kelan ang anniver- labas, nanonood salita lang yun. Kasi kahit ano siguro, humaba, ang kanyang propesyon.
sary ng dalawa, kami ng sine. kung makikita mo basta pakasalan ka natatawang hirit ng “Artista lang ako,
DINGDONG DANTES

“Everyday naman Ganun kami...” siya the way na ng isang lalaking dalaga, “Naku, nagta-trabaho ako at
sa tuwing nagkikita Dugtong pa niya, nakikita ko siya, mahal mo, e, isang dedma na lang! mahal ko ang
kami, nagse- “Pero pinaka-hindi talagang sasabihin korona yun para sa Baka naman sa trabaho ko, kaya
celebrate kami,” ang ko makakalimutan mo na kulang ang 'yo,” ang nangingiti susunod na balita, tawanan na lang
sagot ni Marian. noong birthday ng everything na salita niyang sabi. bakla naman ako. natin, dedma!”
“Naging open lola ko. May ginawa para i-describe mo “ANAK” ISSUE. Babae ako, ha! So, Maging si
naman kami sa siyang surprise na siya.” Samantala, dedma na lang. I- Dingdong ay
YES! magazine at Naiisip na ba niya bagamat nasagot na enjoy na lang natin nagsabing
6 Thursday, April 15, 2010

BIR reminds taxpayers


of April 15 deadline Ni McJoe PALAISIPAN Thelma Onego
The Bureau of Internal Revenue (BIR) has Complete the grid so every row, column
reminded the country’s more than 870,000 and 3 x 3 box contains every digit 3. Hinikayat
individual and corporate taxpayers that from 1 to 9 inclusively. 4. Kakampi
Thursday, April 15, is the deadline for the 5. Husto
filing of the income tax returns (ITRs) for tax- 6. Kaunti
able year 2009. 7. Unlapi
There will be no extension even if there 8. Anak na babae
are rotating power interruptions, especially 9. Sagana
in Mindanao, according to BIR officials. 10. Itaon
They said that all Revenue District Offices 16. Sombrero;
(RDOs) nationwide will be open as early as Ingles
7 a.m. 19. Balakid
BIR Commissioner Joel Tan-Torres also said 20. Alas-otso
during a press conference at the BIR main 21. Mintis
office in Quezon City Wednesday that all 22. Dagdagan
income taxpayers who have zero taxes due ang asin
should also file their returns with the BIR. 23. Kaibigan
Included in this category are government 25. Tingin
employees who are now filing their tax re- 27. Linlang
turns under the substituted system of filing 28. Aksiyon
income tax returns. PAHALANG 25. Ulos pagkagising
“We are expecting a huge number of tax- Previous puzzle solution 29. Pangalan
26. Pantukoy
payers tomorrow, Thursday, in the RDOs of 1. Utak 27. Bisitahin ng babae
Quezon City, Makati City and Manila. We 5. Kinopya 30. Manduhan 31. Iral
also anticipate the occurrence of rotating 11. Esposo 33. Bayan sa 32. Titulo ng banal
brownouts, especially in Mindanao,” Tan- 12. Hiyas Pangasinan
Torres said. 13. Suliling 34. Lilibre
He went on to say that they talked to the 14. Magandang 35. Lasa ng asin
National Power Corporation (Napocor) about hinihintay 36. Titig
possible rescheduling of the power interrup- 15. Asosasyon 37. Pangalan
tions, but the state-run energy firm said it 17. Tipo ng dugo ng babae
has to go on with the power outages. 18. Tuwid
The BIR chief said those who still have 19. Pangalan
tax obligations to settle should file their re- ng babae PABABA
turns with any of the Authorized Agent Banks 21. Anong dahilan
(AABs) of the Bureau. 23. Layon 1. Baba
SAGOT SA NAKARAAN
Agri is key to food 24. Yugyog 2. Pinid

security – Mitra THE PLACE TO BE THIS


SENATORIAL bet Ramon “Mon-mon” SUMMER.
Mitra believes that “the most honorable way
to make a living is through farming”.
CLUB MANILA EAST is fully booked
Mitra considers himself a farmer and has for the whole morning of April 17, 2010.
tried his hands on fishing, earning a deeper Day and overnight accommodations will
understanding of the crucial role of our farm- be available at 1p.m. Guests are advised
ers and fisher-folk in our society. to come in the afternoon starting 1p.m.
Mon-mon to family and friends, the 3rd of of April 17 to enjoy the numerous pools
6 sons of the former Speaker of the House of and water attractions of Club Manila
Representatives, the beloved Ramon East. Club Manila East is located at Km.
“Monching” Mitra, chose to serve in the Armed 24 Manila East Road, Taytay, Rizal. For
Forces of the Philippines.
“I was sent to the battlefields like any other inquiries and more information, you may
soldier trained to gamble their lives to the call 284-4740 / 41 or visit
motherland.” www.clubmanilaeast.com.
If elected to the Senate, Mitra said farmers Got Facebook? Be a fan of Club
and fisher-folk “will have a kindred spirit Manila East on Facebook and get
who strongly believes that they should not the latest news, promos,
be among the poorest sectors in our coun- and discounts at Club Manila East.
try.”
Among his strongest advocacies is to make
agricultural modernization program work for
QCPD hosts paramedic nurses convention
our farmers, and immediately. THE Quezon City Police District the International Wound Ballistics the Philippines, which the PNP in-
His father taught Mon-mon to always keep (QCPD) Health Service Unit (HSU) Association and the U.S. National troduced in 2008 with the training
in heart the ways to protect and preserve the hosted Tuesday the first Tactical Para- Tactical Officers Association (NTOA), of 25 police commissioned officers
Filipino farmers’ dignity and pride. medic Nurse (TPN) Convention in the discussed trends in Tactical Emer- and 11 non-commissioned officers
“We have not given our farmers enough, Philippines at the QCPD headquar- gency Medicine (TEM) in the US. who composed the first batch of train-
and what they deserve. They need to be em- ters in Camp Karingal, Sikatuna Vil- Bollard, co-founder of the TEM Sec- ees.
powered, not just to help them feed them- lage, Quezon City. tion of the American College of Emer- A second batch of six commis-
selves but also the entire country,” he stressed. QCPD-HSU head Supt. Joel Basco gency Physicians (ACEP), is an ex- sioned officers and 17 noncoms also
Mitra added that the country’s agricultural said the convention was held in co- pert in the practice of emergency medi- graduated last year.
budget is unequally appropriated. “There is ordination with the Philippine Na- cine pertaining to pistol, submachine With five officers and six non-com-
a need to overhaul the farmers’ credit pro- tional Police (PNP) Health Service in gun, Armalite, rifle, sniper and other missioned officers who were also
gram- the re-thinking of a truly effective agrar- Camp Crame, Quezon City and the gunshot wounds. cross-trained, San Diego said the
ian reform program. These have all resulted Philippine College of Emergency QCPD director Chief Supt. Elmo Philippines now has 70 trained tac-
into “food insecurity” despite the Philippines’ Medicine and Acute Care, Inc. San Diego said tactical paramedic tical paramedic nurses, all of whom
predominantly agricultural economy.” Dr. Glenn A. Bollard, a member of nursing (TPN) was a new concept in were PNP personnel.
Thursday, April 15, 2010 7
NBI all set to transfer Ampatuan Tips to avoid
THE National Bureau of In-
vestigation has drawn up strict
The Maguindanao massacre
left 57 civilians dead, including
heat stroke
security measures for the trans- 15 women and 30 media prac- CHIEF Inspector
fer of Maguindanao massacre titioners, in Ampatuan town, Erwin Margarejo, homi-
suspect Datu Unsay town Maguindanao on Nov. 23, 2009. cide chief of the Manila
Mayor Andal Ampatuan Jr. to SC spokesman and court Police District Office,
Camp Bagong Diwa in Taguig administrator Atty. Jose Midas yesterday gave sugges-
City from the NBI jail in Manila Marquez earlier said the High tions to the public to
today. Court decided to grant the re-
The NBI Intelligence Services quest of former DOJ Secretary prevent heat strokes fol-
headed by Deputy Director for Agnes Devanadera for the trans- lowing reports of deaths
Intelligence Services Ruel fer of the trial of the murder case caused by the barbecu-
Lasala said Ampatuan was against Ampatuan Jr. from Camp ing temperature in
scheduled to be taken out of his Crame in Quezon City to the Bu- Metro Manila.
detention cell at 10 a.m. reau of Jail Management and Pe- Margarejo asked the
Last Tuesday, the Supreme nology (BJMP) Compound in public to use an um-
Court granted the request of the Camp Bagong Diwa. brella or wear cap when
Department of Justice (DOJ) for The SC also directed Quezon going out of the house
the immediate transfer of the City Regional Trial Court (RTC)
prime suspect in the Judge Jocelyn Solis-Reyes to con- to protect from direct and NO TO CAMP AGUINALDO
intense heat. Protesters and supporters of ‘Morong 43’ troop to Mendiola to oppose the transfer
Maguindanao massacre from tinue presiding over the hear-
the NBI jail to Camp Bagong ing of the case in Taguig. He also said drinking of the detainees to Camp Aguinaldo, fearing tortures and harassments from sol-
Diwa. Angelie Escandor plenty of water or liq- diers. MARVIN BUSTOS
uids could help avoid
Suspects blow up judge car dehydration. SC unveils landmark rules
The homicide chief
A MANILA Regional Trial
Court judge who has handled
house when the incident took
place. He said they thought it advised mendicants to
of procedure for environmental cases
controversial cases cheated was a power transformer which seek refuge in cooler THE Supreme Court yesterday protection and preservation of the
death after unidentified men exploded but when they went shades and establish- promulgated the Rules of Procedure environment.
blew up his vehicle parked in outside, they were surprise to ments and seek the help for Environmental Cases which will It was supported by various
front of his home in Taytay, see white smokes coming from of the local shelters in serve as a significant catalyst in sup- development partners which in-
Rizal yesterday morning. their Honda CRV. the city. port of sweeping and far-reaching clude the American Bar Associa-
Silvino Pampilo Jr., presid- Among the controversial The police official’s reforms in environmental litigation tion-Rule of Law Initiative (ABA-
ing judge of the Manila RTC cases the judge handled were and protection. ROLI), the Hanns Seidel Founda-
Branch 26, said the explosive the constitutionality of the ex- pieces of advise were re-
leased as the sweltering The Rules are the first of its tion, the United Nations Devel-
went off few minutes before 6 istence Presidential Anti-Smug- kind in the world. opment Program (UNDP), the
a.m. He is supposed to leave for gling Group (PASG) and the al- heat already killed four
people in Manila. The promulgation of the United States Agency for Inter-
work at the said time. leged cartel by oil firms. Rules have been highly-antici- national Development (USAID),
Pampilo was inside his Marco Lorenzana Angelie Escandor
pated by both the international the United States Department of
and domestic community since the Interior, and the World Bank.
LINE ADS Our Daily Bread the Supreme Court held its The 1987 Constitution man-
widely-commended Forum on En- dates the right to a healthy envi-
Our new cell number for free text is 0927-5202742 When I have asked suffering people, “Who helped vironmental Justice last April 16- ronment via Sec. 16, Art. II of the
you?” not one person has mentioned a PhD from a 17, 2009 simultaneously through Philippine Constitution which
LOANS BUY & SELL prestigious seminary or a famous philosopher. All of video-conferencing at the Univer- provides that: “The State shall
6% P.A. BNEW/USED CARS For Sale!!! Brand New us have the same capacity to help those who hurt. sity of the Cordilleras, Baguio protect and advance the right of
CAR LOAN / CAR LATERAL DASHBOARD COVER for: City, University of the Philippines- the people to a balanced and
Lancer Singkit, Hotdog, No one can package or bottle the “appropriate”
(02)9077121 • 09151980332 Visayas, Iloilo City, and Ateneo healthful ecology in accord with
0921-6774142 CHARLIE
Itlog, Pizza, Innova, Vios, response to suffering. If you go to the sufferers them-
Avanza, Big Body, atbp. selves, some will recall a friend who cheerily helped de Davao University, Davao City. the rhythm and harmony of na-
JOB OFFER 0923.6038090 / 0930.3697419 The Forum enabled the Judi- ture.” Section 15 of the same Ar-
distract them from their illness. Others think such an ciary to receive inputs directly ticle provides that: “The State
For sale! 500 sqm lot
Work from Home!!!
in Tagaytay City
approach insulting. Some want honest, straightfor- from the different stakeholders in shall protect and promote the right
part/full time: 10-30k/month
www.peaklifestyle.com/ 2k/sqm - 0919-6280844 ward talk; others find such discussion unbearably the justice system, primarily to health of the people and instill
eagles. Text 0908-1952711 Affordable Houses in QC depressing. aimed at determining ways on health consciousness among
AUTO MECHANIC 7161873
Francis 0918-4700130 There is no magic cure for a person in pain. Mainly, how the courts can help in the them.” Ampie Galpo
PINTOR/LATERO www.francismec.sulit.com.ph such a person needs love, for love instinctively detects
7147287 For sale. Kassel Condo
Rem. 601 / 31sqm
what is needed. Jean Vanier, who founded the L’Arche Police hold poll security drills
FOR RENT unfurnished. Pasay Taft, movement for the developmentally disabled, says: POLICE and military units are cerns that are the focus of atten-
For Rent!!! Mitsubishi Vito Cruz. Sylvia Rodriguez “Wounded people who have been broken by suffering jointly conducting dry-runs for tion of the RJSCCs is the security
896-4656 / 8964875
L300 FB. 240-3530 09175252876 and sickness ask for only one thing: a heart that loves operational response to contin- in the deployment and retrieval
0932-6235026 and commits itself to them, a heart full of hope for
Affordable townhouse gencies in the forthcoming May of PCOS machines, ballots and
FOR RENT! NISSAN URVAN them.”
in QC 2.48M, H&L in 10 national elections. other election materials by the
0932-2425824 Antipolo 1.45M, Francis
0918-4700130 Such a love may be painful for us. But real love, The Regional Joint Security Board of Election Inspectors to
HEALTH the apostle Paul reminds us, “Bears all things, believes Control Centers (RJSCC) com- and from the polling precincts,
PRODUCTS 2-storey Townhouse, Village
posed of PNP and AFP Units and hubs, sub-hubs, warehouses, stor-
NO. 1 DIET PRODUCTS. East, Cainta Rizal, LA- all things, hopes all things, endures all things” (1 Cor.
Safe & proven 68sqm, FA-96sqm, 3BR, 13:7). local Comelec offices are holding age facilities.
0927-3727537 3T&B, 1Garage, P2.1M,
As is so often His pattern, God uses very ordinary Critical Incident Management According to Deputy Director
0918-5928966
Simulation Exercises (CIMSE) General Edgardo E Acuña, PNP
SERVICES people to bring about His healing. Those who suffer
Lot 4 sale! 330sqm and operational preparedness Deputy Chief for Operations and
LIPAT BAHAY House & Lot in Country don’t need our knowledge and wisdom, they need our drills of hypothetical situations, concurrent Commander of Na-
CLOSED VAN Homes Tagaytay. P2.8M love. — Philip Yancey scenarios and other possible elec- tional Task Force H.O.P.E., secu-
Tel. 985-6303 0919-6280844/0922-8758392 O brother man, fold to thy heart thy brother!
707-4663
tion security concerns and issues. rity forces are prohibited from
CP – 0918-6410756 FOR SALE Where pity dwells, the peace of God is there; Among scenarios considered participating in the physical han-
Space wagon, 16valve
WEIGHT LOSS CHALLENGE P185 thousand
To worship rightly is to love each other, are possible activities of domes- dling of the PCOS machines and
No Joining Fee / 0907-2429970 Each smile a hymn, each kindly deed a prayer. — tic threat groups including local accessories, ballots and other elec-
No Product to buy
PERSONAL Whittier insurgents, terrorist organiza- tion paraphernalia. Likewise,
Use any method. Just lose tions, and Partisan Armed police vehicles will not be used
weight. Win P20,000 cash! Im Johnny, looking They do not truly love who do not show their
Text WLC/NAME/AGE/ for girl textmate. love. —Shakespeare Groups. in transporting these items.
LOCATION 0922.843.72.25 0906-4007515 Among other security con- Maricel Cruz
8 Thursday, April 15, 2010

DLSU target uli


ang Final Four
PAGKATAPOS ng laro nila sa
Biyernes sa Fil Oil Flying V, paalis na
ang San Beda Red Lions patungong
Amerika para sa kanilang special train-
ing.
Kahit na hindi sila nag-champion
sa NCAA last year, tuloy pa din ang
training nila sa Amerika gaya ng
nakagawian for the past four years.
Bongga!
***
Pangako ng De La Salle: Babalik sila
sa Final Four ngayong season.
Naniniwala ang marami na
nakabuo na ng isang malakas na team
si Dindo Pumaren.
***
Si Vergel Meneses na ang bagong
coach ng JRU Heavy Bombers sa NCAA.
Pero bakit daw ba laging nakikita
sa bench si Derek Pumaren.
Tinutulungan lang po niya si Vergel.
Siya din ang team consultant kaya
ganun.
Sports Valley Jai Alai
Tonight's Program, Senior A Pelotaris
1-GOROSTOLA 6-SOLAUN
2-MERSON 7-ERIC
3-GINGONE 8-FERNANDEZ
4-UGARTE 9-ZABALA
5-DANIEL 10-ESTIPONA
Reserves: Benavente, Sandoval
April 13: 6-2-8; Merit Points 5,200

Small but terrible


HE maybe the smallest pelotari
in the cancha but he stood tall last
April 13 in our 31st edition of Sports
Valley Jai Alai.
Merson led the trio of 6-2-8 to-
gether with pelotaris Gorostola and
Daniel. Their games collected some
5,200 merit points.
Noticeably, Merson is so happy
that even after the game, he did not
leave the cancha at once. He waves
to the crowd acknowledging their
big round of applause.