You are on page 1of 12

Lord, today I wish to live in You, in Your grace, in

which I desire at all cost to persevere. Keep me from sin and


strengthen my will by helping me keep watch over my senses,
my imagination, and my Heart. Help me correct my faults which
are the source of sin. I beg You to do this, O Jesus, through
Mary, Your Immaculate Mother. (Heart Mineheart)

The best things in life are Libre VOL. 9 NO. 105 • THURSDAY, APRIL 15, 2010

Kamayin
din, pls
Nina Amy R. Remo at Kristine L. Alave

PALARONG
PAMBANSA
KAHIT naka-paa lang,
N ANGANGAMBA sa isang posibleng pagkabigo ng
automated elections sa Mayo 10, nakiisa ang mga
maimpluwensyang pangkat ng negosyante ka-
hapon sa lumolobong panawagan upang magkaroon ng
kasabay na mano-manong bilangan ng mga boto.
nakasilo kahapon ng
gintong medalya si Sa isang briefing, sinabi ng to Lim na dapat maglaan ang
Patrick Unso ng mga opisyal ng Makati Business Commission on Elections ng P500
National Capital Region Club (MBC) at Management Asso- milyon para dito, kabilang ang
sa 400m hurdles sa ciation of the Philippines (MAP) alokasyon para sa mga laptop at
Palarong Pambansa na na dapat gawin ang manu- projector, maging sa bayaring
kasalukuyang ginaganap manong bilangan para sa mga maaaring umusbong kung papalya
sa Victoria National kandidato sa pagkapangulo, pa- ang mga makinang precinct count
High School sa Tarlac ngalawang pangulo at alkalde. optical scan (PCOS).
City. RODEL ROTONI Minungkahi na ito ng isang Ngunit sinabi naman ni Com-
pangkat ng IT professionals, ma- elec spokesperson James Jimenez
ging ng ilang samahang nagba- na hindi pinahihintulutan ang
bantay sa halalan at mga par- kasabay na manu-manong bila-
tidong pampulitika. ngan sa ilalim ng batas na
Sinabi ni MBC president Alber- nagsasa-kompyuter sa halalan.
2
NEWS THURSDAY, APRIL 15, 2010

www.libre.com.ph BIGLANG NOY NA SIYA Walang Pinoy


na nasaktan
RESULTA NG LOTTO 6/45 Lakas naloka kay Salceda sa malakas na
lindol sa China
02 19 36 38 39 44 Ni TJ Burgonio, Christine O. Avendaño
at Gil C. Cabacungan Jr.
hard to comprehend.”
Sinabi rin ni Lakas-
Pangulo upang mahin-
to ang dagdag na
S I N A B I n g D e p a r t-
P12,908,754.00 Kampi-CMD vice pres-
ident Prospero Pichay
paglagas ng kasapi.
Nalaman lang ka- ment of Foreign Af-
NAGULANTANG ang mga haligi ng
SUERTRES
SUERTRES EZ2
EZ2 nananaig na Lakas-Kampi-CMD sa na hindi siya maka- hapon ni Masbate fairs (DFA) kahapon
na walang banyagang
0(Evening2draw)1 14 8 nakaambang paglipat ni Albay Gov. paniwalang kakalas
sa koalisyon si Salce-
Gov. Elisa Olga Kho
ang paglisan ni Salce- nasaktan sa 6.9-mag-
(Evening draw) Joey Salceda sa kampo ni Sen. Benig- da, economic adviser da. Sinabi niya: “All nitude na lindol na tu-
no “Noynoy” Aquino III, at hinihiling mama sa lalawigan ng
(In exact order) FOUR DIGIT
FOUR DIGIT kay Pangulong Macapagal-Arroyo na
at kakampi ni Ms Ar-
royo. “I don’t see any
the while we thought
we were allies. I am Qinghai sa Tsina no-
ong Miyerkules.
7 5 4 6 makialam at pigilan ang paglagas nila.
“I don’t understand,” sinabi ni Lakas-Kampi-
reason why he should
leave the party and
shocked. I am hurt.”
Tanggap naman ni Tinukoy ang ulat
CMD secretary general Raymundo Roquero sa join Noynoy,” aniya. Occidental Mindoro mula sa Embahada ng
telepono kahapon. At kahit na Rep. Amelita Vil- Pilipinas sa Beijing,
“[Salceda] organized “marginal” lang larosa, Lakas-Kampi- s i n a b i n g D FA n a
the Caucus for Gover- umano ang bilang ng CMD chair, na may nakuha nito ang im-
nors. The very basis for lumisan, sinabi ni ilang kasapi pa ng pormasyon mula sa
their existence is pal- Pichay na kailangan koalisyon na kakalas Public Security Bu-
abra de honor. It’s very nang kumilos ng at lilipat sa iba. reau (PSB) ng Peo-
ple’s Republic of Chi-
na.
Estrada nanghihinayang kay Gibo Batay sa talaan ng
embahada pagsapit ng
TA C L O B A N C i t y — Masang Pilipino pa- ni Estrada sa mga re- 2008, may siyam na
Nakiramay kay Lakas- tungkol kay Teodoro. porter sa Leyte. Pilipino lang sa lala-
Kampi-CMD presiden- Sinabi ni Estrada na Idinagdag ni Estra- wigan ng Qinghai, na
tial bet Gibo Teodoro sunod sa kanya ay si da na handa siyang isang talampas na
ang pinatalsik na Pa- Teodoro ang “most tanggapin si Teodoro may mababang popu-
ngulong Joseph Es- qualified person” sa ha- sa kanyang kampo at lasyon. CD Balana
trada dahil sa pagtali- nay ng mga tumatakbo angkop raw makasa-
kod sa kanya ng mga sa pagkapangulo. ma si Teodoro sa kahit
kaalyado at kapartido. “Gibo is an upright saang line up para sa
“Parang nanghihi- man, intelligent, arti- Senado.
nayang ako,” sinabi ng culate. I have high re- C h r i s t i a n V. E s- Editor in Chief
pambato ng Pwersa ng spect for him,” sinabi guerra Chito dF. dela Vega
Desk editors
Romel M. Lalata
Dennis U. Eroa
Armin P. Adina
Cenon B. Bibe
Graphic artist
Ritche S. Sabado
Libre is published
Monday to Friday by the
Philippine Daily Inquirer,
Inc. with business
and editorial offices at
Chino Roces Avenue
(formerly Pasong Tamo)
corner Yague and
Mascardo Streets,
Makati City or
at P.O. Box 2353 Makati
Central Post Office, 1263
Makati City, Philippines.
You can reach us
through the following:
Telephone No.:
(632) 897-8808
connecting all departments
Fax No.:
(632) 897-4793/897-4794
E-mail:
libre_pdi@inquirer.com.ph
Advertising:
(632) 897-8808 loc.
530/532/534
Website:
www.libre.com.ph
All rights reserved. Subject
to the conditions provided
for by law, no article or pho-
tograph published by Libre
may be reprinted or repro-
duced, in whole or in part,
without its prior consent.
NEWS THURSDAY, APRIL 15, 2010 3

Dahil napakainit, yelo


nirarasyon na sa Baguio
BAGUIO City—Pinakamalupit na buwan mamahaling restoran mig ang lungsod sa
nga ang Abril—at ang pinakamalupit sinamantala ang pana- 27 digri Sentigrado
nitong biro ay para sa mga umaakyat hon at nag-alok na ng noong Miyerkules, ka-
mga produktong may sunod ang 30 digri
dito na umaasang magiginhawahan yelo tulad ng iced cof- noong Lunes, na tinu-
mula sa init sa mababang lugar. fee at halo-halo. turing nang mainit
Katulad ng ibang Ubos ang may 100 Bahagyang luma- para sa Baguio.
bahagi ng kapuluan, bag at 150 bloke ng
nakararanas ng yelo na nilalabas nila
sunud-sunod na araw araw-araw mula nang
ng napakainit na tem- pumasok ang tag-init.
peratura ang summer Kailangan na ring i-
capital ng bansa. rasyon ang pagbeben-
Pinipilahan na rin ng ta ng yelo sa tig-dala-
mga mamamayan ang wang bloke kada
yelo at mga produk- mamimili sapagkat
tong ice cream. marami ang nais bu-
“Everything we mili, aniya.
make is being Samantala, apat na
bought,” ani Winnie ulit ang nilaki ng ben-
Ruñez, administrative tang naitala sa isang
PRACTICE LANG clerk ng Baguio Ice lokal na prangkisa ng
ISANG gawa-gawang ralIy sa Commonwealth Elementary School ang Plant, isa sa dalawang tindahan ng halo-halo.
pinagsasanayan ng pulis-Quezon City bilang paghahanda sa halalan. RAFFY LERMA planta ng yelo dito. Maging mga
4
NEWS THURSDAY, APRIL 15, 2010

ATTENTION URGENT HIRING


DIRECT OFC. JOB’S
ANY COURSES, W/OR W/O
OFC. EXP.
TRAINING W/ ALLOWANCE
W/ HIGH STARTING SALARY

OFC. MKTG. STAFF/ • Complicated love ang topic ni


CLERKS
FOR ASSISTANT
JOE D’MANGO page 8
# 0928-2456444

TOP-POINT SERVICES ENTERPRISES FOR IMMEDIATE HIRING


JOB OPENINGS!!!
ENCODER
General Staffing : HR Officer, Marketing Officer, HR Assistants, Marketing Assistants, Accounting - female
Assistants, Admin./ Office Clerk, Inventory Clerk, Data encoders
- graduate of B.S. Computer Science
RETAIL & DEPT. STORE STAFFING : Store Supervisor, Store Crew, Merchandisers, Coordinators, B.S. in Information Technology
Sales Associates, Sales Clerk, Promodisers, Sales Demo, Cashiers
WAREHOUSE CLERK
HOTEL/ APARTELLE STAFFING : Front Desk Clerk, Receptionist, Room Attendant, Housekeeping, - male or female
Food Attendant, BellBoy
- computer literate
FOOD INDUSTRY STAFFING : Food Technologist, Management Trainee, Kitchen Crew, Service Crew, - college graduate
Dining Crew
OFFICE CLERK
TRADE SERVICES : Messenger, Driver, Delivery Helper, Warehouseman, Stockman, Technical - female not more than 25 years old
Support Representative, Delivery Crew, Electrician, Maintenance
- computer literate
ENGINEERING RELATED COURSE : Quality Control Inspector, Production Planning and Inventory - graduate of any business related or Art courses
Control (PPIC),
**For Retail, Food, Hotel Position – M/F, not more than 26 yrs. Old, Coll. Level; pref. with experience
If interested, send your resumé and photo to:
**For General/Trade/Engineering Position – M/F; not more than 35 yrs old; Coll. Grad; w/ experience PERSONNEL DEPARTMENT
Interested applicant may apply personally at 347 Mayon St., Sta. Mesa Heights, Quezon City from npiimport@tri-isys.com
Monday to Friday 9AM to 4PM; or you may send resumé @ tpse_hrd@yahoo.com, toppointservices
enterprises@yahoo.com
or
For inquiries, please call Tel Nos: (02) 5462478, 3536751 Cellphone Nos: 09228347141/ 09228347143 P.O. Box 384
look for Ms. Ghelai Malvarosa or Ms. Luchie Medina CPO Manila
THURSDAY, APRIL 15, 2010 5

Join na at magkita
tayo sa Facebook
INQUIRER LIBRE

Serbey: Noynoy,
Gibo paborito
ng mga investor
Ni Doris C. Dumlao

PABORITO ng mga lokal at dayuhang


mamumuhunan si Sen. Noynoy Aqui-
no na anila ay pinakamagaling na
makapagpapatatag sa pamumuhunan
sa bansa, ayon sa pinakabagong in-
vestor survey ng ING Bank.
Ngunit mabilis na humahabol sa serbey ng
bangkong Dutch ang pinsan ni Aquino na si
Gilbert Teodoro, batay sa resulta ng 1st Quar-
ter 2010 ING Investor Dashboard Survey. Inila-
bas ang resulta kahapon.
Batay sa serbey, ang mga kandidato sa
pagkapangulo na pinakatanggap ng mga ma-
mumuhunan ay sina Aquino (37 porsyento),
Teodoro (28) at Sen. Manny Villar (23).
Nanatili ang rating ni Aquino mula sa nau-
nang serbey ng ING na isinagawa noong ika-
apat na kwarter ng 2009.
Ngunit malaki ang iniakyat ng rating ni
Teodoro na nakakuha ng 17 sa unang serbey.
Sa kabilang dako, bumagsak ang rating ni
Villar na dati ay nakakuha ng 30 porsyento.
Batay sa resulta ng serbey, gusto ng mga
mamumuhunang Pilipino na unahin ng susu-
nod na pangulo ang ekonomiya, edukasyon at
pakikipagkalakalan sa ibang bansa.
Lumabas din sa pag-aaral na 40 porsyento
ng mga mamumuhunan sa Pilipinas, lokal man
o dayuhan, ay umaasa na maganda ang ibubu-
nga ng halalan sa Mayo sa ekonomiya at pag-
pasok ng bagong puhunan.

Honda CRV ng judge binomba


MUNTIK na si Manila Judge Silvino Pampilo Jr.
at ang pamilya niya nang sumabog ang
kanyang itim na Honda CRV na nakaparada sa
tapat ng bahay nila sa Taytay, Rizal.
Nasira ang SUV ng huwes nang sumabog ang
bomba bandang 5:30 ng umaga, ayon sa pulisya.
Sinabi ni Pampilo, ng Branch 26 ng Manila Re-
gional Trial Court, naganap ang pagsabog ilang
sandali bago siya umalis papasok sa trabaho.
Sinabi ni Senior Supt. Jonathan Ferdinand Mi-
ano, hepe ng pulis-Rizal, na hindi pa matukoy
kung anong bomba ang ginamit sa sasakyan. Ngu-
nit may nakitang wasak na cell phone sa lugar.
Sinabi ni Pampilo na ang pagtatangka sa
kanyang buhay ay dahil sa kanyang trabaho.
Sinabi niya sa isang panayam sa radyo na
nakatanggap siya ng pagbabanta mula sa Presi-
dential Anti-Smuggling Group na pinahinto
niya sa paghuhuli ng mga umano’y smuggler.
DJ Yap, Tina G. Santos, Dona Pazzibugan
6
CLASSIFIEDS THURSDAY, APRIL 15, 2010

Open to all Entrepreneurs

BE ONE OF OUR
Metro Manila
Ad Placement
Satellite Office
(Major Tabloid Publications)

For inquiry, please call


782-7662 or (0928)5023462
E-mail: enterp_m@yahoo.com

HOUSE & LOT CONDO/TWNHSE HOUSE


QC APARTMENTS
STA. ROSA, LAGUNA,
FOR RENT
Near Plaza
HEALTH/FITNESS
per month
BUSINESS Isarog Street near Ma.
P 3,500 thru Pag-Ibig OPPORTUNITIES
Clara, Sta. Mesa Heights
2 Story, 2 BR/TB
LOT
With Garage
Reservation – 5,000 12,500 / month
HOUSEHOLD JOBS Down 3,500 for 15 months
Call Lena Ropan
CP – 0927-5186088
CARS FOR RENT 9361438 or 09063424945
Tel. – 788-4009

We are a successful publishing company


in need of
CAR LOAN FREE-LANCE
KUMITA AT MAGKABAHAY
sa halagang 2,566.00/month APARTMENT
ACCOUNT EXECUTIVES
ATTENTION: PAG-IBIG MEMBERS for Metro Manila, Luzon, Visayas and Mindanao.
HOUSE & LOT ROWHOUSES CLUSTER
LA 32SQM FA 20.50SQM Applicants must be willing to work
RESERVATION 7,000.00
EQUITY: 2,400.00/MO. FOR 5 MONTHS on commission basis
BIANCA
SINGLE
ATTACHED
QUALIFICATIONS
LA 63 SQM  Experience in consumer sales & marketing is an
FA 25 SQM advantage.
RESERVATION: 10,000.00 FEMALE  Have existing clients.
EQUITY: 4,160.00/MO (10 MOS.)
M.A.: 4,155.00/MO CONDO/TWNHSE PETS  Must have excellent, oral written and interpersonal
FREE TRIPPING SAT. & SUN. communication skills.
FLOR 774-4638 / 0923-5726628
SULA 799-2704
BETH 0918-5365887 Email resumé to: enterp_m@yahoo.com
CLASSIFIEDS THURSDAY, APRIL 15, 2010 7

From the nation’s No. 1 Newspaper: INQUIRER


VISIT US AT
www.jobmarketonline.com
8
FEATURES THURSDAY, APRIL 15, 2010

Hiding Pinoy boyfriend from her parents

D EAR Joe, family traditions and have chosen


I know you have Love to marry other nationalities.
Alice, this is a point in your
read so many let-
ters; mine won’t be any Notes life when making a decision be-
comes a question of will. Your
different from theirs. I Joe D’ Mango parents will always deserve re-
seek your advice because spect but you also deserve to find
www.lovenotes.com.ph
my friends are avid fans your own happiness by building
of yours and they tell me myself raising a family with Ro- a family outside the one that you
your advice is good, and I by in the future. But how can know and grew up with.
do hope you could help the Chinese society accept Roby? I have always made a strong
We all know that our society stand in fighting for the people
me out with this. is very discriminating even we love. Apart from not being
Just call me Alice. I met Ro- though they won’t tell it in front Chinese, I think he is very eligible
by when I was working in one of us, but they will say some- to become a husband. But, then
of Asia’s biggest tech-support thing behind our backs. again, what about your parents?
company. I’m 24 years old and Please help me, Joe. I know Alice, when we begin to put so
NEW COURSES IN CCP he’s 29. We fast became friends,
CENTRAL Colleges of the Philippines (CCP) will offer two new courses I’m old enough to make decisions much weight on what others feel
soon became lovers when we for myself, but how can I tell it and think about our relationships,
for school year 2010-2011— Bachelor of Science in Hospitality had our annual team building.
Management and Bachelor of Science in Tourism Management. Classes to my parents without breaking we become distracted and lose our
for the new subjects will be held in fully air-conditioned classrooms at Our relationship is something their hearts? Will they be able to own perception of our partners.
the CCP CPR bldg. Slots for the new courses are limited. For that I can’t flaunt to everybody. respect my decision? I love my The only way to handle this is to
reservations and inquiries, call CCP admissions office at 715-3777, Joe, I am a pure Chinese— parents, but I love Roby, too. gather the courage to tell your par-
715-5170 loc. 150 or text 0919-2655932. 100 percent by blood, but a Fil- Sincerely, ents the truth about your boyfriend
ipino by birth. Our family is the Alice and how you feel for him.
typical conservative Chinese. It may terrify them to hear this
Fresh flower arrangement seminar Customs and traditions play a

HONE your skills in flower ar-


rangement and turn your love of
flowers into a creative and re-
actual demonstration and
hands-on experience on setting
up centerpieces for church and
big role in our way of life.
When I was in high school,
boys started courting me and
my parents told me that they
A LICE, I know you
are in a tough situa-
tion because most
parents command a lot of
authority when it comes to
from you but it is better than lying
about it. Remember, in marriage it
is you who would build the rela-
tionship with your husband and
not your parents. Their role is to
warding new hobby. hospital arrangements, bouquet will allow boys to court me only guide us in making our marriage
Join Golden Treasure Skills for all occasions, elegant floral if they are Chinese, too! Their choosing our partners in work and not in destroying it.
Development Program’s fresh designs for entertaining, in such reason is— If I marry a: life. It is true that the best Pray that they may be en-
flower arrangement seminar at settings like inaugural, presiden- 1.) 100-percent Chinese— it gifts we can give them are lightened about their role of
the Vermont Blooms Unlimited, tial and gala banquets. is a good match. our love, gratitude for their stewardship and not ownership
No.9 Anonas Road, Project 3, Participants will receive cer- 2.) 50-percent Chinese— it’s of their children.
ok, as long as he knows how to guidance and our growing
Quezon City on April 24, from tificates of training after the se- It is fair and simple, Alice. If
10 a.m. to 6 p.m. minar. Lunch and snacks will be speak and write Chinese. respect as their children. you choose to fight for love, then
The day-long workshop semi- served, and all the materials will 3.) 100-percent Filipino—Big But, there are times when we you should be prepared to face
nar covers the basic principles of be provided. mistake! First, our child will on- are challenged to defy them be- the consequences and risks asso-
floral design and arrangement, For questions, call 436-7826, ly have a 50-percent Chinese cause of love. And it is during ciated with it. But, if you choose
identifying and working with 913-6551 or 421-1577 or visit blood. Second, my surname will these times when we are torn be- to follow tradition over the dic-
fresh cut flowers and foliage. our website at www.GoldenTrea- become Filipino. Third, they tween people who are equally im- tate of your heart, then you also
Attendees will participate in sureSkills.com will disown me. portant to us. have to be prepared to lose some-
I’m having a hard time hiding We all know that many Chinese one you love.
Roby from my family. Roby has families still adhere to very strong It is a question of will. It is a
New corned tuna appeals to kids established a lot—he’s taking his
MBA at a prestigious school. He
traditions and values to preserve
and enrich their culture. I don’t see
matter of choice. It is your deci-
sion to make and not anyone
already bought a house and a anything wrong with that. But we else. Thank you for writing and I
THERE’S a new and delicious tu-
car, has a stable job, and he is also know of many Chinese wom- wish you well.
na treat out in the market that
taking home a 6-digit pay. What en who have refused to follow
makes it easy for mothers to
please the taste buds and satisfy else can I ask for?
the monster appetites of young He is very thoughtful, respon-
children— the new 555 Corned sible, understanding, and loving.
Tuna. Even though he understands my
The newest addition to the
555 Tuna brand, 555 Corned Tu-
na is as mouth-watering, conve-
situation, I think he is having a
hard time, too. Pretty soon in
two-three years time, we plan to
topmodel
nient and affordable as the 555 settle down, get married and
Tuna brand’s 13 other delicious, have children of our own. Sunrise: Friday,
lutong-bahay flavors. But how can I present Roby 5:43 AM Apr. 16
JOHN Lloyd at Sarah to my family? If I tell them Roby Sunset:
The first ever to offer “sarap- 6:09 PM
ginisa” in a corned tuna, 555 is my boyfriend, my parents will JEN-JEN Avg. High:
option for moms who wish to surely tell me to break-off my
JIM GUIAO PUNZALAN

Corned Tuna doesn’t need the te- Austria, 21, BS 32ºC


dious “gisa” preparations as it al- feed their children right. It has relationship with him. I can in- Psychology, Avg. Low:
ready contains real onion bits and protein for growth, Omega 3 for troduce him to them as my of- Far Eastern 24ºC
improved brain activity and men- fice mate, but for how long? Max.
minced garlic so it can always be University Humidity:
enjoyed straight from the can. tal condition, and is fortified with Will they accept Roby? How will (Day)66%
This product is also a good Vitamin A for better eyesight and I tell my parents that I’m madly
enhanced immune system. in love with Roby? Joe, I can see
SHOWBUZZ ROMEL M. LALATA, Editor
THURSDAY, APRIL 15, 2010 9

Not just kid stuff


counted that she grew up on
Sesame Street, Electric Company,
Kulit Bulilit, Kaluskos Musmos
and Batibot.
“It’s important to listen to
children’s opinions,” Uge point-
By Bayani San Diego Jr. Love, who top bills the new ed out. “They can teach us a lot
GMA 7 educational program of things.”

K APUSO stars Eugene Domingo and Love Sunnyville, cited a Unesco re- Uge was once a dubber for
Añover couldn’t stress enough the importance port which revealed that only voiced Tagalog versions of car-
of children’s shows on television. 41 percent of the Filipino popu- toon shows. She’s not daunted
lation could afford preprimary by the prospect of working with
education. children. “They say it’s hard to
Sunnyville hopes to address work with kids or dogs. Yes, it
this need, Love said. “We are can be physically challenging,”
working with the Department of Uge said. “But it can be fun.”
Education because the show She added, laughing, that she’s
will tackle school subjects like like one big mascot on the show,
Math and Reading.” a Pinay Barney, if you will.
Media should pitch in to im- YOUNGEST DESIGNER
Newly married Love said RUSSIAN Kira Plastinina, 17, the
prove the quality of education she’s learning a lot about future
in the country, Love said. “I world’s youngest fashion designer,
parenting from interacting with arrives at the Ninoy Aquino
grew up in Leyte. I know that the show’s child stars, Jermaine
children in the provinces need International Airport yesterday.
Ulgasan and Patricia Gayod. On April 16, she will officially
good preprimary education.” Added Uge: “It’s like I’m a launch her fashion brand and open
She recalled watching Bati- kid all over again.” her second Style Studio at
bot alongside Sampaguita films Said Love. “It’s a breath of Shangri-La Plaza, and host an
as a kid. “We didn’t have our fresh air. As adults, we deal invitational “Pink Light District
own TV set; I went to the with all sorts of problems; but Party” and fashion show at The
neighbor’s.” kids see the world differently. I Establishment featuring her latest
Uge’s show am interested in how they collection. She is also set to grace
Eugene, who hosts the kiddie think. They’re very pure.” interviews and do photo-shoots
EUGENE LO V E game show Wachamakulit, re- for local fashion magazines.
10
ENJOY THURSDAY, APRIL 15, 2010

Kapalaran PUGAD BABOY P.M. JUNIOR

YY ‘‘ P
Hindi raw niya puwede Kung nasa Iraq ka, Ginawa nila ang plano
CAPRICORN gawin pinagagawa mo isa ka na sa mga looter na ’di ka kinokonsulta

YYY ‘‘‘ PP
Hindi sa wala kang Alagaan ang kalusugan Kapag tinanong ka,
AQUARIUS choice. Ginusto mo e. para ’di magka-SARS magmaang-maangan

YYY ‘‘ PPPP
Pakinggan muna siya Mauunahan kayo ng Subukan mong hulihin
PISCES bago ka humirit inyong mga kalaban kung sino ang nakikinig

YY ‘‘ PPPP UNGGUTERO BLADIMER USI


Habol lang niya sa iyo Huwag ka nang bumili Mas ok kung konti
ARIES e libreng loving-loving ng mga souvenir lang ang sasabihin

YYYY ‘‘‘ PP
Sabay kayong Bumili ka na kasi ng ’Wag hihilik sa loob ng
TAURUS maligo...sa beach sarili mong shampoo sinehan. Nakakahiya!

YYYYY ‘‘‘ PP
Malusog na tao may Patawarin ang lahat Hindi ikaw ang kumuha
GEMINI malusog na relasyon pwera ang utang pero sa iyo makikita

YYYY ‘‘‘‘ PPP


May mga kaibigan ka Kapag nasagot mo, Kung ayaw pakalbo,
CANCER pang hindi nakikilala makakakuha ng bayad e di magpakulot

YYY ‘‘‘ PPPP ANDOY’S WORLD ANDRE ESTILLORE


Magtampo sa syota Doon kumain sa Kumilos kayo habang
LEO huwag lang sa kaibigan mayroong promo sariwa pa ang ideya

Y ‘‘ P
Nakalimutan mo na Kaya pala, malas sa Sinasabi mo na totoo,
VIRGO kung paanong umibig negosyo pangalan mo di pa rin sila naniniwala

Y ‘‘ PPP
Huwag naman siya Ibenta ang mga cell Doon ka sumali sa
LIBRA pukpukin ng flashlight card na di mo nagamit patas ang laban

YYYY ‘‘‘ PPP


Sa sibuyas, doon Huwag mag-alala, may Pumunta ka kung
SCORPIO daw ang tigas retirement pay sila saan ka kailangan

Y ‘‘‘ PPPP CROSSWORD PUZZLE BY ROY LUARCA 15, Jerked 10. More destitute
Beware sa lolang Huwag muna taasan Puwedeng kumanta 16. Priest 12. Boor
SAGITTARIUS may pustisong bakal ang presyo sa sarili habang nagluluto 18. Hesitation sounds 15. Gem
19. Drain 17. Cured
Love: Y Money: ‘ Career: P 21. Please, abbr. 20. List
24. Air-dependent 21. Flat-bottomed boats
organism 22. Legal

O
27. Remember 23. Fright
29. Lump 25. Cutting edge
31. Succulent plant 26. Consume
32. Condition 28. Declare
33. Caught up 30. Curve
“HINDI ko pa nararanasan ang magmahal kahit minsan.” - 34. Crimson 32. Hit movie sign
Emo FISHBALL (Php 0.50 since 1992) 35. One that is, suffix
—padala ni Barry Masipok ng Caloocan 36. Mountain nymph SOLUTION TO
TODAY’S PUZZLE
DOWN
1. Unload
2. National tree
3. Cuts short
4. Scampered
ACROSS 10. Beat 5. Roll up
1. Monetary unit 11. Idiot 6. Exhilirate
5. Nourish 13. Talk pompously 7. Organic compound
9. Arab garment 14. Young salmon 8. Actions
SHAKEY’S V-LEAGUE
MGA LARO NGAYON
(FilOil-Flying V Arena)
2 p.m.—Adamson vs St. Benilde
4 p.m.—FEU vs USLS
6 p.m.—SWU vs UST

THURSDAY, APRIL 15, 2010 SPORTS DENNIS U. EROA, Editor

Tigers wagi
kahit sugatan
Ni Cedelf P. Tupas

P UTOK at kailangan ng anim stitches ang


kanang kilay ni James Penny ngunit nagsilbi
itong inspirasyon upang talunin ng Coca Cola
ang Derby Ace, 79-76, kagabi sa PBA Fiesta Confer-
ence sa Araneta Coliseum.
Duguang iniwan ni Penny rebounds, samantalang may 26
ang Tigers sa huling limang puntos si Wade.
minuto ng mainit na sagupaan Hinila pababa ng masamang
matapos siyang masiko ni Lla- laro ni James Yap ang Llamados
mados import Lorenzo Wade. na bumagsak sa 2-1 at naputol PORMAHAN
Sa ikalawang laro, tinam- ang nine-game winning streak NAGKITA at nag-pormahan sa kauna-unahang pagkakataon ang magkaribal na sina Roberto Nuñez ng
bakan ng Alaska Aces ang Air21 na nagsimula pa noong Philip- Panama (kaliwa) at Drian ‘‘Gintong Kamao’’ Francisco kahapon sa Crowne Plaza Hotel sa Ortigas, Pasig City.
Express, 105-95. Ito ang unang pine Cup. Wala ng pormahan kundi suntukan ang gagawin ng dalawang mandirigma Sabado sa Ynares Sports Arena.
panalo ng Aces sa tatlong laro. “That was really character- Ang bakbakan ay WBA super flyweight title eliminator. ROMY HOMILLADA
Angat ang Llamados, 65-63, defining for us to get back into
bago ibuhos nina Gary David at the game even though we lost
Asi Taulava ang kanilang mga
lakas na gumulat sa kanilang mga
katunggali, 76-70, 1:05 nalalabi.
James Penny,” wika ni Coca-Co-
la coach Bo Perasol.
Sinamahan ng Tigers ang
Francisco wants to floor Nuñez
HE SPEAKS highly of his Pana- than the sixth round but is want to finish the bout by knock-
Tinapos ni Penny ang bak- San Miguel Beermen sa liderato manian opponent, but Drian ready to slug it out the whole ing Nuñez out in the 6th round. It
bakan na may 20 puntos at 18 na may 4-1 kartada. Francisco knows that on fight 12 rounds. will not be easy because Nuñez is
night his fists dubbed as golden De la Peña said Francisco tough, but I’m determined to
in the boxing world must do the logged a total of 200 rounds of knock him out,” Francisco said.
Aklan bet Palaro wonder girl talking.
“From what I saw on his pre-
sparring against Vincent Palicte,
Jun Erham, Dondon Jimenea,
Francisco was joined by
Saved by the Bell Promotion
Ni Marc Anthony Reyes panalo sa long jump, bumalik vious fight, Ricardo Nuñez is an Robert Gonzales and Niño Mag- president and promoter Elmer
si Cabrera kinahapunan at excellent fighter but I don’t boo. Anuran, Nuñez, Panamanian
SAN JOSE, Tarlac—Nanguna kinuha ang ginto sa 100-me- want to disappoint my country- “You will see a different trainer Ignacio Arroyo and cor-
si Aklan wonder girl Alyssa ter dash. men,” said the said the 27-year fighter on Saturday compared nerman Carlos Costa in the
Marie Andrade sa mga record Sa swimming, sinira ni Francisco during yesterday’s with the Drian that beat Robert press conference.
breaker kahapon sa 2010 Loren Dale Echavez ng Cen- press conference at the Crowne Vasquez for the WBA Interna- Nuñez, ranked No. 1 by the
Palarong Pambansa sa Tarlac tral Visayas ang marka sa Plaza Hotel for the world title tional plum last year at Cuneta WBC and No.2 by the WBA,
Recreational Park dito. girls secondary 100-meter eliminator dubbed by Solar TV Astrodome,” said De la Peña. said he is going to win the fight
Hindi naging hadlang kay freestyle sa oras na isang as Young Guns. An orthodox fighter like either by knockout or decision.
Andrade, 12, ang pagiging minuto at .28 segundo at na- Francisco (18-0-1 (14KOs) Nuñez (17-1-0 15 KOs), Fran- “Yours is an excellent coun-
baguhan sa paligsahan mata- panatili ni Daniel Noval ng and the 22-year-old Panamani- cisco said he will use his speed try of beautiful people. But I’m
pos itala ang kanyang Central Visayas ang kanyang an sensation clash Saturday at advantage to find the right going to disappoint you and
ikalawang bagong marka sa mga titulo sa 100m at 200m the Ynares Sports Arena in opening against his foe. win the bout. I prepared hard
paligsahan sa elementarya. sa high school boys athletics. Pasig City with the winner guar- “Given the right opening, I and I came here to win.” DUE
Tumalon ang pambato ng Gumawa rin ng bagong anteed to fight for the WBA su-
Aklan State University sa lay- marka sa elementary girls per flyweight title being held by GM So paborito sa Asian Individual chess
ong 5.07 metro na mas javelin throw si Gia Bucag ng Japanese Nobou Nashiro. TATANGKAIN ni Pinoy Grandmaster Wesley So na makuha ang una niyang
malayo ng .08 metro sa dat- Central Visayas. “I’m in perfect shape. My titulong pang-internasyonal ngayong taon sa Asian Individual Chess Champi-
training suffered no problem,” onships Abril 20 sa Subic Exhibition and Convention Center. Isa ang 16-taon-
ing marka sa long jump ni Naorasan rin si Patrick Un- gulang na si So (Elo 2665) sa mga paboritong manlalaro na lalahok sa tor-
Angeline Cabreros ng South- so ng National Capital Region said Francisco, who trained un- neo na magbibigay ng kabuuang $40,000. Inorganisa ito ng National Chess
ern Mindanao 10 taon na ang ng bagong marka sa 400m. der Benny de la Peña at the Federation. Lalaro rin sa sulungan sina GMs Rogelio Antonio Jr., Darwin Lay-
nakakaraan. May oras na 54.1 segundo si Touch Gloves Boxing Gym in lo at GM Eugene Torre na tulad ni So ay beterano ng World Cup. Kabilang
Sinira rin ni Cabrera ang Unso na mas mabilis sa 55.7 Agoncillo, Batangas. sa mga banyagang manlalaro sina GMs Ni Hua (Elo 2667), Zhou Jianchao
(2650) at Li Chao (2613) ng China; Krishan Sasikiran (2686) at Pentala
pamantayan sa triple jump ni Jorge Pinanonang ng Cen- The proud son of Sablayan, Harikrishna (2660) ng India; Le Quang Liem (2689), Nguyen Ngoc Truong
noong nakaraang Martes tral Visayas na pinoste apat Occidental Mindoro, said he in- Son (2642) at Dao Thien Hai (2523), Susanto Megaranto (2527) ng Indone-
Matapos ang kanyang taon na ang nakararaan. tends to flatten Nuñez not later sia, Zhang Zhong (2603) ng Singapore at Anton Fillipov (2598) at Kham-
rakulov Djubarek (2509) ng Uzbekistan.

Related Interests