You are on page 1of 6

Parafia Matki Boej Czstochowskiej

Tel: 586-977-7267 Fax: 586-977-2074


Emergency tel: 586 909-7868

Website: www.parisholc.org Email: info@parisholc.org


www.facebook.com/parisholc

3100 18 MILE ROAD STERLING HEIGHTS, MICHIGAN 48314


DUSZPASTERSTWO
PROWADZ:

Z gry kuszenia z poprzedniej niedzieli,


przenosimy si dzisiaj na gr
przemienienia.
Trzej
apostoowie
zobaczyli pikn wizj: przemieniona
twarz Chrystusa, odzienie Pana stao si
lnico biae, przy Chrystusie stoi dwch
mew, Mojesz i Eliasz, ktrzy
rozmawiaj o tym co dokona si
w Jerozolimie. I w to wszystko wkracza Bg Ojciec, ktry mwi do apostow: "To jest mj
Syn wybrany, Jego suchajcie." ( k 9,35 )
Czy zauwaylimy, e Chrystus z Apostoami poszed na gr Tabor, aby si modli?
"Jezus wzi z sob Piotra, Jana i Jakuba i wyszed na gr, aby si modli" - tak zaczyna si
dzisiejsza Ewangelia. Co by to znaczyo - e modlitwa przemienia czowieka. Jeli Wielki Post
to czas przemiany i ksztatowania swojego wntrza, to rodzi si pytanie: jak je
uksztatowa? Dzisiejsza Ewangelia podpowiada nam, e dwie rzeczy s wane w yciu
czowieka: modlitwa i suchanie Chrystusa - "Jego suchajcie".
Zobaczmy jak uzasadnia potrzeb modlitwy w. Faustyna:(Dz 146) "Modlitwa. Dusza
zbroi si przez modlitw do walki wszelakiej. W jakimkolwiek dusza jest stanie, powinna sie
modli. Musi si modli dusza czysta i pikna, bo inaczej utraciaby sw pikno; modli
si musi dusza dca do tej czystoci, bo inaczej nie doszaby do niej; modli si musi
dusza co dopiero nawrcona, bo inaczej upadaby z powrotem; modli si musi dusza
grzeszna, pogrona w grzechach, aby moga powsta. I nie ma duszy, ktra by nie bya
obowizana do modlitwy, bo wszelka aska spywa przez modlitw."
A jak ma si sprawa ze suchaniem Boga: w. Ojciec Pio do swojej crki duchowej
Cleonice Morcaldi powiedzia: "Zapamitaj to sobie, e kto sucha, ten nie upadnie, kto
jest posuszny, ten bdzie piewa pie zwycistwa. Zagubiona dusza zawsze
w Bogu znajdzie drog ucieczki w kadej trudnoci". A potem przysa jej obrazek
Najwietszego Serca Pana Jezusa, na ktrym napisa: "Pamitaj, On jest Wszechmogcy,
ale Jego wszechmoc jest pokorn suebnic Mioci."
Gra Tabor, gra przemienienia, to na tej grze Bg Ojciec prosi nas, abymy suchali
Jego Syna Jezusa Chrystusa. Co wic uczyni: z pokor uklkn przed Panem i powiem Mu:
"Jezu, Ty wszystko wiesz, pom mi przemieni moje wntrze".
ks. Andrzej Malejak, SCh, Proboszcz

KSIA CHRYSTUSOWCY
ks. Andrzej Malejak
proboszcz
ks. Robert Wojsaw
wikariusz
ks. Micha Skiba
wikariusz
ks. Stanisaw Drza
rezydent
SIOSTRY MISJONARKI
CHRYSTUSA KRLA DLA
POLONII ZAGRANICZNEJ
s. Wioletta Kotun
przeoona
s. Beata Kotun
NIEDZIELNE MSZE W.
sobota - 4:00pm
Saturday - 5:30pm
in English
niedziela - 8:00, 9:30,
11:15 (z udziaem dzieci),
1:00, 7:00
(z udziaem modziey)
CODZIENNE MSZE W.
od poniedziaku do soboty
o 9:00am;
od poniedziaku do pitku
o 7:00pm
BIURO PARAFIALNE
CZYNNE:
od poniedziaku do pitku
10:00am -12:00pm
1:00pm - 5:00pm
w soboty
10:00am - 2:00pm

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS


4:00 + Janina ojko - Rodz. Kope
5:30 + Feliksa Nita w dniu urodzin - rodzina
SOBOTA - 20 LUTY 2016

9:00 + Adam Orkwiszewski - Wanda Rzasa


4:00 + Janina ojko - Fredek, Maria Kopacz
5:30 + Katherine Dmuchowski-Bulman w 1 rocz. mierci
II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 21 LUTY 2016

8:00 + Z rodzin: Janiszewskich i Kabatw


9:30 + Czesaw Hondo w rocz. mierci - crki
11:15 - O Boe b. i opiek Matki Boej dla Sistr
Wioletty i Beaty z okazji urodzin
11:15 - O ask zdrowia dla Bogumiy Dzigielewskiej
11:15 + Eugenia Plewa
1:00 - O Boe b. i ask zdrowia dla Zofii Szwarc i jej
rodziny
1:00 - O Boe b. dla Bernarda, Roberta i Wiktorii
1:00 - O Boe b. dla Adriana i Damiana
1:00 - O Zdrowie dla rodzicw i teciw
1:00 + Katherine Dmuchowski-Bulman
1:00 + Barbara Szczotka w 30 rocz. mierci - siostra
Teresa
1:00 + Zofia Godek w 4 rocz. mierci
1:00 + Anna Kwiatkowski, Tadeusz Przybyszewski,
Bolesaw Ochocki
1:00 + Emilia, Jan Trojanowski w 2 rocz. mierci
1:00 + Za zmarych rodzicw
1:00 + Jzef Kopyowski w 6 rocz. mierci
7:00 - O Boe b. dla Nicholasa w dniu urodzin
PONIEDZIAEK - 22 LUTY 2016

9:00 + Wadysaw Przestrzelski w rocz. mierci - crka


Janina
7:00 + Teresa Niewiadomska
WTOREK - 23 LUTY 2016

9:00 + Adam Orkwiszewski - Julia Papuga


7:00 - O Boe b. dla Patryka z okazji urodzin
RODA - 24 LUTY 2016

9:00 - Za parafian
7:00 + Za dusze w czycu cierpice
CZWARTEK - 25 LUTY 2016

9:00 - O ask nawrcenia


7:00 - O Boe b. dla rodzin Rycerzy Kolumba
PITEK - 26 LUTY 2016

9:00 - O Boe b. i opiek Matki Boej dla ks. Stasia


Drzaa z okazji urrodzin
7:00 - O Boe b. dla Edmunda z okazji urodzin
7:00 + Zofia Kozon
7:00 + Henryk Sakowski i zmarli z rodziny, Stanisw,
Tadeusz ukasik i zmarli z rodziny - Stanisaw
SOBOTA - 27 LUTY 2016

9:00 - O Boe b. w dniu urodzin dla Miluni i babci


- dziadek

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 28 LUTY 2016

8:00 + Jan Pikus w 8 rocz. mierci - crka z rodzin


9:30 + Irena, Alfons
11:15 + Alicja Bakalarz
11:15 + Zofia Metkowska z okazji 80 urodzin
1:00 - O Boe b. i ask zdrowia dla Wioli i Darka
Zawadw z okazji urodzin
1:00 - O Boe b. dla Marka Tomaszewskiego z okazji
urodzin
1:00 + Katherine Dmuchowski-Bulman
1:00 + Zbigniew Frcz w rocz. urodzin
1:00 + Mieczysaw Kozakiewicz, Marianna, Jan Banasik
w rocz. mierci
7:00 + Jzef Puawski w rocz. mierci
II TACA
W nastepn niedziel bdzie diecezjalna II taca na
Catholic Relief Services.

LEKTORZY
Sobota/Niedziela 02-28-2016
4:00 - Olga Oko
5:30 - Art Mirek
8:00 - Anna Szklarski, Iwona Jdrzejczak
9:30 - Alicja Karlic, Weronika Kraska, Barbara Kawaek
11:15 - Dzieci
1:00 - Jolanta Gmurowska, Krzysztof Grzesiak, Maria
Grot
7:00 - Maria Mikho
KOLEKTORZY
Sobota/Niedziela 02-28-2016
4:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
8:00 - Z. Ziarnowski, E. Filip
9:30 - S. Lwiek, J. Madurski, E. Niemczyk, A. Nytko
11:15 - Z. Wolan, K. Zadrozny, M. Bieciuk, R. Kogut
1:00 - T. Byra, J. Put, S. Krlczyk, J. Wolkowicz
7:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
SKADKA CSA NA DZIE 14 LUTEGO 2016
DEDYKACJE

ZEBRANO

DO ZEBRANIA

CSA $63,706.00

$49,853.00

$13,853.00

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

Co roku w drug niedziel okresu paschalnego


przygotowania rozwaamy ewangelijn perykop
o przemienieniu Chrystusa na wysokiej grze. Tak jak
wybranym uczniom, tak i nam Pan Jezus pragnie ukaza
blask swojego bstwa i pokaza, kim jest, by umacnia
nas w wierze i na drogach yciowego powoania.
Nie bjmy si Jemu zaufa, pozwlmy Mu dziaa w nas
i przez nas.
W Wielkim Pocie wzbudmy w sobie szczere pragnienie
oczyszczenia serca w zdroju Boego miosierdzia, ktre
jest otwarte dla wszystkich i ktrego dowiadczamy
szczeglnie w spowiedzi witej. Okazja do spowiedzi
witej przed kad Msz wit.
Niech rwnie wielkopostne rekolekcje, ktre bdziemy
przeywa od 4/9 marca, a ktre poprowadzi O. Gracjan
Landowski pomog nam w podejmowaniu wysiku
przemiany ycia i dobrego przygotowania si do
przeycia wit Zmartwychwstania Paskiego.
Jutro przypada wito Katedry witego Piotra
Apostoa. Pamitajmy w tym dniu w modlitwie
o nastpcy witego Piotra, ktry nie przestaje prosi
o to wsparcie.
FOOD FOR THE POOR
Witamy
dzi
wrd
nas
ksidza
Richarda
Lewandowskiego z katolickiej organizacji Food for the
Poor. To organizacja pomocy najbiedniejszym, ktra
zapewnia jedzenie, schronienie, opiek medyczn, wod,
edukacj, programy samopomocy, opieki dla sierot
i pomocy doranej do najbiedniejszych z biednych w
imi Chrystusa w diecezjach w Ameryce Centralnej
i Poudniowej.
Organizacja pomaga
parafiom w ich misji
suenia
ubogim
i szerzenia ordzia
zbawczego Chrystusa.
Dzi zostan zebrane
donacje na ten cel.
CZYTANIA MSZALNE
21 LUTEGO 2016
PONIEDZIAEK - Dn 9,4b-10 Ps 79 k 6,36-38
WTOREK - Iz 1,10.16-20 Ps 50 Mt 23,1-12
RODA - Jr 18,18-20 Ps 31 Mt 20,17-28
CZWARTEK - Jr 17,5-10 Ps 1 k 16,19-31
PITEK - Rdz 37,3-4.12-13a.17b-28 Ps 105
Mt 21,33-43.45-46
SOBOTA - Mi 7,14-15.18-20 Ps 103 k 15,1-3.11-32
NIEDZIELA - Wj 3,1-8a.13-15 Ps 103 1 Kor 10,1-6.10- 12
k 13,1-912

OGLNA: Abymy opiekowali si wiatem


stworzonym, ktry otrzymalimy jako
bezinteresowny dar, eby go pielgnowa
i chroni dla przyszych pokole.
MISYJNA: Aby wzrastay szanse na dialog
i spotkanie wiary chrzecijaskiej i ludw Azji.
AKCJE
WIELKOPOSTNE.
1. Adopcja
klerykw
z Towarzystwa
Chrystusowego
oraz postulantek
i Nowicjuszek
Sistr
Misjonarek
Chrystusa Krla.
Jest to dzieo modlitwy za przygotowujcych si do
lubw zakonnych i do wice Kapaskich, aby
wzrastali w asce Boej i ksztatowali swoje serce na wzr
Serca Jezusowego. Jest to rwnie gboka modlitwa o
ask wiernoci i wytrwaoci w subie Boej. Osoba,
ktra pragnaby podj si tego zadania wpisuje si przy
imieniu i nazwisku kleryka lub siostry na tablicy w holu
kocioa. Jest przygotowana do wzicia codzienna
modlitwa za powoanych. Adopcja trwa cay rok (do
Wielkiego Postu 2017)

2. Zbirka na schroniska dla bezdomnych:


Turning Point Shelter w Mt. Clemens, Mc Rest i Vets
Returning Home w Roseville. W kadym tygodniu
bdzie zbirka konkretnych artykuw. Do nastpnej
niedzieli 28 lutego zbieramy produkty chemiczne:
pyny, proszki do prania, mydo w pynie, pasta
do zbw. Przyniesione artykuy prosimy skada
w holu Kocioa. W nastpnych tygodniach bdzie
zbirka kolejnych artykuw.
KAWIARENKA NA POKRYCIE KOSZTW
LECZENIA DLA RENATY
W dniu dzisiejszym przyjaciele pani Renaty Patkolo
zmagajcej si z chorob organizuj kawiarenk,
by wspomc pokrycie kosztw jej leczenia. Prosimy
o hojne wsparcie.

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

YCZENIA URODZINOWE
W dniu dzisiejszym witujemy urodziny
naszych Sistr Wioletty i Beaty. Msza w.
w ich intencji bdzie o godz. 11:15am a po
Mszy zapraszamy do Sali Jana Pawa II na
urodzinowego torta. Rwnie w tym tygodniu w pitek
26 lutego ks. Stanisaw Drza obchodzi swoje urodziny.
Promy o Boe bogosawiestwo, potrzebne aski i
opiek Matki Boej, naszej Patronki. Msza w. w intencji
jubilata bdzie odprawiona w pitek 26 lutego o godz.
9:00am.
BAZAR BIAOWIESKI
Zwizek Harcerstwa Polskiego zaprasza na Bazar
Biaowieski Kaziuki, ktry odbdzie si
w dniach 5/6 marca w sali Jana Pawa II (sobota godz.
2:00pm - 8:00pm i niedziela godz. 9:00am-3:30pm).
NIEDZIELNY OBIAD
W niedziel 28 lutego w sali w. Jana Pawa
II bdzie mona zakupi obiad przygotowany
przez modzie udajc si na spotkanie z papieem do
Krakowa.
PARADA MODYCH TALENTW
Szkoa Jzyka Polskiego im. Adama Mickiewicza
organizuje 13 marca o godz. 2:30pm w sali Jana Pawa II
doroczn Parad Modych Talentw dla dzieci do lat 12
pod hasem Jestemy Polakami.
REKOLEKCJE
WYJAZDOWE W NURCIE
LECTIO DIVINA
PT: OJCZE NASZ.
Jeli czujesz, e Bg Ci
zaprasza, aby u pocztku
Wielkiego Postu mg zgbi
modlitw, ktrej nauczy nas Jezus do naszego Ojca to
nie wahaj si, ale we udzia w Rekolekcjach, ktre
odbd si w dniach 26-28 lutego 2016 w domu
Rekolekcyjnym Sistr Felicjanek w Holy MI. Rekolekcje
bd odbywa si w klimacie pustyni, czasu milczenia,
osobistej modlitwy i adoracji. Konieczna jest rezerwacja
miejsca i wpata $135.00 za noclegi i posiki. Zapisu
mona dokona w biurze parafialnym lub w zakrystii.
KAWIARENKA
W niedziel 14 lutego kawiarenk przygotowali
rodzice wraz z modzie przygotowujc si do
Sakramentu Bierzmowania: pastwo Kotlarz,
Ptak, Opyt, Dulak. Dochd wynis 800.00. Bg zapa.
WYRAZY WDZICZNOCI ZA OSTATKI
Dzikujemy czonkom Rady Duszpasterskiej i wszystkim,
ktrzy pomogli w przygotowaniu i przeprowadzeniu
zabawy Ostatki a take uczestnikom zabawy, ktrzy
wspieraj nasz parafi. Dochd z zabawy - $7,075. 00

NASZYM MODLITWOM
POLECAMY CHORYCH I CIERPICYCH
Elbieta Sieradzka, Jean Goembiowski, Julia
Petecka, Irena, Antoni Popawski, Jzef
Wasilewski, Anna Celiska, Krzysztof Nytko, Maria
Roek, Helena Salbut, Izabella, Pawe, Dorota Kuniec,
Helena Kimler, Franciszka Bujak, Barbara Grudka,
Eleonora, Edward Szymaski, Renata Patkolo, Zofia
Sarka, Jerzy Gabrel, Anna Rusinowski, Krystyna,
Helena Czapla, Magdalena Roek, Barbara W, Marek N,
Krystyna i ukasz Siedlaczek, Stella Lenart, Jadwiga
Kondracka, Wodzimierz Rzepka, Stanisawa Mandziuk,
Morgan Czerwiski, Jan, Maria Krok
ks. Stanisaw Drza
Prosimy o podawanie do biura lub do zakrystii imion
i nazwisk bliskich chorych i cierpicych z naszych
rodzin. Chcemy poleca ich naszej modlitwie.

02.21 - 02.28
rodzina
Szklarski

02.28 - 03.06
rodzina
Biek

KCIK SENIORA
We wtorek 9 lutego odbyo si pierwsze w tym roku
spotkanie Koa Seniora Zota Ra. Po Mszy w.
wszyscy udali si do Sali Jana Pawa II. Smaczny obiad
przygotowaa nam p. Jasia Bryk i oczywicie nie zabrako
pysznych pczkw z okazji zakoczenia karnawau. Jak
zawsze byy yczenia urodzinowe dla solenizantw ze
stycznia i lutego. Wrd solenizantw szczeglnie
wyrnia si pani Czesawa Biek, gdy w tym roku
doczya do grupy 90 latkw. Grupa ta obecnie liczy
17 osb. Pani Czesawa jest czynnym czonkiem naszej
parafii. Oprcz Koa Seniora naley do Koa Biblijnego,
Koa ywego Raca i w kady poniedziaek pomaga
przy liczeniu skadek parafialnych. Ks. Proboszcz przyby
na nasze spotkanie wraz z ks. Robertem i yczy
wszystkim dobrego przeycia Wielkiego Postu zachcajc
do brania udziau w bogatej liturgii Kocioa.
PS. Nasze Koo Seniora liczy 67 osb, z czego
w spotkaniach bierze czynny udzia przecitnie 40 osb.
W domach opieki przebywaj 4 osoby, za kilkanacie
osb jest pod sta opiek we wasnych domach.
Przewodniczca Wanda Fleszar-Zych

KALENDARIUM PARAFII

26-28 luty - Rekolekcje wyjazdowe Ojcze nasz


4/9 marca - Rekolekcje wielkopostne
5/6 marca - Kaziuki
8 marca - Zota Ra
13 marca - Spotkanie dla rodzicw dzieci I Komunii w.

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

PROPOZYCJE POSTANOWIE W SFERZE DUCHOWEJ I RELIGIJNEJ Z OKAZJI


ROKU BOEGO MIOSIERDZIA.
1. Raz na miesic wywiza si z uczynkw miosierdzia co do duszy i co do ciaa.
Uczynki miosierdzia co do duszy - 1. Grzesznych upomina 2. Nieumijetnych poucza 3. Wtpicym
dobrze radzi. 4. Strapionych pociesza 5. Krzywdy cierpliwie znosi 6. Urazy chtnie darowa 7. Modli si
za ywych i umarych
Uczynki miosierdzia co do ciaa - 1. Godnych nakarmi 2. Spragnionych napoi 3. Nagich przyodzia 4.
Podrnych w dom przyj 5. Winiw pociesza 6. Chorych nawiedza 7. Umarych grzeba
2. Uczestniczy w naboestwach Pierwszego Pitku albo Pierwszej Soboty
3. Odmwi codziennie albo raz na tydzie raniec lub koronk do Boego Miosierdzia
4. Przeczyta przez ten Rok Boego Miosierdzia cae Pismo w. czytajac jeden rozdzia na dzie.
5. Przeczyta przez ten Rok Boego Miosierdzia Dzienniczek w. Siostry Faustyny, czytajac jeden fragmeny
na dzie.
6. Zoy przyrzeczenie nie uywania alkoholu przez cay rok, albo przez jeden miesic.
7. Zoy przyrzeczenie nie ogldania telewizji przez jeden dzie w tygodniu
8. Raz na tydzie odwiedzi Pana Jezusa w najbliszym kociele i odda pokon Panu Jezusowi odprawiajc
prywatn adoracj.
9. Raz w tygodniu naoy sobie dowolny post
10. Wasne osobiste postanowienia, ktre podpowiada Duch wity.

Co postanawiasz na Wielki Post? Czy znowu tylko chcesz zrezygnowa z czekolady? Zrb co, co zmieni Twoje ycie, bo
Wielki Post to nie tylko rezygnacja z czego, ale stawanie si lepszym czowiekiem. Docz do darmowego programu
przez e-mail, ktry zosta przygotowany na podstawie ksiki Matthew Kelly Rediscover Jesus. Kadego dnia
otrzymasz krtki film, w ktrym Matthew Kelly i czonkowie Dynamic Catholic bd prowadzi ci przez 40 rozdziaw
tej ksiki dzielc si sposobami przyblienia si do Jezusa w codziennym yciu. Program jest bezpatny, wystarczy si
tylko zajerestrowa na DynamicCatholic.com/lent

PARAFIAMATKI
MATKIBOEJ
BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ,
CZSTOCHOWSKIEJ,STERLING
STERLINGHEIGHTS
HEIGHTS
PARAFIA