You are on page 1of 47

1.

-
-
2.
-
-

- UPU syarat
kemasukan am & syarat kemasukan khas

3.
- Mean
- Min-Max
- Mode
**

No.

2015/16/UKM/FEP/KE00

EKONOMI

2015/16/UKM/FEP/KE04

KEUSAHAWANAN DAN INOVASI

2015/16/UKM/FEP/KP03

PENTADBIRAN PERNIAGAAN

2015/16/UKM/FKAB/KH03

SAINS SENI BINA

2015/16/UKM/FKAB/KK01

KEJURUTERAAN (AWAM &


STRUKTUR)

2015/16/UKM/FKAB/KK02

KEJURUTERAAN (ELEKTRIK &


ELEKTRONIK)

2015/16/UKM/FKAB/KK03

KEJURUTERAAN (KIMIA)

2015/16/UKM/FKAB/KK08

KEJURUTERAAN (MEKANIKAL)

2015/16/UKM/FKAB/KK13*

KEJURUTERAAN (PEMBUATAN)

10

2015/16/UKM/FKAB/KK17

KEJURUTERAAN (KOMUNIKASI &


KOMPUTER)

11

2015/16/UKM/FPEN/KT03

PENDIDIKAN (SUKAN DAN


REKREASI)

12

2015/16/UKM/FPEN/KT06

PENDIDIKAN (PENGAJARAN BAHASA


INGGERIS SEBAGAI BAHASA
KEDUA)

13

2015/16/UKM/FPEN/KT10*

PENDIDIKAN (PENDIDIKAN KHAS)

14

2015/16/UKM/FSSK/KA09

( )

SAINS SOSIAL (SAINS POLITIK)

15

2015/16/UKM/FSSK/KA14

()

SAINS SOSIAL (ANTROPOLOGI &


SOSIOLOGI)

16

2015/16/UKM/FSSK/KA16

SAINS SOSIAL (PSIKOLOGI)

17

2015/16/UKM/FSSK/KA17*

SASTERA (PERSURATAN MELAYU)

18

2015/16/UKM/FSSK/KA18

SAINS SOSIAL (GEOGRAFI)

19

2015/16/UKM/FSSK/KA22

SAINS SOSIAL (SAINS


PEMBANGUNAN)

20

2015/16/UKM/FSSK/ KA23

SAINS SOSIAL (KERJA SOSIAL)

21

2015/16/UKM/FSSK/KA24

SASTERA (SEJARAH)

22

2015/16/UKM/FSSK/KA47

SAINS SOSIAL (KOMUNIKASI MEDIA)

23

2015/16/UKM/FSSK/KB00

SASTERA (PENGAJIAN BAHASA


INGGERIS)

24

2015/16/UKM/FSSK/KB03

SAINS SOSIAL (LINGUISTIK)

25

2015/16/UKM/FSSK/KB06*

SASTERA (PENGAJIAN BAHASA


MELAYU)

SAINS(SAINS LAUT)

SAINS (SAINS MAKANAN DAN


PEMAKANAN)

SAINS (BIOLOGI)

26
2015/16/UKM/FST/KS01
27
2015/16/UKM/FST/KS04
28
2015/16/UKM/FST/KS05

29

SAINS (MATEMATIK)

2015/16/UKM/FST/KS08

30

SAINS (STATISTIK)

2015/16/UKM/FST/KS09

31

SAINS (SAINS AKTUARI)

2015/16/UKM/FST/KS10
32

SAINS(SAINS SEKITARAN)

SAINS(FIZIK)
SAINS(KIMIA)

SAINS(GEOLOGI)

SAINS(SAINS NUKLEAR)

SAINS(SAINS BAHAN)

2015/16/UKM/FST/KS11
33
2015/16/UKM/FST/KS15*
34
2015/16/UKM/FST/KS16
35
2015/16/UKM/FST/KS17
36
2015/16/UKM/FST/KS18
37
2015/16/UKM/FST/KS19
38

SAINS(TEKNOLOGI KIMIA)

SAINS(BIOKIMIA)

SAINS(MIKROBIOLOGI)

2015/16/UKM/FST/KS21
39
2015/16/UKM/FST/KS26
40
2015/16/UKM/FST/KS27

41

SAINS(GENETIK)

SAINS(BIOTEKNOLOGI TUMBUHAN)

SAINS(SAINS MAKANAN DENGAN


PENGURUSAN PERNIAGAAN)

2015/16/UKM/FST/KS53
42
2015/16/UKM/FST/KS55
43

44

2015/16/UKM/FST/KS65
2015/16/UKM/FTSM/KC00

SAINS KOMPUTER

45

2015/16/UKM/FTSM/KC02

TEKNOLOGI MAKLUMAT

46

2015/16/UKM/FTSM/KC04

PEMBANGUNAN SISTEM
MAKLUMAT

47

2015/16/UKM/FTSM/KC09

PEMBANGUNAN SISTEM
MULTIMEDIA

48

2015/16/UKM/FUU/KL00

UNDANG-UNDANG


UKM IJAZAH SARJANA MUDA EKONOMI DENGAN KEPUJIAN

4.00
3.80
3.60
3.40

STPM

3.20

Matrikulasi

3.00

Diploma
Lain-lain

2.80

2.60
2.40
2.20
2.00
2013/14

2014/15

2015/16

2015/16/UKM/FEP/KE00

UKM IJAZAH SARJANA MUDA EKONOMI DENGAN KEPUJIAN


S

2013/14
M
D

2014/15
M
D

2015/16
M D

Mean

3.42

4.00

3.84

3.98

3.52

3.87

Min-Max

3.333.50

4.00

3.67-4.00

3.92-4.00

3.50-3.53

3.833.92

Mode
()

3.33(1),
3.50(1)

4.00(5)

3.67(1)
4.00(1)

4.00(4)

3.50(1)
3.53(1)

3.92 (3)

7/

10/

21/147

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, A-LEVEL,


ASASI )

1
2
3


UKM IJAZAH SARJANA MUDA KEUSAHAWANAN DAN INOVASI DENGAN KEPUJIAN

4.00
3.80
3.60
3.40

STPM

3.20

Matrikulasi

3.00

Diploma
Lain-lain

2.80
2.60
2.40
2.20
2.00
2013/14

2014/15

2015/16

2015/16/UKM/FEP/KE04

UKM IJAZAH SARJANA MUDA KEUSAHAWANAN DAN INOVASI DENGAN KEPUJIAN


S

2013/14
M
D

2014/15
M
D

2015/16
M
D

Mean

3.93

3.83

Min-Max

3.714.00

3.83

3.83 (1)

Mode
()
/

4.00(3)

4/

2/24

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, A-LEVEL,


ASASI )

1
2
3


UKM IJAZAH SARJANA MUDA PEENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN

4.00
3.80
3.60
3.40

STPM

3.20

Matrikulasi

3.00

Diploma
Lain-lain

2.80
2.60
2.40
2.20
2.00
2013/14

2014/15

2015/16

2015/16/UKM/FEP/KP03

UKM IJAZAH SARJANA MUDA PEENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN


S

2013/14
M

Mean

3.79

3.97

3.92

4.00

Min-Max

3.25-4.00

3.964.00

3.50-4.00

Mode
()

4.00(11)

3.96(7)

4.00(18)

29/

2014/15
M
D

2015/16
M

3.57

3.80

3.84

4.00

3.48-3.66

3.674.00

3.84

4.00(3)

3.48(1),
3.66(1)

3.75 (5)

3.84 (1)

36/

42/296

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, A-LEVEL,


ASASI )

1
2
3


UKM IJAZAH SARJANA MUDA DENGAN KEPUJIAN (SAINS SENI BINA

4.00
3.80
3.60
3.40

STPM

3.20

Matrikulasi

3.00

Diploma
Lain-lain

2.80
2.60
2.40
2.20
2.00
2013/14

2014/15

2015/16

2015/16/UKM/FKAB/KH03

UKM IJAZAH SARJANA MUDA DENGAN KEPUJIAN (SAINS SENI BINA


S

2013/14
M
D

2014/15
M

2015/16
M D

Mean

4.00

3.59

3.98

3.31

MinMax

4.00

3.42-3.75

3.96-4.00

3.08-3.42

Mode
()

4.00(3)

3.42(1),
3.75(1)

3.96(1),
4.00(1)

3.42(2)

3/21

4/32

4/25

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, A-LEVEL,


ASASI )

1
2
3


UKM IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN DENGAN KEPUJIAN (AWAM DAN STRUKTUR)

4.00
3.80
3.60
3.40

STPM

3.20

Matrikulasi

3.00

Diploma
Lain-lain

2.80
2.60
2.40
2.20
2.00
2013/14

2014/15

2015/16

2015/16/UKM/FKAB/KK01

UKM IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN DENGAN KEPUJIAN (AWAM DAN STRUKTUR)
S

2013/14
M D

2014/15
M
D

2015/16
M
D

Mean

3.33

3.83

4.00

3.66

3.39

3.60

3.43

3.50

Min-Max

3.33

3.83

4.00

3.47-3.91

3.33-3.58

3.393.80

3.43

3.50

Mode
()

3.33(1)

3.83(1)

4.00(1)

3.47(1),
3.59(1),
3.91(1)

3.33(5)

3.39(1),
3.80(1)

3.43(1)

3.50
(1)

1/

5/

13/83

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, A-LEVEL,


ASASI )

1
2
3


UKM IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN DENGAN KEPUJIAN (ELEKTRIK & ELEKTRONIK)

4.00
3.80
3.60
3.40

STPM

3.20

Matrikulasi

3.00

Diploma
Lain-lain

2.80
2.60
2.40
2.20
2.00
2013/14

2014/15

2015/16

2015/16/UKM/FKAB/KK02

UKM IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN DENGAN KEPUJIAN (ELEKTRIK & ELEKTRONIK)
2013/14
2014/15
2015/16
S
M
D
L
S
M D
L
S
M
D

Mean

3.67

3.92

3.72

3.79

3.49

Min-Max

3.67

3.83-4.00

3.42-4.00

3.79

3.25-3.84

Mode
()

3.67(1)

3.83(1),
4.00(1)

3.42(1),
3.75(1),
4.00(1)

3.79(1)

3.42(2),
3.50(2),
3.67(2)

3/

4/ 120

10/

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, A-LEVEL,


ASASI )

1
2
3


UKM IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN DENGAN KEPUJIAN (KIMIA)

4.00
3.80
3.60
3.40

STPM

3.20

Matrikulasi

3.00

Diploma
Lain-lain

2.80
2.60
2.40
2.20
2.00
2013/14

2014/15

2015/16

2015/16/UKM/FKAB/KK03

UKM IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN DENGAN KEPUJIAN (KIMIA)


2013/14
2014/15
2015/16
S
M
D L
S
M
D L
S
M

Mean

3.72

4.00

3.76

4.00

3.77

3.99

Min-Max

3.333.92

4.00

3.673.84

3.964.00

3.58-4.00

3.964.00

Mode
()

3.92(2)

4.00(5)

3.67(1),
3.84(1)

4.00(10)

3.58 (1), 3.67(1),


3.71(1), 3.83(1),
3.84(1), 4.00(1)

4.00(4)

8/

15/ 37

12/82

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, A-LEVEL,


ASASI )

1
2
3


UKM IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN DENGAN KEPUJIAN (MEKANIKAL)

4.00
3.80
3.60

3.40

STPM

3.20

Matrikulasi

3.00

Diploma
Lain-lain

2.80
2.60
2.40
2.20
2.00
2013/14

2014/15

2015/16

2015/16/UKM/FKAB/KK08

UKM IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN DENGAN KEPUJIAN (MEKANIKAL)


2013/14
2014/15
2015/16
S
M
D
L
S
M
D L
S
M
D

Mean

3.75

3.96

3.88

4.00

3.52

3.65

3.81

Min-Max

3.75

3.914.00

3.594.00

4.00

3.423.67

3.543.75

3.81

Mode
()

3.75(2)

3.91(1),
4.00(1)

4.00(2)

4.00(2)

3.50(3)

3.54(1),
3.75(1)

3.81(1)

4/

8/

10/72

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, A-LEVEL,


ASASI )

1
2
3


UKM IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN DENGAN KEPUJIAN(KOMUNIKASI DAN KOMPUTER)

4.00
3.80
3.60

3.40

STPM

3.20

Matrikulasi

3.00

Diploma

Lain-lain

2.80
2.60
2.40
2.20
2.00
2013/14

2014/15

2015/16

2015/16/UKM/FKAB/KK17

UKM IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN DENGAN KEPUJIAN(KOMUNIKASI DAN KOMPUTER)


2013/14
2014/15
2015/16
S
M
D
L
S
M
D
L
S
M D

Mean

3.67

3.96

3.44

3.33

3.82

3.10

Min-Max

3.50-3.83

3.96

3.44

3.33

3.76-3.88

3.00-3.42

Mode
()

3.50(1),
3.83(1)

3.96(1)

3.44(1)

3.33(1)

3.76(1),
3.88(1)

3.00(3)

4/

3/

8/

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, A-LEVEL,


ASASI )

1
2
3


UKM IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN DENGAN KEPUJIAN (SUKAN DAN REKREASI)

4.00
3.80
3.60
3.40

STPM

3.20

Matrikulasi

3.00

Diploma
Lain-lain

2.80
2.60
2.40
2.20
2.00
2013/14

2014/15

2015/16

2015/16/UKM/FPEN/KT03

UKM IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN DENGAN KEPUJIAN (SUKAN DAN REKREASI)
2013/14
2014/15
2015/16
S
M
D
L
S
M
D
L
S
M
D

Mean

2.92

3.00

3.59

3.75

Min-Max

2.92

3.00

3.59

3.75

Mode
()

2.92 (1)

3.00 (1)

3.59(1)

3.75(1)

1/

1/56

2/

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, A-LEVEL,


ASASI )

1
2
3


UKM IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN DENGAN KEPUJIAN (PENGAJARAN BAHASA INGGERIS
SEBAGAI BAHASA KEDUA)

4.00
3.80
3.60
3.40

STPM

3.20

Matrikulasi

3.00

Diploma
Lain-lain

2.80
2.60
2.40
2.20
2.00
2013/14

2014/15

2015/16

2015/16/UKM/FPEN/KT06

UKM IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN DENGAN KEPUJIAN (PENGAJARAN BAHASA INGGERIS SEBAGAI
BAHASA KEDUA)
2013/14
2014/15
2015/16
S
M
D
L
S
M
D
L
S
M
D
L
Mean

3.38

Min-Max

3.33-3.42

3.33(1),
3.42(1)

Mode
()

2/

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, ALEVEL, ASASI )

1
2
3


UKM IJAZAH SARJANA SAINS SOSIAL DENGAN KEPUJIAN (SAINS POLITIK)

4.00
3.80
3.60

3.40

STPM

3.20

Matrikulasi

3.00

Diploma

Lain-lain

2.80
2.60
2.40
2.20
2.00
2013/14

2014/15

2015/16

2015/16/UKM/FSSK/KA09

UKM IJAZAH SARJANA SAINS SOSIAL DENGAN KEPUJIAN (SAINS POLITIK)


2013/14
2014/15
2015/16
S
M
D
L
S
M
D
L
S
M
D

Mean

3.57

3.58

Min-Max

3.57

3.58

Mode
()

3.57 (1)

3.58(1)

1/

1/62

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, A-LEVEL,


ASASI )

1
2
3

()
UKM IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SOSIAL DENGAN KEPUJIAN (ANTROPOLOGI DAN SOSIOLOGI)

4.00
3.80
3.60
3.40

STPM

3.20

Matrikulasi

3.00

Diploma
Lain-lain

2.80
2.60
2.40
2.20
2.00
2013/14

2014/15

2015/16

2015/16/UKM/FSSK/KA14
()
UKM IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SOSIAL DENGAN KEPUJIAN (ANTROPOLOGI DAN SOSIOLOGI)
2013/14
2014/15
2015/16
S
M
D
L
S
M
D
L
S
M
D

Mean

3.87

3.42

3.34

Min-Max

3.87

3.42

3.173.42

Mode
()

3.87(1)

3.42(1)

3.42(2)

1/

1/

3/49

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, A-LEVEL,


ASASI )

1
2
3

()
UKM IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SOSIAL DENGAN KEPUJIAN (PSIKOLOGI)

4.00
3.80
3.60

3.40

STPM

3.20

Matrikulasi

3.00

Diploma

Lain-lain

2.80
2.60
2.40
2.20
2.00
2013/14

2014/15

2015/16

2015/16/UKM/FSSK/KA16
()
UKM IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SOSIAL DENGAN KEPUJIAN (PSIKOLOGI)
2013/14
2014/15
2015/16
S
M
D
L
S
M
D
L
S
M

Mean

3.33

4.00

3.71

3.96

3.55

4.00

Min-Max

3.33

4.00

3.334.00

3.884.00

3.25-3.92

4.00

Mode
()

3.33(1)

4.00(7)

3.83(2)

4.00(2)

3.25(1), 3.42(1),
3.5(1), 3.67(1),
3.92(1)

4.00(2)

8/

9/94

10/114

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, A-LEVEL,


ASASI )

1
2
3

()
UKM IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SOSIAL DENGAN KEPUJIAN (GEOGRAFI)

4.00
3.80
3.60

3.40

STPM

3.20

Matrikulasi

3.00

Diploma

Lain-lain

2.80
2.60
2.40
2.20
2.00
2013/14

2014/15

2015/16

2015/16/UKM/FSSK/KA18
()
UKM IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SOSIAL DENGAN KEPUJIAN (GEOGRAFI)
2013/14
2014/15
2015/16
S
M
D
L
S
M
D
L
S
M
D

Mean

4.00

3.92

3.42

Min-Max

4.00

3.92

3.42

Mode
()

4.00(1)

3.92(1)

3.42(1)

1/

1/

2/75

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, A-LEVEL,


ASASI )

1
2
3


UKM IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SOSIAL DENGAN KEPUJIAN (SAINS PEMBANGUNAN)

4.00
3.80
3.60

3.40

STPM

3.20

Matrikulasi

3.00

Diploma

Lain-lain

2.80
2.60
2.40
2.20
2.00
2013/14

2014/15

2015/16

2015/16/UKM/FSSK/KA22

UKM IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SOSIAL DENGAN KEPUJIAN (SAINS PEMBANGUNAN)
2013/14
2014/15
2015/16
S
M
D
L
S
M
D
L
S
M
D

Mean

3.17

Min-Max

3.17

3.17(1)

Mode
()

1/52

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, A-LEVEL,


ASASI )

1
2
3


UKM IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SOSIAL DENGAN KEPUJIAN (KERJA SOSIAL)

4.00
3.80
3.60

3.40

STPM

3.20

Matrikulasi

3.00

Diploma

Lain-lain

2.80
2.60
2.40
2.20
2.00
2013/14

2014/15

2015/16

2015/16/UKM/FSSK/KA23

UKM IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SOSIAL DENGAN KEPUJIAN (KERJA SOSIAL)
2013/14
2014/15
2015/16
S
M
D
L
S
M
D
L
S
M

Mean

3.44

2.67

Min-Max

3.44

2.58-2.75

3.44(1)

2.58(1),
2.75(1)

Mode
()

1/

4/76

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, A-LEVEL,


ASASI )

1
2
3

()
UKM IJAZAH SARJANA MUDA SASTERA DENGAN KEPUJIAN (SEJARAH)

4.00
3.80
3.60

3.40

STPM

3.20

Matrikulasi

3.00

Diploma

Lain-lain

2.80
2.60
2.40
2.20
2.00
2013/14

2014/15

2015/16

2015/16/UKM/FSSK/KA24
()
UKM IJAZAH SARJANA MUDA SASTERA DENGAN KEPUJIAN (SEJARAH)
2013/14
2014/15
S
M
D
L
S
M
D
L
S

2015/16
M
D

Mean

3.92

3.92

3.42

Min-Max

3.92

3.92

3.42

Mode
()

3.92(1)

3.92(1)

3.42(1)

1/

1/78

1/49

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, A-LEVEL,


ASASI )

1
2
3

()
UKM IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SOSIAL DENGAN KEPUJIAN (KOMUNIKASI MEDIA)

4.00
3.80
3.60

3.40

STPM

3.20

Matrikulasi

3.00

Diploma

Lain-lain

2.80
2.60
2.40
2.20
2.00
2013/14

2014/15

2015/16

2015/16/UKM/FSSK/KA47
()
UKM IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SOSIAL DENGAN KEPUJIAN (KOMUNIKASI MEDIA)
2013/14
2014/15
2015/16
S
M
D
L
S
M
D
L
S
M
D

Mean

3.50

3.05

3.09

Min-Max

3.42-3.67

2.92-3.33

2.84-3.34

Mode
()

3.42(2)

3.00(3)

2.84(2),
3.08(2)

4/

8/51

11/53

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, A-LEVEL,


ASASI )

1
2
3

()
UKM IJAZAH SARJANA MUDA SASTERA DENGAN KEPUJIAN (PENGAJIAN BAHASA INGGERIS)

4.00
3.80
3.60

3.40

STPM

3.20

Matrikulasi

3.00

Diploma

Lain-lain

2.80
2.60
2.40
2.20
2.00
2013/14

2014/15

2015/16

2015/16/UKM/FSSK/KB00
()
UKM IJAZAH SARJANA MUDA SASTERA DENGAN KEPUJIAN (PENGAJIAN BAHASA INGGERIS)
2013/14
2014/15
2015/16
S
M
D
L
S
M
D
L
S
M D

Mean

3.83

3.80

3.67

3.16

Min-Max

3.83

3.80

3.67

2.75-3.75

Mode
()

3.83(2)

3.80(1)

3.67(1)

3.75(2)

3/

1/71

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, A-LEVEL,


ASASI )

1
2
3

()
UKM IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SOSIAL DENGAN KEPUJIAN (LINGUISTIK)

4.00
3.80
3.60

3.40

STPM

3.20

Matrikulasi

3.00

Diploma

Lain-lain

2.80
2.60
2.40
2.20
2.00
2013/14

2014/15

2015/16

2015/16/UKM/FSSK/KB03
()
UKM IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SOSIAL DENGAN KEPUJIAN (LINGUISTIK)
2013/14
2014/15
2015/16
S
M
D
L
S
M
D
L
S
M
D

Mean

3.83

3.58

3.25

Min-Max

3.75-3.90

3.58

3.083.33

Mode
()

3.75(1),
3.90(1)

3.58(2)

3.33(2)

2/

2/

3/48

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, A-LEVEL,


ASASI )

1
2
3

()
UKM IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (SAINS LAUT)

4.00
3.80
3.60

3.40

STPM

3.20

Matrikulasi

3.00

Diploma

Lain-lain

2.80
2.60
2.40
2.20
2.00
2013/14

2014/15

2015/16

2015/16/UKM/FST/KS01
()
UKM IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN(SAINS LAUT)
2013/14
2014/15
S
M
D
L
S
M
D
L
S

2015/16
M
D

Mean

3.55

3.17

MinMax

3.42-3.67

3.08-3.25

3.42 (1),
3.67(1)

3.08(1),
3.25(1)

Mode
()

2/

2/28

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, A-LEVEL,


ASASI )

1
2
3

()
UKM IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (SAINS MAKANAN DAN PEMAKANAN)

4.00
3.80
3.60

3.40

STPM

3.20

Matrikulasi

3.00

Diploma

Lain-lain

2.80
2.60
2.40
2.20
2.00
2013/14

2014/15

2015/16

2015/16/UKM/FST/KS04
()
UKM IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (SAINS MAKANAN DAN PEMAKANAN)
2013/14
2014/15
2015/16
S
M
D
L
S
M
D
L
S
M
D

Mean

3.50

3.75

3.86

3.39

Min-Max

3.25-3.75

3.75

3.71-4.00

3.083.50

Mode
()

3.25(1),
3.75(1)

3.75(4)

3.71(1),
4.00(1)

3.50(3)

2/

6/

9/26

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, A-LEVEL,


ASASI )

1
2
3

()
UKM IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (BIOLOGI)

4.00
3.80
3.60

3.40

STPM

3.20

Matrikulasi

3.00

Diploma

Lain-lain

2.80
2.60
2.40
2.20
2.00
2013/14

2014/15

2015/16

2015/16/UKM/FST/KS05
()
UKM IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (BIOLOGI)
2013/14
2014/15
S
M
D
L
S
M
D
L
S
Mean

3.84

Min-Max

3.84

3.84(1)

Mode
()

2015/16
M
D

1/40

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, A-LEVEL,


ASASI )

1
2
3

()
UKM IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (MATEMATIK)

4.00
3.80
3.60

3.40

STPM

3.20

Matrikulasi

3.00

Diploma

Lain-lain

2.80
2.60
2.40
2.20
2.00
2013/14

2014/15

2015/16

2015/16/UKM/FST/KS08
()
UKM IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (MATEMATIK)
2013/14
2014/15
S
M
D
L
S
M
D
L
S

2015/16
M
D

Mean

4.00

4.00

4.00

3.88

Min-Max

4.00

4.00

4.00

3.84-3.92

Mode
()

4.00(2)

4.00(1)

4.00(1)

3.84(1),
3.92(1)

2/

2/

3/31

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, A-LEVEL,


ASASI )

1
2
3

()
UKM IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (STATISTIK)

4.00
3.80
3.60

3.40

STPM

3.20

Matrikulasi

3.00

Diploma

Lain-lain

2.80
2.60
2.40
2.20
2.00
2013/14

2014/15

2015/16

2015/16/UKM/FST/KS09
()
UKM IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (STATISTIK)
2013/14
2014/15
S
M
D
L
S
M
D
L
S

2015/16
M
D

Mean

3.59

3.67

3.96

3.46

4.00

MinMax

3.09-3.92

3.503.75

3.96

3.3-3.67

4.00

Mode
()

3.09(1),
3.75(1),
3.92(1)

3.75(2)

3.96(1)

3.42(2)

4.0(1)

3/

7/42

6/30

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, A-LEVEL,


ASASI )

1
2
3

()
UKM IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (SAINS AKTUARI)

4.00
3.80
3.60
3.40

STPM

3.20

Matrikulasi

3.00

Diploma
Lain-lain

2.80
2.60
2.40
2.20
2.00
2013/14

2014/15

2015/16

2015/16/UKM/FST/KS10
()
UKM IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (SAINS AKTUARI)
2013/14
2014/15
2015/16
S
M
D
L
S
M
D
L
S
M
D

Mean

3.84

4.00

4.00

4.00

3.97

4.00

Min-Max

3.84

4.00

4.00

4.00

3.864.00

4.00

Mode
()

3.84(1)

4.00(13)

4.00(19)

4.00(6)

4.00(3)

4.00(1)

14/

20/46

12/28

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, A-LEVEL,


ASASI )

1
2
3

()
UKM IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (SAINS SEKITARAN)

4.00
3.80
3.60

3.40

STPM

3.20

Matrikulasi

3.00

Diploma

Lain-lain

2.80
2.60
2.40
2.20
2.00
2013/14

2014/15

2015/16

2015/16/UKM/FST/KS11
()
UKM IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (SAINS SEKITARAN)
2013/14
2014/15
2015/16
S
M
D
L
S
M
D
L
S
M
D

Mean

2.95

Min-Max

2.75-3.33

2.75(3)

Mode
()

9/38

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, A-LEVEL,


ASASI )

1
2
3


UKM IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN(KIMIA)

4.00
3.80
3.60

3.40

STPM

3.20

Matrikulasi

3.00

Diploma

Lain-lain

2.80
2.60
2.40
2.20
2.00
2013/14

2014/15

2015/16

2015/16/UKM/FST/KS16

UKM IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN(KIMIA)


2013/14
2014/15
S
M
D
L
S
M
D
L
S

2015/16
M
D

Mean

4.00

3.28

MinMax

4.00

2.58-3.67

Mode
()

4.00(2)

2.58(1),
3.58(1),
3.67(1)

2/48

3/

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, A-LEVEL,


ASASI )

1
2
3


UKM IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN(GEOLOGI)

4.00
3.80
3.60

3.40

STPM

3.20

Matrikulasi

3.00

Diploma

Lain-lain

2.80
2.60
2.40
2.20
2.00
2013/14

2014/15

2015/16

2015/16/UKM/FST/KS17

UKM IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN(GEOLOGI)


2013/14
2014/15
S
M
D
L
S
M
D
L
S

2015/16
M
D

Mean

3.92

3.42

MinMax

3.92

3.34-3.50

3.92(1)

3.34(1),
3.50(1)

Mode
()

1/40

2/

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, A-LEVEL,


ASASI )

1
2
3


UKM IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN(SAINS NUKLEAR)

4.00
3.80
3.60
3.40

STPM

3.20

Matrikulasi

3.00

Diploma
Lain-lain

2.80
2.60
2.40
2.20
2.00
2013/14

2014/15

2015/16

2015/16/UKM/FST/KS18

UKM IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN(SAINS NUKLEAR)


2013/14
2014/15
2015/16
S
M
D
L
S
M
D
L
S
M

Mean

2.77

MinMax

2.42-3.00

Mode
()

2.42(1),
2.83(1),
2.84(1),
3.0(1)

4/

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, A-LEVEL,


ASASI )

1
2
3


UKM IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN(SAINS BAHAN)

4.00
3.80
3.60
3.40

STPM

3.20

Matrikulasi

3.00

Diploma
Lain-lain

2.80
2.60
2.40
2.20
2.00
2013/14

2014/15

2015/16

2015/16/UKM/FST/KS19

UKM IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN(SAINS BAHAN)


2013/14
2014/15
S
M
D
L
S
M
D
L
S

2015/16
M D

Mean

3.25

2.87

MinMax

2.75-3.67

2.75-3.08

2.75(1), 2.83(1),
3.42(1), 3.58(1),
3.67(1)

2.75(3)

Mode
()

5/38

12/

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, A-LEVEL,


ASASI )

1
2
3


UKM IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (TEKNOLOGI KIMIA)

4.00
3.80
3.60
3.40

STPM

3.20

Matrikulasi

3.00

Diploma
Lain-lain

2.80
2.60
2.40
2.20
2.00
2013/14

2014/15

2015/16

2015/16/UKM/FST/KS21

UKM IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (TEKNOLOGI KIMIA)


2013/14
2014/15
2015/16
S
M
D
L
S
M
D
L
S
M

Mean

3.67

3.53

3.46

Min-Max

3.67

3.25-3.75

3.46

3.25(1),
3.59(1),
3.75(1)

3.46(1)

Mode
()
/

3.67(2)

2/

4/24

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, A-LEVEL,


ASASI )

1
2
3


UKM IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (BIOKIMIA)

4.00
3.80
3.60
3.40

STPM

3.20

Matrikulasi

3.00

Diploma
Lain-lain

2.80
2.60
2.40
2.20
2.00
2013/14

2014/15

2015/16

2015/16/UKM/FST/KS26

UKM IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (BIOKIMIA)


2013/14
2014/15
S
M
D
L
S
M
D
L
S

2015/16
M

D L

Mean

3.80

3.76

3.49

3.85

MinMax

3.80

3.67-3.84

3.253.92

3.81-3.88

Mode
()

3.80 (1)

3.67(1),
3.84(1)

3.50(5)

3.81(1),
3.88(1)

1/

2/40

13/48

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, A-LEVEL,


ASASI )

1
2
3


UKM IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (MIKROBIOLOGI)

4.00
3.80
3.60
3.40

STPM

3.20

Matrikulasi

3.00

Diploma
Lain-lain

2.80
2.60
2.40
2.20
2.00
2013/14

2014/15

2015/16

2015/16/UKM/FST/KS27

UKM IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (MIKROBIOLOGI)


2013/14
2014/15
2015/16
S
M
D
L
S
M
D
L
S
M
D

Mean

3.70

3.37

Min-Max

3.58-3.85

3.17-3.42

3.85(1),
3.67(1),
3.85(1)

3.17(1),
3.25(1),
3.42(1)

Mode
()

3/39

4/

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, A-LEVEL,


ASASI )

1
2
3


UKM IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (GENETIK)

4.00
3.80
3.60
3.40

STPM

3.20

Matrikulasi

3.00

Diploma
Lain-lain

2.80
2.60
2.40
2.20
2.00
2013/14

2014/15

2015/16

2015/16/UKM/FST/KS53

UKM IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (GENETIK)


2013/14
2014/15
S
M
D
L
S
M
D
L
S

2015/16
M D

Mean

3.75

3.25

MinMax

3.67-3.83

3.0-3.50

3.67(1), 3.83(1)

3.00(1),
3.5(1)

Mode
()

2/

3/

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, A-LEVEL,


ASASI )

1
2
3


UKM IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (BIOTEKNOLOGI TUMBUHAN)

4.00
3.80
3.60

3.40

STPM

3.20

Matrikulasi

3.00

Diploma

Lain-lain

2.80
2.60
2.40
2.20
2.00
2013/14

2014/15

2015/16

2015/16/UKM/FST/KS55

UKM IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (BIOTEKNOLOGI TUMBUHAN)


2013/14
2014/15
2015/16
S
M
D
L
S
M D
L
S
M

Mean

3.92

3.78

3.25

2.95

Min-Max

3.92

3.78

3.25

2.83-3.17

Mode
()

3.92(1)

3.78(1)

3.25

2.83(1), 2.84(1),
2.92(1), 3.00(1),
3.17(1)

2/22

1/

6/37

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, A-LEVEL,


ASASI )

1
2
3


UKM IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (SAINS MAKANAN DENGAN PENGURUSAN
PERNIAGAAN)

4.00
3.80
3.60
3.40

STPM

3.20

Matrikulasi

3.00

Diploma
Lain-lain

2.80
2.60
2.40
2.20
2.00
2013/14

2014/15

2015/16

2014/15/UKM/FST/KS65

UKM IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (SAINS MAKANAN DENGAN PENGURUSAN PERNIAGAAN)
2013/14
2014/15
2015/16
S
M
D
L
S
M
D
L
S
M
D
L
Mean

3.78

3.27

Min-Max

3.75-3.84

3.08-3.42

3.75(2)

3.08(1), 3.25(1),
3.33(1), 3.42(1)

Mode
()

3/61

3/9

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, A-LEVEL,


ASASI )

1
2
3


UKM IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER DENGAN KEPUJIAN

4.00
3.80
3.60
3.40

STPM

3.20

Matrikulasi

3.00

Diploma
Lain-lain

2.80
2.60
2.40
2.20
2.00
2013/14

2014/15

2015/16

2014/15/UKM/FTSM/KC00

UKM IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER DENGAN KEPUJIAN


2013/14
2014/15
S
M
D
L
S
M
D
L
S

2015/16
M
D

Mean

3.64

4.00

3.20

3.38

2.92

3.04

Min-Max

3.583.83

4.00

3.20

3.083.58

2.753.25

3.04

Mode
()

3.58(3)

4.00(1)

3.20(1)

3.42(2)

2.84(3)

3.04(1)

6/

4/

22/86

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, A-LEVEL,


ASASI )

1
2
3

()
UKM IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI MAKLUMAT DENGAN KEPUJIAN

4.00
3.80
3.60
3.40

STPM

3.20

Matrikulasi

3.00

Diploma
Lain-lain

2.80
2.60
2.40
2.20

2.00
2013/14

2014/15

2015/16

2015/16/UKM/FTSM/KC02
()
UKM IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI MAKLUMAT DENGAN KEPUJIAN
2013/14
2014/15
2015/16
S
M
D
L
S
M D
L
S
M
D

Mean

2.89

3.09

Min-Max

2.67-3.34

3.09

2.67(2)

3.09(1)

Mode
()

10/42

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, A-LEVEL,


ASASI )

1
2
3


UKM IJAZAH SARJANA MUDA PEMBANGUNAN SISTEM MAKLUMAT DENGAN KEPUJIAN

4.00
3.80
3.60
3.40

STPM

3.20

Matrikulasi

3.00

Diploma
Lain-lain

2.80
2.60
2.40
2.20
2.00
2013/14

2014/15

2015/16

2015/16/UKM/FTSM/KC04

UKM IJAZAH SARJANA MUDA PEMBANGUNAN SISTEM MAKLUMAT DENGAN KEPUJIAN


2013/14
2014/15
2015/16
S
M
D
L
S
M
D
L
S
M
D

Mean

3.33

3.35

Min-Max

3.33

3.21-3.48

3.33(1)

3.21(1),
3.48(1)

Mode
()

3/30

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, A-LEVEL,


ASASI )

1
2
3


UKM IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI MAKLUMAT DENGAN KEPUJIAN (PENGAJIAN MULTIMEDIA)

4.00
3.80
3.60
3.40

STPM

3.20

Matrikulasi

3.00

Diploma
Lain-lain

2.80
2.60
2.40
2.20
2.00
2013/14

2014/15

2015/16

2014/15/UKM/FTSM/KC09

UKM IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI MAKLUMAT DENGAN KEPUJIAN (PENGAJIAN MULTIMEDIA)
2013/14
2014/15
2015/16
S
M
D
L
S
M
D
L
S
M
D

Mean

3.50

2.75

Min-Max

3.50

2.75

3.50(1)

2.75(1)

Mode
()

1/

2/39

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, A-LEVEL,


ASASI )

1
2
3


UKM IJAZAH SARJANA MUDA UNDANG-UNDANG DENGAN KEPUJIAN

4.00
3.80
3.60
3.40

STPM

3.20

Matrikulasi

3.00

Diploma
Lain-lain

2.80
2.60
2.40
2.20
2.00
2013/14

2014/15

2015/16

2014/15/UKM/FUU/KL00

UKM IJAZAH SARJANA MUDA UNDANG-UNDANG DENGAN KEPUJIAN


2013/14
2014/15
S
M
D
L
S
M
D
L
S

2015/16
M
D

Mean

3.83

3.99

3.71

3.90

3.77

3.76

Min-Max

3.50-4.00

3.924.00

3.504.00

3.704.00

3.424.00

3.394.00

Mode
()

3.92(6)

4.00(9)

3.50(5)

4.00(2)

4.00(3)

4.00(2)

21/

22/116

14/84

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, A-LEVEL,


ASASI )

1
2
3