You are on page 1of 72

1.

-
-
2.
-
-

- UPU syarat
kemasukan am & syarat kemasukan khas

3.
- Mean
- Min-Max
- Mode
**

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

2015/16/UM/FAB/MH03
2015/16/UM/FAB/MH04
2015/16/UM/FAB/MH05
2015/16/UM/FAB/MH06
2015/16/UM/FAB/MH07
2015/16/UM/FBL/MB00
2015/16/UM/FBL/MB04
2015/16/UM/FBL/MB05
2015/16/UM/FBL/MB08
2015/16/UM/FBL/MB09
2015/16/UM/FBL/MB10
2015/16/UM/FBL/MB11
2015/16/UM/FBL/MB12
2015/16/UM/FBL/MB13
2015/16/UM/FD/MD00
2015/16/UM/FEA/ME00
2015/16/UM/FKUM/MK01
2015/16/UM/FKUM/MK03
2015/16/UM/FKUM/MK04
2015/16/UM/FKUM/MK07
2015/16/UM/FKUM/MK10
2015/16/UM/FKUM/MK11
2015/16/UM/FKUM/MK12
2015/16/UM/FKUM/MK13
2015/16/UM/FKUM/MK23
2015/16/UM/FKUM/MK49
2015/16/UM/FKUM/MK91
2015/16/UM/FL/ML00
2015/16/UM/FM/MF00
2015/16/UM/FM/MM00
2015/16/UM/FM/MM02
2015/16/UM/FM/MM12
2015/16/UM/FP/MP04
2015/16/UM/FP/MT06

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

2015/16/UM/FP/MT19
2015/16/UM/FPP/ME02
2015/16/UM/FPP/ME07
2015/16/UM/FPP/MP06
2015/16/UM/FS/MG07
2015/16/UM/FS/MG13
2015/16/UM/FS/MG38
2015/16/UM/FS/MG39
2015/16/UM/FS/MG40
2015/16/UM/FS/MG41
2015/16/UM/FS/MG45
2015/16/UM/FS/MS01
2015/16/UM/FS/MS08
2015/16/UM/FS/MS09

SARJANA
SARJANA
SARJANA
SARJANA
SARJANA
SARJANA
SARJANA

MUDA
MUDA
MUDA
MUDA
MUDA
MUDA
MUDA

SAINS SENI BINA #


PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH
UKUR BANGUNAN
UKUR BAHAN
PENGURUSAN HARTA TANAH
BAHASA & LINGUISTIK (BAHASA INGGERIS) #
BAHASA & LINGUISTIK (BAHASA CINA) #

SARJANA MUDA BAHASA & LINGUISTIK (BAHASA ARAB)*


SARJANA MUDA BAHASA & LINGUISTIK (BAHASA PERANCIS) #
SARJANA MUDA BAHASA & LINGUISTIK (BAHASA JERMAN) #
SARJANA
SARJANA
SARJANA
SARJANA
SARJANA
SARJANA
SARJANA
SARJANA
SARJANA
SARJANA
SARJANA
SARJANA
SARJANA
SARJANA
SARJANA
SARJANA
SARJANA
SARJANA
SARJANA
SARJANA
SARJANA

MUDA
MUDA
MUDA
MUDA
MUDA
MUDA
MUDA
MUDA
MUDA
MUDA
MUDA
MUDA
MUDA
MUDA
MUDA
MUDA
MUDA
MUDA
MUDA
MUDA
MUDA

SARJANA MUDA
SARJANA MUDA
SARJANA MUDA
KEDUA) #
SARJANA MUDA
SARJANA MUDA
SARJANA MUDA
SARJANA MUDA
SARJANA MUDA
SARJANA MUDA
SARJANA MUDA
SARJANA MUDA
SARJANA MUDA

BAHASA & LINGUISTIK (BAHASA TAMIL)*


BAHASA & LINGUISTIK (BAHASA JEPUN) #
BAHASA & LINGUISTIK (BAHASA SEPANYOL) #
BAHASA & LINGUISTIK (BAHASA ITALI) #
PEMBEDAHAN PERGIGIAN#
EKONOMI
KEJURUTERAAN (AWAM)
KEJURUTERAAN (KIMIA)
KEJURUTERAAN (MEKANIK)
KEJURUTERAAN (ALAM SEKITAR)
KEJURUTERAAN (REKABENTUK DAN PEMBUATAN TERBANTU KOMPUTER)
KEJURUTERAAN (TELEKOMUNIKASI)
KEJURUTERAAN (BAHAN)
KEJURUTERAAN (PEMBUATAN)
KEJURUTERAAN (ELEKTRIK)
KEJURUTERAAN BIOPERUBATAN
KEJURUTERAAN BIOPERUBATAN (PROSTETIK DAN ORTOTIK)
UNDANG-UNDANG#
FARMASI (KEPUJIAN) #
PERUBATAN DAN SARJANA MUDA PEMBEDAHAN#
SAINS BIOPERUBATAN
SAINS KEJURURAWATAN *
KAUNSELING#
PENDIDIKAN (PENGAJARAN BAHASA INGGERIS SEBAGAI BAHASA
PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK#
PERAKAUNAN#
KEWANGAN#
PENTADBIRAN PERNIAGAAN#
SAINS (BIOTEKNOLOGI)
SAINS (SAINS DAN PENGURUSAN ALAM SEKITAR)
SAINS (EKOLOGI DAN BIODIVERSITI)
SAINS (SAINS BIOKESIHATAN)
SAINS (GENETIK DAN BIOLOGI MOLEKUL)

SARJANA MUDA SAINS (GEOLOGI)*


SARJANA MUDA SAINS (GEOLOGI GUNAAN)
SARJANA MUDA SAINS (PENGAJIAN SAINS DAN TEKNOLOGI)*
SARJANA MUDA SAINS (MATEMATIK)
SARJANA MUDA SAINS (STATISTIK)

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

2015/16/UM/FS/MS15
2015/16/UM/FS/MS16
2015/16/UM/FS/MS26
2015/16/UM/FS/MS27
2015/16/UM/FS/MS36
2015/16/UM/FS/MS43
2015/16/UM/FS/MS52
2015/16/UM/FS/MS59
2015/16/UM/FS/MS69
2015/16/UM/FS/MS72
2015/16/UM/FSKTM/MC03
2015/16/UM/FSKTM/MC09
2015/16/UM/FSKTM/MC10
2015/16/UM/FSKTM/MC11
2015/16/UM/FSKTM/MC25
2015/16/UM/FSSS/MA21
2015/16/UM/FSSS/MA61
2015/16/UM/FSSS/MA62
2015/16/UM/FSSS/MA63
2015/16/UM/FSSS/MA65
2015/16/UM/FSSS/MA71
2015/16/UM/FSSS/MA72
2015/16/UM/FSSS/MA73
2015/16/UM/FSSS/MA81
2015/16/UM/FSSS/MA82
2015/16/UM/FSSS/MA91
2015/16/UM/FSSS/MA93
2015/16/UM/PK/MA05
2015/16/UM/PK/MA06
2015/16/UM/PK/MA56
2015/16/UM/PS/MS20
2015/16/UM/PS/MS73

SARJANA
SARJANA
SARJANA
SARJANA
SARJANA
SARJANA
SARJANA
SARJANA

MUDA
MUDA
MUDA
MUDA
MUDA
MUDA
MUDA
MUDA

SAINS
SAINS
SAINS
SAINS
SAINS
SAINS
SAINS
SAINS

(FIZIK)
(KIMIA)
(BIOKIMIA)
(MIKROBIOLOGI)
(SAINS BAHAN)
(MATEMATIK AKTUARI DAN KEWANGAN)
(BIOINFORMATIK)
(KIMIA GUNAAN)

SARJANA
SARJANA
SARJANA
SARJANA
SARJANA
SARJANA
SARJANA
SARJANA
SARJANA
SARJANA
SARJANA
SARJANA
SARJANA

MUDA
MUDA
MUDA
MUDA
MUDA
MUDA
MUDA
MUDA
MUDA
MUDA
MUDA
MUDA
MUDA

SAINS (GEOGRAFI)*
SAINS (MATEMATIK KOMPUTERAN DAN INDUSTRI)
SAINS KOMPUTER (SISTEM DAN PENGURUSAN MAKLUMAT)
TEKNOLOGI MAKLUMAT (MULTIMEDIA)
SAINS KOMPUTER (KEJURUTERAAN PERISIAN)
SAINS KOMPUTER (SISTEM DAN RANGKAIAN KOMPUTER)
SAINS KOMPUTER (KEPINTARAN BUATAN)
SASTERA (PENGAJIAN MEDIA)
SASTERA (PENGAJIAN ANTARABANGSA DAN STRATEGIK)
SASTERA (PENGAJIAN ASIA TENGGARA)
SASTERA (PENTADBIRAN DAN KEADILAN SOSIAL)
SASTERA (INGGERIS)
SASTERA (PENGAJIAN ASIA TIMUR)

SARJANA MUDA SASTERA (PENGAJIAN INDIA)*


SARJANA MUDA SASTERA (PENGAJIAN TIONGHUA)
SARJANA MUDA SASTERA (ANTROPOLOGI DAN SOSIOLOGI)
SARJANA
SARJANA
SARJANA
SARJANA
SARJANA
SARJANA
SARJANA
SARJANA

MUDA
MUDA
MUDA
MUDA
MUDA
MUDA
MUDA
MUDA

*# /
**

SASTERA (PENGAJIAN ALAM SEKITAR)*


SASTERA (GEOGRAFI)
SASTERA (SEJARAH)
SENI PERSEMBAHAN (MUZIK) #
SENI PERSEMBAHAN (DRAMA) #
SENI PERSEMBAHAN (TARI) #
SAINS SUKAN (PENGURUSAN SUKAN) #
SAINS SUKAN (SAINS EKSESAIS) #


UM SARJANA MUDA SAINS SENIBINA

4.00
3.80
3.60
3.40

STPM

3.20

Matrikulasi

3.00

Diploma

Lain-lain

2.80
2.60
2.40
2.20
2.00
2013/14

2014/15

2015/16

2015/16/UM/FAB/MH03

Mean

3.95

3.92-4.00
MinMax

Mode
( )

3.92(2)

2013/14
M
D

UM SARJANA MUDA SAINS SENIBINA


2014/15
L
S
M
D
L

4.00

3.74

3.99

4.00

3.33-3.92

3.91-4.00

4.00(8)

11/43

3.84(2), 3.75(2) 4.00(9)

16/46

S
3.87

2015/16
M
D
3.98

3.52

3.75-4.00 3.91-4.00 3.51-3.53

3.75(2)

4.00(6)

3.51(1)

L
-

15/46

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, A-LEVEL, ASASI )

1
2
3


UM SARJANA MUDA PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH

4.00
3.80
3.60
3.40

STPM

3.20

Matrikulasi

3.00

Diploma

Lain-lain

2.80
2.60
2.40
2.20
2.00
2013/14

2014/15

2015/16

2015/16/UM/FAB/MH04

Mean

MinMax

Mode
( )

UM SARJANA MUDA PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH


2013/14
2014/15
M
D
L
S
M
D
L
S
-

3.42

3.42

3.42(1)

1/

3.59

2015/16
M
D
4.00

3.59-3.59 4.00-4.00

3.59(1)

4.00(1)

2/29

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, A-LEVEL, ASASI )

1
2
3


UM SARJANA MUDA UKUR BANGUNAN

4.00
3.80
3.60
3.40

STPM

3.20

Matrikulasi

3.00

Diploma

Lain-lain

2.80
2.60
2.40
2.20
2.00
2013/14

2014/15

2015/16

2015/16/UM/FAB/MH05

Mean

3.17

3.00-3.33
MinMax

Mode
( )

3.33(1)

2013/14
M
D

UM SARJANA MUDA UKUR BANGUNAN


2014/15
L
S
M
D
L

2015/16
M
D

3.35

3.59

3.71

3.17-3.50

3.42-3.75

3.62-3.79

3.50(2), 3.25(2)

3.42(1)

3.62(1)

2/4

7/11

5/21

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, A-LEVEL, ASASI )

1
2
3


UM SARJANA MUDA UKUR BAHAN

4.00
3.80
3.60
3.40

STPM

3.20

Matrikulasi

3.00

Diploma

Lain-lain

2.80
2.60
2.40
2.20
2.00
2013/14

2014/15

2015/16

2015/16/UM/FAB/MH06

Mean

3.62

3.42-3.84
MinMax

Mode
( )

3.58(3)

2013/14
M
D

UM SARJANA MUDA UKUR BAHAN


2014/15
L
S
M
D
L

2015/16
M
D

4.00

3.29

3.69

4.00

4.00

4.00

3.29

3.25-3.92

4.00

3.96-4.00

4.00(4)

3.29(1)

3.67(5)

4.00(4)

4.00(8)

16/44

18/43

9/47

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, A-LEVEL, ASASI )

1
2
3


UM SARJANA MUDA PENGURUSAN HARTA TANAH

4.00
3.80
3.60
3.40

STPM

3.20

Matrikulasi

3.00

Diploma
Lain-lain

2.80
2.60
2.40
2.20
2.00

2013/14

2014/15

2015/16

2015/16/UM/FAB/MH07

Mean

3.21

3.08-3.33
MinMax

Mode
( )

3.33(2)

UM SARJANA MUDA PENGURUSAN HARTA TANAH


2013/14
2014/15
M
D
L
S
M
D
L
S
4.00

3.35

4.00

4.00

4.00

4.00(1)

3.33(4)

4.00(2)

5/

22/33

3.71

2015/16
M
D
4.00

3.58-3.84 4.00-4.00

3.58(1)

4.00(1)

3/39

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, A-LEVEL, ASASI


)

1
2
3


UM SARJANA MUDA BAHASA & LINGUISTIK (BAHASA INGGERIS)

4.00
3.80
3.60
3.40

STPM

3.20

Matrikulasi

3.00

Diploma
Lain-lain

2.80
2.60
2.40
2.20
2.00
2013/14

2014/15

2015/16

2015/16/UM/FBL/MB00

UM SARJANA MUDA BAHASA & LINGUISTIK (BAHASA INGGERIS)


2013/14
2014/15
2015/16
M
D
L
S
M
D
L
S
M
D

Mean

3.61

3.59

3.68

MinMax

3.17-4.00

3.59

3.68

4.00(2)

3.59(1)

3.68(1)

Mode
( )

4/13

2/

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, A-LEVEL, ASASI )

1
2
3


UM SARJANA MUDA BAHASA & LINGUISTIK (BAHASA CINA)

4.00
3.80
3.60
3.40

STPM

3.20

Matrikulasi

3.00

Diploma

Lain-lain

2.80
2.60
2.40
2.20
2.00
2013/14

2014/15

2015/16

2015/16/UM/ FBL /MB04

Mean

3.09

3.00-3.67
MinMax

Mode
( )

3.00(2)

UM SARJANA MUDA BAHASA & LINGUISTIK (BAHASA CINA)


2013/14
2014/15
M
D
L
S
M
D
L
S

2015/16
M
D

3.50

3.63

3.00-4.00

3.25-3.84

3.83(3)

3.67(3)

15/15

16/16

13/13

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, A-LEVEL, ASASI )

1
2
3


UM SARJANA MUDA BAHASA & LINGUISTIK (BAHASA PERANCIS)

4.00
3.80
3.60
3.40

STPM

3.20

Matrikulasi

3.00

Diploma
Lain-lain

2.80
2.60
2.40
2.20
2.00
2013/14

2014/15

2015/16

2015/16/UM/FBL/MB08

Mean

2.83

2.00-3.42
MinMax

Mode
( )

3.08(2)

UM SARJANA MUDA BAHASA & LINGUISTIK (BAHASA PERANCIS)


2013/14
2014/15
2015/16
M
D
L
S
M
D
L
S
M
D

3.15

3.50

2.75-3.92

3.50

3.25(2),2.75(2)

3.50(1)

6/12

7/14

1/

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, A-LEVEL, ASASI )

1
2
3


SARJANA MUDA BAHASA & LINGUISTIK (BAHASA JERMAN)

4.00
3.80
3.60
3.40

STPM

3.20

Matrikulasi

3.00

Diploma
Lain-lain

2.80
2.60
2.40
2.20
2.00
2013/14

2014/15

2015/16

2015/16/UM/FBL/MB09

Mean

2.77

2.42-3.00
MinMax

Mode
( )

3.00(1)

SARJANA MUDA BAHASA & LINGUISTIK (BAHASA JERMAN)


2013/14
2014/15
M
D
L
S
M
D
L
S

2015/16
M
D

2.98

3.09

2.67-3.42

3.09

3.00(4)

3.09(1)

5/11

10/13

1/

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, A-LEVEL, ASASI )

1
2
3


UM SARJANA MUDA BAHASA & LINGUISTIK (BAHASA JEPUN)

4.00
3.80
3.60
3.40

STPM

3.20

Matrikulasi

3.00

Diploma
Lain-lain

2.80
2.60
2.40
2.20
2.00
2013/14

2014/15

2015/16

2015/16/UM/FBL/MB11

Mean

3.45

3.17-3.83
MinMax

Mode
( )

3.50(2)

UM SARJANA MUDA BAHASA & LINGUISTIK (BAHASA JEPUN)


2013/14
2014/15
M
D
L
S
M
D
L
S

2015/16
M
D

3.47

3.59

3.13

3.17-3.92

3.59

3.13

3.59(1)

3.13(1)

7/11

5/11

2/

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, A-LEVEL, ASASI )

1
2
3


UM SARJANA MUDA BAHASA & LINGUISTIK (BAHASA SEPANYOL)

4.00
3.80
3.60
3.40

STPM

3.20

Matrikulasi

3.00

Diploma
Lain-lain

2.80
2.60
2.40
2.20
2.00
2013/14

2014/15

2015/16

2015/16/UM/FBL/MB12

Mean

2.40

2.00-3.08
MinMax

Mode
( )

3.08(1)

UM SARJANA MUDA BAHASA & LINGUISTIK (BAHASA SEPANYOL)


2013/14
2014/15
2015/16
M
D
L
S
M
D
L
S
M
D

2.43

3.17

2.00-3.00

2.92-3.33

2.50(2)

3.33(1)

6/12

5/

3/

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, A-LEVEL, ASASI )

1
2
3


UM SARJANA MUDA BAHASA & LINGUISTIK (BAHASA ITALI)

4.00
3.80
3.60
3.40

STPM

3.20

Matrikulasi

3.00

Diploma
Lain-lain

2.80
2.60
2.40
2.20
2.00
2013/14

2014/15

2015/16

2015/16/UM/FBL/MB13

Mean

2.52

2.08-2.75
MinMax

Mode
( )

2.75(2)

UM SARJANA MUDA BAHASA & LINGUISTIK (BAHASA ITALI)


2013/14
2014/15
M
D
L
S
M
D
L
S

2015/16
M
D

2.69

2.97

2.42-3.17

2.75-3.25

2.75(1)

6/10

6/10

3/

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, A-LEVEL, ASASI )

1
2
3


UM SARJANA MUDA PEMBEDAHAN PERGIGIAN

4.00
3.80
3.60
3.40

STPM

3.20

Matrikulasi

3.00

Diploma
Lain-lain

2.80
2.60
2.40
2.20
2.00
2013/14

2014/15

2015/16

2015/16/UM/FD/MD00

2013/14
M
D

UM SARJANA MUDA PEMBEDAHAN PERGIGIAN


2014/15
L
S
M
D
L

Mean

4.00

4.00

4.00

MinMax

4.00

4.00

4.00

4.00(3)

4.00(18)

Mode 4.00(30)
( )

2015/16
M
D

30/50

21/53

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, A-LEVEL, ASASI )

1
2
3


UM SARJANA MUDA EKONOMI

4.00
3.80
3.60
3.40

STPM

3.20

Matrikulasi

3.00

Diploma
Lain-lain

2.80
2.60
2.40
2.20
2.00
2013/14

2014/15

2015/16

2015/16/UM/FEA/ME00

Mean

3.77

2013/14
M
D
3.96

3.33-4.00 3.84-4.00
MinMax

Mode 4.00(11)
( )

UM SARJANA MUDA EKONOMI


2014/15
S
M
D

3.85

4.00

3.50-4.00

4.00

3.83(20)

4.00(4)

2015/16
M
D

4.00(3)

63/144

70/148

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, A-LEVEL, ASASI )

1
2
3


UM SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (AWAM)

4.00
3.80
3.60
3.40

STPM

3.20

Matrikulasi

3.00

Diploma
Lain-lain

2.80
2.60
2.40
2.20
2.00
2013/14

2014/15

2015/16

2015/16/UM/FKUM/MK01

Mean

3.81

2013/14
M
D
3.95

3.50-3.92 3.49-4.00
MinMax

Mode
( )

UM SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (AWAM)


2014/15
L
S
M
D
L

3.92

3.98

3.92

3.83-4.00

3.92(3)

4.00(10)

2015/16
M
D

3.92(5)

4.00(10)

24/39

19/23

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, A-LEVEL, ASASI )

1
2
3


UM SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KIMIA)

4.00
3.80
3.60
3.40

STPM

3.20

Matrikulasi

3.00

Diploma
Lain-lain

2.80
2.60
2.40
2.20
2.00
2013/14

2014/15

2015/16

2015/16/UM/FKUM/MK03

2013/14
M
D

UM SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KIMIA)


2014/15
L
S
M
D
L

2015/16
M
D

Mean

4.00

4.00

3.89

4.00

4.00

4.00

MinMax

4.00

4.00

3.84-4.00

4.00

4.00

4.00

Mode
( )

4.00(5)

4.00(23)

3.84(2)

4.00(21)

4.00(5)

4.00(36)

28/

24/44

41/

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, A-LEVEL, ASASI )

1
2
3

(
UM SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (MEKANIK)

4.00
3.80
3.60
3.40

STPM

3.20

Matrikulasi

3.00

Diploma
Lain-lain

2.80
2.60
2.40
2.20
2.00
2013/14

2014/15

2015/16

2015/16/UM/FKUM/MK04

Mean

3.86

3.58-4.00
MinMax

Mode
( )

(
UM SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (MEKANIK)
2013/14
2014/15
M
D
L
S
M
D
L
4.00

3.97

3.99

4.00

3.92-4.00

3.88-4.00

4.00(12)

4.00(4)

4.00(15)

2015/16
M
D

4.00(2)

18/44

28/62

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, A-LEVEL, ASASI )

1
2
3


UM SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (ALAM SEKITAR)

4.00
3.80
3.60
3.40

STPM

3.20

Matrikulasi

3.00

Diploma
Lain-lain

2.80
2.60
2.40
2.20
2.00
2013/14

2014/15

2015/16

2015/16/UM/FKUM/MK07

Mean

3.62

3.33-3.92
MinMax

Mode
( )

3.92(1)

UM SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (ALAM SEKITAR)


2013/14
2014/15
M
D
L
S
M
D
L
S
4.00

3.50

4.00

4.00

3.17-3.83

4.00

4.00(1)

3.83(1)

4.00(2)

6/10

7/10

3.45

2015/16
M
D
3.97

3.25-3.84 3.88-4.00

3.50(3)

4.00(3)

14/30

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, A-LEVEL, ASASI )

1
2
3


UM SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (REKABENTUK DAN PEMBUATAN TERBANTU KOMPUTER)

4.00
3.80
3.60
3.40

STPM

3.20

Matrikulasi

3.00

Diploma
Lain-lain

2.80
2.60
2.40
2.20
2.00
2013/14

2014/15

2015/16

2015/16/UM/FKUM/MK10

UM SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (REKABENTUK DAN PEMBUATAN TERBANTU KOMPUTER)


2013/14
2014/15
2015/16
S
M
D
L
S
M
D
L
S
M
D

Mean

3.39

MinMax

3.17-3.50

3.50(2)

Mode
( )

3/17

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, A-LEVEL, ASASI )

1
2
3


UM SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (TELEKOMUNIKASI)

4.00
3.80
3.60
3.40

STPM

3.20

Matrikulasi

3.00

Diploma
Lain-lain

2.80
2.60
2.40
2.20
2.00
2013/14

2014/15

2015/16

2015/16/UM/FKUM/MK11

Mean

3.58

3.42-3.67
MinMax

Mode
( )

3.67(2)

UM SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (TELEKOMUNIKASI)


2013/14
2014/15
M
D
L
S
M
D
L
S
-

3.33

4.00

3.33

4.00

3.33(2)

4.00(1)

5/13

3/11

3.71

2015/16
M
D
3.91

3.33-3.84 3.82-4.00

3.84(3)

4.00(2)

8/34

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, A-LEVEL, ASASI )

1
2
3


UM SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (BAHAN)

4.00
3.80
3.60
3.40

STPM

3.20

Matrikulasi

3.00

Diploma
Lain-lain

2.80
2.60
2.40
2.20
2.00
2013/14

2014/15

2015/16

2015/16/UM/FKUM/MK12

Mean

3.61

3.50-3.92
MinMax

Mode
( )

3.50(2)

2013/14
M
D

UM SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (BAHAN)


2014/15
L
S
M
D
L

2015/16
M
D

4.00

3.67

4.00

3.73

3.84

4.00

3.58-3.83

4.00

3.33-4.00

3.84

4.00(1)

3.58(5)

4.00(1)

3.67(3)

3.84(1)

9/12

11/16

16/23

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, A-LEVEL, ASASI )

1
2
3


UM SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (PEMBUATAN)

4.00
3.80
3.60
3.40

STPM

3.20

Matrikulasi

3.00

Diploma
Lain-lain

2.80
2.60
2.40
2.20
2.00
2013/14

2014/15

2015/16

2015/16/UM/FKUM/MK13

UM SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (PEMBUATAN)


2013/14
2014/15
M
D
L
S
M
D
L
S

2015/16
M
D

Mean

3.47

3.76

MinMax

3.08-3.84

3.76

3.84(2)

3.76(1)

Mode
( )

7/18

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, A-LEVEL, ASASI )

1
2
3

()
UM SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (ELEKTRIK)

4.00
3.80
3.60
3.40

STPM

3.20

Matrikulasi

3.00

Diploma

Lain-lain

2.80
2.60
2.40
2.20
2.00
2013/14

2014/15

2015/16

2015/16/UM/FKUM/MK23

Mean

3.90

3.75-4.00
MinMax

Mode
( )

4.00(3)

( )
UM SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (ELEKTRIK)
2013/14
2014/15
M
D
L
S
M
D
L
S

2015/16
M
D

4.00

3.78

4.00

3.94

4.00

4.00

3.59-4.00

4.00

3.75-4.00

4.00

4.00(6)

3.75(6)

4.00(8)

3.92(6)

4.00(11)

16/22

22/37

24/

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, A-LEVEL, ASASI )

1
2
3


UM SARJANA MUDA KEJURUTERAAN BIOPERUBATAN

4.00
3.80
3.60
3.40

STPM

3.20

Matrikulasi

3.00

Diploma
Lain-lain

2.80
2.60
2.40
2.20
2.00
2013/14

2014/15

2015/16

2015/16/UM/FKUM/MK49

Mean

3.79

3.58-3.92
MinMax

Mode
( )

UM SARJANA MUDA KEJURUTERAAN BIOPERUBATAN


2013/14
2014/15
M
D
L
S
M
D
L
S
-

3.59

3.99

3.59

3.96-4.00

3.59(1)

4.00(6)

2015/16
M
D

3.92(2)

4/15

8/15

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, A-LEVEL, ASASI )

1
2
3


UM SARJANA MUDA KEJURUTERAAN BIOPERUBATAN (PROSTETIK DAN ORTOTIK)

4.00
3.80
3.60
3.40

STPM

3.20

Matrikulasi

3.00

Diploma
Lain-lain

2.80
2.60
2.40
2.20
2.00
2013/14

2014/15

2015/16

2015/16/UM/FKUM/MK91

UM SARJANA MUDA KEJURUTERAAN BIOPERUBATAN (PROSTETIK DAN ORTOTIK)


2013/14
2014/15
2015/16
S
M
D
L
S
M
D
L
S
M
D

Mean

3.64

3.58-3.75
MinMax

Mode
( )

3.58(2)

3.58

4.00

3.50-3.75

4.00

3.50(2)

4.00(4)

3/17

3/10

4/25

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, A-LEVEL, ASASI )

1
2
3


UM SARJANA MUDA UNDANG-UNDANG

4.00
3.80
3.60
3.40

STPM

3.20

Matrikulasi

3.00

Diploma

Lain-lain

2.80
2.60
2.40
2.20
2.00
2013/14

2014/15

2015/16

2015/16/UM/FL/ML00

Mean

3.82

2013/14
M
D
3.99

3.33-4.00 3.91-4.00
MinMax

Mode
( )

3.92(9)

4.00(14)

UM SARJANA MUDA UNDANG-UNDANG


2014/15
L
S
M
D
L

3.90

3.99

3.42-4.00

3.88-4.00

4.00(18)

4.00(19)

54/111

57/127

S
3.91

2015/16
M
D
3.97

3.71-4.00 3.72-4.00

4.00(18) 4.00(31)

73/

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, A-LEVEL, ASASI )

1
2
3


UM SARJANA MUDA FARMASI (KEPUJIAN)

4.00
3.80
3.60
3.40

STPM

3.20

Matrikulasi

3.00

Diploma

Lain-lain

2.80
2.60
2.40
2.20
2.00
2013/14

2014/15

2015/16

2015/16/UM/FM/MF00

2013/14
M
D

UM SARJANA MUDA FARMASI (KEPUJIAN)


2014/15
L
S
M
D
L

2015/16
M
D

Mean

4.00

4.00

4.00

4.00

MinMax

4.00

4.00

4.00

4.00

Mode
( )

4.00(26)

4.00(29)

4.00(7)

4.00(32)

26/51

29/

39/67

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, A-LEVEL, ASASI )

1
2
3


UM SARJANA MUDA PERUBATAN DAN SARJANA MUDA PEMBEDAHAN

4.00
3.80
3.60
3.40

STPM

3.20

Matrikulasi

3.00

Diploma
Lain-lain

2.80
2.60
2.40
2.20
2.00
2013/14

2014/15

2015/16

2015/16/UM/FM/MM00

UM SARJANA MUDA PERUBATAN DAN SARJANA MUDA PEMBEDAHAN


2013/14
2014/15
2015/16
M
D
L
S
M
D
L
S
M
D

Mean

4.00

4.00

4.00

MinMax

4.00

4.00

4.00

Mode
( )

4.00(71)

4.00(5)

4.00(25)

71/176

36/

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, A-LEVEL, ASASI )

1
2
3


UM SARJANA MUDA SAINS BIOPERUBATAN

4.00
3.80
3.60
3.40

STPM

3.20

Matrikulasi

3.00

Diploma
Lain-lain

2.80
2.60
2.40
2.20
2.00
2013/14

2014/15

2015/16

2015/16/UM/FM/MM02

2013/14
M
D

UM SARJANA MUDA SAINS BIOPERUBATAN


2014/15
L
S
M
D
L

Mean

3.96

3.91

MinMax

3.92-4.00

3.78-4.00

Mode
( )

2015/16
M
D

4.00(3), 3.92(3) 3.96(2)

14/

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, A-LEVEL, ASASI )

1
2
3


UM SARJANA MUDA KAUNSELING

4.00
3.80
3.60
3.40

STPM

3.20

Matrikulasi

3.00

Diploma
Lain-lain

2.80
2.60
2.40
2.20
2.00
2013/14

2014/15

2015/16

2015/16/UM/FP/MP04

Mean

3.43

3.00-3.92
MinMax

Mode
( )

2013/14
M
D

UM SARJANA MUDA KAUNSELING


2014/15
L
S
M
D
L

3.92(1)

2015/16
M
D

6/36

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, A-LEVEL, ASASI )

1
2
3


UM SARJANA MUDA PENDIDIKAN (PENGAJARAN BAHASA INGGERIS SEBAGAI BAHASA KEDUA)

4.00
3.80
3.60
3.40

STPM

3.20

Matrikulasi

3.00

Diploma
Lain-lain

2.80
2.60
2.40
2.20
2.00
2013/14

2014/15

2015/16

2015/16/UM/FP/MT06

UM SARJANA MUDA PENDIDIKAN (PENGAJARAN BAHASA INGGERIS SEBAGAI BAHASA KEDUA)


2013/14
2014/15
2015/16
S
M
D
L
S
M
D
L
S
M
D

Mean

3.77

3.67-3.92
MinMax

Mode
( )

3.67(2)

5/

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, A-LEVEL, ASASI )

1
2
3


UM SARJANA MUDA PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK

4.00
3.80
3.60
3.40

STPM

3.20

Matrikulasi

3.00

Diploma
Lain-lain

2.80
2.60
2.40
2.20
2.00
2013/14

2014/15

2015/16

2015/16/UM/FP/MT19

Mean

3.54

3.17-3.75
MinMax

Mode
( )

UM SARJANA MUDA PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK


2013/14
2014/15
M
D
L
S
M
D
L
S
-

3.81

4.00

3.59-4.00

4.00

3.75(2)

4.00(2)

2015/16
M
D

3.75(1)

6/

8/

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, A-LEVEL, ASASI )

1
2
3


UM SARJANA MUDA PERAKAUNAN

4.00
3.80
3.60
3.40

STPM

3.20

Matrikulasi

3.00

Diploma
Lain-lain

2.80
2.60
2.40
2.20
2.00
2013/14

2014/15

2015/16

2015/16/UM/FPP/ME02

Mean

3.59

3.33-4.00
MinMax

Mode
( )

2013/14
M
D

UM SARJANA MUDA PERAKAUNAN


2014/15
L
S
M
D
L

4.00

3.36

3.97

4.00

3.54

4.00

3.36

3.84-4.00

4.00

3.54

4.00(49)

3.36(1)

4.00(4)

4.00(57)

3.54(1)

2015/16
M
D

4.00(1)

65/162

64/137

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, A-LEVEL, ASASI )

1
2
3


UM SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN

4.00
3.80
3.60
3.40

STPM

3.20

Matrikulasi

3.00

Diploma
Lain-lain

2.80
2.60
2.40
2.20
2.00
2013/14

2014/15

2015/16

2015/16/UM/FPP/MP06

Mean

3.75

3.42-4.00
MinMax

Mode
( )

UM SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN


2013/14
2014/15
M
D
L
S
M
D
L
3.84

3.71

3.99

3.92

3.84

3.42-4.00

3.96-4.00

3.92

3.84(1)

3.75(13)

4.00(5)

3.92(1)

2015/16
M
D

4.00(8)

56/62

74/128

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, A-LEVEL, ASASI )

1
2
3


UM SARJANA MUDA SAINS (BIOTEKNOLOGI)

4.00
3.80
3.60
3.40

STPM

3.20

Matrikulasi

3.00

Diploma

Lain-lain

2.80
2.60
2.40
2.20
2.00
2013/14

2014/15

2015/16

2015/16/UM/FS/MG07

Mean

3.54

3.50-3.67
MinMax

Mode
( )

3.50(3)

2013/14
M
D

UM SARJANA MUDA SAINS (BIOTEKNOLOGI)


2014/15
L
S
M
D
L

2015/16
M
D

3.99

4.00

4.00

3.96-4.00

4.00

4.00

4.00(4)

4.00(2)

4.00(4)

5/

5/

6/

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, A-LEVEL, ASASI )

1
2
3


UM SARJANA MUDA SAINS (SAINS DAN PENGURUSAN ALAM SEKITAR)

4.00
3.80
3.60
3.40

STPM

3.20

Matrikulasi

3.00

Diploma
Lain-lain

2.80
2.60
2.40
2.20
2.00
2013/14

2014/15

2015/16

2015/16/UM/FS/MG13

UM SARJANA MUDA SAINS (SAINS DAN PENGURUSAN ALAM SEKITAR)


2013/14
2014/15
2015/16
M
D
L
S
M
D
L
S
M
D

Mean

3.28

3.90

MinMax

3.17-3.42

3.90

3.42(1),
3.25(1), 3.17(1)

3.90(1)

Mode
( )

4/17

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, A-LEVEL, ASASI )

1
2
3


UM SARJANA MUDA SAINS (EKOLOGI DAN BIODIVERSITI)

4.00
3.80
3.60
3.40

STPM

3.20

Matrikulasi

3.00

Diploma

Lain-lain

2.80
2.60
2.40
2.20
2.00
2013/14

2014/15

2015/16

2015/16/UM/FS/MG38

Mean

3.29

3.08-3.58
MinMax

Mode
( )

3.08(2)

UM SARJANA MUDA SAINS (EKOLOGI DAN BIODIVERSITI)


2013/14
2014/15
M
D
L
S
M
D
L
S

2015/16
M
D

4.00

3.53

3.84

4.00

3.33-3.92

3.84-3.84

4.00(1)

3.33(2)

3.84(1)

10/18

3/

1/

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, A-LEVEL, ASASI )

1
2
3


UM SARJANA MUDA SAINS (SAINS BIOKESIHATAN)

4.00
3.80
3.60
3.40

STPM

3.20

Matrikulasi

3.00

Diploma

Lain-lain

2.80
2.60
2.40
2.20
2.00
2013/14

2014/15

2015/16

2015/16/UM/FS/MG39

Mean

3.78

3.60-3.92
MinMax

Mode
( )

3.92(1)

UM SARJANA MUDA SAINS (SAINS BIOKESIHATAN)


2013/14
2014/15
M
D
L
S
M
D
L
S
-

3.92

3.84-4.00

4.00(1),3.92(1),
3.84(1)

3/

3/

4.00

2015/16
M
D
4.00

4.00-4.00 4.00-4.00

4.00(2)

4.00(1)

3/17

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, A-LEVEL, ASASI )

1
2
3


UM SARJANA MUDA SAINS (GENETIK DAN BIOLOGI MOLEKUL)

4.00
3.80
3.60
3.40

STPM

3.20

Matrikulasi

3.00

Diploma

Lain-lain

2.80
2.60
2.40
2.20
2.00
2013/14

2014/15

2015/16

2015/16/UM/FS/MG40

Mean

MinMax

Mode
( )

UM SARJANA MUDA SAINS (GENETIK DAN BIOLOGI MOLEKUL)


2013/14
2014/15
M
D
L
S
M
D
L
S
-

3.95

4.00

3.84-4.00

4.00

4.00(2)

4.00(1)

4/

3.88

2015/16
M
D
3.99

3.75-4.00 3.96-4.00

3.75(2)

4.00(4)

9/20

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, A-LEVEL, ASASI )

1
2
3


UM SARJANA MUDA SAINS (GEOLOGI GUNAAN)

4.00
3.80
3.60
3.40

STPM

3.20

Matrikulasi

3.00

Diploma
Lain-lain

2.80
2.60
2.40
2.20
2.00
2013/14

2014/15

2015/16

2015/16/UM/FS/MG45

UM SARJANA MUDA SAINS (GEOLOGI GUNAAN)


2013/14
2014/15
M
D
L
S
M
D
L

Mean

3.67

MinMax

3.50-3.83

3.50(1),3.83(1)

Mode
( )

2015/16
M
D

2/

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, A-LEVEL, ASASI )

1
2
3


UM SARJANA MUDA SAINS (MATEMATIK)

4.00
3.80
3.60
3.40

STPM

3.20

Matrikulasi

3.00

Diploma
Lain-lain

2.80
2.60
2.40
2.20
2.00
2013/14

2014/15

2015/16

2015/16/UM/FS/MS08

Mean

3.96

3.92-4.00
MinMax

Mode
( )

4.00(1)

2013/14
M
D

UM SARJANA MUDA SAINS (MATEMATIK)


2014/15
L
S
M
D
L

2015/16
M
D

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00(3)

4.00(1)

4.00(1)

4.00(4)

5/29

2/

4/

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, A-LEVEL, ASASI )

1
2
3


UM SARJANA MUDA SAINS (STATISTIK)

4.00
3.80
3.60
3.40

STPM

3.20

Matrikulasi

3.00

Diploma

Lain-lain

2.80
2.60
2.40
2.20
2.00
2013/14

2014/15

2015/16

2015/16/UM/FS/MS09

Mean

3.56

3.33-3.92
MinMax

Mode
( )

3.92(1)

2013/14
M
D

UM SARJANA MUDA SAINS (STATISTIK)


2014/15
L
S
M
D
L

2015/16
M
D

4.00

3.86

4.00

3.55

4.00

4.00

3.75-4.00

4.00

3.42-3.67

4.00

4.00(2)

3.42(1)

4.00(1)

14/23

4.00(2),
4.00(1)
3.84(2), 3.75(2)

7/

3/

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, A-LEVEL, ASASI )

1
2
3


UM SARJANA MUDA SAINS (FIZIK)

4.00
3.80
3.60
3.40

STPM

3.20

Matrikulasi

3.00

Diploma

Lain-lain

2.80
2.60
2.40
2.20
2.00
2013/14

2014/15

2015/16

2015/16/UM/FS/MS15

Mean

3.54

3.17-4.00
MinMax

Mode
( )

4.00(1)

2013/14
M
D

UM SARJANA MUDA SAINS (FIZIK)


2014/15
L
S
M
D
L

2015/16
M
D

3.98

3.76

4.00

3.50

4.00

3.98

3.67-3.92

4.00

3.50

4.00

3.98(1)

3.67(3)

4.00(3)

3.50(1)

4.00(6)

11/33

11/49

7/

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, A-LEVEL, ASASI )

1
2
3


UM SARJANA MUDA SAINS (KIMIA)

4.00
3.80
3.60
3.40

STPM

3.20

Matrikulasi

3.00

Diploma
Lain-lain

2.80
2.60
2.40
2.20
2.00
2013/14

2014/15

2015/16

2015/16/UM/FS/MS16

Mean

3.50

3.00-4.00
MinMax

Mode
( )

2013/14
M
D

UM SARJANA MUDA SAINS (KIMIA)


2014/15
L
S
M
D
L

3.77

4.00

3.26

3.50-3.92

4.00

3.26

3.83(2)

4.00(1)

3.26(1)

2015/16
M
D

3.67(2)

9/39

7/

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, A-LEVEL, ASASI )

1
2
3


UM SARJANA MUDA SAINS (BIOKIMIA)

4.00
3.80
3.60
3.40

STPM

3.20

Matrikulasi

3.00

Diploma
Lain-lain

2.80
2.60
2.40
2.20
2.00
2013/14

2014/15

2015/16

2015/16/UM/FS/MS26

Mean

3.66

3.40-3.92
MinMax

Mode
( )

2013/14
M
D

UM SARJANA MUDA SAINS (BIOKIMIA)


2014/15
L
S
M
D
L

3.88

4.00

3.83-3.92

4.00

2015/16
M
D

3.92(1)

10/23

3.92(2), 3.83(2) 4.00(1)

5/

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, A-LEVEL, ASASI )

1
2
3


UM SARJANA MUDA SAINS (MIKROBIOLOGI)

4.00
3.80
3.60
3.40

STPM

3.20

Matrikulasi

3.00

Diploma

Lain-lain

2.80
2.60
2.40
2.20
2.00
2013/14

2014/15

2015/16

2015/16/UM/FS/MS27

2013/14
M
D

UM SARJANA MUDA SAINS (MIKROBIOLOGI)


2014/15
L
S
M
D
L

2015/16
M
D

Mean

4.00

MinMax

4.00

4.00(1)

Mode
( )

1/

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, A-LEVEL, ASASI )

1
2
3


UM SARJANA MUDA SAINS (SAINS BAHAN)

4.00
3.80
3.60
3.40

STPM

3.20

Matrikulasi

3.00

Diploma

Lain-lain

2.80
2.60
2.40
2.20
2.00
2013/14

2014/15

2015/16

2015/16/UM/FS/MS36

2013/14
M
D

UM SARJANA MUDA SAINS (SAINS BAHAN)


2014/15
L
S
M
D
L

2015/16
M
D

Mean

3.37

MinMax

3.17-3.83

3.33(5)

Mode
( )

12/

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, A-LEVEL, ASASI )

1
2
3


UM SARJANA MUDA SAINS (MATEMATIK AKTUARI DAN KEWANGAN)

4.00
3.80
3.60
3.40

STPM

3.20

Matrikulasi

3.00

Diploma
Lain-lain

2.80
2.60
2.40
2.20
2.00
2013/14

2014/15

2015/16

2015/16/UM/FS/MS43

Mean

3.99

3.92-4.00
MinMax

Mode
( )

4.00(5)

UM SARJANA MUDA SAINS (MATEMATIK AKTUARI DAN KEWANGAN)


2013/14
2014/15
2015/16
M
D
L
S
M
D
L
S
M
D

4.00

4.00

4.00

4.00

3.89

4.00

4.00

4.00

4.00

3.89-3.89

4.00(8)

4.00(18)

4.00(1)

4.00(16)

3.89(1)

14/34

18/39

18/

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, A-LEVEL, ASASI )

1
2
3


UM SARJANA MUDA SAINS (BIOINFORMATIK)

4.00
3.80
3.60
3.40

STPM

3.20

Matrikulasi

3.00

Diploma

Lain-lain

2.80
2.60
2.40
2.20
2.00
2013/14

2014/15

2015/16

2015/16/UM/FS/MS52

2013/14
M
D

UM SARJANA MUDA SAINS (BIOINFORMATIK)


2014/15
L
S
M
D
L

2015/16
M
D

Mean

3.31

4.00

3.83

3.91

MinMax

3.00-3.58

4.00

3.75-3.92

3.91

3.75(1)

3.91(1)

Mode
( )

3.58(2),
4.00(2)
3.42(2), 3.00(2)

9/

4/

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, A-LEVEL, ASASI )

1
2
3


UM SARJANA MUDA SAINS (KIMIA GUNAAN)

4.00
3.80
3.60
3.40

STPM

3.20

Matrikulasi

3.00

Diploma
Lain-lain

2.80
2.60
2.40
2.20
2.00
2013/14

2014/15

2015/16

2015/16/UM/FS/MS59

Mean

3.48

3.00-3.92
MinMax

Mode
( )

2013/14
M
D

UM SARJANA MUDA SAINS (KIMIA GUNAAN)


2014/15
L
S
M
D
L

4.00

3.53

4.00

4.00

3.33-3.75

4.00

4.00(1)

3.59(6)

4.00(1)

2015/16
M
D

3.92(1)

18/21

20/

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, A-LEVEL, ASASI )

1
2
3


UM SARJANA MUDA SAINS (MATEMATIK KOMPUTERAN DAN INDUSTRI)

4.00
3.80
3.60
3.40

STPM

3.20

Matrikulasi

3.00

Diploma
Lain-lain

2.80
2.60
2.40
2.20
2.00
2013/14

2014/15

2015/16

2015/16/UM/FS/MS72

UM SARJANA MUDA SAINS (MATEMATIK KOMPUTERAN DAN INDUSTRI)


2013/14
2014/15
2015/16
M
D
L
S
M
D
L
S
M
D

Mean

3.08

MinMax

3.08

3.08(1)

Mode
( )

1/

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, A-LEVEL, ASASI )

1
2
3


UM SARJANA MUDA TEKNOLOGI MAKLUMAT (MULTIMEDIA)

4.00
3.80
3.60
3.40

STPM

3.20

Matrikulasi

3.00

Diploma
Lain-lain

2.80
2.60
2.40
2.20
2.00
2013/14

2014/15

2015/16

2015/16/UM/FSKTM/MC09

UM SARJANA MUDA TEKNOLOGI MAKLUMAT (MULTIMEDIA)


2013/14
2014/15
M
D
L
S
M
D
L
S

Mean

3.33

MinMax

3.33

3.33(1)

Mode
( )

2015/16
M
D

1/

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, A-LEVEL, ASASI )

1
2
3


UM SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEJURUTERAAN PERISIAN)

4.00
3.80
3.60
3.40

STPM

3.20

Matrikulasi

3.00

Diploma
Lain-lain

2.80
2.60
2.40
2.20
2.00
2013/14

2014/15

2015/16

2015/16/UM/FSKTM/MC10

UM SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEJURUTERAAN PERISIAN)


2013/14
2014/15
2015/16
M
D
L
S
M
D
L
S
M
D

Mean

3.42

3.99

3.98

MinMax

3.42

3.91-4.00

3.98

3.42(1)

4.00(5)

3.98(1)

Mode
( )

8/

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, A-LEVEL, ASASI )

1
2
3


UM SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEPINTARAN BUATAN)

4.00
3.80
3.60
3.40

STPM

3.20

Matrikulasi

3.00

Diploma
Lain-lain

2.80
2.60
2.40
2.20
2.00
2013/14

2014/15

2015/16

2015/16/UM/FSKTM/MC25

UM SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEPINTARAN BUATAN)


2013/14
2014/15
M
D
L
S
M
D
L
S

Mean

3.75

MinMax

3.75

3.75(1)

Mode
( )

2015/16
M
D

1/

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, A-LEVEL, ASASI )

1
2
3


UM SARJANA MUDA SASTERA (PENGAJIAN MEDIA)

4.00
3.80
3.60
3.40

STPM

3.20

Matrikulasi

3.00

Diploma
Lain-lain

2.80
2.60
2.40
2.20
2.00
2013/14

2014/15

2015/16

2015/16/UM/FSSS/MA21

Mean

3.52

3.25-3.84
MinMax

Mode
( )

3.42(2)

UM SARJANA MUDA SASTERA (PENGAJIAN MEDIA)


2013/14
2014/15
M
D
L
S
M
D
L
S

2015/16
M
D

3.59

3.67

3.48

3.34-4.00

3.67

3.00-3.92

3.50(3)

3.67(1)

3.00(1)

9/25

9/

5/

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, A-LEVEL, ASASI )

1
2
3


UM SARJANA MUDA SASTERA (PENGAJIAN ANTARABANGSA DAN STRATEGIK)

4.00
3.80
3.60
3.40

STPM

3.20

Matrikulasi

3.00

Diploma
Lain-lain

2.80
2.60
2.40
2.20
2.00
2013/14

2014/15

2015/16

2015/16/UM/FSSS/MA61

Mean

3.85

3.70-4.00
MinMax

Mode
( )

4.00(1)

UM SARJANA MUDA SASTERA (PENGAJIAN ANTARABANGSA DAN STRATEGIK)


2013/14
2014/15
2015/16
M
D
L
S
M
D
L
S
M
D

4.00

3.75

4.00

3.75

4.00(2)

3.75(1)

2/24

2/

1/

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, A-LEVEL, ASASI )

1
2
3


UM SARJANA MUDA SASTERA (PENGAJIAN ASIA TENGGARA)

4.00
3.80
3.60
3.40

STPM

3.20

Matrikulasi

3.00

Diploma
Lain-lain

2.80
2.60
2.40
2.20
2.00
2013/14

2014/15

2015/16

2015/16/UM/FSSS/MA62

UM SARJANA MUDA SASTERA (PENGAJIAN ASIA TENGGARA)


2013/14
2014/15
M
D
L
S
M
D
L
S

Mean

3.25

MinMax

3.25

Mode
( )

3.25(1)

2015/16
M
D

1/17

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, A-LEVEL, ASASI )

1
2
3


UM SARJANA MUDA SASTERA (PENTADBIRAN DAN KEADILAN SOSIAL)

4.00

3.80
3.60
3.40

STPM

3.20

Matrikulasi
Diploma

3.00

Lain-lain

2.80
2.60
2.40
2.20

2.00
2013/14

2014/15

2015/16

2015/16/UM/FSSS/MA63

UM SARJANA MUDA SASTERA (PENTADBIRAN DAN KEADILAN SOSIAL)


2013/14
2014/15
2015/16
M
D
L
S
M
D
L
S
M
D

Mean

3.83

MinMax

3.67-4.00

3.67(1),3.83(1),
Mode
4.00(1)
( )

3/15

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, A-LEVEL, ASASI )

1
2
3


UM SARJANA MUDA SASTERA (INGGERIS)

4.00
3.80
3.60
3.40

STPM

3.20

Matrikulasi

3.00

Diploma
Lain-lain

2.80
2.60
2.40
2.20
2.00
2013/14

2014/15

2015/16

2015/16/UM/FSSS/MA65

Mean

3.25

3.00-3.50
MinMax

Mode
( )

3.00(1)
,3.50(1)

2013/14
M
D

UM SARJANA MUDA SASTERA (INGGERIS)


2014/15
L
S
M
D
L

2015/16
M
D

2/6

8/

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, A-LEVEL, ASASI )

1
2
3


UM SARJANA MUDA SASTERA (PENGAJIAN ASIA TIMUR)

4.00
3.80
3.60
3.40

STPM

3.20

Matrikulasi

3.00

Diploma
Lain-lain

2.80
2.60
2.40
2.20
2.00
2013/14

2014/15

2015/16

2015/16/UM/FSSS/MA71

Mean

3.58

3.00-3.92
MinMax

Mode
( )

3.92(2)

UM SARJANA MUDA SASTERA (PENGAJIAN ASIA TIMUR)


2013/14
2014/15
M
D
L
S
M
D
L
S

2015/16
M
D

3.56

3.78

4.00

3.34-3.75

3.67-3.92

4.00

3.59(2)

3.67(1)

4.00(1)

10/26

6/

4/

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, A-LEVEL, ASASI )

1
2
3


UM SARJANA MUDA SASTERA (PENGAJIAN TIONGHUA)

4.00
3.80
3.60
3.40

STPM

3.20

Matrikulasi

3.00

Diploma
Lain-lain

2.80
2.60
2.40
2.20
2.00
2013/14

2014/15

2015/16

2015/16/UM/FSSS/MA73

Mean

3.67

3.33-4.00
MinMax

Mode
( )

3.83(4)

UM SARJANA MUDA SASTERA (PENGAJIAN TIONGHUA)


2013/14
2014/15
M
D
L
S
M
D
L
S

2015/16
M
D

3.74

3.90

3.50-3.92

3.75-4.00

3.92(3),3.67(3)

4.00(2)

12/12

13/13

4/

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, A-LEVEL, ASASI )

1
2
3


UM SARJANA MUDA SASTERA (ANTROPOLOGI DAN SOSIOLOGI)

4.00
3.80
3.60
3.40

STPM

3.20

Matrikulasi

3.00

Diploma
Lain-lain

2.80
2.60
2.40
2.20
2.00
2013/14

2014/15

2015/16

2015/16/UM/FSSS/MA81

Mean

3.56

3.25-3.70
MinMax

Mode
( )

UM SARJANA MUDA SASTERA (ANTROPOLOGI DAN SOSIOLOGI)


2013/14
2014/15
M
D
L
S
M
D
L
S

2015/16
M
D

3.92

3.92

3.92(2)

3.70(1)

4/21

2/

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, A-LEVEL, ASASI )

1
2
3


UM SARJANA MUDA SASTERA (GEOGRAFI)

4.00
3.80
3.60
3.40

STPM

3.20

Matrikulasi

3.00

Diploma
Lain-lain

2.80
2.60
2.40
2.20
2.00
2013/14

2014/15

2015/16

2015/16/UM/FSSS/MA91

Mean

3.81

3.67-4.00
MinMax

Mode
( )

2013/14
M
D

UM SARJANA MUDA SASTERA (GEOGRAFI)


2014/15
L
S
M
D
L

4.00(1)

2015/16
M
D

4/45

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, A-LEVEL, ASASI )

1
2
3


UM SARJANA MUDA SASTERA (SEJARAH)

4.00
3.80
3.60
3.40

STPM

3.20

Matrikulasi

3.00

Diploma
Lain-lain

2.80
2.60
2.40
2.20
2.00
2013/14

2014/15

2015/16

2015/16/UM/FSSS/MA93

Mean

3.46

3.25-3.67
MinMax

Mode
( )

3.25(1)
,3.67(1)

2013/14
M
D

UM SARJANA MUDA SASTERA (SEJARAH)


2014/15
L
S
M
D
L

2015/16
M
D

2/60

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, A-LEVEL, ASASI )

1
2
3


UM SARJANA MUDA SENI PERSEMBAHAN (MUZIK)

4.00
3.80
3.60
3.40

STPM

3.20

Matrikulasi

3.00

Diploma

Lain-lain

2.80
2.60
2.40
2.20
2.00
2013/14

2014/15

2015/16

2015/16/UM/PK/MA05

Mean

2.92

2.50-3.50
MinMax

Mode
( )

3.00(5)

UM SARJANA MUDA SENI PERSEMBAHAN (MUZIK)


2013/14
2014/15
M
D
L
S
M
D
L
S
-

3.12

2.50-4.00

3.25(3),2.58(3)

20/25

22/

2.94

2015/16
M
D
3.88

3.09

2.58-3.67 3.65-4.00 2.60-3.66

2.67(5)

4.00(2)

2.60(1)

L
-

36/

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, A-LEVEL, ASASI )

1
2
3


UM SARJANA MUDA SENI PERSEMBAHAN (DRAMA)

4.00

3.80
3.60

3.40

STPM

3.20

Matrikulasi

3.00

Diploma

2.80

Lain-lain

2.60
2.40

2.20
2.00

2013/14

2014/15

2015/16

2015/16/UM/PK/MA06

UM SARJANA MUDA SENI PERSEMBAHAN (DRAMA)


2013/14
2014/15
M
D
L
S
M
D
L
S

2015/16
M
D

Mean

3.25

2.80

0.00

3.70

MinMax

3.25

2.75-2.84

3.70-3.70

3.25(1)

2.75(1)

3.70(1)

Mode
( )

1/23

3/

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, A-LEVEL, ASASI


)

1
2
3


UM SARJANA MUDA SENI PERSEMBAHAN (TARI)

4.00
3.80
3.60

3.40

STPM

3.20

Matrikulasi

3.00

Diploma

Lain-lain

2.80
2.60

2.40
2.20
2.00

2013/14

2014/15

2015/16

2015/16/UM/PK/MA56

UM SARJANA MUDA SENI PERSEMBAHAN (TARI)


2013/14
2014/15
M
D
L
S
M
D
L
S

2015/16
M
D

Mean

2.97

3.03

MinMax

2.75-3.33

2.92-3.09

3.09(2)

Mode
( )

3/12

4/

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, A-LEVEL, ASASI


)

1
2
3

()
UM SARJANA MUDA SAINS SUKAN (PENGURUSAN SUKAN)

4.00
3.80
3.60
3.40

STPM

3.20

Matrikulasi

3.00

Diploma
Lain-lain

2.80
2.60
2.40
2.20
2.00
2013/14

2014/15

2015/16

2015/16/UM/PS/MS20

Mean

3.00

2.75-3.33
MinMax

Mode
( )

3.00(2)

( )
UM SARJANA MUDA SAINS SUKAN (PENGURUSAN SUKAN)
2013/14
2014/15
M
D
L
S
M
D
L
S

2015/16
M
D

2.88

2.79

4.00

2.33-3.33

2.67-2.83

4.00

2.92(2)

2.83(3)

4.00(1)

4/

4/

5/

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, A-LEVEL, ASASI )

1
2
3

()
UM SARJANA MUDA SAINS SUKAN (SAINS EKSESAIS)

4.00
3.80
3.60
3.40

STPM

3.20

Matrikulasi

3.00

Diploma
Lain-lain

2.80
2.60
2.40
2.20
2.00
2013/14

2014/15

2015/16

2015/16/UM/PS/MS73

( )
UM SARJANA MUDA SAINS SUKAN (SAINS EKSESAIS)
2013/14
2014/15
M
D
L
S
M
D
L
S

2015/16
M
D

Mean

2.61

3.02

3.23

MinMax

2.17-3.17

2.33-3.75

3.16-3.30

Mode
( )

3.17(1)

2.33(1)

3.16(1)

4/

8/

* S=STPM; M=MATRIKULASI; D=DIPLOMAL=LAIN-LAIN (POLITEKNIK, FOUNDATION, A-LEVEL, ASASI )

1
2
3