You are on page 1of 28

Waterpolo

Olympisch Kwalificatie Toernooi
De Krant van Gouda zal wekelijks
de tegenstanders van de dames van Oranje
uitlichten. Met deze week:

Week 7 donderdag 18 februari 2016

.nl

Rusland

Kahly Kruisinga (20)
Waterpoloster GZC-Donk

» pagina 23

Onze analyticus gedurende het toernooi

Kunst in etalages
lege panden
» pagina 3

Geloven in Gouda
» pagina 11

Belastinghulp nodig?
Eén goede aangifte verdient
zichzelf dubbel en dwars terug

Ondernemen wordt
steeds eenvoudiger!

- aangifte alleenstaande 40 euro
- aangifte met partner 50 euro

Bel voor meer informatie: Tel. (06) 549 570 10

De digitale oplossing voor uw
nan i le ad inistratie voor
een vaste pri s per aand

www.ijsveldbelastinghulp.nl

0182-507775 t www.mkb-next.nl

R.C.T. IJsveld

gecertificeerd belastingkundige
Becon geregistreerd

viavesta.nl

Wij geven

maandag 22 februari wegens
groot onderhoud gesloten

auto-rijschool
schipholservice
auto-rijschool

schipholservice

van Staverenstraat 39b
2811 TL Reeuwijk

Hanzeweg 1 Gouda • 0182- 759 999

taxi-bedrijf
groepsvervoer
taxi-bedrijf

groepsvervoer
tel. (0182) 39 23 00
fax (0182) 39 53 66

www.startax.nl
tel. (0182) 39 23 00

van Staverenstraat 39b

bedRijfsfeest

Huwelijk

evenement

congRes

seminaR

RecePtie

28/02:
OPEN
HUIS

Personeelsweekend met gouds tintje voor fRiss
Contacten aanhalen tussen collega’s en gezellig

als locatie. ,,mijn moeder is er getrouwd en het is

samen zijn in een informele sfeer; het jaarlijkse

natuurlijk een fantastische locatie. om de goudse

personeelsfeest is een hoogtepunt op de agenda

sfeer een beetje door te trekken, hadden we als

bij veel bedrijven. Zo ook bij FRISS. De software-

nagerecht bij het diner een stroopwafelkraam

ontwikkelaar organiseerde een feest in Het Oude

gehuurd. dat gaf wat extra’s.

Stadhuys en plakte daar meteen een nachtje aan

de rest van de avond werd

vast.

het gezelschap vermaakt door
een collega die vaker plaatjes

fRiss ontwikkelt software die verzekeraars helpt

draait.”

om risico’s beter in te schatten en fraude te
detecteren. de 65 medewerkers ontmoetten

wie eenmaal uitgedanst was,

elkaar met aanhang in de burgerhal van het

hoefde niet ver te reizen. ,,we

stadhuys. ,,we hadden geregeld dat er een drankje

hadden een hotelovernachting

en amuse werd geserveerd voorafgaand aan de

geregeld in het best western-

toespraken die we op het programma hadden

hotel, op loopafstand van het

staan”, vertelt organisator joline de Rijk. als echte

stadhuys. ideaal. iedereen was na afloop dan ook

goudse was joline al bekend met het stadhuys

superenthousiast.”

droomhuwelijk in Het oude stadhuys
Trouwen in een van Nederlands mooiste

te gekke band of dj die jullie feest onvergetelijk

monumentale panden. Midden in een sfeervolle

maakt.

binnenstad. Met een adembenemend historisch
interieur en zalen voor kleine én grote

elk jaar bezorgen we tientallen bruidsparen de

gezelschappen. Het Oude Stadhuys heeft alles

mooiste dag van hun leven. zoals sander en

waarvan je droomt voor jullie huwelijksdag.

marieke van engen ,,er werd goed geluisterd
naar wat wij graag willen en niks opgedrongen.

dat kun je ervaren tijdens ons open Huis op

de trouwzaal is erg mooi en wij waren gelijk

zondag 28 februari. die dag kun je tussen

helemaal enthousiast door de feestzaal

13.00 en 16.00 uur vrijblijvend alle zalen en

beneden. zo mooi! kunnen we het nog een keer

ruimtes bekijken. zo krijg je een goede indruk

overdoen?”

Politiek en s.o.g. in stijl om tafel

van wat er mogelijk is in Het oude stadhuys.

ook het bruidspaar Heikamp & Hage kijkt

uiteraard denken we graag met jullie mee over

tevreden terug op hun grote dag ,,we hebben

bijvoorbeeld de dagindeling en stellen we hapjes

onwijs veel complimenten gekregen over het

Er gebeurt veel in de Goudse binnenstad. Zoveel

informeel om de tafel te gaan.” de partijen

en drankjes voor die perfect passen bij jullie

prachtige gebouw, de sfeer, de aankleding en

dat de Samenwerkende Ondernemersverenigingen

waren het unaniem eens met dit voorstel en

huwelijksdag. ook kunnen we je de weg wijzen

de inrichting. Het personeel was aardig en de

Gouda (S.O.G.) en de fracties in de gemeenteraad

deze maand is de eerste bijeenkomst in Het

naar topfotografen, bruidstaartbakkers en die

begeleiding goed en flexibel. top!”

hebben afgesproken om met enige regelmaat bij

oude stadhuys een feit.

te praten in Het Oude Stadhuys.
baarspul: ,,een deel van de detailhandel heeft
aanleiding voor deze ontmoetingsavonden is

het erg zwaar op dit moment. met deze

de herinrichting van de kop van de kleiweg.

gesprekken willen wij als s.o.g. de politieke

,,een onderwerp waar wij samen met de

partijen op de hoogte brengen van onze

gemeente en vastgoedeigenaren al twee jaar

activiteiten, van de zorgen van ondernemers en

mee bezig zijn”, legt secretaris karel baarspul

van onze visie op thema’s zoals de leegstand

uit. ,,we merkten tijdens raadsvergaderingen

of het mobiliteitsplan. zodat zij dit kunnen

dat sommige raadsleden daarvan niet op de

meenemen in hun besluitvorming. andersom

hoogte waren. om de onderlinge communicatie

horen wij graag hun concrete standpunten over

te verbeteren hebben we de politieke partijen

onderwerpen die de detailhandel raken. op deze

voorgesteld om een paar keer per jaar

manier willen we elkaar juist gaan versterken.”

Huwelijk, zakelijke bijeenkomst of evenement?
www.stadHuysgouda.nl | 088 - 000 15 05

/oudestadHuys
@oudestadHuys

3

WEEK VAN GOUDA

Kunstpuntgouda kleedt
etalages lege winkelpanden aan
Kunstpuntgouda gaat de etalages
van lege winkelpanden in de
binnenstad van Gouda aankleden.
Dat initiatief neemt Kunstpuntgouda in samenwerking met de
S.O.G. (Samenwerkende Ondernemersverenigingen
Gouda).
Directeur Hugo van den Hoek
Ostende van Kunstpuntgouda
hoopt de leegstaande panden
iets aantrekkelijker te maken,
maar weet dat het probleem van
de leegstand daarmee niet is
opgelost.

Kunst verbetert
de uitstraling
van de
winkelstraten
Bij Kunstpuntgouda zijn veel
mensen actief met het maken van
kunstwerken. “Dat doen ze op
een behoorlijk niveau”, zegt de
directeur. “We gaan de etalages van
leegstaande panden gebruiken
voor exposities. Dat verbetert de
uitstraling van de winkelstraten.”
Uit recente cijfers blijkt dat alleen
al de binnenstad van Gouda een

V&D sloot deze week de deuren.

leegstand kent van zeker veertig
winkelpanden. Het gaat daarbij
vooral om de Kleiweg, Groenendaal, Tiendeweg en Markt. Welke
mogelijkheden zijn er om lokaal
de leegstand aan te pakken?
Wethouder Daphne Bergman
zei onlangs in een nieuwsuitzending van GoudaTV: “Er zouden
meer pop-up winkels moeten
worden toegestaan. Meer lokale

ondernemers moeten een
kans krijgen.” “Als S.O.G.
proberen wij in samenwerking
met onze ondernemers en de
gemeente, potentiële ondernemers naar Gouda te halen”,
zei centrummanager Ronald van
Rossum in hetzelfde programma
van GoudaTV. “Wij nodigen
ze uit: kom naar de stad, we
laten jullie onze mooie panden

Hugo van den Hoek Ostende

en winkelstraten zien.” Er verdwijnen winkels, maar er komen
ook nieuwe zaken bij. Zoals die
van Maurice en Sandra Koster
(Gouds Kaashuis). Zij openen een
souvenirwinkel ‘Gouda Gifts’ aan
de Lange Tiendeweg. Deze winkel
gaat naar verwachting rond Pasen
open.

Gouwenaar voelt zich onveilig in verkeer
Gouda kent veel gevaarlijke
verkeersroutes. Dat vinden de
lezers van de Krant van Gouda.
Op een oproep in deze krant om
gevaarlijke verkeerssituaties te
melden, reageerden de lezers
volop. Er werden rond de dertig
gevaarlijke situaties genoemd,
door de hele stad.

Er kwamen meldingen van zowel
voetgangers als fietsers en automobilisten.
Fietsers
vinden
bijvoorbeeld de situatie op de
Tiendewegbrug
onoverzichtelijk. Zij moeten, wanneer ze
de Lange Tiendeweg op willen,
auto’s die de brug oprijden zien
te omzeilen. De Voorwillenseweg

wordt voor fietsers vooral gevaarlijk genoemd vanwege de hardrijdende pizzakoeriers. Een ander
probleempunt is de rotonde bij
de Julianasluisbrug Zuid. ‘Het
verwarrende voor de fietser is
dat gemotoriseerd verkeer van de
binnen én de buitenzijde van de
rotonde kunnen afslaan naar de
Kanaaldijk richting Gouderak.’
Een plek die een aantal keren
is genoemd is het kruispunt bij
Onder de Boompjes richting de
Industrieweg. Het is daar sinds
de komst van de Action aan de
Goudkade erg druk vinden de
lezers. Vooral voor voetgangers is
de situatie nogal onoverzichtelijk.
Grote vrachtauto’s die winkels

bevoorraden, houden mensen
ook bezig. Vooral op de kruising
van de Plaswijckweg ter hoogte
van de parkeerplaats op het dak
van winkelcentrum Bloemendaal. Als fietser of automobilist
is het lastig hier overzicht te
houden. Kortom veel verkeersdeelnemers voelen zich in het

Fietsers vinden de situatie net na de Tiendewegbrug onoverzichtelijk.

Iedere werkdag tussen 17.00 - 18.00 uur Gouda Actueel! op GoudaFM.nl (99Mhz)

Goudse verkeer niet helemaal
veilig. De Krant van Gouda gaat
hiermee de komende weken aan
de slag. Wie ook gevaarlijke situaties wil melden, kan dat doen via
info@dekrantvangouda.nl, onder
vermelding
van
‘Gevaarlijke
verkeerssituatie’.

Burgemeester
sluit Woodies
Op last van burgemeester Milo
Schoenmaker is de horecainrichting Woodies aan de
Zeugstraat gesloten wegens een
ernstig geweldsincident door
personeel in de horeca-inrichting.
De sluiting geldt voor een periode
van twee weken, van donderdag 11 februari tot donderdag
25 februari. De voorlopige
sluiting dient om de openbare
orde en veiligheid in en rond
de inrichting te laten herstellen.
Deze periode is ook bedoeld om
meer informatie te krijgen over
de toedracht van het incident dat
de openbare orde heeft verstoord.
Op basis hiervan wordt onderzoek gedaan naar de noodzaak
van het opleggen van een bestuurlijke maatregel.

Boy en Aafke
sporters van het jaar
De jaarlijkse Goudse Sportverkiezing die afgelopen vrijdag
in sportcentrum de Mammoet
plaatsvond
was
weer
een
feest. Sportman van 2015 werd
Boy Vogelzang (jiu jitsu fighting system) en als sportvrouw
werd wereldkampioen Aafke van
Leeuwen (jiu jitsu fighting system)
gekozen. GZC DONK dames 1
(waterpolo) werd sportploeg
van het jaar. De prijs voor sporttalent is uitgereikt aan Martijn
van IJzerdoorn (dammen). De
integratieprijs voor de inzet van
een vereniging voor de integratie
van sporters met een beperking
ging dit jaar naar Sportschool
Den Edel. Als speciale promotieactie voor het OKT waterpolo in
Gouda kregen de prijswinnaars
toegangskaarten voor de wedstrijd
Nederland-Cuba.

Dé topkapper van de regio
Elke vrijdag om 19.15 uur De Week van Gouda op GoudaTV.nl (kanaal63)

Voorgoed van uw
vetrolletjes
af!

• geen operatie
• geen littekens
• geen injecties
• geen herstelperiode
• mooi resultaat
• veilig en blijvend

“N

a behandeling
weer lekker

tekst | Waldien Burger
fotogra e | Aschwin Snel /
Harald Lakerveld

in je vel”

Acht jaar geleden begon Cor Kok in zijn eentje met één
Ultra-Shape, nu is hij naar een ruim pand aan de Pompmolenlaan in Woerden verhuisd.
Met een team van vier verpleegkundigen, een arts en een
gewichtsconsulente en inmiddels meerdere behandelapparaten en een tnessruimte.
De essentie van zijn kliniek?
Dat mensen zich letterlijk en guurlijk weer lekker in hun
vel voelen.
Liposuctie zonder operatie

“De belangstelling is groot,”
vertelt Cor. “Mensen die hier
komen, overwegen vaak al liposuctie, maar zien op tegen het
snijden en de narcose. De meesten hebben alle diëten al geprobeerd.
Of men is afgevallen, maar het
vet blijft op bepaalde plaatsen
hardnekkig zitten.

Na de behandeling van drie of
vijf uur herstelt het lichaam op
een natuurlijke manier, dus er
is geen herstelperiode nodig.
Na twee weken is het resultaat
zichtbaar.
Wij zijn de enige in Nederland,
met de nieuwste apparaten en de
nieuwste generatie puls, waarmee je de diepere vetlaag vergruist.”

Facelift zonder operatie

De Ultrashape is de enige de nitieve oplossing voor het plaatselijk verwijderen van vet, zonder
snijden en narcose.
De UltraShape gebruikt geluidsgolven om vetcellen te vergruizen. Dat is veilig en het resultaat
is blijvend.
Het lichaam voert daarna de vergruisde vetcellen via natuurlijke
weg af.

“Ook de Ultherapie, waamee we
facelifts uitvoeren, werkt met
geluidsgolven,” vervolgt Cor.
“De huid zet het oude collageen
om in nieuw collageen. Hierdoor
verbetert de elasticiteit van je
huid, wordt hij gladder en steviger.”

Thea Dijk, gewichtsconsulente
bij Finesse Bodyline Clinic, is er
erg enthousiast over. Het verouderingsproces is natuurlijk niet

te stoppen en ik vind dat je gezicht bij je leeftijd moet passen,
maar ik wil wel charmant oud
worden. Dat kan met de Ultherapie.”

“we kijken
naar het hele
leefpatroon
van mensen”
Gewichtsbeheersing

Bij een intakegesprek voorafgaand aan behandeling blijkt
soms dat tevens een gewichtsbehandeling nodig is.
We willen niet alleen charmant,
maar ook actief en vitaal oud
worden. Daarbij spelen conditie
en gewicht een grote rol.”
Thea Dijk: “we kijken naar het
hele leefpatroon van mensen.
Voeding moet verantwoord zijn,
maar zeker ook passen bij je
leefstijl. Daarnaast kijken wij
naar tekorten, bijvoorbeeld van
vitamine D, die we eventueel met
supplementen kunnen aanvullen.”
Overgewicht ontstaat meestal
heel geleidelijk. Een snel afvaltraject lijkt ideaal, maar is niet
gezond en geeft een tijdelijk resultaat.
Finesse Bodyline Clinic pakt
overgewicht op een verantwoorde manier aan.
Doel is een blijvend gezond gewicht.

De KryoKontur is de verbeterde
versie van de huidige apparaten.
Deze is medisch verantwoord en
geheel veilig. Cryolipolyse is een
pijnvrije methode om lokale vetcellen te laten verdwijnen.
Het werkt door middel van het
koelen van ongewenste vetcellen, bijvoorbeeld op de buik.
Gelijkmatige koeling geeft een
optimaal vetreducerend resultaat zonder huidbeschadigingen.
De behandeling duurt 70 minuten. Hierna komt het proces op
gang. Het optimale eindresultaat
is zichtbaar na 2-3 maanden.

Lekker in je vel

“Welke behandeling je bij ons
ook volgt, wij nemen de tijd voor
een uitgebreid intakegesprek,
we meten alles. We geven persoonlijk aandacht en begeleiden
intensief.
Ons uiteindelijke doel is, dat iedereen zich na behandeling letterlijk en guurlijk lekker in zijn
of haar vel voelt.
Een intakegesprek is gratis en
vrijblijvend”, besluit Cor Kok enthousiast.

UNIEK IN
NEDERLAND
Cryolipolyse ADVANCED

Cryolipolyse (in de volksmond:
bevriezen van vetcellen) is een
ware hype. Diverse landen als
China, Japan en Italië verkopen
goedkope apparaten. Finesse
Bodyline Clinic werkt uitsluitend
met professionele medische apparatuur.

Voor meer informatie:
Finesse Bodyline Clinic
Pompmolenlaan 19-A
3447 GK Woerden

0348-409199

info@ nessebodylineclinic.nl
www. nessebodylineclinic.nl

Mooi
zonder
snijden

VEILIG

• BLIJVEND • VERJONGEND

5

WEEK VAN GOUDA

Festival bij GOUDasfalt

Gouda
Goed voor elkaar

In juni wordt er op het terrein
van GOUDasfalt een festival
gehouden. Dat werd afgelopen
zaterdag aangekondigd tijdens
de officiële ondertekening van
de samenwerkingsovereenkomst
door de gemeente en stichting
GOUDasfalt. De ondertekening
vond plaats op het terrein van de
voormalige asfaltfabriek Koudasfalt.

Open podium Goudse Waarden

De Goudse Waarden organiseerde op woensdag 17 februari
een Open Podium. Net als
eerdere jaren werden daarvoor
ook mensen met een beperking
uitgenodigd. Bezoekers van dit
Open Podium kwamen van Ipse
de Bruggen uit Waddinxveen en
Gemiva SVG Groep uit Gouda. Zij
werden met een bus opgehaald en
weer teruggebracht. Sponsors van
dit vervoer zijn de busmaatschappij Pouw vervoer en De Goudse
Waarden. Na afloop van de voorstelling kregen de bezoekers koffie
en gebak aangeboden. Dit was
volledig in handen van de eigen
horeca-afdeling van De Goudse
Waarden.

Dertig ondernemers zijn
geïnteresseerd
om op het
terrein aan de
slag te gaan
De ondertekening vond plaats op het terrein van de voormalige asfaltfabriek Koudasfalt.

Wethouder Daphne Bergman
memoreerde in een korte toespraak het unieke project en zij
prees het burgerinitiatief dat
hiervoor het afgelopen jaar veel
werk heeft verzet. Ook gaf ze een

opdracht mee. Recent vernam zij
van nieuwkomers in Gouda dat er
niet zoveel te doen is voor jongeren. Maud Roukens van GOUDasfalt stak als reactie haar duim

op. ‘Komt goed’. Namens het
bestuur van GOUDasfalt vertelde
Maud Roukens dat er afgelopen
week is gebrainstormd met dertig
ondernemers die geïnteresseerd

zijn om op het terrein aan de
slag te gaan. Ook So What heeft
volgens Roukens aangegeven als
participant mee te willen werken
aan activiteiten.

Kerk plaatst honderd zonnepanelen op het dak van de Oostpoort
Op het dak van gebouw de Oostpoort in Gouda worden voor de
zomer honderd zonnepanelen
geplaatst. Dat heeft de PKNgemeente besloten om het eigen
energiegebruik duurzamer te
kunnen opwekken.

De panelen leveren 15.000 watt
per jaar, ongeveer vijftig procent
van het verbruik van de Oostpoort.
De financiering gebeurt grotendeels via crowdfunding, waarbij
gemeenteleden voor honderdvijftig euro een paneel kunnen
adopteren. “Dit is echt heel mooi

nieuws”, zo vat Gert Olbertijn
samen. Olbertijn is voorzitter van
de denktank Groene Genade in
de Oostpoort. “We willen dit al
jaren. Eerder liep het steeds vast
op de kosten en de financiering,
maar nu was het aanbod echt
te mooi om te laten lopen. De
prijzen van zonnepanelen zijn de
afgelopen jaren flink gedaald. En
een Goudse ondernemer bood
de panelen aan voor een bijzonder scherpe prijs.” Voor de financiering wordt gebruik gemaakt van
crowdfunding. Daarnaast heeft
het college van kerkrentmeesters

Kerkgebouw de Oostpoort in Goverwelle.

een bedrag van vijfduizend euro
toegezegd. Eenzelfde toezegging

Boy en Aafke
sporters van het jaar
De jaarlijkse Goudse Sportverkiezing die afgelopen vrijdag
in sportcentrum de Mammoet
plaatsvond
was
weer
een
feest. Sportman van 2015 werd
Boy Vogelzang (jiu jitsu fighting system) en als sportvrouw
werd wereldkampioen Aafke van
Leeuwen (jiu jitsu fighting system)
gekozen. GZC DONK dames 1
(waterpolo) werd sportploeg
van het jaar. De prijs voor sporttalent is uitgereikt aan Martijn
van IJzerdoorn (dammen). De
integratieprijs voor de inzet van
een vereniging voor de integratie
van sporters met een beperking
ging dit jaar naar Sportschool
Den Edel. Als speciale promotieactie voor het OKT waterpolo in
Gouda kregen de prijswinnaars
toegangskaarten voor de wedstrijd
Nederland-Cuba.

is er van de Goudse werkgroep
‘kerk en milieu’.

Leerlingen winnen filmochtend bij Filmhuis
Ontdek de natuurlijke toepassingen van Amanprana kokosolie

Dé biologische
specialist
van de regio.
Groep acht van de Catharinaschool in Haastrecht werd donderdag 11 februari
feestelijk ontvangen door Filmhuis Gouda. De leerlingen hadden meegedaan
met een schrijfwedstrijd. Ze moesten een script schrijven over een huisdier. Twee leerlingen van de Catharinaschool, Jesper Kool en Jim van Vliet,
hebben deze wedstrijd gewonnen. De prijs was: met de hele klas naar de film.
Bij Filmhuis Gouda lag donderdag 11 februari de rode loper klaar. De kinderen
kwamen in hun mooiste kleren aan en gingen de film bekijken.

Het Amanprana Fair Trade kokosproject
Het Amanprana fair trade project geeft werk aan 300 families uit de Filipijnen en
Sri Lanka. Amanprana investeert 5% van haar kokosaankopen in een fonds wat
ten goede komt aan onderwijs, gezondheidszorg, milieu, infrastructuur en
productiemiddelen voor boeren, arbeiders en toeleveranciers.

Amanprana Kokosolie
kleine of grote pot (325ml of 1600ml)
van € 11,95 / € 46,95

nu € 9,75 / € 36,95
/natuurwinkelgouda

Iedere werkdag tussen 17.00 - 18.00 uur Gouda Actueel! op GoudaFM.nl (99Mhz)

Natuurwinkel Gouda
Lange Groenendaal 99
2801 LS Gouda
0182 - 513 260
www.natuurwinkel.nl

Openingstijden
Ma t/m wo: 08.30 - 18.00
Do-vr:
08.30 - 19.00
Za:
08.30 - 18.00
Zo:
gesloten

Deze actie is geldig t/m 27 februari 2016 en zolang de voorraad strekt.
Prijswijzigingen en zetfouten voorbhouden.

Product in
beeld

Amanprana extra vergine kokosolie is van de hoogste kwaliteit, bevat goede
verzadigde vetten, is 100% plantaardig, biologisch en veelzijdig in gebruik.
Een lekker en gezond alternatief op brood, ideaal om mee te bakken, te wokken
of te frituren (kan tot 200*C verhit worden). Op brood proef je kokos.
Bij verhitting niet; uw gerechten krijgen een zachte smaak.

Elke vrijdag om 19.15 uur De Week van Gouda op GoudaTV.nl (kanaal63)

6

Superactie! 12

Kilo
98

Super malse

paarden kogelbiefstukken

3.98

Halskarbonade Kilo
ook aan stuk
Let op! 3 Kilo

2 kilo

20,-

heerlijk mals
500 gram

Let op! 3 Kilo

12.95
Kilo

12.98

Let op! 100 gram

Superactie!

1.29

Vleeswarenpakket Uit eigen grill

12,99

13,99

70 cl

17,99
100 cl

100 cl

16,98

ossenworst, kookworst, leverworst,
boerenmetworst, grillworst naturel en kaas

Let op! 4 + 4 GRATIS

vanaf 250 gram aan het stuk

Superactie!

2,49

Kilo
98

Kersverse malse Hollandse kipfilet

of kersverse kipdijenvlees zonder been

PARADE
Vieux

11,99
70 cl

CLAN MACGREGOR CAMPARI
JÄGERMEISTER
Kruidenlikeur Blended Scotch Whisky Bitter

9,99

12,99

70 cl

70 cl

Kilo 5.98
Let op! 2 kilo

Verse worst heerlijk gekruid

2 kilo 8.-

16,99
100 cl

5.98

4

11.99
100 cl
GIBSON’S
London Dry Gin

MALIBU
Cocoslikeur

EL DORADO RUM
Bruin of Wit

BAILEYS
Irish Cream

BIJ TOPSLIJTER

Parthenium

Terre Siciliane IGP, Pellegrino
Nero d’Avola-Shiraz
Grillo-Pinot Grigio
Rosato
75 cl. Per fles 6,99

[= 2e fles voor 3,50]

wk 07-08

10.-

Rundercarpaccio
5x 100 gram

Kipwings

Zet- en/of drukfouten voorbehouden
Aanbiedingen geldig van 15-02-2016 t/m 28-02-2016

Opruiming dekbedovertrekken

9.98

Kaas van het mes

3.98 | Let op! 3 kilo 9.98

Old Waddinxveen Kilo 7.98
Goudse jong belegen kilo 4.98

9.98

Superactie!

Kiplevers
Kilo

Jonge
Graanjenever

29.98

3.98 | Let op! 3 kilo 9.98
3.98

Olifant

Runder ossenhaas of tournedos
van de dikbil kilo

Kipkluifjes

Kipdrumsticks
Kilo
| Let op! 3 kilo

F.MARTINS PORT
Ruby, Tawny, White

Vers Rundvlees

Malse Hollandse kip

Kilo

POLIAKOV
Premium Vodka

Spareribs

Heerlijk vers gemaakt

2.49

75 cl

BIJ TOPSLIJTER

Geniet, maar drink met mate Geen 18? Geen alcohol

Verse kippenpoten
Kilo
| Let op! 3 kilo

6,99

diverse stukjes worst

Slavinken, winterburgers, cordon bleu,
schnitzels, tartaartjes, baconburgers,
katenhaasjes en kiphaasjes.

Kilo

100 cl

Voor een gezellig avondje

Lekker makkelijk

Kilo 4.98

14,99

Gegrild zeeuws spek, gegrilde fricandeau en
boeren achterham samen 300 gram 3.59

Botermalse runderbavette van ons
Weidevlees Kilo

100 cl

10.-

Fricandeau, kiprollade, Zeeuws spek,
achterham, grillworst en diverse
andere soorten!

heerlijk mals runder Weidevlees

Verse lange
varkenshaas

11,99

Voor een goed advies en persoonlijke service bent u bij úw
topSlijter Drankenservice Gouda aan het juiste adres!

Vers gesneden vleeswaren

500 gram

16.95

10.-

www.uwtopslijter.nl

Kilo 3.98

Hamlappen

Entrecote of
ribeye

10.-

Kilo 3.98
Let op! 3 Kilo

6.98 LET OP! 2 kilo 10.-

T-Bone steak

Let op! 2 Kilo

T 0182-580499

10.-

Kilo 5.98

Fricandeau

ie!
peractkipshoarma
SuVersgemaakt
heerlijk gekruid
kilo

Let op! 3 Kilo

Speklappen
zonder zwoerd

8.50

Willem en Marialaan 22
Gouda

10.-

Kilo 3.98

Speklappen
met zwoerd
ook aan stuk

Kwaliteit van Dorp (Weidevlees)
Onbeslist uw biefstukspecialist
Runderkogelbiefstuk
Supermals
500 gram

Drankenservice Gouda

Beste varkensvlees van NL

2.98

Verse grillkip

Van ons heerlijke weidevlees

Kilo

Runder riblappen, sucadelappen,
hachee vlees en goulashvlees

2.98

140x220 vanaf
240x220 vanaf

€ 29,95
€ 59,95

Voor een heerlijke erwtensoep
Verse hamschijven of dikbevleesde
vleeskrabben Kilo 4.98 3 kilo 10.Verse rookworst per stuk 2.98
3 stuks

8

5.-

Superactie!
Vers voor u gedraaid

Rundergehakt of
half om half gehakt

VAN DORP

Kilo
98

Kilo
98

3

2 kilo

15

Wist u dat het vanaf Den Haag en
Zoetermeer naar Waddinxveen
slechts 15 minuutjes rijden is?

3 Kilo

10.-

Slagerijen

list!

Brederolaan 11 Waddinxveen Uw Gourmet-specia
Tel. 0182 - 63 61 79 • Pin aanwezig • Gratis parkeren.

Let op! Vaste lage prijzen!
Deze reclames zijn iedere week geldig!

Balinea bad en bed, Korte Tiendeweg 24a Gouda

7

GEMEENTE & POLITIEK

Oplaten ballonnen in
Gouda gebeurt nog steeds

Zelf komen we er niet goed
uit. We hebben daarom
de fracties gevraagd ons te
vertellen wat de partij waarvoor zij in de raad zitten,
heeft neergezet in Gouda.
Welk ‘ballonnetje’ heeft het
verschil gemaakt in de stad?
Toen we de bijdragen nog
eens goed gingen doorlezen viel het ook op dat er
veel op het bordje van de

het de partijen en ons
weten.
We gaan door, met een
volgende reeks. De regels
blijven hetzelfde, de
volgorde hebben we
veranderd. En we
hopen ook op wat
meer vuurwerk van de
lezers. Pak de pen of
het toetsenbord en laat
weten wat u vindt van
de bijdragen in ‘politiek
spreekt’.
Lezers kunnen ons bereiken
via
het
Twitteraccount
@dekrantvangouda met de
hashtag #politiekspreekt of
de Facebookpagina van de
Krant van Gouda.

GEME
E

gemeente wordt neergelegd.
Niet alleen in de bijdragen
van ‘politiek spreekt’, maar
bijvoorbeeld ook in de
raadsvergaderingen.
Wij
vragen en u draait? En mag
de gemeente dan draaien?
De stad is van ons allemaal,
dus zouden we ook niet
allemaal meer actief betrokken moeten zijn bij het
realiseren van een mooie,
veilige en goede stad?
Er
zijn
natuurlijk
mooie voorbeelden, zoals GOUDasfalt. En de
reddingsacties
van
het
hertenkamp en de vogelkooi. Maar kunnen we dat
op het conto van de politiek
schrijven?
We zijn erg benieuwd
wat de lezers hier nu van
vinden. Zijn de partijen in
de Goudse raad goed bezig?
Hebben lezers misschien
wel goede ideeën die ze
kwijt zouden willen? Laat

BELA
N
TE
N

GB
G

N
GE

Dat was toch vorig jaar
afgeschaft? Ja, dat klopt.
Maar, als we kijken naar
de bijdragen van ‘politiek
spreekt’ van de af gelopen
periode, worden er nog
steeds
redelijk
veel
ballonnen
opgelaten.
Ideetje hier, ideetje daar.
Het maakte ons nieuwsgierig wat er nu met die
ideetjes gebeurt. Blijft het
bij ideetjes? Of komt er
ook echt iets uit?

G OUD A

Wilma
lk
Gottschalk
Redactie

Column
Beatrijs Lubbers

Gemeentelijk nieuws

GoudApot: het paard van Troje?

Afspraken met taxibranche
Burgemeester Schoenmaker en
wethouder Hilde Niezen hebben
vorige week afspraken gemaakt
met de taxibranche in Gouda. De
taxibranche heeft verzocht om
een protocol met gedragsregels.

De gemeente Gouda onderstreept
de noodzaak van goede afspraken
en neemt het initiatief om gezamenlijk met de taxibranche een
protocol op te stellen. Daarnaast
heeft de taxibranche zijn zorgen
geuit over de vele illegale taxi’s die
rondrijden in Gouda. Burgemeester Schoenmaker gaat hiervoor
aandacht vragen bij de Inspectie
Leefomgeving en Transport (ILT).
Een verzoek om de taxistandplaats
te verplaatsen naar de Markt wordt
niet gehonoreerd. Besloten is dat
Achter de Waag de definitieve
locatie blijft waar de taxi’s in het
weekend mogen staan. Vanuit de

taxibranche is er behoefte aan het
opstellen van een protocol waarin
gedragsregels worden afgesproken
met elkaar. In deze regels kunnen
de taxibranche en de gemeente afspraken maken over het gebruik
van de locatie van de taxistandplaats en de manier waarop taxi’s
zich behoren te gedragen naar
elkaar en naar de klanten. Hiervoor zal een gemeentelijke verordening worden opgesteld. Dit
bestuurlijke traject zal voor de
zomer afgerond zijn. Al enige
tijd is er discussie over waar de
taxi’s in de weekendavonden
moeten staan. Zo hebben de taxi’s
op de Lange Tiendeweg en bij
Klein Amerika gestaan. Op deze
plekken kwamen geregeld klachten van omwonenden. Er is toen
gekozen om de taxi’s Achter de
Waag plaats te laten nemen.

De GoudApot bestaat ruim een
maand en er zijn inmiddels ruim
veertig aanvragen ingediend, voor
een totaalbedrag van 140.000
euro. In totaal zit er 240.000 euro
in de pot, dus dat gaat lekker snel.
En dan zijn er bij die aanvragen
ook nog een aantal vragen, waar
geen bedrag bij staat. Alleen
vragen. Op de site is helaas niet te
zien wat voor vragen het zijn.
Ik ben heel benieuwd hoe dit
verder zal gaan. Gaat de pot aan
zijn eigen succes ten gronde of is
het een paard van Troje? Duidelijk
is in ieder geval dat Gouda bruist
van de initiatieven en van vrijwilligers die mee willen beslissen
wat er met het geld wordt gedaan.
Maar of je dat oplost met dit
potje? De GoudApot bevat nog
iets minder dan één duizendste
van de begroting van de gemeen-

Zien + Meten = Weten

In 1500 steden
bepalen burgers
zelf waar hun
belastinggeld
aan wordt
besteed
Deze week schreef de Correspondent over een democratische
revolutie die begonnen is in
Latijns-Amerika, maar inmiddels
de hele wereld over trekt. In

1500 steden bepalen burgers zelf
waar hun belastinggeld aan wordt
besteed. En wat blijkt: de betrokkenheid is enorm toegenomen.
Het geld wordt anders besteed:
geen prestigeprojecten meer, maar
bestedingen, waar de bewoners
echt iets aan hebben. En keer op
keer blijkt dat vrouwen, armen,
laagopgeleiden en minderheden
veel beter vertegenwoordigd zijn
dan in de ‘oude politiek’, waar
nog altijd sprake is van een oververtegenwoordiging van blanke,
hoogopgeleide
mannen
van
middelbare leeftijd. Hoog tijd om
ook in Gouda een start te maken
met de democratisering van de
democratie. Er zijn voorbeelden
genoeg hoe je dit aan kunt
pakken, ook in Nederland.

‘Gaat
Gaat u mee op iPad?’

iPad les voor ouderen door jongeren.

Mooi gezicht?
Zeker weten!

Nieuw: we meten de conditie van je huid

te. Wordt het niet hoog tijd om
eens te kijken hoe de invloed van
de bewoners versterkt kan worden
bij de besteding van die 999 andere duizendsten?

Acne specialist

Tien iPad
lessen vanaf
1 maart

Zo lang mogelijk zelfstandig blijven dat willen we allemaal. Daar hoort in deze tijd
de
d iPad bij. Speciaal voor senioren heeft Zuid-Holland Verbindt in samenwerking
met het ID College Gouda en de Rabobank een cursus ontwikkeld over het
gebruik van de iPad.
Op 1 maart start in het kantoor van Rabobank aan de Tielweg in Gouda weer
een cursus van 10 lessen. Die worden gegeven op dinsdag en donderdag van
half tien tot half twaalf. De kosten bedragen 36 euro voor de cursus en 23 euro
voor het cursusboek.
Kijk voor meer informatie en aanmelding op www.nederlandverbindt.nl of bel
K
met
m 06-12570442.

8

IN MA
18 F
.3 O A R
020 AV T
.0
0 ON
U
U

D

Haastrecht, Bos en Water - fase 2

3

R

Kijk snel op www.bosenwater.nl

Zeer brede eengezinswoning Vliethorst
Woonoppervlakte vanaf 141 m
Kaveloppervlakte vanaf 170 m2
Brede eengezinswoning van 7,2 m
Riante living en grote leefkeuken
(inclusief apparatuur)
1e verdieping: 3 slaapkamers, badkamer
en apart 2e toilet
Parkeren op eigen terrein
Slaap- en badkamer op bg mogelijk
Voorzien van zonnepanelen
2

2-onder-1 kapwoning type Silva
Woonoppervlakte vanaf
136 en 152 m2
Kaveloppervlakte vanaf 306 tot 329 m2
Grote woonkamer en open keuken
met de optie voor een tuinkamer

Eengezinswoning type Foreest
Woonoppervlakte van 110 en 118 m2
Kaveloppervlakte van 119 tot 205 m2
Heerlijk tuingerichte woonkamer
met open keuken
1e verdieping: 3 slaapkamers en badkamer
Vrij indeelbare zolder

achter de berging/garage
1e Verdieping: 3 slaapkamers en
een ingerichte badkamer
Vrij in te delen zolder

Koopsom vanaf € 279.900,- v.o.n.

Koopsom vanaf € 369.950,- v.o.n.

EEN ONTWIKKELING VAN

INFORMATIE EN VERKOOP

(088) 71 22 815

(0182) 50 30 91

Koopsom vanaf € 214.000,- v.o.n.
(inclusief berging en keuken)
Alle verkoopdocumentatie staat vanaf
25 februari op de website. Kom 3 maart
a.s. van 18.30 tot 20.00 uur naar de
informatieavond in Hotel over de Brug,
Veerlaan 1 te Haastrecht.

Bij Wout van Galen
voor elk wat wils!
Van
€ 3.500,tot
€ 7.000,-

Wout van Galen Keukens in Gouda levert de
SIMA Keukens Huiscollectie en is Siematic dealer.
Bij ons is een keuken kopen een feest, geen circus.
Wij nemen de tijd voor een goed advies.
In onze showroom vindt u een ruime keuze voor elk
budget. En bovenal kunt u rekenen op perfecte service
en topkwaliteit voor een eerlijke, scherpe prijs.
Kom bij ons langs en ervaar onze totaal
vernieuwde showroom.
Van
€ 7.000,tot
€ 9.000,-

Van
€ 9.000,tot
€ 15.000,-

Bij ons krijgt
u altijd een
eerlijke en
scherpe
prijs.

Vanaf
€ 15.000,Nieuw in ons assortiment:

SIMA Keukens
Huiscollectie!

Een prachtige nieuwe lijn met
zeer betaalbare topkwaliteit keukens.

3"".t7+(06%"tt88880657"/("-&//-

Tien nieuwe Stolpersteine
Gunter Demnig plaatst in de ochtend van
26 februari tien nieuwe Stolpersteine op
vier adressen in de stad, als herinnering aan
Joodse stadgenoten die tijdens de Tweede
Wereldoorlog werden vermoord. Hij begint
om 9.00 uur bij de Hoge Gouwe 99.

Hier komen vier Stolpersteine voor
vader Hans Kahlenberg (38) en moeder
Elsbeth Kahlenberg-Rosenberg (35) met
hun dochters Helga (10) en Henriette
(7). Eén Stolperstein voor de weduwe
Brahn-Birnbaum (67). Om 9.25 uur is het

gezelschap bij Onder de Boompjes 65.
Hier komen twee Stolpersteine voor Chana
Krill-Anklewicz (34) en haar peuterdochtertje Ides Krill (2). Om 9.50 uur brengt
men in het Van Bergen IJzendoornpark 3a
een gedenksteentje aan voor beursbediende Günther Bernstein (33). Om 10.15 uur
volgt de Van Swietenstraat 3, waar Demnig
twee Stolpersteine plaatst voor naaister
Margarete Dieckhoff (38) en onderwijzeres
Jetje Carla Mogendorff (23). Met deze
nieuwe gedenksteentjes erbij komt men op
208 Stolpersteine in Gouda.

IJsseldijk nog dit jaar aangepakt
De verbetering van de IJsseldijk in Gouda
begint eind dit jaar. Dat verwacht het Hoogheemraadschap van Rijnland. De IJsseldijk voldoet niet aan de landelijke veiligheidseisen. Daarom wordt de dijk op drie
plaatsen versterkt: Sluiseiland, Weidebloemkwartier en Goejanverwelledijk.

2:
Uitslag 11-0 t
tr
ls
te aa

Wach

» Wil je weten waar dit pand zich bevindt in Gouda?
Ga dan naar www.dekrantvangouda.nl

!
G
N
I
Z
I
U
VERH
9
G
E
W
D
F
O
O
H
R
STIGTE
E
D
R
A
A
N
T
S
I
U
H
R
E
V
8
N
A
A
B
E
S
L
E
K
N
SCHI
(CAPELLE A/D IJSSEL)

%

TOT
KORTING

UITLOPENDE
COLLECTIEE
OP OUDE LOCATI
HOOFDWEG 9
L)
(CAPELLE A/D IJSSE

ECTIE ONLINE
LL
CO
E
W
U
IE
N
E
D
K
IJ
BEK
BELEN.NL
OP STIGTER-TUINMEU
STIGTER

CAPELLE A/D IJSSEL
Schinkelse Baan 8
T. 010 418 50 79

STIGTER

BERKEL EN RODENRIJS
Berkelse Poort 17
Tel. 010 511 01 34

WWW.STIGTER-TUINMEUBELEN.NL

Openingstijden:
Ma
11.00 - 18.00 uur
Di t/m Do 09.30 - 18.00 uur
Vr
09.30 - 21.00 uur
Za
09.30 - 17.00 uur
(Maandagen open van
maart t/m september).

Vorig jaar zijn de ontwerpen gepresenteerd
aan de bewoners. Maandag 29 februari is er
een inloopavond (van 19.00 tot 21.00 uur)
in Music Art Centre Gouda Studio’s aan de
Oosthaven 12. Dan kunnen de bewoners
het ontwerp projectplan Verbetering IJsseldijk Gouda inzien. Dit plan ligt samen met
een MER (Milieu Effect Rapportage) en
de omgevingsvergunning, nog tot en met
23 maart ter inzage. Tijdens de inloopavond kunnen de bewoners de stukken
inzien en ook hun vragen stellen. De verwachting is dat de dijkverbetering niet voor
2018 rond is. Bij de verbeteringsplannen

De oorspronkelijke ronde vorm van de vijver
bij het Weidebloemkwartier komt terug.

wordt rekening gehouden met wensen van
Gouwenaars. Er komt bijvoorbeeld een
nieuwe wandelroute bij het Weidebloemkwartier, de oorspronkelijke ronde vorm
van de vijver wordt hersteld en het struinpad langs de buitenzijde van de Goejanverwelledijk wordt opgeknapt en doorgetrokken tot aan de begraafplaats.

TE HUUR
Sint Anthoniestraat 14B, Gouda
2 kamer appartement met dakterras
gelegen en in het centrum van Gouda
Oppervlakte: ca. 60 m⇢
Beschikbaar: per direct
Oplevering: gestoffeerd
Huurprijs: € 700,00 per maand (exclusief GWE)

Oranjehofje 8, Gouda
Hof woning gelegen in het
historische centrum van Gouda
Oppervlakte: 50 m⇢
Beschikbaar: per direct
Oplevering: gestoffeerd
Huurprijs: € 760,00 per maand (exclusief GWE)

Me er informatie: 071 - 5233277

10
Waddinxveen, Alblas

0

-1
1.
30

0

UU
R

FE
B

O
HU PE
Z
10 A
I N
.0 2 S

www.wonenaandegouwe.nl

Locatie Open Huis:
Modelwoning, Papiermolen 9,
Alblas in Waddinxveen

Koopsom € 249.000 v.o.n.
EEN ONTWIKKELING VAN

8 Herenhuizen type Chopin

Ruime woonkamer met open keuken
Incl. waardecheque voor een keuken te besteden
bij de projectleverancier
3 slaapkamers en badkamer op de 1e verdieping
Standaard voorzien van tegelwerk en sanitair
Vrij indeelbaare zolder

Schrijf u nu vast in en wij houden u op de hoogte!

GoudaFM.nl

Koopsommen vanaf € 289.900 v.o.n.

Riante vrijstaande woningen

Woonoppervlakte circa 189 m2
Kaveloppervlakte circa 238 of 345 m2
3 slaapkamers en complete badkamer op 1e verdieping
Direct gelegen aan het water
Standaard uitbouw van 1,2 m, dubbele deuren en garage
aan de zijgevel

Koopsommen vanaf € 448.900 v.o.n.

VERKOOP

T 0182 61 38 22

Luister jij al
GoudaFM online?

6 meter breed met verhoogd
plafond op de begane grond tot 2,90 m
Openslaande deuren naar de
voortuin aan de Gouwe
Badkamer met douche,
ligbad en dubbele wastafel
Twee slaapkamers en riante
berging op de 2e verdieping
voor wasmachine en droger
Allerlei uitbreidings en
indelingsmogelijkheden

P
BE ER
SC DIR
HI EC
KB T
AA
R

Ruime woonkamer met open keuken
Incl. waardecheque voor een keuken te besteden
bij de projectleverancier
1e Verdieping: 3 slaapkamers
Zeer luxe tegelwerk en sanitair
Apart toilet op de 1e verdieping
Vrij indeelbare zolder

B
IN INN
VE EN
RK KO
O R
O T
P

Nog 1 woning type E te koop

P
BE ER
SC DIR
HI EC
KB T
AA
R

ST
BO AR
M U T
AA W
RT

6 Herenhuizen type Beethoven

T 088 712 28 45

Te koop / te huur

Hoveniersbedrijf Aad van Zanten

Garage boxen

Het gehele seizoen genieten van een mooie tuin d.m.v. jaarrond-onderhoud
POUXFSQFOtBBOMFHtPOEFSIPVEtSFOPWBUJF Voor particulier- en bedrijfsonderhoud

koop v.a. 13.500,huur v.a. 110,- / mnd

Ook voor hoger en groter snoeiwerk kunnen wij u van dienst zijn
Vraag naar de voorwaarden of kijk naar de vernieuwde website.

Kijk op

WWW.DESTELLING.info
De prijs maakt het verschil

Uw tuin verzorgd de winter in? Maak nu een afspraak!
Wij bedenken de tuin die bij u past!
Wij verzorgen een passend tuinplan, zorgen voor een volledige aanleg en geven uw tuin een opknap- of
onderhoudsbeurt. Kortom, wij bieden alles voor uw tuin! Het genieten laten wij aan u over. Neem
contact op voor een afspraak. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kwaliteit, wij gaan er voor!
AT(SBWFOIPGt$#/JFVXFSCSVH
5t.
UVJOFOFOCFTUSBUJOH!MJWFOMtXXXBBEWBO[BOUFOIPWFOJFSTCFESJKGOM

Makelaarsteam met

PIT

Professioneel
Inzet
Talentvol

Meer info? www.alphamakelaardij.nl
of bel 0182-511424

elove
G
IN

GOUDA

Gebouw
Moskee El Fath
Adres: Spieringstraat 36
Jaartal gebouw: In 1987 in gebruik
genomen als moskee. Daarvoor
was er een metaalverwerkingsbedrijf gevestigd.
In gebruik als: Gebedsruimte
Bijzonderheid gebouw: Naast de
grote gebedsruimte op de begane
grond voor mannen, zijn er op
de eerste verdieping een gebedsruimte voor vrouwen en leslokalen
waar de Koran wordt onderwezen.
De stroken van de vloerbedekking
in de gebedsruimte lopen schuin:
richting Mekka.

Geloofsgemeenschap
Aantal bezoekers:
Er komen zo’n 100 tot 150
bezoekers per dag, buiten de
vrijdag. Vrijdag is de heilige dag,
de gebedsdag. Er komen dan
350 tot 400 bezoekers.
Bijeenkomsten: De moskee is
elke dag geopend voor gebed. Vijf
keer per dag. Op vrijdag wordt ook
gepreekt. De Imam neemt dan
plaats op de preekstoel.
Bijzonderheid: In de gebedsruimte
vindt ook het dodengebed plaats
bij de kist met de overledene.
Missie: ”Wij geloven in Allah en
Mohammed is zijn profeet.”

ONT-TANDPROTHETICI ADVISEREN

Ook met kunstgebit regelmatig op controle!
Wie een kunstgebit heeft kan het beste om de twee jaar op controle gaan bij de erkende tandprotheticus. Nog teveel mensen
lopen rond met klachten als gevolg van een versleten of beschadigd kunstgebit, constateert de Organisatie van Nederlandse
Tandprothetici (ONT). En dat hoeft niet nodig te zijn.
Wie te maken heeft met een kunstgebit komt vanzelf terecht bij de tandprotheticus. Deze specialist meet de juiste gebitsprothese aan. Het vervaardigen is maatwerk. Om te zorgen dat de prothese naadloos past en er ‘echt’ uitziet, is veel kennis en
ervaring nodig. Wie zich wendt tot een specialist die is aangesloten bij de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT)
is altijd verzekerd van maatwerk.
Aanmeten en vervaardigen
Een tandprotheticus is een paramedisch specialist in het aanmeten en zelfstandig vervaardigen van kunstgebitten en andere gebitsprotheses. De tandprotheticus regelt alles van A tot Z, zonder dat daar een verwijzing van bijvoorbeeld een tandarts voor nodig is.
Gedurende de levensloop verandert het gezicht van de mens en dat is zeker voor mensen die een gebitsprothese dragen goed te
merken. Vanaf het moment dat tanden en kiezen getrokken worden, slinkt de kaak. De pasvorm van een kunstgebit kan in de loop
der jaren ingrijpend wijzigen. Een niet-passende prothese leidt tot ongemakken die na verloop van tijd alleen maar erger worden.
Maar ook door slijtage kan een kunstgebit klachten veroorzaken. De ONT adviseert mensen met een kunstgebit om minimaal om
de twee jaar bij de tandprotheticus op controle te gaan.
Dekking via ziektekostenverzekering
Alle ziektekostenverzekeraars hebben bovendien een vergoeding van de tandprotheses in het pakket opgenomen. Zeker voor
het jaar 2010 blijft een vergoeding van 75% tot zelfs volledige vergoeding van gebitsprotheses mogelijk!
Een nieuw kunstgebit?
Wie met een nieuw kunstgebit te maken krijgt, zal altijd even moeten wennen aan de veranderde situatie. Vooral in het begin
zullen er wat moeilijkheden zijn bij het kauwen en bij het spreken. De tandprotheticus geeft in de beginperiode begeleiding en
advies, waardoor het wennen aan de nieuwe prothese zo soepel als mogelijk verloopt. De bedoeling van uw kunstgebit is dat
het de functies, die uw eigen tanden en kiezen hadden, zo goed mogelijk overneemt. Tanden en kiezen zijn erg belangrijk bij het
kauwen en het spreken, maar ook voor uw uiterlijk, de eerste aanblik.

ONT tandprotheticus bij u in de regio:

Voor meer informatie, bel of kom langs bij:
Tandprothetische praktijk Westhof
Nieuwehaven 298, Gouda
Telefoon 0182 - 67 24 99
www.tppwesthof.nl
lid O.N.T. vergoeding door alle verzekeraars

Internet
Heeft u vragen over gebitsprotheses? Neem dan contact op met de tandprotheticus bij u in de buurt of kijk op de internetsite van de ONT: www.kunstgebit.nl

Waarom genoegen nemen met minder?
Gezondheid komt altijd op de eerste plaats. Dat geldt zeker bij gebitszorg.
Voor mensen die een gebitsprothese nodig hebben is het belangrijk dat het kunstgebit goed past. In Nederland lopen ruim drie miljoen mensen rond met een
gebitsprothese: dat is één op de vijf. Vanwege de toenemende vergrijzing zal dit aantal de komende jaren alleen maar toenemen. Daarom is het belangrijk dat
we met z’n allen investeren in de ontwikkeling van steeds betere gebitsprotheses. De Organisatie van Nederlandse Tandprothetici, de ONT, geeft voorlichting
en advies. Landelijk zijn meer dan 300 tandprothetici bij de ONT aangesloten. Ook bij u in de buurt. Wie een kunstgebit of andere prothese heeft, weet dat een
regelmatig bezoek aan de tandprotheticus belangrijk is. Als ik aan een gebitsprothese toe ben, dan zou ik het beste willen. U toch ook?

13
INLOOPOCHTEND

ZATERDAG 20 FEBRUARI 10.00 tot 11.30 uur
TRIANGELPAVILJOEN
Bereikbaar via Tweede Bloksweg/Tuinbouwweg of Zuidelijke Rondweg/bouwweg

Bungalow type Kievit
s Woonoppervlakte vanaf 143 m2
s Zeer brede woning van 7,2 meter
s Enkele woningen met opvallende erker aan de voorgevel
s Riante living en grote leefkeuken
s Mogelijkheid voor slaap- en badkamer op de begane grond

Koopsommen vanaf € 273.055,- v.o.n.

Herenhuizen type Patrijs
s
s
s
s
s
Kom naar
de inloopochtend
en ervaar door een
3-D bril de 70 m2
grote living.

Woonoppervlakte vanaf 162 m2
Standaard extra grote woonkamer met openslaande deuren naar de tuin
Sfeervolle leefkeuken met inbouwapparatuur in het midden van het huis
1e Verdieping: 3 slaapkamers, waarvan 1 woningbreed en badkamer
Vrij indeelbare zolder met wasmachine- en drogeraanlsluiting

Koopsommen vanaf € 289.905,- v.o.n.

www.thuisinderietkraag.nl
0182 - 61 38 22

015 - 276 04 00

W

?
ie
nt
ka
va
rs
a
ja
or
vo
e
d
in
e
w
n
oe
at d

Tijdens de voorjaarsvakantie,
van 22 tot en met 26 februari, hoeft
geen kind zich te vervelen. Er worden volop
leuke activiteiten georganiseerd. De Krant van
Gouda zet er een aantal op een rij.
 

Sportinstuif

Voor de liefhebbers van sporten organiseert
Sport.Gouda op dinsdag 23 februari een sportinstuif in de Mammoet. Inschrijven kan vanaf
13.00 uur. De instuif zelf, die bedoeld is voor
kinderen van zes tot en met twaalf jaar, begint
om 13.30 uur en duurt tot 15.30 uur. Deelname
kost één euro. Meer informatie: www.sportpuntgouda.nl.
 

Zwemfestijn

In het Groenhovenbad is op woensdag 24 februari tussen 13.30 en 16.00 uur veel te doen. In
de Trefkuil komt het Experience Center te liggen
en zijn er twee kleine spelletjes voor papa en
kind. Het Spaardersbad en de Tobbe staan in het
teken van de Elfstedentocht. Hier zijn elf kleine
spelletjes en tussendoor krijgen de kinderen wat
lekkers. Entree: zwembadtarief. Meer informatie:
www.sportpuntgouda.nl.

Op de foto met Hazeltje

Film Mini en de muggen

Theater Terra brengt woensdag 24 februari om
14.00 uur een familievoorstelling in de Goudse
Schouwburg gebaseerd op de bekende ‘Raad eens
hoeveel ik van je hou’ boeken en tv-serie. Hazeltje
probeert iets héél belangrijks te vertellen aan Grote
Haas. Ze springen, klimmen en zwieren om te laten
zien hoeveel ze van elkaar houden. Na de
voorstelling komt Hazeltje naar de
foyer om de kindjes te begroeten en natuurlijk met ze op
de foto te gaan. De voorstelling is geschikt voor
kinderen van vier
jaar en ouder. www.
goudseschouwburg.nl.

In de voorjaarsvakantie vertoont Filmhuis
Gouda een vrolijke film van de Deense animatiefilmer Jannik Hastrup: Mini en de muggen.
Na hun belevenissen in Fietsmug & Dansmug
reizen de muggenvrienden Dagmar en Egon als
acrobaten door het land met het insectencircus.
Samen met de andere dieren trainen ze
elke dag urenlang voor een perfect
optreden. Nederlands gesproken, vanaf vier jaar. Te zien
op zondag 21 februari
(13.30 uur), woensdag
24 februari (13.30
uur) en zondag 28
februari (13.30
uur). Meer informatie: www.
filmhuisgouda.nl.

Vossenjacht
in Cinema
Gouda
Kinderen kunnen
op zaterdag 20
februari meedoen
met een vossenjacht.
Vanaf een half uur
voor aanvang van de film
Zootropolis kunnen kids
op avontuur in Cinema Gouda.
Wil je meedoen, meld je dan van
tevoren telefonisch aan via 0182-527 773.
De Disneyfilm Zootropolis (geschikt voor kinderen
van zes jaar en ouder) gaat over de wat maffe stad
Zootropolisis; een moderne stad waar roofdier
en prooi in harmonie samenleven. Officier Judy
Hopps is het eerste konijn bij het politiekorps vol
grote, stoere dieren. Ze wil zichzelf bewijzen en
een mysterieuze zaak oplossen. Zootropolis is op
zaterdag 20 februari te zien om 10.30 uur (2D),
11.00 uur (3D), 13.15 uur (3D), 14,50 uur (2D) en
15.30 uur (3D).

Kleien aan de dijken
Kinderen kunnen op dinsdag 23 februari tussen
13.00 en 16.00 uur in het Gemaal De Hooge
Boezem in Haastrecht dijken gaan kleien en
huizen op hoge palen bouwen. Kunstenares
Nelly van Dijk uit Schoonhoven en een team
vrijwilligers van het Gemaal helpen de kinderen
een handje. De kinderen en hun begeleiders zijn
van harte welkom op deze vakantiemiddag aan
de Hoogstraat 31. Dit keer staat de inloop in het
teken van de zojuist afgeronde dijkversterking
aan de Lek. Actuele informatie is te vinden op
www.gemaalhaastrecht.nl en op www.facebook.
com/gemaalhaastrecht.

#1

Anton aus Tirol

DJ Otzi

#2

Wir wollen die Eisbären sehen

Die Phudys

#3

Jodeljump

Zware Jongens

#4

So ein schöne Tag

Tim Toupet

#5

Drob’n auf ‘m Berg (Zwergenlied)

Die Jungen Zillertaler

#6

Arsch im Schnee

Lollies

#7

Wahnsinn (hölle, hölle, hölle)

Wolfgang Petry

#8

Cowboy und Indianer

Olaf Henning

#9

Joana

Peter Wackl

#10

Schöne Maid

Toni Marshallt

Voorjaar op
kinderboerderij
Kinderboerderij De
Goudse Hofsteden
besteedt op  woensdag
24 februari samen met
de kinderen aandacht aan
het voorjaar. Tussen 11.00 en
15.00 uur zijn er veel voorjaarsactiviteiten. Kinderen gaan een voorjaarsbakje
maken en tuinkers zaaien, gezamenlijk een groot
lenteschilderij maken, een vogelnestje bouwen,
ze kunnen knuffelen met dieren in de knuffelhoek en meedoen met een spannend detectivespel ‘waar is Ko Konijn gebleven?’ De activiteiten
zijn geschikt voor kinderen vanaf drie jaar.
Deelname kost vier euro (inclusief limonade).
Aanmelden kan tot één dag voor de activiteit via
sandra@kinderboerderijgouda.nl of telefonisch:
0182-514219.

Veel Gouwenaars blijven deze voorjaarsvakantie thuis, blijkt uit ons twitteronderzoek.
En als ze wel gaan, waar gaan Gouwenaars dan het liefste heen en wat gaan ze doen?
De Krant van Gouda zocht het uit.

In de voorjaarsvakantie ga ik
op wintersport.
14%

Om welke reden ga ik op wintersport?

Wandelen

10%
33%

Skiën

38%
86%

Snowboarden

19%

Après-ski

Waar ga ik op wintersport?

Oostenrijk

4%

14%
14%

Zwitserland
68%

Frankrijk
Italië

15
ASTERIX
BATMAN
BIJZONDER

BROODFABRIEK
COMICS
HAAGSE HARRY

JERRY
KINDEREN
KUIFJE

B R O O D F A B R I

OBELIX
PLUTO
RIJSWIJK

E K

S S C I M O C A I X Z H

STRIP
STRIPFIGUREN
STRIPMAKERS

STRIPSCHAP
SUPERHELDEN
SUSKE

TOM
WISKE
X-MEN

Bezoek de Open Middagen
van 14.00 tot 16.00 uur
Woensdag 24 febr
Zaterdag 20 febr & 27 febr

U T S T R I P T J M E A
P A R K G J A M S E O A
E S E I T S E A W N B G
R T K N P G U N I

I

E S

H E S D L M E S J N L E
E R I E U D A Z K E

I H

L I W R T S O K T E X A
D X M E O N R I E P D R
E A O N D G J E R R Y R
N E T E K U I F J E

S Y

Word jij het
nieuwe gezicht
van Archeon?

S T R I P S C H A P N !
N E R U G I F P I R T S
Puzzel mee en win kaarten voor De Stripdagen
Voor de liefhebbers van stripverhalen zijn er op 27 en 28 februari De Stripdagen in De Broodfabriek in Rijswijk. Vooral voor kinderen is hier van alles te
doen.
Kinderen kunnen meedoen met allerlei wedstrijden, prijsvragen en doe-dingen.
Doe mee met de Grote Geheimzinnige Schattenjacht, begin je eigen valsemunterij,
verzin de teksten bij een strip, los strippuzzels op, kleur een stripplaat in, maak
een schilderij af, laat je tot een stripfiguur schminken of lees je suf in de Stripleeshoek. Je mag overal gratis aan deelnemen. Verder is er voor de volwassenen
een grote beurs waar stripuitgevers zich presenteren en stripwinkels hun waren
aanbieden. Overal kom je tekenaars tegen: van beroemde stripmakers uit binnenen buitenland tot jong talent. Zij signeren albums (met een mooie tekening erbij
natuurlijk), maken tekeningen op verzoek en laten zien hoe ze een strip maken. Er
zijn exposities, prijsuitreikingen, veilingen, korte filmvertoningen, interviews met
tekenaars, presentaties en debatten. De toegang bedraagt tien euro. Meer informatie: www.destripdagen.nl. Tickets winnen voor De Stripdagen? Los dan de
bovenstaande puzzel op en stuur het antwoord naar: info@dekrantvangouda.nl.
Doe dit voor 24 februari.

Vrijwilliger gezocht
In Stichting Museumpark Archeon dragen vrijwilligers op hun eigen
manier bij aan het behoud van ons erfgoed. Archeon is een stichting
zonder winstoogmerk, dus vrijwilligers zijn de motor en inspirator
van onze organisatie. Wil jij weten wat deze bijzondere, plezierige
en afwisselende omgeving jou kan bieden als vrijwilliger?
Kom dan naar een Open Middag.
Je kunt je ook direct aanmelden via de website (www.archeon.nl)
telefonisch (0172-44 77 02) of per e-mail (info@archeon.nl).
We horen graag meer over jouw motivatie, interesses en talenten!

Heel veel te doen

ò amuseer het publiek als verhalenverteller,
pleziermaker, muzikant of artiest;
ò zorg voor een hartelijke ontvangst in
het Romeins museum;
ò kruip in de huid van een Romein,
een Middeleeuwse broeder of een jager
uit de oertijd;
ò run je eigen historische winkeltje;
ò toon je vaardigheden als ambachtsman;
ò werk in de bouwploeg aan grote en
kleine projecten;
ò zet jouw kookkunst in voor lekkere
historische gerechten;
ò gebruik jouw groene vingers in de
thematische tuinen;
ò word lid van ons promotieteam en bezoek
beurzen en evenementen in het hele land;
ò iedereen met een warm hart voor
de geschiedenis is welkom.

Heel véél extra’s

ò een leuke omgeving, met bijzondere
activiteiten en vrolijke bezoekers;
ò een belastingvrije vergoeding
(max. € 1.500,- per jaar);
ò veel flexibiliteit in tijden, met een
minimum van één dagdeel per week;
ò de Archeon vrijwilligerspas:
gratis toegang tot Archeon
(het hele jaar, met 1 introducé);
ò een gezellig team,
met wie je ook
de zomer-BBQ,
het oktoberfeest en
de kerstborrel viert.

Alphen aan den Rijn • www.archeon.nl

17

Johan D’Ouwe Kapper, Nieuwehaven 21
Gouda telt minstens veertig
kapperszaken. Grote en kleine
salons, bijzondere en meer
gewone zaken. Elke zaak heeft
zijn eigen verhaal. De Krant
van Gouda gaat regelmatig
naar de kapper. In de rubriek
Mijn Kapper, laten we de
lezer meekijken.
Kapper/Eigenaar: Johan Karelse
Aantal stoelen: twee en één kinderstoel
Aantal kappers: één
Voor: heren/jongens.
Specialiteit: Johan is uitsluitend
opgeleid als herenkapper. Daarnaast
scheert hij ook ‘echt’, compleet met
inzepen en kappersscheermes. Het
knippen gebeurt hier zoals vanouds,
in allerlei soorten modellen. Knippen kost 21,85 euro.
Sfeer: Wanneer je de zaak binnenkomt kijk je je ogen uit. De kapperszaak heeft geen standaard uiterlijk.
Je ziet een zaak vol oude verzamelingen, waarvan ook veel uit het
kappersvak door de jaren heen.
Wat vind je mooi aan dit vak?
“Ik vind het mooi dat je creatief
bezig bent, je maakt iets. Vroeger was
het puur knippen en tegenwoordig
is het meer verzorgen van het haar.
Ik zit al zo’n 58 jaar in het vak en
vind het fijn om het haar vorm te
geven en ik houd van het contact
met de mensen. Eén klant knip ik
al 58 jaar, hij is nog altijd een vaste
klant. Dat vind ik bijzonder. De
laatste jaren komen er steeds meer
jonge mensen, zo tussen de twintig
en dertig jaar, om door mij geknipt
te worden.” Johan is met zijn 73 jaar
de oudste nog actieve kapper
van Gouda.

Grootste Keukenshowroom van Nederland

KEUKENS

HALF GELD
Het familiebedrijf Keukenwarenhuis.nl
is anders dan alle andere! Duidelijk,
overzichtelijk en no-nonsens. Alles
compleet en transparant geprijsd.
Lekker zelf oriënteren, bekijken en
vergelijken in de grootste en gezelligste
showroom van Nederland.
Profiteer NU van onze “50 jaar jong en dynamisch” actie!!

10.000 KEUKEN APPARATEN
DIRECT UIT VOORRAAD LEVERBAAR!
Te zien in de grootste apparatenshowroom van Nederland.

Keukenwarenhuis.nl specialiseert zich in compleet ontzorgde keukens voor Half Geld, met de apparaten, bladen en accessoires voor internetprijzen. Alles geprijsd inclusief thuisbezorging, montage en aansluiten tot en met het duurzaam
verwerken van het afval.
Keukenwarenhuis.nl kan bovendien 1000 luxe keukens direct uit voorraad leveren. Deze keukens staan in een magazijn van nog eens 5000 m2.
De keukens uit voorraad kunnen we in vrijwel iedere gewenste opstelling voor je ontwerpen, leveren en monteren. Tevens zijn
vrijwel alle soorten en merken apparaten
uit voorraad leverbaar.
Keukenwarenhuis.nl heeft meer dan
10.000 keukenapparaten op voorraad,
welke tegen internetprijzen verkocht
worden.

50 jaar jong
en dynamisch

bij
Spectaculaire acties
met:
.nl
uis
nh
Keukenware
kens;
keu
e
• compleet ontzorgd
uit voorraad;
ect
• 1000 luxe keukens dir
uit
s voorraad.
• Cash and Carry keuken

Inmiddels vinden vele keukenkopers uit geheel Nederland
de weg naar de grootste keukenshowroom van Nederland.
Gemakkelijk bereikbaar tussen de A4 en de A12, afslag Alphen aan den Rijn. Parkeren is gratis en gemakkelijk!

Je bezoek is zeker meer dan de moeite waard.
Kom dus deze week beslist langs en pro teer van de vele
jubileumaanbiedingen en de ruime openingstijden. Wij zorgen tevens voor een feestelijke en ontspannen sfeer met een
hapje en een drankje!!

ACTIETIJDEN

Woensdag 17 febr. 10 - 18 uur
Donderdag 18 febr. 10 - 22 uur
Vrijdag 19 febr.
10 - 22 uur
Zaterdag 20 febr.
9 - 18 uur
Zondag 21 febr.
gesloten
Maandag 22 febr. 10 - 18 uur
Dinsdag 23 febr.
10 - 18 uur
Woensdag 24 febr. 10 - 18 uur

8,6

Stobbeweg 19-21 (Woonboulevard Bovenland), 2461 EX Ter Aar (ZH) – Tel. 088 01 01 200
Einsteinstraat 29, 3316 GG Dordrecht – Tel 088 01 01 201

19

Leren omgaan met boosheid
Schreeuwen, schelden, vernederen, gooien
met spullen. Niet iedereen heeft zichzelf in
de hand als hij of zij boos is. Mensen uiten
hun woede soms op een onacceptabele
manier. De personen zelf kunnen hier spijt
van hebben en mensen in hun omgeving
hebben er last van. Voor deze mensen is
de training ‘Minder Boos’ ontwikkeld. Op
maandag 29 februari is er van 20.00 tot
21.00 uur in De Veste (Ridder van Catsweg
300, 2804 RX) een gratis informatieavond.

Harriet in ’t Veld (psychomotorisch therapeut) en Harry van Els (klinisch psycholoog) ontwikkelden de training ‘Minder
Boos’. Beiden hebben jarenlang ervaring in
het begeleiden van mensen die beter willen
leren omgaan met woede. Harry van Els
zet vooral in op gedrag, Harriet in ‘t Veld
kijkt naar de lichamelijke kant. “Je kunt
leren je boosheid op een voor de omgeving

HaarStudio Denise op
weg naar Coiffure Award

Harry van Els en Harriet in ‘t Veld.

minder belastende manier te uiten. Bijvoorbeeld door je even terug te trekken in de
auto als je toch wilt schreeuwen.” Harry
van Els: “Met boosheid op zich is niks mis,
wel met onacceptabel gedrag. Dat leren we

Beroepenoriëntatieweek voor tweedejaars vmbo-t’ers
Tweedejaars vmbo-t’ers van De Goudse
Waarden maken deze week kennis met
beroepsgerichte vakken. In de week van
LOB (loopbaanoriëntatie- en begeleiding)
onderzoeken zij welk beroep bij hen past.

LOB is ervoor om leerlingen te begeleiden
bij het ontwikkelen van hun loopbaancompetenties. Dit moet voor een betere
aansluiting op het mbo zorgen. In het programma oriënteren zij zich op de praktische
profielen binnen mavo-plus. Zij gaan hier
letterlijk mee aan de slag. Aan het einde
van het tweede leerjaar maken de mavoplus leerlingen (het voormalig vmbo-t) een
keuze voor een beroepsgericht profiel of
een havo-profiel. De beroepsgerichte profielen die De Goudse Waarden voor mavoplus leerlingen biedt zijn: Horeca, Bakkerij
Met dit kapsel en deze foto was Denise in 2013
genomineerd voor de Coiffure Award.
De voorbereidingen voor de Coiffure
Award 2016 zijn al weer in volle gang. De
Coiffure Award is een jaarlijks evenement
voor kappers uit heel Nederland. Zij sturen
foto’s in met hun visie op de haarmodetrends voor het komende jaar. De Awards
worden op zondag 1 mei 2016 uitgereikt
tijdens een gala-avond waar topkappers,
fotografen, pers en BN-ers aanwezig zullen
zijn. Ook HaarStudio Denise doet weer mee
aan de Coiffure Award.

“De fotoshoots zijn inmiddels al achter
de rug. En de collecties zijn eind januari
ingezonden naar de organisatie van de
Coiffure Award. Het is ieder jaar weer een
hele onderneming, maar het levert uiteindelijk ook veel op”, zegt Denise, eigenaresse
van de salon.
Modellen

“Zo’n shoot doe je natuurlijk niet alleen. Je
bedenkt een concept voor je shoot, gaat een
moodboard maken en je bespreekt dit met
het team dat bestaat uit een fotografe en
visagist. Daarna ga je op zoek naar modellen
die binnen je concept passen. Een enorme
uitdaging, heel veel stress, maar o zo leuk om
te doen. Ieder jaar probeer je weer het beste
uit jezelf als haarstylist te halen. Eind maart
maakt de jury bekend of we bij de genomineerden horen. Tot die tijd wachten we in
spanning af.” Kijk voor meer informatie op
www.haarstudiodenise.nl.

onder controle te krijgen.” De opzet van de
training is vergelijkbaar met bijvoorbeeld
een opvoedcursus. Het is niet de bedoeling
dat er in het verleden van de deelnemers
wordt gegraven. Het gaat om de boosheid nu en hoe die te hanteren is. In de
training ‘Minder Boos’, die op acht avonden wordt gegeven, krijgen de deelnemers
hiervoor handvaten. Tijdens de avonden
wordt volop geoefend en de deelnemers
krijgen een serieuze hoeveelheid huiswerk
mee. Mensen die aan deze training (kosten:
495 euro) willen deelnemen, hebben daarvoor geen verwijsbrief nodig. Tijdens de
informatieavond op maandag 29 februari
wordt de inhoud uitgelegd en is er ruimte
voor het stellen van vragen. Deze avond
is zowel bedoeld voor mogelijke deelnemers als voor professionals. Kijk voor
meer informatie en voor inschrijving op
www.MinderBoos.nl.

en Recreatie, Economie en Ondernemen,
Zorg en Welzijn, Techniek: Produceren,
Installeren en Energie.

Binnen het profiel Zorg en Welzijn maakten
de mavo-plus leerlingen onder meer gezonde
wraps (foto @CSG De Goudse Waarden).

SEAT Ateca: de sportieveling onder de SUV’s
SEAT brengt voor het eerst een SUV (grote
personenauto met vierwielaandrijving) op
de markt. De Ateca vormt een combinatie
van design, rijplezier, stedelijke veelzijdigheid en optimaal gebruiksgemak.

“De SEAT Ateca is bij uitstek geschikt voor
het leven in de stad. Hij is onderscheidend
in design, kwaliteit en gebruiksgemak.
Maar bovenal straalt de Ateca onmiskenbaar karakter uit”, verklaart Luca de Meo,
president van SEAT S.A. “Onze eerste SUV
markeert een nieuw tijdperk voor SEAT. De
Ateca is duidelijk een doorontwikkeling van
het DNA van de Leon en voegt een nieuw
hoofdstuk toe aan het succes van de Leonserie.” Wanneer de voorverkoop van de SEAT
Ateca dit voorjaar start, is de SUV direct in
een groot aantal varianten te bestellen. De
keuze uit krachtige TSI benzine- en TDI
dieselmotoren - alle met turbotechnologie
- loopt uiteen van 85 kW/115 pk tot
140 kW/190 pk. De nieuweling is er naar
wens met voor- of vierwielaandrijving en
handgeschakelde of DSG-transmissies met
dubbele koppeling. Het aanbod aan technologische opties loopt uiteen van full-LED
koplampen en een brede selectie assistentiesystemen, waaronder de innovatieve fileassistent en het nieuwe Emergency Assist,
tot aan de allernieuwste infotainmentsystemen met acht inch touchscreen en Full
Link-connectiviteit. De SEAT Ateca beleeft

De SEAT Ateca.

zijn wereldpremière begin maart tijdens de
Internationale Autosalon van Genève. De
Van der Linden Groep in Waddinxveen verwacht dit model na de zomervakantie in de
showroom te hebben. Meer informatie is te
vinden op www.vanderlinden-groep.nl.

Column
Ingrid de Geus
Energietherapeut

Lekker energiek
Hoe lang is het geleden dat je opgewekt
en energiek je bed uitstapte, en je de hele
dag door fit voelde?
Veel mensen voelen zich tegenwoordig
moe, of zelfs uitgeput. Dat heeft te maken
met onze manier van leven, die niet
goed meer past bij wat ons lichaam en
onze energie aankan en nodig heeft. Met
Energy Medicine kun je ervoor zorgen dat
je lichaam zich beter aan kan passen aan
de huidige omstandigheden. Daardoor ga
je je vitaler voelen en krijg je weer meer
energie. Ook leert het je hoe je stress en
spanningen kunt verminderen en hoe je
beter kunt ontspannen.
Hoe je dat doet? Door met energieoefeningen direct in te werken op je
natuurlijke energiesystemen. Het zijn
prettige oefeningen die niet veel tijd van
je vragen. In april start in Gouda opnieuw
de succesvolle korte cursus ‘Meer energie
voor jezelf’. In drie avonden leer je de
basisoefeningen en oefen je die thuis. Dat
geeft je een goede kans op meer energie.
Heb je ernstige of langdurige vermoeidheid dan kun je individuele behandelingen overwegen. Dan wordt je hele
energiesysteem getest en worden de oefeningen speciaal op jouw mogelijkheden
afgestemd. Dat geeft je een grote kans op
meer energie.
Energy Medicine is een doeltreffende,
veilige en natuurlijke methode. Je leert
voor jezelf zorgen en kunt de oefeningen
altijd voor jezelf blijven gebruiken. Alle
informatie over de cursus en de methode
vind je op www.energiewerkt.org. Daar
zijn ook korte video’s te vinden met
voorbeelden van oefeningen en hun toepassingen. Probeer ze maar eens!
Je bent van harte welkom in mijn praktijk
of bij de cursus. Graag tot ziens.
Ingrid de Geus
Energietherapeut
Tel. 0182-513132
Email: ingrid@energiewerkt.org

Grip op je
boosheid
Tel. 085-800.00.65
www.MinderBoos.nl

20

PERSONEEL

Tandheelkundig Centrum Greenline is een grote, moderne, algemene
praktijk waar de tandheelkunde in al haar disciplines uitgeoefend wordt.
Ons huidig team bestaat uit ong. 40 personen.
Wij zijn op zoek naar een:

TANDARTSASSISTENT(E) 35 uur per week (ma, wo, do, vr)
RECEPTIONIST(E) 35 uur per week (di t/m vr)
MONDHYGIENIST(E) 17 uur per week (di, wo)
Ben je:
ervaren in de tandheelkunde;
sociaal vaardig;
een teamlid dat vriendelijkheid en kwaliteit voorop stelt;
een teamplayer;
enthousiast, positief ingesteld en stressbestendig.
Dan vind je bij ons:
een dynamisch jong team;
een prettige werksfeer;
leuke collega’s;
een professionele en moderne werkomgeving.
Herken je jezelf in alle bovenstaande punten?
Mail dan je cv naar info@greenline.info
Tandheelkundig Centrum Greenline, Ronsseweg 551, 2803 ZK Gouda.

www.greenline.info

Telefoon: 0182-543000

Buitenwerk. Lekker aan de slag, in het groen, aan de straat of
langs de weg. Dat is buitengewoon prettig werken! Bij Herenbos
hebben we veel werk voor je waar je misschien nog nooit aan
hebt gedacht.
Kom daarom gewoon langs op onze inloopdagen, we vertellen
je graag alles over onze buitengewoon leuke werkzaamheden!

Ski’s,
snowboards &
d
ski/snowboar
schoenen

Winter
30% korting collectie!
30% tot 50%
korting

Elburgplein 18, 2803 PX Gouda · Kijk ook op vrijbuiter.nl

DE NIEUWE

RAV4

NU OOK ALS KRACHTIGE HYBRIDE
e nieuwe
4 staat in on e s owroom en is er nu ook als krac tige ybride, met een trekvermogen tot 1.650 kg. i is leverbaar met onder meer railer way
Control en anoramic iew onitor. es actieve veilig eidssystemen, oyota afety ense, elpen u als bestuurder veilig van naar B te komen. e irst
Edition-uitvoering biedt bovendien een pakket bi ondere extra s ter waarde van 1.860,- onder meerpri s, oals LE koplampen, elektrisc bedienbare
ac terklep en mart Entry. om dus snel de nieuwe
4 bewonderen en ontdek m elf ti dens een proefrit. bent van arte welkom in on e s owroom.

Brandstofverbruik (EC 2015/45W) 4,9-5,1 L/100km (19,6-20,4 km/L); CO2 115-118 gr/km.
fgebeeld

4 W

ybrid Executive Business van 45. 95,-.

raag uw oyota dealer naar de voorwaarden. Wi igingen voorbe ouden.

Van Leeuwen

Waddinxveen, Coenecoop 260, 0182-621800,
www.toyota-waddinxveen.nl

22

PERSONEEL

Het gaat om de volgende functies:
Beginnend assistent-accountant/
schoolverlater
WEA Gouda heeft al haar bedrijfsprocessen
gedigitaliseerd. Aan de hand van onze
dasboards met management-informatie
lichten wij onze cliënten regelmatig in over
de bedrijfsresultaten en ontwikkelingen van
hun onderneming. Door het optimaliseren
en voeden van onze rapportage-systemen
lever je als assistent-accountant bij WEA
Gouda dagelijks een essentiële bijdrage aan
de ondersteuning van onze cliënten.
Hierdoor ben je al snel bezig met de
toekomst van een klant en zijn onderneming.
Op basis van jouw informatie worden
beslissingen genomen. Om deze taak goed
uit te voeren beschikt een assistentaccountant bij WEA Gouda daarom ook over
sterke analytische en communicatieve
eigenschappen. Daarnaast ben je nauw
betrokken bij werkzaamheden als opleveren
van jaarrekeningen en fiscale aangiften

Het gaat goed met WEA,
hoe gaat het met u?
WEA, dat zijn die vooruitstrevende
accountants en belastingadviseurs in Gouda.
Daar vlak achter de Schouwburg zijn we met
zo’n dertig M/V´s druk in de weer om onze
geachte clientèle zo goed mogelijk van dienst
te zijn.
Wij zijn verheugd over onze hoge
tevredenheidscore en dat is vooral te danken
aan de enthousiaste en professionele inzet van
al die WEA-medewerkers/sters die dagelijks
bezig zijn aan te tonen dat zij hun vak verstaan.

Wij zijn naarstig op zoek naar nieuwe
collega´s met zo´n zelfde instelling.

WIJ VAN
WEA GOUDA
ZIJN OP
ZOEK NAAR
ENTHOUSIASTE
COLLEGA’S
WEA Gouda
telefoon 0182-511133, w w w.weagouda.nl

GRATIS
BIJ ELKE BRIL VANAF €79

Als je een afgeronde HBO BE/AA opleiding
hebt of binnenkort je VWO diploma op zak
hebt en zin hebt in een leuke, afwisselende
baan in een klein team van collega's, waarbij
je veel kunt leren, zien wij je sollicitatie graag
tegemoet.

(ervaren) assistent-accountant
Een afgeronde HBO Accountancy opleiding
is de basis voor deze functie evenals een SPD
diploma. Daarnaast heb je 2 tot 4 jaar
ervaring met het samenstellen van
jaarrekeningen en heb je ambitie om door te
groeien. Wij richten ons op de persoonlijke
en professionele ontwikkeling van onze
medewerkers. Je krijgt de ruimte om
initiatieven te nemen, specifieke vaardigheden te ontwikkelen en cliëntgericht te
werken. Daarnaast ben je verzekerd van
goede arbeidsvoorwaarden en bieden wij je
de kans om te leren en te groeien.

salarisadministrateur
Heb je een MBO-BA/HAVO, PD-Boekhouden,
MBA en PD Loon-salarisadministratie
diploma, (startende met) de opleiding
Sociale Verzekeringen en of een soortgelijke
opleiding en heb je relevante ervaring (ook
met moderne software) bij voorkeur op een
accountantskantoor, dan zijn wij op zoek
naar jou!
Wat vragen we van jou:
s!NALYTISCHEVAARDIGHEDEN
s,EIDINGGEVENDECAPACITEITEN
s/RGANISATIEVERMOGEN
s#ONTACTUELEVAARDIGHEDENENFLEXIBILITEIT
s#LIäNTGERICHTHEID
s6AARDIGMONDELING ENSCHRIFTELIJK

uitdrukkingsvermogen
Typering:
Het betreft een zelfstandige en leidinggevende functie. Van de kandidaat wordt
verwacht dat hij/zij over adviesvaardigheden
beschikt.
Werkzaamheden:
s6ERZORGENSALARISADMINISTRATIEIN.-"23
s!DVISERENCLIäNTENOPHETGEBIEDVAN
loonadministratie en arbeidsrecht
s,EIDINGGEVENENBEGELEIDENANDERE

medewerkers van de salarisadministratie
s,EVERENBIJDRAGEAANDE
praktijkontwikkeling.

Spreekt één van deze functies je aan
maar heb je nog wat vragen dan kun je
contact opnemen met Mr. Hans-Peter
Poelen RB, Erwin Tichem AA of Ingrid
van Gijs-Bakker. Zij zijn bereikbaar via
telefoonnummer 0182-511133 of
info@weagouda.nl

DE NIEUWE
SPACE
STAR
STAAT NU IN WADDINXVEEN
MITSUBISHI SPACE STAR
Vanaf € 9.990,-

! 2e BRIL of
! VARIFOCALE GLAZEN of
! ONTSPIEGELING

Het model draagt:DUVAL 25671971 €79

Deze
maand!
t 5 JAAR GARANTIE
t ZEER ZUINIG
t LEVERBAAR MET AUTOMAAT
Kiest u voor de optie 2e bril gratis dan kunt u uw 2e montuur kiezen uit dezelfde of lagere
prijsklasse met hetzelfde type glazen. Kiest u voor gratis varifocale glazen dan ontvangt u
standaard varifocale glazen of een korting van €69 op een duurder type varifocale glazen.
Kiest u voor ontspiegeling dan ontvangt u standaard enkelvoudige glazen. Bij randloze
monturen adviseren wij dunne glazen. Voor glasopties zoals extra dunne glazen, gelden
vaste toeslagen. De actie geldt niet in combinatie met andere aanbiedingen. Vraag in de
winkel naar de voorwaarden. © 2016 Specsavers Optical Group. All rights reserved.

Boonstoppel

0SBOKFMBBOt&%8BEEJOYWFFOt
WWW.BOONSTOPPEL.NL
Brandstofverbruik: 3,9 t/m 4,3 l/100 km, CO2-uitstoot 91 t/m 100 g/km. Prijzen inclusief BTW/BPM, tenzij anders vermeld, exclusief verwijderingsbijdrage
en kosten rijklaar maken. Afgebeeld model kan afwijken van de standaard specificaties. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Vraag naar de voorwaarden.

23

WATERPOLO IN GOUDA

Waterpolo

Olympisch Kwalificatie Toernooi
De wereldtop van de waterpolovrouwen trainen
en strijden van vrijdag 18 tot en met maandag
28 maart 2016 in Gouda om de laatste tickets
voor de Olympische Spelen in Rio de Janeiro.
Het Olympisch Kwalificatie Toernooi vindt plaats
in het Groenhovenbad. Er doen 12 teams deelnemen
en de Krant van Gouda zal wekelijks de tegenstanders
van de dames van Oranje uitlichten.

Waterpolo weetje

Elke week een feit over waterpolo

‘‘Waterpolo staat sinds 1900 op het
programma van de olympische spelen’’

Tweede tegenstander: Rusland

Kahly Kruisinga (20)

Bondscoach: Alexander Gaidukov
Aanvoerder: Ekaterina Prokofyeva

Waterpoloster GZC-Donk

Kahly is onze analyticus gedurende het toernooi en gaat de
tegenstanders van de Oranje dames analyseert elke week.

Verschenen op een eindtoernooi WK:
10 keer (eerste keer in 1994)

Rusland behoort bij de toplanden. Rusland heeft een bewegelijke en snelle ploeg. In de contra zijn ze snel weg waardoor
ze veel overtal situaties creëren in de aanval. Je moet dus
goed focussen zodat je niet voor verassingen komt te liggen.
In de verdediging spelen ze ook vaak een felle pressing,
wat fysiek erg zwaar is. De nummer 3 van Rusland is een ervaren speelster en een sterke kracht van het team. Die moet je
dus goed in de gaten houden. Nederland bezit ook de snelle
en felle kwaliteiten, dus het zal een leuke pot worden.

Beste resultaat WK:
3de plaats (2003, 2007, 2009, 2011)

15,-

Rok

25,Bloes €25,Vest/trui

Adres:
Dorpsstraat 37
2841 BG Moordrecht
Tel: (0182) 37 26 28

30,-

40,-

Blazer €
Jas

Wing
Driver

C Forward
C Forward
Point

C Forward
Defence
Keeper

ij ondere roeverij
Zondag 21 februari van 15.30 tot 17.00 uur
De nieuwe jaargangen wijn komen er aan en dus moet er plaats gemaakt worden.
Sla daarom nu je slag en koop je favoriete wijn uit een bijzonder jaar tegen een zeer
aantrekkelijke aanbiedingsprijs. Kom proeven tijdens deze:

Oude Jaargangen Proeverij
Deelname: €7,50
Als Tire Bouchon heb ik ondertussen naam gemaakt met bijzondere wijnen uit
Duitsland en andere wijngebieden in West-Europa. Maar ook door de wijnen lang
genoeg op te leggen totdat ze hun volle expressie tonen. Een groot deel van deze
wijnen bied ik u nu aan om plaats te maken. Maar maak je keuze want op=op en
de aantallen zijn vaak beperkt.

30,-

25,- Pantalon

Keeper
C forward
C forward
C forward
C Forward

Rusland

Beste resultaat EK:
2e plaats (1993, 1997)

Jurk/tuniek €

Anastasia Verkhoglyadova

Ekaterina Tankeeva
Ekaterina Prokofyeva
Elvina Karimova
Nadezhda Iarondaikina
Kseniia Krimer
Ekaterina Lisunova
Anastasia Simanovich
Anna Timofeeva
Evgeniia Soboleva
Evgeniya Ivanova
Anna Grineva
Anna Karnaukh

Verschenen op een eindtoernooi EK:
12 keer (eerste keer in 1993)

E
D
N
O
R
E
T
S
T
A
LA
UITVERKOOP
Shirt €

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

50,-

Openingstijden:
dinsdag t/m zaterdag
9.30 - 17.00 uur

Wil je verzekerd zijn van de juiste aankoop, reserveer dan vanaf nu die wijnen waar
je in geïnteresseerd bent, betaal 50% aan en neem 21 februari de proef op de som.
Bestel je in de voorverkoop of op de dag zelf voor €1250,= of meer dan biedt Tire
Bouchon je een diner na afloop van de proeverij aan ter waarde van €45,= GRATIS
Natuurlijk kan er na afloop van
de proeverij gegeten worden en
genieten van de heerlijke keuken
van Toby Tredgett. Van tevoren
reserveren kan ook.
Locatie proeverij:
’S
D
Prins Hendrikstraat 196
Gouda
Tel. 0182 - 359469
Informatie en reserveren: Info@tirebouchon.nl of Tel. 06 22991099
Tire Bouchon, voor als het echt over wijn moet gaan. Wijnruitgaarde 12, Gouda

WIJ
ACCEPTEREN
BONNEN, SERVICE
EN REPARATIES
VAN
VRAAG NAAR DE
VOORWAARDEN IN
DE WINKEL

Kom nu naar
de winkel voor
onze nieuwe
collectie
horloges

HORLOGES: Union GlAshütte/SA. | Ebel | CertinA | Tissot | Victorinox | seiko | PulsAr | MichAel Kors
DAniel Wellington | G-Shock | KYBOE! | Diesel | SkAgen | Guess | Kubik WAtchwinders | SwAtch
PulsAr | CK | CAsio | Fossil SiERADEN: schAffrAth | R&C | Schoeffel | EclAt | TrollbeAds | MelAno
Quoins | Fjory | Meister trouWringen | CAlvin Klein | XEn | Mi MonedA | SkAgen | BuddhA to BuddhA
Ti Sento | AlbAnu | FerrAri | MichAel Kors | Aller SpAnningA trouWringen
GRATIS VOOR DE DEUR PARKEREN s KLUISJES TE HUUR s SERVICE EN GARANTIE SEIKO

Koningin Wilhelminaplein 43 | Waddinxveen | T 0182 61 20 77 | www.spruytenburgjuwelier.nl

25

SPORT IN GOUDA

SV DONK

SV GOUDA

JODAN BOYS

GC&FC OLYMPIA

V.V. ONA

Hoofdtrainer: Edwin Erwich
Klasse: Zondagselectie 3e klasse C

Trainer: Willem Dekker
Klasse: 4e klasse Zaterdag

Trainer: Dennis van den IJsel
Klasse: Hoofdklasse B

Trainer: Tom Rietberg
Klasse: Eerste Klasse Zondag

Trainer: Theo van Eck
Klasse: 4e klasse B

Speelronde 19, terugblik:
Ik kijk met gemengde gevoelens
terug op afgelopen zondag. We
hebben wel met 3-0 thuis gewonnen
van Haastrecht, maar dat ging niet
vlekkeloos. Ik ben erg trots op het
team, we werkten keihard. De wijze
waarop de zege in de thuiswedstrijd
werd bereikt verdiende echter niet
bepaald de schoonheidsprijs. Aankomende zondag spelen we thuis
tegen ASW, ik verwacht een lastige
partij. We missen een aantal belangrijke spelers. Voor ons is zondag
ook een mogelijkheid om nog mee
te doen voor een plek bij de top vijf.
We gaan er vol voor.

Speelronde 19, terugblik:
Ik kijk met een uitermate goed
gevoel terug op afgelopen zaterdag.
WVC had niks in te brengen. We
hebben veel gescoord, weliswaar
tegen de onderste. Alsnog vind
ik het klasse om met zo’n score
te winnen. Ik ben ook blij voor
het team, we stonden al een paar
weken droog, we scoorden te
weinig. Aankomende zaterdag
spelen we thuis tegen Oudewater,
waar we van moeten winnen. We
moeten geconcentreerd blijven
en het koppie erbij houden. We
hebben nog alles in eigen hand.

Speelronde 19, terugblik:
Ik ben teleurgesteld over afgelopen
zaterdag. We hadden van Heinenoord moeten de winnen. We
raakten twee keer de lat en hebben
veel kansen verspeeld om te scoren.
Het was een moeilijke wedstrijd.
Heinenoord speelde heel defensief
en trok zich ver terug. Aankomende zaterdag spelen we thuis
tegen Ter Leede. Ik verwacht een
moeilijke tegenstander, Ter Leede
is een team met veel kwaliteit. We
moeten vooral goed omgaan met
de voetballende kwaliteiten van
hen. Ik kijk met vertrouwen uit
naar zaterdag.

Speelronde 19, terugblik:
Het resultaat van zondag viel
tegen. Wanneer je met 1-4 thuis
verliest van DRL, dan moet je naar
jezelf kijken. Verdedigend stonden
we slecht, aanvallend waren we
onmachting. Ondanks dat waren
het twee ploegen die aan elkaar
gewaagd waren. Aankomende
zondag spelen we thuis tegen SJC,
een van de betere ploegen uit het
linker rijtje. Ik verwacht een lastige
middag. We moeten vol aan de
bak, feller dan afgelopen zondag.
Aanvallend moet het echt beter. Ik
verwacht een gelijk opgaand duel.

Speelronde 19, terugblik:
Zondag hebben we het onszelf
soms te moeilijk gemaakt. We
hebben aan de ene kant niet veel
weggegeven, maar verzuimd meer
te scoren. Aankomende zondag
spelen we thuis tegen Victoria’04,
uit wonnen met 0-4 van hen. We
hebben het elftal weer compleet
en we spelen thuis. We hebben het
zelf in de hand. Ik verwacht een
stugge ploeg, maar we gaan met
vol vertrouwen op naar zondag
en zorgen ervoor dat de punten in
Gouda blijven.

Zondag 21 februari: ASW - SV Donk:
14.00 uur

Zaterdag 20 januari: Ter Leede -

ria’04: 14.00 uur.

ZA - Oudewater: 14.30 uur.

Zondag 21 februari: Olympia -

SJC: 14.00 uur.

Zaterdag 20 februari: SV Gouda

Zondag 21 februari: ONA - Victo-

Jodan Boys: 14.30 uur.

Ik ben op zoek naar mensen die het nieuwe Herbalife 3 Day Try-Out
om af te vallen of de 6 dagen ontbijtpakketjes willen proberen!
Unieke kans om op een makkelijke manier kennis te maken met de
Herbalife voeding! Ik zoek mensen die fitter willen worden of willen
afvallen
Wat je allemaal krijgt bij de 3 of 6 Dagen Test:
t(SBUJTXFM[JKOTFWBMVBUJF
t7PMMFEJHFMJDIBBNTFOWPFEJOHTBOBMZTF
t&FOQFSTPPOMJKLFDPBDI
t0OEFSTUFVOJOHFOCFHFMFJEJOH
t+FXPSEUHFXPHFOFOHFNFUFO
t(SBUJTTNBBLUFTU 
EBHFOPOUCJKUFOMVODIPGEBHFOPOUCJKU#FMWPPSNFFSJOGPOBBS
.BSJB5KPOWJBUFMPGTUVVSFFOTNTNFUiUFTU

!!
!
S
AN
K
E
T
S
T
A
A
L

FINALE
WINTERSALE
WINTERSALE
N
u
N
ee u
2 matr

2 matraass
halve p
halve prriijjss!!

MORGANA
SUMMERSALE
Hoge
kortingen
op
matrassen,
boxsprings,
Hoge kortingen op matrassen, boxsprings,
ledikanten,
ledikanten, bedtextiel,
bedtextiel, bedbodems
bedbodems en
en nog
nog veel
veel meer!
meer!
Boxspring
Bregenz

Boxspring
Bregenz

VANAF 2438,00
NU VOOR

VANAF 2438,00
NU VOOR

2199,00

2199,00

Nu

Ti d
eelij
+ gTrijjd
+
g
ra
tiisslvijkk 1100%
a
Dekbed Boas
t
lliin
e
neen vaak % k
nn
orrti
ko
nk
un
ka
asstekkku
tin
ng
g
n
d
d
i
o
ten
g
• Vulling van synthetische holle vezels
n i ige
op
n ho mo p geh halve prijs!
ut, ntag ele k
voor goede ventilatie
lak
e
of g en in astenc
• Exclusief verkrijgbaar bij Morgana
lasf met olle
VAN 49,95
NU AL
en v ctie
ron
t
VOOR
VANAF
oo
Hoge kortingen
op matrassen – kastenen–t.textiel
99,00
w.v r alle
.
95
00
zomerproducten
& complete bedden 175,00

2 matras

24,
84,

140x200

Royal
Park
4-seizoenen

dekbed
100%
zacht katoen
140x220 van 49.95 voor 24.95
200x220 van 89.95 voor 44.95
240x220 van 99.95 voor 49.95

599,

Schuifdeurkast Evena

Glamour

Bodin zomerdekbed

B160 x H223
Inclusief
spiegeldeur

100% katoensatijnen
dekbedovertrek

De natuurlijke vulling van bamboe
en tencel zorgt voor uitstekende
vochtregulering en
optimale ventilatie

VAN 64,95
VOOR

VAN 817,VOOR

Nu

649,-

29,95

*

Nu voordeel op ons complete
assortiment kasten

140x220 van 64,95 voor 29,95
200x220 van 119,45 voor 49,95
240x220 van 129,95 voor 59,95

140/200
140/220
200/200
240/200
240/220

Lattenbodem B6000

Jersey hoeslakens

Cottontouch beschermslopen

• Massief berkenhout
• Instelbaar bij de lendenzone

100% katoen met rondom
elastiek, geschikt voor
matrassen tot 24cm

Houdt uw hoofd koel tijdens warme zomernachten

*exclusief montage

15% korting
op alle
dekbedden

NU VANAF

220,-

80/90x200
90x210/220
140x200
160/180x200
160/180x220

van 74,95 voor 49,95
van 79,95 voor 59,95
van 109,95 voor 79,95
van 139,95 voor 99,95
van 149,95 voor 109,95

van 24,95 voor 15,00
van 27,45 voor 16,50
van 29,95 voor 19,50
van 37,45 voor 21,50
van 39,95 voor 23,50

NU TWEE
VOOR

Topperhoeslakens ook verkrijgbaar tegen actieprijzen!

Aanbiedingen zijn geldig t/m 29 februari 2016 en zolang de voorraad strekt

19,95

Aanbiedingen zijn geldig t/m 31 augustus.
Prijswijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden

Deze acties zijn
geldig
t/m 29-02-2016
van
der Linde-Waddinxveen
Dorpstraat 38
zolang de voorraad
strekt.
Tel: 0182 618090
www.morgana.nl/waddinxveen
Prijswijzigingen,
druk- en zetfouten voorbehouden.

van der Linde-Waddinxveen
Rotterdam
Morgana Waddinxveen
Morgana Rotterdam
VOOR WONEN EN SLAPEN

Dorpstraat 38
Dorpstraat 38
Woonmall Alexandrium Watermanweg 209
Tel:
0182
618090
Tel: 010 3032806
0182 618 090
7ATERMANWEGs
www.morgana.nl/waddinxveen
www.morgana.nl/rotterdam
www.morgana.nl/waddinxveen
www.morgana.nl/rotterdam

27

AGENDA

‘Beleef het Reeuwijkse Landschap’
Staatsbosbeheer organiseert op zondag
28 februari de workshop ‘Beleef het
Reeuwijkse Landschap’. De Groene Hart
gidsen leren de deelnemers het landschap
op verschillende manieren te fotograferen.

De deelnemers worden ontvangen in de
Fly Fishing Lodge van De Soetegaerde
met een kop koffie, thee of glas fris. De
gidsen vertellen de deelnemers over het
omliggende landschap, de natuur en over
fotografie. De deelnemers leren het nodige
over compositie en perspectief. De Soetegaerde grenst aan de Reeuwijkse plassen
en wordt omringd door het open veenweidelandschap
van
Staatsbosbeheer.
De deelnemers gaan in groepjes met de
camera’s van Staatsbosbeheer het gebied in
en brengen het geleerde in praktijk. Indien

Het veenweidelandschap levert prachtige
foto’s op.

nodig helpen de gidsen de deelnemers met
fotograferen. Na ongeveer drie kwartier

gaan de deelnemers naar binnen en worden per groepje vijf foto’s geselecteerd.
Deze foto’s worden met alle deelnemers
besproken via een groot televisiescherm.
Het beleven van de natuur en het landschap staat centraal en de techniek is ondergeschikt. De deelnemers mogen ook foto’s
maken met hun eigen camera. De workshop begint om 14.00 uur, duurt tot 16.30
uur en het maximum aantal deelnemers
is tien. De kosten zijn twaalf euro voor
deelnemers vanaf twaalf jaar en vier euro
voor kinderen tot twaalf jaar, inclusief de
consumpties. De Soetegaerde van familie
Zoetelief bevindt zich aan de Oukoopsedijk 13 in Reeuwijk. Opgeven is verplicht
en kan via www.groenehartcentrum.nl of
06-237 74 925 (tijdens kantooruren).

Bomenexcursie
Cyclus organiseert op zondag 21 februari
voor de gemeente Gouda een bomenexcursie op het Goudse Heempad aan de
Bloemendaalseweg. De excursie begint om
14.00 uur, is gratis en duurt ongeveer anderhalf uur. In de winterperiode zijn bomen en
struiken te herkennen aan hun karakteristieke knoppen. Tijdens de excursie geeft
André van Kleinwee, stedelijk ecoloog van
Cyclus, uitleg over de verschillende bomen
en struiken langs het Heempad. André
vertelt ook over vogels en het beheer op
het Heempad en het aankomende voorjaar. Voor meer informatie kan men tijdens
kantooruren contact opnemen met Cyclus
via telefoonnummer 0182- 547 500.

Februari

19

Op zoek naar verborgen verleden
l d
in de Chocoladefabriek

Heavylight in So What
De indierock bands Heavylight, The Great
Communicators en Here Be Dragons staan
vrijdag 26 februari in So What. De deur is
om 21.00 uur open en de bands beginnen
om 21.15 uur. Iedereen vanaf twaalf jaar is
welkom. De kaarten kosten vijf euro voor
niet-leden en drie euro voor leden, exclusief

één euro servicekosten. Heavylight speelt
emotioneel en energiek tegelijk. Zij maakt
gevoelsmuziek met een vleugje Muze, Kings
of Leon en Pink Floyd. Heavylight speelt
ook haar bekende single ‘Hey’. Voor Heavylight treden The Great Communicators op.
Deze band stond in 2016 op Eurosonic

Inschrijfrondleiding ‘Van Goudse
makelij’

Noorderslag en belooft een grote te worden
binnen de indie scene. De avond begint met
een optreden van Here Be Dragons. Kijk
voor meer informatie op www.so-what.nl
en www.facebook.com/sowhatgouda.

Februari

20

Bluesfestival in Concordia
Carrousel in ‘t Weegje
Iedereen kan sporten in De Mammoet
A Rocha Groene Hart: Bomen en
struiken snoeien in de vakantie

Bijzondere wijnproeverij
Bij Chef’s Unlimited is er zondag
21 februari van 15.30 tot 17.00 uur een
bijzondere wijnproeverij van oude jaar-

Tire Bouchon heeft naam gemaakt met
bijzondere wijnen.

gangen. “Als Tire Bouchon heb ik ondertussen naam gemaakt met bijzondere wijnen
uit Duitsland en andere wijngebieden in
West-Europa. Maar ook door de wijnen
lang genoeg op te leggen totdat ze hun volle
expressie tonen. Een groot deel van deze
wijnen bied ik nu aan om ruimte te maken”,
zegt Antoine van Esch. Wie verzekerd wil
zijn van de wijn van zijn keuze, kan reserveren en alvast vijftig procent aanbetalen.
Wie in de voorverkoop of op de dag zelf voor
1250 euro of meer bestelt, krijgt na afloop
van de proeverij een gratis diner aangeboden ter waarde van 45 euro. Na de
proeverij is er voor iedere deelnemer de gelegenheid te dineren bij Chef’s Unlimited
aan de Prins Hendrikstraat 196. Deelname
aan deze proeverij kost 7,50 euro. Informatie en reserveren: Info@tirebouchon.nl
of telefoon 06-22 99 1099.

Rondleiding Goudse producten
Goudse producten hebben de hoofdrol
tijdens een rondleiding die op vrijdag
19 februari wordt gegeven in Museum
Gouda. Gouda stond in de afgelopen
eeuwen bekend om verschillende producten, zoals middeleeuws kuitbier, beschilderd plateel en natuurlijk de bekende
Goudse pijpen. Tijdens deze rondleiding

komen ze allemaal aan de orde, net zoals
enkele ‘onbekende’ Goudse kunstenaars
en oude ambachten. De rondleiding start
in de foyer Achter de Kerk om 11.30 uur.
De rondleiding kost drie euro (exclusief museumentree). Aanmelden kan via
rondleidingen@museumgouda.nl.

Babyconcert

Genieten van de wintergasten in
het Reeuwijkse plassengebied

Speciaal voor de
allerkleinsten
en
hun ouders verzamelde
Niki
Jacobs de mooiste
wiegeliedjes, slaapliedjes en kinderliedjes uit alle windstreken. Vanuit de intieme, veilige setting
van een prachtige bedoeïenentent neemt
ze de kleintjes mee op reis, naar verre
oorden en exotische bestemmingen. Niki’s
babyconcert is het beste instrument om
de allerkleinsten liefde mee in te blazen.
Ook al kan de baby je nog niet verstaan, op
een dieper niveau wordt alles al lang begrepen. Niki Jacobs zingt en speelt gitaar
en wordt begeleid door Pieter Jan Cramer
op accordeon. De voorstelling is geschikt
voor baby’s van vijf tot veertien maanden. De voorstelling wordt op donderdag
25 februari om 10.00, 11.00 en 12.00 uur
gespeeld. Na afloop van de voorstelling
krijgen alle baby’s een oorkonde voor hun
eerste theaterbezoek. De toegangsprijs
(twintig euro) is voor één baby en één
begeleider. Voor de rest van de familie
zijn tribuneplaatsen beschikbaar van vijf
euro per persoon. Te reserveren via de
kassa aan de Boelekade of telefonisch:
0182-513 750. Meer informatie:
www.goudseschouwburg.nl.

Bluestone in Gouda Studio’s

Noord-Holland belegen kaas
minder zout!

kilo €8,95

Waar kaas betaalbaar is!!
welkom in onze vernieuwde winkel

Korte Groenendaal 8 Gouda
Open van woensdag - vrijdag 8.30 - 17.30
en zaterdag 8.30 - 17.00

Opera Il Trovatore
zaterdag 27 februari
www.goudseschouwburg.nl

Vossenjacht in Cinema Gouda
Back to the 70’s and 80’s in het
Evertshuis
Februari

21

Rouwcafé bij Boek en Troost in Gouda
Spetterende show over heelal in
zorgcentrum Irishof
Excursie ‘bomen in de winter’

Latin Dance Afternoon in Gouda
Studio’s
Dr. Leo Euser over ‘Jeugdzorg’ in
de Agnietenkapel
Ammerstol – Live aan de Lek

Kijk voor het uitgebreide agendabericht
op www.goudafm.nl
Wilt u elke vrijdag de agenda en het nieuws
in uw mailbox ontvangen?
Ga dan naar goudafm.nl en meld u aan
voor de nieuwsbrief.

Colofon
@dekrantvangouda
Uitgever, tevens redactie-adres
Gouda Media Groep B.V.
Crabethstraat 38 D, 2801 AN Gouda
T (0182) 322 456
E redactie@dekrantvangouda.nl
Advertentieverkoop
T (0182) 322 456
E info@goudamediagroep.nl
Verspreiding wekelijkse oplage
De Krant van Gouda; huis-aan-huis in Gouda,
Haastrecht, Reeuwijk en op verspreidingspunten
in Gouderak (1x), Stolwijk (2x) en Gouda (5).
www.dekrantvangouda.nl
Bezorgklachten
T (015) 36 94 070
E suzanne@moersteeverspreiding.nl

2 2 F RA A I E A P PA RT E M E N T E N T E RE E U W I J K

BIJZONDER AANGENAAM WONEN!

Start
bouw!

• Luxe appartementen aan het water
• Nog enkele appartementen aan de voorzijde van
110 - 167 m2, van € 345.000,- tot € 685.000,(incl. parkeerplaats(en) en optie voor een ligplaats)
• Eén tot drie slaapkamers

Nog ENKELE LUXE
APPARTEMENTEN aan
de voorzijde te koop!

• Royale balkons, enkele met tuin
t
aa

• Door realisatie
r van de Randweg is het verkeer
st
er

kk
aan de
Fo voorzijde sterk afgenomen

W

N

O
RK
E
V

T
CH

O

Z

2
ok
Bl

!

B

1
ok
Bl
a

1
ok
Bl

we

s
an

g

m
ut
Zo

rt

a
va
ee
Br

Verkoopinformatie

Ontwikkeling/realisatie

VAN RHIJN BOUW

DUPREE MAKELAARS O.G.
KATWIJK | NIEUW-VENNEP

0182 39 42 00

WONENINDEAQUAMARIJN.NL