You are on page 1of 8

JAK PODNIE SWOJE WIBRACJE?

(CZ 4)
LINK! DO CZCI 3
LINK! DO CZCI 5

To jest oczywiste, e cae stworzenie pochodzi z Boskiej energii. I take ju wiemy, e


najmniejszy element moe istnie jako czysta energia albo nie .... wszystko zaley jak zostaje
uytkowana.
Energia ma rn gsto, dlatego inaczej wibruje, objawia si w pewnych zakresach
czstotliwoci. Nadal jest to zbyt skomplikowane dla wikszej czci ludzkich umysw. Nie
wszyscy potrafi to odebra. Gwnym czynnikiem, ktry ogranicza postrzeganie i zrozumienie
jest to, e wiksza stawka czstotliwoci drga znajduje si poza zasigiem ludzkiej percepcji. A
najwaniejszy powd jest taki, e wikszo ludzi nie ma wiary, by w "co" uwierzy, jeli ju
nie moe zobaczy tego przez swoje zmysy udowadnia, e to czego nie moe dotkn nie
istnieje. Tak, dzisiaj zatracilimy du cz naszych moliwoci, nasze zmysy pi i nadal s
usypiane, choby za pomoc naszej niewiary ..... mao tego, ludzie s pod wpywem osb, ktre
te dziaaj na lepo zdobywajc autorytet podobnych zmysw, w grupie, w tumie .... wielu z
nich dziaa wiadomie, wpywajc poprzez manipulacj i strach; obniaj nasze pola
wiadomoci w konkretnym celu. Tumi nasz duchowy wzrost.
Ponadto, w dzisiejszym wiecie zania si nasz wiadomo na wiele innych sposobw: przez
chemiczne opryski, lekarstwa, a nawet nieodpowiedni muzyk i inne skuteczne wynalazki
zakcajce nasze energetyczne pola. I ponownie kania si czowiecza niewiedza i brak wiary,
np. w chemtrails, miercionone szczepionki, destruktywne elektromagnetyczne fale wysyane w
kierunku ludzi w wiadomym celu. I dziwne, e s jeszcze ludzie, ktrzy prbuj wytumaczy
nam, e to wszystko co nawet widz nasze oczy jest nieprawd, a my band gupkw, ktra da
si
na
takie
rzeczy
nabra.
Ju psy i koty reaguj na dwiki nawet z wyszych wymiarw, wiedz czy s przyjazne czy
wrogie, tote obudmy si i zrozumiejmy otaczajc nas rzeczywisto: ziemsk i t, ktra coraz

czciej objawia si w naszych snach ... to jest cichy szept, ktry nas budzi do czego wicej ....
poobserwujcie wasne zwierzta i uczcie si od nich.

Mona podnie osobiste wibracje pracujc odpowiednio z energiami. Tutaj naley czerpa
wskazwki od tych, ktrzy udowodnili, e wibruj na wyszym poziomie.
Co to znaczy: wibruj na wyszym poziomie? Kim s/byli ci ludzie?
Znani od wiekw w kadej kulturze nauczyciele duchowi, ktrych wysz wiadomo mona
ujrze na kadym kroku. Maj bezporedni kontakt z wyszymi wymiarami i wykonuj swoj
prac na wiele sposobw. Nauczyciele duchowi, uzdrowiciele, ktrzy pracuj nie tylko
fizycznymi metodami, ale i duchem, cz czowieka z lepszym yciem, pomagaj w
oczyszczaniu i kotwicz ludzi w najwyszych fundamentach bytu. To tam zespalamy wszystkie
prawdy
i
manifestujemy
prawdziw
tosamo.
Aby podnie swoje wibracje wan rzecz jest dba o wasne ciao: tylko co to oznacza? Czy
biega codziennie do kosmetyczki? Czy szuka dobrego lekarza?

Zwrmy uwag co jest najwaniejsze dla czowieka ju od chwili narodzin, co odgrywa gwn
rol? ywno i emocje!
Ju noworodki odbierane od piersi matki pacz. ywno jest bardzo wana od chwili
urodzenia do ostatniego dnia ycia, i zastanwcie si ile wkadamy rnych emocji na jej
zdobywanie, przygotowanie ... a pniej na konsekwencje nieprawidowego odywiania ... kiedy
wystpuje choroba, nadwaga a nawet anoreksja .... kiedy wpadamy w nag spoywania
sodyczy, picia kawy, herbaty czy innych apetycznych wynalazkw, ktre nam tylko
przeszkadzaj w normalnym funkcjonowaniu. ywno potrafi zrobi z czowiekiem wszystko!
Wszystko przebiega dobrze kiedy umiemy jedzenie kontrolowa, jest duo gorzej kiedy sobie z
tym nie radzimy. Nie bd w tym miejscu tumaczy, czym bywa przedawkowanie jedzenia, a
zwaszcza tego nieodpowiedniego, np. hamburgera z frytkami na niadanie, czy pizza popijana
sodkim koktajlem.
Cigle mao ludzi bierze pod uwag, e jedzenie wpywa nie tylko na nasze fizyczne ciaa, ale
take na mentalne, emocjonalne i duchowe. Wikszo osb nie dba o prawidowe czenie
ywnoci, ktr spoywaj. A to wane, co z czym jemy, czym popijamy ... nawet w
wegetariaskiej diecie nie mona miesza wszystkich warzyw, owocw (maj rne energie).
Nasze poywienie przeksztaca si w naszych ciaach w energi potrzebn nam do ycia i musi
ze sob wspdziaa na wszystkich poziomach, na kadej drodze .... fizycznej, mentalnej,
emocjonalnej, duchowej. A to okrela nasze zdrowie i jako ycia. Co wybieramy do jedzenia i
wprowadzamy do organizmu decyduje o naszym caym yciu. Wane jest te czy s to zdrowe,
ekologiczne produkty czy zasilane chemi, hormonami, antybiotykami, barwnikami,
konserwantami, sodzikami. Jeli takowe znajd si w naszym systemie musimy liczy si z
tym, e nasze wtroby, nerki tudzie inne organy pracuj ciej, aby przetworzy te wszystkie
chemikalia. Ponadto kiedy spoywamy miso zwierzt, zasilamy si w ich energi, plus strach i
uraz spowodowany ubojem.

Wszystko to zubaa nasz jako energii, przyczynia si do stresu i chorb. Chemikalia to


sztuczna energia, a my wprowadzamy je we wasne ciaa, std w nich tyle awarii. Dramatycznie
nasilaj si choroby, stres, a nawet agresja. Zburzona zostaje naturalna rwnowaga i nasze
pragnienia, na ktre rwnie ma wielki wpyw nasze poywienie. Inaczej wyglda zdrowa
ywno, ktra zasila nas w naturaln energi. Mao kto wie, e biay ry ze wzgldu na swoje
oczyszczenie traci 70% skadnikw odywczych w porwnaniu do brzowego. ywno to
nasze mineray, witaminy, a nie tylko puste kalorie, a tu jeszcze z kadym dniem coraz mocniej
trac na swojej wartoci, ta zdrowa wypierana jest przez GMO i przytacza nas swoj cik
energi.

Kiedy siadasz do codziennego obiadu, zastanw si czy aby to poywienie, ktre masz na
talerzu jest wskazane dla twojego ciaa? Czy soczysta woowina, kopiec ziemniakw
polanych tuszczem, a do tego jeszcze buka z masem jest tym czego potrzebuje twoje ciao ...
choby to wszystko byo podane z zielon zdrow saat? Jeszcze gorzej kiedy sigamy po
narkotyk, tyto, alkohol. Musimy ju wiedzie, e niezdrowa ywno, uywki niszcz zasoby
naszej duchowej energii, nie bez kozery koci mwi: nie oberaj si, nie pij ... stosuj posty .... i
pomyl te o swoich dzieciach, nie daj im tyle cukierkw, ciasteczek, chipsw, batonikw, coca
coli z caym arsenaem sztucznych barwnikw, sodzikw typu aspartam i innych sztucznych
aromatw.

Pamitajmy! Nasze ciao jest wityni Ducha witego i potrzebuje innego pokarmu. W ciele
z
nisk
wibracj
nie
bdzie
mg
zamieszka
Chrystus.
Pomylcie, std nawet w dobrym czowieku bierze si ciemno, cika choroba; Bg jest
wiatem! wiato nie poczy si z ciemnoci, ale czym go wicej tym mocniej wypiera
ciemno. Waciwe odywianie to dobra energia, ktra daje zdrowe ycie, a zdrowe ycie to
rado.
Dzisiaj jestemy bombardowani luksusowymi produktami, a moe to wcale nie taki luksus tylko
nasz ziemski krzy... bo kt bdzie pniej cierpia, jak nie my sami? Na wiecie s tacy, ktrzy
znaj sabe strony czowieka, a w dodatku umiej dobrze zaprezentowa wasne produkty i
wykorzystuj sabe strony ludzi. Tak preparuj nam poywienie, aby nas zniszczy od rodka, w
dodatku robimy to wasnymi rkami, z wasnego wyboru .... kad nam tylko wspaniae
przysmaki na naszych oczach, ktre s w skutkach jak muchomor dla much.
Musimy by zdrowi i peni energii, musimy zatem je aby y, a nie y aby je. Kto na tym
polu nie przestrzega energetycznych zasad, zamiast tworzy zasoby pozytywnej energii tylko j
niszczy. Niezdrowa ywno powoduje u czowieka apati albo agresj, zamyka jego logiczne
mylenie. Wwczas nie otworzymy mocniej wasnych zmysw, zawsze pozostanie nam do
mylenia tylko 3% wasnego mzgu.

Oprcz potgi mzgu w czowieku jest jeszcze wiksza moc - potga energii duchowej, lecz aby
j rozwin potrzeba wielu czynnikw: modlitwa, medytacja, dba o wasne ciao przez
waciwe wiczenia, wyci wszystkie negatywnoci, ktre nie s pozytywn si ducha. Na tej
drodze potrzebna jest rwnie wiara a nie wahado; raz w prawo, raz w lewo ..... naley dooy
stara i zaoferowa Bogu co wicej. W tym przypadku nie wystarczy sobie znale religijnej
grupy, jakiej wiary, ktra nam pasuje ..... musimy sami odnale w sobie zdrowe duchowe
poczenie
z
Bogiem.
Zapamitajcie: zwikszenie mocy duchowych to nie religia, czy inne projekcje, np. joga czy
astralne podre, a nawet czytanie Biblii ... to stworzenie wok siebie logicznego rozumowania
i zdrowego rozsdku, wiara w siebie, spokj ducha, bezwarunkowa mio, wiadome ycie i cel
ycia.
Jeli to wszystko wprowadzisz w ycie i uwierzysz w swoje zwycistwo twoje szanse s
znacznie wiksze. Jeli uwierzysz, e tego nie jeste w stanie zrobi - pewnie nigdy nie zrobisz!
Bez silnej wiary nie mona budowa samego siebie, a tym bardziej prowadzi do wiary innych
ludzi.
Pokj
umysu:
to brak lku, niepokoju, paniki bez wzgldu na zewntrzne okolicznoci. Patrzymy ju jasno w
przyszo
...
i
zadaj
sobie
w
tym
miejscu
pytanie:
kim
ja
jestem,
na
ktrym
polu?
Bezwarunkowa
mio:
-warunkowa
mio
znaczy
co
za
co,
powiedmy
za
pienidze.
-bezwarunkowa oznacza, brak jakichkolwiek warunkw, po prostu - kocham i sam su jak
potrafi...
wiadome
ycie:
postrzega siebie wiadomie i posiada umiejtno patrzenia na inne pola wiadomoci,
wszystko takie jakie jest, a nie tak jak chcemy, jak to bymy sobie yczyli i narzucamy innym
swj sposb bycia. Przestamy si take oszukiwa i tworzy o sobie wiksze mity, ni
pokazuje to rzeczywisto.

Przestamy y w wyimaginowanym wiecie, odrzumy swoje nadmierne pragnienia, opanujmy


swoje saboci, problemy, narzekania, naley umie zrozumie siebie i naprawd uwiadomi
sobie: kim tak naprawd jestemy? Nie wolno swoich wartoci ani zawya, ani zania!
Umiejmy znale nasz prawdziw warto! Ci co yj wiadomie maj w sobie du odwag,
nie chowaj gowy w piasek przed samym sob i nie zwalaj wasnych win na drugie osoby.
Cel
ycia:
czy to jest kreacja mojego ycia czy co wicej? Nasze ycie to nasz may cel, ktry przywieca
kademu z nas ... s jeszcze wiksze cele - rozwizywanie problemw ludzkoci. Nie wszystkim
ludziom jest to dane, tote pki co wykonujmy dobrze prac nad sob. To te moe by praca z
ludmi i dla ludzi, podsuwanie im dobrych rozwiza, pomoc, aby mogli lepiej y, znalezienie
dla nich wolnego czasu kiedy czuj si samotni. Naszym osobistym celem jest wychowanie
dzieci, stworzenie im szczliwego domu, dbanie o rodowisko, walka o pokj, sprawiedliwo.
Wysze cele to ju wiksza misja: budowanie duchowej mocy w twoim kraju, na wiecie,
badania naukowe dla dobra ludzkoci, rozumienie wszystkich grup ludzi, a przy tym kiedy
udzielamy si spoecznie nie chcie czerpa z tego materialnych korzyci.

Dlaczego powinnimy rozwija duchow moc?

Chociaby dlatego, e poprawia jako ycia. Osoba, ktra naprawd kocha nie martwi si o
siebie, yje wiadomie i ma jaki cel ycia, czuje si lepiej. Duo gorzej z tymi, ktrym brakuje
celu ycia, co s okryci pesymizmem, czekaj na katastrofy, kataklizmy i bez przerwy kreuj
rne negatywne emocje, ywi si odpadami ycia, ale prbuj przekona siebie i cay wiat, e
s
najlepszymi
z
najlepszych.
Duchowy wzrost to nie tylko zdrowie fizyczne, rwnie nasze emocje, ktre s dzisiaj czsto
zakamane, obecnie tak wielu ludzi mwi: jestem spokojny, na wysokim duchowym poziomie,
kocham cay wiat .... a to tylko samooszukiwanie si, (jake czsto dla zysku), a w rodku
panuje wielki niepokj i chaos. Kto prawdziwie kocha nie wykrzykuje tego na cay gos, nie
szuka
na
si
mioci,
to
mio
jego
znajduje.
Zdrowie wymaga dobrego odywiania si i waciwych wicze i nie tylko .... pamitaj, e w
kadym procesie ycia jest Bg. W zdrowym ciele, zdrowy duch ... wtedy dopiero wida sens
ycia. I nie bagaj tak mocno Boga o zdrowie, bo ono ley w twoich rkach, a jego utrata to
najczciej
wasna
gupota.

Duo ludzi nie wierzy w siebie, zatrzymuje si po drodze, nerwowo reaguje na wszystko, albo
walczy z caym wiatem, albo si od niego odwraca. Jeszcze gorzej z tymi, ktrzy przeklinaj
innych, nie zostawiaj na nikim suchej nitki... na tych ludzi powinnimy ostro reagowa, bez
wzgldu na to jakiego wroga przeklinaj ... nie pozwalajmy nikomu ywi zych energii ...
nienawi jest potnym paliwem dla negatywnej energii i ludzie, ktrzy to czyni nie s
przyjacimi Boga.
Dobry i sprawiedliwy czowiek jest maym wiatem i nie przeklina nikogo!
Duo rzeczy uniemoliwia nam duchowy rozwj.
Zbior te najbardziej istotne, na ktre mao zwracamy uwagi.

Jeli kochasz warunkowo i tego wymagasz od swoich bliskich - co za co - burzysz swj


wewntrzny spokj, trudno ci zaakceptowa innych. Wtedy wyzwalasz wiele gniewu,
nienawici,
a
nawet
szukasz
zemsty.
Jeli uciekasz od rzeczywistoci lub tumisz swoje pragnienia i emocje, to tylko reakcja
ochronna twojego umysu, ale i wielka niedojrzao, nie umiesz rozwizywa problemw,
czsto zwalasz je na drugie osoby. Wtedy zawizujesz z karm, te problemy wrc do ciebie z
du
nawizk.
W yciu nie naley si ani wstydzi, ani ba kary, wszyscy mamy co za skr. Jeli widzisz, e
kto zawini, pozwl mu naprawi to co zawali, a nie od razu pitnuj .... bo musisz si rwnie
liczy z tym, e ten kto moe ci odesa cay twj gniew i moe to by bardzo bolesne. S tacy,
ktrzy wymagaj wicej czasu, aby co zrozumie, skorygowa, naley umie spojrze na t
sam spraw umysem drugiego czowieka ... i bd inteligentny, aby oddzieli prawd od
kamstwa. Ale jeli widzisz, e kto usilnie popenia te same bdy, a nawet dziaa wiadomie,
aby
dokucza
innym,
oddal
go
od
siebie
....
Najgorsza jest manipulacja, to bardzo brzydka przywara i poda bro. Podobnie jest z prbami
zastraszenia - prba pokazania, kto silniejszy!? Z takimi atrybutami trudno budowa wasn
duchow moc, stworzysz tylko jeszcze jeden bardzo zy wzorzec.

I zawsze pamitaj, e nasz siln twierdz jest Bg!