You are on page 1of 31

John Davies

Jak być szczęśliwym?

Abraham Lincoln powiedział kiedyś: "Większość ludzi jest na tyle szczęśliwa, na ile się na
to sami zdecydują". Patrząc dziś na większość ludzi, widać wyraźnie, że jeszcze się nie
zdecydowali. Szczęście to efekt wyboru - decyzji, jak skutecznie wykorzystywać myśli,
które wpływają i wypływają z umysłu. Myśli, które wpuszczasz, mają wpływ na to, jak
postrzegasz otaczający cię świat. Jeśli jest on wg ciebie ponury, wrogi i nieszczęśliwy,
to twój umysł pełen jest ponurych, wrogich i nieszczęśliwych myśli.

Zmień swoje myśli, a zmienisz swój świat!
Inny sposób myślenia
Kurs ten ma na celu przede wszystkim pomóc ci zrozumieć, że to nie zewnętrzne
wydarzenia w twoim życiu powodują, że czujesz się nieszczęśliwy.
To, co robią i mówią inni, nie może cię unieszczęśliwić. To twoja reakcja na to, co mówią
bądź robią, decyduje o tym, czy wybierasz szczęście czy nieszczęście. Nieszczęście nie
powstaje poza tobą. Nieszczęście pochodzi z wewnątrz. Nieszczęście to stan umysłu - chory
sposób myślenia. Chore myśli dają chore rezultaty. Kurs niniejszy ma na celu pomóc ci
pozbyć się tych nawykowych chorych myśli. Podobnie jak naturalne terapie są
alternatywnym sposobem leczenia ciała, tak i umysł może przejść leczenie poprzez
przyswojenie alternatywnych sposobów myślenia.

Filozofia życiowa W niniejszym kursie przedstawiona jest filozofia oparta na
świadomości, zrozumieniu i akceptacji - nie tylko siebie, ale swojego otoczenia i osób w nim
się znajdujących. Pitagoras, grecki filozof (żyjący ok. 550 r. p.n.e.), naukowiec, mędrzec i
nauczyciel, wymyślił słowo "filozof", które zdefiniował jako "ten, który próbuje się
dowiedzieć". My próbujemy się dowiedzieć, jaki sposób myślenia powoduje więcej
nieszczęścia niż szczęścia w naszym życiu. Kiedy już to odkryjemy, można przedsięwziąć
kroki, aby to zmienić. Czym jest szczęście? Szczęście można opisać jako stan umysłu
wywołany wyższym stanem świadomości - naturalny stan umysłu, mający swe źródło w
zrozumieniu i akceptacji życia, dokładnie takim, jakie ono jest. Jedynym powodem, dla
którego nie jest to naturalny sposób życia dla 99% populacji świata, jest to, że pozwoliliśmy
naszemu ego kontrolować i zdominować naszą świadomość poprzez przekonanie, że
świat powinien robić dokładnie to, czego chcemy, i dawać nam dokładnie to, czego
chcemy. Nasze ego nieustannie nas rozprasza, żądając, byśmy spełniali żądania i potrzeby
jego "zewnętrznej" rzeczywistości, zamiast cieszyć się bogactwem, które można odnaleźć
w rzeczywistości "wewnętrznej". Zawsze mamy wszystkiego na tyle dużo, byśmy byli
szczęśliwi, wystarczy, że skupimy się na radości z tego, co mamy - zamiast martwić się
ciągle tym, że czegoś nam brak. Dlaczego jest tak wiele nieszczęścia? Nieszczęście bierze
się z krócej lub dłużej trwającego rozczarowania, frustracji i napięcia emocjonalnego,
których doświadczamy, kiedy życie nieustannie serwuje nam dokładnie to, czego nie
chcemy zaakceptować.
Zaprzestanie walki Nieszczęście to walka, nieustanne odpychanie rzeczy, których nie
chcemy zaakceptować w swoim życiu. Z drugiej strony, szczęście to po prostu akceptacja !
Kiedy osiągniesz w swoim życiu stan, w którym potrafisz zaakceptować świat dokładnie
taki, jaki jest, odnajdziesz ten nieuchwytny spokój umysłu, który nazywamy szczęściem.

Osoba przebudzona żyje życiem prostej akceptacji - stanem istnienia, w którym umysł
całkowicie przestaje oceniać ludzi bądź warunki. Kiedy już można taki stan

osiągnąć i utrzymać, wraz z nim pojawi się tyle szczęścia, ile zapragniemy.
Świadomość, zrozumienie i akceptacja Tematem tego kursu jest odnowienie umysłu
- pomoc w otwarciu umysłu na rzeczywistość pojętą szerzej niż ta obecnie akceptowana
i rozumiana przez ogół społeczeństwa. Niegdyś uważano, że Ziemia jest płaska - było to
mocno ugruntowane przekonanie tych, którzy twierdzili, że posiadają wiedzę - uczonych i
przywódców tamtych czasów. Eksploracja mórz doprowadziła do zmiany tych przekonań,
a lepsza świadomość kształtu planety doprowadziła w efekcie do zmiany poglądów i
wierzeń. Czasy się zmieniają, a wraz z nimi towarzyszący im światopogląd.
Natura rzeczywistości Rzeczywistość - taka jak postrzega ją ego, jest całkowicie związana
z osobistymi przekonaniami i wierzeniami. Nasze rozumienie życia jest ograniczone przez to,
jak nasze ego postrzega i interpretuje świat nas otaczający. W zbiorowej świadomości naszych
niezbyt odległych przodków istniało przekonanie, że jeśli statki popłyną zbyt daleko w
jakimkolwiek kierunku, to spadną z krawędzi wszechświata - iluzoryczne przekonanie,
które przez długi czas ograniczało ludzi w ich poszukiwaniu wiedzy i zrozumienia. W
tamtych czasach postawy i wierzenia pełne lęku krępowały i ograniczały ludzi, tak samo jak
ograniczają ich dziś.
Pokonywanie iluzorycznych granic – religia to opium! Zakreśla granice myśleniu!
Kolumb, Magellan oraz inni odkrywcy i wizjonerzy, przesuwali, a w końcu również
przekraczali, iluzoryczne granice ludzkich ograniczeń, a w szczególności ograniczający
system wierzeń. Ówcześni ludzie przekonali się i zaakceptowali fakt, że nie ma w morzu
czyhających na nich smoków pożerających statki, tak samo jak nauczyli się akceptować,
że Ziemia jest okrągła, a nie płaska. Wyższa świadomość doprowadziła do lepszego
zrozumienia, które z kolei spowodowało akceptację faktu, że wierzenia i postawy nie
mogą być sztywne i muszą się zmieniać, jeśli człowiek ma rozwijać się i żyć w
pomyślności.

Zdecyduj się na zmianę swojej rzeczywistości
Zmień swoje przekonania i poglądy, a zmienisz swoją rzeczywistość. Jeśli świat wokół
ciebie, twoja obecna rzeczywistość, nie sprzyja wewnętrznemu poczuciu szczęścia i
zadowolenia, rozwiązanie jest oczywiste. Zdecyduj się na zmianę. Świadoma zmiana
zapatrywań i przekonań przeniesie cię na wyższe poziomy świadomości, gdzie
dostrzeżesz to, co jest, a nie to, czego nie ma.

Szczęście to nie nagroda, to sposób życia

Zasłona iluzji, nastawienie umysłu
stworzone przez twoje ego, nie pozwala ci zobaczyć prawdziwej rzeczywistości. Jeśli ego
każe ci w to wątpić, to dlaczego wydaje ci się, że nie możesz doświadczać szczęścia przez
cały czas, a tylko chwilami i przelotnie? Dzieje się tak głównie dlatego, że zgodnie ze swoim
programem z przeszłości wierzysz, że szczęście to coś, na co trzeba sobie zapracować nagroda za walkę - coś, co od czasu do czasu przynosi wytchnienie od poczucia
nieszczęścia, które przysłania twoje postrzeganie życia.

Przebudzenie Mam nadzieję, że ten kurs obudzi coś w tobie - świadomość, która pomoże ci
zrozumieć, że szczęście w życiu to w rzeczywistości kwestia wyboru. Wybierz rodzaj myśli,
które regularnie gościć będą w twoim umyśle, a możesz przekonać się, że szczęście i radość
zawsze były i zawsze będą twoim udziałem.

Moduł pierwszy: Ćwiczenia na poszerzenie świadomości
Nasze umysły były kształtowane przez wiele lat poprzez jednoczesny nań wpływ nawyków w
zachowaniu, restrykcyjnych postaw i sztywnych poglądów. Celem modułu jest otworzenie
naszego umysłu na nieograniczone możliwości nieskończonego wszechświata, który jest w
nas.
Moduł drugi: Forteca
Większość naszego życia przeżywamy kierując się ograniczającym programem umysłuego, któremu brakuje poczucia bezpieczeństwa. Każdy nasz lęk, przekonanie i
ograniczona postawa to cegła, z której zbudowany jest mur naszej osobistej fortecy braku
poczucia bezpieczeństwa. Ponieważ forteca ta, wzniesiona przez nas samych, bardziej nas
więzi niż chroni, musimy uświadomić sobie, jak wpływa ona na nas oraz jakie powinniśmy
podjąć kroki, aby zburzyć jej iluzoryczne mury samoograniczania się.
Moduł trzeci: Ograniczenia umysłu W tym module wyjaśnione jest, jak siła sugestii oraz
ograniczający i nieskuteczny sposób myślenia nie pozwalają nam doświadczać szczęścia.
Moduł czwarty: Prawo przyczyny i skutku Uniwersalne prawo przyczyny i skutku
wpływa na każdy aspekt naszego ziemskiego życia. Wyjaśniamy tu, jak nasze nawyki
przejawiają się jako bezpośredni skutek długotrwałych uzależniających postaw.
Moduł piąty: Walka lub ucieczka W dawnych czasach życie prymitywnego człowieka
zależało od instynktownego mechanizmu walki lub ucieczki. Jest to reakcja instynktowna,
wciąż będąca częścią autonomicznego układu nerwowego współczesnego człowieka, która
skutkuje wieloma z negatywnych reakcji, jakich tak często doświadczamy w naszym
codziennym życiu.
Moduł szósty: Osobowość i postawy W rozdziale tym omówione jest, w jaki sposób
osobowość-ego oraz jej indywidualne postawy kształtują naszą rzeczywistość, to znaczy
nasze postrzeganie siebie, innych oraz otaczającego nas świata.
Moduł siódmy: Potrzeby - konieczność czy uzależnienie? Terapeuci przekonują nas, że
zaspokojenie naszych "potrzeb" to integralna część życia pełnego szczęścia i zadowolenia,
lecz jak wiele z tych tzw. potrzeb jest naprawdę ważnych dla dobrego samopoczucia, a jak
wiele z nich to jedynie nałogowe zachcianki i żądania naszego umysłu zdominowanego
przez ego?
Moduł ósmy: Etykietki a poczucie własnej wartości Nasze krytyczne ego przykleja
etykietki nam samym oraz innym po to, by ocenić naszą wartość. Dobre czy złe, etykietki
są jedynie iluzoryczne i nie mają oparcia w prawdzie. Niniejszy moduł ma na celu
uświadomić nam, jak ograniczająca i destrukcyjna jest natura etykietek.

po której krążyłyby elektrony. że każdy atom to coś więcej niż suma jego masy. które kontrolują i dominują zachowanie większości nieświadomych ludzi na Ziemi. które tworzą neutrony i protony. restrykcyjne podejście do życia i sztywne poglądy. oprócz pustej przestrzeni. a dostrzeżesz podobieństwo pomiędzy krzesłem a sobą samym. Niezwykłe jest to.Moduł dziewiąty: Niższe poziomy świadomości W rozdziale opisane są trzy niższe poziomy świadomości. Chociaż ruchy te są zbyt delikatne. . a wokół niego po orbicie wirują z zawrotną prędkością elektrony. Chociaż krzesło samo w sobie wydaje się stałe. to zbiór molekuł. pomiędzy którymi jest dużo przestrzeni. byś mógł je poczuć. że nasze własne ciało składa się z podobnego zbioru szybko poruszających się cząsteczek. Co wypełnia przestrzeń pomiędzy ziarnem groszku a płotem? Najwyraźniej nic. W skład atomu wchodzi jądro. Jedyną różnicą pomiędzy tobą a krzesłem jest forma i świadomość. a orbita.                Moduł dziesiąty: Obowiązki i uzależniające żądania Moduł jedenasty: Zaprogramowany brak szczęścia Moduł dwunasty: Obserwacja myśli Moduł trzynasty: Przerwa na spokój Moduł czternasty: Programowanie preferencji Moduł piętnasty: Sposób wyboru Metoda arkusza wyboru Moduł szesnasty: Zmień żądania na preferencje Moduł siedemnasty: Rozpoznawanie uzależniających żądań Profil podstawowych potrzeb ego Moduł osiemnasty: Co kryje się za maską? Dokładne określanie uzależniających żądań Moduł dziewiętnasty: Oczyszczenie emocji Moduł dwudziesty: Współczucie Moduł dwudziesty pierwszy: Samoakceptacja Moduł pierwszy: Ćwiczenia na poszerzenie świadomości Nasze umysły były kształtowane przez wiele lat poprzez jednoczesny nań wpływ nawyków w zachowaniu. Czy czujesz. Teraz przez chwilę rozważ fakt. które z kolei składają się z atomów. Od mikrokosmosu elektronów na orbicie do makrokosmosu planet krążących wokół Słońca. Gdyby atom powiększyć do rozmiarów boiska piłkarskiego. Krzesło nie jest tak solidne i stałe. jego atomowa struktura nieustannie wibruje. Celem niniejszego modułu jest otworzenie naszego umysłu na nieograniczone możliwości nieskończonego wszechświata. jednak mają miejsce. jak i krzesło jesteście stworzeni z tej samej substancji. jego jądro byłoby nie większe niż ziarno groszku. Masa. Zarówno ty. który jest w nas. Od mikrokosmosu do makrokosmosu Teraz zastanów się nad cudowną harmonią i równowagą układu słonecznego. jak mówią ci twoje oczy i świadomość. z której składa się krzesło. że twoje krzesło się porusza? W rzeczywistości jest to kipiąca masa ruchu. wypadałaby w okolicy płotu otaczającego to boisko.

ja i wszechświat jesteśmy jednym i wraz z wszechświatem istniejemy w jakimś celu. Strach i brak poczucia bezpieczeństwa ego. że jest więcej gwiazd we wszechświecie niż ziaren piasku na wszystkich plażach świata. To. tzn. Pogląd. składająca się z około miliarda gwiazd. jaki światło pokonuje w ciągu roku. Weź duże drugie śniadanie Gdybyśmy chcieli dotrzeć do Alfa Centauri. i drży. że musimy o nich mówić w kategorii lat świetlnych. ponieważ postrzega siebie. boi się również.Energia elektromagnetyczna. najjaśniejsza (potrójna) gwiazda gwiazdozbioru Centaur. Rzecz w tym. z których każda składa się przynajmniej ze 100 miliardów gwiazd! Naukowcy szacują. która utrzymuje planety na orbicie okołosłonecznej. Kuląc się za murami fortecy niepewności. Spójrzmy z jeszcze szerszej perspektywy. ego nie tylko wierzy. którą nazywamy Drogą Mleczną. Najbliższą galaktyką jest galaktyka Andromedy oddalona o 2 500 000 lat świetlnych od nas. co wydaje się być dokładnie zaplanowanym aktem twórczym . materii i energii. istniejącej bez określonego celu. Światło porusza się z prędkością 300 000 km/sek. że cały wszechświat jest na wyciągnięcie ręki. Obieg po orbicie. symetrii. Statek kosmiczny podróżujący z prędkością światła dotarłby do centrum tej galaktyki po 25 000 ziemskich lat. jest tym samym.cudowną kombinacją harmonii. nie mają odniesienia w wyższym stanie świadomości twojej prawdziwej jaźni. co tworzy ten niepojęty bezmiar przestrzeni. patrząc na ten cud harmonii i równowagi. Podróż z jednego końca galaktyki na drugi trwałaby 100 000 lat. przerażającym i przypadkowym wszechświecie. samotną w całym bezdusznym. równowagi i celu. że liczba plaż i ziaren piasku jest ograniczona. wychylając się ze swojego naturalnego środowiska strachu i braku bezpieczeństwa. Dystans. że nie jesteś nic nieznaczącą odrobiną kosmicznego pyłu. wraz z Beta Centauri wyznacza główną oś krzyża południa). Zastanówmy się przez chwilę nad ogromem tej spiralnej galaktyki. o których tu mowa. Ty. najjaśniejszej gwiazdy w naszej galaktyce. dystansu. Ego kontra świat Teraz ego. z czego ja i ty jesteśmy stworzeni. a wszystko jest wzajemnie ze sobą połączone. podczas gdy wszechświat i liczba znajdujących się w nim gwiazd jest nieograniczona. pamiętaj o tym. Cała galaktyka. która utrzymuje stały ruch i wibracje w obrębie atomu. jest tą samą energią. . czyli 1 080 000 000 km/h. oddzielonego od wszechświata. sama wiruje po eliptycznej orbicie wokół własnego środka ciężkości. Odległościom tak wielkim. jako coś odizolowanego. Naprawdę jesteś połączony ze wszystkim. której środkiem jest centrum naszej galaktyki. najwyraźniej jest sprzeczne z tym. trwa 240 milionów lat. że cały świat jest przeciwko niemu. jaki światło pokonuje w ciągu roku świetlnego to około 9 500 000 000 000 km. potrzebowalibyśmy jedzenia i lektury na 4-5 lat. I co z tego? A co to wszystko ma z tobą wspólnego? To proste. rozgląda się dookoła. Jeżeli trudno jest przyjąć to do wiadomości. Nie ma koncepcji spójności i jedności. Obiektywy najsilniejszych teleskopów zwrócone są w najodleglejsze zakątki znanego nam wszechświata (10 miliardów lat świetlnych stąd) i pozwalają zaobserwować kolejne 100 miliardów galaktyk. że wszechświat jest przypadkową zbieraniną materii. Przyjrzyjmy się ogromnym odległościom. Ta sama energia utrzymuje Układ Słoneczny na swoim miejscu w obrębie większego makrokosmosu naszej galaktyki. tak jak wszystko jest połączone z Tobą. (Alfa Centauri.

którą sami wznieśliśmy. Więzienie Jaźni Nasza forteca wcale nas jednak nie chroni. Wierząc.ze swoją jaźnią. aby były one chronione za wszelką cenę. tak długo będziemy zakładać. O tym właśnie jest ten kurs . którzy chcą ci to odebrać . Żyjemy w osamotnieniu i poczuciu izolacji za murami fortecy. Moduł drugi: Forteca Zamiast otworzyć się na innych. to właśnie obrona tej fortecy wzmacnia postawy i przekonania. żyjemy jak w bagnie. usiłując zabezpieczyć się przed dalszymi ranami. spętani więzami braku poczucia bezpieczeństwa. Być może "będziesz bogaty. atakujemy ją całą. a dotychczas większość ludzi na Ziemi wybrało drogę ego. jak zwykle. posiadać to lub stracić. dzięki któremu możesz mieć to wszystko. Każda cegła tego muru symbolizuje coś. to natychmiast weźmiemy odwet. co ci zostało . Forteca jest przechowalnią naszego "znaczenia". co wzmacnia i podbudowuje jego własną interpretację rzeczywistości. co złe. żyć szczęśliwie. Walka przeciwko całemu światu nigdy nie będzie dobrym rozwiązaniem. którym jest twoja jaźń? Wybór. Brak poczucia bezpieczeństwa wywołuje atak Wyobraźmy sobie kłótnię pomiędzy dwiema osobami odmiennego wyznania. odniesiesz sukces". czego nauczyliśmy się w formie wartości. wierzeń. Następnie każda ze stron stawia opór. co dobre. czy wolałbyś poszerzyć swój umysł i poszybować w bezkresną przestrzeń wszechświata. z których wzniesiony został mur. całe życie gromadzi tego typu rzeczy. Zawsze miałeś możliwość wyboru. spętany żądaniami ego. że mógłbyś to wszystko stracić? To właśnie oferuje ci ten kurs. Oczywiście obrona zostaje wzmocniona i w ramach dywersji rozpoczynamy przeciwnatarcie. Ego. jest dla nas mentalnym i duchowym więzieniem. wiedzy i postaw. która się broni. izolujemy się od większej wspólnoty. Jedna z nich kwestionuje religijne wierzenia drugiej. Wysłuchanie czyjegoś innego punktu widzenia z otwartym umysłem jest nie do zaakceptowania dla ego. Forteca atakowana jest fortecą. przekonań. czy pozytywne postawy. Niestety. Otwarta komunikacja jest niemożliwa dopóty. jaką jest ludzkość. iż musisz walczyć ze wszystkimi. a mimo to być szczęśliwym z tym. należy do ciebie. urzędem podatkowym. zamiast starać się zrozumieć. Ego żąda. oszukiwany przez iluzje ego. Patrząc na smutną historię ludzkości. Nasz umysł. że każdy konflikt jest walką między tym. co znaczy. że będziesz uważał. dopóki każdy jest zajęty "koniecznością" obrony swojej fortecy. postrzegane przez pryzmat braku poczucia bezpieczeństwa i strachu. Nowy sposób myślenia. ale wtedy pełne lęku ego sprawi. w strachu. czy to są negatywne. chyba musiałbyś się zgodzić. Ograniczenia ciasnego umysłu Tak długo. Dyskusje wzmacniają mury Jeżeli ktokolwiek zagrozi naszemu poczuciu bezpieczeństwa poprzez śmiałe podważenie naszych murów. a tym.Poznaj siebie Czy chcesz żyć samotnie. że atakując jedną jej część.złodziejami. które potem wykorzystujemy do wzmacniania otaczającego nas muru. jak nasza możliwość zaakceptowania punktu widzenia innych jest ograniczona. że jesteśmy oddzieleni od nieskończonej jedności wszechświata. . jest w stanie bezwarunkowo zaakceptować jedynie to. eks-małżonką/małżonkiem. odnieść sukces. iż atak jest odpowiednią reakcją na czyjąś odmienną opinię. Jej mury zostały wzniesione z braku poczucia bezpieczeństwa oraz z nałogowych zachowań ego. Nie ma znaczenia.o dokonywaniu wyborów. wprost przeciwnie. że ta droga nie wyszła nam na dobre. Czyż nie wolałbyś być bogaty. nie martwiąc się. a także będziemy uważać.

ale wie z pewnością. to wyjdziemy z naszej fortecy. To. Lepsza komunikacja prowadzi do zrozumienia Nieskuteczna komunikacja z innymi jest najczęściej spowodowana starciem pomiędzy naszymi ego. Moduł trzeci: Ograniczenia umysłu Nie nauczono nas. Kiedy naprawdę zdecydujemy się słuchać. jakbyś mówił: "Trzymam ego na uwięzi. co widzą ze swojej fortecy. jaki w ogóle można dać. Jestem gotów wysłuchać cię najpierw. Z tego aktu akceptacji i prawdziwej chęci wysłuchania innych zaczną w tobie kiełkować i wzrastać nasiona zrozumienia. że nasza rzeczywistość nie jest tą jedyną i niepodważalną. co słyszymy. żeby zaakceptować wyższość punktu widzenia drugiej osoby. Być może będziemy musieli nawet zmienić nasz punkt widzenia w reakcji na to. wartości i potrzeby ego sprawiły mi przyjemność". bezwarunkowego porozumienia. w jakiś dziwny sposób po prostu pogubił się. co inni mają do powiedzenia. Obawa przed zmianami Boimy się słuchać. by podejście i poglądy innych sprawiały nam przyjemność. prawdopodobnie także i pradziadkowie mówili to samo. opierając się na tym. Wystarczy spojrzeć na stan naszego obecnego świata. gdyż możemy odkryć. a w konsekwencji będziemy musieli zburzyć część naszej fortecy i odbudować zgodnie z nowymi poglądami. iż ludziom jest łatwiej mówić do innych. W ten sposób ofiarujesz jeden z najcenniejszych podarunków. Ego nie lubi. Opuszczenie zwodzonego mostu prowadzącego do zaufania Opuszczenie zwodzonego mostu z twojej fortecy jest znakiem zaufania. a niżeli wysłuchaniem. gdzieś. Zaproszenie do otwartej komunikacji Akt zaufania jakim jest opuszczenie mostu zwodzonego sygnalizuje drugiej osobie twoją gotowość do otwartego.Słuchanie wymaga odwagi Słuchanie z otwartym umysłem wymaga odwagi. aby przyznać. . by twoje idee. by to sobie uświadomić. Jesteś przygotowany. zanim przerodzą się one w "oblężenie wojenne czyjejś fortecy". Pragniesz słuchać tego. co ma. ponieważ wymaga od nas. co usłyszymy. jaką ma sposób postrzegania rzeczywistości przez inną osobę. To tak. że byliśmy w błędzie. jakie zgromadziła aż do danej chwili. jak mu się udowadnia błędy. magnetowidów i pralek. Zamierzam pozwolić. Problem w tym. nie wiedząc. dziadkowie. przez co wciąż te same nałogowe błędy przekazywane były z pokolenia na pokolenie. Kolejne części tego kursu mają na celu odnalezienie dróg prowadzących do skuteczniejszego porozumiewania się oraz zapobiegania konfliktom. które upierają się. Mamy instrukcję obsługi samochodów. ponieważ boimy się zmian. to nie to! Musi istnieć lepszy sposób na życie Twoi rodzice. Ale to właśnie rodzice nauczyli cię robić te same błędy. że oni także nie mieli podręcznika. że zmienimy zdanie. Większość z nas żyje. jak wszystko wygląda z fortecy drugiej osoby. i dlatego woli trzymać umysł w zamknięciu. Musimy pogodzić się z tym. jak skutecznie i w pełni wykorzystywać możliwości naszego umysłu. które przekazali im ich rodzice! Ktoś. Dla ego jest to ryzykowne. ale nie ma instrukcji obsługi naszego umysłu. że to. Potrzebujemy zatem odwagi. że doświadczenia innych są ważne i warte wysłuchania. że myliliśmy się! Zauważyłeś. czego nauczyli nas nasi rodzice i inni ludzie. że wszystkie poprawne odpowiedzi znajdują się we wnętrzu ich fortec. aby przekonać się na własne oczy. Uznajesz wartość. co ty widzisz ze swojej. ponieważ większość ludzi jest zainteresowana przedstawianiem tego. Dorastaliśmy. aby wkroczyć w ich świat i spojrzeć na rzeczywistość przez zabarykadowane okno ich własnych fortec. może sprawić. czego tak naprawdę chce od życia. oraz znaczenie doświadczenia. niż ich słuchać? Dzieje się tak dlatego.

Nauczono nas. a lepiej sobie poradzisz To bardzo prosta zasada. która myśli. Gdy coś lepiej znamy. Hipnoza i siła sugestii Hipnotyzerzy udowodnili ponad wszelką wątpliwość. które miały prowadzić nas do szczęścia są po prostu nieskuteczne! Nie działały w przeszłości i teraz także nie zadziałają. możemy przytoczyć analogię do góry lodowej. zwany hipnozą. jak wielki wpływ ma na nas podświadomość w rzeczywistości. zatrzymujemy się na światłach itd. czy może jesteś gotowy. podczas gdy cały nasz świadomy umysł jest skoncentrowany na rozmowie z pasażerem siedzącym obok. Mózg jest fizycznym łącznikiem między świadomością. iż świadomość również może się zrelaksować. Sugeruje. skręcamy. w godzinach szczytu. Włączamy kierunkowskazy. marudząc. Stare metody myślenia. nie mamy na myśli mózgu. która kontroluje naszą jazdę. i teraz jest czas. że ciało jest tak zrelaksowane. by . Większość z nas kręci się w kółko. której używam. jakby na automatycznym pilocie. Świadomość Świadomość to ta część umysłu. by zrobiła sobie na jakiś czas przerwę. w rzeczywistości reagujesz na lekcje pochodzące z wcześniejszych wspomnień przechowywanych w segregatorach i na twardym dysku naszej podświadomości. nazwał to Nieświadomością Zbiorową. że jest w tym zdaniu ziarno prawdy. by pisać te słowa. wszystkie wcześniejsze doświadczenia i wszystko to. Wielu z nas prowadziło samochód. że życie to tylko same problemy. że podświadomość nieustannie i całkowicie reaguje na sugestie. Podświadomość Gdy działasz nie-świadomie. hamujemy. Nie myślimy za pomocą mózgu. Dopóki nie dostrzeżemy i nie zaakceptujemy tego.Czy masz zamiar nauczyć kolejne pokolenie tych samych błędów. służy tylko wzmocnieniu myśli. kompletnie nie zdajemy sobie sprawy z tego. czego kiedykolwiek się nauczyliśmy. procesor. lepiej sobie z tym radzimy. byś mógł zmienić także i siebie. kiedy ukończysz niniejszy kurs. Tam znajdują się wszystkie nasze wspomnienia. jadąc do pracy w korkach. Nawet w trakcie lekkiego stanu hipnozy. Sugeruje. To elektroniczna deska rozdzielcza. do czasu. Według niektórych. odwołuje się hipnotyzer. Nadszedł czas na zmiany W razie gdybyś nie zauważył. i której ty używasz. kiedy wprowadza cię w odmienny stan świadomości. prawdopodobnie przyznasz. nazywanej Uniwersalnym Umysłem. świat się zmienia. Podświadomość to znacznie większa część naszego umysłu. Można porównać naszą podświadomość do ukrytej części góry lodowej. że jedynym problemem w naszym życiu jest niewłaściwe wykorzystywanie twórczej mocy naszego umysłu.podświadomość. jak się unieszczęśliwiać Choć na razie być może tego nie dostrzegasz. który według innych ma nam przynieść szczęście. W większości przypadków. ponieważ hipnotyzer poprzez podawanie sugestii świadomemu umysłowi przejmuje jego rolę. Świadomy umysł jest siedzibą osobowości ego. i nie zdaje sobie sprawy z tego. nie możemy się rozwijać.. człowiek zareaguje na sugestie wprowadzone do jego podświadomości przez hipnotyzera. który reaguje na napływające z umysłu impulsy myślowe. by je przeczytać i zrozumieć. Świadomość i podświadomość Każda istota ludzka posiada umysł. on jedynie interpretuje wiadomości pochodzące od umysłu i przetwarza je poprzez impulsy elektryczne na ruchy. podświadomość każdej jednostki jest częścią znacznie większej całości. Dzieje się tak. Pozostała część ukrywa się przed naszym wzrokiem pod powierzchnią oceanu. Tylko jedna ósma góry lodowej jest widoczna dla ludzkiego oka. Carl Gustav Jung. To ta część umysłu. Prawie każdy sposób. Sugeruje. To właśnie do tej podświadomości. Kiedy mówimy o umyśle. czuje i działa w obecnym momencie. a w umyśle każdego człowieka istnieje ogromna cześć. By to unaocznić. która nieustannie wpływa na nasze myśli i zachowanie . podświadomością i resztą naszego ciała. szwajcarski psychiatra. uczuć i zachowań. które zwykle prowadzą nas dokładnie w przeciwnym kierunku. by zmienić coś na lepsze? Pogłębiaj swoją wiedzę.

gdzie każda uzależniająca myśl z niższych poziomów świadomości. więc niech tak się stanie . i w ten sposób pozwala ego wpuścić do potężnej podświadomości kolejną negatywną sugestię. że tak nie jest. Zapodana sugestia to zmęczenie. że jest bezwartościowy. nie są one akceptowaną częścią systemu wierzeń danej osoby. Na przykład. Strażnik Świadomy umysł . I w tym miejscu ego przekracza swoje kompetencje jako służącego. ale zniszczenie już nastąpiło. wierzy w to. To właśnie w tym miejscu myśl staje się rzeczywistością! Jak sugestie wpływają na podświadomość? Gdy krytyczna świadomość jest uśpiona. co mu się każe Gdy tylko ktoś próbuje rzucić palenie. a świadomość obiektu poszła "spać".po prostu dostaje rozkaz i się mu podporządkowuje. Umysł robi tylko to. poprzez myśli. Autosugestia pozwala na poród bez bólu. Po prostu trzyma cię ono w stanie permanentnej autohipnozy. że nie są wiernymi przekonaniami świadomości i dlatego nie są przekazywane do podświadomości. Podświadomość bez zastrzeżeń przyjmuje każdą sugestię. Ego stoi na straży twojej podświadomości i jak nadgorliwy wyznawca po prostu odrzuca wszelkie sugestie. spowodowana przez ego. a nawet przeszyć ciało metalowym kolcem. wpływ na podatną podświadomość jest niezwykle silny. Zakres jego ograniczających przekonań nieustannie sugeruje twojej podświadomości. rozbicie cegły głową. które nie zgadzają się z jego ograniczonym systemem wierzeń. Poczucie własnej wartości i moc sugestii System wierzeń społeczeństwa mówi. podświadomość chwyta każdą podaną sugestię i przyjmuje ją jako prawdę absolutną.jestem do niczego .będzie mu trudno". jest to. mówi do siebie lub innych: "Rety. Niezwykłe rzeczy Autosugestia pozwala hinduskiemu "świętemu" boso chodzić po gorących węglach. jeśli masz pracę i płacisz podatki. która wpuszczona do podświadomości. wyrwanie zęba bez znieczulenia. która posłusznie odpowiada ziewnięciem. że chcesz żyć w ograniczony sposób. Sugestia. ile wnosimy w społeczeństwo. że nasza wartość zależy od tego. które generujemy. jest przechowywana i wierzy się w nią jak w absolutną prawdę! Autohipnoza. że trudno jest rzucić palenie. Inni będą go próbowali przekonać. będący superkrytykiem. a jeśli odciągnie się jej uwagę . Wmówione zmęczenie By zrozumieć. Jednym słowem. bez śladu bólu czy krwawienia. Mówi do siebie: "Szef mówi. Siła kreatywnej sugestii pomaga hinduskiemu adeptowi przebić się na wylot metalowym kolcem i nie czuć bólu lub upływu krwi. staje się ograniczającą sugestią. jest tak prosta i tak szkodliwa jak w podanym przykładzie! Twórcza moc umysłu Umysł naprawdę ma władzę nad materią i to właśnie my tworzymy naszą materialną rzeczywistość w każdej sekundzie każdego dnia. która pracę traci albo nie może jej dostać. Rolą podświadomości nie jest krytykowanie tego ewidentnie pesymistycznego i negatywnego podejścia .ego. które nie pasują do jego zasad. Gdy takie stwierdzenia zostają poparte silnymi emocjami. Gdy pozwalasz. jak subtelne. Również tak zwane "placebo" jest przykładem na potęgę autosugestii. po prostu odrzuca wszelkie myśli.jestem nikim". lecz potężne są autosugestie. a jedynym powodem. została już przyjęta do podświadomości. jak w hipnozie.ego. Więc osoba.hipnotyzer może zwrócić się bezpośrednio do podświadomości posiadającej ogromną moc. przejawia się jako uzależnione i ograniczone zachowanie. jesteś wartościowy. jest strażnikiem podświadomości.oczy się zamknęły. poddajesz się jego hipnotycznemu wpływowi. i pozwala sugestii przejść do podświadomości. Wpada on w lekki trans przypominający . Świadomość . jak to trudno rzucić palenie". ego przestaje krytykować. może powiedzieć sobie: "nie mam pracy . by kierowało tobą ego. gdzie wspierana przez system wierzeń ego. rozważmy przypadek osoby siedzącej naprzeciw ciebie i ziewającej. co zwykle ma miejsce w takich sytuacjach. dla którego wszystkie nasze myśli nie stają się rzeczywistością. Ponieważ ziewanie i zmęczenie pasuje do jego systemu wierzeń. co słyszy.

nienawiść. lecz przeciwnie skierowanej. by zmienić twoje życie. Pozwól odejść przeszłości Ograniczone myślenie jest powodem wszelkich nieszczęść w twoim życiu w przeszłości. Moduł czwarty: Prawo przyczyny i skutku Próbując zrozumieć powody naszego postępowania. nasza egoistyczna maska. a na jego uprzednio niezmąconej powierzchni pojawią się fale rozchodzące się odśrodkowo. odrzuć złość i inne negatywne emocje. krytykowanie. To wiara w te i podobne emocje trzyma cię w niewoli. zawiść. którą akceptuje hinduski "święty". jeśli jest on tylko myślą? Ocenianie. W rzeczywistości niemalże wszystko. Ograniczamy siebie i naszą naturalną zdolność do szczęścia tylko poprzez nasze błędne postawy i wierzenia. zazdrość. Jego badania pokazały. Jego umysł uruchamia program wyuczonych wierzeń i uwarunkowań (wewnętrzna kreatywność) a myśli te są projektowane na świat zewnętrzny i manifestują się w fizycznym świecie zewnętrznej rzeczywistości. najprawdopodobniej zagramy wg kolejnego scenariusza prawa przyczyny i skutku. to twoje własne myśli Jesteśmy tak głęboko zaślepieni przez uwarunkowania naszego społeczeństwa prowadzonego przez ego. by tak uczyniło. i umysł. Czemu być ograniczonym przez strach. a także unieszczęśliwia cię w teraźniejszości. co wydaje się nielogicznie i niemożliwe w obrębie naszego ograniczonego systemu wierzeń. Trzecie prawo dynamiki Newtona ma swoje źródło w prawie przyczyny i skutku. byś w przyszłości był nieszczęśliwy. Zacznij teraz. wspierany przez emocje jego silnych wierzeń religijnych. Stres wywołuje konflikt (prawo przyczyny i skutku) Za każdym razem. Jeśli wrzucisz duży kamień do . co nam się przytrafia. jednak przestań się obwiniać. cynizm. Zacznij teraz! Zapomnij o problemach przeszłości. która ma moc. jest rzeczywistością. Osobowość. Jesteś jedyną osobą. czy podejmiesz raczej decyzje o zmianie właśnie tu i teraz? Czas na całkowite odrzucenie wszystkich negatywnych i ograniczających przekonań uwarunkowanych przeszłością. Czy pozwolisz. gniew . mówi ciału. jej przyczynę lub bodziec. że staliśmy się ślepi na intuicyjne podpowiedzi pochodzące od naszego podświadomego umysłu. Reakcja lub skutek są bezpośrednio związane z tym. lecz przeciwnie skierowaną. sugeruje podświadomości. w fortecy strachu ego. które one prezentowały. Tak. że każda siła lub działanie we wszechświecie powoduje reakcję równą co do wartości. które przywiązują cię do przeszłości.wszystkie te emocje są pełne strachu i pochodzą z naszego ograniczonego ego. Wrzuć kamień do stawu. które doprowadziły cię do życia w braku szczęścia i poczucia spełnienia. powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na powszechnie znane prawo przyczyny i skutku. pojmij lekcje. rozpraszając energię w myśl zasady reakcji równej co do wartości.stan relaksacji. co cię ogranicza. jak postrzegamy naturę oraz siłę bodźca. poprzez zmianę nastawienia umysłu. opiera się na prawie przyczyny i skutku. Jedyne. odgrywa dużą rolę przy wyborze reakcji danej osoby na określoną sytuację. Poprzez ciągłe obwinianie się za przeszłość i rozpamiętywanie swoich błędów. Słuchamy tylko natarczywych wskazówek z niższych poziomów świadomości ego. kiedy nasze ego doprowadza do konfliktu z inną osobą. przyczyniasz się tylko do wzmocnienia ograniczonych i uzależniających programów. Psychologowie i terapeuci dobrze znają tę teorię i dla swoich celów nazywają ją prawem bodźca i reakcji. że to jest absolutnie możliwe. To. w ciemności.

Głównym powodem konfliktu w związku są nieskuteczne i ograniczające postawy. Gdy tylko para uświadomi sobie. byśmy umieli uświadomić sobie i zmienić nasze ograniczające postawy.sytuację. a fale będą małe. efektem takiego sposobu myślenia. nasilił się w domu poprzez reakcję na krytyczną uwagę żony. Reakcja męża mogła być uzależniona od postawy przejętej od ojca. ale również poprzez świadomy wybór bardziej pozytywnej i konstruktywnej reakcji. jak jego ojciec mówi: "Po ciężkim dniu pracy mężczyzna nie powinien być krytykowany ani poniżany w bezpiecznym zaciszu swojego własnego domu".stawu. to uwolnienie tego stresu będzie równie gwałtowne. schronieniem. która wywoła w nas silny stres. Konflikt rodzinny Krytyczny komentarz żony (bodziec) może wywołać złośliwą ripostę (reakcję) zestresowanego męża i doprowadzić do typowej awantury rodzinnej. Zakorzenione zachowania Działanie prawa przyczyny i skutku może stopniowo stać się częścią naszego zachowania. nie tylko poprzez przyjęcie postaw. Reakcja warunkowa W większości sytuacji reakcja na odosobniony przypadek jest w rzeczywistości reakcją związaną z postawami wynikającymi z doświadczeń całego życia. jeśli mamy odzyskać spokój i dobre samopoczucie w życiu. będzie głównym elementem dalszych modułów niniejszego kursu.W ciągu naszego życia każdy z nas spotkał się z uzależniającymi wymaganiami i ważne jest. które z nieefektywnych postaw (przyczyna) powodują bardzo emocjonalne reakcje i wrogie zachowanie (skutek). .konfliktu rodzinnego. Wrzuć mały kamień. w efekcie natychmiast pojawią się duże fale. a każdy z "zawodników" usiłuje zdobyć przewagę. w której emocje wymykają się spod kontroli. Niekiedy nieporozumienia przypominają przedłużającą się w nieskończoność wymianę piłek . Nauka. Reakcja męża jest nawykiem. Konflikt małżeński Zbyt często pary dopatrują się przyczyn częstych kłótni w problemach i kwestiach małżeńskich. W tym przypadku stres męża powstały w pracy. w którym przejawia się brak poczucia bezpieczeństwa. będzie w stanie podjąć kroki mające na celu zmianę swojego zachowania. które łatwiej zaakceptować. Przyczyna (krytyczny komentarz) i skutek (złośliwa riposta) wiążą się zazwyczaj z konkretnym wpływem otoczenia i typową postawą. którą da się zaprogramować. by zainterweniować i położyć kres temu procesowi. Jeżeli przyzwolimy na sytuację. który pozornie nie ma końca. chyba że znajdziemy jakiś inny sposób na to. Nie są one powodem niezgody .są one tylko symptomem. Jego umysł mówi mu. że jego dom jest jego zamkiem. Na przykład mógł często słyszeć. jak zmienić swoją postawę i reakcje. co prowadzi do uzależniającego zachowania .

musiałeś reagować odruchowo. Terapeuci opisują ten typ interwencji jako wprowadzenie reakcji pośredniczącej. otwarta walka nie może zakończyć się zwycięstwem. 14. jaką posiadasz.. Prawdopodobnie już słyszałeś o mediatorach wzywanych do rozwiązywania konfliktów pomiędzy firmą budowlaną i związkami zawodowymi. automatycznie. Mediator jest pośrednikiem. więc rozmowa była wykluczona. Jeżeli jedyna broń. W niebezpiecznym i niepewnym świecie ludzie musieli mieć coś. W jaki sposób zrozumienie eliminuje stres? Zrozumienie związku pomiędzy przyczyną a skutkiem w relacjach z ludźmi. Działanie zaplanowane w reakcji na konflikt nazywane jest "reakcją pośredniczącą" (patrz moduły 13. zazdrość. zanim przerodzi się ona w otwarty konflikt. w odniesieniu do innych . którego rolą jest interwencja i załagodzenie sytuacji. Ówcześni ludzie wytworzyli więc wewnętrzny mechanizm przetrwania instynkt samozachowawczy. Gdy już będziesz w stanie zrozumieć związek pomiędzy przyczyną a skutkiem . złość. a ty. to kij i własne ciało.Wprowadzenie reakcji pośredniczącej /Schemat mediacji/ Gdzieś pomiędzy przyczyną i skutkiem musi zostać wprowadzony czynnik pośredniczący. musisz podjąć decyzję. w ich postawach i otoczeniu jest bardzo ważnym elementem na drodze zrozumienia ludzkiego zachowania. kto próbuje załagodzić konflikt pomiędzy walczącymi stronami. a jego skuteczność zależała od reakcji i refleksu. będąc przerażony i napięty. otoczeniu. 15). Ostrzeżenie!.w swoim życiu. co pozwoliłoby im przeżyć. zawstydzenie i inne ograniczenia ego. takie jak: stres.wysłać oddziały wojskowe! . kimś. Uzależniające wymagania ego Uzależniające i pełne roszczeń postawy niższego umysłu (ego) są w większości odpowiedzialne za brak szczęścia w ludzkim życiu. czy uciekać? Czerwony alarm . Ostrzeżenie! Gdy stawałeś twarzą w twarz z głodnym tygrysem.. Mamy tu bardzo stresującą sytuację. aby być o krok do przodu przed ostrymi zębami głodnych tygrysów i innych groźnych drapieżników. Nie można z nim negocjować.będziesz w stanie przewidywać niepożądane reakcje emocjonalne. od której będzie zależało twoje życie. Wybór odpowiednich reakcji pośredniczących w odpowiedzi na uzależniające wymagania bardzo ci pomoże w poszukiwaniu szczęścia Moduł piąty: Walka lub ucieczka Tysiące lat temu przetrwanie było głównym zajęciem dla ówczesnych ludzi. Czy postanawiasz zostać i walczyć.

To z kolei pobudza nadnercza (gruczoły produkujące adrenalinę. zwiększa się poziom cukru we krwi. że postrzegamy innych ludzi i odbieramy otaczający nas świat jako zagrożenie. Ewolucja świadomości Na szczęście dla nas. Z punktu widzenia genetyki. nad nerkami). dopaść i pożreć. Oczywiście. Jest to nasz związek z prehistorycznym człowiekiem. zapisaną w naszych komórkach. pozostało w psychice współczesnego człowieka. ale w miarę jak rozwój ludzkości i cywilizacji odciągnął ludzi z dżungli do wiosek. jeżeli przechodzisz przez ulicę i autobus pędzi w twoją stronę. prymitywnego człowieka. oddech pogłębia się. potrzeba przetrwania przestała zależeć od mechanizmu prymitywnych ludzi. Czasami zachowujemy się jak roboty. chcą nas. które wywołane są strachem. nasza wiedza i świadomość wciąż rozwijają się i wzrastają. posiadamy świadomość. Jednakże reakcja "walki lub ucieczki" w dzisiejszym świecie pełnym czynników stresogennych jest bardziej przeszkodą niż dobrodziejstwem. nielogiczny z punktu widzenia współczesnego społeczeństwa. Zwierzęta już dłużej nie są zagrożeniem. Adrenalina przyspiesza bicie serca. że DNA współczesnego człowieka wciąż zawiera pamięć bardzo dawnych czasów. ale zawsze mamy wybór! Możemy pozwolić na to. Pojawienie się cywilizowanego człowieka Nastawienie ciała "walka lub ucieczka" bardzo pomagało naszym przodkom przetrwać w niebezpiecznym środowisku. które powodują natychmiastową automatyczną reakcję. by kierowały nami stare wzorce. lub możemy zastąpić nieskuteczne wzorce myślowe na pozytywne myślenie. mięśnie się napinają. a częścią tej wiedzy jest zrozumienie. lęk i strach przez uwalnianie dużej liczby adrenaliny do krwioobiegu. system limbiczny mózgu wysyła sygnały. Co powoduje stres? . a on sam cały się trzęsie. która pozwala wybierać nam. uwarunkowanie. nasze komórki są stworzone z tego samego materiału co u prymitywnego człowieka i wygląda na to. które znajdują się. jak wskazuje nazwa. ale za to zupełnie rozsądny w kontekście bojaźliwego rozumowania ego.W takiej sytuacji system nerwowy człowieka jest w stanie pełnej gotowości. że w przeciwieństwie do innych form życia na tej planecie. które przygotowują cię do walki lub ucieczki. którzy według naszych niepewnych ego. ale świat jest pełen ludzi udających tygrysy. sprawiają. które przechodzą przez obszar wzgórza (część mózgu) i uwalniają dodatkowe hormony do krwioobiegu. a te. są wciąż bardzo przydatne. Świat pełen "tygrysów" Nasze dzisiejsze uwarunkowania emocjonalne niczym nie różnią się od tych u przestraszonego. służące naszemu rozwojowi. Na nieszczęście. które reagują na stres. jak również następuje wiele innych reakcji. to instynktowne mechanizmy. W odpowiedzi na emocjonalny szok wywołany spotkaniem oko w oko z tygrysem. używając przenośni. miast i metropolii. jak chcemy myśleć i postępować. które wywoływało reakcję "walka lub ucieczka" u prymitywnych ludzi.

że dzięki odziedziczonym genom jesteśmy podobni do rodziców z wyglądu. Musimy opanować własne emocje i udawać. Nie mamy tygrysów w swoim otoczeniu. które przydarzają się nam w świecie zewnętrznym.lub przynajmniej tak nam wmówi nasze ego. że się nie boimy. Gdy nadchodzi nieuniknione. więc pozwalamy. jak postrzegamy siebie oraz ludzi wokół. co zagraża naszemu spokojowi i bezpieczeństwu. "Powinni to zrobić po mojemu" Mamy błędnie zaprogramowane wymagania. Nasza wewnętrzna natura. . Ten stały brak poczucia bezpieczeństwa wzmacnia w nas głos. jak nasza osobowość i postawa wpływa na nasze zachowanie Moduł szósty: osobowość a postawy To. krnąbrne nastolatki lub nawet irytujące reklamy w TV. ale nabyte wzorce. co chce ego). Poza tym. manipulującego wewnętrznym światem naszego umysłu. Ciągłe tłumienie energii często prowadzi do całkowitego załamania psychicznego. takie jak np. narasta. Ponieważ postrzegamy siebie jako istoty oddzielone od wszystkich i wszystkiego w naszym wszechświecie. czerwone światło na skrzyżowaniu. Przyjrzyjmy się teraz temu. stres nie jest wywoływany przez wydarzenia. Psychiczna energia emocjonalna jest tłumiona i narażamy się przez to na cierpienie mentalne i umysłowe. Współczesne tygrysy przybierają najróżniejsze formy. Ten filozoficzny pogląd na życie kształtowany jest przez nasze indywidualne poglądy oraz charakter. W przeciwieństwie do powszechnego przekonania. taki syn". monologu ego. niezadowoleni szefowie. aby ludzie i okoliczności dopasowywały się dokładnie do naszego wyobrażenia o tym. Tłumiona energia Stres to zablokowana lub stłumiona energia emocjonalna. nieuprzejmi sprzedawcy. wpływają one też instynktownie na nasze zachowanie. Według niektórych.Stres jest wytworem naszej wyobraźni. mówią nam. Naszym naturalnym odruchem jest odgonić to. powstała na skutek instynktownej walki lub ucieczki. która przybiera formę nielogicznego myślenia. Jako dzieci przychodzimy na świat ze spadkiem w postaci genów naszych rodziców. jest odbiciem naszej emocjonalnej oraz umysłowej postawy wobec życia. który każe nam być zawsze gotowym do walki lub ucieczki od zagrożeń istniejących w naszej wyobraźni. wtedy zablokowana energia (czyli stres). aby nam było wygodnie. czujemy się samotni i łatwo nas zranić. te odziedziczone cechy pozostaną z nami przez resztę życia. Niektórzy z nas załamują się pod takim ciężarem i eksplodują całą agresją tłumionej energii. nie znajdując rozładowania. by nasze ego wymyśliło je sobie. dając początek często powtarzanemu powiedzeniu: "Jaki ojciec. że to nie jest właściwy wybór. z czym się rodzimy. gdy świat nie działa zgodnie z naszymi regułami (tym. gdy dorastamy. Stres jest spowodowany naszą reakcją na te wydarzenia. przekazywane z pokolenia na pokolenie. czasami określana jako osobowość. jak powinno być. Podczas spotkania z głodnym tygrysem ta energia jest przeważnie uwalniana i używana do walki lub ucieczki przed nim. My przeciwko całemu światu . jest czymś.

Jak nabywamy postawy Jak już wspomniano. możemy wpływać na nasze zachowanie poprzez kształcenie własnego umysłu. czujemy i smakujemy. w jaki reagujemy na rozmaite bodźce. w jaki myślimy. kościół. co pozostaje. że choć zarówno ego. W przypadku gdy potrzeby osobiste są wzmacniane i podtrzymywane przez osobę lub grupę. ale pożyteczna postawa wobec każdego otwartego ognia. co widzimy. by pamiętać. dotykamy. sposób. wtedy znacząco i silnie wpływają na zachowanie. słyszymy.ale nie zawsze!) Postawy wyuczone Jako jednostki posiadające wolną wolę i wolny umysł. Nasze postawy również determinują nasze postrzeganie siebie i swoją rolę w społeczeństwie. takie jak: kryzys. Wzmocnienie poprzez grupę Postawy mogą być również skutkiem bliskiego kontaktu społecznego z pojedynczą osobą (partner) lub grupą (rodzina. Postawy można kształtować poprzez świadomość tego. gdy przesiewamy przez sito wspomnienia zdarzeń z dzieciństwa. konfrontacja itp. Reakcje świadome i nieświadome Nabyte przez nas postawy mają również wpływ na sposób. dzięki którym uczymy się. Właśnie w tych stresujących chwilach nasza reakcja na bodziec może nie zawsze być właściwa. Pewne wydarzenia z naszego życia oraz zachowanie naszych bliskich będą mieć wpływ na nasze procesy poznawcze (umysłowe) . Podczas gdy część naszej osobowości jest już z góry określona przez odziedziczone cechy genetyczne. W chwilach kryzysu mamy tendencję do tego. by zachowywać się zgodnie z zaprogramowanymi postawami.tj.(Uwaga: cechy charakteru mogą sprawić. postawa to wyuczony zestaw wartości i reakcji. szkoła lub miejsce pracy). Gdybyśmy w wieku lat trzech włożyli rękę w ogień. jak postrzegamy siebie oraz na naszą samoocenę. . oraz na nasze emocje . Typ wychowania będzie miał wpływ na to. jak i postawy wpływają na nasze wychowanie. wyuczenie się oraz podtrzymywanie postaw. ego będzie kształtowało naszą postawę wobec życia i otaczających nas ludzi. że dana osoba będzie się zachowywała w charakterystyczny sposób . Ważne jest jednak. to właśnie postawy działają jako czynnik kontrolujący. wpłynie i zmieni nasze podejście i postrzeganie życia.na to jak się czujemy. Taki proces nieustannej nauki ukształtuje. prawdopodobnie rozwinęłaby się u nas i utrwaliła na resztę życia ostrożna. Czynimy to poprzez poznanie. to nasze postawy w głównej mierze kształtowane są poprzez następujące po sobie serie doświadczeń. Poprzez pryzmat naszego wychowania. które mają wpływ na nasze wzorce zachowań. działamy i reagujemy na tych ludzi i wydarzenia. Mogą się one również tworzyć podświadomie jako to. W dziewięciu przypadkach na dziesięć reagujemy nawykowo i emocjonalnie zamiast świadomie i odpowiedzialnie.

czy nie. jeśli chodzi o zakres pragnień (uzależniających żądań) emocjonalnych i umysłowych projektowanych przez niższe poziomy świadomości. w którym poprzez wychowywanie uczymy się i doświadczamy życia. w dużym stopniu determinuje. by pamiętać. Podczas gdy z cechami osobowości już się rodzimy i pozostają one w zasadzie takie same przez całe życie. ich zaspokojenie jest tym. w których się obracamy. Ego każdej osobowości posiada różne pragnienia i zachcianki i w zależności od tego. Podczas gdy osobowość odzwierciedla coś w rodzaju instynktownej natury. indywidualną osobowością a różnymi środowiskami. czy nasze potrzeby i pragnienia są akceptowane przez społeczeństwo. to postawy wciąż nabywamy w miarę dorastania i w trakcie podróży przez życie.Postawę można zmienić Ważne jest. uspokoić "potrzeby"(uzależniające żądania) ego. co pozwoli nam uciszyć. jest dążenie ego do zaspokojenia oraz nagrody. czy te uzależniające potrzeby są zaspakajane. Związek pomiędzy naszymi postawami. to osiągnięcie wyższej świadomości. które stoi przed każdym z nas. może przynieść całkowitą zmianę wierzeń i postaw. postawy mogą się zmieniać i zmieniają się. ale powoli budzącymi się istotami ludzkimi. Taka nowa informacja. co kieruje nami. Mając za podstawę spokój i zrozumienie. czy nie. postawy i wierzenia są odbiciem środowiska. Modyfikowanie potrzeb wzbudzanych przez ego Zadanie. ma bezpośredni wpływ na ostateczne wzorce zachowań. Zachowanie . co robimy Sposób zachowania danej osoby jest bezpośrednio powiązany z jej naturą czy też osobowością ego. Na szczęście. i to właśnie wywołanie pozytywnej zmiany w postawie może przyczynić się do osiągnięcia większej satysfakcji i zadowolenia w życiu. że wszystkie wyuczone i silnie zakorzenione zachowania można zmienić lub osłabić poprzez podanie nowych i silnie działających informacji.zachowania. jak szczęśliwe będzie nasze życie. jeśli chodzi o wszystkie typy zachowań. Zaspokojenie ego Kluczowym elementem. Bez względu na to. a co za tym idzie . możemy wybrać bardziej pozytywne świadome reakcje na niekończący się strumień życiowych wyzwań i możliwości Moduł siódmy: konieczność czy uzależnienie? Nasze zachowanie . a także z nabytymi wartościami i poglądami na życie. co następnie znajduje swoje odbicie w zachowaniu.dlaczego robimy to. jeśli wzmocniona jest częstym powtarzaniem. niepewnymi. Zachowanie jej często jest projekcją "potrzeb" jej osobowości.

Rodzaj i siła tych potrzeb to kwestia indywidualna. Potrzeby emocjonalne Są to te potrzeby. Kiedy będę szczęśliwy. Potrzeby fizjologiczne Kiedy człowiek. czego ego "potrzebuje" do szczęścia. emocjonalnych oraz społecznych. Potrzeby społeczne Dotyczą one osobistej potrzeby przyjaźni i koleżeństwa. Zejdź na ziemię. Wszechobecny krytyk Spokojny. hobby i rozwój osobisty. aby marnować czas na takie bzdury". może wszystko nabierze trochę sensu?". których zaspokojenie sprawia. Potrzeby duchowe Człowiek chciał wiedzieć "dlaczego?". Potrzeby niższego rzędu . Kiedy psycholog lub profesjonalny terapeuta mówi o potrzebach. że czujemy się ze sobą dobrze..Generalnie nasze zachowanie jest uzależnione od dążenia ego do zaspokojenia naszych osobistych "potrzeb".. już od chwili.innymi słowy do tego. ale jest on stale tłumiony miażdżącą krytyką ze strony ego. które można zaspokoić poprzez wyzwania stawiane umysłowi oraz działania twórcze. "Daj sobie spokój . wtedy będę mógł być szczęśliwy.wszystkie te duchowe nonsensy można między bajki włożyć. życie jest zbyt krótkie. potrzebę fizjologiczną. powodowanych emocjami . szuka tam. W pogoni za lepszym samopoczuciem emocjonalnym. Niestety.mówi krytyk . Alkoholizm i narkomania jest przykładem na to jak emocjonalne pożądanie"dobrego samopoczucia" może stać się i staje się nałogiem. gdzie nie można znaleźć odpowiedzi. zaspokojenie której jest warunkiem przeżycia. odnosi się do potrzeb lub zachcianek ego. awansować lub wygrać na loterii. który umiera z pragnienia na pustyni. umysłowych. podobnie zresztą jak w przypadku potrzeb wymienionych wyżej. gdy po raz pierwszy w zachwycie utkwił wzrok w nocnym niebie pełnym gwiazd. Gdyby tylko udało mi się znaleźć odpowiedniego partnera. to wyraża autentyczną potrzebę niższego rzędu. Myśli sobie: "Gdyby tylko. woła o wodę. cichy głos sugeruje skierowanie się najpierw ku potrzebom duchowym. Potrzeby mentalne Są to potrzeby. takie jak: kariera. Po co to wszystko istnieje? Gdzie on ma się wpasować w ogólny schemat rzeczy? Może właśnie z powodu tej potrzeby zrozumienia i potrzeby przynależności człowiek wciąż poszukuje sensu. większość ludzi w świecie zachodnim ciągle poszukuje coraz to nowych sposobów zaspokojenia swoich żądz i pragnień. Te tak zwane potrzeby przynależą do szeroko pojętych kategorii: potrzeb fizycznych.

ponieważ jego reakcje bazują na potrzebach niższego rzędu. które. by przeżyć? Nie. tj. Czy potrzebuje marchewki? Prawdopodobnie nie. Analogicznie. Po nich następują potrzeby wyższego rzędu. Są to potrzeby całkowicie instynktowne i muszą zostać zaspokojone.: szacunek. jest . iż jest manipulowany i oszukiwany. picia i poczucia bezpieczeństwa. to dlaczego nie jesteśmy szczęśliwi? Aby uparty osioł ruszył z miejsca. Osioł ma niewielki wybór. którą chce on dostać. pokazuje mu się marchewkę zawieszoną na kiju. Naukowcy nazywają te potrzeby "potrzebami średniego rzędu".Są one z natury fizjologiczne i odnoszą się do podstawowych potrzeb człowieka: jedzenia. ale zaślepiony swoim uzależnieniem od marchewki. abyśmy byli szczęśliwi. wierząc. że jest oszukiwany. jesteśmy świadomi tylko tego. My nie jesteśmy osłami i mamy wybór. pozycja. osiągnięcia i uznanie. Potrzeby ponadśredniego oraz wyższego rzędu Następne z kolei są potrzeby ponadśredniego rzędu. Jest tak skoncentrowany na swoim pragnieniu. jaskinia) oraz jakiś rodzaj okrycia ciała (np. że wszystkie te potrzeby zawsze i w każdych okolicznościach będą zaspokajane tak. Siedząc na grzbiecie osła. ale na pewno miło jest. Jeździec programuje osła. W przypadku współczesnego człowieka ich odpowiednikiem jest potrzeba posiadania domu i stałej pracy. Do innych zasadniczych potrzeb niższego rzędu można zaliczyć także przebywanie w bezpiecznym otoczeniu wolnym od zagrożeń (np. czyż można się dziwić. kiedy kieruje nami ego. czy na świadomości. według ego. nie potrafi dostrzec. jeśli człowiek ma przeżyć na tej planecie. i cały czas trzyma nagrodę poza zasięgiem. aby utrzymać kontrolę. że potrzebę miłości. która pozwoli utrzymać dom i kupić ubrania. że osioł nie widzi nic poza marchewką. musimy zaspokoić. jeździec łatwo nim kieruje. skóra niedźwiedzia).samorealizacja i spełnienie się w życiu. przesuwając marchewkę w lewo lub w prawo. że większość z nas czuje się nieszczęśliwa? Oczekiwanie. Potrzeby średniego rzędu Spokojnie można stwierdzić. gdy są spełnione. że nieustannie potrzebujemy do szczęścia "marchewek". Programy. byśmy zawsze byli zadowoleni. że nie rozumie. "Ośle" zachcianki i pragnienia niekoniecznie są "potrzebami" Skoro większość naszych niższych i średnich potrzeb jest zaspokajanych. co pozwala nam ono sobie uświadomić. zrozumieniu i akceptacji? "Moje potrzeby muszą zostać zaspokojone" Po tym jak opisaliśmy wszystkie różnorodne potrzeby. Człowiek siedzący na ośle upewnia się. prestiż. które działają w naszych umysłach to tylko nasz wybór. czyli wiedza i piękno. a na samym szczycie . przynależności i akceptacji odczuwa większość ludzi na świecie. Czy są to programy uzależniające i bazujące na żądaniach. Pozwalamy się oszukiwać. Czy są niezbędne. bez zaspokojenia których człowiek nie może osiągnąć pewnego poziomu dobrego samopoczucia. Bądź świadomy maskarady Większość z nas jest podobna do tego osła. Nasze zachcianki i żądze nakładają maskę "potrzeb".

co miało być naszym sługą. jak żyć w świecie fizycznym. Byliśmy istotami duchowymi uczącymi się. który dalej będziemy nazywać twierdzą. jest nasza świadomość. stało się strażnikiem naszego więzienia. Na tym poziomie nieustannie zajęci jesteśmy zmaganiem się ze światem zewnętrznym. że pragnie się odrobiny luksusu. Nie pytaj. Poziom bezpieczeństwa Mówiliśmy wcześniej o potrzebach niższego rzędu. A mimo wszystko upieramy się. która odróżnia nas. że jako niezwykle ważne istoty. staje się on nałogiem. Siedzi ono na miejscu kierowcy. Ego wytworzyło emocjonalny mechanizm obronny. przebrane za potrzeby. mamy ciągłe poczucie niepewności i za każdym razem. co twoje ego może zrobić dla twojej karty kredytowej. Wmówiło nam. ludzi. Niższe poziomy świadomości Nasz świadomy umysł. w której nic nie przecieka i jest lepszy widok na wulkany? Nie ma nic złego w tym. nasze ego. wrażeń i władzy. że tak właśnie ma być. że coraz częściej zaczęliśmy polegać na jego osądach. aby uzyskać poczucie bezpieczeństwa. To. kiedy czujemy się zagrożeni. Posiadamy umysł. by zajmowało się zaspokajaniem potrzeb niższego rzędu. dzięki któremu myślimy. co zabezpieczyłoby nam tyły. A może by tak większa jaskinia.wygórowane.ciała i umysłu. której siłą napędową jest ego. byśmy mogli być szczęśliwi. działa na trzech niższych poziomach świadomości. Jesteśmy świadomi naszego poczucia siebie . Te trzy marchewki iluzorycznego szczęścia bazują na potrzebach ego dotycząch poczucia bezpieczeństwa. co ostrzegałoby nas przed drapieżnymi tygrysami i innymi śmiertelnymi zagrożeniami. zostały zaprogramowane w twojej świadomości jeszcze we wczesnym dzieciństwie i odtąd stały się dla ciebie nawykiem. Ego postrzega siebie jako naszego osobistego kierowcę i ochroniarza. Jaskinia z widokiem Początkowo ego zostało stworzone przez nas z myślą o tym. rozumujemy i oceniamy. i potrzebowaliśmy czegoś. używając swoich przestarzałych i nieaktualnych map. . Programowanie uzależnień Zachcianki i żądze. Ego spełniło swoje zadanie tak dobrze. ale stała się więzieniem. Jeśli wystarczająco często powtarzasz jakiś nawyk. Miała ona nas chronić przed światem zewnętrznym. od innych gatunków na tej planecie. ale co twoja karta kredytowa może zrobić dla twojego ego*. czego według ego potrzebujemy do szczęścia. co jest przyczyną wszystkich naszych problemów. Potrzeba jedzenia. Nastawione są one na zdobywanie tego. Chce pokierować naszym życiem. Potrzebowaliśmy czegoś. Ponieważ ego postrzega nas jako oddzielonych i odseparowanych od wszechświata. które nie pozwala nam doświadczać wyższych stanów świadomości. analizujemy. mamy ważniejsze potrzeby niż tylko te najniższe. Skąd biorą się te wszystkie potrzeby i wymagania? Jedną z rzeczy. schronienia i wolności od zagrożeń równa się potrzebie osobistego bezpieczeństwa. Posiadamy osobowość. nieprawdaż? I tak to się zaczęło. dostrzegamy. działamy właśnie z tego poziomu świadomości.

Pomyśl o życiu w bogactwie. że szczęście można znaleźć w coraz to nowych działaniach i odczuciach dających przyjemność. są już przeszłością. jako dorosły. tchórzy. niż działać z niższych poziomów świadomości. w tych miejscach ludzie boleśnie odczuwają braki. a mama przykleja jej etykietkę "niegrzecznej dziewczynki". gdzie potrzeby są zbędne i należą do przeszłości. Dla wielu ludzi seks jest najprzyjemniejszym z doznań. tym szybciej doświadczysz swobody szczęśliwszego życia Moduł ósmy: etykietki a poczucie własnej wartości Zauważyłeś. Naklejamy ludziom etykietki przegranych. energicznych. potrzeba pojawia się jako reakcja na odczuwany brak. co robią? Mała dziewczynka wpada w złość. Mały Jaś rozlewa coś na dywan. dzięki lepszemu rozumieniu otaczającego świata. jakiś rodzaj deprywacji lub niedoboru. że gdy istnieje jakaś potrzeba. których dostarczają: alkohol. Inni gonią za uzależniającymi doświadczeniami. nie ma potrzeb Oczywiste jest. Gdybyśmy więc wyobrazili sobie sytuację. a tata nazywa go "niezdarnym głupkiem". nierobów. okeśla kim się staniesz. jedzenie czy narkotyki. Twoje prawo wyboru Gdy byłeś dzieckiem. pechowców. Niestety. jakie powinno ono być. wygranych. o czym myślisz. Problemy. zależy wam na tym. aby zwiększyć swój prestiż.Poziom zmysłów Ten poziom utwierdza nas w przekonaniu. W krajach trzeciego świata i obszarach ogarniętych wojną są okresy. Wejdź w szczęście. posiadłeś moc dokonywania wyboru. wydawało ci się. na zmianę swoich wewnętrznych programów. kiedy nawet potrzeby niższego rzędu trudno jest zaspokoić. abyś nauczył się. które miałeś jako dwulatek. Ku wyższej świadomości Jedyną twoją prawdziwą potrzebą w chwili obecnej jest. Manipulacja i kontrolowanie innych jest wysoko na liście priorytetów. Poziom władzy Gdy wasza świadomość jest skoncentrowana na tym poziomie. jednak nałogowo i podświadomie ciągle używasz tych samych metod co wtedy. Innymi słowy. że nie miałeś innego wyboru. Te przestarzałe rozwiązania pozbawiają cię możliwości pełnego doświadczania i cieszenia się życiem takim. papierosy. ludzi sukcesu. by kontrolować ludzi i zdarzenia. szczęściarzy. Im lepiej nauczysz się trzymać się z daleka od negatywnie uzależniających. w której nie ma braku. jak przekierować swoją energię z prób zmiany otaczającego cię świata. nieudaczników. bohaterów. np. niższych poziomów myślenia i zaakceptujesz ludzi i życie bez wygórowanych żądań twojego ego. Lecz teraz. bogactwo i dumę. Kiedy coś nam w życiu idzie nie . jak często przyklejamy ludziom etykietki na podstawie tego. Gdy nie ma braków. bowiem to. to w naturalny sposób nie byłoby w niej potrzeby. pojawia się również brak. natomiast potrzeby niższego rzędu większości osób w świecie zachodnim są zaspakajane. kiedy działa się z poziomu władzy.

że będziesz nieudacznikiem. np. co robisz! Powiedzmy. opinii czy uogólnieniu? Kiedy patrzysz w lustro.tak. "Dobra" lub "zła" istota ludzka . i to ego krytykuje cię potem poprzez dialog wewnętrzny i przyklejanie etykietek. niezależnie od tego.to opinia. ego powie ci. nieprawdaż? To. jak radzić sobie z taką sytuacją. jak długo tak się zachowujesz. Zawsze oferma? To nielogiczne stwierdzenie. Może zdarzyć się. że ojciec reaguje nieodpowiednio. zatrzymaj się i zapytaj siebie: czy oparta jest na fakcie. Uważaj na "Skale Wartości" Skale Wartości wyglądają jak Skale Sprawiedliwości. Podnieś poziom swojej świadomości Wszystkie kategoryczne opinie lub etykietki są wytworem niższych poziomów świadomości ego. której towarzyszą silne emocje. To. nie sprawi. to druga. ego powie ci. że nie masz silnej woli. Ktoś może powiedzieć: "Zawsze jesteś taką ofermą". To właśnie przez uzależniające żądania ego reagujesz z niższych poziomów świadomości. tak samo jak nie możesz być kaczką. jak często ci się coś nie udaje. Kto ich używa? Nasz stary . kwacząc głośno. że zahipnotyzowałem cię tak. Ale takie etykietki są nielogiczne.to tylko opinie Poniżające etykietki to nie fakty. ego nada ci etykietkę tchórza. ale takie zachowanie jeszcze nie znaczy. Świadomość ego skupia się wyłącznie na swoich poziomach: bezpieczeństwa. to jedna rzecz. ile jesteś wart jako osoba. bo nie możesz być niezdarny. Po prostu nie nauczył się jeszcze. ale bez względu na to. którą drogę wybierzesz. sensorycznym i władzy. Nie możesz być nieudacznikiem. ale nie ma w nich sprawiedliwości. Naucz się być świadomym i czujnym wobec bezsensownych wewnętrznych monologów ego oraz jego nawyku. chodzić jak kaczka. i dać wolną rękę zwątpieniu w siebie. Jeśli boisz się czegoś (poziom bezpieczeństwa). by przyklejać etykietki sobie i innym. a nawet pozwalamy. Przyklejamy sobie etykietkę. aby skorzystać z okazji. np. Ego i jego krytyczne nastawienie wewnętrzne tylko czeka. i tak nie staniesz się kaczką! To. że jest "złym" ojcem. Etykietki to nie fakty . że chcesz wszystko kontrolować. że jesteś kaczką. że coś ci się nie udało. Według ego. iż uwierzyłeś. Jeśli krzyczysz na swoją nastoletnią córkę (poziom władzy). kim jesteś nie zależy od tego. bez względu na to. To tylko opinie. co robisz. ponieważ używa się ich do mierzenia. Możesz machać rękami. kim jesteś. która wraca późno do domu. kiedy śpisz. Być może nawet ty sam w to uwierzysz. "jestem złym ojcem". Kiedy rozpoznasz etykietkę. Ale pomyśl o tym. jesteśmy natychmiast gotowi przykleić etykietkę samym sobie. a to. nie zamieni cię w etykietkę To. co robisz. by to samo robili nam inni. zawsze przegrywasz. To jest fakt. widzisz ludzką istotę. wrzeszczy na niepełnoletnią córkę. Jeśli nie możesz powstrzymać się od nałogowego palenia(poziom sensoryczny).

ego. w przeciwnym przypadku nie jesteś na szczycie. że musisz nadal odnosić sukcesy i otrzymywać pochwały. ponieważ etykietki i Skale Wartości nie istnieją. ponieważ naprawdę nie ma sposobu. ego da ci etykietkę: "głupi". by etykietki robiły z nas emocjonalne yo-yo? Wyraź się źle o sobie albo pozwól. że jesteś wart więcej. że tak jest. Im bardziej pozwalasz ego kontrolować swoje myśli. a myśli nie można zważyć. byś udowodnił swoją wartość."dobre"czy "złe" . a dostaniesz etykietkę. że twoja wartość zależy od twoich i cudzych osądów. Dlaczego pozwalamy.osobę wartościową? Inni mogą zapewniać cię. Czy starasz się. i twoja wartość wzrasta. ale ciężko jest uzyskać pewność. a ktoś nazwie cię "idiotą". dotyczy to zwłaszcza etykietek upartego. A opinie to narzędzia w branży braku poczucia bezpieczeństwa. Etykietki . Jeślibyś miał wierzyć. a im bardziej walczysz o to. Etykietki. Nie ma miary . etykietki to iluzja. Nie możesz odważyć 500 gramów wiary w siebie. Nie można udowodnić swojej wartości. a Skale Wartości są jedną z jego najulubieńszych. w którym ego zaciera ręce z radości. Podobnie jak wszystkie inne wyimaginowane zabawki ego. Na drugiej są stworzone przez ciebie autodestrukcyjne etykietki oraz etykietki przyklejone ci przez innych. Zrób komuś przysługę. a twoja wartość spadnie. by zrobił to ktoś inny. Skala Wartości sprawia.są tylko opinie! Opinie to woda na młyn ego To punkt. to nigdy nie odnajdziesz równowagi i spokoju umysłu. że nie ma sposobu.sparring partner . Wie ono. Brak poczucia bezpieczeństwa to świetny interes Brak poczucia bezpieczeństwa to świetny interes .są opiniami. A czego używa do mierzenia? . a już siedzisz na jednej szali Skali Wartości. tym więcej etykietek ci przylepia. Ego dysponuje całym arsenałem broni samozniszczenia w swojej twierdzy braku bezpieczeństwa.Etykietek! Na jednej szali jesteś ty. . Kategorycznych opinii jest w bród. czy raczej twoje ego samo przylepi sobie etykietkę: "dobry człowiek". Nie możesz podejść do egzaminu i dostać ocenę za poczucie własnej wartości. Zrób pomyłkę. Nawet "dobre" etykietki odbierają ci poczucie bezpieczeństwa Gdy otoczenie chwali cię i nagradza. gdy w czasie weekendu uprawiasz sport. Dzieje się tak. Szef cię pochwali w poniedziałek i znowu twoja wartość wzrośnie. że wzlatujesz. Popełnij błąd. istnieją jedynie w twojej wyobraźni. że mniej. niepewnego siebie ego.tracisz poczucie bezpieczeństwa. Twoje ego boi się upadku . niespokojny i brakuje ci poczucia bezpieczeństwa. by postrzegano cię jako "dobrą" osobę . i znowu tracisz na wartości. a w drugiej. czujesz się wartościowy. Problem jednak w tym. tym jesteś bardziej spięty. a na drugiej wszystkie twoje etykietki. i nie znajdują one oparcia w faktach.popatrz tylko na towarzystwa ubezpieczeniowe. którymi tak się przejmujesz. ponieważ w jednej chwili mówią ci one. To tylko myśli. by ocenić czyjąś "wartość".

Pokaż mi osobę. iż jesteś coś wart. na której możesz polegać W tym tkwi cały szkopuł! Jest tylko jedna osoba. by dowodzić swej wartości? Czy czujesz niepokój. ponieważ z perspektywy niższego poziomu świadomości ego. Jedyna osoba na tej planecie. gdy kogoś takiego nie ma? Okoliczności się zmieniają. gdy ci się to nie uda? Tak właśnie wygląda gra ego w ocenianie. kto poklepie ich po ramieniu i powie im. oznacza to utratę poczucia własnej wartości! "Potrzeba" aprobaty Martwisz się tym. Ale co się dzieje. któremu brak poczucia bezpieczeństwa. żeby nikt cię nie krytykował? Lub unikasz robienia czegoś nowego.Przekonanie. ludzie przychodzą i odchodzą. na którą zawsze możesz liczyć. W momencie. w którym będziesz mógł zedrzeć z siebie etykietki swojego braku poczucia bezpieczeństwa. a tą osobą jesteś TY! Dzień. która może powiedzieć to. ciągle odnosić sukcesy. Potrzebujesz wówczas kolejnej podniety. Jest tylko jedna osoba. że ich własna dobra samoocena uzależniona jest od innych. aby zadowolić innych po to. że musisz odnosić sukcesy. która zawsze będzie mieć czas dla ciebie. którzy biorą to na poważnie. Niektórzy lubią siebie tylko wtedy. których ty i inni używaliście. Dla niektórych ludzi współzawodnictwo to zabawa i wyzwanie. co robisz. Przez taką postawę nie masz przyjemności z niczego. po to by stać się wartościowym. Dla takich ludzie życie ma sens dopóki jest ktoś. sprawdzać się. co inni o tobie myślą? Czy przechodzisz samego siebie. ale są tacy. że na własną wartość trzeba sobie zapracować Nieustająca karuzela określania i osiągania celów. w którym odnajdziesz prawdziwą wolność. by uważać. . że wierzysz w to. to TY SAM. to wpadłeś w kolejną z pułapek ego . Uzależniające żądania ego sprawiają. tracą swój blask i stają się bezwartościowe. które mają podnieść twoją wartość. iż musisz uzyskać aprobatę innych. że twoja wartość zależy od tego. na której bez wahania możesz polegać w kwestii całkowitej akceptacji i aprobaty. Ich potrzeba akceptacji sprawia. Ci ostatni nie mogą znieść porażki lub tego. będzie dniem. wtedy.potrzebę akceptacji. co chcesz usłyszeć. gdy lubią ich inni. by cię lubili? Bardzo się starasz być idealny. To niezwykle stresujący sposób na życie. bo mogłoby ci się nie udać? Jeśli twoim życiem rządzi zamartwianie się. niespokojny i niezadowolony. więc gonisz za coraz to nowym celem. Wyznaczasz sobie cele. Przez nią uwierzysz. co osiągnąłeś albo posiadasz. a tylko czujesz się podenerwowany. kiedy je osiągasz. Jedyna osoba. jacy są wspaniali. sprawia. że nieustannie chcesz być najlepszy. kiedy chcesz to usłyszeć. by ograniczyć twój potencjał. Współzawodnictwo i potrzeba oceny Czy twoje ego. co inni myślą o tobie. że osiągnęli mniej od innych. by czuć się wartościowym. sprawia. że jesteś napięty.

takiej. żeby inni cię akceptowali. Gubią samych siebie. że partner. Muszą się jeszcze nauczyć. które macha"etykietkami poczucia własnej wartości" przed nosem twojego niższego umysłu. ale już nie żądasz tego. Własne dobre samopoczucie uzależniają od partnera. Nie uzależniaj się od uzyskania aprobaty innych . że będziesz pragnął i gonił za etykietkami. Taki sposób myślenia jest błędny. Nie ma potrzeby. oprócz twojej samoakceptacji. że jest kochana. Nie daj się nabrać na starą sztuczkę ego. że nic już nie jesteś wart. aby manipulować twoim zachowaniem i kontrolować je. wtedy aprobata ze strony innych staje się dodatkową nagrodą. zacznie nerwowo reagować (przyczyna i skutek). uniemożliwia osiągnięcie celu. a nie koniecznością. a ja pokażę ci osobę uzależnioną od programów ego. Etykietki są "marchewkami" poczucia własnej wartości. Gdy zaakceptujesz siebie i dobrze się czujesz sam ze sobą. jak i innym. byleby tylko zadowolić partnera. tak i ego sprawi. będąc pod presją. a dla drugiej otrzymywanie miłości w zamian. wraz z nią odchodzi ich poczucie wartości. Po pierwsze zakłada on. Aprobata innych jako dodatkowa nagroda Sam siebie akceptuj. który odczuwa i na który reaguje. gdy ktoś przestaje cię kochać. dzięki którym w swoich oczach i oczach innych będziesz "wartościowy". Stara gra "w osła i marchewkę" Podobnie jak człowiek siedzący na ośle i trzymający przed nim marchewkę na kiju. "Potrzeba" miłości i akceptacji Niektórym do poczucia pełni i własnej wartości potrzeba miłości i akceptacji partnera. ani też twoje dobre samopoczucie nie jest od tego uzależnione.która źródła dobrego samopoczucia szuka w świecie zewnętrznym. że są coś warci. Kiedy nauczysz się rozróżniać pomiędzy poczuciem własnej wartości a samoakceptacją. Z punktu widzenia świadomości jesteś na swojej ścieżce rozwoju dokładnie w tym . Czasami tak bardzo pragną być kochani. w której wolałbyś. które będzie sprawiać więcej przyjemności zarówno tobie. sprawia ci przyjemność.partnera oraz własne dobre samopoczucie. by dostawać miłość w zamian. ani dobry ani zły. Stres. że przechodzą samych siebie. to znaczy. sam siebie poklep po ramieniu. mogą ofiarować miłość bez ograniczeń i bez potrzeby. że jesteś coś wart tylko dzięki miłości innej osoby. że jesteś na drodze ku życiu. dodatek. a po drugie. by tracić podwójnie . Moduł dziewiąty: Niższe poziomy świadomości Żaden konkretny poziom świadomości nie jest ani odpowiedni ani niewłaściwy. Nałogowe domaganie się miłości może spowodować. że tylko gdy najpierw zaakceptują i pokochają siebie. Stawiasz się w wygodniejszej pozycji. Kiedy miłość odchodzi Niektórzy wierzą. który.po prostu wybierz to jako opcję. którym dla jednej strony będzie poczucie. A kiedy miłość odchodzi. tylko gdy ktoś ich kocha.

“Każdy sobie rzepkę skrobie”. dopiero potem zapytaj”. musimy przyjrzeć się temu. abyś wszedł na wyższe poziomy świadomości i zrozumienia. jest to poziom świadomości. musisz widzieć gdzie już byłeś – ponieważ wiedzieć to rozumieć. abyśmy poczucie braku bezpieczeństwa z dzieciństwa nieśli ze sobą także w dorosłym życiu. z którymi mogłeś się bawić. że w sytuacji.. Brak poczucia bezpieczeństwa i ego pełne lęku Aby dowiedzieć się. co zdarzyło się w przeszłości. A oto kilka innych uzależniających programów. Lęk ten bezpośrednio bierze się z tego. do którego zmierzasz. “Pozwól mi zajmować się tym dzieckiem do chwili. POZIOM BEZPIECZEŃSTWA Poziom bezpieczeństwa znajduje się na samym szczycie fortecy ego. ponieważ opieramy się na tym. co postrzegasz jako . Ego pilnuje. Wujek Bill tego nie zrobił i proszę.” Wybieganie myślą w przeszłość lub w przyszłość Brak poczucia bezpieczeństwa wielu z nas odbiera radość życia w tu i teraz. iż w ramach rozwoju osobistego zainteresowałeś się niniejszym kursem. Pamiętasz jak bezpiecznie czułeś się w dzieciństwie w kojącym uścisku w ramionach swojej matki? Ona dbała o ciebie. Brak poczucia bezpieczeństwa to kamień węgielny. że nadszedł czas.. “Zawsze musisz być najlepszy”.punkcie. ponieważ dzięki temu może nam dyndać przed nosem marchewką poczucia bezpieczeństwa — co pozwala mu nieustannie kontrolować nas. które być może znasz.” Tak jesteśmy pochłonięci oglądaniem się wstecz i w przód. co mu się przytrafiło. a ja dam ci (zaprogramowanego) człowieka” Twój brak poczucia bezpieczeństwa to skutek programów ego. Dręczymy się z jej powodu. Rodzice. Jednakże.”Wszyscy kochają zwycięzców. zanim dojrzałeś fizycznie i mentalnie. że nie poznajemy radości.. w którym masz teraz być. “Najlepszą obroną jest atak” . której możemy doświadczyć właśnie tu i teraz. wskazuje na to. fakt. Ale potem poznałeś mnóstwo nowych kolegów. Pamiętasz ten bardzo trudny pierwszy dzień w szkole? Kiedy musiałeś rozstać się z mamą. co daje nam poczucie bezpieczeństwa.. straciłeś poczucie bezpieczeństwa i bałeś się. na którym jesteśmy bardzo samotni. krewni.. Aby przygotować się na pobyt w miejscu. “Najpierw uderz. która jest dla ciebie wyzwaniem reagujesz lękiem i zagubieniem.. Kiedy walczysz o to. które przejąłeś od innych uzależnionych osób. co nam je odbiera. nauczyciele – każdy z nich mógł przyczynić się do tego. “Muszę sobie zapewnić bezpieczne gniazdko w przyszłości. Jej obecność zapewniała ci poczucie bezpieczeństwa. gdy skończy siedem lat. Brak poczucia bezpieczeństwa jest równoznaczny z doświadczaniem lęku. przez to.. że nieustannie martwimy się o przyszłość.. iż ego czuje się odizolowane i odseparowane od świata zewnętrznego. na którym ego wznosi swoją Fortecę Lęku. “W życiu trzeba iść po trupach”... Nie czułeś się już wyobcowany — twoje poczucie bezpieczeństwa zwiększyło się.

by przekonać innych o swojej wyższości oznacza po prostu. gdy ktoś ośmiela się krytykować cię. Poczucie. Rozdrażnienie i urazy . Manipulator Kiedy kochasz kogoś tylko wtedy. Udało ci się zaspokoić potrzebę niższego rzędu. nieświadomie będziesz traktować innych jako narzędzia do zapewnienia sobie tego bezpieczeństwa. Jeśli jednak przyjemność zostanie ci odmówiona. Być może doświadczysz żalu i gniewu . Kłótnia przy każdej okazji. Działając z poziomu władzy.gwarancję swojego bezpieczeństwa. że w twojej świadomości działa program. niż to. Ta osoba. którym można manipulować. jesteś bardziej odizolowany od innych niż na jakimkolwiek innym poziomie. Krytyka. Działasz wówczas z poziomu władzy. doświadczysz krótkotrwałej przyjemności. że działasz według uzależniającego programu ego z poziomu władzy będącego częścią niższych poziomów świadomości. Podaje powody. POZIOM WŁADZY To trzeci poziom fortecy.nałogów z poziomu władzy będącego częścią niższych poziomów świadomości. powstałą na skutek żądań i programów z poziomu zmysłów będącego częścią świadomości niższego rzędu. ego stawia żądania dotyczące tego. że „mamy rację”. POZIOM ZMYSŁÓW Kolejny głębszy poziom fortecy to poziom zmysłów. jaki powinien być świat oraz zachowanie innych. że jesteśmy kochani i akceptowani daje nam o wiele więcej spełnienia. z którymi musimy walczyć. bez której nie możesz żyć staje się twoją żywą tarczą ochronną. która wyzwala reakcję Sposób myślenia charakterystyczny dla poziomu władzy skłania cię do reagowania gniewem. Jeśli potrzeba seksualna zostanie zaspokojona. ego wyciszy się i będziesz sam mógł zdecydować jak zareagujesz. a ktoś inny się „myli”. że leży ona w twoim najlepiej pojętym interesie. ponieważ uważa. że pragniesz zmysłowego seksu. który sprawia. jeśli chcesz zachować kontrolę. Wyobraźmy sobie. Jeśli jesteś w stanie działać z wyższego poziomu świadomości. Na poziomie władzy. dla których ty masz „rację”. Kiedy pochłania cię kwestia własnego bezpieczeństwa. ego promuje i przejawia mentalność typu „ja przeciwko nim”. ego może podsunąć ci poczucie rozczarowania i odrzucenia — uzależniające emocje z poziomu bezpieczeństwa. Postrzegamy innych przez pryzmat pełnego lęku ego i traktujemy ich jak wrogów. traktujesz go jak przedmiot. bo zagrażają naszemu bezpieczeństwu. gdy jego zachowanie pasuje do twoich uzależniających programów.

musisz. Moduł dziesiąty: “Powinieneś” to nałogowe żądania Informacje przedstawione w niniejszym module zawdzięczamy Sabine Beecher. nie wolno ci. że wszystko powinno być zgodne z naszymi oczekiwaniami ”Powinieneś” to nałogowe żądanie. Ta postawa czy też pogląd jest głęboko zakorzeniony w niższych poziomach naszej świadomości a ego mówi nam. A po co czekać na atak? Te nałogi są częścią naszego światopoglądu do tego stopnia. którzy „powinni” zachowywać się tak. która reaguje na stres sięgając po papierosa. że ktoś „powinien” lub „nie powinien” mieć określone cechy lub że sytuacja „powinna” albo „nie powinna” być taka. Boolarong Press. nie powinieneś”.. jaka jest. Podobnie jak osoba. abyśmy byli szczęśliwi. Niektóre.. polegającej na atakowaniu i bronieniu się. Nałogowe żądanie to napędzane emocjami przekonanie. Urazy pojawiają się.” Jej syn odpowiedział równie gniewnie: A ty nie powinnaś winić mnie za wszystko. należy. Uzależnienia świadomości niższego poziomu „Powinieneś”. poziom Sensoryczny (poziom zmysłów) oraz poziom Władzy. Zarówno rozdrażnienie jak i urazy to skutek uzależniających programów ego działających na poziomie władzy.. w jakim się znajdujemy. że każdy atak na naszą fortecę usprawiedliwia nasza litanię „powinieneś. aby wierzyć. takie jak „Nie należy wkładać ręki do ognia” oraz „Kiedy prowadzę. Zostały już omówione z module dziewiątym. Są w oczywisty sposób . jak chcielibyśmy! Wierzymy. Wszyscy gramy w tę grę od czasu do czasu — zarówno z samymi sobą jak i z innymi. że ktoś nas zawiódł w jakiś sposób — spóźnił się. autorce książki „Happiness . Te poziomy świadomości to poziom Bezpieczeństwa. Proste sposoby na akceptację siebie i udane związki. instynktowne. nie zadzwonił. będącym niższym poziomem świadomości. easy steps to self acceptance and good relationships” („Szczęście – zależy od ciebie. co myślimy i jak się czujemy a osoba ta najwyraźniej lekceważy nas. które łatwo dostrzec. działają na naszą korzyść. tak i my w równie nałogowy sposób reagujemy odwołując się do swoich „powinieneś” niezależnie od stanu emocjonalnego. Jestem twoją matką i żądam szacunku. gdy uważamy. .” Jedno ego starło się z drugim w znanej od wieków grze o nazwie „powinieneś. ubrał się zbyt elegancko. albo niechlujnie. że musi być tak jak chcemy. czyli nałogowe żądania maja swoje źródło w którymkolwiek z trzech wspomnianych wcześniej niższych poziomów naszego umysłu. jej twarz poczerwieniała ze złości. .It's Up To You. Bardzo wcześnie zostaliśmy uwarunkowani tak.Rozdrażnienie pojawia się. nie zachował się zgodnie z twoimi oczekiwaniami. powinienem skupić się na drodze” itp. nie należy”. nie powinieneś. Nie wszystkie „powinieneś” i „należy” mają charakter negatywny. zatem teraz skupimy się na „powinieneś”. ) Gdy krzyczała na syna.: „Nie powinieneś odzywać się do mnie w ten sposób.. że byle drobnostkę uznamy za atak na nie. gdy staramy się wyjaśnić komuś.

zgorzknienie. że przełamiesz nawyki z przeszłości stosując Metodę Wyboru. jeśli są one sprzeczne z twoim przekonaniem. które wywołują napięcie „Powinieneś”. zawsze masz wybór i możesz zadecydować. Jak pozbyć się napięcia? Metoda Wyboru to najskuteczniejszy sposób łagodzenia stresu i napięcia wywołanego naszymi nałogowymi żądaniami i oczekiwaniami. logiczne i sprawiedliwe. jak powinno być a rzeczywistością otaczającego cię świata. Jeśli coś nie może sprostać twoim wyobrażeniom. . Zawsze. w jaki sposób wpłynie ono na twoje emocje. Po prostu nie jesteś w stanie usłyszeć argumentów drugiej strony. walczysz jeszcze zacieklej. To naprawdę wojna! Bitwa pomiędzy twoimi przekonaniami dotyczącymi tego. ego przekonuje cię. gdy pojawia się oczywisty rozdźwięk pomiędzy twoją postawą (czyli zasadami twojego umysłu). Zasady te są wynikiem postaw. co faktycznie się dzieje i na tym. które stawiasz sobie lub innym dotyczące zachowania zgodnego z narzuconymi przez ciebie zasadami. Co dziwne. Oto kilka przykładów: “On nie powinien tak mnie wrzeszczeć” można zmienić w preferencję: „Wolałbym. że trudno jest ci pojąć jak ktoś inny mógłby żyć kierując się innymi zasadami! Wybiórcza głuchota Kiedy inni nie przestrzegają twoich zasad. „oni powinni” i „ja powinienem” to żądania ego – oczekiwania powstające w twojej fortecy i ciskane światu w twarz. Kreujesz wewnętrzny stres. co powinno się dziać zamiast na tym. twoje ego skupia się jedynie na tym. Z twojego punktu widzenia wydają się absolutnie sensowne. frustrację. Im większy rozdźwięk. które wywołują napięcie to wymagania. co prawdopodobnie nasili stres i konflikt.” W tym przykładzie. która wrzeszczy działa pod wpływem programu zapisanego w świadomości na poziomie władzy. a postawą otaczającego cię świata. spinasz się a niekiedy nawet wściekasz. sam wywołujesz w sobie napięcie. Sprawiedliwe do tego stopnia. Ze spokojem decydujesz się przekształcić swoje nałogi w preferencje. żeby tak na mnie nie wrzeszczał. które wprowadzają w nasze życie napięcie i niepokój. Możesz także świadomie zdecydować. Popadasz w irytację. Są sztywne i nieugięte i związane z twoim typem osobowości. tym większy stres. że faktycznie możesz wygrać! Metoda wyboru Gdy tylko pojawia się napięcie (nałogowe żądania ego) w twoim umyśle. jak stawić czoła sytuacji.użyteczne i pomagają nam iść przez życie. „Ty powinieneś”. Należy zająć się negatywnymi „powinieneś”. które wyrabiamy w sobie przez wiele lat. osoba. tak jak zazwyczaj w przeszłości. Możesz zareagować w nawykowy sposób. „Powinieneś”. jak powinno być.

że wzniesie się ponad Grę „Powinnaś” i rozładuje napięcie oraz niepokój. czyli przegląd tragedii na Ziemi. W 1993 r. aby inni na nas nie wrzeszczeli. to rozładowujesz napięcie. Jeden z takich mocniejszych przeskoków miał miejsce w grudniu 1998 r. za co zwyczajny człowiek się dzisiaj uważa. obudził się duchowy czakram w Szklarskiej Porębie na Szrenicy (polecam do odwiedzenia. a tylko nasze urojenia. co powoduje nasze zagubienie. Jego promieniowanie harmonizuje budzenie się ducha w świecie materialnym. ale wcale nie musi. Jesteśmy ofiarami naszych własnych tworów i jako ludzkość. co niektórzy wyczytują w astralu. stanowi mniej więcej 5 do 10% jego prawdziwej istoty duchowej. Wiąże się to z duchowym wzrostem świadomości ludzkości i coraz większym budzeniem się naszej prawdziwej natury. Skoki energetyczne Od paru lat na Ziemi notuje się coraz częstsze skoki energetyczne na poziomie duchowym. nastrojów depresyjnych i bólu z braku połączenia ze źródłem. co widzą. druga strona zacznie nas traktować inaczej. jakie pojawia się pod wpływem przekonań „powinno się”. 3 metrów przed głównym letnim wejściem) i z każdym rokiem jego działanie wzmaga się i poszerza zakres jego promieniowania. a my wszyscy jesteśmy tu na ochotnika. od pradziejów jest wszechobecna. O Metodzie Wyboru napiszemy więcej w module piętnastym naszego kursu. Nielogiczne jest oczekiwanie. nie przypomina niczego więcej poza informacjami z dziennika wieczornego. To. "Latem 1946 roku wzdłuż całej południowoamerykańskiej prowincji rozeszła się plotka o zagrażającym głodzie. a pogoda była wprost wymarzona dla rekordowych żniw. Reagujemy impulsywnie strachem i agresją. a tysiące ludzi przymierało głodem i plotka okazała się prawdziwa". Obie starają się zdobyć kontrolę. łatwiej ci także wtedy zachować spokój. że wolimy.” Jeśli zarówno matka. powodując podtrzymywanie naszego stanu umysłu w sferach nieświadomości zbiorowej. I dlatego cierpimy. może się sprawdzić. Z tego powodu zbiory się nie udały. Ego mogłoby jej powiedzieć. łagodzi mocne i często trudne zmiany. co oczywiście stwarza chaos w naszym życiu codziennym. Jest to wytwór naszej własnej. "Nieświadomość zbiorowa" działa na nas jak "plotka". które pogłębiają nasz stan. "nieświadomość zbiorowa" wpływa na świadomość ludzkości. to w naszym życiu wzrasta. Można to zmienić na: “Byłoby miło. na czym się koncentrujemy. super schronisko. że gdy i my nawrzeszczymy. W rzeczywistości zapowiadały się dobre zbiory. Jesteśmy pod wpływem naszych własnych tworów z naszej własnej "nieświadomości zbiorowej". naszego prawdziwego duchowego wymiaru. gdyż to. pomieszanie i odcięcie od Boga i jego bezgranicznej Miłości. Świat ducha i świat materii przenikają się nawzajem. to prawdopodobnie działają z poziomu władzy. że tysiące farmerów porzuciło swą ziemię i skryło się w miastach. a czakram jest ok. Walka o władzę Oto kolejny przykład: “Mama powinna mnie słuchać. Pełna niepokoju presja lub wolna od stresu akceptacja – wybór zawsze należy do ciebie. jacy są i po prostu wolisz.Osoba. ludzkiej cywilizacji. jak i córka mają podobną osobowość. Moja znajoma się . Wpłynęło to znacząco na życie wielu ludzi. Im bardziej jej nie jesteśmy świadomi. aby byli inni. doświadczamy skutków naszych własnych myśli. Zwiększają się tym samym wibracje Ziemi. nie widzimy rzeczywistości. wybierając chęć porozumienia.” narzeka nastolatka. Zamiast tego jednak wybiera ona działanie świadome i rozważnie reaguje wybierając logiczne preferencje. a to. Każde doświadczenie jest rezultatem jednej lub kilku naszych myśli. Lecz wieść rozprzestrzeniała się z taką siłą. gdyby mama mnie słuchała. i koło się zamyka. która jak zawsze. nie doświadczamy w pełni prawdy o sobie i o swojej prawdziwej naturze. Jesteśmy czymś więcej niż tylko ciałami. Logicznym jest. Nie jesteśmy świadomi tego. jakie wywołują w naszej duchowej egzystencji skoki energetyczne na Ziemi. Jednakże córka może zdecydować. Osoby "widzące" często nie zaglądają poza ten obszar poziomów energii i w ten sposób to. bo nie rozumiemy przyczyny naszych stanów agresji. Teraz jego poszczególne warstwy sięgają poza Skandynawię. Gdy akceptujesz ludzi takimi. z duchowego punktu widzenia. wynaturzonych potrzeb i ludzkich obaw płynących z błędnego postrzegania rzeczywistości. czym w rzeczywistości jesteśmy. na którą się wrzeszczy mogłaby zareagować z poziomu bezpieczeństwa. tym większy wpływ ma na nas astral i jego zasób chorych informacji. że nikt nie powinien grozić jej poczuciu bezpieczeństwa i że powinna także wrzasnąć.

U jednych objawia się to w ciele jako nagłe choroby. stanów rozbicia. że jest to tylko proces oczyszczania się ducha i ciała. żyć. że to on się zmienia na lepsze. Zwykły człowiek będzie doświadczał stanu oczyszczania i wzrostu swojej świadomości jako nagłą tragedię życiową i zamiast ze świadomością poddać się procesowi oczyszczania. wiele ludzi wpadało w tym czasie w 40 stopniowe gorączki. Z coraz większą łatwością będziemy osiągać stany duchowego bycia i postrzegania. a będzie takich sporo . Skok świadomości duchowej wiąże się często z nagłymi dolegliwościami w rejonach ośrodków energetycznych ciała. i jest to przez wielu bardzo mocno odczuwane. przy którym z poziomu ducha nic nie tracimy. a u innych objawy występują w formie ciężkich. Dlaczego tak się dzieje? Energia takiego przeskoku harmonizuje się w ciągu ok. zapalenia płuc. Wystąpiły również bóle gardła. będzie robił wszystko. umysłu i ciała. Nie będzie dostrzegał również faktu. twierdząc. Nasza świadomość przeniesie się do naszego duchowego. Dla osób podążających ścieżką duchową jest to wielkie ułatwienie i wsparcie na drodze rozwoju i poszerzenia świadomości. Energia na Ziemi zmienia się bardzo szybko. prawdziwego wymiaru. których nie chcemy widzieć w naszym życiu. Nic się nie zmieni poza naszym głębszym doświadczaniem i rozumieniem życia. w jakim cały czas istniejemy. Podświadomość zawiera w sobie głównie stłumione uczucia i wyparte części nas samych z różnych okresów naszego życia. trwające nawet do tygodnia. gdyż im bardziej będą się sprzeciwiali własnej naturze i naturalnemu biegowi ewolucji. ciele i w nas samych. na które normalnie działające leki nagle przestają działać. Co do ludzi wyznających zasadę: "Lepsze stare piekło niż nowe niebo". będzie stawiała opór . a raczej ich ego to odczuje. Świadomie zacznie dostrzegać i doświadczać to. gdyż zacznie on świadomie doświadczać oczyszczających się materiałów pochodzących z jego własnej nieświadomości. nagłych stanów depresji. czyli podświadomość. że płyną pod prąd. można by powiedzieć. jakby zmieniał się świat w około. poszerzając się coraz bardziej o obszar stłumionych emocji.rozwiodła. kochać się. a skoki na przełomie wieków następują po sobie coraz częściej.z punktu widzenia zwykłego człowieka. co tłumił. bo duch ich będzie robił wszystko. jeść. gdyż ten stan będzie naszym naturalnym. na co lekarze rozkładali ręce. jak to często bywa. tym mocniej będą cierpieli z powodu swojej nieświadomości i zakłamania. jak również podwyższeniem się częstotliwości wibracji energii na całej Ziemi. który nie dostrzega wzrostu swojej własnej świadomości i całego procesu uzdrawiania i oczyszczania się ducha. depresje itp. i z tego poziomu będziemy postrzegać świat. Dostrzeżone zmiany będą wydawać się czymś złym. Nie będziemy medytować. tym ciężej będzie przechodził proces oczyszczania i transformacji. że nie opierałem się fali. głębokim wyciszeniem myśli. w związkach partnerskich. by oprzeć się naturalnym zmianom i ewolucji. spać. a on sam . problemów ze snem. opierających się przemianom na świecie. Każdy skok energetyczny na Ziemi jest spowodowany wzrostem świadomości duchowej ludzi i planety. Ostatni skok miał miejsce 2 miesiące temu. samoutrzymującym się i o wiele głębszym stanem. bloków i problemów. co pociąga za sobą poszerzenie się również naszej świadomości o obszar nieświadomy. coraz bardziej będą mieli wrażenie. z naszej własnej woli niż. ograniczających ich osobisty rozwój własnej istoty. od 3 do 6 miesięcy u osób poddających się zmianom przez ich dostrzeganie i rozumienie. że to nowy wirus. Ego jednak czasami będzie miało inne zdanie na ten temat i ludzie słabi duchem odczują to dotkliwie. a tylko zyskujemy. Nasza świadomość. . pomieszania itp. i przez to będzie postrzegał tę zmianę tak. tylko popłynąłem na niej. na co dzień.nie. że z każdym dniem mamy coraz bardziej z górki. odpychał i wypierał ze swej świadomości przez całe swoje życie. można by powiedzieć.no cóż. a co w rzeczywistości bardzo ograniczało jego duchową istotę i blokowało jej naturalne przejawianie się w świecie materii. by się wyzwolić z nieświadomości. a ja usamodzielniłem i przeprowadziłem do Warszawy (nie znając tam nikogo). Im bardziej będzie się opierał. Bardziej będzie on przypominał istnienie w wielkiej radości i doskonałej harmonii ze Stwórcą i całym wszechświatem. Zmiany zmuszają do rozwoju i przejścia ze świata zewnętrznego w świat wewnętrzny. U osób opierających się zmianom proces ten może potrwać nawet do trzech lat. pracy zawodowej. co praktycznie jest niemożliwe.

Następnie poddać się i zaufać. odrodzeniem i Świętą chwilą. Dla wielu ludzi będzie to bardzo trudny i ciężki okres pod względem przywiązania do naszej niewielkiej części. Świat materialny przestanie dla nas mieć znaczenie. a mianowicie w obecnych czasach. zwykłym i powszechnym. czy nie.Okres przemian Okres przemian będzie postępował według kolejnych skoków energetycznych świadomości. gdyż nie będzie komu jej karmić. ZMIANA STANU ŚWIADOMOŚCI Nasza świadomość rozszerza się. które wspierają nas i łagodzą mocne przemiany w nas samych. jakimi jesteśmy w pełni. Każdy z tych skoków jest o wiele silniejszy od poprzedniego. Obserwuje się to jako zstąpienie na ziemię niezliczonej ilości świetlistych istot duchowych. czyli prawdziwych NAS SAMYCH . jako Duchowa Cywilizacja Ludzkości. teraz stanie się czymś naturalnym. W miejsce bólu i niezaspokojonej nigdy dotąd wiecznej tęsknoty z powodu rozdzielenia ze Stwórcą pojawi się świadomość i doświadczenie. gdyż będzie się oczyszczać obszar nieświadomości zbiorowej związanej z tym właśnie stanem. nicości. To. Zaczniemy być w końcu świadomi siebie takimi. czy tego chcemy. Odbiera się. Tak jak większość z nas datuje nasze pojawienie się na tym świecie od momentu naszych narodzin fizycznych. czyli mniej więcej od 2012 roku. a dla naszej duszy. tak i Ziemia razem z nami przechodzi proces rozwoju i przejścia w czwarty. zapominając o całym dziewięciomiesięcznym okresie ciąży. Będą to chwile chwały. jaką jest nasze ciało i EGO. jak dzieci zostawiają zabawki. Przypomnimy sobie. Będzie zauważalny jako okres. Wszystko stanie się jasne i proste i zrozumiemy. skąd wyruszyliśmy. duchowy wymiar. co dla nas jest najlepsze. Śmierć fizycznego ciała będzie bardzo trudna do zrealizowania. jak również wielkich zmian fizycznych planety. Jest to moment całkowitego otwarcia się duchowego wymiaru. W trudnych chwilach można spokojnie poprosić ich w myślach o pomoc i zrozumienie. tak samo jak ludzie. który w dużym stopniu ogranicza duchową świadomość ludzką. Ziemia jest istotą duchową i posiada świadomość. Ich pomoc i wsparcie wzrasta w miarę wzrostu naszej własnej świadomości i otwartości na pomoc. w jedności będziemy postrzegać nasze życie i narodziny od momentu naszych narodzin duchowych. byśmy dotarli własne tu. bo narodzimy się na nowo. Na pewno usłyszą. Z czasem wszyscy coraz bardziej zaczną być świadomi duchowego wymiaru i swego istnienia również w świecie duchowym. bardziej niż kiedykolwiek dotąd. co było w nas od zawsze. wraz z jego nieskończoną ilością światów i wymiarów duchowych. gdzie kulminacyjny moment ma wystąpić ok. Coraz więcej osób budzi się duchowo. ma ośrodki energetyczne. do tego momentu. Kolejnym etapem dla ludzkości. a istniała tylko nasza nieświadomość i brak rozumienia wielkiej prawdy o nas i naszej istocie. a ich natura i prawdziwy wymiar w coraz większym stopniu będą się przejawiały w świecie materialnym. GDZIE GĄSIENICA WIDZI KONIEC ŚWIATA. Następny skok datuje się na czerwiec roku 2009. Jest to naturalny proces ewolucji. Coraz większa liczba ludzi zacznie postrzegać świat prawdziwy takim. Przebudzimy się do czegoś. "TAM. byśmy okres przejścia doświadczyli jak najłagodniej. że wszystko to było niezbędne i potrzebne. iż następny przeskok będzie miał miejsce w październiku 2005 roku. a świat ducha otworzy przed nami nowe możliwości. jaka się dokonuje przez cały czas we wszechświecie. zauważa się zwróconą w nasza stronę uwagę Potężnych Istot Duchowych. Tak samo jak my. jakim on naprawdę jest. głębokiego rozumienia prawdy i niewyobrażalnego szczęścia. Należy tu zwrócić szczególną uwagę na jeszcze jeden wielki przełom. . Zmysły postrzegania duchowego budzą się u coraz większych rzesz ludzi. MISTRZ DOSTRZEGA MOTYLA". "Nieświadomość zbiorowa" rozpłynie się. że rozdzielenia nigdy nie było. grudnia 2012. że właśnie się dzieje to. tak samo my.potężnym przebudzeniem. z których już wyrosły. zostawimy go tak. w którym ludzie będą doświadczać stanów pustki wewnętrznej. co kiedyś było wybrykiem natury i egzotycznymi zdolnościami pozazmysłowymi. które nazywamy miejscami mocy lub czakramami. jeżeli tylko komuś jeszcze ciało będzie potrzebne :) Zaczniemy żyć od nowa. dokąd zmierzamy i jaki jest głębszy cel naszego istnienia.