You are on page 1of 1

Ocitovanje o razlozima razrjesenja,

od strane ravnatelja Zagrebackog gradskog kazalista "Komedija", gospodina Nike Pavlovica

Sto se mene tice, ne slazem se sa zakljuckom o prije.dlogu razrjesenja i nacinom


citanja financijskog izvjestaja. Dugovi nisu narasli. Prihodi su 58.000,00 kn. Ovdje dovodimo u
pitanja strucnost moje sefice racunovodstva. Obzirom na promjemi stava Grada ZCigreba
prema meni, angazirao sam revizorsku kucu te sam upitan da tko je strw;an sastavljao dopis
Gradskog ureda za kulturu jer to nije strucho sastavljeno. Smatram da je Kazalisno vijece
samo alat u rukama Grada.
Meni je zao da je do ovoga doslo. Sad a razgovarate o najboljem kazalistu U Zagrebu i
destabilizirate ga tijekom sezone. Nisam iznenaden, prica se spremala dulje vrijeme i sve je
bilo upereno da se mene dtronizira, covjeka koji je potrosjo 27 godina zi\tot~ u kt:~zalistu,
dosao sam u njega kao glumac, a sad a je to najbolja kuca za cije predstave se ceka u redu za
ulaznice.
Ponosan sam na an~ambl koji sam stvorio, na radne Ijude koji dG>pt!I'JOSe uspjesnosti
Kazalista. Smeta me taj vas ;n~.ctn. Volio bi da nitkQ od nas netreba gfedatLupod. -Samo
trazim da govorim pred Sk~p~tinOm, bud uti qa s~ orade.naceiniks~ ~~oo) ,njj~ z:eJio. vidjeti.

Sarno zelim da se ocitujem~ted Gra~$k9m skq,r:}~tiqorn. ~niatrarn ,d~ umJ~inlck~ yrijednost


tfa
ono sto satn ja napravie, os'tatl isto i nakon
predstava napilazi ove d4g6ve. Nadam

se ce

men e.

U Zagrebu, 15.2.2016.

);;~i'J/i:f-.~:i~ _ _;: ; _ ;. -_ . : ;~:_~.'-: /.<-':.;.., :_._.- ,:._ ::, .... ..., ;.,~..:,.,!;;\,!Xt
..if;:;:,;,(;);:i;.'!\(iiH;i~i,\l:.:{:.\~ii;;~};~i;;;i<Si%;:,;~Yi!J<;,;~:.;i'-:;~;~~y;_;;,:, .))4,eii;r,;:,;p~iiijU;!/:<?/i, :ii. ~~> :. , ... ... :.
,_ ,i;rVi,i)f';;w.Mt~!!:~~,ijw;t.~o(;~iWt,:MMWHI@~~~~Wih%\\~f~1~1(tffM~~t~!.<W~t~1!'!i?!\~iJ/il!cli~~~<~\~~ii\i\f.~~~~:);:l:lH~;;~;A~ ;iY,f-,>'~\.: _.,/,.,.-~. ::. ,X , .......,