You are on page 1of 4

PEMAKAIAN TANDA PANGKAT DAN WARNA EPOLET

PENAUNG, PESURUHJAYA, AHLI KEHORMAT DAN PEMIMPIN
@ppmgombak2007
Tarikh kuatkuasa : Disember 2006
Rujukan : Surat Persekutuan Pengakap Malaysia ( PPM-2(302)/2006 bertarikh
06.12.2006.

MERAH
EPOLET KUNING HIJAU BIRU UNGU
HATI

SBP Yang
Dipertuan Ketua
Perdana
Agong dan TYT Gabenor Pengakap
Menteri
DYMM Raja- Negara
raja

6 Lengkar

Timbalan
Perdana
Menteri

Ketua Menteri-
Naib YDP
Pesuruhjaya menteri
Negara
Negara Kabinet

Pesuruhjaya
Kehormat
Kebangsaan

5 Lengkar

Iby07/dcgombak 1
YDP Majlis
Pengakap Penolong
Negeri Ketua
Pesuruhjaya
Pesuruhjaya
Bendahari Negara
Kehormat
Kehormat
Negeri
Pesuruhjaya
Ketua Antarabangsa
Timbalan-
Pengarah
timbalan
Pelajaran Pesuruhjaya
Menteri
Latihan
Ketua
Pengarah Belia Pesuruhjaya
dan Sukan Program
Negara

4 Lengkar

Ahli-ahli
Majlis
Pengakap
Penolong
Kebangsaan Ahli Dewan
Pesuruhjaya
Rakyat
Antarabangsa
Naib YDP
Negeri Ketua Ahli Dewan
Pesuruhjaya
Setiausaha Negara
Negeri
Pengarah Kerja
Pelajaran Ahli Dewan
Pesuruhjaya
Negeri Undangan
Ibu Pejabat
Negeri
( Kanan )
Pengarah Belia
dan Sukan
Negeri

3 Lengkar

Setiausaha
Kehormat
Negeri
Bendahari
Pesuruhjaya
Kehormat
Ibu Pejabat
Negeri Jurulatih
YDP Daerah Kebangsaan
Penolong
Naib YDP
Pesuruhjaya
Majlis Setiausaha-
Negeri
Pengakap setiausaha
Daerah Kerja
Pesuruhjaya
Pegawai
Daerah
Pelajaran
Daerah
Pegawai Belia
Daerah

2 Lengkar

Iby07/dcgombak 2
Ketua Jabatan
Penolong
( Pengetua /
Jurulatih
Guru Besar )
Kebangsaan
Setiausaha Penolong
Penolong-
Kehormat Pesuruhjaya
penolong
Daerah Daerah
Setiausaha
Kerja
Bendahari
Kehormat
Daerah

1 Lengkar

Pengerusi
Jawatankuasa
Kumpulan

Bendahari
Kehormat
Pemimpin
Kumpulan
Pasukan atau
Kumpulan
Setiausaha
Kehormat
Kumpulan

AJK
Kumpulan

Bunga Padi Sekeliling
Logo

Penolong
Pemimpin

Logo Pengakap Sahaja

Iby07/dcgombak 3
Dimansuhkan
( Dahulunya Pesuruhjaya Daerah )

1/2 Lengkar

Dimansuhkan
( Dahulunya Penolong Pesuruhjaya Daerah )

1/4 Lengkar

Iby07/dcgombak 4