You are on page 1of 8

CZE,

SKD JESTE?
Lekcja_02
komunikacja

sownictwo

Co sycha? Skd jeste?


Gdzie mieszkasz?

dane osobowe

gramatyka
zaimki osobowe; koniugacja -m,-sz
czasownik: by; liczebniki 11-29

co sycha? wszystko w porzdku, wszystko dobrze, dlaczego, uczy si polskiego


pracowa, mj chopak, moja dziewczyna, moje hobby, chcie, bezokolicznik

nowe sowa

DANE PERSONALNE
Tom Peterson

wiczenie 1

102A1

Student:

...................... dobry.

Sekretarka:

Dzie ......................., jak si pan

Prosz posucha i uzupeni.

nazywa?

dane personalne

Cze, skd jeste?

Angela Brown

Sekretarka:

si
Dzie dobry. Jak ...............
pani ...........................?

Studentka:

Nie ......................... .

Sekretarka:

........................ i nazwisko.

Studentka:

Aha, .................... Angela Brown.

Sekretarka:

Skd pani ...........................?

Studentka:

..............................., nie rozumiem.

Sekretarka:

Z Anglii? Z Francji? Z Niemiec?

Studentka:

............................... z Anglii.

Sekretarka:

........................ pani mieszka


.......................... Krakowie?

Studentka:

Adres?

Sekretarka:

Tak, tak. Adres w ........................ .

Studentka:

Krakw, .......................... Duga 3.

Sekretarka:

Tak, w porzdku. ............................


Angela Brown z Anglii,

Student:

Nazywam si Tom Peterson.

Sekretarka:

....................... pan jest?

Student:

Przepraszam, prosz ..................... .

Sekretarka:

....................... pan jest?

Student:

Jestem z ............................. .

Sekretarka:

........................ pan .......................


w Krakowie?

Student:

Nie rozumiem.

Sekretarka:

.......................... w Krakowie.

Student:

Aaa, rozumiem. .........................


Urzdnicza ........................,
mieszkanie numer ................... .

Sekretarka:

Tak, Urzdnicza 10 .................... 3.

Student:

Przez?

Sekretarka:

Tak, 10 przez 3 to znaczy:


dom numer 10, mieszkanie 3.

Student:

Aha, dzikuj.

Sekretarka:

Prosz.

intensywny ..................... jzyka


polskiego. To jest pani .....................
studenta, segregator
i ......................................... .

12_

Studentka:

Dzikuj ................... . Do widzenia.

Sekretarka:

....................... bardzo. Do widzenia.

dwanacie
download this book from e-polish.eu

ANGE

LA B
ROW
N

adre
s
Krak :
w, ul.
e-mail
D
: ang uga 3, tel.
ela@
stude 12 429 4
0
nt.glo
ssa.p 51
l

CO SYCHA?

02_

A u ciebie?
A u pana?
A u pani?

102B1

Cze,
co u ciebie?
Mami: Cze.
Nic nowego.

DIALOG_1
DIALOG_2

Tom:

DIALOG_3

Cze, co sycha?
Uwe:
Cze. Dzikuj, wszystko dobrze, a ty?
Nauczycielka: Nie a ty?, ale a u ciebie? Prosz powtrzy.
Uwe:
Dzikuj, wszystko dobrze, a u ciebie?
Tom:
Dzikuj, wszystko w porzdku.
Tom:

Co sycha?

Dzikuj, wszystko wietnie.


/ wszystko dobrze.
/ wszystko w porzdku.
Nic nowego.
Po staremu.

Cze, skd jeste?

Co sycha?
Co u pana/pani sycha?
Co nowego?

Nauczycielka: Angela i Uwe. Prosz teraz dialog oficjalny.


Uwe:
Angela:
Uwe:

wiczenie 1

Dzie dobry. Co u pani sycha?


Dzie dobry. Dzikuj, wszystko wietnie,
a u pana?
Dzikuj, w porzdku.

102B2

Transformacja: oficjalnie k nieoficjalnie

Dzie dobry k Cze

wiczenie 2

102B3

Prosz uzupeni.

a)

c__ e

b)

c__

c)

ws__ys__ __o

d)

__o

.......................................................

e)

n__c

.......................................................

f)

dz__k__j__

Mami: .......................................................

g)

__o

Mami: Dzie dobry. Co u pana sycha?


Uwe:

Dzie dobry.
Dzikuj, wszystko dobrze, a u pani?

Mami: Dzikuj, w porzdku.

Mami: .......................................................
Uwe:

s__yc__a

__

po__ __d__u

ci__b__e

n__w__g__
__szy__t__o

w__et__i__

st__re__ __
trzynacie

_13

GDZIE ONA JEST?

Cze, skd jeste?

_02
BY

Prosz uzupeni.

l. poj.

jestecie V

l. mn.

Gdzie ona jest?

jestem

(ja)
(ty)

(my)
(wy)

on
ona
ono

oni
one

jestecie

jestemy
jest
jeste

wiczenie 1

102C1

jestem? jeste? jest?

Uwe:
Mami:
Uwe:
Mami:

jeste
Mami, gdzie ty ..................?
.................. tutaj.
A gdzie .................. Angela?
Angela .................. tam.

Tom: Gdzie wy ..................?


Mami: (my) ............................. tutaj,

a oni ....... tam.


on + on

ona + ona

koni

on + ona
on + ono

k ona k pani
k ono k dziecko

wiczenie 2

Angela:
Gdzie .............. pani Sylwia?
Sekretarka: Nie wiem.

ono + ono

k pan

k on

kone

ona + ono

pan + pan
pani+ pani
pan+ pani
panowie + panie

Uwe: Gdzie .................. Angela i Mami?


Tom: One .................. tam.

k panowie

Student:
Gdzie .................. toaleta?
Studentka: Tam.

k panie
k pastwo
k pastwo

Mami: Pani Maj .................. w domu,

pan Maj .................. w pracy.


Pastwo Maj ........... w Krakowie.

102C2

on? ona? ono? oni? one?

Angela: My................. w Krakowie i wy

a)

Gdzie jest Angela?

Ona
............................. jest tam.

b)

Gdzie s Tom i Uve?

............................. s tam.

c)

Gdzie s Angela i Mami?

............................. s tam.

d)

Gdzie jest Tom?

............................. jest tam.

e)

Gdzie s Angela i Tom?

............................. s tam.

f)

Gdzie jest dziecko?

............................. jest tam.

wiczenie 3
pan

wy

14_

ono
my

Pan Uwe i pan Tom to ............... panowie.


Pani Angela i pani Mami to .............. panie.
Pani Maj i pan Maj to ................ pastwo.

ty

jestecie

jeste

jestem

panowie

pastwo

one
oni

Nauczycielka:

102C3

Prosz poczy.

ja

te .................. w Krakowie.

ona

pani
panie

czternacie
download this book from e-polish.eu

jest

jestemy

on

SKD JESTE?

GDZIE MIESZKASZ?

102D1

DIALOG_1

Nauczycielka: Skd pan jest?

02_

Przepraszam, nie rozumiem.


Nauczycielka: Ja jestem z Polski. A pan, skd pan jest? Z Niemiec?
Z Francji? Z Anglii?
Uwe:
Jestem z Niemiec.
Nauczycielka: Ja mieszkam w Krakowie, a pan? Gdzie pan mieszka?
Uwe:
Mieszkam w Berlinie.
Uwe:

DIALOG_2

Cze, skd jeste?

Skd jeste?
Jestem z Anglii.
Gdzie mieszkasz?
Mieszkam w Londynie.

Uwe:
Angela:
Uwe:
Angela:

GDZIE mieszkasz?

Jestem z

Mieszkam w

Anglii
Niemiec
Francji
Hiszpanii
Woch
Austrii
Rosji

Londynie
Berlinie
Paryu
Madrycie
Rzymie
Wiedniu
Moskwie

Skd jeste? Gdzie mieszkasz?

SKD jeste?

ROSJA

Londyn

ANGLIA

Moskwa

Berlin
Warszawa

NIEMCY

POLSKA

FRANCJA
Pary
Wiede

AUSTRIA
WOCHY

Madryt

HISZPANIA

MIESZKA

Prosz uzupeni.

Rzym

mieszkasz
l. poj.

l. mn.

(ja)
(ty)

(my)
(wy)

on
ona
ono

oni
one

mieszkacie
mieszkam
mieszkamy

mieszkaj

mieszka
mieszkaj V

wiczenie 1

102D2

Mami:

Ja teraz ......................................... w Krakowie

Uwe:

(ja) ...................................................... w hotelu.

Mami:

A gdzie ...................................... Angela i Tom?

Uwe:

Nie wiem, gdzie oni ...................................... .

Mami:

Gdzie pani ......................................................?

z polsk rodzin, a wy gdzie ...........................?

mieszkam? mieszkasz? mieszka?

Tom:

mieszkasz
Gdzie ty .......................................?

Angela: ................................... w Londynie,

a Mami ........................... w Tokio.


Angela: Gdzie oni ....................................?
Uwe:

Oni ............................... w Europie


i my te ........................ w Europie.

Nauczycielka: ..................................................... w Krakowie.


Uwe:

Gdzie ............................... pastwo Kowalscy?

Nauczycielka: Pastwo Kowalscy ..........................................

w Warszawie.
pitnacie

_15

wiczenie 2

miesz
kamy

102D3

Prosz poczy.

_02

mieszkaj

mieszkasz

mieszka

am
mieszk

ona

on
ja

one
Cze, skd jeste?

pastwo

pani

wy

panowie

Skd jeste? Gdzie mieszkasz?

oni

panie

ty

mieszkacie

my

pan

KONIUGACJA m, sz
NAZYWA SI
l. poj.

MIE
l. poj.

l. mn.

l. mn.

(ja)

nazywam si

(my)

nazywamy si

my

(ja)

mam

(my)

mamy

(ty)

nazywasz si

sz

(wy)

nazywacie si

cie

(ty)

masz

(wy)

macie

on
ona
ono

nazywa si

oni
one

nazywaj si

on
ona
ono

ma

oni
one

maj

ROZUMIE
l. poj.

l. mn.

(ja)

rozumiem

(my)

rozumiemy

(ja)

gram

(my)

gramy

(ty)

rozumiesz

(wy)

rozumiecie

(ty)

grasz

(wy)

gracie

rozumie

oni
one

rozumiej

on
ona
ono

gra

oni
one

graj

on
ona
ono

wiczenie 3

GRA
l. poj.

wiczenie 4

102D4

mam? masz? ma?

l. mn.

102D5

nazywam si? nazywasz si? nazywa si?

Mam

Student:

si .......?
nazywaj
Jak oni .......

a ty jak ........ na imi?

Studentka:

Oni ...... ........... Maj.

Studentka:

(ja) ..

Studentka:

Jak (ty)........

...........?

Student:

....

.... Jones.

Student:

Ona .. na imi Mami.

Student:

(ja) ...

na imi Piotr,
na imi Manuela,

a ona jak .. na imi?


Oni .. na imi Tom i Uwe.

A wy jak .......
Studentka:

...........?

(My) ......

.........

Emy i Lucy Grant.

wiczenie 5

102D6

gram? grasz? gra?

gra w tenisa

Uwe:

Co to znaczy gra?

Mami:

Na przykad: gra w tenisa, gra na gitarze.

Uwe:

gram
Aha, (ja) .....
w tenisa, ale nie .....
na gitarze, a ty ... w tenisa?

Mami:

Ja nie .. w tenisa, ale Angela ......


w tenisa.

Uwe:

Ja i Angela (my) ........ w tenisa, ale Mami i Iwona

Mami:

Tak, wy .......... w tenisa, my nie ...... w tenisa.

nie ........ w tenisa.

16_

szesnacie
download this book from e-polish.eu

gra na gitarze

wiczenie 1

102E1

wiczenie 2

11
13

pitnacie

15

siedemnacie

dwanacie

16

szesnacie v

jedenacie

17

dziewitnacie

dwadziecia
dziewi

18

czternacie

osiemnacie

20
21
29

wiczenie 3
dziesi

d)

g)

b)

e)

h)

c)

f)

i)
j)

wiczenie 4

_wa_acie

11

tr_yna_cie

13

c_terna_ci_

14

pi_na_ie

17

s_e_na_cie

19

si_dem_acie

16

o_i_mnacie

18

d_iewi_tna_ _e

29

dw_d_ieci_

15

d_ad_i_cia

102E3

Co mwi lektor?
a)

12

liczebniki

dwadziecia

19

jedena_i_

dwadziecia
jeden

szesnacie

20

Cze, skd jeste?

14
trzynacie

02_

102E2

Prosz uzupeni i poczy


z cyfr.

12

Prosz uzupeni.

LICZEBNIKI

d_ie_i

102E4

Prosz przeczyta i posucha.

ul.=ulica
Al.=Aleja

pl.=plac

siedemnacie

_17

DLACZEGO UCZYSZ SI

POLSKIEGO?

_02

|
Dlaczego uczysz si polskiego?

DIALOG_1

Uwe:

Cze, jak si nazywasz?

Tom:

Manuela: Cze, jestem Manuela Sanches,


Uwe:
Manuela:
Uwe:
Manuela:
Uwe:
Manuela:
Uwe:
Manuela:
Uwe:
Manuela:
Uwe:
Manuela:
Uwe:
Manuela:
Uwe:
Manuela:
Uwe:

a ty?
Jestem Uwe Stein.
Skd jeste?
Jestem z Niemiec, a ty?
Jestem z Hiszpanii.
Mieszkasz w Madrycie?
Nie, mieszkam w Barcelonie.
Ja mieszkam w Berlinie.
Gdzie mieszkasz w Krakowie?
Ulica Floriaska, a ty?
Ja te mieszkam w centrum,
ulica witego Jana.
Masz telefon?
Tak, mj numer to 12 231 31 95.
A twj numer?
0 601 15 26 10.
Dlaczego uczysz si polskiego?
Przepraszam, nie rozumiem.
Ja ucz si polskiego, eby studiowa w Polsce, a ty dlaczego?
Aha. Ucz si polskiego, eby
pracowa w Warszawie.

Dlaczego...?

Maria:
Tom:
Maria:
Tom:
Maria:

Tom:
Maria:
Tom:
Maria:

Tom:
Maria:
Tom:
Maria:

Nazywam si Tom Peterson,


a ty?
Jestem Maria Benini.
Bardzo mi mio.
Mio mi.
Skd jeste?
Jestem z Woch, mieszkam
w Rzymie. A ty, gdzie
mieszkasz?
Jestem z USA, mieszkam
w Nowym Jorku.
Dlaczego uczysz si
polskiego?
Ucz si polskiego, bo moja
dziewczyna jest z Polski.
Naprawd? Ja ucz si
polskiego, bo mj chopak
jest z Polski!
Gdzie mieszkasz w Krakowie?
Ulica Przemyska 7, a gdzie
ty mieszkasz?
Ulica Urzdnicza 10, mj
telefon to 12 623 17 13.
Mj numer to 12 422 20 12.

wiczenie 1

102F2

Prosz dopasowa.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Skd
Gdzie
Dlaczego
Ucz si, eby
Ucz si, bo
Mieszkam

A.
B.
C.
D.
E.
F.

studiowa w Polsce.
uczysz si polskiego?
to moje hobby.
jeste?
w Polsce.
mieszkasz?

, eby + bezokolicznik
pracowa.
studiowa.

, bo

18_

, bo
moja mama jest z Polski.
to moje hobby.

osiemnacie
download this book from e-polish.eu

DIALOG_2

Cze, skd jeste?

102F1

studiuj w Krakowie.
chc pracowa w Polsce.
moja dziewczyna jest z Polski.

wiczenie 2

102F3

Prosz uzupeni.

02_
Cze, skd jeste?

|
Dlaczego...

POWTRZENIE
Prosz uzupeni dialog A oraz uporzdkowa dialog B.

A. W SZKOLE
Javier:

Nazywam
Dzie dobry. ..............................
si

102G1

B. W DOMU
Mami Takada mieszka w Krakowie z polsk
rodzin. Mami wraca do domu z koleank.

Javier Prez.
Sekretarka:

A to pan! wietnie.

Javier:

Tu s moje dane osobowe.

Sekretarka:

Bardzo dzikuj. Dobrze:


.................... Javier, ..........................
Prez, narodowo - Argentyczyk,
............... Krakw, Nowowiejska 12/6,
............................ 0 603 57 72 13.
W porzdku?

Javier:

Tak, oczywicie.

Sekretarka:

Pan Javier Prez, intensywny ...............


polskiego, grupa A1, klasa nr 23.

Javier:

Dzikuj. A jak ........... nazywa moja


nauczycielka?

Sekretarka:

Grupa ma 3 nauczycielki. Teraz jest


Anna Stelmach.

Javier:

Dzikuj i .......... ........................... .

Sekretarka:

Do widzenia. Miej lekcji.

4 Pani Maj:
6

Witam, bardzo mi mio.


Nazywam si Joanna Maj.
To jest mj m Grzegorz. Moja
crka Karolina i mj syn Karol.
6 Pani Maj: Skd pani jest?
6 Mami: Dzie dobry pani. To jest
moja koleanka Angela.
1 Pani Maj: Dzie dobry Mami.
6
6 Angela: Dzie dobry.
6 Pani Maj: Dlaczego?
6 Pani Maj: Rozumiem.
6 Pani Maj: Dlaczego uczy si pani
polskiego?
6 Angela: Jestem z Anglii.
6 Angela: Bardzo mi mio pastwa pozna.
6 Angela: Ucz si polskiego, eby
mwi w domu po polsku.
6 Angela: Moja mama jest z Polski.

dziewitnacie

_19