SKRIP PENGACARA MAJLIS PERASMIAN

Seiring madah pantun bersambut
Dalam senyum penghidang tamu
Mesra berdakap kasih terpaut
Persilakan tamu sambut dipintu
Mengumumkan ketibaan ........................................................................................ diiringi oleh
...........................................................................
***************************************************************************
Assalamualaikum w.b.t dan salam sejahtera.
Yang Berbahagia .........................................................................................,
Yang Berusaha .............................................................................................,
Ahli-ahli Jawatankuasa
Hadirin & hadirat sekelian
Alhamdulillah. Bersyukur kita ke hadrat Illahi kerana dengan kasih sayang dan izinNya kita
dapat berhimpun bersama-sama bagi meraikan dan memeriahkan Majlis ..................................
Saya bagi pihak JK Pengelola ....................................................... mengalu-alukan kedatangan
tuan-tuan dan puan-puan ke majlis pada petang ini.
***************************************************************************
Tetak buluh panjang sepuluh
Mari jolok sarang penyengat
Angkat tangan jari sepuluh
Doa diminta biar selamat
Majlis dengan ini mempersilakan Ustaz ....................... untuk membacakan doa. Dipersilakan.
Amin Ya Rabbal Alamin. Pihak majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Ustaz ..........
di atas bacaan doa itu tadi.
***************************************************************************
Kalau dibentang seluas alam
Kalau dilipat sebesar kuku
Sejambak kata seuntai salam
Degup bicara menusuk kalbu
Tanpa melengahkan masa, untuk meneruskan majlis, dengan ini dijemput En. .........................
untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan
tuan.

Pihak majlis merakamkan ucapan terima kasih di atas ucapan alu-aluan En. ............................
itu tadi.
***************************************************************************
Seterusnya, majlis menjemput En. ..................................... bagi menyampaikan ucapan beliau.
Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan tuan.
Pihak majlis merakamkan ucapan terima kasih di atas ucapan En. ............................................
itu tadi.
***************************************************************************
Hadirin & hadirat sekelian, kini tibalah masanya bagi Majlis Perasmian ...................................
Bagi menyempurnakan majlis ini, dijemput .............(perasmi)................ untuk menyampaikan
ucapan beliau dan seterusnya merasmikan .................................................................................
Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan tuan.
Tanam lenggun tumbuh kelapa
Terbit bunga pucuk mati
Budi tuan kami tak lupa
Sudah tersemat di dalam hati
Hadirin yang dihormati sekalian, rasmilah sudah majlis kita pada petang ini. Setinggi
penghargaan yang tidak terhingga dihulurkan kepada ................................................................
di atas kesudian tuan merasmikan majlis kami pada petang ini.
***************************************************************************
Hadirin & hadirat sekelian, seterusnya adalah majlis penyampaian ...........................................
Bagi menyempurnakannya, majlis mempersilakan ........................................ untuk menjemput
serta mengiringi .................................................................... naik ke pentas. Dipersilakan tuan.
***************************************************************************
Sebagai tanda penghargaan dan terima kasih daripada pihak kami, majlis dengan segala
hormatnya, mempersilakan .................................... untuk menyampaikan cenderamata kepada
............................................. Dipersilakan tuan.
Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada ................................................. atas kesudian
tuan menyampaikan cenderamata kepada ............................................................. sebentar tadi.
***************************************************************************
Tuan puteri pergi ke Kuah
Pulang semula sebelah pagi
Kita bertemu akhirnya berpisah
Diizin Tuhan bersua lagi

Kalau ada sumur di ladang
Boleh saya menumpang mandi
Kalau ada umur yang panjang
Di lain masa berjumpa lagi
Selesailah sudah Majlis Perasmian ....................................... Saya bagi pihak JK Kerja Majlis,
ingin mengucapkan terima kasih di atas kesudian hadirin dan hadirat sekelian kerana
memeriahkan seterusnya memaknakan majlis pada petang ini. Akhir kata, saya memohon
maaf jika terdapat sebarang kesilapan sepanjang mengendalikan majlis ini. Yang baik itu
datangnya dari Allah, dan yang buruk itu datangnya dari diri saya sendiri. Saya sudahi majlis
dengan w.b.t wassalamualaikum warahmatullah hi wabaratuh.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful