You are on page 1of 16

PIERWSZA BEZPATNA GAZETA REGIONALNA

od 2006 r.

R E K L A M A

Kdzierzyn-Kole

Racibrz

Wodzisaw lski

DWUTYGODNIK | ISSN: 2080-3664 | rok XI | 24 lutego 2016 | Nr 4 (205)

GazetaInformator.pl

RACIBRZ GOSPODARKA KOMUNALNA

REGION - EKOLOGIA

Bdzie abolicja dla dunikw MZB?

Nowy sprzt dla straakw

Fot. Pawe Strzelczyk

Zalegasz miastu z czynszem? Jest szansa na umorzenie dugu.


Ok. 200 najemcw zalega Miejskiemu Zarzdowi
Budynku za czynsz. Zaduenie niektrych wynosi nawet 100 tys. z. Miasto chce
wprowadzi abolicj dla
chccych pozby si dugw.
Mona umorzy 70% zaduenia. Koncepcj odzyskania cho czci pienidzy,
ktre najemcy s winni MZB
przedstawili na lutowej komisji gospodarki miejskiej
wiceprezydent Irena ylak i
szef MZB Andrzej Migus. W
Raciborzu sytuacja pod tym
wzgldem nie przedstawia
si a tak dramatycznie jak
w innych miastach, zaduenie jest wedug pani wiceprezydent pod kontrol, w
dodatku w 2015 roku po raz
pierwszy od lat udao si je
zastopowa i nie narasta.
Niemniej, najemcy zalegaj
niebagatelne kwoty, ktrych
cz mona sprbowa odzyska i temu ma suy abolicja. Windykacja i eksmisje
s czsto nieskuteczne oraz
nieopacalne, odpracowanie
nalenoci wchodzi w gr w
bardzo ograniczonym zakresie, std pomys, aby chccym paci, umorzy cz
zaduenia pod kilkoma do
restrykcyjnymi warunkami.
Koncepcja, oprcz nansowego, ma te trudny do
przecenienia cel spoeczny,
a mianowicie pomoc w wyrwaniu si ze spirali zaduenia osobom, ktre wpady
w puapk dugw, a chc si
z niej wydosta.
Pierwszym warunkiem
umorzenia jest to, e musi

Czytaj wicej str. 7

RACIBRZ - PRZESTPSTWA

STRZELANINA NA
UL. SKODOWSKIEJ,
2 OSOBY NIE YJ
Fot. Andrzej Zieliski

PAWE STRZELCZYK

Straacy z Rydutw otrzymali nowy samochd


ratowniczo-ganiczy. Zakup sprztu
w znacznej mierze sfinansowa WFOiGW
w Katowicach.

Miasto chce wprowadzi abolicj dla chccych pozby si dugw.


Abolicja nie obejmie przedsibiorcw.
tego chcie sam zainteresowany. Nie bdzie ono przysugiwao z automatu. Jeli

70%
dugu powstaego do 31 grudnia
2015 roku zostanie
anulowane jeli
zaduony najemca
speni odpowiednie
warunki ustalone
przez magistrat.
stosowna uchwaa zostanie
przez rad miasta przyjta, dunik zobowizany b-

dzie zgosi si do MZB do


koca roku, zoy wniosek
i podpisa z gmin porozumienie. Bdzie ono obwarowane warunkami, ktre bezwzgldnie trzeba speni. Po
pierwsze, osoby ubiegajce si bd zobligowane do
spaty 30 % dotychczasowych zalegoci (oraz cao
nalenoci wynikajcych z
kosztw sdowych i egzekucyjnych, w tym zastpstwa
procesowego). Termin spaty to 31 grudnia 2016 roku.
Po drugie, w cigu dwch
lat rzetelnie i bez polizgw
opaca biecy czynsz. Jeli
warunki te zostan spenione, pozostae 70% dugu powstaego do 31 grudnia 2015
roku zostanie anulowane. W
czasie trwania dwch lat warunkowego okresu pacenia
nie bd naliczane odsetki.
Jeli jednak dunik po podpisaniu umowy nie speni

okrelonych warunkw, bdzie zmuszony do spaty caej zalegej sumy wraz z odsetkami narosymi w czasie
obowizywania umowy. Wg
szacunkw magistratu, dziki temu ok. 200 rodzin ma
szans wyj na prost.
Abolicja w zamyle nie bdzie dotyczy przedsibiorcw, ktrzy take s winni
MZB pienidze z tytuu wynajmu lokali. Pki co radni upowanili prezydenta,
by ten przygotowa stosowny projekt uchway. Ma ona
trafi na marcow sesj.
Aby nie dopuci do narastania zaduenia u swoich
najemcw, MZB przymierza
si do usugi przypominania
lokatorom o terminie uiszczenia opaty za czynsz za
pomoc SMS. Jeli to okae
si nieskuteczne, urzdnik
zoy wizyt w mieszkaniu i
przypomni ustnie.

Motywem rodzinnej tragedii byy


nieporozumienia nansowe.
15 lutego w Raciborzu
miaa miejsce strzelanina,
w ktrej zgin mczyzna,
za jego ona ciko ranna. Sprawca nastpnie popeni samobjstwo.
Sprawca postrzelenia, ktrym by 76-letni mczyzna,
wtargn do mieszkania przy
ul. Marii Skodowskiej-Curie,
odda strza w kierunku 52-letniego mczyzny oraz postrzeli 53-letni kobiet, a nastpnie - uciek z miejsca zdarzenia.
52-latek ponis mier na
miejscu. Chwil po strzelaninie, w zlokalizowanym w niedalekiej odlegoci od miejsca
zdarzenia budynku gospodar-

czym, policjanci znaleli zwoki 76-letniego sprawcy. Mczyzna najprawdopodobniej


popeni samobjstwo.
Jak si okazuje, 76-latek
zamordowa swojego zicia
i ciko rani crk. Ranna
53-latka sama wezwaa policj
na miejsce zdarzenia. Mczyzna ju ptora roku wczeniej
prbowa podpali obydwa domy nalece do rodziny i podern sobie gardo. Uratowali
go wwczas straacy. Nastpnie wyjecha do USA. Leczy
si psychiatrycznie, a bro posiada bez pozwolenia.
KK

R E K L A M A

terminale patnicze
kasy fiskalne
mobilne kasy
i drukarki skalne

Czytaj
rwnie

str. 6

Racibrz, ul. Klasztorna 12,


tel. 32 415 98 18, 601 46 20 03
softib.pl centrumkasskalnych.pl

2 Wiadomoci

24 lutego 2016, nr 4 (205)

<< GazetaInformator.pl

racibrz polityka

Lenartowicz do posw PiS: Rycerze dobrej zmiany


Fot. archiwum wasne

Reprezentujca w sejmie ziemi raciborsk Gabriela Lenartowicz (PO)


w oryginalny sposb skwitowaa rzdow ustaw przyznajc 500 z na dziecko.
pawe strzelczyk

Dla Gabrieli Lenartowicz


jest to debiutancka kadencja w
sejmie. Posanka z Raciborszczyzny trafia na anteny oglnopolskich telewizji po tym,
jak w nietuzinkowy sposb
wypowiedziaa si w dyskusji
nad rzdowym programem
500+ (500 z na drugie i kade
nastpne dziecko w rodzinie).
Poniej publikujemy w caoci
wystpienie posanki Platformy Obywatelskiej z 10 lutego
(11 posiedzenie sejmu):
Pose Gabriela Lenartowicz:
Panie Marszaku! Wysoka Izbo! Nieobecna Pani
Premier! Nieobecni Posanki, Posowie, Rycerze Dobrej
Zmiany!
(Gosy z sali: Jestemy tutaj.)
GL: Korzystajc z budzcych moje
(Pose Wojciech Skurkiewicz: Dlaczego nas pani ob-

Gabriela Lenartowicz pytaa posw PiS,


co oznacza kade dziecko i dobra zmiana.
raa?)
GL: Czy rycerz to jest obraza? Komplement.
(Pose Wojciech Skurkiewicz: Jestemy, suchamy pani.)
GL: Korzystajc z budzcych wtpliwoci
(Pose Iwona Arent: A
gdzie Neumann jest?)
GL: Przepraszam, panie
marszaku, ja bym prosi-

a, ebym moga wykorzysta swj czas bez przerw.


(Gos z sali: Skoro pani
prezes prowokuje, to my odpowiadamy. Trzeba si przygotowa wczeniej.)
Wicemarszaek Stanisaw
Tyszka:
Dobrze. Bardzo prosz o
cisz.
Pose Gabriela Lenartowicz:

Korzystajc z budzcych
emocje wtpliwoci, co oznacza kade dziecko, chciaam zapyta, co tak naprawd
oznacza dobra zmiana, na
ktr gosowali wasi wyborcy,
i czy oni to wiedz. Pytam, bo
mam podstawy sdzi, e to
nie dobra i nie zmiana, to zgoa rewolucja, i to nie rzeczywista, ale semantyczna. I na tym
polega wasze oszustwo, bo nie
tego oczekiwali wasi wyborcy.
(Dzwonek) Rewolucja, ktra
w miejsce likwidacji kopal
wycisza je, zwolnienia
(Pose Barbara Dziuk:
Przez was.)
grupowe nazywa polsk
grup grnicz, a kade dziecko w tej semantyce to drugie
dziecko, a drugie to ju nie
drugie, jeli pierwsze dorasta
do 18. roku ycia, czyli kade to kadziejsze, a moje jest
mojsze wedug was. (Oklaski)
(Gos z sali: O Jezu...)
(Pose Krystyna Skowroska: Brawo!)

racibrz - samorzd

Fot. Pawe Strzelczyk

komentarz
na gorco

Pierwsze starcie Mirosawa Lenka z Ann Ronin miao miejsce przed wyborami w 2014 roku.
Batalia o najwaniejszy urzd w Raciborzu trwa do tej pory.
konferencji prasowej Dariusz
Ronin, byy radny koalicji, a
take m radnej Anny Ronin. Stosowny wniosek trafi
ju do Katowic do komisji wyborczej, teraz inicjatorzy musz zebra 4000 podpisw.
Grupa inicjatywna zadaa sobie niemay trud, dokumentujc zarzuty wobec
urzdujcego
prezydenta.
Lista grzechw jest duga, otwiera j niemiertelny
betonowy kloc (przysta
kajakowa). Wrd innych
Zesp redakcyjny: Pawe Strzelczyk, Katarzyna Krentusz
Magdalena Kubina, Katarzyna Solarz, Dominika Zajc
Radosaw Szabliski, Robert Hoszycki, Iwona Cybulska
Skad: Bartomiej Mielnik, Agnieszka Subocz

Redakcje:
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12,
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22,
44-300 Wodzisaw, ul. w. Jana 16
47-200 Kdzierzyn-Kole,
ul. W. Planetorza 9/2
Redaktor naczelny: Ireneusz Burek

W S P P R A C A

cowo to wyjaniam, e setki


tysicy Polakw wyjeda do
pracy do innych krajw gdzie
za PRACE PAC!
~taki
Nie gosowaem na PiS, ale
to co teraz wyprawia Platforma, to woa o pomst do nieba. Mam wielk nadziej, e
w cigu najbliszych miesicy ta partia zniknie z polskiej
sceny politycznej. Wstyd, e p.
Lenartowicz te w tym cyrku
bierze udzia.
~z tenkraju
Ech platfusy, Polacy szybko
nie zapomn, pastwo istnieje tylko teoretycznie, itp. Wasz
skowyt to najpikniejsza muzyka dla moich uszu.

132 tys. komentarzy na raciborz.com.pl


Redakcja nie utosamia si z komentarzami,
ktre s zaczerpnite z dyskusji Czytelnikw na
forum.raciborz.com.pl

racibrz - samorzd

zoono wniosek o odwoanie


prezydenta mirosawa lenka

Inicjatorzy referendum
zarzucaj prezydentowi
m. in., e Duga nie wyglda jak wzorcowa ulica
w Meksyku, opnienie w
otwarciu lodowiska oraz
to, e zagraniczni zapanicy nie mogli otworzy
okien w pokojach Areny
Rafako.
O zamiarze doprowadzenia do referendum w sprawie
odwoania prezydenta Mirosawa Lenka poinformowa
podczas specjalnie zwoanej

~tan
Szanowna pani Lenartowicz,
wstydz si e jestem take z
Raciborza i Pani mnie reprezentuje w Sejmie. Nie pomylaa Pani, e tysice dzieci OTRZYMUJCE JAKO
PIERWSZE, wolaoby si
zamieni z dziemi pokroju
Pani i nie dosta rewelacyjnych 500 z /JAKO PIERWSZE/. Czy te dzieci okradanych pacowo rodzicw s
inne jak np. Pani dzieci.? O co
ten parszywy bekot w imieniu tych, ktrym owe 500 z
nic nie poprawi, bo te nie
musi poprawia - bo maj !!!!
To ewidentne ajdactwo bekota o RWNOSCI DZIECI !
Jeli chodzi o niezbyt fortunne okrelenie okradanie pa-

Dzia grafiki i reklamy:


Kamila Wolny-Wilczok: 533 355 277
kamila.wolny@gazetainformator.pl
Barbara Frydryk: 509 381 263
barbara.frydryk@raciborskiemedia.pl

bdw i uchybie jest m.in.


nieuczciwa kampania wyborcza przed ostatnimi wyborami samorzdowymi, skandale
zwizane z OSiR, buble i zaniechania inwestycyjne, wysokie podwyki opat za wywz mieci, marginalizacja
miasta i brak wizji rozwoju,
arogancja urzdnicza i wykorzystywanie stanowiska.
Koszt referendum wynisby ok. 62 tys. z.
ps

Wydawca:
Raciborskie Media
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
ISSN: 2080-3664
Druk: PolskaPresse.Sp. z o. o.
Sosnowiec

Marzena Ruczaj: 533 362 362


marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl
Katarzyna Wgrzyk: 533 367 799
katarzyna.wegrzyk@gazetainformator.pl

Nakad: 10 000 egz.

Dominika Rudzka: 797 593 747


dominika.rudzka@gazetainformator.pl

Wszystkie prawa autorskie do opracowa


graficznych i reklam zastrzeone.

Aleksandra Krasek: 533 399 344


aleksandra.krasek@gazetainformator.pl

R E D A K C Y J N A

Pierwszy
portal w regionie

Mirosaw Lenk
Prezydent Miasta
Racibrz
W grudniu 2014r. w
wyniku
powszechnych,
bezporednich i rwnych
wyborw samorzdowych
mieszkacy
Raciborza
powierzyli mi zaszczytn funkcj Prezydenta
Miasta. Fakt, e zaufali
mi po raz trzeci wiadczy
o tym, e uznaj, i Miasto jest w dobrych rkach
i e miejskie sprawy id
w dobrym kierunku. To,
e nie kady tak uwaa w
demokracji jest naturalne. Kademu przysuguje
prawo do krytyki wadzy,
a jednym z narzdzi teje
krytyki jest prawo do referendum. To narzdzie
demokracji bezporedniej
i realizacja kontroli nad
wadz. Mieszkacy maj
moliwo z tego prawa
skorzysta. Jeliby w ogle doszo do referendum
jestem gotowy podda si
takiej weryfikacji, bo ufam
w mdro wyboru Raciborzan. W tym jednak
przypadku nie uwaam
za konieczne, aby marnowa pienidze podatnikw i cenny czas naszych
mieszkacw na polityczn awantur.

Pomnik Mieszka
na 800-lecie praw
miejskich Raciborza?
- Nie ma lepszej daty na
uczczenie postaci ksicia
ni ta rocznica - twierdzi prezydent Lenk, nie
kwapic si jednak finansowa budowy pomnika
Piasta z miejskiej kasy.
Uchwaa w sprawie uznania 2017 rokiem obchodw
800 rocznicy nadania Raciborzowi praw miejskich bdzie
gosowana na lutowej sesji. W
rod, 17 lutego, opiniowali j

Prezydent
na obchody

800-lecia

praw miejskich
nie chce wydawa
wicej ni w cigu
roku na inne uroczystoci organizowane przez miasto.

radni zasiadajcy w miejskiej


komisji owiaty. Prezydent
Mirosaw Lenk przybliy w
zarysie, czego mona si spodziewa. Oczywicie nie ma
mowy o konkretnych przedsiwziciach (gdy jest jeszcze za wczenie) a jedynie o
propozycjach, prezydent liczy
take na sygnay i sugestie od
samych mieszkacw. Niemniej mona spodziewa si
wydarze kulturalnych, artystycznych i naukowych.
800 lat to na tyle powana rocznica, aby ubiega si o
patronat samego Prezydenta
RP Andrzeja Dudy. Jeli chodzi o opraw naukow, to mogyby j zapewni uniwersyte-

ty z Katowic, Wrocawia czy


Opawy. Na cz artystyczn
mona zamwi jakie znane
nazwisko oraz zaangaowa
miejskie instytucje kulturalne. Cho w przeszoci miejskie uroczystoci kilka razy
byy uwietniane przejazdami krla Jana III Sobieskiego,
tak teraz raczej przejazd jest
wykluczony, gdy to nie ta
data. Lenk planuje ponadto
uroczyst sesj rady miasta.
- Formua jest otwarta, czekamy na gosy mieszkacw
- podkreli.
Z jakimi kosztami wi
si obchody 800-lecia praw
miejskich? Prezydent nie
chce wydawa wicej ni w
cigu roku na inne uroczystoci organizowane przez
miasto. Przy okazji jeden z
radnych zasugerowa, aby powiza rocznic z uhonorowaniem postaci ksicia Mieszka
Pltonogiego, zasuonej postaci nie tylko dla Raciborza,
ale majcej znaczy wkad w
histori Polski. Mogyby by
to np. pomnik lub pamitkowa tablica.
- Myl, e nie ma na to
lepszej daty - zgodzi si prezydent, uznajc pomnik ksicia za waciw form upamitnienia. Nie wyobraa
sobie natomiast, aby miasto
miao przeznacza na budow
pomnika wasne rodki. Jeli
magistrat miaby uczestniczy w takim przedsiwziciu,
to jedynie poprzez rnego
rodzaju wsparcie pozafinansowe dla spoecznego komitetu, ktry zawizaby si w
tym wanie celu.
ps

Jak prezydent chce zachca


szeciolatki do szk?

Za pierwszy miesic 2016 roku szpital wykona


ju wiadcze ponad limit za ponad 500 tys. z.
- Takiej sytuacji jeszcze nie byo. To chyba najlepszy rok odkd pamitam - odnis si do
sprawy podczas lutowej konferencji prasowej. - Pod koniec
roku 2015 do rozliczenia byo
jeszcze ponad 3,2 mln z z tytuu nadwykona i na dzi jest to
niemal w 100% rozliczone - relacjonowa.
Kocowe rozliczenie za
2015 rok jeszcze jest w trakcie
tworzenia, niemniej dyrektor
poda kilka wstpnych danych.
I tak, plan przychodw planowano na poziomie 66 mln 53
tys. z, wykonano za (po renegocjacjach nadwykona z NFZ)
66 mln 196 tys. Jeeli chodzi o
koszty, to zakadano je na poziomie 73 mln 717 tys. a wykonano
za 72 mln 761 tys. z. - Patrzc
na wynik finansowy, myl e
rok zamkniemy bez problemu z
nadwyk finansow. Powinien
by lepszy od roku ubiegego podsumowuje R. Rudnik.
ps

racibrz - bezpieczestwo

Fot. Pawe Strzelczyk

Policjanci wyjd
na ulice za miejskie
pienidze?

Komendant ukasz Krebs zdecydowanie stawia na prewencj.


patrole. Z oblicze komendanta
wychodzi, e mona za t kwot opaci 166 dodatkowych szeciogodzinnych sub.
Komendant zapewni, i patrole trafi tylko na ulice Raciborza. Gotw jest wysucha sugestii, w jakich miejscach bd one
najbardziej potrzebne. Zgodnie
z zapotrzebowaniem, funkcjonariusze w ramach ponadnormatywnej suby mieliby by
wykorzystywani gwnie w godzinach nocnych, w weekendy,
w cisym centrum i w pobliu
lokali gastronomicznych.
Czonkowie komisji pozytywnie zaopiniowali finansowanie policji dodatkowych patroli.
ps

w skrcie

Czy Racibrz pjdzie w lady miast, ktre zachcaj do wyboru szkoy,


finansujc wyprawk pierwszoklasisty?
Fot. Pawe Strzelczyk

Fot. archiwum wasne

Dyrektor mile
zaskoczony wypat
za nadwykonania

20 tys. z - taka kwota z


miejskiego budetu umoliwi policji 166 dodatkowych
sub po 6 godzin kada. O
rodki na opacenie wikszej liczby patroli wystpi
do rady miasta komendant
ukasz Krebs.
Szef raciborskiej policji goci na posiedzeniu komisji gospodarki miejskiej. Po raz kolejny poinformowa radnych o tym,
co zaobserwowa ju wczeniej,
obejmujc stanowisko, a mianowicie e Racibrz w porwnaniu z innym miejscowociami
jest miastem bezpiecznym. Nie
oznacza to jednak, i nie moe
by lepiej. Za jedyne 20 tys. z
przekazane przez miasto policji
na ulice mog wyj dodatkowe

region

racibrz samorzd

powiat raciborski - szpital

- Uzyskalimy zapat za
prawie wszystkie nadwykonania za 2015 rok. To
najlepszy rok odkd pamitam, takiego jeszcze
nie byo - Ryszard Rudnik
chwali Narodowy Fundusz
Zdrowia.
Nadwykonania - sowo
klucz w relacjach finansowych
midzy szpitalami a Narodowym Funduszem Zdrowia. Te
pierwsze chciayby zawsze zapaty za cao wiadcze wykonanych ponad limit, fundusz
za wcale si do tego nie kwapi.
Pienidze trafiaj na konta jednostek leczniczych z opnieniami, nie w caoci, niejednokrotnie spory o zapat kocz si
przed sdem.
Take i raciborski szpital
wie, co to przepychanki z funduszem. Tymczasem za poprzedni
rok lski NFZ rozliczy si z jednostk niemal co do grosza. Dyrektor Rudnik nie wnika, skd u
patnika wzia si taka zmiana,
niemniej nie kryje zaskoczenia.

Wiadomoci 3

24 lutego 2016, nr 4 (205)

pawe strzelczyk

Niektre miasta, m.in. Sosnowiec, Rybnik czy Opole,


zdecydoway si na gratyfikacj finansow rodzicw posyajcych szeciolatki do szkoy. Wadze tych miast, aby
skoni rodzicw dzieci szecioletnich do posania dzieci
do klasy pierwszej, gotowe s
pokry koszty tzw. wyprawki pierwszoklasisty. Chodzi o
kwoty od 200 do nawet 1000
z.
Wadze Raciborza nie
ukrywaj, e szeciolatki w
szkole zamiast w przedszkolu
to dla miejskiego budetu korzystniejsze rozwizanie. Prezydent Lenk nie zamierza jednak i w lady samorzdw
decydujcych si na zachty
finansowe dla rodzicw. Jak
poinformowa podczas posiedzenia komisji owiaty, rozwizanie takie uwaa za niekonstytucyjne i rnicujce
dzieci (pokrzywdzone w tym
przypadku s dzieci siedmioletnie).
Nie oznacza to jednak,
e nie bdzie prb zachcania rodzicw w inny sposb.

Prezydent Mirosaw Lenk jest przekonany, e raciborskie


szkoy s dobrze przygotowane na przyjcie szeciolatkw.
Ju wkrtce, bo po feriach,
ma ruszy stosowna kampania informacyjna. Bdzie
ona akcentowa inne, nie tylko finansowe aspekty przejcia dziecka z przedszkola do
szkoy. Jakie? - Postaramy si
trafi z sensownymi propozycjami. Nasze szkoy s bardzo dobrze przygotowane na
przyjcie szeciolatkw, trzy
lata si do tego przygotowywalimy - poinformowa. Te
dodatkowe zachty to m.in.
klasy jednorodne wiekowo w

szkoach, gdzie jest to moliwe, dodatkowy nauczyciel


opiekujcy si maluchami na
przerwach, specjalnie wydzielone kciki dla szeciolatkw
w szkolnych wietlicach, jak
najmniej stresu i jak najlejsze tornistry.
Czy to wystarczajca zachta? Lenk wierzy, e tak.
Cho nabr jeszcze oficjalnie
nie ruszy, ju 226 dzieci zgoszono do pierwszych klas. W
tej liczbie mieci si niemaa
grupa szeciolatkw.

racibrz - szpital

Elbieta Wielgos - Karpiska


dyrektorem medycznym szpitala
Szefowa szpitalnej chirurgii wygraa konkurs
na stanowisko opuszczone jesieni przez dr. Wodzimierza Kcika i przez
najblisze sze lat bdzie odpowiada w szpitalu za sprawy medyczne.
Dr Wielgos - Karpiska
od dwch miesicy penia obowizki dyrektora ds.
medycznych, teraz obejmie

to stanowisko oficjalnie. W
konkursie startoway dwie
osoby. Komisja konkursowa
wyej ocenia jej osob (konkurentem by Jerzy Hanslik,
internista zwizany z dziennym oddziaem chemioterapii w szpitalu).
Nowa wicedyrektor od 33
lat zwizana z placwk. Bdzie czya funkcj z prac
na dotychczasowym stano-

wisku, gdy jak twierdzi dyr.


Ryszard Rudnik, dobrze sobie radzi, zna personel, std
zmiany s niepotrzebne.
Kadencja wicedyrektora trwa 6 lat. Jako cel na
ten czas szef szpitala stawia
zwikszenie
efektywnoci
dziaa medycznych jednostki.
ps

racibrz - sport

Krzysztof Borkowski
nowym dyrektorem OSiR
Miejskim
Orodkiem
Sportu i Rekreacji zarzdza bdzie dotychczasowy zastpca dyrektora.
Nowym
dyrektorem
Orodka Sportu i Rekreacji
zosta raciborzanin Krzysztof Borkowski, bdcy dotychczas zastpc dyrektora Jerzego Kwanego,
ktry przeszed na emerytur. Krzysztof Borkowski ma
29 lat, ukoczy studia magisterskie na Uniwersytecie

Ekonomicznym we Wrocawiu na kierunku zarzdzanie i marketing, specjalno


komunikacja marketingowa.
Prac magistersk powici Kreowaniu wizerunku
klubu sportowego na przykadzie druyny siatkarskiej
BKS Aluprof Bielsko-Biaa.
Krzysztof Borkowski peni
rwnie funkcj kierownika
H2Ostrg.
ps

Fot. Urzd Miasta Racibrz

GazetaInformator.pl >>

Nowy dyrektor OSiR


Krzysztof Borkowski
jest mionikiem
turystyki i sportu.

POLUB NAS NA FACEBOOKU!


facebook.com/raciborzcompl
facebook.com/gazetainformator

QR CODE

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

Wygenerowano na www.qr-online.pl

Dzie ksiki
dla Afryki
W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krzanowicach
odbya si uroczysto Dzie
ksiki dla Afryki, na ktrej
sprzedawano i licytowano
ksiki podopiecznych.
Impreza bya organizowana
w ramach projektu UNICEF
MALI uczniowie id do szkoy, ktry jest wsporganizowany z MEN. Zarobione
pienidze (ponad 1100 z)
zostan przekazane fundacji.
Tradycyjne
szkubanie pierza
W sali widowiskowej tworkowskiego Centrum Kultury zebray si panie z k
gospody wiejskich gminy
Krzyanowice na tradycyjnym
szkubaniu pierza. Szkubanie
piyrza w Tworkowie
to impreza folklorystyczna,
w ktrej bior udzia nie tylko
przedstawicielki gminy, nie
zabrako tym razem duchodcw (zwizku emerytw)
z Szylerzowic, by take
Zdenk Buchta z Ostrawy
lokalny historyk, autor ksiki z przepisami kulinarnymi
kraju morawsko-lskiego.
Nietrzewy
sprawca wypadku
Wypadek mia miejsce 13
lutego, ok. godz. 22:45 w
Rydutowach na ulicy Ofiar
Terroru. - Kierujcy audi A4,
podczas manewru wyprzedzania poprzedzajcego go
pojazdu, straci panowanie
nad pojazdem, zjecha na lewe pobocze, gdzie uderzy w
barierki ochronne. Ranna zostaa 15-letnia pasaerka tego
pojazdu - relacjonuje przebieg
zdarzenia wodzisawska policja. 15-latka, z urazem gowy,
krgosupa oraz ranami tuczonymi, zostaa przewieziona
do szpitala. 20-letni kierowca
audi by nietrzewy - pszowianin mia w swoim organizmie
prawie promil alkoholu.
Wicej patroli
w Ndzy
Zwikszona ilo patroli w
centrum Gminy Ndza, okolicach Zespou Szkolno-Gimnazjalnego oraz stacji PKP - to
jeden z postulatw jaki pojawi si podczas debaty nad
lokaln map zagroe, ktr
zorganizowa Komisariat Policji w Kuni Raciborskiej.
W trakcie konsultacji wskazano kilka miejsc, ktre wymagaj skierowania zwikszonej
iloci patroli policyjnych.
W gminie Ndza to: centrum
miejscowoci, okolice Zespou
Szkolno-Gimnazjalnego oraz
stacji PKP.
Nabr na stanowisko animatora
Wjt Gminy Ndza ogosi nabr na animatora lub animatorw organizujcych
i prowadzcych zajcia sportowe oraz sportowo rekreacyjne na obiekcie sportowym
powstaym w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012
w Ndzy. Forma wiadczenia usugi: umowa zlecenie.
Okres obowizywania umowy
zlecenia: marzec listopad
2016 r. (tj. 9 miesicy).
Wymiar czasu pracy w cigu
miesica 160 godzin. Praca
w godzinach popoudniowych
w dni robocze oraz soboty
i niedziela do uzgodnienia.
Zwrot podatku
akcyzowego
Wjt Gminy Kornowac przypomina, e w terminie od
1 lutego do 29 lutego naley
zoy odpowiedni wniosek
do Wjta Gminy Kornowac
o zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napdowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej. Do wniosku
naley doczy faktury VAT
stanowice dowd zakupu
oleju napdowego w okresie od 1 sierpnia 2015 do 31
stycznia 2016r. Wnioski naley skada w Urzdzie Gminy
w Kornowacu pokj nr 7.

4 Edukacja

24 lutego 2016, nr 4 (205)

<< GazetaInformator.pl

racibrz pwsz

Dzie otwarty w PWSZ zaraz po feriach


W tym roku dzie otwarty w Pastwowej Wyszej
Szkole Zawodowej w Raciborzu odbdzie si 3 marca. Do
realizacji zaj przewidziano
dwie lokalizacje - budynek
gwny przy ul. Sowackiego 55 oraz budynek przy ul.
Lwowskiej 9.
- Planujemy zaprosi modzie od godz. 8.30 do 13.00.
W tym czasie bd mogli zapozna si z uczelni, wzi
udzia w specjalnie na ten cel
przygotowanych zajciach, a
take zwiedzi gabinety poszczeglnych instytutw oraz
wadz uczelni. Jeli kto byby zainteresowany, jak pracuje rektor, w tym dniu takie informacje bdzie mona
zdoby mwi dr Pawe Strzik, Prorektor do spraw dydaktyki i studentw PWSZ w
Raciborzu.
Program znajduje si na
stronie internetowej uczelni www.pwsz.raciborz.edu.
pl oraz dostpny jest w miejscach publicznych na plakatach. Jednostki zainteresowane, takie jak szkoy czy
placwki edukacyjne otrzymay program rwnie drog
pocztowa oraz mailow. Mona w nim znale wszystkie
szczegowe informacje, zarwno w zakresie miejsca, w
ktrym odbywa si bd wydarzenia jak i dokadny plan
godzinowy.
- Bylibymy bardzo
wdziczni dyrektorom szk,
jeli zdecydowaliby si wysa modzie na nasz dzie
otwarty, a opiekunom za
aktywn postaw w aspekcie bezpieczestwa uczniw
w drodze do uczelni a take
powrocie do szkoy dodaje
prorektor.
R E K L A M A

Uczelnia dla modziey szkolnej przygotowaa w


tym roku bardzo bogaty program, zawierajcy wiele intersujcych propozycji, z ktrej
kady moe wybra co dla
siebie. W zakresie dziaa
sportowych bdzie moliwo
uczestniczenia w zajciach z
Latino Dance, aerobiku, pomiaru masy i skadu ciaa,
oceny postawy ciaa, badania
podoskopem a take zabawy
z Fight ball gigantycznymi
pikami oraz aqua siatkwki
i aqua koszykwki. W przypadku zaj prowadzonych
w krytej pywalni uczniowie
musz zabra ze sob strj
kpielowy.
Ponadto przygotowana
jest rwnie uczta dla mionikw sztuki i architektury
w programie znajduje si
szereg warsztatw z zakresu
m.in. rzeby, grafiki czy fotografii a take rysunku, zarwno rcznego jak wspomaganego komputerowo.
Zajcia z zakresu techniki
obejmuj prezentacj robota
KAWASAKI, ukady automatyki, druk 3D a take programowanie frezarki.
Niezwykle ciekaw propozycj uczelnia skierowaa do osb zainteresowanych
spoeczestwem - bd to gry
w przestrzeni miasta powicone fenomenom raciborskiej
oraz oglnopolskiej i wiatowej resocjalizacji.
Poza tym zorganizowane
bd take zajcia z jzykw
obcych - British Festivals and
Food, Typisch Deutsch oraz o
Czechach w sowach trzech.
- W czasie Dnia Otwartego promowa bdziemy
rwnie zdrowie oraz hobby.
W tym zakresie moemy np.
dowiedzie si jak zrelaksowa si przed matur, jak wy-

Wadze PWSZ w Raciborzu licz na wysok


frekwencj podczas tegorocznego Dnia Otwartego.
Na zdjciu dr Pawe Strzik, Prorektor do spraw
dydaktyki i studentw PWSZ w Raciborzu.
glda pomoc przedlekarska z
uyciem defibrylatora, przygotowalimy zajcia z papieroplastyki oraz program
pogromcy informacji w Bibliotece wylicza dr Pawe
Strzik.

Wadze uczelni maj nadziej, e wzorem lat ubiegych Dzie Otwarty 2016
bdzie cieszy si duym zainteresowaniem, szczeglnie ze strony lokalnej modziey.

racibrz - sport

Zawody aut zdalnie


sterowanych w Arena Rafako
Raciborski OSiR zorganizowa po raz pierwszy mistrzostwa w ciganiu si
autami zdalnie sterowanymi.
Uczestnicy zawodw aut
zdalnie sterowanych rywalizowali na specjalnie przygotowanym torze wycigowym. Oprcz
cigania si zawodnicy mogli
wykaza si umiejtnociami
kierowania podczas prb wymagajcych duej precyzji oraz

Fot. Radosaw Szabliski

iwona cybulska

Fot. Iwona Cybulska

3 marca w PWSZ w Raciborzu odbdzie si dzie otwarty. Uczelnia przygotowaa rnorodny program.
Dziki takim inicjatywom wadze PWSZ licz na duy sukces w trakcie tegorocznej rekrutacji.

Impreza bardzo si
spodobaa raciborzanom.
techniki jazdy. W zawodach
wzio udzia ok. 30 zawodni-

Dzieci chtnie bray


udzia w zawodach.
kw w rnym wieku. Najmodszy, Ada, mia 2,5 roku.

ps

GazetaInformator.pl >>

Sport 5

24 lutego 2016, nr 4 (205)

racibrz motoryzacja

SRC 4X4. Wszystko z mioci do samochodw terenowych


Fot. Radosaw Szabliski

Jedni lubi odrobin adrenaliny, gdy bota jest po pachy, inni wyprawy, gdzie wikszo tras jest dostpnych nawet dla wikszego SUV-a,
ale czy nas wszystkich boto - wywiad z Bohdanem Biauskim z Raciborskiego Klubu Off Road 4x4.

Raciborski Klubu Off Road 4x4 dziaa


od trzech miesicy. Skupia mionikw
samochodw terenowych nie tylko z Raciborza.
radosaw szabliski

Jak powsta Raciborski


Klub Off Road?
Z pasji podrowania w nieznane. Przede wszystkim pomys si narodzi z mioci do
samochodw terenowych, gdzie
mona wszdzie nim dojecha.
Szczeglnie mona si o tym
przekona na wyprawach do
Rumunii czy na Ukrain, ale nie
brakuje w Polsce miejsc, gdzie
zwyky plaskacz nie dojedzie.
Std pomys zaoenia klubu w
Raciborzu, tym bardziej e samochodw z napdem na 4 koa
nie brakuje. Chodzi o to, by skupi wszystkich uytkownikw takich pojazdw i wsplnie organizowa wyjazdy blisze i dalsze
oraz weekendowe wyprawy.
R E K L A M A

Kto i kiedy wpad na pomys zaoenie klubu?


Bezporednim pomysodawc klubu byem ja. W rozmowie z Kub Grk stwierdzilimy, e trzeba co ruszy
w Raciborzu, std pomys
Pierwszej Raciborskiej Wczgi, ktra odbya si w grudniu. W trakcie przygotowa
doczy si Rafa Burgstaler i
tak stworzylimy pierwsz off
road-ow imprez w Raciborzu, ktra cieszya si spor
frekwencj. Przyjechao do nas
21 ekip nawet z tak odlegych
miejsc jak Katowice czy Bielsko-Biaa.
Skd wzia si nazwa tego
klubu?
Nazwa klubu, ot tak... jako

Czonkiem klubu moe zosta kada osoba,


ktra ukoczya osiemnasty rok ycia
i fascynuj j pojazdy 4x4.
tak wyszo, po prostu pada nazwa, nawet dwie, ale SRC 4x4
automatycznie samoczynnie
si przyja

onik pojazdw 4x4, lecz nie


posiada wasnego samochodu,
zawsze moe si do nas zgosi.
Nie zamykamy si na nikogo.

Ile aktualnie klub liczy


osb?
Na obecn chwil mamy
19 aktywnych czonkw, oczywicie na kad imprez zabieramy ony, rodziny... tak e za
kadym razem jest nas spora
grupka .

Czy te osoby pochodz tylko z Raciborza czy te spoza miasta?


Mamy czonkw nie tylko z
Raciborza, ale te z ssiednich
miejscowoci. Najliczniejsza
grupa chyba jednak pochodzi z Tworkowa. Mamy take
czonkw z Siedlisk, Besznicy,
itp. Tu chyba nie ma znaczenie
miejsce zamieszkania, poniewa imprezy odbywaj si w
terenie, gdzie i tak trzeba dojecha.

Kto moe sta si czonkiem waszego klubu?


Czonkiem naszego klubu
moe zosta kada osoba, ktra ukoczya osiemnasty rok
ycia, ktra posiada pojazd 4x4
lub inn zabawk, ktra jedzi
w terenie. Jeli znajdzie si mi-

Co najbardziej fascynuje
was w tym sporcie, hobby?

Klub wsplne wyjazdy


organizuje rednio co trzy tygodnie.
Co nas fascynuje? Jedni
lubi odrobin adrenaliny w
ekstremalnym off road, gdzie
bota jest po pachy, s ostre
podjazdy, zjazdy trzeba nieraz uywa wycigarki, czy
te prosi o pomoc kolegw,
by si wydosta z bota. Inni
wol wyprawy z elementami
off road, gdzie wikszo tras
jest dostpnych nawet dla
wikszego SUV-a. Ale czy
nas wszystkich boto .
Czym zajmujecie si na co
dzie?
Wszyscy pracujemy zawodowo, prowadzimy normalne
ycie, mamy te problemy jak
kady. Jedni pracuj na etacie, inni prowadz swj biznes. Trudno tu opowiada

o kadym z nas, a na pewno


zbyt wiele by tu pisa.
Jak wygldaj wasze spotkania macie zawsze ten
sam teren do pokonania?
Rnie to bywa z naszymi
wyjazdami. W krtkim czasie,
bo od grudnia, zaliczylimy
ju kilka wsplnych imprez.
rednio co 3 tygodnie staramy
si wsplnie wyjecha gdzie
dalej. By wyjazd do Wisy, bya Kotlarnia, byy Czechy... ale
chopaki tez umawiaj si na
weekendowe wypady na tor
off road, gdzie troch pomcz samochody.
Czy w klubie jed rwnie kobiety?
Kobiety jako tako nie jed za kierownic... ale dlatego postanowilimy zorganizowa Dzie Kobiet z SRC 4x4
5 marca. By wanie kobiety
mogy prowadzi samochody, by zrozumiay, czym my
jako faceci tak si podniecamy. I mam nadziej, e dziki
tej imprezie zyskamy nowych
czonkw, a raczej czonkinie
klubu.
Jakie plany na przyszo
macie? Chcecie powikszy klub?
Plany na przyszo...
OCZYWICIE! Na pewno
chcielibymy si rozrasta
jako klub, chcielibymy pozyska jaki teren, by mc
stworzy wasny tor off road,
organizowa imprezy sportowe, udziela si charytatywnie. Plany s ambitne, lecz
na to wszystko trzeba czasu.
Patrzc si na to, e istniejemy dopiero trzeci miesic,
organizujemy drug wiksz
imprez, to i tak uwaam za
wielki sukces. To dziki tak
wspaniaym ludziom, ktrych
mamy w naszych szeregach,
naprawd angaujcych si
w stu procentach, powicajcych swj czas, klub mg
osiga swoje cele.

6 Gospodarka

24 luty 2016, nr 4 (205)

serwis notebookw, obsuga firm


materiay eksploatacyjne
kasy fiskalne, wagi, metkownice
terminale patnicze
oprogramowanie dla firm
KUPUJC

KA S F I S KA L N
3 MIESICE

REKL AMY

GRATIS!

ib.pl

Wszystkie atuty w rku!

Pierwsza kasa skalna na polskim rynku


z panelem dotykowym

20 03

47, 697 212 351


aciborskiemedia.pl biuro@raciborskiemedia.pl

ib.pl

NOWO!

Zapytaj o
PROMOCJE na

terminale
patnicze
Mobilne kasy
i drukarki fiskalne

<< GazetaInformator.pl

Niezbdnik przedsibiorcy
ledzimy zmiany

Jednolity Plik Kontrolny


obowizuje przedsibiorcw od 2016 r.
Obowizkowe oprogramowanie musz wprowadzi przedsibiorcy, aby uatwi
i przyspieszy kontrole skusa. Mali i redni przedsibiorcy maj czas na wprowadzenie zmian do lipca 2018, rmy zatrudniajce do 250 pracownikw musz
zdy do lipca br.
Analiza wszystkich informacji na temat dziaalnoci gospodarczej bdzie odbywaa si
w sposb elektroniczny. Przedsibiorcy zostan zmuszeni do
unowoczenienia swojego systemu informatycznego.
Do tej pory przedstawiciele urzdu skarbowego przeprowadzali kontrol w tradycyjny
sposb: pojawiali si w rmie
i bezporednio sprawdzali dokumenty dotyczce prowadzenia dziaalnoci gospodarczej.
Dziki zmianom, urzdnicy
maj uzyska atwiejszy dostp
do danych, poprzez wprowadzenie atwiejszego do kontroli formatu. Nowe funkcjonalnoci dadz moliwo edycji
ksig podatkowych oraz dowodw ksigowych. Zmiany maj
za zadanie nie tylko poprawi
efektywno kontroli podatkowych, ale rwnie zmniejszy
koszty funkcjonowania administracji podatkowej.

Ustawodawca liczy na popraw cigalnoci wpyww


z podatku VAT. Przewidywane wpywy, zwizane z wprowadzeniem Jednolitego Pliku
Kontrolnego, w pierwszym
roku mog osign ok. 200
mln z.
Na chwil obecn obowizek wprowadzenia systemu
umoliwiajcego wygenerowanie Jednolitego Pliku Kontrolnego naley do przedsibiorcw zatrudniajcych wicej ni
250 pracownikw lub wypracowujcych powyej 50 mln
euro obrotu rocznie. Maj oni
na to czas do lipca 2016 r. Przewidywany termin wdroenia
zmian w mikro oraz rednich
przedsibiorcach to lipiec 2018
r. Jak zaznacza ustawodawca termin ten jednak moe zosta
przyspieszony.
Zmiany wi si z wprowadzeniem nowoczesnych
systemw informatycznych

do rm. Wdroenie JPK to


koszty rzdu kilku tysicy
zotych. Przedsibiorcy bd
zmuszeni do zagospodarowania w swoich budetach
odpowiednich kwot, ktre
pozwol im na wprowadzenie
waciwego oprogramowania,
pozwol na przeszkolenie
pracownikw w jaki sposb
wygenerowa JPK z systemu
oraz w jaki sposb poprawnie
przesa plik do waciwego
urzdu skarbowego.
JPK to nie jedyne dziaania rzdu na lata 2014-2017,
ktre maj doprowadzi do
uszczelnienia systemu podatkowego. Projekt ustawy
budetowej na 2016 r. przewiduje rwnie wpywy z podatkw od towarw i usug.
Cay pakiet dziaa ma w cigu trzech lat przynie zysk
rzdu 17,4 mld z do budetu
pastwa.

ODR nowa jako e-handlu


w krajach Unii Europejskiej
9 stycznia weszo w ycie nowe rozporzdzenie dotyczce internetowego systemu
rozstrzygania sporw konsumenckich, ktre ma na celu uatwienie rozwizywania
koniktw midzy nabywcami a handlujcymi w sieci przedsibiorcami.
Rozporzdzenie dotyczy
kadego sklepu internetowego, wszystkich przedsibiorcw, ktrzy sprzedaj swoje
towary lub usugi w internecie oraz ich nabywcw. Internetowa platforma ODR
(Online Dispute Resolution),
ma utorowa drog do prostszego rozstrzygania sporw
w tzw. handlu transgranicznym.
Zadaniem ODR bdzie
udostpnianie konsumentom
i e-przedsibiorcom moliwoci zgaszania sporw podmiotom wiadczcym usugi
ADR (alternatywne rozstrzyganie sporw) w sieci. Jest to
jedna z zapowiadanych przez
Komisj Europejska zmian,
ktre maj uatwi e-handel
transgraniczny. Online Dispute Resolution jest dostpna we wszystkich jzykach
urzdowych Unii Europejskiej. eby zoy skarg na
platformie ODR, skarcy

(zarwno konsument, jak i


przedsibiorca) bdzie musia wypeni jedynie elektroniczny formularz.
Polscy
przedsibiorcy
handlujcy w sieci zobowizani s do umieszczenia informacji dotyczcych ODR
poprzez udostpnienie linku
do platformy na swojej stronie internetowej. Jeeli sprzedawca skada ofert przy
uyciu poczty elektronicznej, rwnie jest zobowizany do umieszczenia linku do
strony(http://ec.europa.eu/
consumers/odr/) w wysanej
do konsumenta wiadomoci
elektronicznej.
Ustawodawca w taki sposb tumaczy konieczno
powstania omawianej platformy: ODR daje moliwo
prostego, skutecznego, szybkiego i taniego pozasdowego rozstrzygania sporw
wynikajcych z transakcji
internetowych. Brakuje jed-

nak obecnie mechanizmw,


ktre pozwalayby konsumentom i przedsibiorcom
rozstrzyga takie spory przy
pomocy rodkw elektronicznych; dziaa to na niekorzy konsumentw, stanowi
przeszkod w szczeglnoci
dla internetowych transakcji
transgranicznych oraz stwarza nierwne szanse dla
przedsibiorcw i w konsekwencji utrudnia oglny rozwj handlu internetowego.
Na t chwil polscy
przedsibiorcy maj w obowizku jedynie umieci informacj o portalu na swoich
stronach oraz w wysyanych
mailach z ofert wsppracy. W Polsce w dalszym cigu jestemy na etapie zaoe ustawy o alternatywnym
rozwizywaniu sporw, krajowe przepisy implementujce rozporzdzenie jeszcze nie
weszy w ycie.

Artykuy do rubryki
Niezbdnik przedsibiorcy
opracowane zostay we wsppracy
z firm softib.pl

Oddziay:

Racibrz, ul. Klasztorna 12, tel. 32 415 98 18


Kdzierzyn, ul. W. Planetorza 9/2, 77 482 67 47
Wodzisaw lski, ul. w. Jana 16, tel. 32 440 89 88
softib.pl biuro@softib.pl centrumkasskalnych.pl

PLUSY BIZNESU
DLA

Dodatek tematyczny 4/2016

GazetaInformator.pl 24 lutego 2016 nr 4 (205)

KDZIERZYN-KOLE gospodarka

Azoty nie trac pary!


Fot. Agnieszka Gogolewska

Na terenie elektrociepowni Zakadw Azotowych otwarto pierwsz w krajach Europy rodkowo-Wschodniej instalacj prdotwrczego rozpracza rubowego.
katarzyna solorz
agnieszka
gogolewska

Nowatorskie urzdzenie to
produkt szkockiej firmy Heliex Power. Pozwoli zagospodarowa par o niskich parametrach na rzecz poprawy
efektywnoci energetycznej i
ekonomicznej zakadu. 19 lutego w Kdzierzynie-Kolu,
w obecnoci przedstawicieli Grupy Azoty ZAK i Grupy
ZAMKON realizujcej zadanie, oficjalnie uruchomiono jego dziaanie w przemyle.
- Ciesz si, e to wanie w
Kdzierzynie-Kolu po raz kolejny moemy korzysta z innowacyjnego i nowatorskiego
rozwizania, ktre wspomoe
nasz produkcj. Co wicej,
umiejtne wdroenie projektu
przeciera polskiemu przemysowi ciek wykorzystania tego jedynego w Polsce i Europie
wschodniej urzdzenia. Jestemy otwarci na partnerstwo w
tego typu projektach, traktujc
R E K L A M A

Adam Leszkiewicz, prezes zarzdu Grupy Azoty ZAK. uwaa, e wdroenie innowacyjnego projektu przeciera polskiemu
przemysowi ciek wykorzystania tego jedynego w Polsce i Europie Wschodniej urzdzenia.
je jako szans na podnoszenie
poziomu innowacyjnoci polskiej gospodarki i wzmacnianie
wsppracy obszarw chemii i
energetyki. Pracujemy, by stawa si liderem innowacyjnych
wdroe i rozwiza, definiujcym innowacyjno m.in. jako odwag do podejmowania

wyzwa oraz gbsz relacj w


obszarze biznesu, nauki i bada - powiedzia Adam Leszkiewicz, prezes zarzdu Grupy
Azoty ZAK.
Hasem przewodnim Grupy ZAMKON, ktra od lat zajmuje si energi kondensujcej
si pary wodnej i jej wykorzy-

staniem jest - Nie tra pary. Zamkon jest te jedynym


i wycznym dystrybutorem
na terenie Europy rodkowo-Wschodniej tego urzdzenia.
Firma tworzy take aplikacje i
programy uatwiajce w przyjazny sposb wprowadzenie
urzdzenia do firm.

Spotkaniu biznesmenw
towarzyszyo
stwierdzenie
Sukces stworzymy w parze.
Chodzi o wskazanie na wspprac dwch firm - rodzimego - ZAMKON-u oraz szkockiej firmy Heliex Power. Obie
te firmy w sposb maksymalny wykorzystuj par wod-

n w przemyle i to za ich porednictwem w Grupie Azoty


wdraa si innowacyjne technologie.
Prdotwrczy rozpracz
rubowy, to urzdzenie wykorzystujce energi odpadow,
generowan przy redukcji pary czy zagospodarowaniu pary
niskotemperaturowej. Moe
znale zastosowanie w takich
gaziach przemysu, w ktrych para jest wykorzystywana
w systemach grzewczych.
- Najbardziej efektywny
sposb oszczdnoci to zwikszanie efektywnoci energetycznej - podkreli Krzysztof
Kamiski - wiceprezes Grupy
Azoty ZAK S.A. - Rozwizanie, ktre pozwoli oszczdza
energi pierwotn lub bardziej
efektywnie j wykorzysta to
najbardziej korzystne rozwizanie ekonomiczne, ale te co
rwnie wane ekologiczne.
Grupa Azoty ZAK to firma
wyrniona w 2015 r. nagrod
Diament Polskiej Chemii w kategorii Lider Innowacji.

PLUSY BIZNESU

24 lutego 2016, nr 4 (205)

DLA

region prawo

Profil zaufany ePUAP uatwi


zaatwienie wielu urzdowych spraw
Fot. Pixabay

Dziki posiadaniu profilu zaufanego w portalu ePUAP, wiele wnioskw


zoymy elektronicznie, bez koniecznoci czekania w kolejkach.
katarzyna krentusz

Profil zaufany zaoy moe kada osoba penoletnia.


Jego posiadanie pozwala na
zapocztkowanie wielu procedur, bez koniecznoci wizyty w urzdzie. Drog elektroniczn moemy np. zoy
wniosek o dowd osobisty,
wniosek o zarejestrowanie samochodu, zgosi dziaalno
gospodarcz czy deklaracje o
wywozie odpadw. Profil zaufany umoliwia nawet uzyskanie wniosku o niekaralnoci - i to bez wychodzenia
z domu.
Posiadanie konta pozwala
rwnie na uytkowanie wielu portali pastwowych. Za
porednictwem strony www.
obywatel.gov.pl moemy np.
sprawdzi histori swojego
pojazdu, stan techniczny autokaru, ktrym jedziemy na
wycieczk oraz czy wyrabiane
przez nas dokumenty s ju
R E K L A M A

Profil zaufany umoliwi zaatwienie wielu urzdowych


spraw bez koniecznoci wychodzenia z domu
gotowe do odbioru. Z kolei w
Platformie Usug Elektronicznych Zakadu Ubezpiecze
Spoecznych sprawdzimy, czy
opacane s nasze skadki, wyliczymy przysz emerytur
oraz zobaczymy, czy nasz pracownik ma aktualne L-4.
Profil zaufany ePUAP
umoliwia nawet zdalne za-

rejestrowanie si w Powiatowym Urzdzie Pracy, zoenie wniosku na szkolenia czy


zmian danych osobowych.
Moliwoci zwizane z posiadaniem profilu s naprawd
due!
Aby zaoy profil zaufany
w platformie ePUAP, naley:
1. Wej na stron www.epuap.gov.pl.
2. Zaoy konto.
3. Wypeni wniosek o zaoenie profilu zaufanego.
4. Znale najbliszy urzd, w
ktrym moliwe bdzie potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP (ZUS, Urzd
Miasta, Urzd Skarbowy).
5. Uda si do wybranego
urzdu, eby potwierdzi
zaoenie profilu zaufanego.

<< GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>

24 lutego 2016, nr 4 (205)

reklama

Czas na rozliczenie roczne!

Z regionu

Z regionu

zdrowie

24 lutego 2016, nr 4 (205)

racibrz zdrowie

Szpital bdzie si ubiega


o nocne i witeczne pogotowie

Dyrektor Ryszard Rudnik ma nadziej, e nocna i witeczna opieka medyczna wrci na Gamowsk.
Szans szpitala na wygranie kontraktu upatruje w zmianie zapatrywa na t kwesti przez NFZ.
pawe strzelczyk

Obecnie nocn i witeczn opiek medyczn dla


Raciborza zapewnia przychodnia przy ul. Ocickiej.
Czas trwania usugi zosta
wyduony aneksem, ale w
niedugim czasie NFZ ma
przeprowadzi nowe postpowanie na te wiadczenia.
W szpitalu czekaj na nowy
konkurs na tego typu usugi,
aby przej nocn i witeczn opiek medyczn. Dyrektor Ryszard Rudnik liczy, i
R E K L A M A

tym razem si to uda. - Jestemy przygotowani zarwno kadrowo, jak i lokalowo twierdzi.
Tak jednak byo i przy
okazji poprzednich konkursw, a kontrakt przejmowa
inny podmiot. Na czym wic
zasadza si optymizm dyrektora? - Tendencja patnika (NFZ) si zmienia i
teraz stawiaj na kompleksowo. To jest prawidowe
rozwizanie. Obecnie wikszo ludzi, ktrzy szukaj
nocnej i witecznej pomocy

albo najpierw przychodzi do


nas, albo w ostatecznym rozrachunku i tak trafia do nas
z Ocickiej. Patrzc na nasze

zaplecze diagnostyczne i laboratoryjn,e szpital jest waciwym miejscem - koczy R.


Rudnik.

<< GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>

Ekologia 7

24 lutego 2016, nr 4 (205)

EK LOGIA
RYDUTOWY BEZPIECZESTWO

Nowy sprzt dla wodzisawskich straakw


IWONA CYBULSKA

Ponad 10,5 mln z - tyle


kosztowa zakup 18 jednostek sprztu specjalnego i samochodw specjalnych, ktry w styczniu zosta ocjalnie
przekazany Komendzie Wojewdzkiej PSP w Katowicach.
Jego zakup snansowali:
Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach - ponad 7,2 miliona zotych, 2,7
miliona zotych - samorzdy
terytorialne oraz 600 tysicy zotych pochodzce z Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki
Wodnej. redni samochd
ratowniczo- ganiczy otrzymaa m.in. Komenda Powiatowa PSP w Wodzisawiu lskim. Samochd bdzie suy
w Jednostce Ratowniczo-Ganiczej w Rydutowach.
- Samochd lada dzie zostanie wprowadzony do uytku. Zosta dodatkowo wyposaony w sprzt niezbdny
zgodnie ze standaryzacj tego typu samochodw - w ar-

Fot. Mariusz Jankowski

Straacy otrzymali nowy redni samochd ratowniczo-ganiczy.


Zakup sprztu w znacznej mierze snansowa WFOiGW w Katowicach.
matur wodn oraz pionow,
sprzt hydrauliczny oraz specjalistyczny na poziomie podstawowym m.in. ratownictwa wysokociowego. mwi

Straacy nie kryj


zadowolenia,
e to wanie do
ich jednostki tra
nowy zakup.
kpt. mgr in. Krzysztof Ograbek - dowdca JRG w Rydutowach.
Dla straakw jest to dua
odmiana w porwnaniu do tego, z czym mieli do czynienia
wczeniej. Nowoczesny samochd w swoim wyposaeniu
posiada wiele nowoci, dziki
ktrym praca ma by szybsza
i atwiejsza.
- Jest to w peni nowoczesny samochd, ktry z pewnoci bdzie nam umoliwia
sprawne i skuteczne prowadzenie dziaa ratowniczych.

redni samochd ratowniczo-ganiczy posiada


wiele ciekawych rozwiza uatwiajcych prac straakom.
Warto doda, e dziki dodatkowym rodkom powiatu wodzisawskiego samochd zosta
wyposaony w kamer termowizyjn oraz miernik wielogazowy dodaje kpt. Ograbek.

By nowym samochodem
ratowniczo-ganiczym mc
wyjecha na akcj najpierw
potrzebne byo odpowiednie
przeszkolenie straakw pod
okiem specjalistw. Dziaania

RADLIN - TECHNOLOGIE

REGION - WYPOCZYNEK

Fot. Mariusz Jankowski

TERMOMODERNIZACJA ZSP W RADLINIE

Mimo, e na razie szkoa przypomina plac budowy,


ju za kilka miesicy bdzie doskona wizytwk Radlina.
Od kilku miesicy trwa
remont w Zespole Szk
Ponadgimnazjalnych w
Radlinie.
Przedsiwzicie jest wyrazem konsekwentnie realizowanej przez wadze powiatu
od wielu lat polityki czenia efektw ekonomicznych
z ekologicznymi. Termomodernizacja budynkw bowiem
przynosi obie korzyci przy
jednoczesnej poprawie komfortu cieplnego uytkownikw. Tego rodzaju inwestycje

te miay zapozna ich z wszystkimi informacjami dotyczcymi wozu.


Poza nowym samochodem wodzisawscy straacy
dziki Wojewdzkiemu Fun-

duszowi otrzymali rwnie


sprzt niezbdny do dziaania
powiatowego punktu konserwacji sprztu ochrony drg
oddechowych. W grudniu
minionego roku Komenda
Powiatowa PSP w Wodzisawiu lskim zostaa wyposaona w sprark powietrzn,
ktra umoliwia jednoczesne
napenianie 4 zbiornikw powietrznych. Dodatkowo zakupiono myjk ultradwikow
a take suszark sprzty te
su do mycia oraz suszenia
masek. Poza tym straacy
otrzymali take tester statyczny, ktry suy do sprawdzenia masek twarzowych oraz
reduktorw cinienia. Sprzt
zosta zakupiony za niema
kwot, bo niemal 100 tysicy
zotych. Warto doda, e nowoci, ktre otrzymali straacy, umoliwiaj pen kontrol oraz konserwacj sprztu
bdcego w wykorzystaniu
straakw nie tylko z Pastwowej Stray Poarnej, ale
rwnie tych z Ochotniczych
Stray Poarnych z caego powiatu wodzisawskiego.

rodz jeszcze jeden pozytywny skutek. Chodzi o popraw estetyki modernizowanych obiektw, co z kolei ma
niebagatelny wpyw na jako
przestrzeni publicznej, w ktrej na co dzie wszyscy jako
mieszkacy funkcjonujemy
wyjania Tadeusz Skatua,
starosta powiatu wodzisawskiego.
Termomodernizacja Zespou Szk Ponadgimnazjalnych w Radlinie jest zadaniem czasochonnym. Prace

w placwce rozpoczy si jesieni ubiegego roku i objy m.in. ocieplenie cian zewntrznych, stropu budynku
gwnego i dachu na sali gimnastycznej od zewntrz, podwyszenie kominw, wymian
drzwi zewntrznych, napraw
schodw wejciowych oraz
daszkw nad wejciami do
budynkw a take wentylatorw na dachu sali gimnastyczne. Ten etap potrwa do koca
kwietnia. Pniej realizowane
bd prace zwizane z przebudow wymiennikowni ciepa,
modernizacj instalacji elektrycznej oraz wymian instalacji centralnego ogrzewania
wraz z grzejnikami. Zakoczenie inwestycji zaplanowano na
sierpie 2016 r.
Warto jednak doda, e
w wyniku przeprowadzonych
prac emisja przez szko substancji niepodanych do powietrza zmniejszy si o ok.
68%, a zapotrzebowanie na
energi ciepln spadnie wedug szacunkw o ok. 976,0
GJ/a.
- Remont wykonuje rma Fobud z Marklowic. Prace przebiegaj zgodnie z harmonogramem a nawet troch
go wyprzedzaj dziki sprzyjajcej aurze. Ju dzisiaj w

Treci zawarte w publikacji nie stanowi ocjalnego stanowiska organw


Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

trakcie prac dociepleniowych


wyranie zauwaamy rnic
jeli chodzi i temperatur w
naszym budynku mwi Jarosaw Rudol, dyrektor ZSP w
Radlinie.
Inwestycja w szko w Radlinie pochonie okoo miliona zotych. Znaczny udzia w
przedsiwziciu maj rodki
z Wojewdzkiego Funduszu
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Fundusz udzieli bowiem powiatowi na to zadanie preferencyjnej poyczki, a take
dotacji.
- Dobrze, e istnieje taka
instytucja jak WFOiGW w
Katowicach, rzetelny partner,
na ktrym zawsze mona polega i dziki ktremu mona
pozyska rodki nansowe,
bez ktrych wiele z inwestycji nie byoby moliwych do
zrealizowania dodaje Wojciech Raczkowski, rzecznik
prasowy Starostwa Powiatowego w Wodzisawiu lskim.
Starostwo planuje kolejne podobne inwestycje. Jednym z
zada, do ktrego powanie
przymierza si samorzd jest
termomodernizacja Orodka
Zdrowia w Radlinie
IC

166 TYSICY ZOTYCH


DOTACJI NA ZIMOWISKA
HARCERSKIE
WFOIGW w Katowicach
przeznaczy rodki na wyjazdy dzieci na zimowiska
organizowane w trakcie
ferii.
Wojewdzki
Fundusz
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
donansuje zadanie pod nazw Prolaktyka zdrowotna i
edukacja ekologiczna na zimowiskach harcerskich w 2016
roku. Decyzj w tej sprawie
podj Zarzd Funduszu. Zwizek Harcerstwa Polskiego Chorgiew lska zamierza zorganizowa wyjazd dla ponad 770
dzieci z terenu wojewdztwa
lskiego do miejscowoci
czystych ekologicznie w wojewdztwie maopolskim oraz
lskim.
W trakcie tygodniowych
turnusw realizowane bd
programy prolaktyki zdrowotnej, edukacji ekologicznej
oraz regionalnej edukacji przyrodniczej i ekologicznej. Wnioskodawca planuje organizacj
aktywnego i czynnego wypoczynku, prowadzenie zabiegw
profilaktyczno-leczniczych,
organizowanie wycieczek kra-

joznawczych i wdrwek oraz


zaj sportowych, a take przeprowadzenie zaj i konkursw o tematyce zdrowotnej

Dziki wsparciu
nansowemu
WFOiGW w
Katowicach 770
dzieci wyjechao
na zimowiska
harcerskie.
oraz ekologicznej, organizacj
spotka z lenikami. Od 1997
roku Fundusz donansowa
ZHP Chorgiew lsk kwot
10 694 095 z. rodki Funduszu byy przeznaczone na zadania z zakresu prolaktyki zdrowotnej i edukacji ekologicznej.
Z wyjazdw wakacyjnych skorzystao w minionym roku niemal 4000 dzieci ze szk podstawowych i gimnazjw.
IC

8 Motoryzacja

Motorady:
wojciech gawliczek

Jeeli wpadniesz w
dziur i uszkodzisz samochd, po pierwsze naley
zachowa spokj.
Jeli tylko jechae
zgodnie z przepisami i wypadek nie zdarzy si z twojej winy, masz due szanse,
by uzyska odszkodowanie
od zarzdcy drogi. Wymaga to jednak troch czasu i
zachodu. Wyrwa w drodze
spowodowaa
uszkodzenia twojego samochodu?
Zatrzymaj si i poszukaj
wiadka tego zdarzenia.

24 lutego 2016, nr 4 (205)

Dziurawe drogi na wiosn. Walcz o odszkodowanie!

Koniecznie te naley wezwa policj ktra sporzdzi notatk z miejsca kolizji, aby potem mona byo
jednoznacznie stwierdzi,
e szkoda nastpia z powodu zego stanu drogi. To
jest wane i uatwi dalsze
dochodzenie zadouczynienia. Warto rwnie sfotografowa telefonem komrkowym lub aparatem
fotograficznym dziur, a
take uszkodzone auto.
Trzeba mie wiadomo, e dochodzenie odszkodowania moe by
mudnym i dugotrwaym

NAPRAWY POWYPADKOWE

procesem. Na pocztku
trzeba ustali, kto jest zarzdc drogi, aby wiedzie,
do kogo uda si po odszkodowanie. Nastpnie powinnimy zgosi si telefonicznie do owego zarzdcy
drogi, aby opisa sytuacj,
zapyta jakich dokumentw
wymaga i jak odbywa si
procedura odszkodowawcza. Zarzdca, po uznaniu
roszczenia, powinien skierowa nas bezporednio do
swojego ubezpieczyciela.
Pamitaj, e ubezpieczyciel,
moe odmwi wypaty odszkodowania lub znacznie

MECHANIKA POJAZDOWA

je obniy. Fakt przekroczenia przepisw zostanie


stwierdzony na podstawie
typu i skali uszkodze. Jeli rzeczoznawca uzna, e
szkoda zostaa spowodowana w wyniku zamania
przez kierowc przepisw
drogowych
(najczciej
przekroczenie prdkoci
lub wyprzedzanie na podwjnej linii cigej), moe
odmwi wypaty odszkodowania
Mimo e sprawa dla
niektrych moe okaza si
baha, to jednak nie naley
rezygnowa z dochodzenia

KLIMATYZACJA

GEOMETRIA K

47-400 Racibrz ul. Rybnicka 129a, tel. 32 415 31 43 www.opolony.pl

swoich praw . Z pewnoci


poprawi to bezpieczestwo
na drogach. Chocia droga
do uzyskania odszkodowania moe okaza si trudna

to, majc dowody, o ktrych wspomniano wyej,


odzyskanie odszkodowania z pewnoci okae si
realne.

Cykl MOTOrady przygotowywany we wsppracy


z Auto Centrum Opolony w Raciborzu

region motoryzacja

Dowietlania przej dla pieszych


W zwizku z wzrastajc liczb potrce pieszych na pasach
coraz czciej mwi si o dowietlaniu przej dla pieszych.
Fot. KPP Wodzisaw l.

R E K L A M A

<< GazetaInformator.pl

krystyna stanik

W wojewdzkiej komendzie policji w Katowicach


odbyo si spotkanie policjantw i zarzdcw drg
powicone projektowi dowietlania oznakowanych
przej dla pieszych. Temat
przedstawi in. Bogdan Myk, reprezentujcy inicjatyw pod nazw Bezpieczne
przejcie dla pieszych.
- Waciwe owietlenie
przej dla pieszych daje
szans kierowcy dostrzec na
czas pieszego i zareagowa.
Obecnie stosowane rozwizania poprawnego owietlenia ulicy nie s wystarczajce
i wymagaj zainstalowania
dodatkowych opraw przekonuje Myk.
Jego zdaniem warto skorzysta z dowiadcze czeskiej techniki wietlnej. Praktycznie kade przejcie
dla pieszych jest dowietlone. Czesi jed mniej agresywnie, ale opierajc si na
statystykach, jeeli mielibymy podobny do nich wspczynnik zabitych w wypadkach na przejciach udaoby
si ocali duo ponad 100
osb rocznie tumaczy.
Celem projektu Bez-

In. Bogdan Myk przekonywa policjantw i zarzdcw


drg do inicjatywy dowietlania przej dla pieszych.
pieczne przejcie dla pieszych jest podniesienie
bezpieczestwa
pieszych
na przejciach i skrzyowaniach. - W Polsce znaczca
cze wypadkw z udziaem
pieszych zdarza si po zmroku, dlatego te chcemy przekaza wiedz i dowiadczenie
dotyczce waciwego owietlenia w nocy oznakowanych
przej dla pieszych. Wiedza
ta dostpna i praktykowana jest w krajach, w ktrych
bezpieczestwo pieszych jest

priorytetem. Poprzez szerzenie dobrych praktyk w zakresie poprawy bezpieczestwa


pieszych na przejciach, przy
wsparciu orodkw opiniotwrczych docieramy do decydentw inwestorw budujcych i modernizujcych
drogi oraz projektantw.
Chcemy, aby podejmowali
decyzje racjonalne i speniajce zadanie stawiane przed
nimi bezpieczne i efektywne przemieszczanie si ludzi.
W ten sposb chcemy osi-

gn nasz cel danie szansy


kierowcy dostrzeenia osoby
na przejciu i zareagowanie
we waciwy sposb moemy przeczyta o projekcie
na www.bezpieczne-przejscie.pl.
Ostatnie miesice 2015
roku - jak podaje policja - na
lskich drogach byy szczeglnie tragiczne w zakresie
bezpieczestwa pieszych. Przechodnie wielokrotnie
byli miertelnie potrcani na
oznakowanych przejciach
dla pieszych. Niepokojcy bilans tych zdarze spowodowa konieczno przeprowadzenia dodatkowych dziaa
i przedsiwzi zwizanych
z bezpieczestwem pieszych
uytkownikw drg. Podczas
spotkania omawiano prawidowe dowietlania oznakowanych przej dla pieszych. Zdaniem policjantw
i zarzdcw nowatorskie pomysy, przedstawione przez
Bogdana Myka, w obszarze
dowietlania przej dla pieszych mogyby poprawi bezpieczestwo pieszych uczestnikw ruchu drogowego. By
moe w niedugim czasie pomys znajdzie zastosowanie
na lskich drogach - podkrela policja.

GazetaInformator.pl >>

Reklama 9

24 lutego 2016, nr 4 (205)

EWMAR
Instalacje wod - kan.
C.O. w miedzi i w plastiku
Kotowanie
Ogrzewanie podogowe
Hydraulika

Ewelina Marek

ul.Powstacw lskich 31c


47-411 Grzegorzowice

tel.: 32/410 55 49
787 774 761
692 197 761

10 Ogoszenia

<< GazetaInformator.pl

24 luty 2016, nr 4 (205)

ogloszenia.GazetaInformator.pl

bezpatne ogoszenia w internecie

CENNIK OGOSZE w gazecie:


drobne:
tekstowe 6 z
moduowe: tekstowe 20 z

w ramce 10 z
graczne 35 z

FINANSE
Kredyty konsolidacyjne i gotwkowe. Oprocentowanie ju od
4,9%. Dugi okres kredytowania nawet do 120 m-cy. Minimum formalnoci. Szybka decyzja. Bez ogranicze wiekowych!
Ju dzi,umw si z naszym doradc na bezpatne sprawdzenie
oferty dla Ciebie! Dom Finansowy QS, ul.Opawska 38, Racibrz
(na przeciw Leclrec'a). Tel. 530
499 444.
Poyczki pozabankowe. Nawet
do 25 tys.! Dla osb ze z histori kredytow. Rwnie z zajciami komorniczymi! Posiadamy
rwnie bogat ofert chwilwek
z moliwoci rozoenia patnoci
nawet na kilka rat! Nie wymagamy przedstawienia dokumentw
dochodowych! Dom Finansowy
QS, ul. Opawska 38 (na przeciw
Leclrec'a). Tel. 530 499 444.

KOMIS LOMBARD
Poyczki pod zastaw
Odsetki od 5 z

(dla emerytw i rencistw

10% zniki)

Racibrz,
ul. Staszica 8

(wejcie od podwrza)

Tel. 32 419 01 95
502 633 072

KREDYT

100 tys.

rata 689 z
32 700 72 11
792 115 113

ATERIMA MED
Opiekunki osb starszych
w Niemczech.
Tel. (32) 506 55 87

Wymagania:
wyksztacenie rednie/wysze
komunikatywno,
umiejtno rozmw
i negocjacji
znajomo zasad marketingu
Mile widziane:
rozeznanie w brany reklamy
i marketingu
dowiadczenie w sprzeday
prawo jazdy B
Moliwy sta lub zatrudnienie.
CV prosimy wysya na adres

biuro@raciborskiemedia.pl

>>PRACA<<
REDAKTOR

DZIENNIKARZ
Redakcja gazety regionalnej
oraz portalu internetowego
zatrudni dziennikarza.
Wymagane:
dowiadczenie w pracy
redakcyjnej/dziennikarskiej,
min. rednie wyksztacenie,
znajomo internetu,
programw biurowych,
prawo jazdy.
Mile widziane:
umiejtno robienia zdj,
znajomo programw
do obrbki zdj, audio.
CV prosimy wysya na adres
biuro@raciborskiemedia.pl

MOTORYZACJA

AUTO-GARA
MERCEDES-AUDI
BMW-VOLVO
amortyzatory, oyska
ukady: hamulcowe,
kierownicze, napdowe
RACIBRZ
ul. Klasztorna 9
Tel. 32 419 06 027

powierzchnia 358 m2,

WWW.HAMARO.PL
hamaro@onet.pl

32 415 19 91, 691 960 146


ZDROWIE

PRACOWNIA
PROTETYCZNA
Izabela Kuczmierczyk

Racibrz, ul. Opawska 27a/1


Tel. 513 129 915
czynne: pn.-pt. 9-13
Protezy akrylowe,
nylonowe, acronowe,
NAPRAWY PROTEZ

AKUPUNKTURA
rwa kulszowa, zespoy blowe
krgosupa, migrena,
depresja, uszczyca,
niewydolno krenia
Rejestracja 781 289 867
Racibrz, ul. Ocicka 51a
Rudnik, ul. Soneczna 38a

MECHANIKA
POJAZDOWA
szybko tanio solidnie
Usugi w zakresie
mechaniki pojazdowej
47-400 Racibrz
ul. Mariaska
Tel. 32 415 18 86

Sprzedam dwukondygnacyjne
mieszkanie w Ostronicy (100
m2) z osobnym wejciem, ogrd,
gara na 2 samochody, drewutnia 25 m2. Budynek ocieplony,
utwardzone wjazdy, okna PCV
+ rolety + siatki, wszystkie instalacje nowe. Ogrzewanie kominkiem z paszczem wodnym
lub ogrzewanie olejowe. Podogi deska barlinecka, pytki.
Jedenacie pomieszcze rnego przeznaczenia. Blisko szkoa
podstawowa i przedszkole, koci, sklepy spoywcze, mechanika pojazdowa i lakiernictwo,
sala przyj. Poczta i przychodnia 3 km. Odlego do miast:
Kole 15 km, Gubczyce 20 km,
Racibrz 23 km. adna i spokojna okolica, yczliwi ssiedzi.
Mieszkanie jak dom, naprawd
wyjtkowe. Tel. 691 512 010.

przy ul. okietka w Kdzierzynie-Kolu


na osiedlu Piasty.
Budynek ocieplony, z podjazdem dla samochodw dostawczych i osb niepenosprawnych, wewntrz winda towarowa. Dostpne
wszystkie media, monitoring, alarm, ogrzewanie, parking. W chwili obecnej w lokalu
dziaa apteka. OBIEKT POSIADA DUE MOLIWOCI ADAPTACYJNE.

TEL. 501 280 080


RNE

PORADNIA ORTOPEDYCZNA

przy Centrum Zdrowia


ul. Ocicka 51a w Raciborzu.
Czynna: pon. 16 .00 18.00
Rejestracja telefoniczna:

ALUZJE ROLETY!

GABINET
BIOENERGOTERAPII
Schorzenia krgosupa
i narzdw ruchu, stany blowe,
choroby wewntrzne.
Racibrz, ul Mickiewicza 18
Rejestracja tel. 32 755 21 31

Pokrycia dachowe, ciesielka, blacha trapez, blachodachwka, obrbki bla-

781 289 867

NIERUCHOMOCI

Zatrudni (lub inaczej) mechanika


samochodowego, do samochodw
ciarowych i dostawczych. Warunki bardzo dobre (do uzgodnienia).
Moliwe mieszkanie w Raciborzu.
Tel. 32 740 30 97.

Oferowanie i sprzeda
reklamy w prasie

(parter+piwnica)

rata 549 z
32 700 70 40
790 501 503

PRACA

lokal uytkowy dwupoziomowy

Holowanie gratis
ul. Rudzka 66
47-400 Racibrz

lek. stom. Grayna


Serwinowska-Awsiuk
W ramach NFZ:
pon.,r., czw.: 14.00-18.00
wt.: 9.00-13.00
Pitek na telefon
47-400 Racibrz
ul. orska 45/2
Tel. 32 417 76 40, 32 415 17 06
BEZ KOLEJEK!

KOMIS LOMBARD
Poyczki pod zastaw
Najnisze
oprocentowanie
Tel. 604 729 874
502 890 351
Racibrz
ul. Opawska 21/2

SPRZEDAM

ZOMOWANIE
WSZELKICH POJAZDW

PRAKTYKA
STOMATOLOGICZNA

50 tys.

ul. Klasztorna 12 (rg Klasztornej i Ogrodowej) Racibrz


tel. 533 399 344, 32 414 90 30, ogloszenia@gazetainformator.pl

ceny brutto (z VAT)

KREDYT

(rg Opawskiej i Ogrodowej)

>>PRACA<<
DORADCA
KLIENTA

na kolorowym tle 14 z

Sprzedam mieszkanie w Kdzierzynie na Osiedlu Lenym, na 3


pitrze, 3 pokoje, 60 m2 (punktowiec). Do remontu. Cena 130
tys. z (do negocjacji).
Tel. 691 512 017.
Sprzedam dziak rekreacyjn o
powierzchni 500m2 w Raciborzu przy ul. Brzeskiej (naprzeciw wirowni). Tel. 694 021 397.

SPRZEDAM
MIESZKANIE
w Raciborzu o pow. 38 m2, przy
ul. Opawskiej, blisko Tesco. 2
pokoje, kuchnia z oknem (wymienione okna), CO, balkon.
Cena 85 tys. z. Tel. 731 338
688, 661 705 074.

KUPI
lub WYDZIERAWI
obiekt z przeznaczeniem
na zakad produkcyjny.
Powierzchnia 300-500m2,
dziaka o pow. 0,30-0,5ha,
lub sam dziak.

Na terenie Raciborza i okolic.


PRODUKCJA CICHA, BEZODPADOWA.

TEL. 602 159 024

Najtasze aluzje/rolety.
Tel. 604 729 874, 502 890 351.
Racibrz, ul. Opawska 21/2
(rg Opawskiej i Ogrodowej).

Firma STACH-DREW
oferuje drewno kominkowe,
drewno opaowe w dobrej cenie.

Rzuchw, ul. Rybnicka 61

charskie, papa zwyka,


termozgrzewalna,
gont,
rynny, styropapa. Tel. 664
807 199.

Przychodnia Weterynaryjna

centrovet

Monika Fita & Barbara


Koodziej-Sordyl
Racibrz, ul. Mysowicka 16/9
Tel. 693 155 008
795 729 389
Przyjmujemy:
pon.- pt.: 9:00-20:00
sob.: 9:00-14:00

Tel. 512 271 815


32 430 10 45.

www.centrovet.pl

Skad znajduje si
z tyu budynku.

ODZIE ROBOCZA
ARTYKUY BHP, P.PO.,
SPAWALNICZE, CHEMIA
GOSPODARCZA,WE.
Racibrz, ul. E ichendorffa 12
tel./fax 32 440 30 36
512 936 444
www.deln-raciborz.pl

PRANIE DYWANW
TAPICERKI SAMOCHODOWEJ, TAPICERKI
MEBLOWEJ, POLEROWANIE MASZYNOWE,
PASTOWANIE,
CZYSZCZENIE
CIAN I ELEWACJI

Tel. 32 763 40 43
Kom. 504 412 875
Racibrz, ul. Ogrodowa 46

www.green-clean.pl

AUTO KOMIS
SAMOCHODY
SPROWADZONE Z NIEMIEC
www.pkcar.otomoto.pl
Tel. 604 167 265, 664 193 181
Racibrz, ul. Rudzka 105
SPRZEDA ZAMIANA RATY
TRANSPORT SAMOCHODW

Komis od A - Z
(Kup, Sprzedaj)

Dla Ciebie mie,


Dla Kogo Skarb
Masz zbdne rzeczy
Nie wyrzucaj
Przynie sprawisz
Komu rado.
Zapraszamy
od pn.-pt.: 10-17
47-400 Racibrz
ul. Ogrodowa 10
(naprzeciw byego Jaworu)
Tel. 660 287 150
797 638 860
Odwied Nas
www.olx.pl (tablica.pl)

GazetaInformator.pl >>
GazetaInformator.pl >>

REGION HISTORIA

Zapowiedzi 11
Zapowiedzi 11

24 luty 2016, nr 4 (205)


24 lutego 2016, nr 4 (205)

Pami o onierzach
Wykltych
70 lat temu zakoczya si II woja wiatowa
byli jednak tacy, dla ktrych walka trwaa
nadal. Mowa o onierzach Wykltych.
IWONA CYBULSKA

Za kilka dni 1 marca Narodowy Dzie onierzy Wykltych. wito to ustanowi parlament w 2011 roku. Data 1 marca
nie jest przypadkowa. Tego dnia
w 1951 roku w wizieniu na Mokotowie strzaem w ty gowy
zamordowano przywdcw IV
Zarzdu Zrzeszenia Wolno i
Niezawiso ukasza Cieplickiego i jego towarzyszy.
Historycy terminem onierze wyklci okrelaj przede
wszystkim konspiratorw walczcych w szeregach formacji Wolno i Niezawiso, ale
trzeba pamita, e z narzucon przez Moskw wadzami
walczyy rwnie inne formacje
narodowe.
Jest to dzie pamici po
onierzach podziemia walczcych jeszcze po zakoczeniu II
wojny wiatowej z narzucon
przez porzdek jataski wadz komunistyczn. Wadza ta
po brutalnym zdawieniu dziaalnoci konspiracyjnej i walki
zbrojnej partyzantki antykomunistycznej postanowia za-

trze po tych ludziach nawet


pami. Std przez kilkadziesit
lat podrczniki historii milczay
na temat onierzy WiN, ktrzy
toczyli nierwn walk z Urzdem Bezpieczestwa Publicznego wspieranym czsto przez
regularne wojsko.
Dopiero po 1989 roku upomniano si o dobre imi "Wykltych". Od lat organizuje si
liczne inicjatywy oraz przedsiwzicia majce na celu przypomnienie najwaniejszych wydarze oraz uczczenie ich pamici.
O podziemiu narodowym mwi
si take m.in. w szkoach, gdzie
przeprowadzane s testy wiedzy o formacjach narodowych,
ktrzy nie przerwali walki po
1945 roku. W Raciborzu powsta rwnie specjalny prol
na facebooku, ktry kultywuje
pami o czonkach podziemia
pod nazw Racibrz dla Wykltych. Na tej stronie znale
mona stare zdjcia bojownikw o woln Polsk.
1 marca pamitajmy, by
biao-czerwone agi zawisy nie
tylko na budynkach urzdw.

Patronat medialny:

PROGRAM RACIBORSKICH OBCHODW NARODOWEGO DNIA PAMICI ONIERZY WYKLTYCH

27 lutego, sobota, godz. 18.00


RCK DK Strzecha, ul. Londzina 38

R E K L AARMIA
M A
Koncert PODZIEMNA
POWRACA - Jerzy Zelnik - recytacja,
piew, Leszek Czajkowski - gitara, piew, Pawe Piekarczyk - gitara,
piew (bezpatne wejciwki do nabycia w RCI)

Spotkanie autorskie Kajetan Rajski, autor ksiki pt.: Wilczta.


2 marca, roda, godz. 17.00
z dziemi onierzy wykltych,
Biblioteka Miejska, ul. Kasprowicza Rozmowy
radaktor naczelny kwartalnika WYKLCI
4 marca, pitek, godz. 17.00
Gimnazjum nr 5

Wieczornica z okazji Narodowego Dnia Pamici onierzy Wykltych

5 marca, sobota, godz. 11.00


Zamek Piastowski

Inscenizacja historyczna: ROZBICIE WINIA UB. Grupa Rekonstrukcji Historycznej Festung Breslau. Odtwrcy w mundurach historycznych, pojazdy
mechaniczne z epoki, bro hukowa, efekty pirotechniczne i kaskaderskie.
Oddanie hodu kombatantom dawnych lat oraz wspczesnym weteranom
- uczestnikom misji w Iraku i Afganistanie

5 marca, sobota, godz. 12.30


Zamek Piastowski

Piknik historyczno-patriotyczny Racibrz onierzom Wykltym


- spotkanie wielbicieli historii i organizacji patriotycznych, strzelnica asg,
atrakcje dla dzieci - spotkanie z Koziokiem Matokiem, stoiska z prezentacjami organizacji, instytucji, hobbystw: m.in. ZHR, STRZELEC, prezentacja
grupy rekonstrukcyjnej RODZYNKI, Bractwo Strzeleckie z Mikoowa, stoiska
z gadetami i odzie patriotyczn, Fundacja SZTURMAN byych onierzy
jednostek specjalnych - pokaz dziaa wojsk specjalnych.
Dla uczestnikw i goci - grochwka gratis

6 marca, niedziela, godz. 12.00


Koci WNMP

Msza wita w intencji onierzy Wykltych


z udziaem przedstawiecieli Stray Granicznej

6 marca, niedziela, godz. 17.00


RCK DK Strzecha, ul. Londzina 38

Koncert ku czci onierzy Wykltych trio skrzypcowego


APPASSIONATO - Polskie pieni i melodie,
wrcznie nagrd w konkursie dla szk

6 marca, niedziela, godz. 17.45


RCK DK Strzecha, ul. Londzina 38

Antrakt z poczstunkiem

6 marca, niedziela, godz. 18.30


RCK DK Strzecha, ul. Londzina 38

Seans filmowy - Jack Strong - film sensacyjny,


najbardziej fascynujca historia szpiegowska wiata

na wszystkie wydarzenia wstp wolny


Repertuar imprez
KULTURA ROZRYWKA
24 LUTEGO KONIEC WIATA RACIBRZ
24 lutego Przystanek Kulturalny Koniec wiata zaprasza na I
raciborski turniej o puchar prezesa rmy WAG-TECH
w: papier, noyce, kamie. Pocztek turnieju o godz. 18:00.
25 LUTEGO MIPBP RACIBRZ
25 lutego o godz. 11:00 w Wypoyczalni dla Dzieci i Modziey
Eureka odbdzie si Cyber-Puapka, czyli Dzie Bezpiecznego Internetu. W programie: spektakl Cyber-Puapka oraz
warsztaty Bezpieczestwo w Sieci.
26 LUTEGO MIPBP RACIBRZ
26 lutego o godz. 11:00 w
R E K L A
Wypoyczalni dla Dzieci i
Modziey Eureka odbdzie si
Przyjcie na Bakre Street
221b, czyli naowe spotkanie
na zakoczenie Akademii Detektyww. W programie podsumowanie Ferii z bibliotek,
wesoe konkursy i zabawy.
5 MARCA
RCK RACIBRZ
5 marca o godz. 17:00 w RCK
odbdzie si koncert z cyklu
Raciboryanie Znani i Nieznani Muzyka jest... Kobiet. W koncercie wystpi
lubiani przez publiczno solici: raciborzanin Tomasz Jedz,
Sabina Olbrich-Szafraniec,
Joanna Wojnowska, Ireneusz
Miczka, Zesp Wokalny Ad
Libitum oraz Orkiestra Camerata Impuls pod dyrekcj
Magorzaty Kaniowskiej.

M A

8 MARCA
RCK RACIBRZ
8 marca o godz. 19:00 w
RCK odbdzie si Spektakl
Single po japosku.
Reyserem spektaklu jest
Olaf Lubaszenko. Obsada:
Anna Mucha, Katarzyna
Macig, Lesaw urek, Wojciech Medyski.

Wizytwki | Ulotki
Plakaty | Piecztki
Katalogi | Banery reklamowe

PROMOCJA!
Do koca marca
do teczek rmowych

250 wizytwek
GRATIS!
*) szczegy pod numerami telefonu

32 414 90 30
533 355 277
Dzia graki i reklamy:
reklama@GazetaInformator.pl

12 Rozrywka

24 lutego 2016, nr 4 (205)

<< GazetaInformator.pl

REGION ROZRYWKA

Id wasn drog
Fot. Arkadiusz Piechota

Ireneusz Krosny wystpi w Kuni Raciborskiej. Po spektaklu odpowiada na pytania publicznoci.


ARKADIUSZ PIECHOTA

W walentynkowy wieczr
Ireneusz Krosny wystpi w
Miejskim Orodku Kultury w
Kuni Raciborskiej. Po spektaklu publiczno moga poczu si troch jak dziennikarze, zadajc pytania artycie.
Jaka jest Pana ulubiona
scenka?
To nie jest tak, e ja mam
ulubion scenk. To jest raczej tak, e najbardziej si
lubi t scenk, ktra danego
dnia najlepiej bya odebrana
przez widowni. Tak to jest
przyjemno z grania jest
wtedy najwiksza, jeeli czujemy porozumienie i wszystko si fajnie ukada. Oczywicie s scenki, ktre si
bardziej lubi gra lub mniej,
ale nie ma takiej jednej, e to
wanie ta jest t najlepsz.
Wszyscy znamy Pana z
roli kabaretowo-komediowej. Czy myla Pan o
wystpie w innej kategorii? Jeli tak to w jakiej?
Na pocztku mojego ycia pantomimicznego, przez
kilka pierwszych lat nie zagraem nic komediowego.
Robiem pantomim dramatyczn i zespoow. W ogle kiedy mylaem, e bd
mimem, a tak mylaem od
czternastego roku ycia, to
mylaem, e bd mimem
dramatycznym i bd gra w
zespole pantomim. Okazao si, e jestem komikiem i
gram solo. Wic mona powiedzie, e duo si zmienio, ale pantomima pozostaa.
Mog powiedzie, e w obecnym czasie ja ju kompletnie nie myl eby powrci
do dramatu. Poniewa ile
tam lat mam dowiadczenia
na scenie, to raczej poszerza
mi si coraz bardziej dziaka edukacyjna. Coraz wicej
prowadz zaj, warsztatw
teatralnych z ruchu scenicznego oraz szkole z mowy
ciaa.
Ciko jest si napracowa na tak wspania reakcj publicznoci?
No spoci si trzeba. Pantomima jest troch jak sport,
czyli koszulk potem mona wykrca. Dlatego jest
taka przerwa, bo ja musz
przesta si poci po czci
pierwszej, zdy si przebra w jakie przyzwoite
ubranie i dopiero wyj do
Pastwa.
Co Pana rozprasza podczas wystpu?
Wtedy, kiedy jest jaki
problem. Np. dzisiaj miaem taki may problem, e
jak zgaso wiato to za kulis nie widziaem nic, a miaem wyj nisk kurtynk i
przez duszy czas Pastwo
mnie nie widzieli na scenie,
poniewa ja wtedy szukaem,
gdzie ta kurtynka moe by.
Takie rzeczy najbardziej rozpraszaj, kiedy co jest nieprzewidzianego. Pewnego
razu gram scenk Wizyta

Ireneusz Krosny wspominajc pocztki kariery, opowiada w


jakich okolicznociach stan na scenie, kiedy wygra pierwszy
konkurs, dziki ktremu zaczto zaprasza go na wystpy.
u szefa i tam jest taki moment, e pies mnie wyciga
po pododze. Oczywicie to
ja si sam wycigam po pododze, ale wraenie dla widzw jest takie, e jaki pies
za kurtyn chwyci mnie za
nogi i cignie. Gram na takiej
scenie i kto po poprzednim
spektaklu nie dobi gwodzia w pododze. Jak mnie
pies szarpn to wstaem i
koszulka bya roztargana. I
wtedy gra si dziwnie. To s
takie momenty, ktre s rozpraszajce.
Dlaczego zosta Pan mimem i czy ma Pan jakiego mentora?
Zostaem mimem prawdopodobnie dlatego, e Bg
tak chcia. Bo to byo tak
jak miaem dwanacie lat to
zobaczyem fragment pantomimy w telewizji. Kilkusekundowy nie wiem ile
to trwao, ale bardzo krtko
(...). I ja wtedy jako dwunastoletni chopak po prostu
zamarem i pomylaem, e
ja bym chcia tak umie. Niestety to by amerykaski lm,
ja yem w socjalistycznej
Polsce gdzie si tego uczy?
No wic pogodziem si z
tym, e naley o tym zapomnie. Dwa lata pniej mj
starszy brat powiedzia mi, e
jego szkoa (liceum) idzie na
spektakl pantomimy. Wic
ja nielegalnie doczyem
si do kolumny licealistw
i wszedem na spektakl. Nic
nie zrozumiaem, strasznie
mi si podobao. Po spektaklu usyszaem w gonikach
gos osoby zainteresowane prac w zespole prosz
zosta na widowni. Wic ja
zostaem na widowni i zostaem najmodszym czonkiem
teatru pantomimy. Od pierwszych chwil jak byem w pantomimie twierdziem, e bd mimem. Oczywicie nikt
tego nie traktowa powanie poza mn. Rodzice byli pewni, e mi przejdzie. W
pniejszym wieku, koledzy
mieli dla mnie duo fajnych
pomysw na ycie otwrz
jarzynowy. Duo byo rnych pomysw, a ja wierzyem, e z pantomim si uda.
To nie bya atwa droga jak
zaczem pantomima w Polsce, to wanie jest problem

taki, e nie byo takiej tradycji pojedynczego mima grajcego komedie (...,) ja eby
si gdzie dosta na festiwal,
musiaem dowiedzie si, e
taki festiwal jest i nie w internecie, bo go nie byo. Wic
musiaem pojecha do ministerstwa, dosta jaki wykaz
imprez kulturalnych na cay
rok, potem dzwoni, zasta
tam jak pani sekretark,
ta pani sekretarka musiaa
poczy z dyrektorem, ktry akurat mia ochot rozmawia i najczciej rozmowa bya taka: czyli co pan
jest sam? Na czarno? A na
scenie? Pusto? I wiato biae? A jaki rekwizyt? Nie, rekwizytw nie? I to godzin
trwa? Wie pan co? To my do
pana oddzwonimy. tak
byo najczciej i oczywicie
tych zwrotnych telefonw
nie byo. Tak to trwao trzy
lata. Ja wtedy yem gwnie
z wystpw dla szk czyli
zarabiaem grosze, ale miaem chocia z czego y. Po
trzech latach zdarzy si taki przypadek zgosiem
si na Festiwal Biesiady, Humoru i Satyry. Nic o tym festiwalu nie wiedziaem. Pani
powiedziaa: dobrze, to my
przylemy panu kart zgoszenia, ktr prosz wypeni i odesa. No i czekam,
nie przysza, dzwoni: aaa
zapomniaam, ju wysyam
i tak trzy razy. Za trzecim
razem dzwoni do pani i
mwi: Wie pani co? Bo ja
czekam na t kart zgoszeniow. Pani na to: Oj rzeczywicie zapomniaam. Ja
mwi: A kiedy si zaczyna ten festiwal? Na to pani:
Ju trwa. Ja mwi: To
bardzo dzikuj za pomoc w
dostaniu si na festiwal. No
i pani poczua nagle wyrzuty sumienia i mwi do mnie
tak: Wie pan co? Jeden zesp ma nie dojecha moe pan zagra jutro? Mwi:
Mog. Na to pani: To jutro
o szesnastej pan gra. Wobec
tego wsiadem do samochodu i przejechaem na drug
stron Polski. Zagraem program. Wygraem ten festiwal.
A dlaczego go wygraem? Poniewa ja ju wczeniej, od
trzech lat wystpowaem.
Cay czas graem dla szk,
staraem si jak najlepiej

Nie id wasn drog. Nie bd naladowc tych ludzi,


nie bd si stara do nich upodobni, tylko bd szed wasnym torem podkrela artysta.
(...) Pniej zaprosili mnie
na Pak w Krakowie wygraem. Zaprosili mnie na
Mazursie Lato Kabaretowe
wygraem i okazao si, e
w jednym sezonie wygraem
wszystkie imprezy. Tak wic,
tak to si zaczo.
Jeli chodzi o mentora
to powiem tak kiedy zajem si pantomim w teatrze
amatorskim, nauczyem si
tego, co tam si mona byo nauczy i poszukiwaem
jakich dalszych rzeczy, co
jeszcze mona si nauczy.
Poniewa wtedy byo trudno o jakiekolwiek materiay,
wic ja czytaem ksiki. Nawet zaczem si uczy fran-

cuskiego, po to, eby czyta


pewne ksiki po francusku,
poniewa nie byy przetumaczone na jzyk polski.
Tym sposobem zaczem si
uczy pantomimy czytajc i
wyobraajc sobie jak to moe wyglda. Kiedy pierwszy
raz w kocu na ywo zobaczyem mimw, takich francuskich i jak to wszystko
wyglda, to byem rozczarowany, poniewa ja sobie to
wyobraaem inaczej. Kiedy
to zobaczyem, to stwierdziem: Nie id wasn drog. Nie bd naladowc tych
ludzi, nie bd si stara do
nich upodobni, tylko bd
szed wasnym torem. Tak

jest do dzi. Jak si spotykam


z mimami, ktrzy wyznaj
troszk inne zasady ruchu w
komedii ni ja, to oni mwi:
A wie pan co? Pan to nie do
koca, bo tu to powinno by
inaczej. A ja z kolei mam takie zdanie, e gdybym ja zastosowa si do tego, co ten
pan mwi, to bybym o poow mniej mieszny. Dlatego
nie stosuj si do tego, co ten
pan mwi, natomiast moja
konkurencja si stosuje i to
jest wanie ten problem.
Artysta zakoczy wystp
yczeniami walentynkowymi
dla wszystkich zakochanych.
Publiczno odpacia si
szczerymi oklaskami.

R E K L A M A

ART. BHP
P. PO
SPAWALNICZE
CHEM. GOSPODARCZA
WE
www.delfin-raciborz.pl
Godziny otwarcia:
pn.-pt. 8:00-16:00
sb. 9:00-13:00

47-400 Racibrz
ul. Eichendorffa 12
Tel./fax (32) 415 29 34
(32) 430 30 36
Kom. 512 936 444

You might also like