You are on page 1of 6

Parafia Matki Boej Czstochowskiej

Tel: 586-977-7267 Fax: 586-977-2074


Emergency tel: 586 909-7868

Website: www.parisholc.org Email: info@parisholc.org


www.facebook.com/parisholc

3100 18 MILE ROAD STERLING HEIGHTS, MICHIGAN 48314


DUSZPASTERSTWO
PROWADZ:

Zastanwmy si o czym nam mwi opis


powoania Mojesza, ktry bedziemy sysze
w czasie dzisiejszej Liturgii Sowa? Bg przynosi
czowiekowi wolno. Posya Mojesza. Gdyby go
Bg nie wybra i nie posa, Izraelici nigdy by nie
wyszli z niewoli. Czy zauwaamy jak dzieje
czowieka, dzieje wiata zale od Boga.
Popatrzmy na t prb si: Bg i faraon.
To czowiek czowieka ciemiey i drczy, a Pan Bg
wyzwala i przynosi wolno.
Mojesz ze Starego Testamentu jest figur
Chrystusa, jest Jego zapowiedzi. Tak jak Mojesz
zosta posany, aby wyprowadzi nard Izraelski
z niewoli, tak Chrystus zosta posany, aby nas
wyprowadzi z niewoli grzechu.
Czy wierzysz, e Chrystus ma tak moc i moe
przez swojego Ducha przemieni twoje ludzkie
ycie. Czy wierzysz, e Chrystus moe ciebie wyciagn z alkoholizmu,
narkomanii i wszelkiego za? Wiesz co mwi ludzie niewierzcy - pamietaj,
eby nikomu nie ufa? A jak zachowuj si ludzie wierzcy, jak ty si
zachowujesz? Klkasz przed obrazem Jezusa miosiernego i mwisz "Jezu
ufam Tobie, pom mi". Co jeszcze robisz? Biegniesz do kratek konfesjonau,
by Chrystus zdj z ciebie ciear grzechu. Kto musi ci wyprowadzi z niewoli,
kto musi ci pomc. Sam o wasnych siach nie dasz rady.
W dzisiejszej Ewangelii Chrystus apeluje do nas, e jeli si nie nawrcimy,
to zginiemy. Czy chciaby zgin i i na wieczne potpienie? Jeli nie,
postaraj si wyda dobry owoc. Jeste drzewem figowym, Pan Bg na nie
patrzy i szuka owocw. Co wic uczyni aby na drzewie mojego ycia byo jak
najwicej owocw? Z tym pytaniem przeywajmy kolejny tydzie wielkiego
postu i pamietajmy, e jest siedem uczynkw miosierdzia co do ciaa i co do
duszy. Niech one bd tymi owocami na naszym drzewie ycia.
ks. Andrzej Malejak, SCh, Proboszcz

KSIA CHRYSTUSOWCY
ks. Andrzej Malejak
proboszcz
ks. Robert Wojsaw
wikariusz
ks. Micha Skiba
wikariusz
ks. Stanisaw Drza
rezydent
SIOSTRY MISJONARKI
CHRYSTUSA KRLA DLA
POLONII ZAGRANICZNEJ
s. Wioletta Kotun
przeoona
s. Beata Kotun
NIEDZIELNE MSZE W.
sobota - 4:00pm
Saturday - 5:30pm
in English
niedziela - 8:00, 9:30,
11:15 (z udziaem dzieci),
1:00, 7:00
(z udziaem modziey)
CODZIENNE MSZE W.
od poniedziaku do soboty
o 9:00am;
od poniedziaku do pitku
o 7:00pm
BIURO PARAFIALNE
CZYNNE:
od poniedziaku do pitku
10:00am -12:00pm
1:00pm - 5:00pm
w soboty
10:00am - 2:00pm

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS


IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 6 MARCA 2016

SOBOTA - 27 LUTY 2016

9:00 - O Boe b. w dniu urodzin dla Miluni i babci


- dziadek
4:00 + Janina ojko - Rodz. Kopek
5:30 + Feliksa Nita w dniu urodzin - rodzina
III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 28 LUTY 2016

8:00 + Jan Pikus w 8 rocz. mierci - crka z rodzin


9:30 + Irena, Alfons
11:15 + Alicja Bakalarz
11:15 + Zofia Metkowska z okazji 80 urodzin
1:00 - O Boe b. i ask zdrowia dla Wioli i Darka
Zawadw z okazji urodzin
1:00 - O Boe b. dla Marka Tomaszewskiego z okazji
urodzin
1:00 + Katherine Dmuchowski-Bulman
1:00 + Zbigniew Frcz w rocz. urodzin
1:00 + Mieczysaw Kozakiewicz, Marianna, Jan Banasik
w rocz. mierci
7:00 + Jzef Puawski w rocz. mierci
PONIEDZIAEK - 29 LUTY 2016

9:00 + Emilia, Jef, Witold, John Lewandowski


- rodzina
7:00 + Matylda Zygfryd Pietrzak
WTOREK - 1 MARCA 2016

9:00 + Krystyna, Zygmunt, Felicja, Konstanty


Petrykowski - rodzina
7:00 + Bolesaw Zikowski w 1 rocz. mierci
RODA - 2 MARCA 2016

9:00 - Za Parafian
7:00 + Za dusze w czycu cierpice
CZWARTEK - 3 MARCA 2016

9:00 - O ask nawrcenia


7:00 + Adam Orkwiszewski - Julia Papuga
PITEK - 4 MARCA 2016

9:00 + Kazimierz Choma i za zmarych z rodziny


Skibiskich i Choma
7:00 - O Boe b. i opiek Matki Boej dla czonkw
Grupy Modlitewnej
7:00 - Z podzikowaniem za otrzymane aski i dary
Ducha w. z prob o opiek M.B. w dniu urodzin
dla Krzysztofa
7:00 + Robert Koczara - ona
7:00 + Kazimierz Niemcw
SOBOTA - 5 MARCA 2016

9:00 - O dar macierzystwa dla Asi i Tomka


4:00 + Irena Gardocki
5:30 + Aleksander Biekowski w rocz. mierci i za
zmarych z rodziny

8:00 + Romunald Kalinowski


9:30 + Leonora Sokoowska w 9 rocz. mierci
11:15 + Andy Poznawski
11:15 + Magorzata Kosznicka w 5 rocz. mierci
1:00 - O Boe b. i opiek Matki Boej dla Koa ywego
Raca
1:00 - O Boe b. dla Claudii, Christphera i Olivera
1:00 - O Boe b. i opiek Matki Boej dla Patryka
Nikonowicza
1:00 + Monika i Tomasz Pelak - rodzina
1:00 + Katherine Dmuchowski-Bulman
1:00 + Helena Smardzewska
7:00 + Edward Gabriel
II TACA
W nastepn niedziel bdzie II taca na pokrycie kosztw
Rekolekcji Wielkopostnych

LEKTORZY
Sobota/Niedziela 03-06-2016
4:00 - Celina Basta, Barbara Tyra
5:30 - Dominic Jakubowski
8:00 - Magorzata Mikolajczyk, Elbieta Wolski
9:30 - Alicja Karlic, Boena Dulemba, Anna Marchel
11:15 - Dzieci
1:00 - Olgo Oko, Zofia Duniec-Dmuchowski, Jzefa
Hoowiska
7:00 - Emilia, Paula Skwarek
KOLEKTORZY
Sobota/Niedziela 03-06-2016
4:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
8:00 - Z. Ziarnowski, J. Chryczyk
9:30 - S. Kwiek, J. Madurski, E. Niemczyk, A. Nytko
11:15 - Z. Wolan, K. Zadrozny, M. Bieciuk, R. Kogut
1:00 - T. Byra, J. Put, S. Krlczyk, J. Wolkowicz
7:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
SKADKA CSA NA DZIE 21 LUTEGO 2016
DEDYKACJE

ZEBRANO

DO ZEBRANIA

CSA $63,706.00

$50,754.00

$12,952.00

SAKRAMENT CHRZTU WITEGO


Do wsplnoty Kocioa przez ask Sakramentu Chrztu
witego zostanie wczony
Gabriel
Henryk
Sakowski. Nowo ochrzczonemu, rodzicom i rodzicom
chrzestnym gratulujemy i yczymy Boego
bogosawiestwa oraz opieki Jasnogrskiej Pani.

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

NIEDZIELNY OBIAD
W dniu dzisiejszym w sali w. Jana Pawa II
bdzie mona zakupi obiad przygotowany
przez modzie udajc si na spotkanie z papieem do
Krakowa.
PIERWSZY CZWARTEK MIESICA
3 marca ks. Micha serdecznie zaprasza
wszystkich ministrantw na wieczorn Msz
w. Po Eucharystii odbdzie si spotkanie dla
rodzicw ministrantw.
PIERWSZY PITEK MIESICA
4 marca przypada pierwszy pitek miesica.
Caodobowa Adoracja Najwitszego
Sakramentu
Litania do Serca Pana Jezusa 6:40pm
Spowied - od godz. 8:30am i od godz. 6:00pm
Odwiedziny chorych z posug sakramentaln.
Naboestwo o uzdrowienie i uwolnienie odbdzie
si w rod na zakoczenie rekolekcji
PIERWSZA SOBOTA MIESICA
W sobot 5 marca z okazji Pierwszej Soboty
miesica powiconej Niepokalanemu Sercu
NMP zapraszamy na raniec o godz. 8:30am,
i na Msz w. wynagradzajc o godz. 9:00am.
WYMIANA TAJEMNIC
RACOWYCH
Wymiana tajemnic Racowych odbdzie
si w niedziel 6 marca po Mszy w. o godz. 1:00pm.
SPOTKANIE PRZED FESTIWALEM
Dla przedstawicieli grup parafialnych w poniedziaek
29 lutego o godz. 8:00pm w sali pod plebani.

OGLNA: Abymy opiekowali si wiatem


stworzonym, ktry otrzymalimy jako
bezinteresowny dar, eby go pielgnowa
i chroni dla przyszych pokole.
MISYJNA: Aby wzrastay szanse na dialog
i spotkanie wiary chrzecijaskiej i ludw Azji.
AKCJE
WIELKOPOSTNE.
1. Adopcja klerykw
z Towarzystwa
Chrystusowego
oraz postulantek
i Nowicjuszek Sistr
Misjonarek
Chrystusa Krla.
Jest to dzieo modlitwy za przygotowujcych si do
lubw zakonnych i do wice Kapaskich, aby
wzrastali w asce Boej i ksztatowali swoje serce na wzr
Serca Jezusowego. Jest to rwnie gboka modlitwa o
ask wiernoci i wytrwaoci w subie Boej. Osoba,
ktra pragnaby podj si tego zadania wpisuje si przy
imieniu i nazwisku
kleryka lub siostry na
tablicy w holu kocioa.
Jest przygotowana do
wzicia
codzienna
modlitwa za powoanych.
Adopcja trwa cay rok (do
Wielkiego Postu 2017)
2. Zbirka na schroniska dla bezdomnych:
Turning Point Shelter w Mt. Clemens, Mc Rest i Vets
Returning Home w Roseville. W kadym tygodniu
bdzie zbirka konkretnych artykuw. Do nastpnej
niedzieli 6 marca zbieramy nowe rczniki
kpielowe i do kuchni. Prosimy je skada w holu
Kocioa.
CZYTANIA MSZALNE
28 LUTEGO 2016
PONIEDZIAEK - 2 Krl 5,1-15a Ps 42 k 4,24-30
WTOREK - Dn 3,25.34-43 Ps 25 Mt 18,21-35
RODA - Pwt 4,1.5-9 Ps 147B Mt 5,17-19
CZWARTEK - Jr 7,23-28 Ps 95 k 11,14-23
PITEK - Oz 14,2-10 Ps 81 Mk 12,28b-34
SOBOTA - Oz 6,1-6 Ps 51 k 18,9-14
NIEDZIELA - Joz 5, 9a.10-12 Ps 34 2 Kor 5,17-21
k 15,1-3.11-32
W TYM TYGODNIU PATRONUJ NAM:
4 III w. Kazimierz krlewicz, gorliwy czciciel
Eucharystii i Matki Boej, ktry broni najuboszych i
najbardziej potrzebujcych, stajc si ich ordownikiem
wobec swojego ojca, polskiego krla, Kazimierza
Jagielloczyka.

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

BAZAR BIAOWIESKI
Zwizek Harcerstwa Polskiego zaprasza na Bazar
Biaowieski Kaziuki, ktry odbdzie si
w dniach 5/6 marca w sali Jana Pawa II (sobota
godz. 2:00pm - 8:00pm i niedziela godz. 9:00am3:30pm).
PARADA MODYCH TALENTW
Szkoa Jzyka Polskiego im. Adama Mickiewicza
organizuje 13 marca o godz. 2:30pm w sali Jana Pawa II
doroczn Parad Modych Talentw dla dzieci do lat 12
pod hasem Jestemy Polakami.
PIELGRZYMKA
Zapraszamy na pielgrzymk do Ave Maria Grotto oraz do
Sanktuarium Najwitszego Sakramentu Wieczystej
adoracji w Alabamie. W programie rownie zwiedzanie
Nashville, Opryland, Graceland Elvisa Presley'a oraz
Centrum Lotw Kosmicznych w Huntsville. Opiekun
duchowy wyjazdu ks. Robert Wojslaw. Termin 7-10
kwiecie. Zapisy i informacje 248 7070577
KAWIARENKA SISTR
MISJONAREK
Tradycyjnie Siostry Misjonarki przy
pomocy parafian organizuj
w Niedziel Palmow (20 marca)
kawiarenk z obiadem, ciastem oraz sprzeda
wielkanocnych ciast i palm. Siostry zwracaj si z prob
do parafian o pomoc w pieczeniu ciasta na kawiarenk
lub zoenie donacji. Cakowity dochd przeznaczony
bdzie dla sistr, na ksztacenie i utrzymanie domu
formacyjnego w Poznaniu. Ju dzi zapraszamy
i dzikujemy za wszelk pomoc i poparcie!
PROBA O GAZKI BAZI
Zwracamy si z prob do parafian posiadajcych gazki
bazi o przyniesienie ich do Kocioa. We wtorek 22 marca
Zota Ra bdzie przygotowywa palmy. Bg zapa.

NASZYM MODLITWOM
POLECAMY CHORYCH I CIERPICYCH
Elbieta Sieradzka, Jean Goembiowski, Julia
Petecka, Irena, Antoni Popawski, Jzef
Wasilewski, Anna Celiska, Krzysztof Nytko, Maria
Roek, Helena Salbut, Izabella, Pawe, Dorota Kuniec,
Helena Kimler, Franciszka Bujak, Barbara Grudka,
Eleonora, Edward Szymaski, Renata Patkolo, Zofia
Sarka, Jerzy Gabrel, Anna Rusinowski, Krystyna,
Helena Czapla, Magdalena Roek, Barbara W, Marek N,
Krystyna i ukasz Siedlaczek, Stella Lenart, Jadwiga
Kondracka, Wodzimierz Rzepka, Stanisawa Mandziuk,
Morgan Czerwiski, Jan, Maria Krok
ks. Stanisaw Drza
Prosimy o podawanie do biura lub do zakrystii imion
i nazwisk bliskich chorych i cierpicych z naszych
rodzin. Chcemy poleca ich naszej modlitwie.

02.28 - 03.06
rodzina
Biek

03.06 - 03.13
rodzina
Ruc

KALENDARIUM PARAFII
4/9 marca - Rekolekcje wielkopostne
5 marca - Rekolekcje wielkopostne dla dzieci
5/6 marca - Kaziuki
8 marca - Zota Ra
13 marca - Spotkanie dla rodzicw dzieci I Komunii w.
23 marca - Droga Krzyowa ulicami miasta
UWAGA LEKTORZY I KOLEKTORZY
Prosimy o odebranie z zakrystii nowych grafikw.

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

PARAFIAMATKI
MATKIBOEJ
BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ,
CZSTOCHOWSKIEJ,STERLING
STERLINGHEIGHTS
HEIGHTS
PARAFIA