You are on page 1of 11

The art of becoming

Inhoudstafel
Observatie film The art of becoming....................................................................1
Opdracht 1: Bestemming Brussel...........................................................................4
Opdracht 3: Wat is een vluchteling?.......................................................................6
Opdracht 5: En nu?................................................................................................. 7
Opdracht 6: In beeld............................................................................................... 8
Opdracht 7: WWW................................................................................................ 10

Observatie film The art of becoming


Het verleden/het thuisland van de personages
o Mamadou (19) Guinee
Mamadou ontvluchtte Guinee omwille van zijn thuissituatie. Hij
stond er alleen voor en zocht een betere toekomst in Belgi. Hij
verbleef illegaal in ons land.
o Fattah (16) Afghanistan
Fattah is afkomstig van Afghanistan, maar was in Istanbul om door
te reizen naar Europa (Griekenland, Athene).
o Saleh (12) Syri
Saleh vluchtte samen met zijn ouders uit Syri vanwege de
onrustige toestanden in het land. Hij is een politiek-vluchteling die
samen met zijn ouders aankwam in Europa met een hoop op een
betere toekomst. Maar daar wordt Daleh gescheiden van zijn ouders
omdat hij als enige van de kroost voorbij de douane kan komen.

De huidige verblijfplaats van de personages


o Mamadou
Mamadou verbleef in de Waalse stad Namen.
o Fattah
Fattah zal vanuit Istanbul doorreizen naar Europa.
o Saleh
We denken dat Saleh in een internaat verbleef, maar dat hij in het
weekend naar zijn neef mocht. De blonde vrouw uit de documentaire was
zijn leerkracht, daar gaat hij soms spelen (verjaardagsfeestje)

de toekomst(-dromen) van de personages


o Mamadou (19) Guinee
Zijn droom is om internationaal scheidsrechter te worden.
o Fattah (16) Afghanistan
Wil dokter of kantoormanager worden. Hij wil hiervoor studeren in
Europa.
o Saleh (12) Syri
Profvoetballer worden komt vaak naar voor. Hij laat ook enkele keren
vallen dat hij zijn ouders hard mist. Zijn droom is dan ook om terug
herenigd te worden met hen en zijn broertjes.

De cyclus van migratie


Verlaten
thuisland
Aankomen in
thuisland

Aankomen in
'Beloofde
Land'

Verlaten
'Beloofde
Land'

De asielprocedure
o
o
o
o
o

Indienen van asielaanvraag


Onderzoek van asielaanvraag
Beslissing om de bescherming toe te kennen of te weigeren
Indien geen akkoord: asielzoeker mag beroep aantekenen
(rechtscollege)
Na eindbeslissing ((geen) bescherming, (geen) asiel) wordt
procedure afgesloten

De betekenis/keuze van de titel


Wanneer we deze titel letterlijk vertalen bekomen we: De kunst van het
worden. Hiermee wordt bedoeld dat het een ware kunst is om mens te worden.
Mamadou, Saleh & Fallah ontvluchtten hun land om mens te kunnen worden,
omdat dit in hun land van herkomst niet mogelijk is. In deze landen woedt er een
oorlog, zijn er weinig vooruitzichten op een stabiele toekomst of kunnen ze
vervolgd worden voor bepaalde politieke of godsdienstige overtuigingen.
Toch vinden wij deze titel niet zo goed gekozen. De titel De kunst van het
worden impliceert dat deze mensen hun toekomst zelf in handen hebben. Dit
lijkt ons echter niet zo. De toekomst van deze mensen hangt of van
toevalligheden. Zo ligt de toekomst van Mamadou en Saleh in de handen van de
autoriteiten die er over beslissen of ze al dan niet in ons land kunnen verblijven
2

als politiek vluchteling. Fallah moet dan weer hopen dat hij ongemerkt de grens
met de Europese Unie kan oversteken. Fallah verwoordt dit fatalistische
denkbeeld ook in de film. Hij zegt dat zijn lot in handen ligt van God.

Opdracht 1: Bestemming Brussel.


Stippel via Google Maps een route uit vanuit Guinee, Afghanistan of Syri
naar Belgi.

Ga volgende elementen na:


o
Welke afstand moet je overbruggen?
De vluchtelingen moeten een afstand overbruggen van 4.230
o

km. Dit is de afstand tussen Syri en Brugge.


Op welke moeilijkheden, gevaren bots je?
De bergen
Woestijnlandschap syri
Zee Middellandse zee
Gesloten grensposten Servisch/ Hongaarse grens
Gesloten weg
Werkzaamheden

Welke vervoersmiddelen (eventueel andere benodigdheden) kan/moet


je

gebruiken?
Boot
Auto
Vliegtuig
Vrachtwagen
Te voet

Hoelang doe je over dit traject?


Volgens google-maps ben je 45u onderweg.

Vind je info over het mogelijke kostenplaatje van je reis?


Route 1 (van Turkije naar Duitsland) kost tussen de 1200 en 3500
euro per persoon. Een deel van het bedrag is voor de oversteek,
de rest voedsel en vervoer in Europa. De prijs hangt grotendeels
af van de boot die je neemt. Hoe groter de boot, hoe duurder je
ticket naar Griekenland. Voor 1000 euro per persoon krijg je van
mensensmokkelaars een plek op een opblaasbootje. Dan moet je
vaak zelf de buitenboordmotor besturen, want de
mensensmokkelaar gaat natuurlijk
zelf niet mee. Een plek op een
vissersboot kost al snel 2000 euro
per persoon. Omdat de afstand zo
klein is, brengen Turkse
smokkelaars tegenwoordig ook
mensen op jetski's naar
Griekenland. Dit kost 2300 euro per
persoon.

Route 2 kost ongeveer tussen 1250


en 2000 euro per persoon. De
boottocht ongeveer 1000 euro. En
daarna de tocht vanuit Zuid-Itali
naar Duitsland, veelal met de trein of met Arabische
taxichauffeurs die voor 700 euro rijden van Sicili naar Duitsland,
Nederland of Zweden.

Opdracht 3: Wat is een vluchteling?


4

Wij kozen Aslan om deze opdracht uit te werken. Hij is een man van 36 jaar oud
en is afkomstig uit Tsjetsjeni.
Waarom is Aslan op de vlucht?

Aslan is een Tsjetsjeen van 36


jaar die vluchtte uit Tsjetsjeni
wegen politieke redenen. De
overheid dacht dat Aslan belangrijke informatie doorgaf aan de opstandelingen.
Hij werd voor zijn daden als 3 keer gevangen genomen en werd zwaar
mishandeld. Het werd zo erg dat zijn vrouw verkracht werd en zijn huis werd
geplunderd. Het werd zo erg dat hij gevlucht is uit zijn land.
Hij werd gedwongen om te vluchten omdat zijn leven/ vrijheid in gevaar kwam.
Dit was allemaal de fout van het dictatoriale regime dat heerst in Tsjetsjeni. Hij
werd aanzien als een gevaar voor de maatschappij waardoor hij noodgedwongen
moest vluchten.

Zal Aslan asiel krijgen? Waarom wel/niet?


Aslan gaat volgens ons asiel krijgen omdat er voldoende redenen zijn om een
statuut te krijgen als een erkend vluchteling. Of hij ook werkelijk zal erkend
worden is geen zekerheid omdat de asielprocedure in Belgi uitgebreid en alles
behalve gemakkelijk is.
Ten eerste kunnen we zeggen dat Alsan voor een goeie reden had om te vluchten
omdat hij een vrees had voor vervolging. De overheid beschuldigde hem namelijk
van feiten die hij niet gedaan had maar toch werd hij aangehouden en gemarteld.
Ook zijn vrouw werd bedreigd en vervolgens verkracht. Hieruit kunnen we
besluiten dat er zeker en vast sprake was van vervolging. Dit speelde zich vooral
af op lichamelijk, geestelijk en seksueel geweld.
Ten tweede worden de mensenrechten van Aslan geschonden waardoor hij niet
vrij kan leven, een extra reden om het toe te laten als vluchteling in Belgi.
Ten derde zal Aslan duidelijke bewijzen op tafel kunnen leggen van de individuele
vervolging
Als laatste is er jammer genoeg ook een kans op afwijzing van de aanvraag. Want
als er op het moment van de behandeling van zijn asielaanvraag geen vrees
meer is voor vervolging word de aanvraag geweigerd. Want hij komt niet meer in
aanmerking voor bescherming.
5

Opdracht 5: En nu?
Stap 1: IN GROEP
Als we n van de drie zouden mailen zouden we in eerste instantie zeker en vast
vragen hoe het op de dag van vandaag met hem gaat. We willen vooral luisteren
naar hun verhaal zoals de filmmakers gedaan hebben in de reportage. We zouden
ook vragen of ze tevreden zijn met hun huidige leefsituatie en wat hun droom is,
als ze die ten minste nog hebben. We zouden hun ook vertellen over de
hedendaagse vluchtelingenpolitiek, over de vele Syrirs die vluchten en naar
Europa komen. We zouden ook ons zelf voorstellen en vertellen over ons leven en
hoe wij zijn situatie zien en beleven. Als we hem ets zouden kunnen geven dan
kozen we voor een behoefte die hij in zijn leven op dit moment mist. We kunnen
misschien op deze manier een lichtbundel zijn in het leven van een van de
jongens. We wensen hem het allerbeste toe en een goede vrouw want de drie
mannen hebben beide wat liefde nodig waardoor hun levensvlammetje misschien
opnieuw opflakkert waardoor ze hoop en moed krijgen om in een moeilijke
situatie toch door te zetten en te volharde waardoor hun kansen op slagen groter
worden.
Stap 2: INDIVIDUEEL
Ik las de tekst en was geraakt door het verhaal. Hij werd figuurlijk uit de hemel
geschopt recht naar de hel.
Stap 3: IN GROEP
De meningen binnen onze groep zijn redelijk gelijklopend. We vinden allemaal dat
Mamadou in Belgi had moeten blijven. Hiervoor hebben we verschillende
redenen. We vinden dat hij goed ingeburgerd is in de Belgische cultuur. Ten
tweede werkt hij onder een contract als vloerder met een tevreden baas die
boven hem staat. Die baas is ten eerste gelukkig vanwege het goede werk die
Mamadou leverde en ten tweede omdat Mamadou minder kost dan een doorsnee
Belgische werkkracht. Een andere reden waarom Mamadou moet blijven is omdat
hij zoals een gewone Belg wil en probeert te leven, hij heeft een appartement, hij
werkt en betaalt sociale zekerheid en andere kosten die andere Vlamingen
moeten betalen. We vinden het maar een slechte beslissing van de staat om zo
een goed ingeburgerde mens te laten uitwijzen. We vinden dat er beter en
strenger moet gekeken worden naar de verschillende personen die mogen blijven
en die moeten vertrekken uit Belgi. Zo moest een ander jongen ook enkele jaren
geleden vertrekken maar hij was volledig ingeburgerd en had zelf een Vlaamse
vriendin. Andere vreemdelingen in ons land steken dan amper de handen uit de
mouwen of dragen weinig tot niets bij tot de samenleving. We willen zeker en
vast niet spreken over alle vreemdelingen want er zijn vele mensen van andere
origine die zeker en vast hun steentje bijdragen. We vinden dat sommige keuzes
beter en grondiger mogen bekeken worden, dit is natuurlijk ons standpunt en wij
weten ook niet wat alle procedures precies inhouden en waaraan immigranten
moeten voldoen om te blijven.

Opdracht 6: In beeld.
Fotos die ons raken
Foto 1: Aylan
De eerste foto die we
selecteerden is de bekende foto
van de dode Aylan op het strand.
Deze foto staat nog altijd op ons
netvlies gebrand. Dit is
misschien wel d foto die ogen
van de wereld opende. Wanneer
je deze foto hebt gezien kun niet
meer onverschillig staan
tegenover de vluchtelingencrisis.
In onze projectgroep werd er
duchtig gediscussieerd over deze foto. Sommige studenten vinden het ongepast
dat deze foto ooit is genomen. Volgens hen getuigt deze voyeuristische foto van
weinig respect naar Aylan en zijn familie toe.
Andere studenten waren er dan weer van overtuigd dat een dergelijke, harde,
onverbloemde foto nodig is om de wereld wakker te schudden. Deze foto zal in
de komende jaren nog zeer veel gepubliceerd worden. Telkens zal de mensheid
zich afvragen hoe we deze vluchtelingencrisis ooit zo ver hebben kunnen laten
komen.

Foto 2: Toen er nog gastvrijheid heerste


Dit is een foto van enkele
maanden geleden
(september 2015). De jonge
vluchteling kwam aan in het
station van Mnchen na een
treinrit vanuit Oostenrijk. Zijn
ogen stralen hoop uit en het
omhoog gehouden blad
bevestigt zijn dankbaarheid
naar de Duitsers toe. De
Duitse bevolking was toen
namelijk heel gastvrij, dat zag
je aan de vele spandoeken. Ook de spontane hulp naar de vluchtelingen toe was
vrij groot!
Uiteindelijk vonden meer en meer vluchtelingen hun weg naar Duitsland, het land
waar ze een nieuw leven wilden opbouwen. Geleidelijk aan keerde de bevolking
zich tegen het open beleid van A. Merkel. De weerzinwekkende gebeurtenissen in

Keulen op Nieuwjaarsnacht schokten de hele bevolking, met een groot protest als
gevolg. De Duitse bevolking is nu niet langer meer zo gastvrij als voordien.

Foto 3: Liefde overwint

Dit ontroerend beeld kozen we als derde foto. We zien een zoenend Syrisch
koppel in een vluchtelingenkamp. De fotograaf was bewust op zoek naar
lichtpunten van de barre omstandigheden, missie geslaagd. Het koppel ontsnapt
even aan de dagelijkse sleur die het vluchten met zich meedraagt. Het contrast
van de emoties binnen en buiten de tent is dan ook enorm. Er is telkens nog dat
beetje liefde, warmte en tederheid die een mens kan sturen wanneer je de weg
lijkt kwijt te raken.

Krantenkoppen
Krantenkop 1: Hij had nochtans net cursus respect voor vrouwen
gevolgd
Na de gebeurtenissen in Keulen, werd er een cursus opgesteld met als titel
respect voor vrouwen. Die moet verplicht gevolgd worden door de vluchtelingen
die hier willen blijven. De verschillende waarden en normen staan erin vermeld
van onze Westerse samenleving. Het artikel gaat over een man die een vrouw
verkrachtte, nadat hij op de hoogte was gebracht van hoe vrouwen zich hier
gedragen (schaarser gekleed, fluiten is niet aangenaam).
Krantenkop 2: In n dag 900 vluchtelingen gered
Dagelijks steken er honderden de Middellandse Zee over, op weg naar een betere
toekomst in Europa. Niet iedereen overleeft de zware tocht, met als gevolg dat er
elke dag heel wat mensen het leven laten. Heel wat vluchtelingen kunnen nog
gered worden door bootmaatschappijen die ze vinden op zee, zoals hier het geval
was. Door het koude winterweer ligt het sterftecijfer namelijk heel hoog door
snellere onderkoeling.
Krantenkop 3: VUB biedt vluchtelingen opleiding
De Vrije Universiteit Brussel is van plan om opleidingen aan te bieden aan
vluchtelingen. Heel wat vluchtelingen hebben namelijk de capaciteiten om een
cursus te volgen aan een universiteit. Wanneer ze het Engels nog niet vlot
beheersen, kunnen ze ook een gratis intensieve taalcursus volgen. De VUB wil
hen op deze manier stimuleren om hun droomjob na te streven en aan te sluiten
bij een universiteit. Een prachtig initiatief volgens ons, zo blijven ze niet bij de
pakken zitten en kunnen ze bouwen aan een mooie toekomst.

Opdracht 7: WWW.
De wereld ontdekken & Immigratie in
onze families
Tijdens de bespreking van deze oefening
kwam naar boven dat de meeste studenten
nog nooit buiten Europa zijn geweest. Enkel Sofie (Zuid-Afrika) en Ruben
(Verenigde Staten) zijn al buiten Europa geweest.
In de familie van Ruben zijn er aan het begin van de 20 e eeuw verscheidende
mensen gemmigreerd naar Amerika. Enkelen gingen hun geluk beproeven in de
Verenigde Staten van Amerika. Deze tak van de familie vestigde zich in Detroit.
De grootouders van Ruben hebben lang het contact onderhouden met deze
mensen. Toch verwaterde dit contact op een gegeven moment. Een andere tak
9

van de familie ging het geluk zoeken in Argentini. Zij belandden in Catamarca,
waar zijn een boerderij hebben gesticht. Toch zijn deze mensen moeten
terugkeren naar Belgi.
Daarnaast kent Ruben enkele mensen die in het buitenland wonen. Een goede
schoolmakker woont ondertussen een 5-tal jaar in Dublin. Hij kreeg de kans om
via zijn werk zich daar te vestigen. Hij was al een tijdje uitgekeken op Belgi en
hij heeft deze kans dus bijgevolg met beide handen gegrepen.
Enkel jaren terug ontmoette Ruben een Amerikaan in zijn thuisstad (Roeselare).
Deze man was een echte avonturier die zich nergens leek thuis te voelen. Hij was
origineel afkomstig uit Los Angeles, maar hij besloot zijn geluk te zoeken in
Belgi. Omdat de taal voor hem uiteindelijk een onoverbrugbare barrire leek, is
hij teruggekeerd naar de V.S. Daar woonde hij een tijdje in New York, waar Ruben
hem nog is gaan bezoeken. Nu woont hij in Tacoma (nabij Seattle) waar hij een
barbershop uitbaat.
Ook Louis heeft een vriend wonen in Niger. Hij is als kind verhuisd naar dit
Afrikaanse land. Zijn vader kreeg toen namelijk de kans om daar te gaan werken
als ontwikkelingshelper.
De nicht van Sofie is getrouwd met een Mexicaan. Zij besloten om zich niet te
vestigen in Mexico. Ze wonen nu samen in Belgi.
Ook de oom van Bernhard is gemigreerd naar het buitenland. Hij verloor zijn
hart in Frankrijk. De rustige manier van leven sprak hem helemaal aan. Hij
vestigde zich nabij de Mont Ventoux.

Blinde kaart

10

11