You are on page 1of 4

De samenvatting voor mijn competentie-ontwikkeling

Naam:

Ziggy Lianne Pengelly

Klas:

LF15-121

Studentnummer:

500703253

Assessor:

Tim Frijters

Datum en tijd gesprek:

Do 25-02-2016; 14.20

Geachte meneer Frijters,
In de samenvatting kunt u in het kort per competentie vinden waarom ik denk
geschikt te zijn als toekomstig fysiotherapeut. In mijn portfolio vindt u deze terug
met de daar bij horende bewijsstukken. Deze bewijsstukken vindt u in de vorm
van feedback op toetsen, eerder behaalde diploma’s, certificaten etc. Mijn
portfolio vindt u op http://ziggyliannepengelly.weebly.com/

Communiceren
Verbale communicatie vind ik een van mijn sterke punten. Ik ben werkzaam als
lifeguard, ofwel toezichthouder, bij een zwembad in Amsterdam-west. In de
zomer werk ik buiten en staan we soms met 5 collega’s over honderden mensen.
Bij het behalen van mijn certificaat om dit beroep uit te kunnen voeren heb ik
meerdere examens moeten doorstaan. Dit heb ik niet alleen moeten doen om te
laten zien dat ik iemand kan redden, maar vooral dat ik ervoor kan zorgen dat
iedereen veilig kan zwemmen. Communicatie is hierbij erg belangrijk. Als er
problemen zijn in het zwembad is het niet verantwoord om daar alleen op te
reageren, maar goed te communiceren met collega’s voor je onderhandeld.
Non-verbale communicatie heb je met dit werk ook elk uur mee te maken. Aan
het gezicht van een persoon moet je kunnen zien of het goed of slecht gaat met
iemand. Soms zijn er vrouwen die benaderd worden door mannen en is het
belangrijk om te kunnen zien of de aandacht gewenst is of niet.
Naast het werken als lifeguard speel ik rugby. Bij een sport als rugby is het van
belang goed te communiceren. Aangezien je een bal naar achteren moet spelen
zie je vaak niet waar een teamgenoot staat. Door te praten en te luisteren weet
je waar je moet zijn of waar de bal naartoe moet. Te veel praten of te weinig
praten kan ervoor zorgen dat er fouten worden gemaakt waardoor de tegenpartij
de bal krijgt.
Tijdens beiden WVO-stages heb ik gemerkt dat ik mijn communicatietechnieken
goed genoeg kan toepassen bij het zien van patiënten. Hier ben ik door middel
van feedback van zowel patiënt als stagecoördinator achter gekomen.

Maatschappelijk handelen
Ik heb tijdens een van mijn stages te maken gehad met een patiënt die door zijn
geloofsovertuiging liever niet door een vrouw werd behandeld en onderzocht. Ik
vroeg de patiënt of hij het goed vond dat er een mannelijke student hem kwam
onderzoeken en behandelen zonder coördinator als directe schaduw en stemde
hierbij in. De mannelijke student zat al in zijn 4 e jaar en was meer dan competent
genoeg om de patiënt te kunnen onderzoeken en behandelen. Ook hier heb ik
positieve feedback over gehad.

Professioneel handelen
Ik vind mijzelf competent binnen het professioneel handelen. Tijdens mijn WVOstages heb ik de patiënten gevraagd of zij het goed vonden dat ik hen onderzocht
en behandelde met mijn stagecoördinator als schaduw. Bij mijn mannelijke
patiënten vroeg ik altijd extra of zij zich liever wilde laten onderzoeken en
behandelen door een mannelijke fysiotherapeut of student. Een van de patiënten
gaf als feedback dit fijner te vinden aangezien hij een liesblessure had. Hij gaf mij
een compliment voor mijn aanpak en wilde de keer daarna wel door mij
behandeld worden.
Een ander voorbeeld was ook tijdens mijn WVO-stages. Veel van de spelers waar
ik mee heb gewerkt als patiënt kon ik al voor ik aan mijn stages begon. Dit maakt
het voor mij lastiger om professioneel te kunnen blijven. De spelers maakten
grapjes ten opzichte van elkaar, maar ook ten opzichte van mij in de fysiokamer.
Ik heb de spelers gevraagd mij te behandelen als fysiotherapeut als ik deze rol
moet aannemen aangezien ik hen ook moet behandelen als patiënten, maar dat
we weer kunnen dollen als vrienden als ik deze rol niet hoef aan te nemen. De
spelers toonde hier begrip voor en stemde hiermee in. Ik word niet meer
betrokken bij grapjes die niet op professionele wijze kunnen worden
aangenomen, tenzij ik mijn ‘vrienden pet’ weer op heb. Mijn stagecoördinator
heeft mij hier positieve feedback op gegeven.

Organiseren
Tijdens het werken als toezichthouder moet ik vaak de rol als teamleider op mij
nemen. Dit heeft ervoor gezorgd dat ik beter organiseer, aangezien dit vorig jaar
nog voor problemen kon zorgen. Ik heb mijn collega’s moeten aansturen en
pauzes moeten organiseren tijdens het hoogseizoen met een onderbezetting.
Gelukkig heeft dit tot nu toe elke keer positief uitgepakt.
Tijdens rugby ben ik een aantal keren aangewezen als teamcaptain. Als captain
zorg je ervoor dat iedere speler zijn rol op zich neemt en deze goed uitvoert. Tot
nu toe heb ik als captain elke wedstrijd gewonnen met mijn team.
Ik heb op school vorig jaar de rol van voorzitter op mij genomen in de methodisch
werken groep. Dit door het uitvallen van een van mijn voormalig klasgenoten.
Helaas ging dit niet zo goed als ik had verwacht. Ik heb gelukkig veel hulp
gekregen vanuit de groep en vooral veel feedback gehad. Ik hoop dit te kunnen
toepassen dit jaar in FLP4, door mij ‘verkiesbaar te stellen’ als voorzitter. Ik heb
voor dat semester wel een voldoende gekregen voor methodisch werken.

Kennis delen en wetenschap beoefenen
Ik probeer samen met een van mijn klasgenoten 1 á 2 keer in de week samen te
komen om te oefenen en feedback te geven op elkaar. Zo zoeken we samen
nieuwe testen op en helpen we elkaar nieuwe dingen te leren. We spreken door
wat we hebben geleerd tijdens onze stages of tijdens lessen die we hebben
gemist.
Met dit klasgenootje zit ik ook in de methodisch werken groep. Hiervoor maken
we producten vaak samen. Zo kun je een stuk schrijven en direct feedback
krijgen en het product aanpassen. Zo ziet en weet hij vaak dingen die ik niet zie
of weet en anders om.
Naast fysiotherapeutisch gerelateerde kennis delen, geef ik ook bijles aan de
dochter van een vriendin. Dit is een heel slim meisje met een
concentratiestoornis die niet goed en vaak genoeg wordt begeleid. Door haar 1x
in de week bijles te geven is van elk vak haar cijfer omhoog gegaan en dit binnen
2 maanden.

Samenwerken
Ik moet elke dag in mijn leven wel samenwerken. Of dit met rugby, school, stage
of werk is. Door alle feedback die ik over de laatste paar jaren heb terug
gekregen kan ik met zekerheid zeggen dat ik hier competent in ben. Ik heb altijd
te maken gehad met sporten en banen waarbij samenwerken essentieel was voor
het bereiken van ons doel. Met rugby kan je alleen winnen door samen te werken,
in de horeca heb je alleen tevreden gasten door samen te werken, in een
zwembad kan je mensen alleen redden door samen te werken en school kan je
alleen doorkomen door samen te werken. Met dit laatste ligt de nadruk vooral op
methodisch werken en oefenen om feedback te kunnen verzamelen.

Fysiotherapeutisch handelen
Fysiotherapeutisch handelen is in mijn opzicht een combinatie van de hierboven
genoemde competenties. Om competent te zijn binnen het fysiotherapeutisch
handelen, dien je competent te zijn in alle hierboven genoemde competenties.

Ik denk dat ik competent genoeg ben om de opleiding fysiotherapie succesvol af
te ronden en een succesvolle fysiotherapeut te worden.

Met vriendelijke groet,
Ziggy Lianne Pengelly