You are on page 1of 54

Ante Vrankovid

Domjanideva 15
10380 Sveti Ivan Zelina

Ministar pravosuđa g. Ante Šprlje
Vukovarska 49
10000 Zagreb

Sveti Ivan Zelina, 15. veljače 2016.

Predmet: Prijava nezakonitosti i korupcije u radu djelatnica USKOK-a Ivke Andrid i Andreje Vrančid
Poštovani g. ministre,
siguran sam da zbog obima posla kojeg treba napraviti u Vašem resoru nemate previše vremena, te ću Vam
stoga pokušati u kratkim crtama izloţiti okolnosti „mojeg slučaja“ i konkretan razlog zbog kojeg Vam se obraćam.
UVOD: OPĆE OKOLNOSTI
O mom slučaju dosta su, u više navrata, i podosta opširno pisali naši vodeći tiskovni mediji (Večernji list
(npr. Prilog 1/A), Slobodna Dalmacija (npr. scan teksta niţe) Jutarnji list, 24 sata (npr. Prilog 1/B), i dr.). Radi se
ukratko o tome da mi je moja 7 godina starija biološka sestra odvjetnica Dijana Zoričić krajem 2009. osporila pravo na
ţivot na način lišavanja sredstava za ţivot (to je potvrdio i HHO: vidjeti članak: „HHO: Ante Vranković je u pravu“).

Kaţem „biološka sestra“ jer je ona oba naša roditelja nepruţanjem nuţne pomoći svjesno poslala u smrt:
majku Anicu odrekavši je se kao „loše majke“, jer da ju je ona „kao dijete hranila na silu“ i sl. nakon čega se mama
ubila (vidjeti iskaz svjedokinje Gagić - Prilog 2, i presudu u korist iste svjedokinje Prilog 3) Tako sam ja u mojoj 9. godini, 1982.
ostao bez majke, koja je tada, u času smrti, imala 43 godine i 2 tjedna. Nakon toga, moja biološka sestra je prisvojila
CJELOKUPNE iznose majčinih penzija (vidjeti sačuvane odreske koji to dokazuju – Prilog 4), kupujući tim novcem, u
olovnim 1980-tima primjerice, 2 bunde u 4 godine (Prilog 5), putujući po svijetu i sl., iako je obitelj (otac, sestra i ja)
nakon majčine smrti zapravo ţivjela vrlo skromno, od očeve nastavničke plaće. Inače, sestra je mogla znati (računala
je) da će nakon odricanja mama počiniti samoubojstvo, jer bila tankoćutna duha (umjetnica – slikarica: Prilog 5/dolje)
te je bila u teškom materijalnom (krediti) i zdravstvenom stanju (fizička bolest) pa je nakon jednog benignijeg sestrina tj.
kćerina nasrtaja par mjeseci ranije prerezala ţile. Za sve to, kao i druge stvari koje ću Vam ovdje spomenuti imam
čvrste dokaze koje sam priloţio i sudu1 koji je po sestrinoj tuţbi za nasilje u obitelji u kojoj me ona tuţila me za
nemoguć i nepostojeći prekršaj „verbalni napad preko tiska“ presudio u moju korist. Što se tiče pok. oca Dinka (1939.1996.) sestra tj. kći mu nije pruţila nuţnu pomoć odbivši za spas njegova ţivota prodati svoju polovicu u nedovršenoj
kući naslijeĎenoj iza majke (majka i otac su se 1979. rastali) koje se ona pismeno odrekla (Prilog 2 i 3), radi čega je on
godinu i pol kasnio na hitnu operaciju srca, na koju je došao u znatno lošijem stanju, te ga je na njoj pogodio infarkt od
kojeg je umro. I iz očeve smrti sestra je izvukla materijalnu korist, prijavivši se 1996.–2002. na očevu adresu u Sv.
Ivanu Zelini (ruševna montaţna baraka od 41 m2 u kojoj ja ţivim (Prilog 6) i iz koje me sada sestra pokušava deloţirati, ali lokalna
sutkinja vidjevši o čemu se radi je odgodila draţbu, što ne moţe zauvijek činiti) kako na prihode od svoje zagrebačke odvjetničke
kancelarije s 5 zaposlenih pripravnika ne bi plaćala prirez (o čem imam 95 dokaza, npr. Prilog 7 – detaljnije o tome vidjeti niţe).
Svega 3 mjeseca nakon što je otac umro, 1996. godine, moja me sestra, iako 20 cm niţa, ščepala za gušu,
počela tresti i vikati mi u lice, da će me „ubit, zaklat i uništit“, i da nek ja „odem po noţ da me ona njime zakolje“2. U
godinama koje su uslijedile doista me uspjela potpuno uništiti: spriječiti u pravodobnom završetku studija arheologije i
povijesti umjetnosti na kojem mi je nakon dobitka Rektorove nagrade bio obećan posao asistenta (posao je zato dobila
druga osoba, pa sam ja danas umjesto sveučilišni profesor – nezaposleni štrajkač glaĎu), pa sam tako postao ovisan o iznajmljivanju
2 apartmana (ukupno 9 kreveta) u Ivan Dolcu na Hvaru, u čemu me onda takoĎer spriječila podjelom vikendice (u kojoj
je njezina kolegica sutkinja J. Jeličić dodijelila „polovicu“ s 6 kreveta, a meni „polovicu“ s 3 kreveta) , čime mi je sutkinja ista na
njezino traţenje osporila pravo na ţivot na način oduzimanja sredstava za ţivot. Time je meĎutim sestra kao
1
2

Podnesak od 24. 2. 2014. na linku: https://www.scribd.com/doc/208343288/PODNESAK-prekr%C5%A1ajnome-sudu-u-Hvaru-24-velja%C4%8De-2014 Vidjeti str. 4-5 i priloţene dokaze.
O tome sam detaljno pisao u Zelinskom glasniku u prosincu 2002 godine, link: https://www.scribd.com/doc/112352394/Otvoreno-pismo-predsjedniku-HOK-Travasu-22-10-2012, str. 146

1

odvjetnica prekršila Kodeks odvjetničke etike, čl. 6. i 7 što je potvrdio i HHO (Prilog 19/A). U meĎuvremenu me radi
toga, s objašnjenjem da je „moj ţivot za nju pre teţak“ ostavila i dugogodišnja djevojka, čime je sestra obećanje da će
me uništit, dano nakon očeve smrti, uglavnom i realizirala, osim deloţacije, no ni nju neće trebat dugo čekati.

HRVATSKA ODVJETNIĈKA KOMORA IDE AROGANTNO PROTIV DOSLOVNO SVIH (I.-XIV.)
Bitno je istaći da nakon te podjele kojom sam lišen mogućnosti zaraĎivanja sredstava za ţivot, sestra uopće
ne dolazi u vikendicu, jer joj se ne isplati odrţavati je cijelu godinu da bi u njoj boravila 10-14 dana tijekom ljeta, pa je
jasno da je jedini smisao njenog postupanja bio da me uništi, što mi se i zarekla nakon očeve smrti 1996. i što mi je
rekla i pred svjedocima (Prilog 8) pa je sud presudio u moju korist (ovdje Prilog 9 i 10).3
Valja napomenuti da je sestra uvijek bila takva, te osim što je poslala u smrt oba roditelja i mene posve
uništila, u čemu joj je pomagala Hrvatska odvjetnička komora (HOK), uništila je i niz drugih ljudi, na nezakonit način
zloupotrebljavajući u tome svoj utjecaj na pravosuĎe što sam detaljno izloţio na sudu, koji je presudio u moju korist. 4
Iz tog razloga već sam 2009., kada sam lišen sredstava za ţivot, čime mi je osporeno pravo na ţivot, bio
stupio u štrajk glaĎu pred sudom u Starom Gradu na Hvaru, ali sam shvatio da situacija nije dovoljno jasna, te sam
stoga odlučio poslušati savjet odvjetnika i sudaca koje poznajem, te sam svoju biološku sestru u siječnju 2010. prijavio
HOK-u radi spomenute utaje prireza (prijavila se na očev ruševan stan u Zelini, iako je stanovala u luksuznom stanu u Zagrebu čiji je
inventar osigurala na 40.000 eura (vidjeti Prilog 7)) te sam tom prijavom htio doći do dogovora, jer u tom času, svega 5
mjeseci nakon sezone iznajmljivanja još nisam imao dovoljno nepobitnih dokaza da mi je biološka sestra doista
oduzela sredstva za ţivot i da ubuduće nemam od čega ţivjeti, što se na mojim Potvrdama o imovnom stanju vidjelo
tek od sredine 2010. godine kada prvi put više nisam mogao iznajmljivati 2 apartmane od kojih sam vrlo skromno
ţivio, do danas (Prilog 48). MeĎutim, moja prijava5 je odbačena sa šokantnim obrazloţenjem da neplaćanje poreza i
davanja koja HOK-ova disciplinska tijela nisu negirala /jer je to bilo detaljno dokazano s 95 dokaza/ ne predstavlja
kršenje duţnosti odvjetništva, što su nadleţni u HOK-u sluţbeno napisali čak 2 puta: 10. i 12. 5. 2010. (Prilog 11)6.
2013. godine je navedena arogancija HOK koštala javnosti neobjašnjenog povlačenja njihova zahtjeva za
ocjenu ustavnosti Zakona o fiskalizaciji, što su iz HOK-a učinili kada su shvatili da sam njihove sluţbene isprave od
10. i 12. 5. 2010. (u kojima na gore opisani način dvaput implicite tvrde da neplaćanje prireza koje nisu negirali ne predstavlja
povredu duţnosti odvjetništva iz čega je jasan njihov stav da odvjetnici nisu duţni plaćati poreze i davanja) poslao tadašnjem
ministru Liniću7, i ravnateljici porezne uprave koja mi je dala za pravo (ovdje Prilog 12), te kada im je postalo jasno i
to da im za takav drzak i arogantan stav nitko, pa čak ni već tada zloglasni Ustani sud RH ne moţe i neće dati za pravo.
Disciplinski tuţitelj HOK-a Predrag Laban traţi mito da bi mi „to riješio“
Obzirom da nisam mogao naći posao, te sam i dalje bio, kao i danas, bez ikakvih prihoda (Prilog 48) tj.
sredstava za ţivot, nakon razgovora s poznatim odvjetnikom Jadrankom Črnkom na kog me uputio predsjednik HHO-a
I. Z. Čičak, shvatio sam da je jedino što mi preostaje poslati HOK-u pribavljene dokaze da mi je njihova članica Dijana
Zoričić doista osporila pravo na ţivot i nadati se da će HOK ipak moj slučaj riješiti u skladu sa zakonom i svojim
domaćim i meĎunarodnim cehovskim obavezama. Na savjet bivše disciplinske tuţiteljice HOK-a Tamare Abel8,
poslao sam faxom dokumente o mom predmetu disciplinskom tuţitelju Predragu Labanu koji mi je, kada sam ga 14. 2.
2012. navečer tim povodom bio nazvao rekao: „Ja sam volonter, zašto bi vam ja to riješio?“ iz čega je bilo jasno da mu
trebam dati nešto za što bi mi on to riješio, tj. da od mene traţi mito kojeg mu ja nisam ni htio ni mogao dati.
Očito ne ţeleći riješiti moj predmet jer mu nisam dao traţeni mito, Laban mi je na moj upit glede predmeta
8714/09 poslao odgovor glede predmeta Pr 12/2010. Vidjevši da se igra pokvarenog telefona, i dalje iznuĎuje mito,
Labanu sam 13. 3. 2012. poslao novu prijavu s dokaznim dokumentima koje sam pribavio od 2009./2010. do 2012., ali
na nju, sve do danas nisam dobio nikakav odgovor. Laban je takvo svoje nepostupanje objasnio predsjedniku HOK-a
Travašu tvrdnjom da je Disciplinsko tuţiteljstvo HOK-a moju prijavu od 13. 3. 2012. „ocijenilo … kao dopis a ne kao
novu prijavu iz razloga što u istome nije bilo novih činjenica niti dokaza koji već ne bi ranije bili izneseni.“ što mi je
Bio sam tuţen za „verbalni napad preko tiska“. Riječ je naravno o nemogućem i zakonski nepostojećem prekršaju, za kojeg sam ipak po prvoj tuţbi bio osuĎen na 45 dana zatvora, što je bivša urednica
Večernjeg lista Ruţica Cigler prokomentirala u Večernjaku od 10. 6. 2012. riječima: „a sestra se očigledno posluţila utjecajem u odvjetničkim, ali sudačkim krugovima i bratu osigurala 45 dana zatvora“
(vidjeti link: http://blog.vecernji.hr/zastupnica-citatelja/svada-je-svada-i-bez-71-dana-strajka-gladu-497). Isti sud se u idućem postupku prepao toga da je u svojem nezakonitom radu iznova s lakoćom javno
biti raskrinkan, o čemu sam ga obavijestio (link: https://www.scribd.com/doc/166957520/O%C4%8CITOVANJE-NA-OPTU%C5%BDNI-PRIJEDLOG-ODVJETNICE-DIJANEZORI%C4%8CI%C4%86-od-1-7-2013, str. 3 i 6 te Dokaz 5 na linku na str 14) te je u novom postupku sudio po činjenicama i zakonu i oslobodio me krivnje, kako dokazuju presude (ovdje: Prilog 9 i 10).
4
Podnesak od 24. 2. 2014. na linku: https://www.scribd.com/doc/208343288/PODNESAK-prekr%C5%A1ajnome-sudu-u-Hvaru-24-velja%C4%8De-2014 str. 18-21. Vidjeti takoĎer ovdje u bilj. 3, citat
gĎe Cigler. Bešćutnost „sestre“ šokirala je novinare: https://www.scribd.com/doc/112352394/Otvoreno-pismo-predsjedniku-HOK-Travasu-22-10-2012, str. 11, bilj. 8
5
Dostupna je, kao i glavno dokazi, na linku: https://www.scribd.com/doc/119374569/Upit-Poreznoj-upravi-glede-zakonske-osnovanosti-slu%C5%BEbenog-stava-Hrvatske-odvjetni%C4%8Dke-komoreda-u-nepla%C4%87anja-poreza-i-davanja-nema-povrede-du%C5%BEnosti-od - Dokument 3-38
6
Sve činjenice i dokumente o tome vidjeti u mom upitu Poreznoj upravi (link: https://www.scribd.com/doc/119374569/Upit-Poreznoj-upravi-glede-zakonske-osnovanosti-slu%C5%BEbenog-stavaHrvatske-odvjetni%C4%8Dke-komore-da-u-nepla%C4%87anja-poreza-i-davanja-nema-povrede-du%C5%BEnosti-od) koja mi je u toj stvari dala za pravo (link:
http://www.scribd.com/doc/126075200/Odgovor-Porezne-uprave-na-moj-upit-od-2-1-2013 = ovdje Prilog 12)
7
Sve činjenice i dokumente o tome vidjeti u mom upitu Poreznoj upravi od 2. 1. 2013. (link: https://www.scribd.com/doc/119374569/Upit-Poreznoj-upravi-glede-zakonske-osnovanostislu%C5%BEbenog-stava-Hrvatske-odvjetni%C4%8Dke-komore-da-u-nepla%C4%87anja-poreza-i-davanja-nema-povrede-du%C5%BEnosti-od) koja mi je u toj stvari dala za pravo (ovdje Prilog 12). O
povlačenju Zahtjeva s Ustavnoga suda vidjeti link: http://www.scribd.com/doc/142172064/Zadnji-dopis-HOK-u-16-5-2013-markerom-su-ozna%C4%8Deni-najva%C5%BEniji-dijelovi (str. 1)
8
O tome vidjeti Otvoreno pismo predsjedniku HOK-a Travašu od 22. 10. 2012. na linku: https://www.scribd.com/doc/112352394/Otvoreno-pismo-predsjedniku-HOK-Travasu-22-10-2012, str. 13-14
3

2

Travaš prenio navodeći da je riječ o informaciji koja mu je „dana“, ne tvrdeći dakle ni sam da je ta informacija istinita,
što je krajnje znakovito, pa sam i taj odgovor poslao USKOK-u.9
Predsjednik HOK-a Robert Travaš zna da Laban laţe i iznuĊuje mito ali ga ipak nezakonito štiti
U mojem Otvorenom pismu od 22. 10. 2012. Travašu sam detaljno temeljem preko stotinu priloţenih
dokumenata dokazao da mu je iznuĎivač mita Predrag Laban lagao, jer je predmet moje prijave od 13. 3. 2012.
(osporavanje prava na ţivot, što je potvrdio i HHO) bio posve različit od predmeta prijave iz 2010. (utaja prireza), i jer
sam uz svoju prijavu od 13. 3. 2012. priloţio i 13 posve novih dokaza, kojima sam 13. 9. 2012. dodao još 17 tj. ukupno
30 strana novih dokaza, iz čega je postalo očito da Laban vrlo drsko i vulgarno, naočigled laţe. Sve je to Vama g.
ministre i svakom drugom vrlo lako provjeriti jer se čitava ta korespondencija i svi dokumenti nalaze na Internetu. 10
Travaša sam dakle 13. 9. i 22. 10. 2012., te 24. 1. 2013. temeljem nepobitnih dokaza suočio s činjenicom da Laban
naočigled laţe, a Travaš je taj problem odlučio „elegantno“ riješiti oglušivši se na ta moja 3 dokazima detaljno
poduprta dopisa, nastavivši taj niz s još preko 50 ogluha(!) na čitavu moju komunikaciju od tada do danas, što je sve
lako provjeriti na mojoj stranici na Scribdu (link: https://www.scribd.com/user/30160954/Ante-Vrankovi%C4%87).
Andreja Vranĉić (USKOK) „kolegijalno“ nezakonito štiti trojac Laban-Andreis-Travaš (HOK)
Nakon tih ogluha je postalo jasno da Travaš, kao i Andreis prije njega, svjesno nezakonito štiti Labana i
njegovo reketarnje tj. utjerivanje mita za rješavanje disciplinskih postupaka, te sam vidjevši iz njihovih ogluha da
11
ustraju u svojem nezakonitom radu, tj. u kriminalu, cijelu stvar početkom 2013. prijavio USKOK-u.
MeĎutim, kako sam od nedavno preminule sutkinje Vrhovnog suda Jasne Guštek (inače moje susjede) bio
12
unaprijed upozoren - a što je uostalom i inače poznato iz mnogih slučajeva od kojih je najpoznatiji slučaj Josipa
Perkovića - USKOK je izrazito korumpiran i to se vrlo jasno dokazao i u ovom, mom slučaju.
USKOK-ova djelatnica Andreja Vrančić je naime, na moju prijavu od 27 strana i 272 priloţena dokaza
odgovorila doslovno s 8 redaka(!), i bez obrazloţenja(!), koje je po zakonu bila duţna navesti (floskula da su moji
navodi “paušalni“ nije obrazloţenje, nego etiketa). Štoviše, iz njezina se odgovora vidjelo da ona moju prijavu uopće
nije ni pročitala, jer je navela: „kontrola zakonitosti i pravilnosti voĎenja disciplinskih postupaka, donesenih odluka
kao i njihove provedbe nije u nadleţnosti ovog Ureda“ (vidjeti Privitak 2 ove prijave: Dopis Ivki Andrić, Prilog 2,
str. 7). Da je Vrančićeva prijavu pročitala, znala bi da je njezin navod posve promašen, jer radi toga što Labanu nisam
dao mito kojeg me on 14. 2. 2012. traţio, i nije voden nikakav disciplinski postupak, niti je ikada pokrenut, niti je o
mojim prijavama od 13. 3. i 13. 9. 2012. ikada donesena ikakva odluka, kako je Vrančićeva to sve pogrješno navela.
Osim USKOK-a sva ostala drţavna tijela RH dala su mi za pravo, raskrinkavši time nezakoniti rad USKOK-a
Shvativši da USKOK na nezakonit način štiti iznuĎivače mita iz HOK-a, i da se HOK oglušuje ne moje
dopise, odlučio sam se obratiti drugim relevantnim tijelima RH, kako bi se jasno vidjelo o čemu se tu radi.
I. POLICIJA - dok sam štrajkao glaĎu pred Andreisovim odvjetničkim uredom (u sukcesivnim štrajkovima glaĎu –
potpunim ili „turskim“ /=s uzimanjem šećera i vitamina/ sam čitavo vrijeme od oţujka 2012. do danas, što se katastrofalno odrazilo po moje
zdravlje, vidjeti niţe i Priloge 46 i 47), Andreis me laţno prijavio, a to je sluţbeno potvrdio načelnik I. PP Zagreb Zvonimir

Petrović (Prilog 13 i 14). Ista PP zabiljeţila je Andreisov napad na mene kada je ostavio otiske prstiju (Prilog 15-16).
II.-IV. HHO – VERONIKA VERE – JURIS PROTECTA – nakon što su proučile moj slučaj, za pravo su mi dale
sve 3 relevantne organizacije i udruge za zaštitu ljudskih prava, a Nada Landeka, predsjednica udruge Veronika Vere
mi se u studenom 2012. osobno pridruţila u prosvjedu pred veleposlanstvom SR Njemačke (Prilog 19/A-C).
V. POREZNA UPRAVA - kada se postavilo pitanje uvoĎenja fiskalnih blagajni u odvjetništvo, jer su istraţivanja
pokazala da su odvjetnici meĎu glavnim utajivačima poreza (Prilog 17), Poreznoj upravi sam poslao dokumentaciju o
tome kako HOK ne spori da je njihova članica tijekom 7 godina utajivala prirez (što sam dokazao s 95 dokumenata), ali
smatra da u njezinom utajivanju „nema elemenata povrede duţnosti odvjetništva“ (Prilog 11) iz čeg proizlazi da HOK
sluţbeno drţi da odvjetnici nisu duţni plaćati poreze i davanja. S tim se nije sloţila voditeljica Porezne uprave (Prilog
12) čime mi je i ona dala za pravo. Nedugo potom HOK je taj njihov arogantni stav koštao muklog povlačenja zahtjeva za utvrĎivanje
ustavnosti Zakona o fiskalizaciji s Ustavnog suda, jer su doznali da sam njihove šokantne dopise od 10. i 12. 5. 2010. poslao ministru Liniću,
pa su shvatili im za njihov stav da nisu duţni plaćati porez i davanja čak ni zloglasni Ustavni sud RH nemoţe i neće dati za pravo.

VI.
SPECIJALIST
PSIHOLOG
koncem
2012.
doznao
sam
da
će
me radi mog zahtjeva za naknadom umišljajem počinjene mi štete (uništavano zdravlje – Prilog 46-47), kojeg sam
9

Travašev dopis od 17. 10. 2012. vidjeti na linku: https://www.scribd.com/doc/112352394/Otvoreno-pismo-predsjedniku-HOK-Travasu-22-10-2012 - str. 6-7. Vidjeti str.1-18 i sve dokaze.Otvoreno
pismo Travašu od 22.10.2012. priloţeno je mojoj prijavi USKOK-u od 10.1.2013 kao Prilog 3. Link: https://www.scribd.com/doc/138995033/Prijava-USKOK-u-10-1-2013-Predrag-Laban(str. 9-17).
10
Vidjeti Otvoreno pismo Travašu od 22. 10. 2012. na linku: https://www.scribd.com/doc/112352394/Otvoreno-pismo-predsjedniku-HOK-Travasu-22-10-2012 i Javni upit: gospodine Travaš, zašto ste
svojim svjesnim laţima sluţbeno štitili kriminal u vrhu HOK-a? – link: https://www.scribd.com/doc/122549073/Javni-upit-gospodine-Trava%C5%A1-za%C5%A1to-ste-svojim-svjesnimla%C5%BEima-slu%C5%BEbeno-%C5%A1titili-kriminal-u-vrhu-HOK-a
Prijava se nalazi na linku: https://www.scribd.com/doc/138995033/Prijava-USKOK-u-10-1-2013-Predrag-Laban ; pojašnjenje je na linku: https://www.scribd.com/doc/138999760/Odgovor-na-upitIz-USKOK-a-22-1-2013?secret_password=rouk83cb2u3s1i4t4ki ; i dopuna na linku: https://www.scribd.com/doc/139008505/Dopuna-prijave-USKOK-u-4-2-2013-Andreis-Trava%C5%A1
11

12

Vidjeti o tome ovdje Privitak 2, str. 5 i 18. Dostupno i na linku: https://www.scribd.com/doc/299257493/Odgovor-USKOK-u-8-2-2016 (str. 5 i 18)

3

HOK-u poslao 7. 11. 2012. duţnosnici HOK-a pokušat prikazat kao luĎaka, te sam stoga na savjet moje doktorice opće
prakse otišao na detaljan specijalistički pregled koji je pokazao da sam iznadprosječno normalan (vidjeti Prilog 18).
„Iznadprosječno“ jer nemam ni jednu od tegoba koje su zapravo učestale u prosječnoj populaciji (anksioznost i t. sl.).
VII. SVJEDOK prof. BRANIMIR BESAK – potvrdio je da mi je članica HOK-a D. Zoričić prijetila smrću (Prilog 8)
VIII. SVJEDOKINJA MARICA GAGIĆ – potvrdila je da se tuţiteljica, članica HOK-a Dijana Zoričić, sestra
pismeno odrekla naše majke, radi čega se ona neposredno nakon toga radi toga ubila (Prilog 2), u svojoj 43. godini.
IX. PREKRŠAJNI SUD U STAROM GRADU/HVARU – dao mi je za pravo presudom u moju korist iz čije izreke
je jasno da je svo moje postupanje prema tuţiteljici Dijani Zoričić - odvjetnici zastupanoj po još 2 odvjetnika, kao i
prema Hrvatskoj odvjetničkoj komori koja je takoĎer navedena u izreci (za koju je sudu bilo poznato da sam njezine duţnosnike
13
prijavio USKOK-u i da od HOK- a traţim rješavanje 2 disciplinskih prijava i plaćanje odštete za potpuno uništeno zdravlje ) bilo zakonito (Prilog 9).
X. VIŠI PREKRŠAJNI SUD U ZAGREBU – U cijelosti je potvrdio prvostupanjsku presudu Prekršajnog suda u
Hvaru (Prilog 9), čime je ona postala pravomoćna (Prilog 10).
XI. OPĆINSKI SUD U ZAGREBU – po tuţbi moje biološke sestre D. Zoričić protiv moje svjedokinje Marice Gagić,
sud je presudio u korist svjedokinje (Prilog 3) koja je posvjedočila da je sestra našu majku navela na suicid (Prilog 2).
XII. PUĈKA PRAVOBRANITELJICA – u svom godišnjem izvješću upozorila je na „odugovlačenje postupaka
protiv neprofesionalnih odvjetnika u Odvjetničkoj komori“ (Prilog 20) što je samo eufemizam, kako to dokazuje moj
slučaj: iznuĎivanje mita za rješavanje prijave i posljedično neodgovaranje na prijavu/e od 13. 3. i 13. 9. 2012.
XIII. PREDSJEDNICA RH – u odgovoru na moje Otvoreno pismo predsjedniku HOK-a Travašu od 27. 10. 2015.,
koje sam na znanje poslao i predsjednici RH, glavna tajnica njezina ureda navela je sljedeće: „U pismu ste ukazali na
okolnosti bitne za odlučivanje o Vašoj prijavi… …za očekivati je da ćete od čelnika, odnosno od nadleţne sluţbe
Hrvatske odvjetničke komore kao strukovne institucije, dobiti odgovarajuće očitovanje.“ (Prilog 21).
„Očitovanje“ koje je „bilo za očekivati“ nisam dobio, kao ni odgovore na oko 50 ranijih dopisa, ali time je
postalo jasno da u svojem štićenju Labanova iznuĎivanja mita Travaš ide toliko daleko da javno ignorira čak i
predsjednicu RH, što je drskost koja najbolje očituje Travaševo uvjerenje u vlastitu nedodirljivost.
XIV. MINISTARSTVO FINANCIJA – je u odgovoru na moj prethodni upit potvrdilo da je HOK godinu ranije,
2014. od RH primio 72.568.08 kn (Prilog 22 i 27), dok je predsjednik HOK-a Travaš u svojem velikom intervjuu za
„Jutarnji list“ 13. 12. 2015. rekao da „Komora ne prima niti jedne lipe od drţave“ (Prilog 24/a), pa je iz sluţbenog
dokumenta Ministarstva financija posve jasno da je Travaš javnosti lagao.
To meĎutim nije prva, nego već četvrta (4.) laţ HOK-ovih duţnosnika za koju imam potvrdu da je laţ od
sluţbenih instanci RH, a o čemu sam Vas izvijestio u dopisu poslanom Vam na znanje 23. 1. o. g. (link:
https://www.scribd.com/doc/296300607/4-du%C5%BEnosnik-HOK-a-uhva%C4%87en-u-slu%C5%BEbenoj-la%C5%BEi-je-Robert-Trava%C5%A1)

JAVNOST VEĆ GODINAMA ZNA DA HOK FUNKCIONIRA NA NAĈIN ZLOĈINAĈKE ORGANIZACIJE
Navedene vrlo drske laţi odgovornih ljudi HOK-a, od one da neplaćanje poreza i davanja ne predstavlja kršenje
duţnosti odvjetništva (koja dvaput opetovana sluţbena laţ je HOK koštala muklog povlačenja zahtjeva za ocjenom ustavnosti Zakona o
fiskalizaciji s Ustavnog suda pa su sad hrvatski odvjetnici jedini u EU koji moraju imati fiskalne blagajne, što je krajnje znakovito), do one
da od drţave ne dobivaju „ni lipe“ samo odraţavaju dugogodišnje rasulo i sustavni kriminal u radu HOK-a. Za to stanje su mi
poznati zagrebački odvjetnici Jadranko Črnko i Tamara Abel u telefonskim razgovorima u siječnju 2012. kazali da u HOK-u
traje već desetak godina, te da je to stanje bilo razlog njihova povlačenja s mjesta duţnosnika HOK-a (T. Abel je bila
14

disciplinska tuţiteljica a Črnko je dao ostavku na mjesto predsjednika Odvjetničkog zbora grada Zagreba – godine Prilog 33).

Da HOK „ne radi kako treba“, javnosti je jasno bar od 2002. naovamo iz slučaja odvjetnika Darka Zadre i njegova
radikalnog nasilništva o kojem su godinama opširno pisali mediji: 2002.–prijetnje plastičnim pištoljem; 2006.–premlaćivanje
britanskog gay-para; 2007.–pucnjava u kafiću u Vinkovcima; 2008.–vatreni obračunom i ranjavanje u Poreču; 2008.–dilanje
droge; 2009.–skakanje kroz prozor i prijetnje. Za pismene (SMS) prijetnje smrću članovima obitelji Zadro je pravomoćno
osuĎen na 6 mj. zatvora, ali premda je za svaki od tih prekršaja trebao biti kaţnjen dugogodišnjom ili trajnom zabranom
obavljanja odvjetništva, HOK ga ni za 1 od tih prekršaja nikada nije ni najmanje kaznio, sve dok Zadro, ohrabren takvim
šokantnim nepostupanjem HOK-a, nije 2011. Jakši Denichu, ocu četverogodišnjeg djeteta prosuo mozak, iako ga uopće nije
poznavao (Prilog 28-30). Upitan da komentira Denichevo ubojstvo od strane odvjetnika tadašnji predsjednik HOK-a Andreis
15
je za Večernji list izjavio, otprilike: „To nam je tek prvi, to još ništa ne znači“ , i, vidjet će se, mislio je vrlo ozbiljno.
Crna kronika HOK-a nastavila se 2003. prijavom protiv ranijeg predsjednika HOK-a Marijana Hanţekovića za
uzimanje mita. Laban dakle nije prvi HOK-ov iznuĎivač mita. Hanţekovićev je slučaj naravno otišao u zastaru (Prilog 31-2).
2007. došlo je do pobune samih članova HOK-a protiv korumpiranoga vodstva, prve u nizu (Prilog 33).
13

14

Podnesak od 24. 2. 2014. na linku: https://www.scribd.com/doc/208343288/PODNESAK-prekr%C5%A1ajnome-sudu-u-Hvaru-24-velja%C4%8De-2014 Vidjeti str. 6-8, 15 i priloţene dokaze.
Vidjeti Otvoreno pismo Travašu od 22. 10. 2012.na linku: https://www.scribd.com/doc/112352394/Otvoreno-pismo-predsjedniku-HOK-Travasu-22-10-2012 - str. 96

15

Andreis je doslovno kazao da Zadrino ubojstvo: „Ne bi trebao naštetiti ugledu komore i mislim da ni jedan normalan graĎanin neće imati krivu percepciju prema komori zbog
pojedinačnog slučaja.“ Link: http://www.vecernji.hr/crna-kronika/zagreb-poznati-odvjetnik-usetao-u-kladionicu-i-izresetao-muskarca-327002

4

2010. Vrhovni sud je ukinuo kazne odvjetnicima iz Supetarske afere, jer je HOK - kao slučajno - „zaboravio“ na
apsolutnu zastaru progona (Prilog 34/A). Novčane kazne koje se spominju ionako su „formalne“ jer kaţnjeni odvjetnici u
većini slučajeva novčane kazne uopće ne plate, što mi je 2012. kazala Tamara Abel, navevši da se iz tog razloga povukla s
16
mjesta disciplinske tuţiteljice HOK-a (Prilog 45).
2010. HOK je odbacio moju prijavu s obrazloţenjem iz kog proizlazi da odvjetnici nisu duţni plaćati porez i
davanja (vidjeti gore str. 3, pod: V.).
14. 2. 2012. Laban je od mene zatraţio mito i do danas mi nije odgovorio (niti bilo tko drugi) na moje 2
disciplinske prijave, jer mu ga nisam dao (vidjeti ovdje str. 2-3).
19. 12. 2012. istraţivanja su pokazala da su glavni utajivači poreza u RH – odvjetnici (Prilog 17).
24. 7. 2013. doznalo se da je HOK nerješavanjem disciplinskih prijava protiv odvjetnika-kriminalaca iz RBA afere
najmanje 5 ljudi naveo na suicid, meĎu kojima i 2 oca troje djece, Ivu Jušića i Ivu Skorina (Prilog 35-36 i Prilog 34/B).
27. 7. 2015. pučka pravobraniteljica izvijestila je o korupciji u disciplinskim tijelima HOK-a (v. gore i Prilog 20).
21. 8. 2015. doznalo se da je svojim nezakonitim trgovanjem utjecajem Marijan Hanţeković - prijašnji iznuĎivač mita
i predsjednik, a sadašnji blagajnik HOK-a, u vrijeme čijeg predsjednikovanja HOK-om upućeni datiraju početak ovdje opisanog radikalnog
kriminala u HOK-u – odgovoran za smrt 12 mladića na Kornatima 2007. (Prilog 37 i 38).

Premda radikalna korupcija u HOK-u datira iz vremena Marijana Hanţekovića, za njezino razbuktavanje od 2012.
do danas odgovoran je HOK-ov član (u mirovanju) Orsat Miljenić, vjerojatno najkorumpiraniji ministar u prošloj vladi. Po
principu „ruka ruku mije“ on je prešutno štitio korupciju u HOK-u o kojoj sam ga 2012. više puta pismeno izvijestio (dokazi
objavljeni na Scribdu), a HOK je za uzvrat 2013. štitio njegov nezakonit odvjetnički rad nakon što je postao ministar (Prilog
39-42). Njegovo namještanje posla po partijskoj liniji postalo je urbanom legendom (Prilog 43), a po narodnoj: „Tko o čemu,
netko o poštenju“ Miljenić je za radikalnu korupciju u hrvatskom pravosuĎu okrivio suce (Prilog 44) tj. i Vas premda je opće
poznato da su najkorumpiraniji dijelovi pravosuĎa DORH, USKOK i HOK, o čemu meĎu ostalim svjedoči i ova Prijava.

PRIJAVA
Opisana sustavna korupcija u HOK-u tj. njihovo iznuĎivanje mita nerješavanjem mojih disciplinskih prijava
od 13. 3. i 13. 9. 2012., što traje već 4 godine, nikada ne bi mogla funkcionirati da ju u konkretnom slučaju od 2013.
svjesno ne štiti USKOK, po svoj prilici iz kolegijalnih pobuda, jer je bivši šef USKOK-a Ţ. Ţganjer danas odvjetnik
(član HOK) baš kao Ecija, supruga Mladena Bajića, bivšeg šefa DORH-a, a poznato je da „vrana vrani očiju ne vadi“.
Kako se to sami moţete detaljno osvjedočiti iz mojeg priloţenog odgovora zamjenici Ivki Andrić iz USKOKa (Privitak 2, str. 1-18), iz njezina je dopisa od 1. 2. 2016., kao i iz dopisa Andreje Vrančić od 28. 3. 2013. (Privitak
2, str. 4 i 7) očito njihovo nezakonito postupanje po mojoj prijavi od 10. 1. 2013. Naime na moju prijavu od 27 strana i
272 priloţena dokaza, one su obje poslale „odgovore“ od točno 8 redaka, doslovno bez i jedne riječi zakonom
propisanog obrazloţenja. Štoviše, iz tih odgovora kojima se nisu usudile odbaciti moju prijavu, već su je perfidno
sjedeći na 2 stolice nastojale formalno anulirati, vidi se da njih dvije uopće nisu pročitale moju prijavu jer I. Andrić
tvrdi da u dokumentima koje sam poslao USKOK-u ja iznosim „svoje viĎenje i doţivljaj disciplinskog postupka koji je
voĎen pred HOK-om“ premda je iz sadrţaja moje prijave (objavljeno na Internetu, linkovi ovdje u bilješci 11) jasno da
nikakvog „disciplinskog postupka pred HOK-om“ uopće nije bilo, jer Labanu nisam dao mito koji me on 14. 2. 2012.
zatraţio, te stoga na svoje prijave od 13. 3. i 13. 9. 2012. do danas ni nisam dobio nikakav odgovor. Sličan gaf je
napravila i Andreja Vrančić, koja je napisala da „kontrola zakonitosti i pravilnosti voĎenja disciplinskih postupaka,
donesenih odluka i njihove provedbe nije u nadleţnosti ovog Ureda“ iz čega se vidi da ni ona nije pročitala moju
prijavu, jer da je, znala bi da nikakvog „postupka, odluke ni provedbe“ koje ona navodi - nije bilo, jer Predragu
Labanu iz HOK-a nisam dao traţeni mito, što sam USKOK-u i prijavio, i što je lako provjeriti iz sadrţaja moje prijave
koja je objavljena na Internetu (link: https://www.scribd.com/doc/138995033/Prijava-USKOK-u-10-1-2013-Predrag-Laban).
Poštovani g. ministre, nadam se da će Vaše postupanje u ovom predmetu pokazati Vašu jasnu volju da rad
tijela i institucija RH iz Vašega resora bude u skladu sa zakonom i da nećete izravno ni neizravno podrţati korupciju u
USKOK-u koja gotovo 3 godine štiti iznuĎivanje mita od strane HOK-a, o čemu sam detaljno izvijestio Bruxelles, te
da ćete time otkloniti odgovornost za moju smrt u štrajku glaĎu kojeg iznova počinjem danom slanja ovog dopisa, a do
koje će zacijelo doći iza Uskrsa, jer je HOK-u zbog mog odštetnog zahtjeva za svjesno potpuno uništeno mi zdravlje
do razine dvostruke trajne sakatosti (polipoza ţučnjaka=mogućnost posljedičnog galopirajućeg raka; osteoporoza i
posljedični dvostruki lom noge te vjerojatni skori lom kičme – nalazi: Prilog 46, 47) sada moja smrt u izravnom, te
zbog opsega šteta velikom materijalnom interesu, što sam obrazloţio u dopisu poslanom Vam na znanje 23. 1. 2016.17
S poštovanjem,
Ante Vranković (v. r.)
U privitku: 1 – Prilozi 1-48
2 – Dopis Ivki Andrić (USKOK) od 8. 2. 2016. u kojem je dokazano da ona nezakonito štiti prijavljene odvjetnike iz HOK-a
(link: https://www.scribd.com/doc/299257493/Odgovor-USKOK-u-8-2-2016)
16
17

Vidjeti Otvoreno pismo Travašu od 22. 10. 2012.na linku: https://www.scribd.com/doc/112352394/Otvoreno-pismo-predsjedniku-HOK-Travasu-22-10-2012 - str. 96
Dopis se nalazi na linku: https://www.scribd.com/doc/296300607/4-du%C5%BEnosnik-HOK-a-uhva%C4%87en-u-slu%C5%BEbenoj-la%C5%BEi-je-Robert-Trava%C5%A1

5

PRILOG 1
MINUS 50 KG

A - Usporedna fotografija objavljena u „Večernjem listu“ od 29. kolovoza 2012., str. 17

B - Štrajk glađu ispred veleposlanstva SR Njemačke, fotografija iz „24 sata“, 8. 11. 2012.
6

PRILOG 2

7

PRILOG 3

8

PRILOG 4
Na odrescima majčine mirovine vide se imena ovlaštene osobe, staratelja, oca Dinka i kao jedini korisnik „Dijana
Vranković“ premda sam u to vrijeme i ja, sin moje majke Ante Vranković bio na školovanju i imao pravo koristiti te
mirovine. Detaljnije o tome na linku: str 115, Dokument 4-11

9

PRILOG 5

1983. - kratka bunda

1987. – duga bunda

Anica Vrankovid: Autoportret sa sinom Antom 1982., nedovršeno
Slika je dokaz da je da smrti došlo namah, jer osoba koja je naslikala više od pola slike (moja majka) očito je namjeravala
naslikati sliku do kraja, ali ju je u tome spriječilo odricanje njezine kderi, sada odvjetnice Dijane Zoričid. što je dokazano i na
sudu (ovdje Prilog 2 i 3).

10

PRILOG 6

11

PRILOG 7

12

PRILOG 8

13

PRILOG 9

14

PRILOG 10

15

PRILOG 11

16

PRILOG 12

17

PRILOG 13

18

PRILOG 14

19

PRILOG 15

20

PRILOG 16

21

PRILOG 17

22

PRILOG 18

Ante Vranković - specijalistički nalaz psihologa - 12. 2. 2013.
S nalaza su uklonjeni podatci temeljem kojih bi HOK mogao doći do imena specijalista koja su proveli pretrage, i na njih utjecati.
To je učinjeno jer su čelnici HOK-a u mom predmetu do sada počinili čak 8 vrsta različitih kaznenih djela (!) kao da su
zločinačka a ne odvjetnička organizacija, te je očito da u kriminalu kojim se sustavno bave, ne prežu ni od čega.

23

PRILOG 19

A

B
Vidjeti i ĉlanak Nade Landeka: Ţivot za pravdu

http://www.hrvatskiglas-berlin.com/?p=43889; i članak

Nade Landeka o HOK-u, ovdje Prilog 24-26

C
24

PRILOG 20
Puĉka pravobraniteljica razotkrila strahote hrvatskog pravosuĊa

Lora VidovićIzvor: Pixsell , Autor:Patrik Macek/PIXSELLAutor: Damir Petranović

27.7.2015 16:00:00
Pučka pravobraniteljica Lora Vidović u svom redovitom izvješću za prethodnu godinu upućenom Hrvatskom saboru ponovno
je upozorila da graĎani imaju najviše problema s pravosuĎem i pozvala Ministarstvo pravosuĎa na hitnu reakciju, posebno
kada je u pitanju institut pruţanja besplatne pravne pomoći. Zbog jednog bizarnog predmeta, ţestoko je okrznula čak i
Vrhovni sud
'GraĎani iznose ogorčenje stanjem u pravosuĎu i navode kako su presude donesene nakon površno provedenog postupka i
temeljem površne ocjene dokaza, na način i pod okolnostima koje ne odraţavaju ni poštovanje zakonitosti, niti jamstva
pravičnog suĎenja. Upozoravaju na voluntarizam i arbitrarnost u suĎenju ističući da sve više presuda nema potrebno
obrazloţenje u pogledu izvedenih dokaza, pa tako ni odredbi materijalnog prava koje su primijenjene prilikom odlučivanja o
zahtjevima stranaka', stoji izmeĎu ostalog u vrlo oštroj analizi pučke pravobraniteljice.
'Zabrinjava da se takvi prigovori ne odnose samo na sudove niţeg ranga već i na Vrhovni sud', naglasila je Lora Vidović i
iznijela konkretan primjer. Vrhovni sud, naime, nije dopustio reviziju u radnom sporu u kojemu je treći put odlučivao u istoj
pravnoj stvari, nezakonitom otkazu i povratku radnika na posao. Zaključili su da se ne radi o sporu u kojemu bi revizija bila
dopuštena.
'Postupak u tom radnom sporu (koji je hitne naravi) vodio se 16 godina, tijekom kojih je o pravnim lijekovima tri puta
odlučivao ţupanijski sud, tri puta Vrhovni sud i dva puta Ustavni sud. Ţupanijski sudovi u tom su predmetu tri puta donijeli
potpuno različite odluke, kao i Vrhovni sud. Ovakvo postupanje sudova unosi pravnu nesigurnost, a kod prituţitelja izaziva
revolt, osjećaj izigranosti i nepovjerenja u pravosuĎe', eksplicitno navodi pučka pravobraniteljica.
Od 2.594 primjedbe koje je zaprimila u protekloj godini, najviše njih odnosi se upravo na područje pravosuĎa te radnih i
sluţbeničkih odnosa; broj je ipak u laganom padu u odnosu na prethodne dvije godine, vjerojatno jer su više koristili pravo na
podnošenje zahtjeva za suĎenje u razumnom roku pred nadleţnim sudovima. Po svemu sudeći veliki problemi s pravosuĎem
postoje i u Slavoniji, jer je novootvoreni ured pučke pravobraniteljice u Osijeku ondje zaprimio relativno najveći broj
ovakvih prituţbi graĎana.
MeĎu ukupno 339 prituţaba graĎana u 2014. više od polovice odnosilo se na nezadovoljstvo sudskim odlukama, ali u
četrdesetak njih navodili su se razlozi 'koji ukazuju na sve učestalije i ozbiljnije zloupotrebe poloţaja te korupciju u
pravosuĎu'. GraĊani su se ţalili i na zemljišnoknjiţne odjele u kojima su prepoznavali nepravilnosti, korupciju te
sukob interesa sluţbenika ili sudaca.
PravosuĊe kao dugogodišnja rak-rana hrvatskog društva
Posebna je priča Drţavno odvjetništvo: porastao je broj prituţaba na njegov raĉun zbog 'nedovoljne zaštite javnih i
drţavnih interesa', zatim nepokretanja kaznenih postupaka povodom prijava, a pučkoj pravobraniteljici stigao je i zahtjev za
nadzorom nad radom DORH-a i 'poduzimanje kaznenog progona'.
'Budući da je Drţavno odvjetništvo samostalno i neovisno pravosudno tijelo, njegov rad ne podlijeţe nikakvom
preispitivanju, a prituţbe su proslijeĎene na ispitivanje Glavnom drţavnom odvjetništvu ili Ministarstvu pravosuĎa',
eksplicitno stoji u izvještaju pučke pravobraniteljice.
Problem predstavljaju i visoki parnični troškovi budući da Drţavno odvjetništvo u slučajevima kada zastupa drţavu ima
pravo na nagradu po punoj tarifi Hrvatske odvjetničke komore, pa pravobraniteljica poziva Vladu da odmah donese posebnu
tarifu budući da se DORH ionako financira iz proračuna.

Primjedbe na račun odvjetnika pak ona je prosljeĎivala Odvjetniĉkoj komori, no imala je i prituţbe
na njezin rad jer su se odugovlačili disciplinski postupci protiv neprofesionalnih odvjetnika. …
IZVOR: http://www.tportal.hr/vijesti/hrvatska/390600/Pucka-pravobraniteljica-razotkrila-strahotehrvatskog-pravosuda.html

25

PRILOG 21

26

PRILOG 22
From: Danka Mihaljević [mailto:danka.mihaljevic@mfin.hr]
Sent: Friday, October 16, 2015 3:50 PM
To: Ante Vranković
Subject: Odgovor: Upit o izdvajanjima iz proračuna RH za Hrvatsku odvjetničku komoru
Poštovani,
podaci o isplatama iz državnog proračuna javno su dostupni, odnosno pretraživi putem web aplikacije "Pregled
izvršenja državnog proračuna po dobavljačima za proračunsku godinu" putem sljededeg linka:
http://www.drzavna-riznica.hr/upit_po_dobavljacima/
Na ovoj stranici tj. putem aplikacije mogu se pretraživati podaci o izvršenim pladanjima iz državnog proračuna
po dobavljačima. Jedinstveni parametri pretraživanja su OIB dobavljača i oznaka godine.
U 2015. godini nije bilo isplata Hrvatskoj odvjetničkoj komori iz državnog proračuna, a u 2014. godini Hrvatskoj
odvjetničkoj komori ukupno je ispladeno 72.568,08 kuna (od čega 72.368,08 kuna sa pozicija Ministarstva
financija, a 200,00 kuna sa pozicija Hrvatskog sabora).
s poštovanjem
Mihaljevid Danka, voditelj
MINISTARSTVO FINANCIJA
Drţavna riznica
Sektor za izvršavanje drţavnog proračuna
Sluţba za upravljanje likvidnošću i financijske analize
tel: 01/4591-301
mob: 099-218-49-79
fax: 01/4591-218
mail: danka.mihaljevic@mfin.hr
Pregled izvršenja drţavnog proračuna po dobavljačima za proračunsku godinu
Naziv dobavljača: HRVATSKA ODVJETNIČKA KOMORA
OIB: 97760500066
Proračunska godina: 2014
Ukupni iznos: 72.568,08 kn
ŠIFRA
RAZDJELA
025

NAZIV RAZDJELA
MINISTARSTVO FINANCIJA

010
HRVATSKI SABOR
Izvor: http://www.drzavna-riznica.hr/upit_po_dobavljacima/index.html

IZNOS
72.368,08
200,00

Od: Ante Vranković [ante.vrankovic@zg.t-com.hr]
Poslano: 5. listopad 2015. 8:39
Prima: Danka Mihaljević
Predmet: Upit o izdvajanjima iz proračuna RH za Hrvatsku odvjetničku komoru

Poštovana gospođo Mihaljevid,
obratio sam se Vašem Ministarstvu s upitom koliko se sredstava godišnje iz proračuna RH izdvaja za
Hrvatsku odvjetničku komoru.
Uputili su me na Vas i kazali da dete mi vjerojatno mod odgovoriti tokom dana.
Bio bih Vam na tome jako zahvalan.
S poštovanjem,
Ante Vrankovid (Sv. Ivan Zelina)
27

PRILOG 23

28

PRILOG 24

29

PRILOG 25
PREDSJEDNIK HOK-a: Znam da neki odvjetnici krše Odvjetnički
kodeks i Zakon o odvjetništvu, ali ja ne utječem na disciplinsko tijelo
Datum objave: 16. prosinca 2015./Piše: Nada Landeka

Velik broj ljudi je svakodnevno u nedoumici, kome mogu postaviti pitanja koja ih muče
u svezi pojedinih odvjetnika i njihovog odnosa prema klijentima. Naime, u obraćanju
Disciplinskom tužiteljstvu Hrvatske odvjetničke komore najčešće umjesto odgovora koji
bi imao okosnicu u zakonu, dobijemo „košaricu“. Tako je Disciplinsko tužiteljstvo HOK-a
nedavno odbacilo prijavu podnešenu protiv odvjetnika koji je dokumentacijom koju je
zaprimio od stranke, zlorabio i iskoristio za tužbu protiv iste te stranke a za drugog
klijenta, i k tome, je to za HOK i za odvjetnika sasvim normalno. Dakle, prema
tumačenju Disciplinskog tužiteljstva HOK-a odvjetnici nisu dužni poštovati Zakon o
odvjetništvu, iako je zlouporaba položaja odvjetnika opisana ne samo u Zakonu o
odvjetništvu već i kao kazneno djelo i kršenje etike.
http://www.hazud.hr/neeticnost-odvjetnika-i-ravnodusnost-odvjetnicke-komor/
http://www.hazud.hr/zlocinacki-poduhvat-odvjetnici-lihvare-gradane-u-ime-ilegalnihkreditnih-zadruga-i-uz-znanje-drzave/
U svojem očitovanju, tijelo HOKa zaduženo za nadzor zakonitog postupanja odvjetnika
pri pružanju pravne zaštite graĎanima RH otišlo je tako daleko da je na svoj način
protumačilo i zakonske odredbe, pa tako, ono što je Zakonom kažnjivo to je za njih
sasvim u redu, kao da graĎani ne znaju čitati što piše u zakonu.
No, na stranu moralnost tih odvjetnika R.K. i M.K. koji su iskoristili dokumentaciju iz
povjerenog im spisa za uspjeh u drugoj parnici, i to upravo protiv stranke od koje su
dokumente preuzeli, već pogledajmo i brojne druge slučajeve. Možda HOK nije upoznat
s činjenicom koliki broj odvjetnika otkaže punomoć svojim strankama i to svega koji
dan ili koji sat prije rasprave, nakon što shvate da im je parnica krenula krivim smjerom
pa radije „daju petama vjetra“.

Previsoke odvjetničke tarife
O odvjetničkim tarifama da i ne govorimo. Malo koji graĎanin, osim tajkuna i velikih
poduzetnika, može podmiriti visoke odvjetničke tarife i plaćati svaku radnju odvjetniku.
Naročito kad se uzme u obzir da se tarifa odreĎuje prema vrijednosti parnice, a da
stranka u trenutku kad joj zatreba odvjetnik, već se nalazi u prilično nezavisnoj i
financijski vrlo teškoj situaciji. Često se u javnosti tražilo od Ministarstva pravosuĎa i
HOK-a da prilagode sudske pristojbe i odvjetničke tarife prema platežnoj mogućnosti
graĎana. Da se tako i učinilo ne bi predsjednik HOK-a morao sada žaliti se kako je u
HOK učlanjeno 4600 odvjetnika, od toga njih 2300 u Zagrebu, a od tih 2300 u Zagrebu

30

PRILOG 26
njih 800 ima blokiran račun. Da su odvjetničke tarife prilagoĎene financijskim
mogućnostima graĎana, odvjetnici bi realno zaraĎivali, ali bi i lakše i urednije naplaćivali
svoje usluge. Nerealno skupe usluge moguće je u konačnici samo naplatiti ovrhom na
imovini i to radi sudskih i odvjetničkih troškova što stvara začarani krug sudstva,
odvjetništva i žrtve, u kojem krugu je onaj koji najviše strada uvijek klijent. Sve ide
preko njegovih leĎa, a isplata plaća nema, ovrhe su osiromašile velik broj graĎana,
blokirani su im računi, novca jednostavno nema i odvjetnici se i nemaju čime plaćati, sve
i kad bi tarife bile prizemljene, a kamo li kad su enormno visoke.

Odvjetnička društva i odvjetnici nisu gospodarstvenici, ističe Travaš
Robert Travaš oštro je prije nekoliko dana progovorio i o odnosu koji ima EU prema
hrvatskim odvjetnicima tvrdeći da su u neravnopravnom položaju u odnosu na kolege u
starim članicama EU, te da im se neka rješenja pokušavaju nametnuti zaobilaženjem
Ministarstva pravosuĎa, preko Ministarstva gospodarstva. Travaš ističe kako
odvjetnici nisu gospodarstvenici već „jedni od zaštitnika i čuvara građanskih
sloboda, i zaštitari ljudskih i ustavnih prava“, meĎutim, ako je suditi po brojnim
odvjetnicima koji su svoje poslovanje preorijentirali u tvrtke za naplatu potraživanja,
agencije za nekretnine, factoringe i dr. očigledno je da su odvjetnici puno bliži
gospodarskom dijelu nego li onom pravno/humanitarnom kako bi to Travaš želio da se u
javnosti gleda. „Guraju nas u klasično gospodarstvo koje mi nismo“ – kaže predsjednik
HOK-a.

Predsjednik HOK-a ne raspolaže točnim podacima o poslovanju i financijama
Hrvatska odvjetnička komora financira se sama, tako tvrdi Travaš. Svoju ulogu
izvršavaju zahvaljujući članarinama koje uplaćuju njihovi članovi odvjetnici. MeĎutim,
Ministarstvo financija tvrdi da im je prošle godine isplatilo 77.368,08 kn pa očigledno i
sam predsjednik HOK-a, osim što ne može utjecati na disciplinske tužitelje, ne zna niti
točno stanje blagajne HOK-a jer ne zna da je Ministarstvo financija financiralo HOK.
Ante Vranković jedan je od osoba koja najbolje poznaje djelovanje i rad HOK-a. S njima
već godinama vodi svoju vlastitu bitku pokušavajući se izboriti podnescima, molbama,
zahtjevima i tužbama, da HOK odradi svoju zakonsku dužnost – poštivanje Zakona o
odvjetništvu i Kodeksa odvjetničke etike. Kako je naprijed već istaknuto, HOK se prema
svojim članovima ponaša kao majka prema djeci, pokušava ih maksimalno zaštititi od
napada iz puka, pri tom zanemarujući obvezu primjene i poštivanja zakona. Ante
Vranković ustrajat će u svojoj borbi do kraja, kaže, a i mnogi njegovi istomišljenici
spremni su se do kraja boriti za pravdu. Ovog trenutka ta se pravda, čak niti uz HOK,
odvjetnike i zakonom propisanu besplatnu pravnu pomoć – ne nazire.
Suprotno tome što tvrdi Travaš, koji kaže da su odvjetnici zaštitnici graĎana, većina
klijenata na kraju sudskih parnica završe s blokiranim računima i ovršenom imovinom na
kojima im se ovrhama naplaćuju odvjetnički i sudski troškovi, i to najčešće i jedne i
druge strane u postupku, sve zbog izgubljenih sporova. Klijenti nemaju nikakvu
garanciju za uspjeh u sudskom postupku, dok odvjetnici nemaju nikakvu odgovornost i
stegu, te postoje čak i situacije u kojima su klijenti „prodani“ jer je došlo do dogovora sa
sucem ili sa drugom stranom. Sve te situacije ulijevaju nepovjerenje graĎana prema
odvjetnicima. Radi se o prikrivenoj korupciji o kojoj se šuti, ali to ne znači da ona ne
postoji.
Istovremeno, sudovi forsiraju da stranke u postupku zastupaju odvjetnici. Doslovno im
nameću obvezu da angažiraju odvjetnika iako je zakonom moguće da se parnično
sposobna stranka zastupa i sama. No sud to njeno pravo baš i ne uvažava, pa najčešće
omalovažavaju stranku koja nema odvjetnika, ili takvu stranku uopće “ne doživljavaju”.
Za besplatnu pravnu pomoć koja je predviĎena zakonom, isto je potrebno pribaviti
odreĎenu dokumentaciju, to su potvrde o stanju prihoda i imovine a na temelju kojih se
izdaje Rješenje o oslobaĎanju od sudskih i odvjetničkih troškova, ukoliko su ispunjeni
zakonski uvjeti. No često se dogaĎa da odvjetnici iako su na platnoj listi Ministarstva
pravosuĎa svoju uslugu naplate u manjem iznosu i od klijenata. Na sve to HOK šuti.

31

PRILOG 27
Posljednje izvješće Disciplinskog tužiteljstva broj Pr-268/2015 od 17. rujna 2015.
godine ukazuje na činjenicu koliko svjesno aljkavo odlučuju o disciplinskoj odgovornosti
odvjetnika te pri odlučivanju o disciplinskoj prijavi uopće ne proučavaju srž prijave i
njenu opravdanost, niti pozivaju stranku-prijavitelja da obrazloži i dokaže svoje
tvrdnje. Na odluku Disciplinskog tužiteljstva nema ni prava žalbe, ni prigovora,
pa sam HOK krši osnovna ustavna prava građana – pravo na pravni lijek ukoliko
su nezadovoljni donešenom odlukom.

Nezadovoljan neistinama koje predsjednik HOK-a iznosi u svojem
intervjuju objavljenom u medijima dana 13. prosinca 2015. godine,
Ante Vranković osobno se obratio HOK-u i medijima. Njegovo pismo
prenosimo u cijelosti:
„Poštovani,
Javljam Vam se povodom intervjua predsjednika Hrvatske odvjetničke komore Roberta
Travaša u Jutarnjem listu od 13. prosinca 2015. u kojem se nalazi čitav niz
dezinformacija.
Primjerice, gospodin Travaš tvrdi da smatra da postupanje nekih odvjetnika nije u skladu
s Kodeksom odvjetničke etike, ali da on kao predsjednik nemože utjecati na rad
disciplinskih tijela Komore. Iz toga bi se moglo zaključiti da Travaš nema nikakvih ovlasti
u Komori, a on je još od 2012. njezin predsjednik! Ako je vidio da disciplinska tijela ne
rade u skladu sa Kodeksom, kao najodgovornija osoba Komore bio je dužan sazvati
izvanrednu Skupštinu, raspraviti na njoj problem i smijeniti one u disciplinskim tijelima
koji ne rade po zakonu i internim propisima, a on to nije učinio, te je stoga tim svojim
propuštanjem odgovoran za sve posljedice.
Travaš također tvrdi da „Komoru isključivo financiraju odvjetnici plaćanjem članarine.
Komora niti jedne lipe od države niti od bilo koje druge hrvatske ili inozemne vladine ili
nevladine organizacije.“
No kako pokazuju podaci ministarstva financija od pred 40 dana (vidjeti dolje odgovor iz
Ministarstva od 16. 10. 2015.), to je čista izmišljotina!
Komora je prošle godine primila 72.368,08 kn od Ministarstva financija i 200 kn od
Hrvatskoga sabora.
Travaš dakle ili nezna što i kako radi Komora kojoj je već tri i pol godine predsjednik, ili
se pravi da ne zna.
Ante Vranković“
Njegovo pismo u kojem je doslovno „sve rečeno“ samo možemo nadopuniti. Ako HOK
nije u stanju disciplinirati odvjetnike da u obavljanju svojih dužnosti poštuju Zakon o
odvjetništvu, Kazneni zakon i Kodeks odvjetničke etike, koji bi za svakog odvjetnika
morali biti zapovijed, kako se onda uopće može očekivati da primjenjuju i druge propise
i zakone i da budu korektni prema klijentima, te da im svojim ponašanjem ulijevaju
povjerenje bez kojeg se ne može niti očekivati uspjeh u parnicama.
IZVOR: http://www.hazud.hr/predsjednik-hok-a-znam-da-neki-odvjetnici-krse-odvjetnicki-kodeks-i-zakon-oodvjetnistvu-ali-ja-ne-utjecem-na-disciplinsko-tijelo/

32

PRILOG 28

33

PRILOG 29

34

PRILOG 30

35

PRILOG 31
Korupcija: USKOK istraživao bivšeg predsjednika Hrvatske
odvjetničke komore Marijana Hanţekovića zbog primanja mita
Rješenje Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala, od 4. rujna 2003. godine, dokazuje kako je
bivšeg predsjednika Hrvatske odvjetničke komore i "uglednog odvjetnika" Marijana Hanžekovića, od kaznenog
progona zbog korupcije i organiziranog kriminala, točnije za kazneno djelo primanja mita, spasila jedino zastara
kaznenog progona. Usprkos zastari, podatci iz Rješenja USKOK-a ukazuju na organizirani kriminal i korupciju u
jednom dijelu odvjetništva u Republici Hrvatskoj, te na činjenicu da je bivši predsjednik Hrvatske odvjetničke
komore bio pod istragom USKOK-a.
Kaznena prijava protiv Hanžekovića i drugih Kaznenu prijavu USKOK-u protiv Marijana Hanžekovića podnio je
3. siječnja 2003. godine, Radovan Smokvina. U kratkoj kaznenoj prijavi, Smokvina je opisao inkriminacije koje
se stavljaju na teret Hanžekoviću. "ZABA je odobrila Abarentu kredit za kupnju 50 automobila tipa SAAB, s time
da je uvjet za dobivanje kredita bio poklon od jednog SAAB-a (tada) glavnom akteru u Zagrebačkoj banci,
gospodinu Marijanu Hanžekoviću, tada na mjestu predsjednika Upravnog odbora ZABe. Prema dogovoru Abarent
preuzima samo 49 automobila, a jedan SAAB je preuzeo u vlasništvo kao "nagradu" tadašnji član i
predsjednik Upravnog odbora ZABE i odvjetnik gospodin Marijan Hanžeković i bivši predsjednik Odvjetničke
komore", stoji u kaznenoj prijavi protiv bivšeg prvog čovjeka odvjetništva u Hrvatskoj.
Istraga zbog primanja i davanja mita Rješenje USKOK-a detaljnije opisuje podatke do kojih su došli u
istrazi koju su vodili protiv bivšeg predsjednika Hrvatske odvjetničke komore.
"Radovan Smokvina podnio je kaznenu prijavu od 3.1.2003. protiv Marijana Hanžekovića zbog kaznenog djela
primanja mita iz Članka 347. stavak 1. KZ, te protiv Radomira Premuša i Luciana Benvina zbog kaznenog djela
davanja mita iz Članka 348. stavak 1. KZ ... ... Ukazuje da u svim tim parnicama posebno treba rasvijetliti
odnos Abarent d.o.o. i ZABE u vezi zaključenja Ugovora o kreditu od 1,5 milijuna DEM i preuzimanja dugova
Abarent d.o.o. od strane KEI d.d. Osnivači poduzeća Abarent d.o.o. su bili KEI d.d. i BJ International iz
Švedske. ZABA je odobrila Abarent d.o.o. kredit za kupnju 50 automobila marke SAAB, s tim da je preduvjet za
dobivanje ovog kredita bio poklanjanje jednog od tih vozila glavnom ekteru u ZABI Marijanu Hanžekoviću
...", navodi se u Rješenju USKOK-a, kojim se Smokvinina kaznena prijava odbacuje zbog zakonske zastare
kaznenog progona.
Obavijesni razgovor u USKOK-u
Ipak, USKOK je kako proizlazi iz samog sadržaja Rješenja koje je potpisao zamjenik ravnatelja Dalibor Zidanić,
zbog korupcije istraživao Marijana Hanžekovića. Tijekom te istrage u prostorijama USKOK-a, dana 24. travnja
2003. godine, na obavijesnom razgovoru bio je i Radovan Smokvina, čiji se iskaz u cijelosti navodi u Rješenju
USKOK-a o ovom predmetu. "Pozvan temeljem odredbe Članka 174. stavak 4. ZKP-a prijavitelj gospodin
Radovan Smokvina obavijesno je 24.34.2003. naveo da je Kvarner Express International d.d. Opatija, zajedno sa
privatnom firmom Borisa Januša bio osnovao firmu Abarent d.o.o. sa sjedištem u Opatiji, tamo gdje je i sjedište
KEI. Koliko zna, poslovni plan od prije otprilike desetak godina bio je da Abarent d.o.o. proširi svoje poslovanje
rentiranja vozila kupnjom pedesetak novih vozila, pa je zato vjerojatno Abarent d.o.o. za to zatražio zajam kod
Zagrebačke banke d.d., ta banka je tražila jamstvo za povrat tog kredita, Abarent je nudio nekakve nekretnine
glede kojih se utvrdilo da njihov upis u zemljišnu knjigu ima nekakvih nedostataka, pa nisu bile prikladne banci za
osiguranje potraživanja, pa je onda Boris Januš koji je bio predsjednik Nadzornog odbora Abarenta d.o.o. jamčio
Zagrebačkoj banci svojom vilom u Pobrima, Dukino 4, iznad Opatije povrat tog kredita kojeg je tražio Abarent, i
koji kredit je onda ta banka i odobrila i cijeli iznos doznačila, koliko je njemu poznato firmi SAAB u Švedskoj za
kupnju pedeset vozila te marke.

36

PRILOG 32
Po vjerojatnom prethodnom dogovoru izmeĎu njih Boris Januš je bio jedno od tih vozila onda poklonio
Marijanu Hanžekoviću kao nagradu što se ovaj bio založio kao član Upravnog odbora ZABE da ova banka
da Abarentu navedeni kredit. Inače, sam Boris Januš je cijelo vrijeme bio radio u svojoj firmi
u Švedskoj. Onda je nešto zapelo oko povrata tog kredita ZABI, pa je ZABA iskoristila odnosno kanila
iskoristiti ovo jamstvo, pa je onda Boris Januš koji je njegov daljnji roĎak zvao njega u pomoć, molio ga je
da mu pozajmi 120 000 DEM kako bi tim novcem otplatio dugovanje Abarenta d.o.o. prema ZABI i time
izbjegao opasnost da se ZABA naplati za dospjeli anuitet na njegovoj privatnoj nekretnini, pa je onda on
toj molbi i udovoljio i Janošu bio pozajmio taj iznos negdje krajem proljeća ili počektom ljeta 1994. godine
... Posebno upitan otkud zna da je, kako je navedeno, netko dao u opisanom cilju jedan od onih pedeset
automobila Marijanu Hanžekoviću navodi da mu je sam Januš bio rekao da je Hanžekoviću dao ključeve
od jednog vozila, a tko je Hanžekoviću dao dokumente od tog vozila
odnosno omogućio mu prijenos vlasništva to on ne zna, moguće je da je to bio direktor Abarenta d.o.o.
Benvin Luciano", opisuje se u obrazloženju USKOK-ovog Rješenja od 4. rujna 2003. godine
sadržaj obavijesnog razgovora sa Smokvinom u svezi njegove kaznene prijave protiv Hanžekovića.
Hanţekovića od kaznenog progona spasila zastara
Zaključno, Rješenje USKOK-a o Smokvininoj kaznenoj prijavi protiv bivšeg predsjednika Hrvatske
odvjetničke komore i "uglednog odvjetnika", koji, što je posebno zanimljivo u svjetlu korupcije, zastupa i
Tvornicu duhana Rovinj i Adris grupu u mnogim sudskim postupcima, kao isključivi razlog odbacivanja
kaznene prijave navodi zastaru kaznenog progona zbog proteka vremena, a ne mogući nedostatak dokaza
protiv Hanžekovića ili neosnovanost navoda iz kaznene prijave. Dakle, Marijana Hanžekovića, od kaznenog
progona zbog korupcije, točnije za primanje mita, spasila je jedino zakonska zastara mogućnosti kaznenog
progona za ovo kazneno djelo korupcije. "Iz izloženog, kao i iz dokumentacije priložene kaznenoj
prijavi proizlazi da glede datuma kupnje, pa tako i mogućeg počinjenja prijavljenih kaznenih djela spisu
prileže razni podatci, meĎutim iz dopisa (faksa) Kvarner Express International od 20.5.1994., točke
2., izvjesno je da su tada predmetni posao, pa stoga i eventualna kriminalna djelatnost koja je predmet
citirane kaznene prijave bili dovršeni, iz čega pak proizlazi da je još sredinom 1999. nastupila zastara
kaznenog progona i za najteže od prijavljenih kaznenih djela. Naime, za kazneno djelo primanja mita iz
Članka 347. stavak 1. KZ propisana je kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina, slijedom čega
temeljem odredbe Članka 19. stavak 1. al. 4. zastara kaznenog progona nastupa protekom pet godina od
počinjenja tog kaznenog djela, dok je za kazneno djelo davanja mita iz Članka 348. stavak 1. KZ propisana
kazna zatvora od tri mjeseca do tri godine, slijedom čega zastara kaznenog progona prema odredbi Članka
19. alineja 5. nastupa protekom tri godine od počinjenja kaznenog djela. Stoga je kaznenu prijavu temeljem
u izreci citiranog propisa valjalo odbaciti, jer je zastara kaznenog progona okolnost koja isključuje kazneni
progon", stoji u Rješenju USKOK-a od 4. rujna 2003. godine, koje je potpisao zamjenik ravnatelja Dalibor
Zidanić.
Necenzurirano.com
LINK: http://www.scribd.com/doc/134025648/USKOK-istra%C5%BEivao-biv%C5%A1eg-predsjednika-Hrvatskeodvjetni%C4%8Dke-komore-Marijana-Han%C5 %BEekovi%C4%87a-zbog-primanja-mita

37

PRILOG 33

38

PRILOG 34
A

OBJAVA: 07.03.2010 / 19:06

76 sluĉajeva kršenja odvjetniĉke etike u zastari

Odvjetnicima iz supetarske afere ukinute kazne HOK-a!
Kušeta se kao odvjetnik u 24 sluĉaja nije pojavio na sudu, niti je odgovorio na tuţbu, a Vulović je skupio
31 takvu etiĉku povredu

Piše: Marinko Jurasid
Odvjetnicima Braci Kušeti, Zoranu Vulovidu i Miljenku Jovanovidu, Vrhovni je sud zbog zastare ukinuo disciplinske kazne
Hrvatske odvjetničke komore izrečene za ukupno 76 etičkih povreda u razvikanoj aferi iz supetarskog suda. Braco Kušeta je
2003. postavljen privremenim zastupnikom u 24 slučaja na supetarskom sudu, ali nije došao na raspravu, niti je odgovorio
na tužbu, a nije se ni žalio na presude zbog izostanka.
Teže je povrijedio dužnost i ugled odvjetništva pa je kažnjen godinom gubitka prava na obavljanje odvjetništva. Vulovid
imao je 31 takav slučaj pa mu je kazna bila pola godine dulja, a Jovanovid sa 21 slučajem novčano je kažnjen sa 25.000 kn.
Vrhovni sud je utvrdio da je nastupila apsolutna zastara disciplinskog progona. Progon za teže povrede dužnosti i ugleda
odvjetništva zastarijeva nakon dvije godine od povrede, a svakako kad protekne dvostruko, dakle četiri godine.
Povrede su počinjene od 16. listopada 2003. do 10. kolovoza 2004., a Vrhovni sud je slučaj ispitivao lani. K tomu, nije se
mogla primijeniti ni odredbu prema kojoj, ako učinjena povreda povlači kaznenu odgovornost, progon zastarijeva kada
zastarijeva i progon za kazneno djelo, jer ni za jedno od disciplinskih djela nije pokrenut kazneni postupak. Inače, trojici
odvjetnika sudilo se u procesu za zloporabu položaja i ovlasti u kojem je prvookrivljena Ivana Domid, bivša predsjednica
Opdinskog suda u Supetru. No, svi su nedavno nepravomodno oslobođeni.

http://www.trazi.hr/vijest/odvjetnicima-iz-supetarske-afere-ukinute-kazne-hok-a/188060

IZVOR:

B
Poštovani,
Obraćamo vam se u ime oštećenika austrijskih RBA zadruga austrijskih Posojilnica i Zveza bank, i drugih nelegalnih bankarskih institucija.
Nakon objave u medijima da je predsjednica RH Kolinda Grabar Kitarović uputila pismo nadleţnim tijelima Republike Hrvatske radi ispitivanja osnovanosti tvrdnji
oštećenika austrijskih RBA zadruga osjećamo obvezu pojasniti iz kojih razloga smatramo da su naše tvrdnje utemeljene kada ističemo nezakonitost u postupanju, te se
pozivamo na odredbe Zakona i Ustava RH.
Austrijske štedionice su nedavno u svojem priopćenju navele kako je hrvatskim građanima odobeno oko 3000 kredita u “regularnom i uobičajenom bankovnom poslovanju
po svim austrijskim i hrvatskim zakonima. Plasirale su ukupno 265 milijuna eura kredita, a tvrde da su ovrhe provedene u svega 70 posto slučajeva, odnosno samo kod 2
posto korisnika kredita.“
Njihovo očitovanje nije istinito, dok su naše tvrdnje, niţe obrazloţene, utemeljene na vaţećim zakonima i propisima u Republici Hrvatskoj, te na ustavu i međunarodnim
Konvencijama i Deklaracijama!
- krediti su plasirani izvan institucija Republike Hrvatske, u uredima posrednika i odvjetnika, koji su nelegalno prenosili novac preko austrijsko-hrvatske granice, nelegalno
isplaćivali novac na ruke u svojim uredima, a naplaćivali su u obračunu čak i prijenos novca preko granice (dokaz: isplatnice)
- niti jedna od navedenih 43 zadruge, banke ili štedionice nisu registrirane kod Trgovačkog suda u Republici Hrvatskoj, s otvorenom podruţnicom čime bi rad na području
Hrvatske bio legalan (dokaz: provjera u Trgovačkom sudu u Zagrebu)
- prijenos novca preko granice nije prijavljen Deviznoj inspekciji, kreditno poslovanje nije prijavljeno Hrvatskoj narodnoj banci, Ministarstvu financija (dokaz: očitovanje
HNB-a i Ministarstva financija)
- ugovori kod javnog biljeţnika solemnizirani su uz ovjeru potpisa samo s jedne strane, odgovorne osobe banke koje su ovlaštene za potpis nisu sudjelovali potpisu
ugovora, solemnizirani su bez prisustva tumača što je sve protivno Zakonu o javnom biljeţništvu. Javni biljeţnici nisu provjerili pravnu osobnost kreditora i njegovo
ovlaštenje davanja kredita na području Republike Hrvatske. Ugovori i javnobiljeţnički akti nemaju potrebnu nadovjeru (apostille), njihovi zastupnici nisu imali međunarodnu
punomoć za zastupanje, u ugovoru nisu niti naznačeni kao punomoćnici, što je sve propisano zakonom (dokaz: javnobiljeţnički akti, provjera kod javnih biljeţnika u čijim
uredima su isti solemnizirani)
- nekretnine su procjenjivane odokativnom metodom, nisu načinjene sluţbene procjene nekretnina
- kamate su obračunane lihvarskom metodom, glavnica se niti kroz deset godina otplate ne smanjuje
- kreditne obveze naplaćuju se preko Zavoda za mirovinsko osiguranje i FINE, dokumentima kojima se sredstva prenose sa računa duţnika na račun odvjetnika, koji nije
ovlašten vršiti naplatu potraţivanja
- redovnom uplatom preko banke kredit se nije mogao plaćati, niti otplaćivati, iz razloga jer banke ne mogu zaprimiti uplatu za poslove koji nisu uredno registrirani,
prijavljeni i koji su protivni Zakonima Republike Hrvatske
- niti po hrvatskim, niti po austrijskim zakonima Zadruge nisu imale pravo isplaćivati kredite izvan registriranog okruga (Štajerska u Austriji), a u Hrvatskoj zadruge mogu
kreditirati isključivo članove zadruge
- gruntovnice su upisivale zaloţno pravo uz dokumentaciju koja nije valjana po hrvatskim zakonima (ugovori bez nadovjere i bez međunarodne punomoći). Gruntovnice su
vršile upis prava vlasništva u korist djelatnika RBA zadruga, njihovih vlasnika ili suvlasnika uz pomoć privremenih OIB-a, i uz pomoć rodnog lista kojeg su izvadili u
hrvatskim matičnim uredima
- nelegalne bankarsko-zadrugarske organizacije u Hrvatskoj koristile su privremeni OIB izdan nakon iskazivanja njihove namjere registriranja legalne institucije u Hrvatskoj
- predstavnici tih organizacija osobno posjećuju duţnike diljem Hrvatske, uznemiruju ih, unose u njih strah, i svakodnevno vrše na njih pritisak
- ovršni postupci vođeni su na štetu ovršenika, pogrešno primjenjujući u istima materijalno pravo, i uz pogrešno utvrđene činjenice
Sektor bonitetne regulative i supervizije Hrvatske narodne banke Republike Hrvatske u svojem izvješću upućenom odvjetnicima nesporno je naveo: „Zakon o bankama
(NN broj 84/02 i 141/06) definirao je subjekte koji mogu pruţati bankovne usluge u Republici Hrvatskoj i to;
(1) banka koja od Hrvatske narodne banke dobije odobrenje za pruţanje tih usluge,
(2) banka drţave članice Europske unije koja u skladu s ovim zakonom osnuju podruţnicu u Republici Hrvatskoj, ili koja je u skladu sa zakonima Republike Hrvatske
ovlaštena neposredno pruţati takve usluge na području RH.
U svim slučajevima mora biti pribavljeno odobrenje od HNB za pruţanje tih usluga na području Republike Hrvatske.
Temeljem ovog zakona, inozemne institucije mogle su obavljati poslove u Republici Hrvatskoj samo preko svojih podruţnica. Isto propisuje i Zakon o trgovačkim
društvima.
OŠTEĆENICI RBA AUSTRIJSKIH ZADRUGA (14. 2. 2016.)

IZVOR: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1564084790580382&id=100009366283777&pnref=story
39

PRILOG 35
Udrano: odvjetnici ljude poslali u smrt!

UBILI SE ZBOG Raiffeisen zadruga!
Objavljeno: 26.07.2013, 09:56

GraĎani su pobjesnili vidjevši u Novom listu odvjetnika Vitaljića i Daria Dumića koji
govore protiv Raiffeisen zadruga, jer je Dumić bio posrednik nelegalne banke za kredite, a
Vitaljić pljaĉkao klijente, traţeći na ruke po 1000 €ura. Mreţa odvjetnika Vitaljića po
Hrvatskoj naplaćivala je protuzakonito besplatna izvješća HNB od 500 do 5000 €ura.

POĈELA TAJNA SASLUŠAVANJA U AUSTRIJI. OKO 400 LJUDI SMO OKUPILI
PROTIV BANKE SA NAŠIM ISTRAŢNIM I ODVJETNIĈKIM TIMOM. ZADRUGA
JE UPLOVILA U POSAO POD POKROVITELJSTVOM IVE SANADERA,
TOMISLAVA KARAMARKA I SLAVKA LINIĆA. ISTRAGU VODI AUSTRIJA I
NJEMAĈKA, A KAKO DOZNAJEMO ODVJETNIK VITALJIĆ JE ISKOĈIO U
NOVI LIST DA BI SE OPRAO, IAKO JE UMJESTO ŢRTVI ZASTUPAO INTERESE
BANKARA DO JUĈER.
U našim formularima, kao i temi koju smo prvi pokrenuli, Vitaljić je označen kao ključna
osoba zadruge, koja se sa jedne strane nagaĎa sa bankom i dogovara. O kriminalu Vitaljića
svjedoči silan broj graĎana, i to nije mali broj spreman uskoro pred kamere iznjeti što se
traţilo od njih. 300 ţeli istupiti javno, 100injak traţi diskreciju koju smo duţni
poštovati. Osnovavši ekspertni istraţni, novinarski i odvjentički tim lociran u Austriji,
Sloveniji i Hrvatskoj, udarno.com se posvetilo razotkrivanju afere u rangu HYPO-a gdje
se prao meĊunarodni novac Austrije i Hrvatske, preko sudionika posrednika, javnih
biljeţnika, odvjetnika, sudaca. Neki su odavno deloţirani, a mnogi čekaju nezakonite
deloţacije. Banka ne preza od toga da doĎe do nekretnine po svaku cjenu, a nije se zakonito
niti mogla uknjiţiti na nju. Dakle, afera ima stravičan početak, još gori tijek, a kraj će joj biti
poguban jer će obje zemlje morati vraćati graĎanima oteto. Jedna od pet osoba koja je zbog
ove banke poĉinila suicid je Ivo Jušić iz Rogoznice, otac troje djece i Ivo Skorin iz
Primoštena, otac troje djece. Ţrtvama smo razbili strah, neki doniraju da pomognemo, neki
su na prosjački štap bačeni pas ih hranimo i pomaţemo skoro pa kao psihijatri. Uspjeli smo
odgovoriti nekoliko osoba od suicida, jer su izvarani od zadruga, odvjentika i javnih
biljeţnika; pokradeni, uništenog zdravlja i razorene obitelji. Nesluţbeno iz MUP-a Austrije
doznajemo da je krim policija Austrije privela sedam osoba na saslušanje.
Povjerenstvo protiv zadruga čine ţrtve i zadruga, posrednika kao i odvjetnika: Ţeljko
Starjaĉki, Melita Jagar, Jadranka Laković, Miranda Bošnjak, Bruno Ortynski. Kontakt
091-5365-199, email urednika: udarnomedia@gmail.com Svi koji ţele se javiti trebaju
popuniti formular. Oni koji ţele diskreciju imati će, koji ţele javno biti će omogućeno.
IZVOR: http://www.udarno.com/ubili-se-zbog-raiffeisen-zadruga

40

PRILOG 36
IDEMO PROTIV BANKE I ODVJETNIČKE MAFIJE!
Objavljeno: 24.07.2013, 07:24

Glavni urednik portala Udarno jednoglasno je izabran od ţrtvi banki, da ih predvodi protiv bankarskih
razbojnika, javnih biljeţnika i odvjetnika, te korumpiranih sudaca u ovršniku Na što je odmah
istupio: “Odvjetnici su nezakonito naplaćivali izvješće Hrvatske narodne banke građanima koje smatraju
budalama i to za 500 do 1500 €ura, koje udarno nudi besplatno.” - tvrdi urednik Toni Eterović koji konstatira
kako su mnogi prijavljivani komorama ali ih je odvjetnička komora štitila.

DOKAZ HNB KOJI ODVJETNICI NAPLAĆUJU OD 500 DO 1500 €URA PROTUZAKONITO. OVO
JE SAMO JEDAN PRIMJERAK. NAGODBI SA BANKAMA NEMA, SJEDINJENI JE RUŠIMO. – Toni
Eterović sa svojim pravnicima.
Ove banke su dovele u zabludu graĎane, poslovale nezakonito na teritoriju RH, korumpirale suce, javne
biljeţnike i političare, a pravu pozadinu ćemo znati u jesen. Svi koji plaćaju kredit zadrugama neka prestanu, jer
ionako se i kada preplate kredite ide na nekretninu. Austrijske vlasti će naloţiti reviziju ovrha, kredita a Brisel će
presuditi tko je sve umješan. Tko će namiriti štetu prevarenima i onima koji vjeruju da neće biti prevareni..
Naţalost, nekoliko se ljudi ubilo na području Šibensko-kninske, Zadarske i MeĎimurske
ţupanije. “Oformljavamo tim odvjentika a istražitelji su na terenu, stožer je formiran, tako da se svi mogu
javiti na našu adresu. Sa bankom nema nagodbe, ona mora biti kazneno gonjena sa svim njenim suradnicima
na ovim područjima. Javljaju se ljudi opljačkani i gladni i ne možemo im uzeti niti za kavu. Kako DORHU ne
vjerujemo i Hrvatskim organima, sve će rješavati Austrija i Njemačka i to kazneno, a oni će prisiliti naše
vlasti da profunkcioniraju pravno. Zatvori će biti puni. Ljudi su potpisivali njemačke ugovore bez
prevoditelja. Kako im je gooreno to su radili da bi dobili sredstva, kada su uočili da se radi o nezakonitostima
bilo je kasno,, doveli su ih prd zid a hrvatsko pravosuđe sudjelovalo.” - tvrdi Eterović koji tereti izmeĎu
ostalogMladena Bajića da je zaštitio nekoliko sudaca kriminalaca koje se već prijavljivalo da su primili
mito. “Bajić je sve znao, mnogi su upetljani, naši eksperti sa EU medijima i istražiteljima su po terenima.” –
zaključuje Eterović i poziva sve oštećene, iako su mnogi se javili, da ne nasjedaj više nikome, već da se jave na
udarnomedia@gmail.com i zajedničkim snagama će se kaţe urednik “zgaziti banke zadruge koje su zgazile tuđe
živote.”.Povjerenstvo stoţera sačinjava: Ţeljko Starjaĉki, Melita Jagar, Jadranka Laković, Miranda
Bošnjak, Bruno Ortynski a kontakt je 091-5365-199.
GRAĐANI I ISTRAŢITELJI OPTUŢUJU OSOBE PO IMENU: AUGUST WALTER, IVANKA
KRAJNC, DRAGANA COLINA, TIHOMIR ZEBEC, KRISTIJAN HORVAT, DORIS KOŠTA, MAJDA
DAMJANOVIĆ, SREĆKO GOLENKO, MIROSLAV VITALJIĆ, DARINKA ĐUROVIĆ, IVANKA
RADOSAJLIĆ, IGOR RADELIĆ, DAMIR TRMARĈIĆ, IGOR LUĈEV, ALFRED GRAGGL, IVANA
KALINIĆ, BOŠKO JURIŠIĆ, HINKO I RENATA ŢERJAV, VLADO KOLER, BOJANA ŠTIMAC,
MARIJAN ĈOVRAN, ERWIN NEURWITH, MIĆO VULOVIĆ, VOJISLAV VULETIN, BRANKO
JAKIĆ, JOŠKO GOLEŠ, VERICA SUTER, VESNA ĆUZELA, DARIO DUMIĆ, VERICA ŠUSTER,
BOJAN KRPIĆ, DRAGUTIN KORALET, TANJA BIHAR, Suci GORAN ĈOLAK, STIPE MASLE,
STJEPAN GRABOAC, OMER MARIN, ANĐELKA BAGIĆ….no to nije konaĉan popis.Naravno da smo
u zadnjoj fazi dokazivanja cjelokupne hobotnice, i još ključnih dokaza koji će potresti Republiku Hrvatsku.
Istražni tim udarno.com
Izvor: http://www.udarno.com/idemo-protiv-banke-i-odvjetnicke-mafije

O sustavnom navoĎenju duţnika na suicid pod budnim okom Hrvatske odvjetničke komore vidjeti takoĎer linkove:
- https://www.scribd.com/doc/155653475/Udarno-IDEMO-PROTIV-BANKE-I-ODVJETNI%C4%8CKE-MAFIJE
- https://www.scribd.com/doc/187079115/Prijavljeni-odvjetnici-koji-su-pod-za%C5%A1titom-HOK-a-sura%C4%91ivali-s-RBA-mafiijom
- http://www.scribd.com/doc/155404643/Udarno-VELIKA-ISTRAGA-Raiffeisenn-odvjetnici-obavljaju-kriminal-pod-za%C5%A1titom-Hrvatske-odvjetni%C4%8Dke-komore
- http://www.scribd.com/doc/156162535/Udrano-Odvjetnici-du%C5%BEnike-navodili-na-suicid
- http://www.scribd.com/doc/159663983/IMENA-ODVJETNIKA-koji-su-POD-ZA%C5%A0TITOM-HRVATSKE-ODVJETNI%C4%8CKE-KOMORE-gra%C4%91ane-USPJE%C5%A0NO-NAVODILI-NA-SUICID

41

PRILOG 37

Ninoslav Pavid: „Nisam podlegao Hanžekovidevim pritiscima da „sporni“ tekst skinem s portala Slobodne Dalmacije“

42

PRILOG 38

43

PRILOG 39

Doznajemo: Odvjetnik Miljenić i kao ministar zastupao
klijente u slučajevima ovrhe nad graĎanima!
Piše: I. Ćimić
četvrtak, 2.5.2013. 20:08
IZVOR / SOURCE: http://www.index.hr/vijesti/clanak/doznajemo-odvjetnik-miljenic-i-kao-ministar-zastupao-klijente-u-slucajevima-ovrhe-nad-gradjanima/675695.aspx

AKTUALNI ministar pravosuĎa Orsat Miljenić i dalje se na hrvatskim sudovima navodi kao opunomoćenik VIPnet.
d.o.o. u slučaju ovrhe nad graĎanima. Naime, iako kao ministar ne može voditi vlastiti odvjetnički ured te iako je
Miljenić sukladno rješenju Izvršnog odbora Hrvatske odvjetničke komore stavio vlastiti odvjetnički ured u
mirovanje i to još u prosincu 2011. godine, sudovi u Hrvatskoj i dalje mu daju slučajeve ovrhe te donose presude
u kojima stoji da je klijent "zastupan po odvjetniku Orsatu Miljeniću".
Redakcija Indexa tako je u posjedu jednog takvog rješenja o ovrsi od 4. ožujka ove godine gdje stoji da je VIPnet
zastupan po odvjetniku Miljeniću. Riječ je o rješenju Općinskog suda u Sesvetama koje je doneseno prije dva
mjeseca, odnosno gotovo godinu i pol dana nakon što je Miljenić postao ministar pravosuĎa te se ne može baviti
odvjetništvom! Kada smo o upitali ministra Miljenića, obavijestili su nas iz njegova Ureda kako se radi o greški, te
su nas podsjetili kako je odlukom Hrvatske odvjetničke komore za privremenog preuzimatelja ministrovog
odvjetničkog ureda postavljena odvjetnica Vesna Alaburić.
"Sigurno je greška. Ministar se time ne bavi, a Odvjetnički ured je u mirovanju. Radi se o postupku koji je započeo
za vrijeme dok Miljenić nije bio ministar te je tek sada stiglo rješenje", rekli su nam iz Ureda ministra pravosuĎa
kada smo ih upitali za ovaj slučaj, a naveli smo i broj predmeta kako ne bi bilo zabune.

No, nakon tog odgovora, naknadnom provjerom na Općinskom sudu u Sesvetama doznali smo
kako to nije istina. Naime, predmetni postupak je iz 2012. godine i to iz siječnja te godine što
znači u vrijeme dok je Miljenić bio ministar.

44

PRILOG 40
Uvidom u sudski postupak dobili smo dokument kojeg je VIPnet predao Sudu u Samoboru, a koji
je zaprimljen 23. siječnja 2012. godine. Riječ o potvrdi odnosno davanju punomoći ministru
Orsatu Miljeniću da ih zastupa u predmetu ovrhe. Sudu je predan dokument javnog bilježnika
Ivana Malekovića o punomoći s datumom od 5. siječnja 2012. godine. Miljenić je tada već gotovo
dva tjedna bio ministar. Prema tumačenju Hrvatske odvjetničke komore (HOK) od dana stupanja
na dužnost ministar je prestao biti odvjetnikom.
Prihvatio slučaj dva tjedna nakon što je postao ministar?
"Kao što je poznato, Orsat Miljenić imenovan je ministrom pravosuĎa RH, pa mu od dana
stupanja na dužnost ministra pravosuĎa temeljem navedene zakonske odredbe obavljanje
odvjetništva miruje. To znači da je Orsat Miljenić i nadalje upisan u Imenik odvjetnika HOK, ali se
ne smije baviti odvjetničkom djelatnošću, te mu je stoga Komora temeljem istog zakonskog
članka postavila privremenog preuzimatelja ureda", odgovorili su nam u HOK-u. Miljenić je,
podsjetimo se stupio na dužnost 23. prosinca 2011. godine, punomoć javnog bilježnika za
zastupanje datira od 5. siječnja 2012., a Sud zaprima taj dokument 23. siječnja te godine.
U Odvjetničkoj komori nam kažu da je Temeljem odredbe članka 33. Statuta Hrvatske odvjetničke
komore, Orsat Miljenić uredno i na vrijeme zatražio mirovanje odvjetničke djelatnosti.
"Kako Orsatu Miljeniću obavljanje odvjetničke djelatnosti miruje, potpuno je jasno da se za
vrijeme mirovanja statusa odvjetnika ne može pojavljivati kao punomoćnik stranaka na sudu, niti
na bilo koji drugi način nastupati kao punomoćnik stranaka. Dakle, Orsat Miljenić kao ministar
pravosuĎa za vrijeme obnašanja te dužnosti i mirovanja statusa odvjetnika, ne može obavljati niti
jedan od poslova koje prema Zakonu o odvjetništvu obavljaju odvjetnici", službeni je stav
Hrvatske odvjetničke komore na naš upit može li se Orsat Miljenić i dalje pojavljivati kao
opunomoćenik stranaka u pravosudnom postupku.
Hrvatska odvjetnička komora: Svi znaju odredbe!?
U HOK-u nam tvrde kako u postupcima koje je do trenutka kada je preuzeo dužnost vodio
Miljenić privremenom zamjeniku pripadaju sva prava, a riječ je o odvjetnici Vesni Alaburić. I to
bez posebne punomoći stranaka već samo rješenjem Hrvatske odvjetničke komore o mirovanju i
prebivanju poslova. Iz HOK-a nam tvrde i kako je zapravo nemoguće da bi se Miljenić mogao
naći kao odvjetnik.
"Smatramo nemogućim da bi se ministar Miljenić pojavio kao punomoćnik stranke i obavljao
poslove zastupanja stranke za vrijeme dok obnaša dužnost ministra pravosuĎa jer i ministar
Miljenić i suci sigurno znaju odredbe Zakona o parničnom postupku i Zakona o odvjetništvu, kao i
pravne posljedice mirovanja odvjetničke djelatnosti", kažu nam na kraju iz HOK-a.
Stoga ostaje pitanje, ukoliko ministar zaista nije znao da je u "sukobu interesa" hoće li se
eventualno kazniti VIPnet ili sud u Samoboru koji je u siječnju 2012. godine prihvatio punomoć
Miljenića znajući da je njegov odvjetnički ured u mirovanju. Ili je ovo još jedna priča o hrvatskom
pravosuĎu u kojem se i dalje ne zna tko pije, a tko plaća?

45

PRILOG 41

46

PRILOG 42

47

PRILOG 43
VIDEO: In flagranti: Orsat Miljenić sreĊuje posao u drţavnoj sluţbi
Pogledajte snimku na kojoj Miljenić, ĉovjeku koji traţi da mu 'pogura' kćer u pravosudnu policiju, daje
svoj broj mobitela
Datum objave: 15.05.2015 | 21:46 Autor: dkt
"Očit je taj nepotizam, pristup zaposlenju i ljudskim sudbinama. Ako ministar Miljenić ima
obraza, već sutra treba dati ostavku", komentirao je snimku Ţeljko Olujić u studiju. "Ovdje ima i
elemenata zloporabe sluţbenog poloţaja u začetku, u pokušaju, čiom se upustio u jedan
ovakav razgovor."

U emisiji Bujica prikazana je eksluzivna amaterska snimka na kojoj stanoviti Dane Milobara iz Poţege
od ministra pravosuđa Orsata Miljenića traţi da mu zaposli kćer Katarinu Milobaru Skeledţić, inače
članicu SDP-a. U snimci se vidi kako Miljenić savjetuje Milobaru da mu se kćer javi na natječaj za
pravosudne policajce koji će se raspisati u lipnju, a zaposlenje bi trebala dobiti u rujnu te da će on
kontaktirati svog kolegu uprave Bauka "da to pogura".
U snimci se čuje kako Miljenić Milobaru daje svoj broj mobitela, pa je na ekranu ispisano: 098/477-911
"zovite ministra za posao".
Gost u studiju, Ţeljko Olujić, inače prvi drţavni odvjetnik RH, komentirao je da je snimka moralno
kompromativna te da se radi o moralno diskreditirajućem razgovoru.
"Očit je taj nepotizam, pristup zaposlenju i ljudskim sudbinama. Ako ministar Miljenić ima obraza, već
sutra treba dati ostavku", rekao je Olujić. "Ovdje ima i elemenata zloporabe sluţbenog poloţaja u
začetku, u pokušaju, čiom se upustio u jedan ovakav razgovor."
Televizijska reţija uspjela je doći u kontakt s Danom Milobarom koji je u emisiju išao telefonski, a na
pitanje voditelja Velimira Bujaneca "Jeste li ikad razgovarali s ministrom Miljenićem da vam zaposli
kćer?" Milobara je odogovrio - Ne.
U emisiju se telefonski uključio i saborski zastupnik HDZ-a Gordan Jandroković koji je također
komentirao emitiranu snimku.
"To je vrlo neugodna situacija za Miljenića, SDP i predsjednika Vlade koji je stalno govorio da su oni
drugačiji, a mi hajdučija. Nevjerojatna je njihova količina licemjerja i pokvarenosti. Optuţuju druge za
ono što oni čine oni. Oni nemaju visoko podignuut letvicu nego se ona podešava Milanoviću i njegovim
najbliţim suradnicima", rekao je Jandroković, dodavši da će HDZ svakako inzistirati na rasvjetljavanju
ove, ali i drugih stvari poput putovanja ministra Marasa u SAD za što je potrošio 100-ak tisuća kuna,
također i Milanovićev posjet SAD-u za što je potrošeno 300-ak tisuća kuna gdje nije odrţao ni jedan
drţavni susret kao i njegov put Australiju.
Posjet SAD-u, gdje je ministar obrta Gordan Maras dogovorio snimanje dviju sezona serijala "Igre
prijesotlja", komentirao je i Ţeljko Olujić.
"Njegova prva izjava kad je postao ministar bila je da će sa svojom ministarskom plaćom u iduće četiri
godine otplatiti stambeni kredit. Njegova nakana je da sebe uhljebi, a ne da kao resorni ministar potiče
obrt i poduzetništvo. Tipičan ministar u Vladi gospodina Milanovića koji ne bira ljude po stručnosti."
Izvor: http://direktno.hr/en/2014/direkt/15092/VIDEO-In-flagrante-Orsat-Miljeni%C4%87-sre%C4%91ujeposao-u-dr%C5%BEavnoj-slu%C5%BEbi.htm

48

PRILOG 44
MINISTAR PRIZNAO: KORUPCIJA JE VELIKA, KRIVI SUCI
Posted On 25 Ožu 2014

Ministar pravosuĎa Orsat Miljenić nije mogao negirati Viviane Reding njena posljednja izvješća.
Sačekala je Zorana Milanovića u Briselu i sasula javno: “Imate najgore pravosuđe u Europi, hitno
čistite korupciju u prvim redovima. Stalno dobivam poštu i dokaze o visokoj političkoj
korupciji.” Milanović nije mogao doći sebi kaţu očevici, a ministar Orsat Miljenić je jučer priznao
ono što je portal udarno.com pisao.

Ispada da je ministar pravosuĎa fikus koji nema veze sa pravosuĎem, pa svaljuje sva na suce.
Gostujući u emisiji HR-a ”U mreţi prvog” rekao je da nije iznenaĎen rezultatima izvješća o stanju
pravosuĎa u EU-u, koje Hrvatsku svrstava meĎu najlošije ocijenjene drţave. Unatoč svim
primjedbama koje se uglavnom odnose na način istraţivanja i neujednačenost pravosudnih sustava u
raznim zemljama Unije, činjenica je da graĎani nisu zadovoljni stanjem hrvatskog pravosuĎa, istaknuo
je ministar pravosuĎa Orsat Miljenić. Podsjetio je primjerice da je samo zbog suĎenja u
neadekvatnom roku drţava morala izdvojiti više od 30 milijuna kuna.
Uz to je naveo podatak da je Hrvatska po broju sudaca, u odnosu na broj stanovnika, meĎu vodećima u
Europi kao i to da je u europskom vrhu po sredstvima koja izdvaja za pravosuĎe.
Miljenić je rekao da nitko ne moţe biti zadovoljan postupcima koji predugo traju ili nagomilanim
neriješenim slučajevima, ali i da u tom smislu stvari idu nabolje. Dodao je da je nezadovoljstvo i
graĎana i vlasti puno veće nego što stoji u izvješću. “Svi unutar sustava moraju preuzeti svoj dio
odgovornosti. Slijedom toga DSV i predsjednici sudova trebaju više učiniti za kvalitetnije sudstvo.
“ – zaključuje, a do sada je omogućio unaprijeĎenje sudaca prozivanih za kriminal. TakoĎer
udarno.com u više navrata je pisalo tko sudi i istraţuje suce?

Pripremio Toni Eterović, foto:HRT
IZVOR: http://www.udarno.com/ministar-priznao-korupcija-je-velika-krivi-suci

49

PRILOG 45

"HOK: Troškove odvjetniku treba platiti Rebro, a ne pacijent"
Večernji list, 20. 11. 2015., str. 3
U članku stoji da je Hrvatska odvjetnička komora (ponovo) pokrenula disciplinski postupak protiv
odvjetničkog ureda Par i Gradac jer su se lažno pozivali na mišljenje Komore kako smiju napladivati
troškove opomene prema tredoj strani iako oni takvo mišljenje od Komore – nemaju.
HOK je također u svojem komentaru naveo da je „odvjetnik iz tog društva ved pravomodno kažnjavan
za nedostojno pribavljanje stranaka, a protiv odvjetnika iz istog odvjetničkog društva u tijeku je i
nekoliko disciplinskih postupaka.“

Kada čovjek ovo pročita, zapita se kako je mogude da odvjetnici iz Ureda Par i Gradac
stalno iznova krše Kodeks odvjetničke etike, kada ih HOK – ako je vjerovati navodima iz
samog HOK-a – promptno i jako oštro kažnjava?!
Odgovor postoji, naravno:
- Izvadak iz Dodatka otvorenom pismu predsjedniku HOK-a R. Travašu od 4. 12. 2015. „II.) ukoliko riješite moje 2 prijave i nadoknadite mi počinjene štete koje ste potpunim, zvjerskim
uništavanjem moga zdravlja (polipoza, osteoporoza, itd.) nabili na preko 125% svojih godišnjih
prihoda, bit ćete prisiljeni napokon početi naplaćivati kazne neetičnim odvjetnicima, koje uglavnom
uopće ne ubirete – kako mi je to kazala vaša bivša disciplinska tuţiteljica Tamara Abel a što vi u
svojem odgovoru niste negirali18 - pa će odvjetnici morat počet razmišljat hoće li kršiti Kodeks ili ne,
što je graĎanima svakako u interesu.“
IZVOR: https://www.scribd.com/doc/292664080/Dodatak-otvorenom-pismu-HOK-sam-drsko-protov-svih (str. 1-2)

18

Moje navoĎenje te činjenice: https://www.scribd.com/doc/111116956/Otvoreno-pismo-predsjedniku-HOK-Travasu-22-10-2012 (str. 96); vaš odgovor u kojem te činjenice ne negirate:

https://www.scribd.com/doc/111116956/Otvoreno-pismo-predsjedniku-HOK-Travasu-22-10-2012 (str 6-7). O tome također: https://www.scribd.com/doc/290565329/HOK-Tro%C5%A1kove-odvjetniku-treba-platiti-Rebro-a-ne-pacijent

50

PRILOG 46

51

PRILOG 47

52

PRILOG 48

53

POVRATNICA KOJA DOKAZUJE PRIJEM PRIJAVE U MINISTARSTVU DANA 16. 2. 2016.

54