You are on page 1of 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
Τμ. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ & ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Μουρούζη 4
Τ.Κ. 106 74 Αθήνα
Τηλέφωνο: 213215 7695 - Fax: 210 7407898

Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2016
ΠΡΟΣ: Όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος

«ΑΠΟΦΑΣΗ»

Αριθμ. Πρωτ. 12313 οικ. Φ. 300.2
ΘΕΜΑ: «Κλήση για ορκωμοσία εκατόν σαράντα (140) Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης, και ημερομηνία
έναρξης της εκπαίδευσης».
Ο
Διευθυντής Ανθρωπίνων Πόρων
Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αριθμ.104 οικ. Φ.109.1/ 31-01-2012 κοινή Υπουργική απόφαση Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών περί Εκπαίδευσης Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης (Β΄200).
2. Την υπ’ αριθ. 11634 Φ. 300.2/ 23-02-2016 Απόφαση Αρχηγού Π.Σ. «Πρόσληψη εκατόν σαράντα (140)
επιλαχόντων ιδιωτών ως Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης στο Πυροσβεστικό Σώμα» (Φ.Ε.Κ. 152 τ.Γ’ 24-02-2016)
(ΑΔΑ: Ω198465ΦΘΕ-ΗΛ6).
3. Την υπ’ αριθμ. 12312 οικ. Φ. 200.1/ 24-02-2016 απόφαση Α.Π.Σ. «Ορισμός τόπου πραγματοποίησης εκπαίδευσης
εκατόν σαράντα (140) Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης».
αποφασίζουμε
1. Καλούνται οι επιτυχόντες υποψήφιοι Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης, οι οποίοι αναφέρονται στην ανωτέρω
(2) σχετική, να παρουσιαστούν την Τρίτη 01-03-2016 και Ω/ 08:00΄, στις εγκαταστάσεις του παραρτήματος της
Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στα Βίλια Αττικής, σύμφωνα με την (3) σχετική, προκειμένου να υπογράψουν το Πρακτικό
Ορκωμοσίας.
2.- Ημερομηνία έναρξης εκπαίδευσης ορίζεται η Τετάρτη 02-03-2016 από Ω/ 07:30΄και θα πραγματοποιηθεί
σύμφωνα με το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης.
3.- Η Διοίκηση του κέντρου εκπαίδευσης να συντάξει Πρακτικό Ορκωμοσίας (υπόδειγμα Α’), εις 3/πλούν, το οποίο θα
συμπληρωθεί και θα υπογραφεί μεταξύ του Διοικητή και του Πυροσβέστη πενταετούς υποχρέωσης.
Το ένα πρακτικό να αποσταλεί την επομένη της ορκωμοσίας στη Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων/ Τμήμα ΠΠΥ και
Εποχικού Προσωπικού Α.Π.Σ,. το δεύτερο να επιδοθεί στους Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης και το τρίτο μαζί με
τα υπόλοιπα ατομικά έγγραφα των Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης να τηρηθεί, σε ατομικούς φακέλους, στις
Υπηρεσίες που θα τοποθετηθούν μετά το πέρας της εκπαίδευσης.
Η απόφασή μας αυτή να αναρτηθεί σύμφωνα με την εγκύκλιο 54/ Α.Π.Σ. και στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού
Σώματος www.fireservice.gr
Με εντολή Αρχηγού
Ο Διευθυντής Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων
Νικόλαος Γ. Μπάλσης
Πύραρχος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
Τμ. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ & ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ:………………………………………

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α’

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Σήμερα την …. του μηνός Μαρτίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας
………………………. και Ω/… : … παρουσιάστηκε στον Διοικητή τ…
………………………………………………………………………………….…………..…
Ο/Η…………………………...………………………………………….του……….…………
…………………………., που προσλήφθηκε ως Πυροσβέστης Πενταετούς
Υποχρέωσης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 11634 οικ. Φ.300.2/ 23-02-2016 Απόφαση
Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος (Φ.Ε.Κ. 152 τ.Γ’ 24-02-2016) (ΑΔΑ: Ω198465ΦΘΕΗΛ6) και έδωσε τον όρκο της Υπηρεσίας ως εξής:
«Ορκίζομαι να φυλάττω πίστη στην Πατρίδα, υπακοή στο Σύνταγμα και τους Νόμους
και να εκπληρώ ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου».
Αφού συντάχθηκε εις 3/πλούν και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό,
υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Διοικητής

Ο Ορκισθείς

2