You are on page 1of 1

XORNADAS DE INFORMACIÓN

ACADÉMICA E ORIENTACIÓN PARA
O EMPREGO
A TÚA PARTICIPACIÓN É FUNDAMENTAL

AVALIACIÓN DA CHARLA
-OBRIGATORIOEN CADA CHARLA, UNHA VEZ REMATADA,
TES QUE CUMPRIMENTAR UNHA ESCALA DE AVALIACIÓN (1-10)
E MARCAR CUN (x) NA OPCIÓN DESEXADA

OPINIÓN SOBRE A CHARLA -VOLUNTARIO- (PERO CON
PREMIO)

TEMOS CATRO COLABORADORES QUE FACILITARAN UNHA FOLLA
PARA OPINAR SOBRE A CHARLA QUE SE ESTÁ IMPARTINDO.
HAI QUE ESCRIBIR O NOME E APELIDOS E A TÚA OPINIÓN

TEXTO MOI BREVE E CON CHISPA