POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

ZAKŁAD BUDOWNICTWA OGÓLNEGO

PRZYKŁAD OBLICZNIA STROPU GĘSTOŻEBROWEGO
Obliczenie stropu gęstożebrowego typu DZ-3
Dane:


Typ stropu:
Rozpiętość modularna stropu:
Rozstaw belek stropowych:

Zebranie obciążeń:

gęstożebrowy DZ-3
l = 4,5 m
a = 0,6 m

(na podstawie PN-82/B-02000 do 02003)

Element

Obciążenie
charakterystyczne

Współczynnik
obciążenia

Obciążenie
obliczeniowe

-

[kN/m2]

-

[kN/m2]

Podłoga:
- parkiet gr. 22 mm na lepiku,

0,23

1,2

0,28

- gładź cementowa gr. 35 mm,

0,69

1,3

0,897

- 1 x papa na sucho ze sklejeniem

0,1

1,2

0,12

- styropian gr. 20 mm

0,009

1,2

0,011

Ciężar własny stropu:
- strop DZ-3

2,65

1,1

2,86

Tynk:
-cementowo - wapienny gr. 15 mm

0,29

1,3

0,37

SUMA

3,969

-

4,538

1,5

1,4

2,1

SUMA

5,469

-

6,638

Obciążenie zastępcze od ścianek
działowych:

0,75

1,2

0,90

RAZEM

6,219

-

7,538

Obciążenie użytkowe:

Obliczenie S.G.N.
Wartość obliczeniowa obciążenia na jedno żebro:
go1 = (go + qo) · a = 7,538 · 0,6 = 4,523 kN/m

25 MPa. z elementów o wytrzymałości co najmniej 7.15) · 1. usztywniona u góry. Ad. wysokości co najmniej 2. lecz nie mniejszej niż 250 mm lub wg PN-B-03002:1999 jeżeli wieniec żelbetowy ma szerokość równą grubości ściany i jest o wysokości co najmniej równej grubości stropu. strop będzie oparty na ścianie za pośrednictwem wieńca żelbetowego szerokości s ≥ 1/20 rozpiętości w świetle podpór. z żeber są wypuszczone na końcach pręty zbrojenia górnego o odpowiedniej długości zakotwienia w wieńcu.5 MPa (liczonej w odniesieniu do przekroju brutto). murowanej na zaprawie cementowej lub cementowo-wapiennej albo wg PN-B-03002:1999 naprężenia dociskające wieniec wynoszą co najmniej 0.57 m W zależności od sposobu podparcia stropy gęstożebrowy można obliczać jako: a) częściowo utwierdzone lub b) swobodnie podparte. Jeżeli te wszystkie warunki są spełnione to żebro stropowe jest częściowo zamocowane i ma schemat statyczny: lo Wykres momentów: 3 3 q ⋅ l o2 ⋅ M pu = ⋅ 4 4 12 2 2 q ⋅ l o2 ⋅Mo = ⋅ 3 3 8 . a) Dla belek stropowych częściowo podpartych: Aby zapewnić częściowe podparcie muszą być spełnione jednocześnie następujące warunki: • • • na stropie i pod nim jest wykonana ściana grubości nie mniejszej niż 250 mm.05 = 4.5 – 0.POLITECHNIKA WROCŁAWSKA ZAKŁAD BUDOWNICTWA OGÓLNEGO PRZYKŁAD OBLICZNIA STROPU GĘSTOŻEBROWEGO Rozpiętość obliczeniowa stropu: lo = (4.5 m.

to przyjmujemy następujący schemat statyczny: lo Wykres momentów: Mo = q ⋅ lo2 8 Wartość obliczeniowa największego momentu zginającego Mo = q ⋅ lo2 4.57 2 ⋅Mo = ⋅ = ⋅ = 7.87 kN·m < Mdop (dla danego rodzaju belki) Tak więc belka spełnia wymagania konstrukcyjne (patrz tabela).14 kN·m < Mdop (dla danego rodzaju belki) Tak więc belka spełnia wymagania konstrukcyjne (patrz tabela).87 kN·m 3 3 8 3 8 3 3 q ⋅ lo2 3 4.14 kN·m 8 8 Mo = 12.57 2 ⋅ M pu = ⋅ = ⋅ = 6. b) Dla belek stropowych swobodnie podpartych: Jeśli warunki częściowego podparcia nie są spełnione.POLITECHNIKA WROCŁAWSKA ZAKŁAD BUDOWNICTWA OGÓLNEGO PRZYKŁAD OBLICZNIA STROPU GĘSTOŻEBROWEGO Wartość obliczeniowa największego momentu zginającego 2 2 q ⋅ lo2 2 4.523 ⋅ 4.57 2 = = 12.523 ⋅ 4. Ad. .07 kN·m 4 4 12 4 12 Mmax = 7.523 ⋅ 4.

Malinowski. beton płyty B15. Peła „Projektowanie stropów i ścian w budownictwie tradycyjnym" część 1.POLITECHNIKA WROCŁAWSKA ZAKŁAD BUDOWNICTWA OGÓLNEGO PRZYKŁAD OBLICZNIA STROPU GĘSTOŻEBROWEGO Momenty obliczeniowe przęsłowe przenoszone przez żebra stropu DZ-3 zbrojone stalą 34GS (beton prefabrykatu B20. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Łódź 1989 Uwaga: strop DZ-3 umożliwia dobór numeru belki (zbrojenia na zginanie) niezależnie od jej rozpiętości modularnej. R. . stal klasy A-III) Źródło: Cz.