You are on page 1of 14

‫בית ספר ּ ִפ ִיריוִ וי‬

‫‪ ...‬שם אנו חיים ולומדים לחופו של ים!‬
‫בית הספר פיריווי הוא אזור נקי מבריונות!‬
‫איננו נוהגים בבריונות‪.‬‬
‫איננו מסכימים שינהגו בנו בבריונות‪.‬‬
‫לעולם איננו מחפים על בריונות‪.‬‬
‫איננו פוחדים לספר שמישהו מחברינו סובל מבריונות‪.‬‬
‫אנחנו אומרים לא לבריונים!‬

‫ליאן מוריארטי‬

‫שקרים קטנים גדולים‬
‫מאנגלית‪ :‬אביגיל בורשטיין‬

‫‪10‬‬

‫|‬

‫ליאן מוריארטי‬

‫שקרים קטנים גדולים‬

‫|‬

‫‪11‬‬

‫‪12‬‬

‫|‬

‫ליאן מוריארטי‬

‫שקרים קטנים גדולים‬

‫|‬

‫‪13‬‬

‫‪14‬‬

‫|‬

‫ליאן מוריארטי‬

‫‪16‬‬

‫|‬

‫ליאן מוריארטי‬

‫שקרים קטנים גדולים‬

‫|‬

‫‪17‬‬

‫‪18‬‬

‫|‬

‫ליאן מוריארטי‬

‫שקרים קטנים גדולים‬

‫|‬

‫‪19‬‬

‫‪20‬‬

‫|‬

‫ליאן מוריארטי‬