You are on page 1of 9

Naam: …………………………………………

Nummer: ……

Milieu:
Papier en
karton

Sint-Bernardusschool
Bornem
de
6 leerjaar
Oorsprong van het papier

1. Raadseltje

1
2
3
Y
4
5
6

1. duurzaam materiaal voor notities
2. duurzaam materiaal voor notities
3. De Romeinen schreven met een …
4. De mensen van de prehistorie tekenden in …
5. De wastafeltjes van de Romeinen waren …
6. Daarmee maak je een grottekening.

Welk woord komt tevoorschijn in het kruiswoordraadsel? ………………………

2. Schrijf onder elke tekening:
- wat het is
- van wat het gemaakt werd
- met wat ze erop schreven
- stevig of niet stevig

……………………………… .......................................

……………………………… ……………………………

……………………………… ……………………………
……………………………… ……………………………
3. Waar of niet waar. Verklaar
• Papyrus werd gemaakt in Arabië.
……………………………………………………………………………….

• Er zijn in de musea nog steeds boeken van perkament die in goede staat zijn.
……………………………………………………………………………………

4. Hoe werd papyrus gemaakt? Beschrijf het proces in 4 stappen.
1. ……………………………………….
2. ……………………………………….
3. ……………………………………….
4. ……………………………………….

5. Enkele vraagjes:

a. Wie was de eerste papierfabrikant? ………………………..

b. Welke nationaliteit had de eerste mens die papier maakte? Is het bewezen dat hij
het eerste papier maakte?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

c. Door wat heeft de rest van de wereld het papier ontdekt? Leg uit.
…………………
…....................................................................................................................................
.........................................................................................

6. Wat is het?

Dit is een ……………………………………

Waarvoor diende deze machine? ……………………………………………………

Hoe werkte deze machine?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Waarvan wordt papier gemaakt?

1. Wat is papier?

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

2. Doorstreep wat je niet gebruikt om papier te maken en vul in.

metaal oud papier hout bloemen vulstoffen

• Wat gebruikt men het meest om papier te maken? …………………………

• Geef een voorbeeld van een vulstof en zijn effect.

…………………………………………………………………………………………

In de papierfabriek

1. Vul in

Dit is een ………………………………………….. in een ……………………………
Het kan tot ……………lang zijn.
2. Leg de stappen bij de nummers (en letter) uit.

1. …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

A. …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

3. …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

4. …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

5. …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
6. …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
Recycleren en kringlooppapier

1. Wat is recycleren?

…………………………………………………………………………………………..

2. Geef 5 voorbeelden van producten die gemaakt worden van oud
papier.

…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………

3. a. Wat wil het symbool zeggen? b. Op welke verpakkingen zie je dit?

a. ………………………………………………………
………………………………………………………

b. ………………………………………………………
………………………………………………………

4. Geef 4 voordelen van kringlooppapier.

• ……………………………
• ……………………………
• ……………………………
• ……………………………

5. Wat mag wel / wat mag niet. Geef van elk 5 voorbeelden wat wel en wat
niet mag bij het sorteren van papier en karton.

Wat mag wel? Wat mag niet?
....................................... ………………………………
…………………………… ………………………………
…………………………… ………………………………
…………………………… ………………………………
…………………………… ………………………………
Nuttige tips

Geef 5 nuttige tips waardoor je de afvalberg van papier en karton kan
verkleinen.

• ……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

• ……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

• ……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

• ……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

• ……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Quiz (powerpoint)  herhaling van de leerstof

Maak je eigen papier!!
Materiaal:

o Oud papier
o Water
o Mixer
o bakken: curverboxen
o plastic potten om de pulp in te doen
o deegrol
o dweilen
o houten plankje
o wasdraad
o wasknijpers
o schort

Doorloop de volgende instructies om zo je eigen papier te maken.

Stap 1: Neem de bak met water en het oud papier. Dompel het papier onder in het water.
(enkele seconden) Scheur dan het papier in stukjes en leg de stukjes in het plastic potje.

Stap 2: Neem de mixer en het potje met de stukjes papier. Doe een klein beetje water bij de
stukjes papier.

Stap 3: Neem de mixer en doe een schort aan. Mix de stukjes papier tot jullie een pap krijgen.
Mix voorzichtig zodat de papierpulp niet over de hele klas verspreid ligt. Dit is dan de
papierpulp.

Stap 4: Vis een handvol papierpulp met je handen uit het plastic potje, knijp je hand dicht zodat
het meeste water uit de pulp komt.

Stap 5: Leg de pulp op een dweil. Je drukt de pulp plat (heel goed drukken) met je handen.
Daarna ga je er met een deegrol nog eens over zodat de pulp al op een blad papier begint te
lijken.

Stap 6: Doe de vorige stappen enkele keren totdat de leerkracht een signaal geeft. Jullie leggen
steeds een nieuw doek boven het juist gemaakte papier zodat je alle vellen papier op elkaar kan
leggen.

Stap 7: Neem het houten plankje. Leg op het laatst gemaakt vel papier een doek en dan het
.houten plankje. Ga er enkele minuten opstaan
Stap 8: Neem het plankje van het papier. Trek voorzichtig de doeken van elkaar. Het papier laat
.je nog op de doeken. Hang de doeken met het vel papier aan de waslijn