You are on page 1of 3

Naam_________________________________________

ROMEINSE CIJFERS
1 Vul aan!

I = _______ _______ = 5 X = _______

L = _______ _______ = 100 ______ = 500

M = _______

2 Zet de aangeduide getallen om in onze schrijfwijze!
Koning Leopold III

_________

_______________
_____________

3 Zet deze getallen om in Romeinse
cijfertekens!

527 = ____________ 2560 = _____________ 736 = ____________

Te moeilijk? Los dan eerst dit op!

500 = ______ 2000 = _______ 700 = _______

20 = ______ 500 = _______ 30 = _______
7 = ______ 60 = _______ 6 = _______

4 Zet de jaargetallen om in onze schrijfwijze:

Ik ben geboren in het jaar
XLIX !! ____________

Romulus en Remus leefden
niet meer in CMLIV !!
_____________

Met dit muntstuk kon je in het jaar MXCXL niet meer betalen.
__________________

Caesar regeerde over het Romeinse rijk in het jaar XXIX.
__________________

5 Zet de getallen om in Romeinse cijfertekens!

494 = ______________ 1009 = _________________ 341 = ________________

Te moeilijk? Los dan eerst dit op!

400 = __________ 1000 = ____________ 300 = ____________

90 = __________ 9 = ____________ 40 = ____________

4 = __________ 1 = ____________

1 Verbind wat evenveel is!

43 ° ° MCD
CMVIII ° ° 94
1400 ° ° 312
CCCXII ° ° 59
XCIV° ° XLIII
1506 ° ° CDIX
409 ° ° MDVI
LIX ° ° 908