You are on page 1of 3

Ansöka om förstelärarskap  
Via fomuläret på​
 ​
https://goo.gl/vPp5nU​
  ansöker du om att bli förstelärare i 

Täby kommun. För att få mer information om vad försteläraruppdraget innebär kan 
du läsa här:​
 ​
https://goo.gl/9jd9cK 

Om du är förstelärare i Täby kommun sedan tidigare räcker det att du lämnar 
in de första tre delarna. PYT:en kan du givetvis skriva i ett separat dokument och 
sedan länka eller klippa in. 
 

Anmälan om ersättning för nyanländ elev ­  160223 här hittar du 
anmälningsblanketten. ​
https://goo.gl/Qo9QWk  
Finns även på taby.se  

Pedagogiska konventet 14 april 
Till det ​
pedagogiska konventet den 14 april​
 som kommer att handla om Likvärdig 
bedömning Steg 1, så ska ​
alla (grundskolans såväl som gymnasiets)  lärare​
 ha 
läst ​
fram till och med sid 7​
 i skolverkets häfte ​
”Bedömningsaspekter”
http://www.skolverket.se/publikationer?id=3259 

Google Apps For Education introutbildning för admin 
Vissa saker kommer behöva göras på skolan för att komma igång med GAFE 
därför kommer det återigen att ske en utbildning för dessa.  
Den 9/3​
 kommer vi hålla en till introduktionskurs för skoladmins i GAFE. Den 
kommer se lite annorlunda ut än förut och är uppdelad i två delar. Den första delen är 
introduktion för nya skolor, och den andra är en kort genomgång GAFE­apparna, 
tillägg till dem samt ytterligare en genomgång av inloggning på olika enheter. Vi 
avslutar med en genomgång av managering av Chromebooks. 
  
Jag rekommenderar er alla att komma till den andra delen, det kommer finnas tillfälle 
för öppen diskussion kring administreringen samt ett utmärkt tillfälle för att nätverka 
och få tips från andra skolor i Täby som också använder GAFE. 
  
Hör gärna av er till Hasse Nilsson om ni har några frågor! 
  
Länk till inbjudan 
https://docs.google.com/document/d/191t01vhor1­wYciLL1jGP_6ZHHY­wYe6xS92X
FqluDM/mobilebasic?pli=1  

Google Apps For Education utbildning för lärare som vill börja använda 
Vår kursledare går igenom grunderna i hur man kan använda GAFE (Google Apps 
for Education) i undervisningen. Det krävs inga förkunskaper kring GAFE. Kursen är 
en repris av två tidigare tillfällen. 
Onsdag 23/3 ­ 23 mars ­ klicka här!   
Onsdag 4/5 ­ 4 maj ­ klicka här!  

Partsgemensam grupp för arbete med lönekriterier 

 

 

 

 

Tack för ert stora intresse att var med och påverka!  För att skapa en balans i 
antalet deltagare i gruppen gentemot de fackliga representanterna behöver vi dock 
begränsa antalet deltagare. Vi har försökt finna en blandning av rektorer som varit i 
Täby olika lång tid, från olika stadier och även försökt dra nytta av att vissa har färska 
erfarenheter från andra huvudmäns arbete vid sammansättning av gruppen. 
Arbetet inleds med två träffar under maj och representanter från 
rektorsgruppen blir: Christopher, Susanna, Gabriella, Magnus, Louisa, Peter  
 
 
Glöm inte att ordna vikarier till den 7 mars för ‐ Gunilla Fredholm  
○ de som deltar i Storföreläsningen klockan 9.00 – 12.00 (gäller Stora och Lilla 
Fritidslyftet)  
○ som deltar i Läranderonder på Kyrkskolan heldag   (förstelärare, enbart 
Grupp 13) 

 
 

 

Info om ClaroRead till Chrome 

 
Nu ska ClaroRead fungera som tillägg för Chrome, när du har loggat in i Vklass kan 
du också komma åt Talsyntesprogrammet ClaroRead från Chromewebbläsaren.  
 
Matematiklyft ­ anmälan till Henrik Mattisson senast 11/3 
Nu med handledarutbilding på plats och på webben. Läs mer på ​
https://goo.gl/YFgfHR  
Vårterminens tema ­ teckenspråk 
Här kommer inbjudan till vårterminens ”Tema teckenspråk” för elever med 
hörselnedsättning i kommunerna. 

  
Eleverna får chans att träffa andra elever med hörselnedsättning samtidigt som de får 
prova  på teckenspråket,   
tillsammans med andra hörselskadade och döva elever i en teckenspråkig miljö. 
Utbildningen är kostnadsfri men kommunen ansvarar för eventuella resor. 
  
Tacksam om ni sprider informationen till berörda elever, föräldrar och skolpersonal i din 
kommun. 
Läs mer på  ​
https://goo.gl/6OltJP 

 

 

LATHUND för digitalt sök av tilläggsbelopp!  
Så här gör du: ​
https://goo.gl/75RM59  

För GRUNDSKOLAN​