You are on page 1of 1

Aspi’s in the future (gezelschapsspel

)

Drie lijnen door elkaar op spelbord: Fictie, non- fictie en Filosofisch

Fictielijn:
Doel: Eigen persoonlijkheid opbouwen

Hoe?:

- Persoonlijk vermogen: je krijgt een startuitkering + zelfde uitkering per keer dat je
voorbij ‘start’ komt.
->Wanneer je een beroep bereikt hebt, krijg je een verhoging van uitkering.
-> Je kan bijverdienen door een goed briefje te trekken (bv. je verdient ‘bedrag’)

- Beroepsleven: per beurt dat je op het beroepsvakje komt, mag je een stap hoger
in je opleiding (lagere school, middelbaar, …). Je dient zelf keuzes te maken
(hogeschool of unief)

- Liefdesleven: per worp op het liefdesvakje krijg je een situatie voorgeschoteld, met
drie keuzeantwoorden, afhankelijk van de keuze krijg je een aantal hartjes
toebedeeld.

- Huisvesting: per worp op het huisvestingsvakje mag je een woning (in oplopende
volgorde) doorkruisen.

- Extra’s: je krijgt de mogelijkheid extra’s aan te kopen bij materialistische instelling

Non- Fictielijn:

Wanneer je op het vakje non- fictie komt, mag je een naam + context trekken, en het
bijbehorende vakje in het schema invullen. (bv. naam + aantal kinderen)

Filosofielijn:

Wanneer je op het vakje filosofie terechtkomt, wordt een filosofische vraag (ivm met
de toekomst) voorgelegd die met de groep besproken wordt.