You are on page 1of 1

Stadsspel

Concept : Een groot zeeslagrooster hangt omhoog. Er zijn 2 groepen en ze moeten proberen
de andere groep al hun boten te bombarderen. Ze mogen een bom gooien als ze een opdracht
goed vervult hebben. Elke groep krijgt een stadsplannetje mee.

Opdrachtjes:

• In Woerden staat er een stadsmuseum, welke functie had dit gebouw vroeger?
• Verzamel 10 handtekeningen van Hollanders
• Zoek 1 iemand met een grappige achternaam
• Zoek een persoon met een groene onderbroek
• Ga naar de kerk en zoek op om hoe laat dat de eucharistie begint
• Hang iemand vast aan de schandpaal ( net voor het Stadsmuseum) en verstop jullie.
Wacht totdat ze bevrijdt is.
• Verzamel 5 verschillende soorten haar
• Vraag of je in het zwembad een bekertje water krijgt.
• Doe met 5 mensen een dansje voor de leiding
• Vraag in een krantenwinkel of je de krant van gisteren( of ouder) krijgt
• Vraag bij iemand thuis of jullie naar www.chirolokeren.be mogen gaan kijken ga op
zoek naar het lievelingskleur van Rebecca.( afdelingen-leiding) antwoord: Rood
• Zorg ervoor dat zeker 3 mensen mee naar de lucht kijken als jullie dit ook doen
• Verzamel 20 verschillende kroonkurken verzamelen
• Verzamel 10 verschillende winkelzakjes
• Verzamel 10 verschillende soorten toiletpapier
• Kruip met je hele groep in een telefoonhokje
• Ga op zoek naar de prijs van een 1 kg maatjes
• Vraag in een winkel 1 bloem om je leiding te plezieren
• Wanneer is de schoolvakantie gedaan in Nederland

Materiaal:
• Zeeslagspelbord
• 2 papieren met daarop het spelbord in het klein.
• Papieren
• Stylo’s