You are on page 1of 2

Elektriciteit

Elektriciteit stamt af van het Griekse woord elektron dat barnsteen
betekend. Elektriciteit wordt in de volksmond vaak stroom genoemd.
Net als vuur is elektriciteit geen menselijke uitvinding, de mens heeft
stroom alleen leren maken en gebruiken. er zijn twee soorten elektriciteit :
statische elektriciteit: elektriciteit die niet stroomt ,en elektriciteit die
stroomt. Elektriciteit komt ook in de natuur voor, onder meer als bliksem,
dit is een vorm van statische elektriciteit. Elektriciteit wordt opgewekt in
elektriciteitscentrales. Dit zijn centrale productielocaties voor de
opwekking van elektriciteit. De meeste elektriciteitscentrales wekken
energie op door water in een stoomketel te verwarmen door middel van
het verbranden van brandstoffen . Het water wordt omgezet in stoom en
onder hoge druk door een turbine geperst. De turbine gaat draaien en
brengt op deze manier een generator op gang die elektriciteit produceert.

De volgende energiebronnen wekken elektriciteit op:

Wind

De wind zorgt ervoor dat een
alternator wordt aangedreven
die een spanningsveld opwekt
(een alternator is eigenlijk
hetzelfde als de dynamo op je
fiets). Een land als Denemarken
haalt al meer dan tien procent
van haar stroom uit
windenergie. Ook in België zet
Electorale concrete stappen om
meer en meer windenergie te
produceren. Waterkracht Het
principe dat beweging omgezet wordt in stroom is ook van toepassing bij
deze primaire energie. Stromend water of water dat van grote hoogte naar
beneden valt, brengt een turbine in werking. Deze ronddraaiend turbine
wekt elektrische stroom op, doordat de turbine eigenlijk de dynamo is die
het spanningsveld opwekt.

Warmte

De warmte die door verbranding van steenkool of aardolie (klassieke
centrales) en aardgas in de verbrandingsketel vrijkomt, doet water
verdampen. De geproduceerde stoom gaat onder hoge druk en bij hoge
temperatuur naar een turbine. Door de draaiende beweging van de
turbine wordt de thermische energie omgezet in mechanische energie. De
mechanische energie wordt dan, net zoals bij de dynamo, omgezet in
elektriciteit. Aan de uitgang van de turbine wordt de stoom via een
condensor terug omgezet in water. Dat keert terug naar de
verwarmingsketel en de rondrit begint opnieuw.
Kerncentrales

Ook bij kernenergie wordt elektriciteit
gewonnen uit warmte, maar hier
gebruikt men uranium als brandstof. Het
voordeel is dat er veel meer energie kan
opgewekt worden per eenheid primaire
brandstof. Aan de andere kant is het niet
zo `leuk´ omdat zoiets een grote
investering is om de veiligheid dagelijks
te garanderen.

Zonnecellen

Tussen het voorcontact en het achtercontact zit een dun plaatje silicium,
het hart van de zonnecel. Het is slechts 0,2 tot 0,4 millimeter dik, en zo
bewerkt dat er aan de bovenkant een negatieve spanning kan ontstaan,
en aan de onderkant een positieve. Daartussen zit de scheidingslaag.
Onder invloed van het invallend licht
komt er in het silicium een proces op
gang waarbij paren van positieve (+) en
negatieve (-) ionen worden gevormd.
Door de scheidingslaag worden deze
paren gescheiden. Zo ontstaat er een
spanningsverschil tussen de bovenkant
en de onderkant van de zonnecel. Zodra
'min' (voorcontact) en 'plus'
(achtercontact) met elkaar worden verbonden via een verbruiker van
elektrische energie - BV. een lamp of een accu - komt er een elektrische
stroom tot stand. Voor en achtercontact leveren dus elektrische stroom
zoals de twee polen van een batterij. De negatieve deeltjes (elektronen)
lopen via het voorcontact naar een elektrisch apparaat om vervolgens
weer terug te komen via het achtercontact. In de zonnecel verenigen ze
zicht met de achtergebleven positieve deeltjes. Het licht vormt telkens
nieuwe koppels, die dan door de scheidingslaag worden gescheiden zodat
de elektrische kringloop verdergaat.