You are on page 1of 27

u

a
e
m
a
G
Damon

LENIA
Y
M
B

S
O
P
NI TWJ S
IE
M
Z
A
K

EDZENIU
J
TA KSI

M
Y
W
O
R
O ZD

Tytu oryginau: That Sugar Book


Przekad: Micha Gore
Redakcja: Katarzyna Lewkowicz-Siejka
Korekta: Ewa Micyk
Skad i amanie, adaptacja graficzna okadki:
Studio KARANDASZ
Ilustracje autorstwa Alice Oehr: str. 9, 21, 24, 30, 36, 51, 57, 62 (dolna), 69, 71, 72,
89, 90-91, 105, 107, 108, 111, 119, 120, 123, 125, 127, 129, 132, 133, 134, 136,
138, 147, 149, 150, 160, 230, 234.
Zdjcia firmy Shutterstock: str. 4, 10-11, 20, 22, 37, 40, 46, 48, 55, 61 (1), 67, 80, 81,
86-87, 92, 93, 94, 113, 114, 118, 130-131, 154, 157, 158-159, 231.
Zdjcia firmy Fotolia: 45, 52, 80, 81.
Fotosy filmowe firmy Madman Entertainment: str. 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23,
24 (lewy), 26, 28, 33, 34, 42, 45, 52, 55, 59, 61 (2-4), 62 (grny i rodkowy), 65, 66,
77, 79, 82, 84, 100, 102, 116, 121, 138 (grny), 141, 143, 145 (pierwszy z prawej),
148, 155, 228.
Zdjcia autorstwa Johna Lauriego: str. 10, 12 (dolne), 25, 27, 31, 39, 71, 86, 130,
144-145, 147, 152, 158, 162-227.
Zdjcia autorstwa Marieki Walsh: str. 96, 99.
Copyright 2015 by Pan Macmillan Australia Pty Limited
1 Market Street, Sydney, New South Wales, Australia 2000.
Text copyright 2014 by Damon Gameau
Photography copyright 2014 by John Laurie
Ilustrations copyright 2014 by Alice Oehr
Stills from That Sugar Film 2014 by Madman Entertainment

Copyright for the Polish edition 2016 by Wydawnictwo VARSOVIA


All rights to the Polish edition reserved.

Wszelkie prawa do wydania polskiego zastrzeone. Ksika ani adna


jej cz nie moe by przedrukowywana ani w jakikolwiek inny sposb
reprodukowana czy powielana mechanicznie, fotooptycznie,
zapisywana elektronicznie lub magnetycznie, ani odczytywana
w rodkach publicznego przekazu bez pisemnej zgody wydawcy.
W sprawie zezwole naley zwraca si do:
Wydawnictwo VARSOVIA
e-mail: biuro@varsovia.biz
www.varsovia.biz
ISBN: 978-83-61463-16-0

SPIS TRECI
przedmowa........................

EKSPERYMENT:
60 DNI NA
CUKRZE

NAUKA: O TYM,
JAK CUKIER MNIE
URZDZI

10

86

ecia

DOBRE WIECI:
O TYM, JAK
WRCIEM DO
ZDROWIA

z
tr

.....

warta
z
c

cz

.....

cz

uga
dr

rwsza

cz

pie

cz

wstp........................

130

...

PRZEPISY

229
bibliografia........................235
Indeks........................236
zakoczenie........................

158

....

PRZEDMOWA
DAVID GILLESPIE

Przed 10 laty pozbyem si 40 kilogramw dziki tylko jednej rzeczy:


przestaem je cukier. Postpiem tak, poniewa zbadania, zktrym si
wwczas zapoznawaem, niezbicie wynikao, e to wanie nadmierne spoycie
tej substancji byo przyczyn mojej otyoci. Pozbywszy si zbdnych
kilogramw, bynajmniej nie przestaem interesowa si tematem. Wkrtce
dowiedziaem si oinnych szkodliwych skutkach konsumpcji cukru.
Zgadza si, to przez cukier byem gruby. Ale to bya pestka przy innych
szkodach, ktre ta substancja wyrzdza wnaszych organizmach. Wyniki bada
byy jednoznaczne: cukier uszkadza zby, wycik jelit, wtrob, trzustk,
nerki iserce. Ale na tym nie koniec. Zbada coraz wyraniej wynikao, e moe
on szkodzi nie tylko zdrowiu fizycznemu, lecz take psychicznemu. Okazuje
si, e konsumpcja cukru, nawet odpowiedzialna (to wyraenie wymylone
przez przemys spoywczy, eby wzawoalowanej formie da nam przyzwolenie
na napychanie si do woli), moe by przyczyn wspczesnej epidemii stanw
lkowych idepresji.
Kiedy ja prbowaem zmieci si wdinsy omniejszym rozmiarze,
niezalenie ode mnie Damon zacz zdawa sobie spraw ztego, e bez cukru
stawa si lepszym czowiekiem. By, inadal jest, modym mczyzn wdobrej
formie, wic nie patrzy na t kwesti przez pryzmat walki znadwag.
By natomiast ciekaw, jak cukier wpywa na jego nastrj. Postanowi sprawdzi,
czy usunicie go zjadospisu przyniesie jakie efekty.
Damon wyrzuci cukier zdiety iniemal od razu zauway, e jego
samopoczucie stao si duo lepsze ni wczeniej. Ale czy to aby na pewno
wynikao zpozbycia si cukru zmenu? Amoe to tylko przypadek? Wtamtym
czasie dobrze mu si wiodo. By (iwci jest) wszczliwym zwizku, oczekiwa
narodzin dziecka, wpracy wszystko mu si ukadao. Jego kariera aktorska
rozkwitaa, ajego reyserski debiut okaza si sukcesem cho Damon nie by
zaliczany do grona faworytw, jego pierwszy film zwyciy na festiwalu
Tropfest 2011.
Na ile poprawa jego samopoczucia wynikaa ztego, e zredukowa spoycie
cukru do minimum? Amoe wynikaa ztego, e dobrze mu si wiodo wyciu
codziennym, azmiana wywieniu nie miaa nic do rzeczy? Co byo pierwsze
jajko czy kura?
Pewnego razu Damon usysza wradiu, jak opowiadaem ocukrze
iskutkach jego spoycia dla zdrowia czowieka. Skontaktowa si ze mn
izapyta, czy moglibymy si spotka. Nie jestem osob kreatywn znatury
iwyciu spotkaem niewielu zawodowych aktorw (waciwie to adnego,
no chyba e zaliczymy do nich politykw), ale Damonowi udao si mnie

c a y t e n c u k i e r

zaciekawi. Okazao si, e tryska energi isypie pomysami jak zrkawa.


Chcia dowiedzie si, czy to, e zrezygnowa zcukru, mogo by powodem
jego doskonaego samopoczucia. Ichcia si otym przekona, przeprowadzajc
eksperyment na sobie samym. Zamierza przez dwa miesice spoywa
codziennie tyle cukru, ile kadego dnia dostarcza organizmowi przecitny
Australijczyk, isprawdzi, jakie bd skutki. Przebieg eksperymentu zamierza
sfilmowa. No ichcia, aby film, ktry powstanie, zrobi due wraenie,
bez wzgldu na to, jakie bd kocowe wnioski.
Powiedziaem mu, e chyba brakuje mu pitej klepki. Jeli przynajmniej
poowa tego, czego dowiedziaem si na podstawie wynikw bada,
bya prawd, to wystawia swoje zdrowie na powane ryzyko. Odpowiedzia,
e zdu doz prawdopodobiestwa mam racj (co do ryzyka, nie co do jego
zdrowia umysowego!), ale czy jest lepszy sposb, eby sprawdzi, jak jest
naprawd? Ijeli miaem racj, to czy jest lepszy sposb, eby dowiedziay si
otym miliony ludzi? Jak si rycho przekonaem, jeli ten mody czowiek
ma jaki plan, to albo idzie si z nim rami w rami, albo lepiej zej mu zdrogi.
Postanowiem do niego doczy.
Damon podj ryzyko za nas wszystkich. Za ciebie, za twoje dzieci,
za tych, ktrzy s dla ciebie wani. Ijak wielu ludzi ciekawych wiata, nie
przejmowa si konsekwencjami. Atych nie dao si unikn. Dotkny one
zreszt nie tylko Damona, lecz take jego partnerk Zoe, wwczas ciarn
(jej nieustajce wsparcie dla ukochanego jest godne najwyszego podziwu).
Ksika, ktr trzymasz wrkach, to opowie oczowieku, ktry chcia
znale odpowied na nurtujce go pytanie, majc przy tym wiadomo,
e moe to pomc rwnie innym. Damon zaangaowa si wpeni wswoje
przedsiwzicie. Przy czym to, czego dowid wczasie rzeczywistym,
przed wczonymi kamerami, nigdy nie zostaoby naukowo usankcjonowane
(oczym go zreszt zawczasu ostrzegem). Ale dziki jego skrupulatnoci
iinteligencji masz podane czarno na biaym, jak szkodliwy moe by
awaciwie jak szkodliwy jest cukier. Wobliczu tak niezbitych,
namacalnych dowodw producenci ywnoci, sklepy spoywcze iludzie
ksztatujcy ywieniow polityk zdrowotn nie maj nic na swoj obron.
Damon (niezwyky zwyczajny facet!) ijego rodzina wiele mnie nauczyli.
Aprzy okazji zyskaem prawdziwego przyjaciela. To skromny, twardo
stpajcy po ziemi ibyskotliwy mody czowiek, ktry po prostu chce,
ebymy poznali prawd. Czym prdzej zabierz si do lektury
iprzygotuj si na zmian.
DAVID GILLESPIE JEST AUTOREM WIELU KSIEK, WTYM BESTSELLERW SWEET
POISON [,,SODKA TRUCIZNA] ISWEET POISON: QUIT PLAN
[,,SODKA TRUCIZNA: ODTRUTKA] POWICONYCH SZKODLIWOCI CUKRU.

p r z e d m o wa

wstp
Poza zmianami klimatu iroszadami wskadach boysbandw mao jest tematw
rwnie czsto poruszanych, dyskutowanych iroztrzsanych jak ywienie.
Poszukiwanie odpowiedzi na pytania zwizane zodywianiem, zwaszcza
winternecie, przypomina przedzieranie si przez nieprzenikniony gszcz,
wktrym przeplataj si niezrozumiae dla wikszoci badania naukowe,
dogmaty kulinarnych guru czy tony zjadliwych komentarzy. Iwkocu
nie wiadomo, czy chleb jest zdrowy, czy szkodliwy, ani czy to prawda,
e wprawdzie nabia szkodzi, ale maso jest dobre. No ico zt fet? Ado tego,
wtak zwanym midzyczasie, niektre pokarmy jak gdyby nigdy nic zyskay
opini superpokarmw.
Koniec kocw okazuje si, e wszyscy wok media, blogerzy jedzeniowi,
nasi znajomi maj swoje zdanie na temat tego, co powinno, aczego
nie powinno si je.
Wcaym tym zamieszaniu jest pewien produkt, ktry jedzeniowi paparazzi
sobie upodobali cukier.
Na przestrzeni ostatnich lat trbi si onim waciwie bez przerwy.
Nie ustaj spekulacje idywagacje na temat jego wpywu na nasze zdrowie.
Nie zaprztao to mojej uwagi do dnia, wktrym na tecie ciowym mojej lepszej
poowy ukazay si dwie niebieskie kreski. Wtedy waga tego zagadnienia nagle
zacza rosn wmoich oczach. Uznaem, e lepiej bdzie samemu wyrobi sobie
zdanie na temat cukru, ni bezrefleksyjnie zda si na to, co si mwi ipisze.
Mona czyta do woli na dany temat, ale na kocu zostaj nam wasne
dowiadczenia. Ata ksika jest omoich dowiadczeniach zcukrem.
Chc si nimi podzieli.

60 DNI, 40 YECZEK
Przez 60 dni testowaem na sobie diet bogat wcukier spoywaem
codziennie ilo cukru rwn 40 yeczkom. Ju sysz, jak krzyczycie:
zwariowae! Sk wtym, e wielu Australijczykw zjada wanie tyle cukru
kadego dnia. Amodzie jeszcze wicej.
Ztym e mj jadospis odrniaa od menu nastolatka pewna zasadnicza
kwestia. Ot skada si wycznie zproduktw uchodzcych za zdrowe
czyli takie, oktrych sdzi si, e zawieraj niewiele cukru lub nie maj go
wogle. Innymi sowy, musiaem pobiera swoj 40-yeczkow dzienn racj
cukru, nie sigajc po napoje bezalkoholowe, czekolad, lody czy inne sodycze.
Jadem takie rzeczy jak niskotuszczowe jogurty, patki niadaniowe, batoniki
zboowe, apiem soki czy napoje dla sportowcw. Wszystkie te produkty s
pene ukrytych cukrw.
Wtrakcie eksperymentu mj stan zdrowia by monitorowany przez zesp
lekarzy inaukowcw. Wyruszyem te wnapdzan cukrem eskapad
po Australii iStanach Zjednoczonych, ktr zarejestrowaem na potrzeby filmu
dokumentujcego mj eksperyment. Spotkaem kilka wspaniaych osb,
rozmawiaem zczoowymi ekspertami od cukru, obserwowaem, jak zmieniao

c a y t e n c u k i e r

si moje ciao istan mojego umysu, oraz dowiedziaem si otych biaych


drobinkach, oktrych tu mowa, wicej, ni si spodziewaem.
Ksika ta jest podzielona na cztery czci. Ci zwas, ktrzy lubi ciekawe
(albo kiepskie, wzalenoci od upodoba) historie, wpierwszej znajd opis
moich cukrowych wzlotw iupadkw. Cz druga to nauka, nauka
ijeszcze raz nauka; twarde fakty wtowarzystwie licznych obrazkw
eby wyjani iuwidoczni, co cukier zrobi zmoj psychik imoim ciaem.
Wczci trzeciej opisaem, jak pozbyem si cukru ze swojej diety.
Zawiera ona te troch prostych porad dla tych, ktrzy rwnie chcieliby
ograniczy jego spoycie iy zdrowiej. Cz czwarta zawiera szeroki wybr
przepisw, zktrych korzystaem podczas detoksu, jaki zaordynowaem
sobie po zakoczeniu eksperymentu.
Kiedy zaczynaem to przedsiwzicie, nie miaem pojcia, czego si
spodziewa. Niektre rzeczy, ktrych dowiedziaem si wtoku eksperymentu,
przeraziy mnie nie na arty. Ale wszystko to skonio mnie, by zmieni
swoje ycie, aco za tym idzie rwnie ycie mojego dziecka.
Chciabym, aby ta skromna ksika staa si zacht do takiej zmiany
rwnie dla ciebie, Czytelniku.

CUKIER NIE JEST ZEM WCIELONYM,


ALE UWOLNIENIE SI OD NIEGO SPRAWIA,
E YCIE STAJE SI PO PROSTU LEPSZE.
Kathleen DesMaisons,

AUTORKA KSIKI THE SUGAR ADDICTS TOTAL RECOVERY PROGRAM


[KURACJA ODWYKOWA DLA UZALENIONYCH OD CUKRU]

Ulubiony cel jedzeniowych paparazzich: cukier


9

wstp

cz

ierwsza
p

EKSPERYMENT:
60 DNI NA
CUKRZE

c a y t e n c u k i e r

12

ZAWARLIMY Z CUKREM FAUSTOWSKI PAKT.


TO KRTKOTRWAA KORZY UZYSKANA KOSZTEM
przewlekego nieszczcia.
DAVID WOLFE, DIETETYK

MOJA HISTORIA
Kiedy byem maym brzdcem, abyo to wlatach 70. ubiegego wieku,
wAustralii szalenie popularny by pewien napj porzeczkowy.
Wtelewizyjnych reklamach podkrelano, e zawiera duo witaminy C,
tak bardzo potrzebnej, eby dzieci rosy zdrowe isilne. Moja kochajca mama,
dajc wiar temu przekazowi ktry wspierao australijskie Stowarzyszenie
Matek Karmicych (Nursing Mothers Association) wlewaa go we mnie
niczym pyn chodniczy do rozgrzanego silnika. Czy napj ten rzeczywicie
zawiera jakie iloci witaminy C? Moliwe. Pewne jest natomiast to,
e zawiera koskie dawki cukru. Skoczyo si na tym, e majc zaledwie
cztery lata, wyldowaem udentysty, ktry za jednym zamachem pozbawi
mnie piciu mleczakw.
Wkrtce potem, niczym niezaspokojony mciciel, na scenie pojawiy si
moje zby stae. Wzrastay wciekle, jak gdyby te pragny zanurzy si
wlejcym si nadal wodospadzie napoju porzeczkowego. Wystrzeliy zmoich
dzise niczym dwie potne kry lodowe odrywajce si ztopniejcego
lodowca. Byem jednym ztych osobliwych dzieciakw, uktrych zby
stanowi owyrazie caej twarzy. Moi szkolni koledzy artowali, e wdomu
wywietlam sobie filmy na siekaczach, idopytywali si, czy Wrka Zbuszka
otrzymaa rent po tym, jak musiaa po nocy taszczy moje zbiska si
swoich kruchych skrzydeek.
Nie przejmowaem si drwinami zmoich kw, ktrych nie powstydziby
si mors. Przez kolejne 20 lat zrzadkimi przerwami na wizyty udentysty
paaszowaem rnego rodzaju akocie, a mi si uszy trzsy (rwnie
po nocach, korzystajc ztego, e jeli wierzy zoliwcom moje uzbienie
odbijao wiato niczym lampa odblaskowa). Wypijaem codziennie puszk
lub dwie coca-coli (szczeglnie lubiem waniliow), wafelki czekoladowe
zjadaem paczkami, wlewaem wsiebie jogurty pitne, nie aowaem cukru
na chrupki niadaniowe, pochaniaem niezliczone batoniki ze sklepiku
szkolnego. Nie mam oto alu do rodzicw.
13

60 DNI NA C UKRZE

To byy czasy, gdy na cenzurowanym by tuszcz, ana fali bya ywno


niskotuszczowa. Pocig wypeniony po brzegi cukrem mkn prosto przed
siebie, zjedajc zgrki na pazurki wprost na niczego niepodejrzewajcych,
czekajcych wdobrej wierze konsumentw.

nowy kierunek
W2002 roku miaem okazj bra udzia wpracach nad filmem The Tracker
wreyserii Rolfa de Heera, wktrym gra aborygeski aktor David Gulpilil,
jeden znaszych narodowych skarbw. Zostalimy przyjacimi, wic po
zakoczeniu zdj zaprosi mnie na dwa tygodnie do swojej rodzinnej
miejscowoci Ramingining wZiemi Arnhema (pnocna Australia).
Po dzi dzie nie byem wbardziej osobliwym miejscu, aprzecie to
wmoim kraju!
Podr t wypenio wiele przey, ktre uderzyy moj
dwudziestoparoletni wwczas wiadomo, przy czym dwa wspomnienia
szczeglnie gboko wryy mi si wpami: ciepo igocinno ludzi,
ktrych tam spotkaem, oraz to, e wlewali wsiebie ogromne iloci pewnego
powszechnie znanego napoju gazowanego wkolorze czarnym.
Widziaem na wasne oczy, jak aborygeskie kobiety wleway coca-col
do butelek, zktrych karmiy swoje niemowlta. Kiedy zapytaem, dlaczego
to robi, jedna ze starszych kobiet zaprowadzia mnie do jedynego sklepu
wmiejscowoci, wskazaa na plakat reklamowy, na ktrym dwie mode
rozpromienione modelki szeroko si umiechay, ipowiedziaa po prostu:
To sok szczcia!. Nigdy nie zapomn tej tak szczerej interpretacji.
Lata pyny i, jak to czsto bywa zmczyznami zbliajcymi si
do wieku, wktrym jest ju za pno, pewnego dnia spotyka si wspania
kobiet. Wygadzi ona pewne nierwnoci, okiezna rozbiegany wzrok,
wreszcie przypomni facetowi, e jest ju dorosy, ito od jakiego czasu.
Mnie takie spotkanie przytrafio si, kiedy miaem 32 lata. Moje ciao
imoje zachowanie wskazyway na wieloletnie naduywanie cukru.
Iwtedy wmoim yciu pojawia si Zoe, ktrej skra promieniaa na rwni
zjej osobowoci. Ona ju zrozumiaa, e to, co jemy, przekada si na to,
jak wygldamy, jak przeywamy ijak widzimy wiat.
Wpierwszych tygodniach znajomoci, ktre nadaj ksztat dalszym
stosunkom, mczyzna udaje, e interesuje si wieloma sprawami,
eby tym sposobem zyska przychylno kobiety. Ja udawaem, e uwielbiam
ogrkowe ijarmuowe koktajle, saatki zkomosy zjagodami goji czy jogurt
naturalny zborwkami. Ale mio naprawd czyni cuda.
Zczasem przyzwyczaiem si do nowego menu i co najwaniejsze poczuem
popraw samopoczucia. Koniec kocw doszedem do wniosku,
e naprawd to lubi. Wefekcie jadem coraz mniej przetworzonej ywnoci
bogatej wcukier. A pewnego dnia znajomy interesujcy si zdrowym stylem
ycia zasugerowa mi, ebym cakowicie wyeliminowa go zdiety.
Prawd powiedziawszy, kiedy otym pomylaem, zrobio mi si troch
nieswojo. Ale postanowiem sprbowa.

c a y t e n c u k i e r

14

Byem jednym z tych osobliwych dzieci,


u ktrych zby stanowi o wyrazie caej twarzy.

Moi szkolni koledzy miali si, e w domu


wywietlam sobie filmy na siekaczach.

15

60 DNI NA C UKRZE

JELI STATYSTYCZNA AUSTRALIJSKA


CZTEROOSOBOWA RODZINA MIAABY
ZA JEDNYM RAZEM KUPI W SKLEPIE
TYLE CUKRU, ILE ZJADA W CIGU
TYGODNIA, TO DO KOSZYKA MUSIAABY
WOY SZE KILOGRAMOWYCH TOREBEK.
TAK, SZE! I TAK TYDZIE PO TYGODNIU.
DAVID GILLESPIE, AUTOR KSIKI SWEET POISON
[,,SODKA TRUCIZNA]

c a y t e n c u k i e r

16

CUKIER PRECZ! PIERWSZE WRAENIA


Pierwsz rzecz, ktr odczuem, kiedy odstawiem cukier, by gd cukru.
Zrozumiaem, e mimo i znacznie ulepszyem swj jadospis, cukier nadal
wywiera na mnie przemony wpyw. Zaczem czyta etykietki na
opakowaniach ibyem zaskoczony, odkrywajc, e tak wiele pozornie
zdrowych produktw go zawiera. Dotaro do mnie, e kostka czekolady,
na ktr pozwalaem sobie kadego wieczoru, bya tylko wierzchokiem
gry lodowej zbudowanej zbiaych sodkich krysztakw.
Kiedy wyeliminowaem cukier zmenu, najbardziej zaskoczyo mnie to,
jak znaczco polepszyo si moje samopoczucie. Moje zmiany nastroju
wyranie zagodniay iprzestay przypomina rozpdzon kolejk grsk.
Czuem si lejszy ibardziej obecny wotaczajcej mnie rzeczywistoci.
No idaa osobie zna prno. Byem wwczas egocentrycznym modym
aktorem pielgnujcym mio wasn, tote ochoczo nurzaem si wrd
komplementw, ktre otrzymywaem na temat mojej promiennej karnacji,
byszczcych niebieskich oczu i, cytuj, tej iskry wobyciu. Moe to pytkie,
ale to wanie takie komplementy skoniy mnie do tego, eby definitywnie
uwolni si od sodkoci ida pierwszestwo zieleninie.
Par lat pniej mj film zdoby pierwsz nagrod na festiwalu krtkich
metraw Tropfest. Otworzya si przede mn moliwo nakrcenia filmu
penometraowego. Tak si zoyo, e wtym samym czasie przygotowywaem
przedstawienie na temat tego, jakie reperkusje dla zdrowej osoby miaby
miesiczny pobyt wszpitalu sprowadzajcy si do jedzenia wycznie
szpitalnych posikw, leenia wku, czytania kolorowych pisemek igapienia
si godzinami wtelewizor. Pewnego dnia jeden zmoich znajomych, Charlie,
opowiedzia mi ofruktozie ipojawiajcych si teoriach dotyczcych jej
szkodliwoci. Niedugo potem wysuchaem wradiu audycji Davida
Gillespieego, autora ksiek oywieniu, na temat szkodliwoci cukru. Wtedy
wmojej gowie zacz kiekowa pewien pomys. Krok po kroku
przedsiwzicie zaczo nabiera ksztatw. Znajomi inieznajomi podsuwali mi
pomysy isugestie. Zanim si zorientowaem, ponownie siedziaem nad misk
patkw niadaniowych hojnie posypanych cukrem. Zt rnic, e wczeniej
byem zpatkami sam na sam, ateraz towarzyszya mi ekipa filmowa, ktrej
zadaniem byo rejestrowanie kadego ruchu mojej uchwy.
17

60 DNI NA C UKRZE

CUKROWY SQUAD:
Dr Debbie Herbst, Dr Ken Sikaris, Sharon Johnston, David Gillespie
c a y t e n c u k i e r

18

CODZIENNIE ZJADAM MAY KAWAEK CZEKOLADY,


ALE ROZUMIEM, E SPOYWANIE JEJ W ZBYT
DUYCH ILOCIACH MA NEGATYWNE SKUTKI
DLA ZDROWIA.
PROF. BARRY POPKIN, UNIWERSYTET KAROLINY PNOCNEJ

(STANY ZJEDNOCZONE)

EKSPERYMENT
Pierwszy etap polega na stworzeniu zespou, ktry dawaby mi wskazwki
imonitorowa wszelkie zmiany wmoim ciele. Chodzio oto, eby: po pierwsze
postpowa prawidowo; po drugie nie umrze wtrakcie eksperymentu
(cho gdybym umar, to dopiero byby film!). Zaprosiem do wsppracy lekark
rodzinn (do kontrolowania mojego oglnego stanu zdrowia), dietetyczk
(eby dawaa mi wskazwki dotyczce doboru ywnoci), diagnost
(do badania mojej krwi), naukowca zajmujcego si badaniem sportowcw
(eby dokadnie kontrolowa moj mas ciaa, no ieby doda eksperymentowi
troch sportowego sznytu) oraz Davida Gillespieego, autora bestsellerowej
ksiki Sweet Poison [,,Sodka trucizna] (eby pomg mi odczytywa etykiety,
lepiej rozumie badania naukowe iebym zdoby troch szeroko pojtej
cukrowej ogady).
Przed rozpoczciem eksperymentu przez trzy lata nie dotykaem
nawet adnego produktu zprzetworzonym cukrem inie spoywaem alkoholu
ani kofeiny przez pi lat. Poza tym przyzwyczaiem si do wewntrznej
rwnowagi, spokoju ducha (amoe wrcz si od niego uzaleniem?
wanie wyobraziem sobie spotkanie zjakim dilerem wewntrznego
spokoju, wrodku nocy wjakiej dzielnicy, gdzie diabe mwi dobranoc).
Wszystkie badania przeprowadzone przed rozpoczciem eksperymentu
wykazay, e stan mojego zdrowia jest dobry. Dotyczyo to rwnie wtroby,
ktra przewanie najbardziej odczuwa skutki do swobodnego stylu ycia.
Zesp zgodnie uzna, e mj organizm wietnie nadaje si do przeprowadzenia
cukrowego eksperymentu, poniewa nie dotycz go adne czynniki,
ktre mogyby zaciemni wyniki, takie jak stosowanie kofeiny, przyjmowanie
lekw, korzystanie zsubstancji odurzajcych czy picie alkoholu
(gdyby przebadano mnie, kiedy miaem dwadziecia kilka lat,
wyniki byyby zgoa odmienne).
19

60 DNI NA C UKRZE

76 kg
84 cm

Poniewa przez minione niemal trzy lata spoywaem


niewiele cukru, a przez pi nie piem alkoholu,
moje ciao byo idealn mysz laboratoryjn
do przeprowadzenia eksperymentu,
ktry mia wykaza, jak nadmierna konsumpcja
cukru wpywa na organizm czowieka.

c a y t e n c u k i e r

20

Przez kolejne 60 dni moja dieta bya wywrcona do gry nogami.


Jadem mnstwo cukru, ado tego usunem zjadospisu duo zdrowych
tuszczw (zawartych wawokado, serze, produktach zkokosa itd.)1.
Wszyscy wzespole zniecierpliwoci (podszyt sadyzmem) czekali na to,
co si bdzie ze mn dziao. Naprawd nie wiedzielimy, czego si spodziewa.

WARTO DOWIEDZIE SI, Z CZEGO SKADAA SI MOJA DIETA


PRZED EKSPERYMENTEM. OTO PRZYKAD
(ZWR UWAG NA DOBROCZYNNY WPYW PEWNEJ DOBREJ
KOBIETY NA MOJE MENU):

nia da nie:
Trzy jajka sadzone lub jajecznica z trzech jaj
z awokado, szpinakiem i boczkiem (bez tostw)

Obia d:
Saatka z jarmuu lub saaty z papryk, pomidorem,
serem i tuczykiem

kolacja :
Stek woowy lub kurczak smaony na male
lub oleju kokosowym z du porcj zielonych warzyw

P RZEK SKI :
Orzechy lub migday
Hummus2 ze supkami z marchwi lub ogrka
Domowy pasztet ze supkami z marchwi
1
Za najzdrowsze tuszcze uznaje si tuszcze nienasycone, w ktre obfituje awokado. Ser jest rdem tuszczw
nasyconych, ktrych stosowanie powinno si ogranicza (Normy ywienia dla populacji polskiej nowelizacja pod
red. nauk. prof. Mirosawa Jarosza, Instytut ywnoci i ywienia) (przyp. red.). Patrz przyp. na str. 155.
2

Pasta z ciecierzycy popularna w kuchni arabskiej (przyp. red.).

21

60 DNI NA C UKRZE

REGUY
EKSPERYMENTU
Moje DZIENNE spoycie CUKRU ma wynosi
rwnowarto 40 YECZEK.

Musz to by cukry ukryte w ZDROWEJ ywnoci


i napojach, takich jak patki niadaniowe, batoniki
muesli czy soki. W moim eksperymentalnym menu
nie ma miejsca na NAPOJE SODZONE,
LODY, SODYCZE czy CZEKOLAD.

Cukier w mojej diecie ma mie posta SACHAROZY


i FRUKTOZY, czy to w formie naturalnej, czy jako
dodatek do ywnoci. Cho wglowodany zawarte
w takich pokarmach jak chleb to te cukry, nie bd
liczone (wicej informacji o rodzajach cukru
patrz str. 88-89).

Zawsze musz wybiera produkty NISKOTUSZCZOWE.


Konieczne utrzymanie DOTYCHCZASOWEJ
AKTYWNOCI FIZYCZNEJ: trzy kka biegiem
moj sta tras, podbieg w ogrodzie
dwa razy w tygodniu, 10 minut w domowej siowni.

c a y t e n c u k i e r

22

MOJA DOMOWA SIOWNIA


(Jej wyposaenie skada si
ze sztangi skleconej z dwch
20-litrowych kanistrw na wod
i sztachety od namiotu; wypasione
kluby fitness mog si schowa!)

23

60 DNI NA C UKRZE

MOJA DIETA

PRZED EKSPERYMENTEM

50%
TUSZCZW

26% BIAKA

24%
WGLOWODANW

Moje dzienne spoycie kalorii wynosio ok. 2300 (9600 kJ),


z czego ok. 50% pochodzio ze zdrowych tuszczw
(awokado, orzechy), 26% z biaka (jaja, miso, ryby),
a 24% z wglowodanw (wiee warzywa). Jak wida,
w mojej przedeksperymentalnej diecie nie byo
przetworzonych wglowodanw.

c a y t e n c u k i e r

24

jaja
hummus

pr

n
ia
d

boczek

ie
an

i
sk

awokado

domowy
pasztet
orzechy
makadamia

migdaly
herbata
zioowa

szpinak
borwki
JOGURT
PENOTUSTY

orzechy
wloskie
stek

OLEJ
KOKOSOWY

ryba
kurczak

maso

LICIE
SAATY

tuczyk
ser

k
25

60 DNI NA C UKRZE

d
ia
ob

ac
l
o

ja

jarmu

MOJA DIETA

W TRAKCIE EKSPERYMENTu

Wszyscy w zespole z niecierpliwoci


(podszyt sadyzmem) czekali na to,
co si bdzie ze mn dziao.

c a y t e n c u k i e r

26

n
ia
d

PATKI
NIADANIOWE
KAWA LATTE
ZE MIETANK
I YECZK CUKRU

NISKOTUSZCZOWY
MUFFIN

pr

ki

SOK
POMARACZOWY

BATONIK
MUESLI
NAPOJE
OWOCOWE
DLA
DZIECI

ie
an

s
k

SOK
JABKOWY
JOGURT
NISKOTUSZCZOWY

DEM

SUSZONE
OWOCE

SEZAMKI

TOST
OWOCOWY
OWSIANKA INSTANT Z DODATKIEM CUKRU

KURCZAK
NISKOTUSZCZOWY
MAJONEZ
MROONA HERBATA

ja

SOS TERIYAKI
(MIODOWO-SOJOWY)

ko
la

c
27

60 DNI NA C UKRZE

SOK
OWOCOWY

CHUTNEY
PIZZA
Z SOSEM BBQ

SOSY

ZUPA
POMIDOROWA

d
ia

FASOLKA
PO BRETOSKU

MAKARON

ob

RY

You might also like