BELGIË P.B.

GENT X BC 13132
VU Nathalie Van Lier Kammerstraat 19 9000 Gent

actuele tendensen / unieke concepten / fijne opdrachtgevers / interessante partners / gulle mecenassen / zotte dingen op internet / jongeren tussen 13 en 30 / verrassende locaties / ballonnen op straat / docenten / … Kan u ons helpen :) Neem contact op

voorbeelden 2006

Ladda zoekt…

de (LaNdeLIJke) PRoJeCtdaG LaNGVeRWaCHte ReLatIoNeLe LINdY HoP VoRMING daNSkoNtteSt
een ludieke danswedstrijd met 5 teams / coaches / jury / presentator / prijzen / dec 2006 / ism Cirq vzw, Danspunt, kc Vooruit en Stad Gent

RoodkaPJe deNktaNk
www.roodkapje.org

SPotteRSNaCHt
oldscool videoinstallatie / remix kunstwerk van Hannelore Simoens / Huis Van alijn / Eerste Gentse Museumnacht / nov 2006 www.spotters.be

projectdag relationele vorming voor Technisch Instituut HHarten, Ninove @ De Wereld van Kina / expo goede minnaars / okt 2006

participatie denktank ter ondersteuning van het artistieke beleid van Roodkapje Rotterdam / signaleren van ontwikkelingen in Kunst en (jongeren)cultuur

taLkIe WaLkIe
www.ladda.be/talkiewalkie

maandelijkse talkie rond jongeren(sub)culturen / dec 2006 / editie 8 / Bram Willems interviewt Eric Smout, Luc Van Acker,...

BetRedeN oP eIGeN RISICo
fotografe Debby Huysmans / fotoreeks ‘jong vlaamsche slaapkamers’ in opdracht van ladda www.debbyhuysmans.be

WooNzINNIG
www.woonzinnig.be

rondreizende expo / videoinstallatie / in opdracht van Preventieteam Bijzondere Jeugdbijstand Regio Oost-Vlaanderen / begeleid wonen / juli 2006

YUtUMItU
www.myspace.com/yutumitu

jongerenproject ism kc Vooruit / nov 2006 / meet’n greet met Mauro Pawlowski & overhandiging eigen impro-opnames

taLkIe WaLkIe [JoNGeReNSUBCULtUUR] 4 BeLIeVeRS/ NoN-BeLIeVeRS
Ladda bundelt nationaal en internationaal onderzoek naar hedendaagse betekenissen van het concept jongerensubcultuur. Uitgeverij ACCO, 2007, 159 blz, ISBN: 978-90-334-6435-5

talkie walkie boek lezingen bib ladda blogt

“Het stereotype beeld van een subcultuur kan dus niet meer naar voor geschoven worden. Jongeren switchen geregeld van subcultuur en combineren soms zelfs verschillende culturen. Die zap- en mixcultuur is echter niet zo oppervlakkig als ze op het eerste gezicht lijkt.”

“Gent was eind de jaren tachtig met muzieklabels R&S en MMI het epicentrum van de New Beat.”

“Een hedendaags beeld van de moeilijke zoektocht naar de betekenis van het concept ‘subcultuur’. Als we een subcultuur niet meer als één verhaal kunnen lezen, dan is het onmogelijk om er eenduidig over te zijn.”

LezINGeN

Lezingen over hedendaagse tendensen en fenomenen binnen jongerencultuur, subculturen, muziek scenes en online community’s.

INtRodUCtIe IN JoNGeReNCULtUUR
2u / +13 jaar / ¤ 145

WaNdeLING dooR GeNt

Ladda zoekt al gidsend naar sporen van jongerenculturen in het straatbeeld van Gent. affiches / cafés / platenzaken / hot spots / street art / verhalen van vroeger en nu 2u / +13 jaar / ¤ 145

Het eINde VaN SUBCULtUReN?
Een lezing over Ladda’s bevindingen uit het Talkie Walkie boek, de zoektocht naar hedendaagse betekenissen van ‘subcultuur’. 2u / +13 jaar / ¤ 145

“De roots van de popmuziek: Country’n Western / Blues / Rythm‘n Blues / R&R / passeren en verdwijnen / beat / hippie / funk / glitterrock / disco / reggae / middle of the road / Black ‘n ugly is beautiful / metal / breakbeats / bpm’s”

“Urban werd een verzamelnaam voor muziek met een zwarte oorsprong die dat stadsgevoel verwoordt.”

GeSCHIedeNIS VaN PoPMUzIek
2u / +13 jaar / ¤ 145 (meerdere avonden mogelijk)

URBaN CULtURe
Hiphop / R&B / Dancehall / Funk / Jazz 2u / +13 jaar / ¤ 145

BIB

collectie dvd’s, boeken, thesissen en artikels over jongeren(sub)culturen / hippies / gabbers / skate / open source / metal / hiphop / marketing / pop / hardcore / … Bezoek op afspraak.

WWW.Ladda.Be/BLadda Ladda BLoGt
minimal / gaming / pop / krakers / goths / streetart / rasta / hiphop / riot grrrls / indie rave / hardcore / krumping / nerdcore / documentaires

eigen maatwerk workshops

SPotteRS
www.spotters.be

Ladda geeft met het Gents jongerenmuseumproject “Spotters” de Gentse musea geregeld een eigen draai. De collecties zijn het vertrekpunt, eindpunt onbekend.

YUtUMItU
www.myspace.com/yutumitu

yutumitu is een project van Ladda vzw en kunstencentrum Vooruit te Gent voor jongeren tussen 15 en 18 jaar en laat je kennis maken met het brede aanbod van Vooruit. Doorheen het seizoen 2006/2007 staan voorstellingen, ontmoetingen met artiesten & sessies allerlei op het programma.

eLLeNtRIek

De Pianofabriek(Bxl) en Ladda organiseren sessies ellentriek met een kunstenaar en een “ellentrieker” als lesgevers. draden/ weerstanden / potmeters / batterijen / Do it Yourself tips & tricks / elektrische tandenborstel / helikopter / oud speelgoed / synthesizer / ...

BLoW tHe CItY
Balloon sending address: blow the city_Kammerstraat 19_9000 Gent_Belgium www.myspace.com/blowthecity

Please send us your personal designed balloons! No rules, just put something on it, whatever/however you like. Somewhere in the end of february we’ll blow our city! (Ghent.be) We’ll hang them in town over night and make people smile at sunrise! You could call this a street-art project if you like… Let’s blow the city!

_interactieve rondreizende vragendropbox voor JAC Gent _videoproject ‘Hier’ / Euregio Scheldemond _cultuur in Gent / projectdag BIMSEM Mechelen _Bling Bling / kroonjuwelen van de hiphop / Diamantmuseum Antwerpen _bijdrage aan URBAN Culture event in Deinze _ontdekkingsreizers / dienst kunsten stad Gent

LaddaLookS
www.myspace.com/lad_da

Please make me a new laddalook, Thanx to those who allready added new laddalooks! I still want more and still can’t draw...

PRoJeCteN

Ladda denkt mee en werkt projecten uit op aanvraag, 2007

aUdIoteCHNIek

basisopleiding in audiotechniek / mengtafel / eq / send-return / subgroepen / monitor / amplie 3-6 uur / +13 jaar / vanaf ¤ 195

BLoGS/CoMMUNItY/INteRNettooLS
inleiding in handige (gratis) internettools / opzetten van een blog / myspace pagina / profiel online / www 3-6 uur / + 10 jaar / vanaf ¤ 195

doCUMeNtaIReS + INLeIdING
interessante reportages / (muziek-)documentaires 2 uur / +12 jaar / vanaf ¤ 135

LaPkeS

Kapotte kleren oplappen met een lapke / Herstellen en recycleren Een workshop met Marie Lambert(www.marielambert.be) 2 uur / +13 jaar / ¤ vanaf 145

deeJaY

skills / vinyl / pitch / beatmix / scratch / crossfader / Technics / hip-hop / electro / trance / ... 2 uur / +13 jaar / ¤ 145

dIY/BadGeS

do it yourself / fanzines / merchandise / promo / hardcore / punk / badges / ... 2 uur / +13 jaar / ¤ 145

BeatBox

microfoon / lyrics / vocale percussie / hiphop / show / skills 2 uur / +13 jaar / ¤ 145

acrobatie / b-boys&girls / discipline / spinning / show / ... 2 uur / +13 jaar / ¤ 145

BReakdaNCe

GRaffItI

tag / legal / illegal / masterpiece / throw up / 2uur / +12 jaar / ¤ 145

SkateN
tags 2uur / +12 jaar / ¤ 145

beelden mixen / effecten / webcam / software / audioreactie 3-6 uur / +13 jaar / vanaf ¤ 195

opsomming van een aantal toekomstige projecten

VeeJaY

Ladda vzw Kammerstraat 19 9000 Gent Tel. 09–329 93 99 info@ladda.be www.ladda.be

CoNtaCt MedeWeRkeRS

_Secretariaat, info en reservaties / info@ladda.be _Projectcoördinatie / Jonas Nachtergaele / jonas@ladda.be _Verantwoordelijke inhoudelijke werking / Tom Palmaerts / tom@ladda.be _Algemene coördinatie / Van Lier Nathalie / nathalie@ladda.be

Wanneer u voor meer dan ¤ 500 aan workshops boekt (enkel honorarium) geniet u een korting van 5% op het honorariumbedrag van uw factuur.

RedUCtIe

_tot 10 dagen voor de aanvang van de activiteit: 50% van de begeleidingsprijs _tot 5 dagen voor de aanvang van de activiteit: 75 % van de begeleidingsprijs _bij annulatie ter plekke: het volledige honorarium en alle vervoerskosten _bij alle andere annulaties betaalt de aanvrager ¤ 25 administratiekosten

aNNULatIe

Als we een subcultuur niet meer als één verhaal kunnen lezen, dan is het onmogelijk om er eenduidig over te zijn.