You are on page 1of 42

Pierwszy Oglnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji oraz Przystanek Jezus 2012 r.

Pierwszy Oglnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji 28 - 31 lipca 2012 r.

XIII Oglnopolska Inicjatywa Ewangelizacyjna


Przystanek Jezus 28 lipca 5 sierpnia 2012 r.

Kostrzyn nad Odr, Diecezja Zielonogrsko Gorzowska


Strona 1 z 42

Pierwszy Oglnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji oraz Przystanek Jezus 2012 r.

Pierwszy Oglnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji 28 - 31 lipca 2012 r.


XIII Oglnopolska Inicjatywa Ewangelizacyjna
Przystanek Jezus 28 lipca 5 sierpnia 2012 r.
Kostrzyn nad Odr Diecezja Zielonogrsko - Gorzowska

Spis treci
Gocie I Kongresu Nowej Ewangelizacji oraz Przystanku Jezus ............................................... 3
Program .......................................................................................................................................................... 4
Sobota spotkanie z Ojcami Enrique i Antonello o koniecznoci ewangelizacji ............... 8
Sobota Homilia Arcybiskupa Rino Fisicella ................................................................................ 11
Niedziela Jutrznia kazanie Ojca Antonello............................................................................... 12
Niedziela konferencja abp Fisichella ......................................................................................... 13
Niedziela Eucharystia homilia bpa Rysia ................................................................................. 22
Poniedziaek Jutrznia kazanie O. Antonello ............................................................................ 23
Poniedziaek Eucharystia homilia abpa Andrzeja Dzigi .................................................. 24
Poniedziaek konferencja bp Czaja............................................................................................. 26
Poniedziaek naboestwo pokutne kazanie O. Enrique i Antonello ........................... 28
Wtorek Eucharystia Homilia bp. Dajczak ................................................................................ 30
Przesanie Pierwszego Oglnopolskiego Kongresu Nowej Ewangelizacji ......................... 31
roda Eucharystia homilia o. Enrique i o. Antonello ........................................................... 33
Czwartek Eucharystia homilia ks. Godnarskiego.................................................................. 35
Bp Regmunt: Jezus poprzez krzy otworzy nam now perspektyw ycia ..................... 37
Pitek Eucharystia homilia bpa Regmunta ............................................................................. 38
Sobota Eucharystia homilia o. Dariusz Drek................................................................... 39
Niedziela 5 sierpnia zakoczylimy Kongres i Przystanek Jezus ....................................... 41

Strona 2 z 42

Pierwszy Oglnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji oraz Przystanek Jezus 2012 r.

Gocie Pierwszego Oglnopolskiego Kongresu Nowej Ewangelizacji


oraz Przystanku Jezus
Na Kongres i Przystanek Jezus zostali zaproszeni:

Abp Rino Fisichella (Rzym) Przewodniczcy Papieskiej Rady do spraw Nowej


Ewangelizacji.

O. Henrique Porcu i o. Antonello Cadeddu (Sao Paolo) Inicjatorzy wsplnot


Przymierze Miosierdzia; charyzmatyczni ewangelizatorzy prowadzcy misj
pord najuboszych i zagubionych na pustyniach miast; gwni bohaterowie
filmu Duch re. L. Dokowicza i M. Bodasiskiego.

Abp Jzef Michalik Przewodniczcy Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup


metropolita przemyski.

Kard. Kazimierz Nycz arcybiskup metropolita warszawski.

Bp Edward Dajczak biskup diecezji koszalisko-koobrzeskiej, inicjator i


wieloletni rekolekcjonista Przystanku Jezus.

Bp Grzegorz Ry Przewodniczcy Zespou Konferencji Episkopatu Polski do


spraw Nowej Ewangelizacji.

Bp Andrzej Czaja biskup diecezji opolskiej.

Strona 3 z 42

Pierwszy Oglnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji oraz Przystanek Jezus 2012 r.

Program
Sobota 28 lipca
08.00 Rozpoczcie pracy biura Kongresu i Przystanku Jezus 2012.
09.00 Otwarcie kawiarenki kongresowo-przystankowej.
13.00 Obiad dla obecnych.
15.00-17.00 Adoracja Jezusa w Najwitszym Sakramencie (kaplica w kociele
parafialnym).
17.00 Kolacja dla uczestnikw Kongresu i Przystanku Jezus.
18.00 Zawizanie wsplnoty, przywitanie goci.
18.45 Koncert ewangelizacyjny zespou New Life`M wraz z ICON Orkiestra pod batut
Huberta Kowalskiego z Krakowa i modlitwa uwielbienia.
19.45-20.45 Konferencja rekolekcyjna 1. (o. Antonello i o. Henrique).
20.45 Przygotowanie do Eucharystii.
21.00 EUCHARYSTIA pod przewodnictwem i z homil abp. Rino Fisichella.
ok. 22.30 Zamknicie pierwszego dnia Kongresu i Przystanku Jezus.

Niedziela 29 lipca
07.00 Moliwo wypicia herbaty.
08.00 Jutrznia z konferencj rekolekcyjn 2. (o. Antonello i o. Henrique).
09.00 niadanie.
09.30-10.10 Konferencja prasowa z abp. Rino Fisichella (biuro prasowe Kongresu i PJ).
Sesja przedpoudniowa
10.00-10.15 piew i modlitwa uwielbienia.
10.15.-11.00 Konferencja Czym jest nowa ewangelizacja i co oznacza dla Kocioa
- Abp Rino Fisichella (Watykan).
11.00 Debata plenarna: Prba analizy sytuacji Kocioa w Polsce Bp Grzegorz Ry,
Andrzej Sionek, prof. Jan Grosfeld.
12.00 Przerwa
12.30 EUCHARYSTIA pod przewodnictwem i z homili bp Grzegorz Ry (Krakw)
Przewodniczcy Zespou Konferencji Episkopatu Polski do spraw Nowej Ewangelizacji.
14.00 Obiad i przerwa.
Sesja popoudniowa
15.45 piew i uwielbienie
16.00 Debata plenarna:
Gos socjologw: opisanie liczbami stanu Kocioa w Polsce ks. prof. Witold
Zdaniewicz, dr Tomasz ukowski, prof. Jacek Kurzpa.
Strona 4 z 42

Pierwszy Oglnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji oraz Przystanek Jezus 2012 r.

Gos pasterzy Kocioa: refleksja pastoralna nad opisem socjologw z poszukiwaniem


aplikacji do aktualnego stanu Kocioa w kontekcie Nowej Ewangelizacji kard.
Kazimierz Nycz, bp Wojciech Polak, bp Edward Dajczak.
17.30 Przerwa.
18.00 Gos ewangelizatorw cz. I.: Nowa Ewangelizacja w praktyce Wsplnot
Przymierza Miosierdzia praktyczny wymiar ewangelizacji. o. Antonello Cadeddu i o.
Henrique Porcu z Sao Paolo.
19.00 Kolacja dla uczestnikw
19.00 Koncert organowy p. Jana Mroczka (Krakw) dla mieszkacw Kostrzyna.
Sesja wieczorna
20.15 piew i uwielbienie.
20.30-22.00 Praca w grupach: opisanie poruszanych kwestii w odniesieniu do
dowiadczenia wsplnot parafialnych na poziomie lokalnym.

Poniedziaek 30 lipca
07.00 Moliwo wypicia herbaty.
08.00 Jutrznia z konferencj rekolekcyjn 3. (o. Antonello i o. Henrique).
09.00 niadanie.
09.30-10.10 Konferencja prasowa z Biskupami obecnymi na Kongresie (biuro prasowe
Kongresu i PJ).
Sesja przedpoudniowa
10.00-10.15 piew i modlitwa uwielbienia.
10.15.-11.45 Prezentacja prac w grupach i plenarne forum dyskusyjne z uczestnikami
Kongresu (wolny mikrofon).
11.45 Przerwa.
12.20 Przygotowanie do Eucharystii piew i uwielbienie.
12.30 EUCHARYSTIA pod przewodnictwem i z homili abp Andrzej Dziga (Szczecin)
Metropolita Archidiecezji Szczecisko Kamieskiej.
14.00 Obiad i przerwa.
Sesja popoudniowa
16.00 Przygotowanie do ewangelizacji bezporedniej, praca w grupach tematycznych.
18.45 Konferencja bp Andrzej Czaja
19.30 Kolacja.
Sesja wieczorna
20.45-22.30 Celebracja sakramentu Pokuty i Pojednania z konferencj rekolekcyjn 4.

Strona 5 z 42

Pierwszy Oglnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji oraz Przystanek Jezus 2012 r.

Wtorek 31 lipca
07.00 Moliwo wypicia herbaty.
08.00 Jutrznia z konferencj rekolekcyjn 5. (o. Antonello i o. Henrique).
09.00 niadanie.
Sesja przedpoudniowa
10.00-10.30 piew i modlitwa uwielbienia.
10.30 Prezentacja wybranych inicjatyw ewangelizacyjnych:
1. Ewangelizacja Miast 2012.
2. Ewangelizacyjne spywy kajakowe jako propozycja dla ojcw z dziemi.
3. Mobilna parafia jako propozycja nowoczesnego sposobu komunikacji wewntrz
parafialnej.
4. Kady tata czyta dzieciom jako kampania na rzecz uaktywnienia ojcw w
ewangelizacyjnym przekazie wiary.
5. Akademia Liderw Nowoczesnej Ewangelizacji.
6. Ewangelizacja parafii wiejskich.
7. Ewangelizacja nadmorska.
8. Ewangelizacja Bieszczad.
9. Muzyka w subie Nowej Ewangelizacji.
11.30 Podsumowanie Kongresu i przesanie kongresowe (bp Grzegorz Ry i Zesp
Konferencji Episkopatu Polski do spraw Nowej Ewangelizacji).
11.50 Przerwa.
12.20 Przygotowanie do Eucharystii i uwielbienie.
12.30 EUCHARYSTIA pod przewodnictwem i z homili bp Edward Dajczak (Koszalin)
Inicjator i wieloletni rekolekcjonista Przystanku Jezus, Biskup Diecezjalny Koszalisko
Koobrzeski.
Modlitwa o namaszczenie i bogosawiestwo z rozesaniem na ewangelizacj.
14.00 Obiad.
Sesja popoudniowa
16.00 Wyjcie na pole Przystanku Woodstock.
17.30 Instalacja i powicenie Krzya Przystanku Jezus na Przystanku Woodstock.
Wsplna modlitwa koronk do Boego Miosierdzia.
Rozpoczcie caodobowej adoracji Jezusa w Najwitszym Sakramencie i ewangelizacji.
Zamknicie I. Kongresu Nowej Ewangelizacji.
19.45 Wieczorynka.
20.00 Go PJ na PW. o. Antonello i o. Henrique ewangelizacyjny dialog z modymi na
podecie Przystanku Jezus.
21.00 Apel Jasnogrski.
21.15 piewozabawa.
22.30 Kino nocne. Ja jestem spotkanie z reyserem filmu Leszkiem Dokowiczem.
W dalszych dniach do 5 sierpnia obowizuje plan Przystanku Jezus 2012.
Strona 6 z 42

Pierwszy Oglnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji oraz Przystanek Jezus 2012 r.

roda 1 sierpnia i kolejne dni do 4 sierpnia wcznie.


07.00 Moliwo wypicia herbaty.
07.30 niadanie.
08.45 Uwielbienie poranne.
09.15 EUCHARYSTIA z jutrzni i konferencj rekolekcyjn.
10.45 Spotkanie z ksimi (czwartek klerykami; pitek siostrami zakonnymi)
Przystanku Jezus (bp Edward Dajczak).
10.45 Drugie niadanie
i wyjazd na PJ na PW ewangelizacja
12.00 Anio Paski pod Krzyem PJ na PW.
Eewangelizacja
15.00 Koronka do Boego Miosierdzia pod Krzyem PJ na PW.
Eewangelizacja
18.00 Raniec pod Krzyem PJ na PW.
18.30 Uwielbienie
19.45 Wieczorynka.
20.00 Go PJ na PW.
21.00 Apel Jasnogrski.
21.15 piewozabawa.
22.30 Kino nocne.

Niedziela 5 sierpnia
07.00 Moliwo wypicia herbaty.
07.30 niadanie.
08.45 Uwielbienie poranne.
10.00 Koncert muzyczny ewangelizacyjny w namiocie kongresowym
11.00 EUCHARYSTIA koczca XIII edycj Przystanku Jezus.
13.00 Obiad i rozjazd.

Strona 7 z 42

Pierwszy Oglnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji oraz Przystanek Jezus 2012 r.

Sobota spotkanie z Ojcami Enrique i Antonello o koniecznoci


ewangelizacji
Jestemy szczliwi, e moemy tutaj by. Przyjechalimy z Brazylii na to wspaniae
spotkanie. Chcemy oszale razem z Wami! I rwnie chcemy zaprosi wszystkich was na
wiatowy dzie modziey w Rio. jestecie wszyscy zaproszeni wszyscy do naszej
wsplnoty do domu ojca Antonello!
Mamy wsplnot z Brazylii, ktra pracuje z dziemi ulicy, z biednymi, z opuszczonymi.
Ale ponad wszystko naszym pragnieniem jest niesienie Sowa Boego do tych
wszystkich, ktrzy nie znaj mioci Boej. Polsk mamy za nasz drug ojczyzn,
poniewa nasza duchowo przyjmuje ca ask od w. siostry Faustyny i Jana Pawa II.
Musimy mwi o Jezusie, ktry jest ywy pord nas. wita Cecylia mczennica, ktra
zostaa cita, ona nawet w mierci chciaa powiedzie: Ja wierz w Boga ywego i, ja
wierz w Boga trzyosobowego w Trjcy witej Jedynego.
Mielimy takiego brata w naszej wsplnocie, ktry cae, krtkie ycie y z rakiem. Kiedy
umiera mwi: ojcze jestem szczliwy, e przeyem cae ycie chory. Ja mam pewno,
e zawsze czyniem wol ojca. Gdybym by zdrowy na ciele, ja mgbym straci zdrowie
duszy. Podczas choroby jego ciao wydzielao straszliw wo. Kiedy umar, jego ciao
zaczo pachnie zapachem r. Chrzecijanin mwi o Chrystusie zawsze, nawet po
mierci.
Musimy gosi Jezusa, ktry jest prawdziwym yciem wiata. W ewangelii Mateusza
czytamy, aby i na cay wiat i gosi ewangeli kadego stworzeni. Ten, kto jej uwierzy,
zostanie zbawiony, ten ktry nie uwierzy zostanie odrzucony. Bd temu goszeniu
towarzyszyy znaki, takie jak mwienie jzykami czy wyrzucanie demonw. Pan w taki
sam sposb nas posya. Dla nas to misja szczeglna. Id, ewangelizuj!
Czasami my czynimy wiele rzeczy i zapominamy o tym, co jest podstawowe, esencjalne.
Spjrz na
osob obok ciebie i powied: ty zostae wybrany, aby ewangelizowa, biada tobie jeli
nie bdziesz ewangelizowa! My przestajemy ewangelizowa, zapominamy, e
pierwszym przykazaniem Pana Zmartwychwstaego jest niesienie Sowa Boego. To
Sowa jest podne, proste.
Bg, ktry kocha jest ywy pord nad. Jezus zostawia dla nas szczegln
odpowiedzialno. Nasza rola to ewangelizowanie. Rola Jezusa to dokonywanie znakw
i cudw, ktre potwierdzaj nasze sowo. Jezus dziaaniami potwierdzi sowa
apostow. On, ktry chrzci Ducha w. jest ogniem! Kiedy uczniowie pytali Jezusa czy
jest mesjaszem, On im odpowiedzia: pjdcie i zobaczcie co si dzieje. To jest swoisty
dokument Jezusa. Jezus uzdrawia. Jezus zbawia, uwalnia, niesie sowo ycia dla
biednych. Teraz spjrz na osob, ktra jest obok ciebie i powiedz: Jezus ci kocha! Jezus
ci uzdrawia! Jezus chce przemieni Twoje ycie! Jezus kocha ci brzydkim, niskim
grubym, ale on mnie kocha takiego jakim jestem. Jego mio mnie przemienia!
Pewnego dnia gosilimy sowo w slumsach i powiedzielimy ludziom, aby otworzyli
swoje serca, gdy Jezus chce przemieni ich ycie. By tam mody czowiek uzaleniony
od narkotykw, ktry przypadkiem znalaz si na tej mszy. Otworzy serce i podczas
naoenia rk przez kapanw poczu ogie i ten ogie go przemieni. Nie potrzebowa
ju wicej narkotykw. Nie potrzebowa wicej alkoholu, papierosw czy prostytucji.
Strona 8 z 42

Pierwszy Oglnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji oraz Przystanek Jezus 2012 r.

My gosimy Bg dokonuje! On jest ywy i prosty. On jest tym, ktry czyni wszystko.
Pewna kobieta zostaa uzdrowiona z guza i jej lekarz chcia nas pozna. Pniej miaa
mie inn operacje, ale znw zostaa uzdrowiona i nie bya ju potrzebna. I to wszystko
wydarzyo si na mszy w momencie przechodzenia Jezusa przez ludzi. Jej lekarz nie
chrzecijanin chcia nas pozna. Ona mu odpowiedziaa: ty musisz pozna Boga w tych
ksiach.
Powiedz czowiekowi obok ciebie: jeli ty yjesz sowem Boym, ty staniesz si now
osob! Teraz powiedz od osoby: ty jeste brzydki bardzo! Ty jeste bezwstydnikiem! Ty
jeste przestpc!! Ale jeli ty yjesz sowem Boym, Ty stajesz si wspaniaym!
Wierzcie, wierzcie z caego serca! Jeli ty czytasz Sowo Boe, Bg bdzie zmienia twoje
ycie. Teraz powsta, po rk na ramieniu osoby, ktra jest po twojej prawej stronie:
mj panie, mj Boe, ja ciebie prosz aby ten Kongres by nowym znakiem tutaj w
Polsce, znakiem nowego ycia. My jestemy sabi. Panie Jezu, my jestemy po twojej
prawej i lewej stronie na krzyu. Czy eby teraz si dokonywao. Ten sam znak, ktry
si wydarzy 2 tysice lat temu sprawia, eby wypyna z twego najwitszego serca
krew i woda. My potrzebujemy tej nowej ewangelizacji, Twego Ducha witego! Przyjd
Duchu wity!!
wiadectwo Rafaa:
Nie znaem mojego ojca, gdy odszed od mamy gdy ta bya w ciy. Po mierci babci,
ktra wychowywaa mnie, zamieszkaem u cioci. Caa moja rodzina to wiadkowie
Jehowy. Najgorszym dniem dla mnie by Dzie Ojca, poniewa nie miaem Ojca, ktremu
mogem da prezent, ani takiego, ktrzy przyszed by po mnie do szkoy.
W pewien dzie Ojca przeczytaem sowa z ksigi Jeremiasza, gdzie Bg mwi: zanim
pocze si w onie swej matki- znaem Ci. I powiedziaem Jezusowi, e chc, aby
przyszed do mojego pokoju, abym mg da mu prezent. Ale on nie przyszed
mylaam zatem, e Bg mnie opuci. Jako nastolatek odkryem, e moja mama mieszka
na ulicy. Kiedy miaem 12 lata moja mama przysza mnie odnale. Zaczem pi,
wychodzi na imprezy, eksperymentowa z narkotykami, schodziem na dno. A do tego
kiedy pewnego dnia poszedem z przyjacielem do kocioa. Byem pijany pod wpywem
narkotykw. Kiedy rozpocza si Eucharystia ja nie rozumiaem nic z ego co si dzieje.
Pewien chopiec od ambony powiedzia tam tak: dzi jest dzie ojca i my modlimy si za
ojcw, ktrzy s tutaj i za tymi ktrych u nie ma. W pierwszym czytaniu usyszaem te
same sowa z Ksigi Jeremiasza. W tamtym momencie poczuem ogromn si wewntrz
mnie i upadem na kolana. Usyszaem gos: Rafaelu jeste moim synem! Zaczem
chodzi do kocioa na katechezy i mie problemy z moim ojczymem, ktry by
przeoonym kongregacji spirytystycznej w Brazylii. Kiedy przyszedem do kocioa
powiedziaem: Boe zmie sytuacj w moim domu. I tego dnia bya ewangelia, ktra
mwia: kochajcie waszych nieprzyjaci i czycie dobrze tym, ktrzy was nienawidz.
Gdy wrciem z kocioa, to w domu ojczym paka i prosi mnie o przebaczenie.
Pomodliem si nad nim, on upad na ziemi. Powiedzia, e widzia Jezusa, ca noc
rozmawialimy. Jaki czas pniej umar na atak serca tu po spowiedzi i modlitwie.
Potem poznaem Ojcw Antonello i Enrique. Postanowiem, e sam wyjd na
ewangelizacj na ulic. Poznaem czowieka, ktry szuka chopaka, ktrego mama miaa
na imi tak jak moja. Odkryem e ten mczyzna to mj ojciec. Kilka miesicy temu mj
ojciec umar, umar woajc mnie po imieniu. Chc wam powiedzie jedn rzecz,
szczeglnie ksiom: nie odrzucajcie tego pijanego, ktry przychodzi do waszego
Strona 9 z 42

Pierwszy Oglnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji oraz Przystanek Jezus 2012 r.

kocioa. Nie odrzucajcie ostatnich z waszych parafii. Ci, ktrzy s w ostatnich awkach
w Kociele pewnego dnia mog by na moim miejscu. Dwch zodziei zostao
umieszczonych po obu stronach Jezusa. Tych dwch zodziei to ja i ty. I Tych dwch
zodziei ma zawsze miejsce przy Jezusie. Nigdy o tym nie zapominajmy!

Strona 10 z 42

Pierwszy Oglnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji oraz Przystanek Jezus 2012 r.

Sobota Homilia Arcybiskupa Rino Fisicella


(Ewangelia o cudownym rozmnoeniu chleba)
Tutaj, dzi wieczorem powtarza si ta sama scena, ktra widzielimy w ewangelii. Jest
bardzo duo osb zgromadzonych wok Jezusa. On zwraca w ich stron swoje oczy, I
widzi, e czuj gd, gd Jego samego. Jezus pyta Filipa: jak moemy da jedzenie tym
wszystkim ludziom? A Filip po raz kolejny pokazuje nam, e tak waciwie nie zrozumia
Jezusa. Tylko wtedy, gdy jestemy zestrojeni z Jezusem, moemy zrobi to, co mamy
zrobi. Filip mwic o 200 denarach pokazuje nam, e zatrzyma si na rzeczywistoci
materialnej. Podobnie zreszt jak Andrzej. Ale daje te Jezusowi moliwo, by
zareagowa. Informuje Go o dostpnych chlebach i rybach. Kiedy jestemy wezwani, by
zanie ewangeli naszym braciom i siostrom, niesiemy wtedy nasz bied to, co
mamy: 5 chlebw i 2 ryby. Bierzemy t nasz bied i wkadamy w rce Jezusa. Z tak
ma iloci Jezus przemienia t ubog rzeczywisto i daje do jedzenia tumowi.
Mamy wielkie powoanie do tego, abymy gosili ewangeli wspczesnemu
czowiekowi. Cay czas s wane sowa z 1 Listu w. Pawa do Koryntian, e jestemy
silni tylko gupstwem krzya. To, co dla wiata jest mdroci, dla Boga jest gupstwem,
To, co dla wiata jest monoci, jest saboci dla Boga. Ale to, co jest saboci u
czowieka, w rkach Boga przemienia si w moc. Wspczeni ludzie szukaj pewnoci,
dowodu ktre rodz si na gruncie nauki. My natomiast przychodzimy z tym jednym
wezwaniem, e oto ten ktry umar prawdziwie zmartwychwsta.
Nie wierz w to, e wasi wspczeni bracia i siostry zrozumieli to wielkie wyzwanie,
ktre jest przed chrzecijastwem. Bez Jezusa ycie nie ma sensu. Bez Jezusa czeka si
tylko na pitek wieczr, aby si tylko zabawi i potem by od poniedziaku wrci do
ycia, ktre nie ma sensu. Prawdziwe i pene ycie nie moe by tylko oczekiwaniem na
pitkowy wieczr, aby si zabawi. Mamy potrzeb znalezienia sensu, dla tego co
robimy. Byleby ta potrzeba pochodzia z naszej wolnej woli.
Musimy mie pene zaufanie, e nawet z nasz bied Bg przemienia dzisiaj wiat. On da
nam swojego Ducha, abymy szli peni mdroci Ducha do tego wiata.
W tych dniach bdziecie uczestniczy w dziele nowej ewangelizacji. Nie liczymy na nas
samych, musimy by przekonani, e to Duch poprzedza nasze dzieo nowej ewangelizacji
i On ju przed nami tu przyby. To On nam towarzyszy i mwi, jakich sw powinnimy
uywa. Kiedy pjdziemy do tych ludzi, to Duch wity bdzie nam podpowiada i
mwi co im mamy mwi. Powinnimy by jak Maryja, by potrafi w kadej chwili
ewangelizacji powiedzie: niech si stanie ze mn to, czego Ty chcesz.
Wracamy na chwil do wielkiego tematu Eucharystii. Mwi o tym wity Pawe w licie
do Efezjan, e jestemy jednym ciaem i mamy tylko jedno powoanie, ktrym jest
goszenie Ewangelii. A to powoanie wypywa z chrztu, ktrzy przyjlimy oraz z
Eucharystii, ktr przyjmujemy. To daje nam jedno w nadziei i moliwo wyruszenia
ku przyszoci. Musimy zaufa tej sile, ktr otrzymujemy w Eucharystii wtedy Bg
przemienia kadego z nas w siebie samego.

Strona 11 z 42

Pierwszy Oglnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji oraz Przystanek Jezus 2012 r.

Niedziela Jutrznia kazanie Ojca Antonello


Widzimy Sowo Boe, ktrym si yje i ktrego podsumowaniem s znaki. Dzi chcemy
zrobi krok dalej, eby mc pniej kroczy i ewangelizowa w tych dniach. W ksidze
Rodzaju widzimy ziemi, ktra na pocztku jest bezadem, pustkowiem bez ycia. Ja
wiem, e wy znacie takich modych ludzi, ktrzy yj takim nieszczliwym, pustym i
bezadnym yciem np. przez narkotyki. S w bezadzie, na pustyni. My spotkalimy
Jezusa Zbawiciela. I z drugiej strony s nasi przyjaciele, ktrych znamy od urodzenia i
yj w zupenie inny sposb. Jestemy tu dzi, by ewangelizowa a z drugiej strony
mamy Woodstock.
Musimy by uwani, poniewa spoeczestwo dzisiaj prbuje nas zniechci, zniszczy.
Prbuje nam da tylko smutek. W dokumentach przygotowujcych najbliszy synod
wida ogromne pragnienie nowej ewangelizacji. Dzi czytamy w Ksidze Rodzaju: Duch
Boy unosi si nad wodami. My powinnimy wierzy, e Duch Boy unosi si tutaj. Jest
ponad nami, blisko. Duch Boy On jest tym, ktry daje impuls. On pozwala przemieni
rzeczywisto smutku w rado. Wy wychodzc, aby ewangelizowa powinnicie si
mie swoisty parali umiechu. Powiedz do osoby, ktra jest obok ciebie: Ja si nie boj!
Ja nie jestem smutny! To jest prawda, e ziemia jest bezadem, bez wody, smutna. Ale my
powinnimy by drzwiami wiata dla tego Ducha, ktry si unosi!
Niedawno w Rio de Janeiro zrobilimy misje w dwch ogromnych miejscach, gdzie w
przyszym roku przyjedzie papie. Nasi misjonarze gosili Sowo Boe, w namiocie bya
adoracja najwieszego sakramentu. Modlilimy si tam nad jednym czowiekiem, ktry
potrzebowa pracy. By bardzo smutny, poprosi o modlitw. W czasie, gdy si
modlilimy zadzwoni telefon z pozycj pracy. Tego czowieka przepenia rado!
Zupenie zmienia si jego twarz. Wy te bdziecie nie rado smutnym ludziom!
Modlilimy si te nad pewnym gangsterem, ktry w czasie modlitwy mia spoczynek w
Duchu witym. Kiedy powsta pyta o mczyzn w biaej szacie, ktry mwi do niego:
kocham ci! Powiedzielimy mu, ze to Jezus zadziaa w jego yciu. On dowiadczy Boga.
Ziemia moe by pustkowiem, smutna ale Duch wity unosi si nad ni! Zapytaj osoby,
ktra jest obok Ciebie: Ty wierzysz w to? TAK!
Powiedz do osoby obok ciebie: dlatego masz tak brzydk twarz? A teraz powiedz: Ty
jeste wspaniaoci w oczach Boga! Powiedz: ja jestem cudowny w oczach Boga! Wy
dowiadczycie tej wspaniaoci. Wobec smutku waszych przyjaci macie wyj z wasz
radoci, pewnoci Ducha witego, szczciem, ktre z tej pewnoci wynika. To
naprawd przemieni ycie ludzi!
Bylimy na rekolekcjach dla kapanw w Koszalinie. Duch wity zacz si unosi nad
ich gowami i przemienia. Widzielimy jego realne dziaanie!
Ziemia moe by bez ycia. Koci moe by bez ycia. Ale Duch Was przyprowadzi
tutaj, aby tchn w was ycie nowe, Jego rado. Idcie i odnawiajcie wszystko! ycie
rodzi si, ycie wypywa poprzez was. Ogie, ktry si rozwija to wy, ktrzy pozwalacie
na dziaanie Ducha!

Strona 12 z 42

Pierwszy Oglnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji oraz Przystanek Jezus 2012 r.

Niedziela konferencja abp Fisichella


Czym jest nowa ewangelizacja i co oznacza ona dla Kocioa
Kostrzyn nad Odr, 29 lipca 2012 r.
Nowa ewangelizacja jest wyzwaniem. Wicej, jest wielkim wyzwaniem podejmowanym
przez Koci, aby na nowo dowiadczy obecnoci Zmartwychwstaego Chrystusa,
ktry prowadzi go poprzez dzieje. Moglibymy znale wiele rnych definicji nowej
ewangelizacji. Jednak ju w 1976 roku Pawe VI mwi: adna niepena i niedoskonaa
definicja nie moe zadouczyni bogatej, wielostronnej i dynamicznej rzeczywistoci,
jak jest ewangelizacja, eby nie zaistniao rwnoczenie niebezpieczestwo osabienia
jej sensu lub nawet znieksztacenia. W aden bowiem sposb nie mona jej poj bez
uwzgldnienia w jednym wejrzeniu wszystkich koniecznych jej czynnikw. (EN 17) I
dalej stwierdza z moc, aby unikn jakichkolwiek niejasnoci: Nie ma prawdziwej
ewangelizacji bez goszenia imienia i nauki, ycia i obietnic, Krlestwa i tajemnicy Jezusa
Nazareskiego, Syna Boego. (EN 22) Trosk Pawa VI o to, by ewangelizacja bya
prawdziwie nowa, odnajdujemy jednak wyranie w nastpujcym fragmencie: Problem
tego, jak ewangelizowa pozostaje stale aktualny, bo sposoby ewangelizowania
zmieniaj si w zalenoci od okolicznoci czasu, miejsca i kultury ludzi. Te rnice
domagaj si od nas ich odkrycia i przystosowania. Przede wszystkim na nas, Pasterzach
Kocioa, ciy obowizek odwanego, mdrego i wiernego wzgldem treci zawartej w
ewangelizacji szukania nowych sposobw, jak najbardziej przydatnych i skutecznych w
niesieniu ludziom wspczesnym ewangelicznej nowiny. (EN 40) W tej Adhortacji
apostolskiej odnajdujemy wane punkty, ktre s nadal fundamentalnymi treciami dla
nowej ewangelizacji dzisiaj: liturgia, pierwszestwo wiadectwa, konieczno
wykorzystywania nowych rodkw przekazu, pobono ludowa, sowem aktualno
Evangelii Nuntiandi, jako pierwszej refleksji Magisterium w kilka lat po soborze,
pozostaje nadal jako cige wyzwanie.
Od czasu swojej homilii w Nowej Hucie, w czerwcu 1979 roku, gdzie po raz pierwszy
uy terminu nowa ewangelizacja, Jan Pawe II przez 26 lat uczy nas, jak wane jest
zrozumienie znaczenia nowego zapau, nowych metod oraz nowych rodkw
wyrazu. Wreszcie, Benedykt XVI postanowi podj to wyzwanie w sposb konkretny i
powoa do ycia Papiesk Rad ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji po to, aby udzieli
waciwych odpowiedzi, aby cay Koci, odradzajc si w mocy Ducha witego,
zwrci si do wspczesnego wiata z nowym zapaem misyjnym, by krzewi now
ewangelizacj. (US)
Wydaje si jednak rzecz wan, aby ju na pocztku naszych rozwaa zauway,
e Koci nie idzie drog nowej ewangelizacji sprowokowany do tego silnie obecnym
sekularyzmem, ale nade wszystko dlatego, e chce by posuszny i wierny sowu Pana
Jezusa, ktry nakaza mu i na cay wiat i gosi Jego Ewangeli wszelkiemu
stworzeniu (Mk 16, 15).
W tej prostej myli zawiera si projekt na najblisze dziesiciolecia, w ktrym musimy
pokaza, e jestemy w stanie w peni zrozumie, jak wielka odpowiedzialno spoczywa
na Kociele Chrystusowym w tym szczeglnym momencie historycznym. Koci istnieje
po to, by w kadym czasie nie Ewangeli kademu czowiekowi, niezalenie od
Strona 13 z 42

Pierwszy Oglnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji oraz Przystanek Jezus 2012 r.

miejsca. Przykazanie Jezusa jest tak przejrzyste, e nie dopuszcza adnego rodzaju
niezrozumienia, ani adnego alibi. Ci, ktrzy wierz Jego sowu, s posani na drogi
wiata, aby gosi, e obietnica zbawienia staa si rzeczywistoci. Goszenie musi by
poczone z takim stylem ycia, ktry pozwoli na rozpoznanie uczniw Pana,
gdziekolwiek si znajd. Tak dugo, jak sercem chrzecijastwa pozostanie Jezus
Chrystus, spotkanie z Nim bdzie zawsze wstrzsem, ktry pozwoli na pene
zrozumienie treci tego, co si gosi. Droga nowej ewangelizacji jest wyznaczona, my
jestemy wezwani do tego, aby odnowi goszenie Jezusa Chrystusa, tajemnicy Jego
mierci i zmartwychwstania, aby na nowo wzbudzi wiar w Niego poprzez przemian
ycia. Gdyby nasze oczy byy w stanie wejrze gboko w wydarzenia, ktre naznaczaj
ycie wspczesnego nam czowieka, atwo byoby nam zobaczy, jak bardzo podatny
jest to teren na goszenie tego przesania. Powinnimy w istocie prowokowa
do refleksji nad sensem ycia i mierci, sensem ycia po mierci; wok tych kwestii,
ktre naznaczaj egzystencj i okrelaj tosamo kadego, nie moe zabrakn Jezusa
Chrystusa. Jeli przesanie goszone w nowej ewangelizacji nie bdzie zawierao
czynnika tajemnicy, w ktr spowite jest ycie, i ktra wcza nas w nieskoczon
tajemnic boskoci Jezusa Chrystusa, nie bdzie miao skutecznoci niezbdnej do tego,
aby wymaga odpowiedzi wiary.
Z korzyci dla naszej refleksji byoby moe przywoanie sw apostoa Pawa: Jak wic
przejlicie nauk o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak w Nim postpujcie: zapucie w
Niego korzenie i na Nim dalej si budujcie, i umacniajcie w wierze, jak was nauczono,
peni wdzicznoci. Baczcie, aby kto was nie zagarn w niewol przez t filozofi bdc
czczym oszustwem, opart na ludzkiej tylko tradycji, na ywioach wiata, a nie na
Chrystusie. (Kol 2, 6-8). Kondycja wsplnoty chrzecijaskiej w dniu dzisiejszym nie
rni si znaczco od tej, ktra bya udziaem pierwszych uczniw w Kolosach. W
odrnieniu od chrzecijan nalecych do innych wsplnot, ycie i postpowanie tych
wierzcych nie daway Pawowi adnych powodw do napominania, wrcz przeciwnie.
Wedug wiadomoci, ktre do niego dochodz, zasuguj oni na pochwa tak ze
wzgldu na wyznawan wiar w Jezusa Chrystusa, jak i na wiadectwo mioci; zarwno
jedno, jak i drugie, wypeniaj ich myli i s podpor nadziei, co moemy dostrzec w
sowach z pocztku listu: Dziki czynimy Bogu, Ojcu Pana naszego Jezusa Chrystusa,
zawsze, ilekro modlimy si za was odkd usyszelimy o waszej wierze w Chrystusie
Jezusie o o waszej mioci, jak ywicie dla wszystkich witych z powodu nadziei
[nagrody] odoonej dla was w niebie. (Kol 1, 3-5). Troska apostoa jest jednake
skierowana w stron kontekstu kulturowego, w ktrym yj wierzcy. Obawia si on, e
mogliby da si atwo zwie nowym doktrynom, filozofiom obcym jego nauce
oraz faszywym ideom, mogcym prowadzi do pewnej formy synkretyzmu, ktry
zniweczyby nowo Ewangelii. Chrzecijanie s zaproszeni zatem do tego, aby umieli
odrni prawd od faszu, rozezna midzy tym, co przynosi owoc, a tym, co
bezowocne i ulotne. Interesujce, e Pawe przypomina Kolosanom w pierwszym
rzdzie o ich wyznaniu wiary. Zosta im ogoszony Chrystus, oni usyszeli Jego sowo,
przyjli ewangeli i nawrcili si. Na tej drodze zbudowali swoje ycie postpujc tak,
aby mona w nich rozpozna uczniw Pana. Wsplnota musi jednak trwa z ca moc w
przesaniu ogoszonym jej przez apostoa, bez adnych odstpstw. Sowem,
przekazywanie wiary jest czynnikiem determinujcym, bowiem ona ma znaczenie
decydujce dla zachowania wiernoci goszonej ewangelii, jak rwnie dla yczliwego
przyjcia przez tych, ktrzy poznaj wiar. Cztery wyraenia, ktrych uywa Pawe, s
szczeglnie interesujce i pozostaj imperatywami take dla nas: postpujcie w Panu,
umacniajcie si w wierze, [bdcie] peni wdzicznoci, baczcie, aby nikt was nie
Strona 14 z 42

Pierwszy Oglnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji oraz Przystanek Jezus 2012 r.

zwid. Niewzruszono skay, na ktrej mamy budowa chrzecijask egzystencj,


nie stoi w sprzecznoci z drog, do ktrej pokonywania jestemy wci wzywani, w celu
coraz gbszego wejcia w tajemnic. Sadzenie i wzrost s zreszt przyczyn i skutkiem i
tylko w ten sposb moliwe jest budowanie wsplnoty z coraz to nowymi uczniami.
Podobnie, owa niewzruszono jest umacniana nauczaniem, ktre jest dane
chrzecijanom, aby nie dawali si ponosi najrniejszym wizjom ycia. Przypominanie
o zachowaniu uwagi, bacznoci, aby nikt nie znalaz si w puapce, jest prawdziw
trosk dla apostoa nie tylko po to, aby jego posuga nie posza na marne, ale przede
wszystkim po to, by chrzecijanie nie wpadli po raz kolejny w poczucie braku sensu
ycia. Dzikczynienie, wreszcie, pozwala nam dostrzec, w jakim stopniu modlitwa jest
dla wsplnoty chrzecijaskiej miejscem o gbokim i nie dajcym si niczym zastpi
znaczeniu. Nie chodzi jedynie o oddawanie dzikczynienia Panu w hymnach i piewach
waciwych modlitwie, ale o sprawowanie momentu liturgicznego z caym bogactwem,
nalenym w zamian za otrzymany dar wiary. Jednym sowem, aposto po raz kolejny
stawia wierzcych w obliczu peni ycia w wierze, ktra znajduje swj wyraz w jej
wyznawaniu, w modlitwie i w wiadectwie.
Oczywicie, nie moemy nie dostrzega, e i dzisiaj mamy do czynienia z wieloma
doktrynalnymi zawieruchami, ktre wprowadziy, i nadal wprowadzaj zamt.
Wielkim problemem jest zewiecczenie, ktre zmienio nasze spoeczestwo, nasz
kultur, a co za tym idzie, nasz sposb mylenia i nasze postpowanie. Istniej pewne
stwierdzenia, o ktrych warto nie zapomina, by mc bezporednio odczyta sens
kontekstu kulturowego, w ktrym si znajdujemy. Dwa stwierdzenia mog tu pomc.
Pierwsze, autorstwa filozofa Martina Heideggera: Czas nocy wiata jest marnym
czasem, gdy marnieje coraz bardziej. Zmarnia a tak, e nie potrafi ju rozpozna, i
brak Boga jest wanie brakiem. Drugie, to prowokujce zdanie autorstwa jednego z
najbardziej podnych mylicieli dziewitnastego wieku, Dostojewskiego: Sedno
problemu jest nastpujce: czy czowiek kulturalny, Europejczyk naszych czasw, moe
jeszcze wierzy w bstwo Jezusa Chrystusa, Syna Boego? Gdy w gruncie rzeczy caa
wiara na tym polega.
Papie Benedykt XVI, w trakcie swojej zeszorocznej wizyty w Niemczech, da nam
pewne wskazwki, jak odpowiedzie na te pytania: Nieobecno Boga w naszym
spoeczestwie staje si coraz bardziej uciliwa, historia Jego objawienia, o ktrym
mwi nam Pismo, zdaje si by umieszczona w coraz bardziej oddalajcej si
przeszoci. Czy naley moe podda si presji sekularyzacji, sta si nowoczesnymi
przez rozwadnianie wiary? Oczywicie, wiara winna by na nowo przemylana i przede
wszystkim przeywana dzisiaj po nowemu, aby staa si teraniejszoci. Nie pomoe
jednak rozcieczenie wiary, lecz jedynie przeywanie jej cakowicie w naszym dniu
dzisiejszym Nie wybawi nas taktyka, nie uratuje ona chrzecijastwa, lecz wiara
przemylana i przeywana na nowo, dziki ktrej Chrystus, a wraz z Nim yjcy Bg,
wejdzie w ten nasz wiat. (23 wrzenia 2011). I, na koniec, zadaje pytanie: Na nowo
pojawia si w centrum debat pytanie: czym jest reforma Kocioa? Jak si odbywa? Jakie
s jej drogi i cele? Nie tylko ludzie wierzcy, ale take osoby spoza ich krgu
z niepokojem obserwuj, jak osoby regularnie uczszczajce do kocioa staj si coraz
starsze a ich liczba nieustannie si zmniejsza, zastj w powoaniach do kapastwa,
narastanie sceptycyzmu i niedowierzania. Co wic powinnimy robi? Jest na ten temat
wiele niekoczcych si dyskusji, co zrobi, eby odwrci t tendencj. Oczywicie,
trzeba zrobi wiele rzeczy. Ale samo ich robienie nie rozwizuje problemu. Rdzeniem
kryzysu Kocioa w Europie jest kryzys wiary. Jeeli nie znajdziemy na odpowiedzi,
Strona 15 z 42

Pierwszy Oglnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji oraz Przystanek Jezus 2012 r.

jeeli wiara nie nabierze na nowo ywotnoci, stajc si gbokim przekonaniem i


rzeczywist si dziki spotkaniu z Jezusem Chrystusem, wszelkie inne reformy
pozostan nieskuteczne. (yczenia na Boe Narodzenie dla Kurii Rzymskiej, 22 grudnia
2011).
Nowi Ewangelizatorzy
Nie mona realizowa nowej ewangelizacji bez nowych ewangelizatorw. W licie
witego Pawa do Rzymian jest napisane: Albowiem kady, kto wezwie imienia
Paskiego, bdzie zbawiony. Jake maj jednak wzywa Tego, w ktrego wczeniej nie
uwierzyli? Jake mieliby uwierzy, gdyby o Nim nie usyszeli? A jake mieliby usysze,
gdyby nikt im Go nie gosi? I jake mogliby im gosi, jeliby nie zostali posani? Jak to
jest napisane: Jak pikne stopy tych, ktrzy zwiastuj dobr nowin! (Rz 10, 13-15). Jak
wida, myl apostoa stawia na pierwszym miejscu relacj pomidzy wzywaniem Pana,
wiar w Niego, a byciem posanym, by Go gosi tak, aby wszyscy mogli uwierzy.
Fundamentem tej misji jest powoanie, od momentu wezwania imienia Pana a po misj,
poniewa uznaje Jezusa jako Pana wszystkiego i wszystkich. Bycie ewangelizatorem
zatem to powoanie do tego, aby wszyscy mogli usysze Ewangeli Jezusa, uwierzy w
Niego i wzywa Jego imienia. Powoanie to rodzi si w dniu chrztu i wzywa kadego
wierzcego w Chrystusa do tego, aby sta si wiarygodnym nosicielem dobrej nowiny
zawartej w Jego nauczaniu. Posanie jest zatem nierozerwalnie zwizane z powoaniem
chrzcielnym, powoanie to oznacza dla kadego chrzecijanina konieczno wzicia na
siebie osobistej odpowiedzialnoci, bez moliwoci oddania jej komu innemu. Nie mona
powierzy komu innemu goszenia ewangelii, wrcz przeciwnie, wymaga ono od
kadego wierzcego wiadomoci, e jest on nosicielem Chrystusa gdziekolwiek by si
nie uda. wiadectwo tego przekonania moemy odnale take w najstarszych tekstach,
biskup Jerozolimy, wity Cyryl, tak mwi w swoich katechezach: Przyjwszy Ciao i
Krew Pask, stajemy si nosicielami Chrystusa. Chrzecijanin jest zatem ze swej
natury cristoforo, nioscym Chrystusa, i tylko w ten sposb moe zrozumie gboko
znaczce sowa Pana: Wecie moje jarzmo na siebie i uczcie si ode mnie, bo jestem
cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje
jest sodkie, a moje brzemi lekkie. (Mt 11, 29-30). Jarzmo, o ktrym mwi Jezus, nie
jest niczym innym, jak tylko zaproszeniem do stania si Jego uczniami i do tego, aby
dzieli Jego ycie, a w konsekwencji, mie udzia w Jego misji zbawienia.
Pierwszym ewangelizatorem jest z pewnoci biskup. Jemu, jako nastpcy Apostow,
powierzone zostao zadanie, aby by dla wiata ywym obrazem penego siy i odwagi
przesania. Nie moe on zachowywa milczenia, jego dowiadczenie
Zmartwychwstaego zobowizuje go do dawania wiadectwa. Zdanie Piotra,
wypowiedziane w nastpstwie Paschy: My nie moemy nie mwi (Dz 4, 20) pomimo
zakazu naoonego przez przeoonych ludu oraz groby uycia siy, powinno pozosta
w naszym yciu jako pasterski imperatyw, od ktrego nie mona si uchyla. W misji
ewangelizowania, waciwej dla biskupa, maj mie wkad i udzia duchowni, ktrzy
wraz z nim tworz unum presbyterium, czyli jedno ciao kapaskie postawione w
subie ludu Boego, aby gosi i utrzymywa cigle ywe Jego sowo. Duchowni s
wezwani do stawiania czoa wyzwaniom obecnym w yciu kapaskim. Wyzwania, ktre
trzeba zrozumie jako pierwsze, pojawiaj si bezporednio w naszym byciu kapanami.
W miar tego, w jakim stopniu bdziemy w stanie przyj te wyzwania i uczyni je
Strona 16 z 42

Pierwszy Oglnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji oraz Przystanek Jezus 2012 r.

swoimi, bdziemy rwnie zdolni widzie jako realne wyzwania, ktre stawia przed
nami wiat. Pierwszym wyzwaniem jest zatem uwiadomienie sobie, co oznacza bycie
kapanami w dzisiejszym wiecie, aby w peni zrozumie nasze powoanie. Kapastwo
nie jest ani zdobycz czowieka, ani jego prawem, jak wielu uwaa dzisiaj, ale darem,
udzielonym przez Boga tym, ktrych zdecydowa si wezwa do tego, aby stali przy Nim,
w subie Jego Kocioa. Jeli zapomnimy o tym wymiarze powoaniowym, wszystko
okae si nieporozumieniem, a z kapana uczynimy urzdnika, a nie czowieka
sprawujcego posug pod znakiem penej bezinteresownoci. Przyjcie tego
stwierdzenia pozwala na umiejscowienie kapana, w pierwszym rzdzie, w relacji do
rzeczywistoci, ktra jest powodem jego istnienia: jest ni Eucharystia. Prawdziwe
wyzwanie polega na zrozumieniu samego siebie w odniesieniu do tajemnicy, ktr
sprawujemy i ktra czyni z kadego kapana sug Chrystusa. Eucharystia pozostaje
niewyczerpanym darem, udzielonym Kocioowi i osobicie kademu kapanowi;
dlatego wanie zasuguje na szacunek i oddanie, nie roszczc sobie wszake prawa
do zarzdzania t tajemnic, ktrej jestemy sugami, jakbymy byli jej wacicielami.
Caa posuga kapaska powinna si charakteryzowa stawianiem na pierwszym
miejscu nie wasnej osoby, z waciwymi jej opiniami, ale Jezusa Chrystusa.
Szczeglna zupenie rola przypada ludziom wieckim, to znaczy, wszystkim
ochrzczonym, ktrzy yj dowiadczeniem wiary w parafiach, stowarzyszeniach,
ruchach i w tej caej niewiarygodnej galaktyce danej nam przez Ducha, ktry
bezustannie dziaa dla misji Kocioa Chrystusowego i nie daje si niczym ograniczy.
Dokument Christifideles laici (1988) zawiera prawdziwe bogactwo teologii i duchowoci
pozwalajce zrozumie niezastpion rol, jaka przypada wieckim mczyznom i
kobietom w tym szczeglnym momencie historycznym. Soborowa konstytucja dotyczca
Kocioa, Lumen Gentium, zawiera cakowicie oryginalny i determinujcy klucz,
pozwalajcy zrozumie wkad ludzi wieckich w now ewangelizacj. Czytamy: Ludzie
wieccy za szczeglnie powoani s do tego, aby czyni obecnym i aktywnym Koci w
takich miejscach i w takich okolicznociach, gdzie jedynie przy ich pomocy sta si on
moe sol ziemi. (LG 33) I wanie to zdanie wtrcone, jedynie przy ich pomocy,
powinno w sposb szczeglny sprowokowa nas do zastanowienia si nad szczeglnym
udziaem, do ktrego powoani s wieccy. Istniej rodowiska i konteksty, do ktrych
mog dotrze jedynie wieccy mczyni i kobiety, ktrzy poprzez swoje ycie
zawodowe s w stanie dawa wiadectwo wiary. Ich obecno w tych rodowiskach
jest niezastpiona i tylko oni s zdolni nie t pierwsz form czowieczestwa, ktra
czsto jest niezbdnym preludium do mwienia o Jezusie Chrystusie. Naley da
ludziom wieckim wszelkie wsparcie duszpasterskie, poprzez odnow chrzecijaskiej
wsplnoty, na ktr nie skadaj si w pierwszym rzdzie reformy strukturalne, ale
ktra osadza si na nowych relacjach szacunku, zaufania oraz wzajemnego
przyjmowania rnorodnych darw. Oczywistym jest, e ich dziaanie w wiecie bdzie
tym bardziej skuteczne, im bardziej bd nieli ze sob wsplnot, z ktrej si wywodz,
ktra bdzie ich wci zachcaa do sprawowania misji, bdzie ich wspieraa w
trudnociach i pozostanie miejscem odniesienia, gdzie bd mogli opowiada o
wspaniaych rzeczach, ktrych Pan dokonuje za pomoc ich dziaalnoci apostolskiej.

Strona 17 z 42

Pierwszy Oglnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji oraz Przystanek Jezus 2012 r.

Droga nowej ewangelizacji


Umoliwi chrzecijanom odnalezienie wasnej tosamoci oraz sensu przynalenoci
do Kocioa. Moemy to urzeczywistni na tyle, na ile zrozumiemy konieczno
wczenia si w drog, ktr kroczy Koci i w jego liczc dwa tysice lat dziaalno
duszpastersk. Pierwszym elementem jest formacja. Dotyczy ona wszystkich, bez
wyjtku. Formacja pozwala na ogarnicie caego dziedzictwa wiary i kultury, ktre jest
nam powierzone, i ktre mamy za zadanie przekazywa nastpnym pokoleniom. To
wymaga od nas zdolnoci wejcia w dan kultur, poznania jej, zrozumienia, ale take
przemieniania jej w wietle Ewangelii. Nie moemy pozostawa bierni w obliczu
rozwoju kultury we wszystkich jej przejawach. Obecno chrzecijanina ma by
siewem i zaczynem, co pociga za sob aktywn obecno w rnych rodowiskach
kultury bez obawy przed silnymi zakusami tendencji objawiajcej si jako kontrola
jzyka, ktra staje si przeszkod dla naszych dziaa. Formacja dotyczy szerokiego
pola katechezy i dotyka rwnie kwestii przygotowania przyszych prezbiterw
oraz misji goszenia przez kapanw.
Bardzo szczeglny zwizek istnieje pomidzy now ewangelizacj i liturgi, ktra jest
podstawowym dziaaniem, poprzez ktre Koci wyraa swoje ycie. Ju od swego
zarania, ycie Kocioa charakteryzowao si sprawowaniem liturgii. To, o czym
wsplnota nauczaa, ogaszajc ewangeli zbawienia, czynia nastpnie obecnym i
ywym w modlitwie liturgicznej. Zbawienie nie byo zatem ju tylko przesaniem
przekazywanym przez gorliwych ludzi, ale rwnie dziaaniem, bdcym dzieem Ducha,
aby sam Chrystus uobecni si pord wsplnoty wierzcych. Rozdzielenie tych dwch
momentw rwnaoby si niezrozumieniu Kocioa. yje on bowiem dziki
sprawowaniu liturgii, bdcej rdem energii yciowej dla Nowiny, ktra,
przepowiedziana, powraca znowu do liturgii jako skutecznego jej dopenienia. Lex
credendi i lex orandi tworz jedn cao, w ktrej trudno nawet dostrzec, gdzie jedno si
koczy, a drugie zaczyna. Nowa ewangelizacja bdzie zatem musiaa umie uczyni z
liturgii swoj przestrze yciow, aby wypeniajca si goszona Nowina osigna
swoje pene znaczenie. Wystarczy wspomnie nie tylko o moliwociach
duszpasterskich, ale rwnie o wartoci znaczeniowej, ktr nios niektre obrzdy.
Poczwszy od chrztu a skoczywszy na pogrzebie, wszyscy zdaj sobie spraw jak
wielki tkwi w nich potencja do przekazu ordzia, ktre w przeciwnym razie nie
zostaoby usyszane. Jak wielu obojtnych religii uczestniczy w tych obrzdach i jak
wiele osb, czsto poszukujcych jakiej autentycznej duchowoci, na nie przychodzi!
Sowo kapana wygaszane w tych okolicznociach, powinno by zdolne do
sprowokowania pytania o sens ycia, zaczynajc wanie od samego sprawowania
sakramentu i znakw, ktre s jego wyrazem. Ryt, ktry sprawujemy, nie jest bowiem
czym obcym codziennemu yciu, ale jest zwrcony wanie w stron pytania o sens,
ktre kady sobie zadaje. W sprawowaniu eucharystii, przepowiadanie i znaki s pene
treci, ktre wykraczaj poza kapana i jego osob. Tutaj, w istocie, wi z dziaaniem
Ducha pozwala dowiadczy tego, e serca doznaj przemiany i pod wpywem jego aski
s tak ksztatowane, aby stay si otwarte na przyjcie momentu zbawienia. Ta wi
pomidzy now ewangelizacja a liturgi, oraz pomidzy liturgi a dziaaniem Ducha
witego, pozwala sprowokowa kadego wierzcego do zastanowienia si nad
spoczywajc na nas odpowiedzialnoci i nad wiadectwem, ktre mamy dawa
naszym stylem ycia. My, kapani, powinnimy w sposb szczeglny zastanowi si nad
kwesti o ogromnym znaczeniu, jak jest homilia. Jej warto w odniesieniu do
Strona 18 z 42

Pierwszy Oglnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji oraz Przystanek Jezus 2012 r.

przesania, rozumienia sprawowanego misterium i ycia codziennego jest tak


ewidentna, e nie pozostawia adnego alibi. Zaniedbywanie przygotowania homilii, czy
gorzej, jej improwizowanie, jest uchybieniem w pierwszym rzdzie Sowu Boemu, a w
konsekwencji, niegodziwoci wobec wiernych. Czas spdzony na przygotowaniu
homilii nie jest czasem straconym, ale jest warunkiem sprawowania posugi w sposb
wierny, koherentny i skuteczny. Take w ten sposb sprawujemy prawdziw sub
formowania wieckich, wzbudzajc w suchajcych pragnienie coraz gbszego poznania
Sowa Boego i treci naszej wiary.
Osobliwe miejsce w Nowej Ewangelizacji wreszcie, zajmuje z ca pewnoci sfera
mioci dobroczynnej, caritas. Wejcie w t perspektyw jest rwnoznaczne ze
skoncentrowaniem si na wielu konkretnych znakach, ktre Koci bezustannie stawia
przed wiatem. Posuszni dziaaniu Ducha witego, mczyni i kobiety w cigu tych
dwch tysicy lat wyznaczyli wiele miejsc, chcc uczyni sowo Pana widzialnym i
aktualnym: Bo ubogich zawsze macie u siebie (J 12, 8). Forma czasu teraniejszego
macie jasno ukazuje, e historia Kocioa powinna w kadym momencie przykada
szczegln wag do dawania wiadectwa mioci. Wchodzi tu w gr zaiste jego
wiarygodno w tym, co stanowi samo serce tego, co Koci gosi: mio. Benedykt XVI
w swojej pierwszej encyklice Deus caritas est jasno pokaza pierwotne znaczenie mioci
chrzecijaskiej, jej korzenie, jej rozwj, waciwe jej cechy oraz niebezpieczestwa, od
ktrych naley trzyma si z daleka. W kadym razie, mioci si yje. We wzajemnoci,
ktra istnieje midzy wiar i mioci mona dostrzec autentyczn relacj, ktra wie z
Panem. W wierze pojmuje si bowiem, w jaki sposb kocha Bg; w mioci wyranie
wida, w jaki sposb chrzecijanie pozostaj wierni Jego sowu. W czasach takich jak
nasze, w ktrych czowiek czsto pozostaje zamknity sam w sobie, bez moliwoci
wchodzenia w jakiekolwiek relacje, a powierzanie dziaania innym wydaje si bra gr
nad bezporedni form uczestnictwa, przywoanie do podjcia odpowiedzialnoci
zobowizuje do postawy wiadectwa, przejcia na swoje barki brata, ktry bardzo
potrzebuje pomocy. Ale to jest, w gruncie rzeczy, nasza historia. Uparlimy si, by w
sowie Pana stawia na pierwszym miejscu wszystko to, co wiat odrzuci, uwaajc to
za bezuyteczne i mao wydajne. Osoba cierpica na chroniczn chorob, umierajcy,
czowiek wyrzucony poza margines, osoba niepenosprawna i wszystko to, co w oczach
wiata wyraa brak przyszoci i nadziei, to wszystko jest polem, na ktrym angauj si
chrzecijanie. Mamy przykady, ktre przypominaj nam z moc o witoci mczyzn i
kobiet, ktrzy z tego programu uczynili konkretne goszenie ewangelii Jezusa Chrystusa,
i dziki temu, zapocztkowali autentyczn kulturow rewolucj. W obliczu tej witoci
upada kade moliwe alibi, utopia ustpuje miejsca wiarygodnoci, a pasja dla prawdy i
wolno znajduj syntez w mioci ofiarowanej bez oczekiwania jakiejkolwiek
rekompensaty. W tej perspektywie konkretyzuje si take znak wolontariatu, jako
prawdziwego chrzecijaskiego gosu na temat tych, ktrzy s zdolni
do relatywizowania kadego absolutu, ktry nie bdzie bra powanie pod uwag
godnoci osoby ludzkiej. W epoce, w ktrej wszystko wydaje si moliwe tylko i dlatego,
bo mona to kupi, powinnimy pomnaa znaki, ktre jasno pokazuj, e mio i
solidarno nie maj innej ceny, jak tylko osobiste zaangaowanie i ofiara. To
wiadectwo potwierdza, e ycie osobiste znajduje swoj pen realizacj kiedy wpisuje
si w perspektyw bezinteresownoci.

Strona 19 z 42

Pierwszy Oglnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji oraz Przystanek Jezus 2012 r.

Na zakoczenie
Musimy unikn sytuacji, w ktrej nowa ewangelizacja stanie si zwyk formu, gdzie
wszystko (i przeciwiestwo wszystkiego) znajdzie dla siebie miejsce. Tak si sta nie
moe. Okrelenie to musi by zrozumiane i wyjaniane w swojej spjnej caoci,
poniewa znajduje si u podstaw samego dziaania Kocioa. Pomimo wszystkich
niepewnoci i niejasnoci, ktre w sobie niesie, jawi si ono jako najbardziej odpowiedni
sposb okrelenia tego, co Koci widzi jako potrzeb w tym szczeglnie trudnym
momencie swoich dziejw, przede wszystkim w wiecie zachodnim. Nowa
ewangelizacja nie jest jednak czym alternatywnym czy rwnolegym do tego, co Koci
zawsze robi w cigu dwudziestu wiekw swojej historii. Nowa ewangelizacja oznacza
zatem inny sposb realizowania tego samego, identycznego i niezmiennego przykazania
Jezusa dla Kocioa, aby ten nis do wszystkich Jego Ewangeli. To goszenie osoby
Jezusa Chrystusa, Syna Boego, ktry poprzez misterium swojej mierci i
zmartwychwstania odkupi wiat, otwierajc tym wszystkim, ktrzy w Niego uwierz,
bram do ycia wiecznego. Jest to czas nowej i dojrzaej obrony, apologii naszej wiary,
aby da nadziej dzisiejszemu wiatu. Jestemy wezwani do potwierdzania z
przekonaniem koniecznoci uzasadnienia wiary (1 P 3, 15), wiedzc, e trzeba to
czyni z agodnoci, bojani Bo i czystym sumieniem (1 P 3, 16). Odwoanie si do
tych trzech okrele ma swoj warto programow. Realizowane przez wierzcych
ukazywanie i goszenie nadziei, ktra w nas jest, nie moe ucieka si do arogancji ani
dumy, czy w pewnym sensie poczucia wyszoci nad innymi.
Nie zapominamy rwnie o tym, e wspczesny nam czowiek jest silnie naznaczony
zazdroci o swoj niezaleno i odpowiedzialno za swoje ycie osobiste. Sta si on
wyczulony na wszelkie przejawy wadzy i yje zudzeniem, e prawd jest jedynie to, co
jest wytworem nauki. Zmienia szybko swj sposb mylenia i ycia, stajc si coraz
bardziej przedmiotem dnym uczestniczenia w kadej grze, nawet jeli ta go przerasta,
przede wszystkim wtedy, gdy porywa go ona w objcia nieskrywanego ju nawet
narcyzmu, ktry zwodzi go na temat istoty ycia. Znajdujemy si w centrum eksplozji
domagania si wolnoci osobistych, ktre dotykaj sfery ycia seksualnego, relacji
midzyludzkich i rodzinnych, sposobw spdzania wolnego czasu, jak rwnie
wykorzystania czasu pracy. Rwnie sfera nauczania oraz sfera rodkw przekazu
zostay w ten proces fatalnie uwikane, zmieniajc ycie w caym swoim wymiarze.
Jednym sowem, wytworzya si zupenie nowa sytuacja, w ktrej chce si zastpi
dawne wartoci, przede wszystkim te formuowane przez chrzecijastwo. To wanie
dlatego Bg sta si bezuyteczn hipotez oraz konkurentem, ktrego naley unika,
czy nawet wyeliminowa. Konsekwencj tej sytuacji jest jednak to, e czowiek straci
swoje miejsce i zapomnia o tym, co najwaniejsze. Wielkie wyzwanie, przed ktrym
staje przyszo, polega wanie na tym: kto chce wolnoci ycia w taki sposb, jakby
Boga nie byo, moe tak y, musi jednak wiedzie, co go czeka. Musi mie wiadomo,
e ten wybr nie jest zapowiedzi wolnoci, ani niezalenoci. Odebranie gosu Boemu
pragnieniu, ktre jest zakorzenione w gbi duszy, nie pozwoli na uzyskanie
niezalenoci. Nie rozwie si sekretu wasnej egzystencji odrzucajc tajemnic, ale
wybierajc zanurzenie si w ni. To jest droga, ktr mamy i. Jak mona zauway,
obecny kryzys ma przede wszystkim charakter kulturowy i antropologiczny. Czowiek
znajduje si w kryzysie. To nie drog marginalizacji chrzecijastwa uzyskamy lepsze
spoeczestwo. To si nie stanie. Takie odczytywanie rzeczywistoci jest nie tylko
krtkowzroczne, ale bdne w samych zaoeniach. Oczywicie, nasza historia usiana
Strona 20 z 42

Pierwszy Oglnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji oraz Przystanek Jezus 2012 r.

jest momentami wiata i cienia, ale przesanie, ktre niesiemy jest przesaniem
autentycznej wolnoci dla czowieka i konsekwentnego postpu dla narodw. Konieczne
jest zatem wyjcie z pewnej formy neutralnoci, w jak zamkno si wiele krajw po to,
by nie zajmowa pozycji na korzy wasnej historii. Jeli Zachd bdzie si wstydzi
tego, czym by, korzeni, na ktrych jest osadzony oraz chrzecijaskiej tosamoci, ktra
wci go ksztatuje, nie bdzie mia przyszoci. Wynikiem tego moe by jedynie
nieodwracalny schyek. My, katolicy, nie bdziemy si uchyla od przyjcia na siebie
odpowiedzialnoci i nie zaakceptujemy odsunicia na margines. Nasze dzieo nowej
ewangelizacji zawiera i ten rozdzia. Jestemy przekonani, e nasza obecno ma
zasadnicze znaczenie. Nikt nie moe nas zastpi. Pozbawione znaczcej obecnoci
katolikw, nasze kraje byyby ubosze i mniej atrakcyjne. Nie chcemy, aby do tego
doszo. Nadzieja, ktr niesiemy, ma w sobie co nadzwyczajnie wielkiego, poniewa
pozwala patrze na teraniejszo, pomimo wszystkich jej trudnoci, spojrzeniem
pogodnym i penym nadziei. To nadzieja, ktra nie zawodzi, poniewa jest silna
obietnic ycia: Boga, ktry kocha i ktry przebacza.
Na kilka dni przed wyborem na Papiea, Benedykt XVI wygosi w Subiaco wykad
na temat kondycji Europy. W swojej bardzo jasnej analizie obecnej sytuacji,
wypowiedzia midzy innymi te przenikliwe sowa, ktre stanowi program dla nowych
ewangelizatorw: W tej historycznej chwili przede wszystkim potrzebujemy ludzi,
ktrzy za pomoc owieconej i przeywanej wiary uczyniliby Boga wiarygodnym w tym
wiecie Potrzebujemy ludzi, ktrzy mieliby spojrzenie skierowane ku Bogu, uczc si
od Niego prawdziwego czowieczestwa. Potrzebujemy ludzi, ktrych umys byby
owiecony wiatem Boym i ktrym Bg otwieraby serce tak, aby ich intelekt mg
przemwi do intelektu innych, a ich serce mogo otworzy serca innych. Tylko poprzez
ludzi, ktrzy zostali dotknici przez Boga, Bg moe na nowo przyj do ludzi. Nowa
ewangelizacja zaczyna si zatem od tego punktu: od wiarygodnoci naszego ycia jako
ludzi wierzcych i od przekonania, e aska dziaa i przemienia a po nawrcenie serca.
To droga, w ktr wci wyruszaj chrzecijanie po dwch tysicach lat historii.
X Rino Fisichella

Strona 21 z 42

Pierwszy Oglnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji oraz Przystanek Jezus 2012 r.

Niedziela Eucharystia homilia bpa Rysia


Kiedy jestemy wielcy jestemy na najlepszej drodze, aby rozwali kad
ewangelizacj. Pan nie jest w stanie dziaa przez tych mocnych. Najmniejszy w kociele
jest zawsze grzesznik i Bg dziaa przez grzesznikw. Bg wyrni to, co nie jest. To,
czym posugiwa si Chrystus,byo niewielkie: 5 chlebw i dwie ryby.
Jest wane patrze w dzisiejsz Ewangeli, bo ona rzeczywicie dzieje si dzi midzy
nami. Ona pokazuje, e moliwe s rne scenariusze. I nie wszystkie s pozytywne.
Ludzie id z Chrystusem, bo widzieli znaki. Na kocu tym, co ich syci jest to, e zjedli
chleba i nie byli ju godni. Moe liczyli na jaki prywatny cud, uzdrowienie. My te
moemy tu siedzie i myle w ten sposb. Albo te na kocu czerpa jedynie rado z
tego, emy si najedli, zdobyli dobra materialne. Moe i my jestemy przy Chrystusie.
Moe jestemy tak blisko, ale Jego i nasze pragnienia kompletnie si rozmijaj. Nasze
oczekiwania s rone od tego, co chce nam ofiarowa Jezus. Rozmnoony chleb to by
znakiem dla ludzi, by wskaza co znacznie wikszego i waniejszego. A ludzie
zatrzymali si tylko na tym znaku. Da im chleb, bo chcia im okaza, e chce im da
samego siebie.
Ludzie szli za Jezusem, ale nie dla Niego, tylko dla siebie mylc: co ja mog mie z tego
spotkania? co on moe mi da? Nie chodzi o to, by i za Nim ale o to, by i za Nim dla
Niego. Czego chcemy od niego? Czego jestemy godni? W ktrym momencie powiemy
Jezusowi, e ju jestemy syci? Jezus na kocu zostaje sam na modlitwie. My chcemy
powiedzie Chrystusowi tu przy tym otarzu, e nigdy nie bdziemy syci spotkania z
Nim. Bdziemy prosili Go o takie pragnienie bymy wiedzieli, e spotkanie z Nim jest
dopiero przed nami. Cigle nie kochamy Go dosy, cigle nie rozumiemy Go dosy,
jestemy cigle niezaspokojeni. Nosimy w sobie gd, ktrego nic nie zaspokoi poza
Jezusem. Panie do kog pjdziemy? Ty masz sowa ycia wiecznego!

Strona 22 z 42

Pierwszy Oglnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji oraz Przystanek Jezus 2012 r.

Poniedziaek Jutrznia kazanie O. Antonello


Powinnimy i z ewangelizacj do kadego rodowiska. Pj do kadego czowieka
yjcego w swoim rodowisko. Musimy znale sposoby, aby wyj do modziey i
zaangaowa j na wszystkie sposoby. Jednym z nich jest taniec. Kiedy demon podczas
egzorcyzmw wykrzycza, e zniszczy modzie przez dyskoteki. Dlatego my z nasz
Wsplnot postanowilimy robi Chrystoteki na chwa Jezusa. Uczestnicz w nich
tysice modych ludzi, ktrzy tacem chwal Boga.
Jak moemy przyj do osb, ktre opuciy Boga? Z pomoc moe nam przyj fragment
z Ewangelii witego Jana opisujcy nocne spotkanie Jezusa z Nikodemem. Jezus
zaprasza nas dzi bymy weszli bardziej w gbi. On chce abymy na nowo si narodzili.
Noc w Biblii to noc ciemnoci. Nikodem mia w swoim sercu i umyle noc. My te
niejednokrotnie to przeywamy. Modzi ludzie chc y, a nie wiedz, co maj robi.
Mamy ciemno w naszym umyle. Dla wielu Bg umar i wcale nie zmartwychwsta.
Powiedz osobie, ktra jest obok ciebie: jeeli ty nie narodzisz si na nowo wszystko
stanie si bezuyteczne! Musisz narodzi si na nowo!
Co oznacza narodzi si na nowo? Nikodem bardzo si temu dziwi i to jest normalne. Bo
jak ma si narodzi dorosy czowiek? Jeli kto nie narodzi si z wody i Ducha nie
moe ewangelizowa. Nikodem to ja i ty. Mamy pragnienie ewangelizowa, ale nie
wiemy jak to czyni. Narodziny na nowo, woda i Duch to trzy podstawowe elementy.
Kady na nas najpierw nie istnia. Nagle narodzio si co, czego wczeniej nie byo. Z
komrki jajowej i plemnika powsta czowiek. Nikodem mia w sobie lk. Nikodem to
ty, ktry nie wiesz jak ewangelizowa. Widzisz ziemi, ktra jest niezamieszkaa. Bg
wzywa ci, aby zacz istnie w wodzie i Duchu. Jeeli chcesz ewangelizowa musisz
narodzi si z nicoci, ktr jeste. Aby to zrobi musisz odkry, e jeste niczym, e nie
masz siy na cokolwiek. Uwaaj cigle na pych. Powiniene unia si, sta si niczym.
Dopiero wtedy masz szans na ponowne narodziny. Pycha musi by zniszczona i ty
powiniene pomc innym zniszczy t pych.
ycie jest bardzo konkretne. Popatrz na swoje ciao. Popatrz na ciao drugiego
czowieka. Czy chcesz by czystym? Czy moe chcesz pokazywa innym swoje ciao? To
konkretna, bliska nam rzeczywisto nowych narodzin. Nie dajcie si uwie przez te
rzeczy, ktre przemijaj. Jeeli chcesz ewangelizowa patrz na Maryj i jej pokor.
Chcesz by pikny, pikna? Moesz to robi bez nadmiernego eksponowania swojego
ciaa.
Z jednej strony potrzebna jest twoja praca, by by jak Jezus a z drugiej strony wiatr, o
ktrym nie wiesz skd przychodzi i dokd idzie. Ten wiatr pozwoli ci zmienia ycie.
Wejd w wiatr Boga Ojca i nard si w nim!

Strona 23 z 42

Pierwszy Oglnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji oraz Przystanek Jezus 2012 r.

Poniedziaek Eucharystia homilia abpa Andrzeja Dzigi


Staj i ja porodku was, aby wam powiedzie, e ja wierz i dlatego tu jestem. Moe
wierz nieporadnie i sabo, ale wierz. Bo gdyby nie ta moja wiara to, bybym godny
politowania. I chocia czsto nie rozumiem, nie wiem co bdzie dalej to wiem, e gdy
dan chwil odczytam po Boemu, to wtedy jestem wewntrznie spokojniejszy i
mocniejszy. I dlatego jestem tutaj te midzy wami. I razem z wami sucham to Boe
sowo. Sw skadajce si z trzech tchnie. W pierwszym tchnieniu Eliasz zwraca si do
swojego pokolenia, by dokonao odpowiedzialnego wyboru midzy Jahwe a Baalem.
Drugie tchnienie to wieczernik i tchnienie Ducha witego. Tam bya Maryja, Matka
Kocioa, ktra razem z apostoami wymodlia Ducha witego dla wiata. Ten sam Duch
bdzie w Kociele do koca wiata i dlatego bramy piekielne go nigdy nie przemog.
Maryja od sw Oto syn twj, oto Matka twoja jest kluczem interpretacyjnym, by
sprawdzi czy jestem po dobrej stronie, czy dobrze wybieram. A potem jest
ordowniczk i poredniczk wielkich ask. Maryja jest gwarantem Chrystusowej drogi.
Ju nie raz pojawiaa si pokusa odrzucenia Maryi. To bardzo za droga. Trzecie
tchnienie ewangelia o znakach, jakie bd towarzyszyy uczniom Jezusa w Duchu
Boym.
Wolno. Warto najpierw na nowo przyj prawd o Bogu, czowieku i wiecie. Te
prawd szatan chce od pocztku naruszy czowiekowi. Czowiek jest obdarzony
wolnoci i rozumem. Jedn z najwikszych pokus szatana jest skonienie do
rozdzielenia tych dwch przestrzeni. Mamy mie wolny rozum i rozumn wolno
nawzajem przeniknite i zwizane. Tylko wolno racjonalna i rozumna jest wolnoci.
Wolno nie rozumna staje si swawolnoci, dowolnoci. Jeli si rozumowi odbierze
swobod. Rozum zniewolony bdzie upadla czowieka a przynajmniej zuboa. Bd
wolny w swoim rozumowaniu czyli te konsekwentny, stanowczy, wytrway. Tak jak ci
do tego powoa Bg. Nie bj si prawdy!
Pokora. Potrzebujemy pokory wobec Boga. Przed Bogiem warto zachowa pokor
wtedy jestemy w prawdzie. Do Ojca idziemy, do Niego nas prowadzi Chrystus, Ojcu bya
posuszna Maryja, Ojczyzna nasza jest w Ojcu. Przed tym Ojcem w pokorze warto sta,
bo wtedy jestemy w domu. Naprawd warto by w radosnej pokorze przed Ojcem! Na
si od 2 tysicy lat prbuj znale inna drog zbawienia. Ale nie byo i nie bdzie innej!
Tylko Chrystus! I w pokorze trzeba t prawd przyj. Pokorny czowiek przyjmuje j i
pozwala si prowadzi.
Odwaga. Wspczesny wiat im goniej krzyczy, tym bardziej jest bezradny jak malutkie
dziecko. Gdy usyszysz w tym pokoleniu krzyk wiata patrz na nich jak na mae
dziecko, bez pogardy ale ze wspczuciem. Nie bjcie si wiata! C moe uczyni
najgorszego? ycie odebra. Tylko mczennikw oddaje kadego dnia ycie za
Chrystusa. Miejcie odwag w imi Boe!
Jak si modlisz? Czsto modlimy si tylko list wasnych pomysw na swoje ycie. Ale
lepiej by byo: mam kolejny dzie z Twojej rki, w czym Ci mog pomc? Wtedy
pamitasz, e to On jest najwaniejszy. Miej odwag sam przed sob- nie bj si kocha
siebie. Nie pokochasz Boga jeli nie pokochasz drugiego czowieka i nie pokochasz
siebie. Kochaj siebie, nie pogardzaj sob. Dzikuj Bogu za swoje ycie, dzikuj Bogu za
kady jego element nawet te, ktrych jeszcze nie rozumiesz. Daj Bogu siebie
pokochanego, zaakceptowanego. Dopiero wtedy bdziesz mia innym wiele do
zaoferowania.
Strona 24 z 42

Pierwszy Oglnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji oraz Przystanek Jezus 2012 r.

Idcie na cay wiat. Wszystko co w wiecie si dzieje czeka na was! Bdcie radosnymi
twrcami, kochajcymi rodzicami, wiernymi i dobrymi onami i mami, gorliwymi
kapanami i siostrami zakonnymi. Idcie na cay wiat i bdcie zawsze Boy, polscy.
Bdcie sob. A Bg wtedy niech cuda przez was dokonuje! Niech sprawi, e Duch
odnowi oblicze tej Ziemi! A wtedy ta Ziemia bdzie znowu bardziej Boa.

Strona 25 z 42

Pierwszy Oglnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji oraz Przystanek Jezus 2012 r.

Poniedziaek konferencja bp Czaja


Czy ewangelizacja, ktra jest daleka od Kocioa moe by Chrystusowa? Ekskluzywizm,
hodowanie zasadzie dobrym jest kamstwo w Duchu witym dla dobra wsplnoty,
podwaanie Kocielnego nauczania takie negatywne przykady niestety mona
spotka w naszych wsplnotach. Zabiera si za ewangelizacj bez waciwej formacji
biblijnej to naraa siebie i innych w myl zasady lepy lepego prowadzi.
Ewangelizacja domaga si solidnego przygotowanie, formacji ewangelizatorw. Trzeba
konkretnych programw i bardzo konkretnej formacji.
Mamy dwa wane dla ewangelizacji rodowiska: wiadomych ewangelizatorw, ktrych
trzeba formowa oraz rzesze ludzi, ktrzy s w kociele ale nie realizuj dziea
ewangelizacji.
Istnieje ogromna rzesza ludzi w naszym kraju do ktrych powinnimy dotrze. Sami
pasterze sobie z tym nie poradz. Musz zaprosi do dziea nowej ewangelizacji z wielk
ufnoci i szacunkiem osoby konsekrowane oraz wszystkich wiernych wieckich, ktrzy
przylgnli do Jezusa. To wielkie dzieo domaga si wielu zmian. Najpierw chodzi o
wielk przemian mentaln w samych pasterzach. Trzeba rzetelnej formacji a po
ewangelizacj wielu kapanw. Potrzeba przygotowa wielu kapanw do tego dziea. I
potrzeba rozesa wielu przygotowanych ewangelizatorw, ktrzy kapanami nie s.
W tych przychodzcych do kocioa i praktykujcych wiar trzeba widzie sl ziemi i
wiato wiata. To ci, ktrzy maj i i nie Jezusa dalej. W wielu przypadkach to
dzieo jednak nie realizuje si dzi, gdy brakuje w ich yciu wiadectwa wiary. Trzeba
do nich tak przemwi, tak ich otworzy, eby Jezusa naprawd zobaczyli na nowo i
chcieli Go sucha.
Jest wiele schorze wiary, ktre wrcz s ju stanem niewiary. Ujawnia si coraz
wiksza ignorancja prawd wiary. Nie brakuje takich wiernych, ktrzy podchodz
wybirczo do nauczania Kocioa. Czasami mamy do czynienia z tym co Jan Pawe II
okrela milczc apostazj. Bywa, e wierni wstydz si przyzna do swej wiary.
Wielu chrzecijan jest bardzo aktywnych ale w tych aktywnociach brakuje trwania w
trwaniu przy Bogu. Czasami przeywamy swoj wiar ukut na swoich podstawach,
wyobraeniach, ideach.
Nie moemy zrezygnowa z ludzi, ktrzy ju s w Kociele. Zrbmy wszytko by poczuli
rado z dzielenia si Jezusem. Trzeba im formacji intelektualnej i duchowej na wielu
poziomach i w wielu zakresach.
S rne zadania formacyjne dla ksiy, klerykw, ewangelizatorw i katechistw oraz
tych, ktrzy te dziea chc podj. Przede wszystkim trzeba obudzi nowy zapa misyjny
i entuzjazm. Potrzebna jest rwnie przemiana mentalna rozumiana, jako ksztatowanie
odpowiedniej, naleytej mentalnoci. To uksztatowanie tosamoci pragnienia
wychodzenia do czowieka.
Koci w Polsce jest zbytnio zasiedziay. Skoro ludzie sami nie przychodz to trzeba
do nich wyj! Jezus szed do kadego czowieka. Trzeba wychodzi do czowieka bez
lku i z poczuciem wielkiego sensu tego dziaania! Skoczmy z liczbami. Nie chodzi o
tum, liczy si kady czowiek. Kady, ktrego spotkamy. Zawsze jest sens takiego
wyjcia. Musimy doceni warto personalnego duszpasterstwa a ogromnym polem jest
posuga kierownictwa duchowego.

Strona 26 z 42

Pierwszy Oglnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji oraz Przystanek Jezus 2012 r.

Musimy wygrywa moment pierwszego spotkania z danym czowiekiem, czasem


wystarczy poczstowa umiechem, ciepym spojrzeniem. Chodzi o zaszczepienie w
ewangelizatorach mocnego przekonania o skutecznoci ubogich rodkw. Nic przy sobie
mie nie musz skoro jestem ja i dziel si Jezusem, ktrym yj.
Trzeba nam wicej wiary w skuteczno Boego Sowa. Przecie wiemy, e musi by
czas, aby ziarno wzroso, a przede wszystkim musi ono najpierw obumrze. Nieraz nam
brak cierpliwoci i zaufania do tego, e Bg dziaa przez sowo posiane. Dlatego
potrzebujemy wicej cierpliwoci i wicej zawierzenia Panu! Benedykt XVI mwi, e my
musimy by gotowi na obumieranie, na danie swego ycia, poniesienie kosztw
ewangelizacji. To wrcz gotowo do cierpienia dla rozwoju ziarna w czowieku.
Kapani musz mie wicej gotowoci do wsppracy ze wieckimi. Potrzeba
pierwszestwa kontemplacji i adoracji przed akcj. Ograniczy musimy indywidualizm
duszpasterski to osabia autorytet Ewangelii.
S rwnie zadania wobec ludzi dla bdcych w Kociele, a niepodejmujcych dziea
ewangelizacji. Przede wszystkim musimy ich zachwyci osob Jezusa. Tym, e jest z
nami, nas kocha i pragnie naszego szczcia. To przesanie musi trafi do tych ludzi.
Trzeba w nich budzi pragnienie zbawienia. To od razu bdzie budzio zapa
ewangelizacji.
Zadbajmy o podniesienie poziomu rozumienia chrzecijastwa, jego istoty, wartoci i
pikna. Polega to na zaangaowaniu autentycznie w prac nad sob i Koci. To jest
droga do obudzenia poczucia odpowiedzialnoci za bogactwo obdarowania od momentu
chrztu.
Trzeba take przej z poziomu moralizatorstwa na poziom ksztatowania w wiernych
duchowoci. Trzeba im pomaga rozwija ycie duchowe. Jeeli udzia w liturgii nie idzie
z rozwojem duchowym, to nie dziwmy si, e czowiek nie bdzie wiedzia o co chodzi i
po co przychodzi.
Czowiek musi y Bogiem. Nie wystarczy samo ycie dekalogiem. Dopiero z
dowiadczenia Boga rodzi si wytrwaa ch dawania Go innym.
Powinnimy tworzy i ksztatowa szkoy modlitwy. Nie chodzi o pouczanie jak si
modli a raczej o zaproszenie do wsplnej modlitwy. Po prostu naley ludzi zaprosi i
wsplnie si modli. Od tego momentu czsto zaczyna si przyja z Bogiem. Musimy
pomaga tym ludziom wychodzi na pustynie i tam sucha Pana a take otwiera na
warto i skuteczno Boego Sowa.
Podobnie trzeba przyblia warto aski sakramentalnej. Potrzeba wicej pozytywnego
nauczania a nie tylko utyskiwania jak jest le, politykowania i rozstawiania po ktach.
Niestety czasami w Kociele obrywaj Ci, ktrzy szukaj w nim umocnienia.

Strona 27 z 42

Pierwszy Oglnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji oraz Przystanek Jezus 2012 r.

Poniedziaek naboestwo pokutne kazanie O. Enrique i Antonello


Bg nas naprawd lubi! Pan kocha nas bezgranicznie. Jest bardzo wane, by zrozumie
jaki jest owoc grzechu. Jezus chce bymy mieli ycie w obfitoci. Z mioci dla nas umar,
jego rce zostay rozcignite na krzyu. Kiedy powiedzia w. Gertrudzie, e jeli
byoby to konieczne znw wrciby, aby si urodzi i umrze dla nas. Ta deklaracja
powinna sprawi, e powinnimy podskoczy z radoci. To niesamowite!
Zapat za grzech jest mier, ktry oddziera z pikna. Jeeli chcesz zobaczy czy dana
osoba yje w asce Boej, to popatrz na jej oblicze, zobacz czy jest pikna czy brzydka.
Jezus daje ci gbokie pikno, nikt inny tego nie zrobi. Czowiek moe by pikny
fizycznie, ale by przy tym brzydki duchowo. Jeli bdziemy prawdziwie kocha
bdziemy pikni!
Demon daje czowiekowi pewien podarek. Przynosi faszyw szczliwo i prawdziwe
dowiadczenie mierci. Kochaj siebie samego i nie przyjmuj podarkw, ktre zniszcz
twoje ycie! Uwierz w Tego, Ktry daje peni ycie. Za kadym razem, gdy mamy
dowiadczenie grzechu tracimy pen rado ycia w Chrystusie. Kiedy grzeszymy
czynimy sobie samemu krzywd, niesamowicie ranimy siebie samych. Bg tego nie chce,
On pragnie bymy yli radoci bezgraniczn.
Jezus zmartwychwsta. Pierwszym podarunkiem, ktry nam daje po zmartwychwstaniu
to Jego rany i Duch. On tchnie na nas. Jest to tchnienie Ducha na umare koci.
Jeli demon czyni nas brzydkimi spowied jest najwikszym salonem piknoci na
wiecie! Tam moemy sta si pikni. Chciejmy kocha innych dzielc si naszym
piknem.
Spowied jest sakramentem ycia. Jest to sakrament, ktry uzdrawia. Jestemy
wiadkami wielu uzdrowie fizycznych w czasie spowiedzi.
Kapani nie mog stawia granic mocy tego sakramentu. Musz mie wiadomo aski,
jak Bg im w nim da, To nowe danie duszy radoci ycia w Bogu.
Wana jest pokora. Pieko jest peen osoby perfekcyjnych lecz bez pokory. W niebie za to
jest peno pokornych grzesznikw. Jest tylko jeden grzech, ktry moe by
nieprzebaczony. To grzech tego, ktry nie prosi o przebaczenie, tego ktry nie uznaje
siebie za grzesznika. Bez wzgldu na to jak zgrzeszye, jeeli uznasz siebie za grzesznika
zostanie Ci to przebaczone.
Potrzebna nam jest szczero. S dwie drogi: dobro i zo. Kadego razu, gdy czynimy
jakikolwiek gest zawsze dokonujemy wyboru midzy yciem i mierci. Jeeli kochasz
yjesz dobrze, jeli nie jeste po stronie za. W szczeroci przyznajmy, e to my mamy
kocha. Promy Ducha za ordownictwem Matko Boej o ask zobaczenia tego grzechu,
ktry nas wie i przeszkadza w mioci.
Ta osoba, ktrej nie przyblimy Chrystusa by moe nigdy go nie pozna z naszego
zaniedbania, lenistwa. Nasz brak dobrych wyborw niejednokrotnie zabija drugiego
czowieka. Potrzebujemy modlitwy o dobre wybory.
Demon sprawa, e stajemy si guchymi i lepymi. Pycha sprawia, e usprawiedliwiamy
grzech. Demon kradnie nasz wolno. Jezus mwi, e jeli nasze oko jest przyczyn
zgorszenia mamy je wyupa, jeli nasza rka jest przyczyn grzechu mamy j odci.
Lepiej wej bez komputera do raju ni z komputerem do pieka! Ile osb zastpuje
adoracj Jezusa adoracj ekranu telewizyjnego! Jeli otworzysz swoje serce i bdziesz
Strona 28 z 42

Pierwszy Oglnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji oraz Przystanek Jezus 2012 r.

pragn aski prawdziwego alu i nawrcenia, jeeli bdziesz prosi Maryj, by


wzbudzia w Tobie pragnienie objcia przez ramiona Ojca to wtedy bdziesz mg
dowiadczy aski nowego ycia.
Jezus w spowiedzi oczyszcza nas swoj krwi. My widzimy tylko to, co dotykamy a w
gecie kapana w spowiedzi dokonuje si cud. Odchodzimy z konfesjonau cakowicie
oczyszczeni przez Chrystusa. Jestemy nowymi osobami, cakowicie odmienionymi. To
nie kapan odpuszcza grzechy, to Jezus! Przystpujmy do kapanw z jasnoci, nie
owijajmy w bawen. Nie okamujmy siebie samych. Po rozgrzeszeniu stajemy si jak
anioy kompletnie czyci. Jezus bierze z krzya nasze mae serce i wkada je w swoje.
Poprzez spowied uczynion caym serce Bg da prawdziw si, by pokona pokusy.

Strona 29 z 42

Pierwszy Oglnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji oraz Przystanek Jezus 2012 r.

Wtorek Eucharystia Homilia bp Dajczak


Ojciec objawia si prostaczkom. Nie ma dostpu do tych, ktrzy wszystko wiedz
najlepiej. Objawienie to dokonuje si tylko przez Jezusa. Kto chce zna Boga musi
wychodzi, stwarza przestrze, robi miejsce w sercu dla Jezusa. Inaczej tylko mu si
wydaje, e wie. Jezus jest dla wszystkich, tych ktrzy s prostego serca, ubogich w
duchu, zbkanych. eby do nich pj przewodnikiem moe by tylko Duch wity.
Otrzymacie Jego moc, czekajcie a bdziecie tego wiadkami.
W tej Eucharystii jest czas, by si da ogarn Bogu jeszcze bardziej. Za chwil trzeba
bdzie pj do ludzi i by tam jeszcze bardziej Jezusowym. Tylko wtedy bdziemy
prawdziwi. Tylko wtedy ludzie przeczytaj w nas troch z ewangelii. Przeczytaj to, co
Bg zechce dla nich wypisa.
Trzeba by Kocioem, ktry jest sakramentem delikatnoci i mioci Boga. By moe
czowiek bdzie mia tylko mnie, aby zobaczy Koci. Prawdziwy Koci a nie ten
przedstawiany przez rodki masowego przekazu czy powielane stereotypy. Jestemy
przez Boga wybrani. To jest moment niepowtarzalny i jedyny. Wicej si nam nie zdarzy.
Jeeli nam zabraknie mioci ludzie nie otrzymaj tego bogactwa. Na Woodstocku bdzie
si rozlega bardziej ni wykrzyczane: powied, wytumacz wyartykuowane bd nie:
pokacie nam Jezusa!.
Pjdziemy na Woodstock w duchu proroka. Prorok ma to do siebie, e przymusza
czowieka do zmiany rytmu, do pjcia innymi drogami. Nawet jeli nas nie posuchaj
to musz wiedzie, e jest prorok midzy nimi, jest wiadek. Najpierw pozwlmy, by Bg
nas poprowadzi. Jeli bd da si prowadzi to wejd na drog, o ktrych istnieniu nie
miaem pojcia.
To co nam zadali ojcowie podczas konferencji parali umiechu- to nie jest tylko
powiedzenie. Ludzie bd czekali na nasz rado. Na rado pochodzc z Jezusa! Nie
musimy by idealni ale autentyczni.
Jeeli w Kociele jest zadanie do wykonania, to naley je podj! Owoc tych dziaa to
sprawa Pana, nasz spraw jest sia jak si da i ile si da! Prosz Was nie bdcie
skpcami, rozdawajcie wszystko to jakimi jestecie. Rozdawajcie wszystkim, ktrzy
potrzebuj a szczeglnie tym, ktrzy nie bd was w stanie poprosi.
Kocha drugiego czowieka w sposb jedyny, niepowtarzalny, z ca moc serca to
kocha tak, jak kocha Jezus. On nie kocha tumu, nie kocha miliardw, tylko kadego z
tych miliardw kocha niepowtarzalnie, w sposb jedyny jaki jest. Idcie tak kocha!
Matka Teresa z Kalkuty mwia: Nie moemy czyni nic wielkiego, ale tylko mae z
wielk mioci! Niech tak si stanie!!!

Strona 30 z 42

Pierwszy Oglnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji oraz Przystanek Jezus 2012 r.

Przesanie
Pierwszego Oglnopolskiego Kongresu Nowej Ewangelizacji
Nowi Ewangelizatorzy dla Nowej Ewangelizacji
W dniach 28 31 lipca 2012 roku, w Kostrzynie nad Odr odby si 1. Kongres Nowej
Ewangelizacji w Polsce, zorganizowany przez Zesp ds. Nowej Ewangelizacji
Konferencji Episkopatu Polski oraz Wsplnot w. Tymoteusza od trzynastu lat
prowadzc Oglnopolsk Inicjatyw Ewangelizacyjn Przystanek Jezus. W Kongresie
wzio udzia przeszo 1200 osb, poczonych pragnieniem podejmowania
wspodpowiedzialnoci za Koci. Przekonani o wanoci tego wydarzenia, nie
moemy nie podzieli si jego owocami. Nie moemy nie mwi tego, comy widzieli i
syszeli (por. Dz 4, 20).
Kongres
zgromadzi
reprezentacje
licznych
i
rnorodnych
rodowisk
ewangelizacyjnych, pracujcych wedug wasnych charyzmatw i metod
ewangelizacyjnych. Dowiadczylimy mocy dziaania Ducha witego jako rda
jednoci w Kociele. Dane nam byo przey t jedno w wielu wymiarach:

Jednoci urzdu i charyzmatu (10 arcybiskupw i biskupw, ponad 150


kapanw, ponad tysic osb wieckich i osb konsekrowanych)
Jednoci z Kocioem Powszechnym i z Ojcem witym dziki obecnoci i
posudze abpa Rino Fisichelli, przewodniczcego Papieskiej Rady ds. Krzewienia
Nowej Ewangelizacji, ktry rwnie podkreli oglnokocielne znaczenie
polskich dowiadcze ewangelizacyjnych
Jednoci ewangelizatorw niezalenie od ich wieku (modzi i starsi), stanu
(duchowni i wieccy), dowiadczenia, od pierwszych wsppracownikw Ksidza
Blachnickiego po tych najmodszych i penych entuzjazmu i gorliwoci).

Kongres pozwoli nam na nowo dowiadczy tego, e wiara chrzecijaska to nie tylko
doktryna, wiedza, zbir regu moralnych, tradycja. Wiara chrzecijaska to rzeczywiste
spotkanie, relacja z Jezusem Chrystusem (Instrumentum Laboris, nr 18). Jestemy
poruszeni odkryt na nowo prawd, e rdem naszego powoania do ewangelizacji
jest misyjny nakaz Chrystusa i sia przeywanej przez nas wiary a nie jej kryzys w
wiecie.

Strona 31 z 42

Pierwszy Oglnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji oraz Przystanek Jezus 2012 r.

Jako rnorodne owoce dziaania Ducha witego przyjmujemy:


- dowiadczenie braterskiej wsplnoty
- rado przeywanej wiary
- refleksj teologiczno-pastoraln i warsztaty ewangelizacyjne
- umocnienie naszego powoania i zaangaowania w dzieo nowej ewangelizacji
- dowiadczenie ywego i modego Kocioa
- modlitw uwielbienia
- pikno liturgii.
Dziki posudze ojcw Antonello i Enrique, misjonarzy z Brazylii, przeylimy
rekolekcje, suchajc ywego sowa, popartego licznymi wiadectwami i znakami mocy,
prowadzce nas do nawrcenia i przebudzenia duchowego, przemiany mylenia i
pojednania sakramentalnego. Wielu z nas dowiadczyo narodzenia na nowo.
W wietle tego dowiadczenia czujemy si przynagleni by dzieli si radoci spotkania
z osob Jezusa Chrystusa. Zrbmy razem wszystko, aby Jezus Chrystus by poznany,
wybrany, pokochany i goszony.
Tylko Jezus Panem jest!

Obecni czonkowie Zespou Konferencji Episkopatu Polski do spraw Nowej


Ewangelizacji oraz Uczestnicy Pierwszego Oglnopolskiego Kongresu Nowej
Ewangelizacji.

ks. Artur Godnarski


sekretarz
Zespou KEP ds. Nowej Ewangelizacji
koordynator Kongresu i Przystanku Jezus

bp Grzegorz Ry
przewodniczcy
Zespou KEP ds. Nowej Ewangelizacji

Znak: ZNE-k1/07/2012
Kostrzyn nad Odr, dn. 31 lipca 2012r.

Strona 32 z 42

Pierwszy Oglnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji oraz Przystanek Jezus 2012 r.

roda Eucharystia homilia o. Enrique i o. Antonello


Ile razy yjemy chwil? Nie przeywamy tych chwil gboko. Modlimy si, ale nie yjemy
tym momentem aski.
Dzisiaj Jezus mwi nam o skarbie ukrytym w roli i drogocennej perle. Co jest tym
skarbem i co jest t per? On sam! Najpikniejsza rzecz, e to nie my znalelimy skarb,
to on nas znalaz. To my jestemy skarbem, skarbem dla ktrego Jezus zostawi
wszystkie swoje dobra i wykupi nas. Nasz wartoci jest krew Boga. Jestemy radoci
Boga! Bg ojciec mwi nam: Ty jeste moim umiowanym synem i crk! W Tobie
odnajduj moj rado. Popatrz na osob obok ciebie i powiedz: Ty jeste radoci Boga,
skarbem Boga! Jest Bg, ktry w nas odnajduje swj skarb. I daje siebie a do ostatniej
kropli krwi, bo jestemy cennymi perami Boga.
Pan idzie przed nami. zanim zaczlimy mwi na podecie. Zanim zaczlimy
rozmawia na podecie wielu z nas modlio si za pewn prostytutk. Nie! Modlilicie
si za drogocenny skarb! Bg przyszed, eby jej szuka i j znalaz. Potem ona daa
wiadectwo. Gosia Jezusa. Taka Maria Magdalena Woodstocku!
Warto wyniszcza si dla mioci. Warto szuka drogocennej pery. Za zmczeniem
powracajcych z ewangelizacji wida rado.
Kto przyjmuje nas, ten przyjmuje Jezusa. Nawet jeli tego nie wie. My nie zdajemy sobie
sprawy z mocy samej naszej obecnoci wrd tych modych. Kto ewangelizuje? Ci,
ktrzy odkryli rado Jezusa! Kursy ewangelizacyjne, kongresy nowej ewangelizacji,
rozmowy o ewangelizacji s wane ale najwaniejszy jest Jezus Zmartwychwstay! W
pitym rozdziale ewangelii w. Marka Jezus si modli nad optanym z Gerazy. Jezus go
uwalnia, a ten chce i za Jezusem. Lecz Pan go wysya by ewangelizowa do swoich
wspbraci. Posuszny idzie i ogasza t wiadomo w dwunasty miastach w Dekapolu.
Wane jest autentycznie spotyka Jezusa. Kto Go spotyka przekazuje Go dalej. Jezus
mwi, e wszyscy ci, ktrzy wierz bd ka rce na chorych, bd mieli moc nad
demonami, czyni wielkie dziea. Wane jest, by mie wiadomo i pewno, e to Jezus
szuka swoich dzieci. Mdlcie si za wszystkich. Nakadajcie rce bez strachu, wane
bycie mieli wiar, ufno w Jezusie. Pamitaj, e nie masz adnej wadzy, tylko Jezus.
Musimy wierzy, e Jezus jest ywy i dlatego jego Koci te jest ywy. I zostalimy
namaszczeni po to, by ewangelizowa, gosi. Wystarczy, abymy si obudzili. Jeeli
Koci katolicki obudzi si na minut wiat bdzie nalea do Chrystusa. Spotkamy
Jezusa i pokaemy Jezusa i nikt Mu si nie bdzie opiera!
Najbardziej cenn per istniejc w Kociele jest Jezus. My mamy zachowa ten skarb w
naszym sercu. Ewangelia wg w. Jana mwi, e kiedy Jezus umar przyszed onierz,
wzi wczni i przebi mu serce. Z jego serca wysza krew i woda. To jest
najwaniejszy sekret. W naszym sercu mamy zachowywa t krew i wod a przez to
widzie Jezusa ukrzyowanego i opuszczonego. Jezus pojawia si przed swoim ojcem z
przebitym sercem, stopami, rkami. Jeeli my chcemy odkry najdoskonalsz
ewangelizacj musimy mie przebite serce, i za krzyem. To jest sekret!. To sekret,
ktry przemienia wszystkie rzeczy.
Co si stao w grobie Jezusa? Jezus zmartwychwsta! Co ma si zdarzy w naszych
sercach? Czego mamy szuka? My, ktrzy jestemy powoani do ewangelizacji? Mamy
szuka tego, aby mie w naszym sercu grb. Na zewntrz powinnimy, a wrcz musimy
wyraa ca nasz rado i mamy to robi. Musisz mie w sobie grb Jezusa i by
Strona 33 z 42

Pierwszy Oglnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji oraz Przystanek Jezus 2012 r.

samemu w tym grobie. Musisz umrze w Jezusie! W grobie Bg Ojciec wyrazi ca moc
Trjcy. Duch wity tchn w t ciemno i stao si. Kiedy jeste chory, jak ci boli
gowa, jak twoje ciao szwankuje i musisz ewangelizowa nikt tego nie wie ale ty w
rodku masz mier. Ty wtedy spotykasz Jezusa. Syszysz, e ci obmawiaj, syszysz, e
ci krytykuj? Bardzo dobrze! W twoim sercu jest mier. Ty ju wicej nie bdziesz
ewangelizowa z powodu metody, ale z powodu Jezusa, ktry bdzie wskrzesza z
martwych. W twojej mierci Duch moe wskrzesza innych. Nie ciebie innych. Na
zewntrz rado, a w rodku mier dopiero wtedy Jezus bdzie mg dziaa. My
gosimy Jezusa ukrzyowanego, to nasz sekret. W taki sposb wiat si przemieni.
Chcemy ewangelizowa? Tylko w prawdziwie umarym sercu. To Jezus bdzie dziaa
nie my!

Strona 34 z 42

Pierwszy Oglnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji oraz Przystanek Jezus 2012 r.

Czwartek Eucharystia homilia ks. Godnarskiego


Idziemy w drodze dalej. Nie zatrzymujemy si. Cigle w ruchu. Jestemy bardzo
wdziczni Bogu za dar ojcw Enrique i Antolnello. Przycigaa nas ich autentyczno,
dystans do samych siebie i rzeczywistoci, w ktrej si znajdujemy. Kiedy perspektywa
ycia czowieka jest naprawd zakotwiczona w wiecznoci, wtedy czowiek nie stanie si
pyszny jak paw, bdzie mia dystans do siebie.
Do kogo Jezus mwi sowa dzisiejszej ewangelii? Najbliej Jezusa s ci, ktrzy s w stanie
zrozumie Jego sowa. Bg jako pierwszych uczniw powoa rybakw. Oni bardzo
dobrze znali si na owieniu ryb, przycignicia siebie do brzegu, wyowienia jej i
zagarnicia tego, co wyowili. Jezus zmieni ich ycie i w swej mioci sprawi, e z
rybakw owicych ryby stali si rybakami ludzi.
Ju sporo czasu spdzilimy na polu Woodstock wrd ludzi. To, co robimy, to nic innego
jak zarzucenie sieci. Drog Kocioa w nowej ewangelizacji nie jest rewolucja, bo ona
powoduje e odcinamy si od tego co byo. Tymczasem ewangelizacja ronie w ciele
Chrystusa.
W1994 ojciec Robert Farissi wypowiedzia sowo proroctwa: zagarniajcie, zagarniajcie
modych, zagarniajcie ich dla Jezusa. To proroctwo spenia si midzy innymi przez
Przystanek Jezus. Wychodzimy do modego pokolenia, by moe do pokolenia, ktre
niektrzy skrelili. Do pokolenia bardzo opuszczonego w Kociele. Niewielu jest takich w
Kociele, ktrzy chc si zajmowa modymi. Modzi powoduj kiedy z nimi jeste, e
odmadzasz si, stajiesz si tacy jak oni. Ziarno Sowa, ktre rzucamy w gleb serc
ludzkich wyda owoc prdzej lub pniej. Siejmy to ziarno. Wyawiajmy drogocenne
pery.
Nie jestemy posani po to, by ocenia. Nieraz Chrystus jest ukrzyowany w tych
ludziach. Ale z drugiej strony nie tramy gowy. Miejmy rozeznanie czy, ci do ktrych
idziemy podejmuj wolne decyzje. Bdmy w ewangelizacji inteligentni. To Duch jest
dawc daru, to Duch jest sprawc tego co si dzieje. Nie ja. My jestemy posani by
zagarnia ludzi dla Chrystusa szanujc jego wolno.
Ewangelizacja musi by inteligentna! Z boku stoj ludzie, ktrzy przygldaj si, patrz i
nie moemy sprawia wraenia, e nasze dziaanie jest dziaaniem czysto
emocjonalnym, pozbawionym podstaw logiki. Nasze dziaanie bierze pocztek z Mioci.
Nawet Bg zatrzymuje si wobec czowieka i szanuje jego wolno. Sam Chrystus
powtarza wielokrotnie: jeli chcesz. Prosz was o wita, pikn, delikatn
niemiao. Chc ci prosi bd inteligentna, bd inteligentny w ewangelizacji.
Popatrzcie jak Jezusa zarzuca sie, by zowi Piotra. Pierwszy raz gdy Piotr spotyka
Jezusa nad Jordanem, tam gdzie Jan wskazuje Baranka Boego. Piotr wraca do Galilei, bo
zostawi tam wszystko a Jezus wraca do Galilei z powodu Piotra. Jezus zdobywa Piotra w
sposb inteligentny wsiada do odzi Piotra i zaczyna oddziela Piotra od linii
brzegowej. Przychodzi moment, gdy Jezus powie wypy na gbi!. Piotr sucha
ewangelii, ktr gosi Jezus. W Piotrze dokonuje si to, co syszymy w Licie do Rzymian:
wiara rodzi si z tego, co si syszy, tym za co si syszy jest Sowo Chrystusa. My
chcemy, aby zrodzia si wiara w sercu modego czowieka na Woodstocku, dlatego
opowiadamy o Chrystusie . Mymy poznali i uwierzyli mioci jak Bg ma ku nam. Bg
jest mioci. Kto trwa w mioci trwa w Bogu, a Bg trwa w nim. Jezus gosi Piotrowi
odzi prawd krlestwa Boego. W yciu Piotra dokonuje si niesamowita przemiana.
Sowo Pana powoduje, e Piotr zarzuci sie. Wyciga sie pen ryb., Piotr jest
Strona 35 z 42

Pierwszy Oglnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji oraz Przystanek Jezus 2012 r.

zafascynowany, wzruszony do gbi. A potem pada do ng Jezusa i mwi, eby Jezus


odszed bo on nie jest godzien. Jezus nie poklepuje go wtedy po plecach, ale zaznacza e
wie o grzechach Piotra a mimo to mwi pjd za mn, odtd ludzi owi bdziesz. Zatem
ty take id i go Sowo Chrystusa, bo to rodzi wiar.
Bdmy braci i siostry inteligentni w dziele ewangelizacji. Niech cechuje nas ogromna
delikatno, ogromny szacunek. Umiejmy i chciejmy sucha czowieka. Jeli cigle
chcesz mwi jeszcze niewiele zrozumiae.
Bdcie przy tych, ktrzy maj due dowiadczenie. Nie bd pyszakiem i nie lansuj si
na tego, ktry ma due dowiadczenie jeli go nie posiadasz. Ucz si, towarzysz.
Jestemy posani, by zagarnia modych dla Chrystusa. Jestemy w stanie goszc
ewangeli doprowadzi do sytuacji, e wiele za nie wydarzy si w yciu tych modych.
Jeste odpowiedzialny za to, co mwisz. Nie bj si tego, ale bd odpowiedzialny.
Bardzo wasz prosz o wysoki stopie inteligencji w dziele ewangelizacji.

Strona 36 z 42

Pierwszy Oglnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji oraz Przystanek Jezus 2012 r.

Bp Regmunt: Jezus poprzez krzy otworzy nam now perspektyw


ycia
Ordynariusz diecezji zielonogrsko gorzowskiej przypomnia genez Przystanka Jezus (PJ)
oraz postaci kapanw, ktrzy to dzieo 13 lat temu inaugurowali: bp Edwarda Dajczaka i ks.
Artura Godnarskiego.
Celem PJ jest suba ewangelizacyjna na rzecz modziey przyjedajcej na festiwal
rockowy Przystanek Woodstock (PW). Inicjatywa istnieje od 1999 r. i funkcjonuje w dwch
paszczyznach: wakacyjnego spotkanie z modymi na PW oraz caorocznej posugi w Domu
Wsplnoty dla modych potrzebujcych pomocy.
Od 9 lat oba Przystanki odbywaj si w Kostrzynie n. Odr, rozpoczy swoj dziaalno w
arach, take w diecezji zielonogrsko gorzowskiej.
To ju XIII Przystanek Jezus z tego ju IX tutaj w Kostrzynie. Dzi ju kady wie, e jak
przyjedzie na Przystanek Woodstock, to znajdzie tam te Przystanek Jezus i ludzi, ktrzy
bd chcieli z nim porozmawia powiedzia bp Regmunt.
Przystanek Jezus rozpocz si od zaniesienia na Pole Woodstock duego krzya i
powicenia go mwi kapan, zwracajc uwag na szczeglne znaczenie Krzya. W tym
znaku zawiera si bogata tre, ktra pynie z mki i zmartwychwstania Jezusa. To wanie na
krzyu dokonao si nasze odkupienie i zbawienie. Znak krzya jest godem chrzecijanina.
To wizytwka naszej wizi z Chrystusem, ktry okaza nam najwiksz z moliwych mio
zaznaczy.
Na zakoczenie zaapelowa: Idmy do naszych braci i sistr. Miejmy wiadomo, e w
Krzyu Chrystusa jest nasze zwycistwo. Krzyu Chrystusa bde pochwalony, na wszystkie
czasu bde pozdrowiony!
Organizatorem Przystanka Jezus jest Katolickie Stowarzyszenie w Subie Nowej
Ewangelizacji Wsplnota w. Tymoteusza z Gubina.

Strona 37 z 42

Pierwszy Oglnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji oraz Przystanek Jezus 2012 r.

Pitek Eucharystia homilia bpa Regmunta


To ju XIII Przystanek Jezus z tego ju IX tutaj w Kostrzynie. Dzi ju kady wie, e jak
przyjedzie na Przystanek Woodstock, to znajdzie tam te Przystanek Jezus i ludzi, ktrzy
bd chcieli z nim porozmawia. Chciabym tu szczeglnie wspomnie bp Edwarda
Dajczaka, ktry wkada w t inicjatyw duo serca. Czasami zastanawiam si te skd ks.
Artur Godnarski bierze siy, e jest rano, wieczr, we dnie w nocy zawsze obecny i gotowy
do pracy. S tu ludzie z caej Polski, z rnych wsplnot ewangelizacyjnych, ktrzy potrafi
wsppracowa i tworzy to dzieo. Arcybiskup Fisichella powiedzia, e ewangelizacja jest
wyzwaniem i wezwaniem, aby na nowo dowiadczy Chrystusa zmartwychwstaego. Zbyt
wielu ludzi nie dowiadcza obecnoci zmartwychwstaego Pana.
Przystanek Jezus rozpocz si od zaniesienia na Pole Woodstock duego krzya i
powicenia go. Mona by pyta dlaczego od tego znaku rozpoczynamy. W tym znaku
zawiera si bogata tre, ktra pynie z mki i zmartwychwstania Jezusa. To wanie na
krzyu dokonao si nasze odkupienie i zbawienie. Znak krzya jest godem chrzecijanina.
To wizytwka naszej wizi z Chrystusem, ktry okaza nam najwiksz z moliwych mio.
Krzy jest znakiem naszego pojednania z Bogiem. Dziki krzyowi moemy na nowo
zwraca si do Boga jako do swojego ojca. To znak naszego zwycistwa w Chrystusie. Jezus
poprzez krzy otworzy nam now perspektyw ycia. Krzy dla ludzi prawdziwie
wierzcych jest wielk wartoci, bo rzez cae ycie czowieka jest obecny w nim w rnej
postaci. Dzi jestemy wiadkami wielkiego blu, jaki przeywaj chrzecijanie, gdy krzy
jest wymiewany, bezczeszczony.
Jak powinnimy odnosi si do krzya, gdy przeywamy nasz codzienno? Ten krzy
powinien odbiera cze i szacunek. Krzya nie powinnimy si wstydzi ale z dum
umieszcza go w wanych miejscach naszego pobytu.
Trzeba sobie uwiadomi, e kady z nas ma swj krzy, ktry nazywamy cierpieniem. Krzy
braku pracy, rodkw do tego by zaoy swoj rodzin, choroby, uzalenienia. Wielu pord
tych, ktrych spotykamy na naszej drodze dotyka krzy. Chrystus nie obiecuje nam na ziemi
stanu, ktrym nie dotknie nas krzy, ale mwi, e to nasze pielgrzymowanie bdzie rwnie
bogate w rone krzye. Trzeba z nimi i za Chrystusem, jednoczy si z Nim. Wszystkie
troski i zmartwienia powinnimy przynosi pod krzy naszego Zbawiciela.
Kiedy na krzyu, znaku haby, zosta ukrzyowany Syn Boy, Jezus Chrystus. Jego mka,
mier i zmartwychwstanie stay si rdem mocy do przezwycienia wszystkich naszych
trudnoci. Niech ta moc z krzya zstpuje na nasz rzeczywisto, na to wszytko, co jest
dotknite skaeniem grzechu.
Dzisiaj wzajemnie potrzebujemy siebie, by dostrzec te krzye ktre niesiemy. aden z
ewangelizatorw nie moe powiedzie,e jest wolny od trosk. Nieustannie, codziennie
musimy stawa pod krzyem Jezus Chrystusa. Musimy dotyka rkoma, tego znaku ktry jest
znakiem najwikszej mioci Boga do czowieka. Obymy w tym znaku umieli odzyskiwa
rado ycia. Idmy do naszych braci i sistr. Miejmy wiadomo, e w krzyu Chrystusa
jest nasze zwycistwo. Krzyu Chrystusa bde pochwalony, na wszystkie czasu bde
pozdrowiony!

Strona 38 z 42

Pierwszy Oglnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji oraz Przystanek Jezus 2012 r.

Sobota Eucharystia homilia o. Dariusz Drek


Dzisiaj czytanie o Jeremiaszu i Janie Chrzcicielu czy si z posug wiernoci. S pord nas
neoprezbiterzy, ktrzy dopiero co przyjli wicenia. Ale to nie jest Sowo tylko do
neoprezbiterw. Czy jest w nas wszystkich ogie pierwotnego powoania, zaproszenia?
Zaproszenia do przyjani i przyjani ale take do wiernoci.
Herod ulega modej dziewczynie, ktra taczy przed nim. Obiecuje jej wszystko cokolwiek
czego zada. Ona zwiedzona przez matk chce gowy Jana Chrzciciela. Czy Jan zrobi co
Herodiadzie? Raczej nie. By za to wierny posaniu, ktre otrzyma. Woa: nie wolno mie ci
ony swego brata. I za t wierno zgin.
170 tysicy naszych braci i sistr chrzecijan umiera dlatego,e s wierni. Chrzecijanie s
obecnie najbardziej przeladowan grup w wiecie, za ktr nikt si nie upomina. Dla nas to
jest chluba by wiernymi. Chrzecijanin to nie ten, co nie upada. Chrzecijanin sto razy na
dzie moe upa ale za kadym razem wraca do Jezusa. Chrzecijanin to nie czowiek
bezdomny Koci jest jego domem. Koci jest przeladowany, bo jest wierny.
Wierno idzie w parze z mioci. Jan Chrzciciel dlatego to mwi, bo kocha. A mio jest
wymagajca. Bjmy si ludzi, ktrzy niczego od nas nie wymagaj. Bjmy si ich, bo oni
maj problem z mioci. I w zamian za ni wstawiaj tolerancj do wszystkiego. To nie jest
postawa chrzecijan, Uczniowie Chrystusa kochaj i wymagaj. Przykad tej mio da nasz
Jezus Chrystus. On pokazuje co to znaczy kocha, suy, by wiernym.
Ewangelia nie jest atwa. Ona nie obiecuje gruszek na wierzbie. To sowo Boga najbardziej
realne dla nas. Bg zesa nam swojego syna abymy stali si synami Boymi. Ludzie z
Woodstocku to s Boy dziedzice! Moe tak nie wygldaj, ale s nimi! Otrzymali nadziej
ycia wiecznego. I przyszed do nich Chrystus. Czy go poznaj dziki naszej posudze?
Nowa ewangelizacja to odwaga chrzecijan, ktra nigdy si nie poddaje. Dzi w nas, uczniw
Chrystusa prbuje si wbi jaki kompleks. Wedug wspczesnego wiata my chrzecijanie
mamy si schowa pod st i cicho siedzie. Nie! Korzystajmy z wszystkich sposobw,
nowych technologii do ewangelizacji.
Czy bdziemy mogli si zbawia jeli staniemy si gnuni, leniwi, lkliwi, gdy bdziemy
kierowali si faszywymi pogldami. Jestemy na PJ, aby te zawalczy o siebie. Co z tego,
e zdobdziesz cay wiat jak na swej duszy szkod poniesiesz. Nie zamykajmy si w jakim
status quo: zawsze tak byo.
My dostosowujmy formy przekazywania ewangelii do wspczesnego wiata, tylko tre si
nie zmienia. Mamy najlepsz nowin na wiecie! Nikt nie ma takiej! adna reklama nie jest w
stanie zareklamowa treci, ktr gosimy. Tylko problem jest z przebiciem si do
wspczesnego wiata. Brakuje ludziom czasu na namys, na to eby si zastanowi, na
rozwane decyzje. I nie moemy straci moliwoci i okazji, eby wszdzie przepowiada
Jezusa Chrystusa, bo nikt nie oferuje zbawienia poza nim. Chrystus stanie si kamieniem
wgielnym naszego ycia, jeeli sami zaczniemy na tym kamieniu budowa tylko czy my
chcemy tego planu? Wane jest to, ebymy zaczli budowl na kamieniu wgielnym jakim
jest Chrystus. Tylko taka budowla przetrwa wszelkie burze naszego ycia.

Strona 39 z 42

Pierwszy Oglnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji oraz Przystanek Jezus 2012 r.

Odwanie wyznawajmy nasz wiar, bdmy mni. 170 tysicy naszych braci oddaje ycie
za wiar. Nie sta nas na gnuno! Ewangelizacja nie zaczyna si od biznesplanu.
Ewangelizacja jest to potrzeba podzielenia si dowiadczeniem Boga w naszym yciu. My si
nie troszczmy o wzrost my siejmy. Bg podele podlewacza i da wzrost. Odwagi! Niech
Pan Bg was bogosawi!

Strona 40 z 42

Pierwszy Oglnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji oraz Przystanek Jezus 2012 r.

Niedziela 5 sierpnia zakoczylimy Kongres i Przystanek Jezus


Niedziela 5 sierpnia zakoczylimy I Oglnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji i XIII
Przystanek Jezus. depesza prasowa

Patronat nad I Kongresem Nowej Ewangelizacji i Przystankiem Jezus objli Bp Stefan


Regmunt Ordynariusz diecezji zielonogrsko gorzowskiej i Bp Grzegorz Ry
Przewodniczcy Zespou KEP ds. Nowej Ewangelizacji.
Tegoroczny temat przewodni to: Nowi Ewangelizatorzy dla Nowej Ewangelizacji.
Powsta te specjalny hymn Kongresu i oficjalne logo Nowej Ewangelizacji, ktre s
dostpne na www.nowaewangelizacja.org i www.przystanekjezus.pl
Udao nam si osign wane cele.
1. W czasie Kongresu nauczylimy si, czym jest Nowa Ewangelizacja i jaka jest w
niej rola nas, nowych ewangelizatorw.
2. W czasie przystanku Jezus stosowalimy w praktyce to, czego si wczeniej
nauczylimy na Kongresie. Po prostu ewangelizowalimy.
3. Ostatni cel jest jeszcze przed nami. Wrci do domu, do parafii, do wsplnoty i
mobilizowa swoje rodowisko do Nowej Ewangelizacji.
W osigniciu powyszych celw pomagali nam niezwykli gocie:
1. Abp Rino Fisichella (Rzym) przewodniczcy Papieskiej Rady ds. Nowej
Ewangelizacji.
2. Abp Andrzej Dziga (Szczecin) metropolita Szczecisko Kamieski
3. O. Antonello Cadeddu i O. Enrique Porcu misjonarze z Sao Paulo (Brazylia)
zaoyciele wsplnot Przymierze Miosierdzia, zajmujcy si ewangelizacj ulic,
bezdomnymi i ludmi opuszczonymi.
4. Bp Edward Dajczak biskup koszalisko-koobrzeski, inicjator Przystanku Jezus,
wieloletni przystankowy rekolekcjonista.
5. Bp Wojciech Polak Sekretarz Konferencji Episkopatu Polski
6. Bp Andrzej Czaja biskup opolski.
7. Dr Tomasz ukowski UW Warszawa.
8. Ks. prof. Witold Zdaniewicz UKSW Warszawa.
9. Andrzej Sionek (Lanckorona).
10. Prof. Jacek Kurzpa (Krosno Odrzaskie).
Na I Kongres Nowej Ewangelizacji i Przystanek Jezus przyjechao ponad 1000
ewangelizatorw, w tym: ok 158 ksiy, ktrzy wsplnie celebrowali Eucharysti, 95
klerykw, 30 diakonw, 61 sistr zakonnych i ponad 700 wieckich uczestnikw. Byli
obecni przedstawiciele ponad 300 ruchw, wsplnot, itp. Wrd uczestnikw byy
osoby min z: Biaorusi, Ukrainy, Woch, Brazylii, Niemiec, Francji. Modlitw wspierao
nas kilkuset duchowych przystankowiczw. Nasze relacje TV na www.dobremedia.org
ogldao stale 11 tysicy osb.

Strona 41 z 42

Pierwszy Oglnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji oraz Przystanek Jezus 2012 r.

31 lipca I Kongres Nowej Ewangelizacji pynnie przeksztaci si w Przystanek Jezus. Na


pole woodstockowe ulicami Kostrzyna przeszo razem ponad 1000 ewangelizatorw.
Ju na miejscu, we Wiosce Przystanku Jezus obok centralnego, wysokiego krzya stan
zadaszony podest, przypominajcy przytuln scen. Tu radosnym piewom, tacom i
modlitwie nie byo koca. Zapraszalimy modzie z Woodstocku, ktra uczestniczya w
tych wszystkich formach. Cao animowana bya przez formacj Przystanku Jezus. W
ten sposb tworzyy si nowe znajomoci, obfitujce w szczere rozmowy, a nawet
spowiedzi, decyzje nawrcenia, modlitwy wstawiennicze pod krzyem, itp. Pierwszy i
decydujcy rozmach tym inicjatywom nadali nasi ukochani woscy Ojcowie, Antonello i
Enrique, ktrzy pierwszego wieczoru modlili si wstawienniczo, za poszczeglnych
woodstockowiczw a do pnej nocy. Jeszcze innym wanym elementem by kolorowy
telebim, poprzez ktry emitowalimy codzienne kino nocne, wiadectwa znanych osb i
teledyski. Kontynuowalimy rwnie zeszoroczny pomys spotka z ekspertami, oraz
debaty, np: Zagnij ksidza.
Na polu rytm dnia wyznaczay godziny modlitw ktre odbyway si pod biaym
przystankowym krzyem: 12:00 Anio Paski, 15:00 Koronka do Boego Miosierdzia,
18:00 Modlitwa racowa, 21:00 Apel jasnogrski.
W niedziel 5 sierpnia o godz. 11.00 biskup Pawe Socha sprawujcy uroczyst
Eucharysti zakoczy XIII Przystanek Jezus. Obecnie trwaj ostatnie prace
demontaowe i porzdkowe. We Wiosce Przystanku Jezus na Woodstocku i w bazie przy
kociele trwaj prace zamykajce inicjatyw pod wzgldem informatycznym,
logistycznym i porzdkowym.
Zesp Prasowy Przystanku Jezus

Materiay zostay zebrane z oficjalnej strony spotkania www.przystanekjezus.pl


Filmy video z Kongresu i Przystanku Jezus:
Wszystkie filmy znajduj si na http://www.youtube.com/user/PrzystanekJezusTV

Hymn Przystanku Jezus 2012 http://youtu.be/ohGDihMP73U


Pierwszy Kongres Nowej Ewangelizacji - http://youtu.be/Xh59NkZ1Ki4
O. Henrique i Antonello, konferencja 3, Kongres Ewangelizacji - http://youtu.be/Zg6_uZBp6A
Kazanie abp Andrzeja Dzigi, Kongres Ewangelizacji, dzie 3 - http://youtu.be/P9F4Ok6UqA
Pantomima Ewangelizacyjna, Kongres Ewangelizacji, dzie 1 http://youtu.be/FDBL1hL_HPQ
Relacje video - http://youtu.be/ohGDihMP73U

Strona 42 z 42