You are on page 1of 1

Willy’s & Marietten-zoektocht

• Op het plein krijgen ze van een leidster een enveloppe met
een cd in + een sleutel. Ze moeten aan een huis vragen of
ze de cd mogen afspelen en daarop staat een filmpje
waarin allemaal verschillende problemen aan bod komen.
Tijdens de tocht moeten ze oplossingen zoeken voor die
problemen. De eerste plaats waar ze naartoe gestuurd
worden is Bergendries.

• Op elke plaats vinden ze een kistje met een gsm in die
ingesteld is op 13 minuten 13 seconden (ze moeten
binnen deze tijd het kistje gevonden hebben en de gsm
afzetten => dit wordt duidelijk gemaakt in het filmpje). In
het kistje zit er ook een cryptische beschrijving over de
volgende plaats waar ze heen moeten.

• Cryptische beschrijvingen:
- Station: “In een klein ……. ’s morgends in de vroegte”
- Markt: Leerkracht 6de leerjaar Staakte + t
- Vismijn: Dier in de zee+bezitsvorm
- Politie: De Franse Pol is hier
- Hagewinde: Een briesje in de heg
- Bakker Van Hecke: Bakker ‘Van Poort’
- Heirbrug: Met de neus in de lucht over een brug

• Opdrachten:
- Wc zonder wc papier
-
-
-
-

• Bijkomende opdracht:
Ze mogen tijdens de tocht niet meer dan 3 keer
gefotografeerd worden met iemand van de leiding.