You are on page 1of 5

De schat van de Heer Heir van de Heirbrug (Kwiks

)
Vele jaren geleden stond op de Heirbrug een verlaten kasteel. Juist waar
we nu staan. Er woonde daar lange tijd een rijke oude kluizenaar.
Schat ligt verborgen : schatkaart waar begraven
Schat : vier-uurken

Heirbrug een verspreking van Heirburcht.

We maken een spelbord, met het traject dat we moeten afleggen.
Verschillende vakjes :
- Derrie : er wordt om ter vlugst een smerige derrie opgegeten door
de hele groep, wie wint krijgt een puzzelstuk
- Estafette : er wordt een estafette gespeeld, wie wint krijgt een
puzzelstuk
- Ren-je-rot kwisvragen (antwoorden na een af te leggen traject) :wie
meest juist antwoordt, krijgt een puzzelstuk.

De spelers staan per ploeg op een rij, op 1 meter afstand staat één speler
( één speler per rij ) met een ei.
Bij het startsignaal gooit deze speler het ei naar de eerste in de rij. Die
gooit het ei onmiddellijk terug en hurkt neer. De speler voor de rij gooit
het ei dan dan naar de 2de speler die het ei opvangt teruggooit en hurkt.
De speler herhaalt dit tot alle spelers van zijn rij neerzitten. Dit gebeurt
natuurlijk om ter vlugst en...
zonder dat het ei breekt!

De leden staan op een aantal rijen. Op het fluitsignaal kruipt de laatste
van elke rij door de benen van zijn/haar medespelers. Hij zegt telkens de
voornaam van de persoon wiens benen hij door gaat. Hij/zij komt vooraan
te staan
en moet zijn eigen naam roepen. Pas dan mag de volgende vertrekken.

Dit is een estafettespel. Er worden 2 ploegen gevormd, die enkele meters
van elkaar op een rij gaan staan. Elke ploeg heeft één lege bak (frisdrank,
bier, ...) die op ongeveer 10 meter voor de ploeg staat, met de open kant
naar beneden. Na het startsein wordt er tegelijk door één iemand van de
twee ploegen naar de bak van de tegenstander gelopen (ze kruisen elkaar
dus onderweg) en draaien ze die bak om (dus met de open kant naar
boven). Daarna lopen ze naar de bak van hun eigen ploeg (die inmiddels
door de tegenstander ook is omgedraaid) om deze terug met de open kant
naar beneden te draaien. Ze keren dan terug naar de eigen ploeg en
tikken de volgende aan. Het is de bedoeling dat na een tijd er een verschil
zal zijn tussen de twee ploegen, waardoor iemand van een ploeg aan zijn
bak komt die (doordat de tegenstander te traag was) nog niet met de
open kant naar boven staat. Hij kan dan op zijn eigen bak gaan zitten en
dan is zijn ploeg gewonnen. Je mag natuurlijk slechts 1 actie doen per
keer, dus ofwel de bak omdraaien, ofwel gaan zitten als de bak al met de
open kant naar beneden staat.

Kruiwagenkoers
De twee ploegen staan naast elkaar opgesteld. Elke ploeg beschikt over
een kruiwagen, verder heeft elke speler een bepaald aantal ballonnen
(drie of vier).
Bij het fluitsignaal legt de eerste deelnemer van elke groep z’n ballonnen
in de kruiwagen en tracht zo vlug mogelijk de eindlijn te bereiken zonder
dat de ballonnen uit de kruiwagen opvliegen. Als dit gebeurt moet men
halt houden en de ballon terug in de kruiwagen leggen.
Aan het eindpunt worden de ballonnen in een net gestopt, vervolgens
keert men met de kruiwagen terug naar het eindpunt.
Daar legt de volgende speler zijn ballonnen in de kruiwagen en vertrekt.
De ploeg wiens spelers als eerste alle ballons heeft overgebracht, wint het
spel.

AARDRIJKSKUNDE
1 Kan het in Afrika sneeuwen?
Ja
2 Wonen er Indianen in Canada?
Ja
3 Hoe heten de inwoners van Noorwegen?
Noren
4 Hoeveel vuurspuwende bergen zijn er in Zwitserland?
Geen enkele
5 In welk land staat een beroemde muur die duizenden kilometers lang is?
In China
6 Wat zijn de vier windstreken?
Noorden, oosten, zuiden en westen
7 Als je vanuit de ruimte naar de aarde kijkt en er zijn geen wolken, welke kleur heeft
de aarde dan?
Blauw
9 Hoe heet de lijn waar het ene land ophoudt en het andere land begint?
De grens
10 Het water van de zee smaakt zout, hoe smaakt het water van een oceaan?
Ook zout

WEETJES I
1 Wat doet een soort ketel in de keuken dat een scheidsrechter ook doet?
Fluiten
2 Uit hoeveel stukken bestaat een volledige schelp van een mossel?
Twee
3 Hoe heet het geel van een ei?
Eidooier
4 Zijn er Australische spinnen die kunnen blaffen?
Ja, door monddelen tegen elkaar te wrijven
5 Wie is de winnaar in de hardloopwedstrijd tussen de haas en de schildpad?
De Schildpad
6 Wat gebruikt een vis behalve zijn staart nog om vooruit te komen?
Vinnen
7 Hoeveel hoofden heeft een duizendpoot?
Eén
8 Welke Gijs kon van de honger niet slapen?
Holle Bolle Gijs
9 Worden dieren tijdens hun winterslaap magerder of dikker?
Magerder
10 Mieren kunnen heel hard werken maar wat kunnen ze niet?
Slapen

SPEL
1 Welke vorm hebben de vakjes van een schaakbord?
Vierkant
2 Van welk materiaal zijn de meeste knikkers gemaakt?
Van glas
3 Langs wat klimt een jojo omhoog en gaat hij ook weer naar beneden?
Langs een touwtje
4 Hoeveel zakdoeken worden er per ronde bij het spe-‘Zakdoekleggen’ gebruikt?
Eén
5 Welk soort vervoermiddel krijg je bij “Levensweg” als speelstuk?
Een autootje
6 Wat gaat er bij “Dokter Bibber” branden als je hand te veel bibbert?
Zijn neus
7 Wat groeit in de wei waarop je ook kunt tennissen?
Gras
8 Welke kleur heeft het veld waarop de mannetjes bij tafelvoetbal staan meestal?
Groen
9 Met hoeveel speel je het spel ‘Wie is het’?
Met twee
10 Hoeveel dobbelstenen gebruik je bij dammen?
Geen

1. Het eerste deel vind je in een zandbak en in het tweede deel wonen prinsen en
prinsessen. (zand - kasteel)
2. Het eerste deel is niet dichtbij, het tweede deel duurt 365 dagen en het derde
deel duurt 24 uur. (ver – jaar - dag)
3. Het eerste deel is de elfde letter van het alfabet en het tweede deel is een
ander woord voor de bloem die de bakker gebruikt om zijn brood te bakken. (ka -
meel)
4. Op het eerste deel vind je veel schelpen en op het tweede deel kan je gaan
zitten. (strand - stoel/zetel)
5. Naar het eerste deel moet je gaan van maandag tot vrijdag, het tweede deel
stopt aan elke halte. (school - bus)
6. Het eerste deel is getrouwd met je ma en het tweede deel is een ander woord
voor worm. (pa - pier)

1. Welke kleur heeft het zweet van een nijlpaard?
Geel
Wit
Oranje

2. Wie is de troonopvolger van Koning Albert?
Prins Laurent
Prins Filip
Prins Willem

3. Hoeveel provincies zijn er in België?
9
10
11

4. Hoeveel tanden heeft een volledig gebit van een volwassen man?
32
28
24

5. Wat is het grootst? Een rode biet, een rode kool of een rode tomaat?

6. Wat gebruikten de inwoners van Tibet vroeger als ruilmiddel in plaats van geld?
Thee
Cacao
Koffie

7. Weeg je op de maan evenveel, meer of minder dan op de aarde?

8. Welk dier met horens is heilig in India?
Een olifant
Een koe
Een giraf

9. Wie rijdt soms rond in een gouden koets?
De koning van België
De Hertog van Luxemburg
De koningin van Nederland

10. Hoe heet de jonge koning die in de tekenfilm Merlijn de tovenaar een zwaard uit
een steen trekt?
Arthur
Tijl
Pjotr

11. Wordt de totale hoeveelheid water op de aarde elk jaar minder, meer of blijft
ze gelijk?

12. In welke zoetigheid zit de meeste suiker?
Een blikje cola
Een reep chocolade
Een ijsje