You are on page 1of 1

Reglement Vlaggenspel

- Vanaf maandag 2 oktober, 8u mogen de vlaggen bevestigd
worden.
- De vlaggen mogen niet hoger hangen dan 1m50.
- De vlaggen moeten bereikbaar en zichtbaar opgehangen worden
in de voortuin.
- Inwonende familieleden mogen meehelpen met het spel. Ze
mogen dus ook de naam van een binnensluipende aspi roepen.
- Wanneer je iemand je voortuin ziet benaderen om haar naam op de
vlag te schrijven, roep je luid haar naam, zodat de persoon weet
dat ze gezien is.
- De naam van de aspi wordt door de aspi zelf op de vlag
geschreven. Hier tellen familieleden niet mee.
- Het spel eindigt op zondag 8 oktober om 13u30. Jullie nemen de
vlaggen mee naar de chiro.
- De naam moet groot en duidelijk geschreven zijn.
- Wanneer je de naam aan het schrijven bent en je naam wordt
geroepen
- Er wordt geen ruzie gemaakt of gevochten omtrent dit spel.
- Het reglement kan door de leiding te allen tijde worden veranderd.
U wordt hiervan op de hoogte gebracht via mail.
- U kunt gegronde klachten altijd mailen naar aspis@chirolokeren.be.
- De beslissing van de leiding wordt niet betwist.