You are on page 1of 3

Extra vragen en opdrachten – MODULE VIII hoofdstuk 3

Praktijkopdracht

Deze praktijkopdracht bestaat uit tien subopdrachten, die betrekking hebben op


het volgende relationele model.

Werknemer(nummer,naam,adres,postcode,woonplaats,telefoon,in_dienst,salaris,
chef)
Projecten(proj_code,proj_naam,proj_plaats,<proj_leider>,start_datum,budget)
Werk(<proj_code>,<nummer>,uren)
Schalen(schaal,laagste,hoogste)

Tabel Werknemer
NR Naam Adres Postcode Woonplaats Telefoon In dienst Salaris Chef
10 Buck, de Lindelaan 2 1055 PP Amsterdam 020-6768087 01-01-80 4567 99
12 Brasser Lindelaan 18 1055 PP Amsterdam 020-9874386 12-10-88 2149 20
16 Lievense Hoofdstraat 3 8948 KK Leeuwarden 058-8916534 14-10-95 3148 30
18 Vliet, van Kade 34 1056 KM Amsterdam 020-9321072 28-09-85 2638 20
19 Umbgrove Talmalaan 3 4351 JG Vlissingen 0118-439816 13-11-87 2988 30
20 Maas Bosjeslaan 3 3085 HG Rotterdam 010-9859526 01-02-84 3332 10
25 Neve Prinsengracht 20 1048 GP Amsterdam 010-9865743 15-05-88 3148 40
26 Geel, van Plein 43 3568 JL Utrecht 030-7385195 01-12-88 1921 30
28 Zeeuw, de Julianastraat 6 5610 JP Eindhoven 040-5932182 12-08-86 2981 35
30 Merk Eikenlaan 12 3086 KK Rotterdam 010-9734733 01-03-86 4749 40
31 Paree Kade 44 1056 KM Amsterdam 020-9753264 25-03-90 2745 35
35 Jonge, de Gracht 11 6222 AG Maastricht 043-3324785 30-06-95 2118 40
40 Willegen Beukenlaan 12 3088 LM Rotterdam 010-98658543 01-03-78 4988 99
45 Jobse Singen 128 3088 JP Rotterdam 010-9434785 15-07-86 4716 40
47 Jansma Singen 48 1038 JG Amsterdam O20-4343210 14-04-84 2144 35
48 Bos Beukenlaan 3088 LM Rotterdam 010-9324321 28-11-87 2357 60
50 Loof, van Plein 122 3568 JL Utrecht 030-9678765 01-08-86 4328 10
52 Maas, van Hogeweg 12 3078 KL Rotterdam 010-3544567 12-12-86 2849 60
60 Vliet, de Oranjeplein 3 5655 BG Eindhoven 040-9143421 01-04-79 3848 10
99 Koning, de Singel 2 3088 JK Rotterdam 10-6493214 01-01-80 5624

Tabel Projecten
Proj_code Proj_naam Proj_plaats Proj_leider Start datum Budget
110 ITCS Rotterdam 40 01-01-95 100.000
120 MTS Rotterdam 10 15-08-95 145.000
130 CAIA Amsterdam 30 01-10-96 80.000
140 GABD Utrecht 60 01-01-96 98.000
150 ZVH Maastricht 35 15-02-96 112.000

Tabel Werk
Proj_code Code Uren
110 40 120
110 25 48
110 45 90
110 26 28
110 10 12
120 10 80
120 50 76
120 20 18
120 12 63
120 26 18
120 40 38
130 30 26
130 26 70
140 60 50
140 48 81
140 26 26
150 35 90
150 47 22
150 28 10
150 26 18

Tabel Schalen
Schaal Laagste Hoogste
1 800.00 999.99
2 1000.00 1999.99
3 1100.00 1299.99
4 1300.00 1499.99
5 1500.00 1599.99
6 1600.00 1749.99
7 1750.00 1899.99
8 1900.00 1999.99
9 2000.00 2199.99
10 2200.00 2499.99
11 2500.00 2649.99
12 2750.00 2999.99
13 3000.00 3499.99
14 3500.00 9999.99

Noteer voor elk van de volgende opdrachten hoe de query in SQL-DML luidt.

Opdrachten
1. Een overzicht van alle werknemers gesorteerd op volgorde van naam.
2. Een overzicht van de naam en het salaris inclusief de ophanden zijnde
salarisverhoging van 4,5 % met als kolomkop NWSAL.
3. Een overzicht van alle namen en telefoonnummers van werknemers uit
Amsterdam.
4. Een overzicht van de namen en adressen van alle werknemers die na januari
1988 in dienst zijn gekomen.
5. Een overzicht van de namen van alle werknemers die in Utrecht wonen en die
een salaris hebben tussen 2000 en 3000 euro.
6. Het hoogste salaris dat per chef verdiend wordt.
7. Een overzicht van de namen van werknemers die aan hetzelfde project werken
als werknemer 35.
8. Een overzicht van de namen van werknemers die in dezelfde schaal vallen als
werknemer Bos.
9. Een overzicht van de namen van de medewerkers en de namen van het
project waar die medewerker meer dan dertig uur aan gewerkt heeft.
10. Een overzicht van de namen en de bestede uren van alle werknemers uit
Utrecht.

In te leveren bij de docent


Verslag met daarin
− voorblad met naam, klas, opdracht;
− de tien queries.