Extra vragen en opdrachten – MODULE VIII hoofdstuk 3

Praktijkopdracht
Deze praktijkopdracht bestaat uit tien subopdrachten, die betrekking hebben op
het volgende relationele model.
Werknemer(nummer,naam,adres,postcode,woonplaats,telefoon,in_dienst,salaris,
chef)
Projecten(proj_code,proj_naam,proj_plaats,<proj_leider>,start_datum,budget)
Werk(<proj_code>,<nummer>,uren)
Schalen(schaal,laagste,hoogste)

Tabel Werknemer
NR
10
12
16
18
19
20
25
26
28
30
31
35
40
45
47
48
50
52
60
99

Naam
Buck, de
Brasser
Lievense
Vliet, van
Umbgrove
Maas
Neve
Geel, van
Zeeuw, de
Merk
Paree
Jonge, de
Willegen
Jobse
Jansma
Bos
Loof, van
Maas, van
Vliet, de
Koning, de

Adres
Lindelaan 2
Lindelaan 18
Hoofdstraat 3
Kade 34
Talmalaan 3
Bosjeslaan 3
Prinsengracht 20
Plein 43
Julianastraat 6
Eikenlaan 12
Kade 44
Gracht 11
Beukenlaan 12
Singen 128
Singen 48
Beukenlaan
Plein 122
Hogeweg 12
Oranjeplein 3
Singel 2

Postcode
1055 PP
1055 PP
8948 KK
1056 KM
4351 JG
3085 HG
1048 GP
3568 JL
5610 JP
3086 KK
1056 KM
6222 AG
3088 LM
3088 JP
1038 JG
3088 LM
3568 JL
3078 KL
5655 BG
3088 JK

Tabel Projecten
Proj_code Proj_naam
110
ITCS
120
MTS
130
CAIA
140
GABD
150
ZVH
Tabel Werk
Proj_code
110
110
110
110

Code
40
25
45
26

Uren
120
48
90
28

Woonplaats
Amsterdam
Amsterdam
Leeuwarden
Amsterdam
Vlissingen
Rotterdam
Amsterdam
Utrecht
Eindhoven
Rotterdam
Amsterdam
Maastricht
Rotterdam
Rotterdam
Amsterdam
Rotterdam
Utrecht
Rotterdam
Eindhoven
Rotterdam

Proj_plaats
Rotterdam
Rotterdam
Amsterdam
Utrecht
Maastricht

Telefoon
020-6768087
020-9874386
058-8916534
020-9321072
0118-439816
010-9859526
010-9865743
030-7385195
040-5932182
010-9734733
020-9753264
043-3324785
010-98658543
010-9434785
O20-4343210
010-9324321
030-9678765
010-3544567
040-9143421
10-6493214

Proj_leider
40
10
30
60
35

In dienst
01-01-80
12-10-88
14-10-95
28-09-85
13-11-87
01-02-84
15-05-88
01-12-88
12-08-86
01-03-86
25-03-90
30-06-95
01-03-78
15-07-86
14-04-84
28-11-87
01-08-86
12-12-86
01-04-79
01-01-80

Start datum
01-01-95
15-08-95
01-10-96
01-01-96
15-02-96

Salaris
4567
2149
3148
2638
2988
3332
3148
1921
2981
4749
2745
2118
4988
4716
2144
2357
4328
2849
3848
5624

Chef
99
20
30
20
30
10
40
30
35
40
35
40
99
40
35
60
10
60
10

Budget
100.000
145.000
80.000
98.000
112.000

110
120
120
120
120
120
120
130
130
140
140
140
150
150
150
150

10
10
50
20
12
26
40
30
26
60
48
26
35
47
28
26

Tabel Schalen
Schaal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

12
80
76
18
63
18
38
26
70
50
81
26
90
22
10
18

Laagste
800.00
1000.00
1100.00
1300.00
1500.00
1600.00
1750.00
1900.00
2000.00
2200.00
2500.00
2750.00
3000.00
3500.00

Hoogste
999.99
1999.99
1299.99
1499.99
1599.99
1749.99
1899.99
1999.99
2199.99
2499.99
2649.99
2999.99
3499.99
9999.99

Noteer voor elk van de volgende opdrachten hoe de query in SQL-DML luidt.
Opdrachten
1. Een overzicht van alle werknemers gesorteerd op volgorde van naam.
2. Een overzicht van de naam en het salaris inclusief de ophanden zijnde
salarisverhoging van 4,5 % met als kolomkop NWSAL.
3. Een overzicht van alle namen en telefoonnummers van werknemers uit
Amsterdam.
4. Een overzicht van de namen en adressen van alle werknemers die na januari
1988 in dienst zijn gekomen.
5. Een overzicht van de namen van alle werknemers die in Utrecht wonen en die
een salaris hebben tussen 2000 en 3000 euro.
6. Het hoogste salaris dat per chef verdiend wordt.

7. Een overzicht van de namen van werknemers die aan hetzelfde project werken
als werknemer 35.
8. Een overzicht van de namen van werknemers die in dezelfde schaal vallen als
werknemer Bos.
9. Een overzicht van de namen van de medewerkers en de namen van het
project waar die medewerker meer dan dertig uur aan gewerkt heeft.
10. Een overzicht van de namen en de bestede uren van alle werknemers uit
Utrecht.
In te leveren bij de docent
Verslag met daarin
− voorblad met naam, klas, opdracht;
− de tien queries.