You are on page 1of 5

Pozycja Punktu Emocjonalnego Oparcia

1. UZNANIE
W jakich okolicznościach używać tego procesu:
• Kiedy chcesz przekształcić dobry nastrój w jeszcze lepszy.
• Kiedy chcesz wzmocnić swoją relację z jakąś osobą lub też rzeczą.
• Kiedy chcesz w celowy sposób utrzymać w obecnej postaci swój Punkt Emocjonalnego Oparcia.
• Kiedy chcesz utrzymać lub nawet poprawić twoje obecne dobre uczucia.
• Kiedy chcesz celowo skupić się na czymś, co wzmocni twój emocjonalny punkt oparcia.
• Kiedy jedziesz, idziesz lub stoisz w kolejce i chcesz robić coś, co jest twórcze i produktywne.
• Kiedy pojawia się coś na twoim horyzoncie, co może potencjalnie prowadzić cię ku negatywnym
emocjom. Ty natomiast chcesz utrzymać kontrolę własnych wibracji.
• Kiedy twoje własne myśli czy też słowa osoby, z którą przebywasz, zaczynają zmierzać w
potencjalnie negatywnym kierunku. Ty natomiast chcesz kontrolować kierunek wydarzeń.
• Kiedy jesteś świadom tego, że doświadczasz negatywnych emocji i chcesz zmienić sposób swego
odczuwania.
(1) Radość / Wiedza / Moc / Wolność / Miłość / Uznanie /(5) Optymizm

2. MAGICZNA SZKATUŁKA
Kiedy używać tego procesu:
• Kiedy znajdujesz się w nastroju do przyjemnych działań. Kiedy jesteś gotów skupić się na Energii,
która płynie w kierunku zgodnym z twymi preferencjami.
• Kiedy chcesz przekazać Uniwersalnemu Menedżerowi jeszcze więcej szczegółowych informacji na
temat rzeczy, które przynoszą ci satysfakcję.
(1) Radość / Wiedza / Moc / Wolność / Miłość / Uznanie /(5) Optymizm

3. TWÓRCZY WARSZTAT
Kiedy używać tego procesu:
 Kiedy chcesz skupić się na tym, co jest osobiście dla ciebie najważniejsze.
 Kiedy chcesz osiągnąć celową kontrolę nad podstawowymi obszarami swego życia.
 Kiedy chcesz podnieść na wyższy poziom umiejętność przyzwalania, wówczas więcej wspaniałych
rzeczy przejawi się w twym. doświadczeniu.
 Kiedy chcesz rozwijać swoje centrum pozytywnego przyciągania, aż, stanie się ono dominującym
ośrodkiem.
(1) Radość / Wiedza / Moc / Wolność / Miłość / Uznanie /(5) Optymizm

4. RZECZYWISTOŚĆ WIRTUALNA
Kiedy stosować ten proces:
• Kiedy czujesz się dobrze i chcesz praktykować wibracje przyzwalania.
• Kiedy rozmyślasz o przyjemnym doświadczeniu i chcesz to uczucie utrzymywać jeszcze dłużej, a
nawet chcesz jeszcze bardziej poprawić swój nastrój.
• Kiedy masz czas wolny i chcesz go spędzić w przyjemny sposób.
(1) Radość / Wiedza / Moc / Wolność / Miłość / Uznanie /(8) Nuda

Na podstawie: „Proś a będzie Ci dane” by Esther i Jerry Hicks Strona 1


Pozycja Punktu Emocjonalnego Oparcia

5. GRA W PROSPEROWANIE
Kiedy można używać tego procesu:
 Kiedy chcesz rozwinąć swoją wyobraźnię.
 Kiedy swoje pragnienia chcesz uczynić bardziej jasnymi i określonymi.
 Kiedy chcesz zwiększyć przypływ pieniędzy.
 Kiedy chcesz wzmocnić przypływ obfitości w jej różnych zakresach.
(1) Radość / Wiedza / Moc / Wolność / Miłość / Uznanie /(16) Zniechęcenie

6. PROCES MEDYTACJI
Kiedy należy używać tego procesu:
• Kiedy potrzebujesz uwolnić się od oporu.
• Kiedy chcesz w łatwy sposób podnieść poziom wibracji.
• Kiedy chcesz podnieść ogólny poziom wibracji.
• Kiedy chcesz dotrzeć do poczucia świadomości twojej Wewnętrznej Istoty.
(1 )Radość / Wiedza / Moc / Wolność / Miłość / Uznanie /(22) Strach / Żal / Depresja / Rozpacz /
Bezsilność

7. PRACA ZE SNAMI
Kiedy używać tego procesu:
• Kiedy chcesz zrozumieć, dlaczego miałeś określony sen.
• Kiedy chcesz zrozumieć, gdzie znajduje się twoje wibracyjne centrum przyciągania.
• Kiedy chcesz rozpoznać, że znajdujesz się w procesie tworzenia, zanim jego rezultaty przejawią się
w twoich rzeczywistych doświadczeniach życiowych.
(1 ) Radość / Wiedza / Moc / Wolność / Miłość / Uznanie / (22) Strach / Żal / Depresja / Rozpacz /
Bezsilność

8. KSIEGA POZYTYWNYCH ASPEKTOW


Kiedy używać tego procesu:
• Kiedy przepływają przez ciebie pozytywne uczucia w odpowiedzi na pozytywne myśli, na których
się skupiasz.
• Kiedy chcesz dłużej podtrzymywać te fale pozytywnych uczuć.
• Kiedy zdajesz sobie sprawę, że przedmiot, na którym utrzymujesz swoją uwagę, nie powoduje w
tobie pozytywnych uczuć. Kiedy chcesz podnieść w tym zakresie swoje wibracje.
• Kiedy w większości zakresów swojej aktywności czujesz się dobrze. I Jednak istnieje kilka
przeszkód, które chcesz przekroczyć.
(1)Radość / Wiedza / Moc / Wolność / Miłość / Uznanie / (10) Frustracja / Irytacja / Niecierpliwość

9. UKŁADANIE SCENARIUSZA
Kiedy używać tego procesu:
• Kiedy czujesz się dobrze i chcesz dodać pewne szczegóły do doświadczeń, które stwarzasz w
swoim życiu.
• Kiedy chcesz doznać podniety płynącej z określenia i zapisania rzeczy, I których pragniesz
doświadczyć. Następnie możesz zaobserwować, jak I Wszechświat dostarczy ci w szczegółowy sposób
to, co zapisałeś.
• Kiedy chcesz doświadczyć mocy działania określonej myśli, na której skupiłeś swoją uwagę.
(2) Pasja (6) Nadzieja

Na podstawie: „Proś a będzie Ci dane” by Esther i Jerry Hicks Strona 2


Pozycja Punktu Emocjonalnego Oparcia

10. PROCES PAPIEROWEJ SERWETKI


Kiedy używać tego procesu:
• Kiedy chcesz bardziej skutecznie skorzystać z usług twego Uniwersalnego Managera.
• Kiedy chcesz tworzyć swoją rzeczywistość, pozwalając na dopływ energii.
• Kiedy mniej aktywnie chcesz się angażować w tworzenie własnej rzeczywistości.
• Kiedy czujesz, że masz zbyt wiele zajęć.
• Kiedy potrzebujesz więcej czasu na robienie większej ilości rzeczy, które przynoszą ci przyjemność.
(2) Pasja (11) Emocjonalny niepokój

11. PLANOWANIE SEGMENTOWE


Kiedy używać tego procesu:
• Kiedy chcesz wywrzeć szczególny wpływ w określonym czasie twego dnia.
• Kiedy dostrzegasz, że jakieś sprawy nie toczą się całkiem pomyślnie i chcesz, by potoczyły się
one zgodnie z twoim życzeniem.
• Kiedy szczególną wagę dla ciebie ma czas oraz pieniądze.
(4) Pozytywne oczekiwania / Przekonania / (11) Emocjonalny niepokój

12. CZYŻ NIE BYŁOBY MIŁE, GDYBY … ?


Kiedy używać tego procesu:
• Kiedy orientujesz się, że lgniesz do negatywnego bieguna i wywołujesz opór.
• Chcesz przemienić to nastawienie na bardziej pozytywne.
• Kiedy czujesz się dobrze, a chcesz skoncentrować się na pewnych obszarach swego życia i
ulepszyć je.
• Kiedy chcesz w delikatny sposób przemienić negatywne lub potencjalnie negatywne konwersacje
w bardziej pozytywne rozmowy.
(4) Pozytywne oczekiwania / Przekonania (16) Zniechęcenie

13. KTÓRA MYŚL ODCZUWASZ LEPIEJ ?


Kiedy używać tego procesu:
• Kiedy chcesz być w obecnej chwili świadomy tego, jak odczuwasz określoną rzecz.
• Kiedy masz podjąć decyzję i chcesz zmierzać w najlepszym kierunku.
• Kiedy chcesz określić swój aktualny punkt emocjonalnego oparcia.
• Kiedy chcesz być świadom działania twego Systemu Emocjonalnej Orientacji.
(4) Pozytywne oczekiwania / Przekonania (17) Złość

14. PROCES USUWANIA NIEŁADU


Kiedy używać tego procesu:
• Kiedy odczuwasz stres z powodu dezorganizacji.
• Kiedy czujesz, że zbyt wiele czasu poświęcasz na przyglądanie się szczegółom.
• Kiedy stwierdzasz, że unikasz przebywania w swoim domu, ponieważ lepiej czujesz się w innych
miejscach.
• Kiedy czujesz, że nie wystarcza ci czasu do robienia tego wszystkiego, co potrzebujesz zrobić.
(4)Pozytywne oczekiwania / Przekonania/(17) Złość

Na podstawie: „Proś a będzie Ci dane” by Esther i Jerry Hicks Strona 3


Pozycja Punktu Emocjonalnego Oparcia

15. PROCES PORTFELA


Kiedy używać tego procesu:
• Kiedy chcesz przywołać więcej pieniędzy do przestrzeni swoich doświadczeń.
• Kiedy chcesz poprawić swój sposób odczuwania pieniędzy, aby pozwolić na większy ich napływ do
twego życia.
• Kiedy chcesz, by uruchomiły się twoje specyficzne pragnienia.
• Kiedy odczuwasz, że w twoim życiu brakuje pieniędzy.
(6) Nadzieja (16) Zniechęcenie

16. PRZESUWANIE WIBRACJI


Kiedy używać tego procesu:
 Kiedy uświadamiasz sobie, że stwierdzenie, które właśnie wypowiedziałeś, jest przeciwne temu,
co chcesz przyciągnąć do swych doświadczeń.
 Kiedy chcesz ustanowić bardziej korzystne centrum przyciągania.
 Kiedy czujesz się całkiem dobrze, ale wiesz o tym, że możesz poczuć się lepiej i chcesz wykorzystać
czas, aby stało się to właśnie teraz.
(8) Znudzenie (17) Złość

17. PROCES KOŁA KONCENTRACJI


Kiedy używać tego procesu:
• Kiedy zauważysz, że twoje aktualne Wibracyjne Centrum Przyciągania nie znajduje się w
odpowiednim miejscu.
• Kiedy uświadomisz sobie, że przeżywasz negatywne emocje wokół jakiejś ważnej dla ciebie
sprawy, a jednocześnie chcesz to zmienić na emocje pozytywne.
• Kiedy zdarzyło się coś, czego nie lubisz. Chcesz zmienić położenie twego centrum przyciągania,
aby zapobiec takiemu ponownemu wydarzeniu.
• Kiedy potrzebujesz poczuć ulgę i odprężenie.
(8) Znudzenie (17) Złość

18. MIEJSCE ODCZUWANIA


Kiedy używać tego procesu:
• Kiedy chcesz poprawić sytuację.
• Kiedy potrzebujesz większej ilości pieniędzy.
• Kiedy chcesz mieć lepszą pracę.
• Kiedy chcesz wejść w szczęśliwy związek.
• Kiedy chcesz, by twoje ciało przynosiło ci lepsze uczucia.
(9) Pesymizm (17) Złość

19. UWALNIANIE OPORU, BY UWOLNIĆ SIĘ OD DŁUGÓW


Kiedy używać tego procesu:
• Kiedy chcesz odczuwać ulgę, związaną z uwolnieniem od długów.
• Kiedy chcesz znaleźć równowagę pomiędzy swoimi zarobkami i wydatkami.
• Kiedy chcesz mieć większą pewność finansową:
• Kiedy chcesz przywołać większy przypływ pieniędzy.
(10) Frustracja / Irytacja / Niecierpliwość (22) Lęk / Rozpacz / Depresja / Bezsilność

Na podstawie: „Proś a będzie Ci dane” by Esther i Jerry Hicks Strona 4


Pozycja Punktu Emocjonalnego Oparcia

20. PRZEKAŻ TO MANAGEROWI


Kiedy używać tego procesu:
 Kiedy czujesz, że masz zbyt wiele pracy.
 Kiedy chcesz mieć więcej czasu, by robić więcej rzeczy, które lubisz. Kiedy chcesz stać się
potężnym twórca, co jest twoim wrodzonym prawem.
(10) Frustracja / Irytacja / Niecierpliwość/ (17) Złość

21. ODZYSKIWANIE NATURALNEGO STANU ZDROWIA


Kiedy używać tego procesu:
 Kiedy nie czujesz się dobrze.
 Kiedy otrzymałeś niepokojącą diagnozę.
 Kiedy odczuwasz ból.
 Kiedy chcesz odczuwać więcej sil witalnych.
 Kiedy odczuwasz nieokreślony niepokój związany z własnym ciałem.
(10) Frustracja / Irytacja / Niecierpliwość (22) Lęk / Rozpacz / Depresja / Bezsilność

22. POSUWANIE SIĘ W GÓRE EMOCJONALNEJ SKALI


Kiedy używać tego procesu:
• Kiedy czujesz się źle, trudno jest ci zmienić to samopoczucie.
• Kiedy zaszło jakieś trudne wydarzenie (ktoś zmarł, opuścił cię twój partner, zagubił się twój pies
itp.).
• Kiedy musisz poradzić sobie z kryzysem.
• Kiedy zdiagnozowano u ciebie groźną chorobę.
• Kiedy u osoby, którą kochasz, zdiagnozowano groźną chorobę.
• Kiedy twoje dziecko lub ktoś ci bliski przechodzi przez traumatyczne przeżycia lub kryzys.
(17) Złość (22) Lęk / Rozpacz / Depresja / Bezsilność

Na podstawie: „Proś a będzie Ci dane” by Esther i Jerry Hicks Strona 5