You are on page 1of 4

GE

DRÖMMEN
EN
CHANS!
Foto: Hans Runesson
DRÖMMEN OM det nya matlandet
– Mitt övergripande mål är att Sverige ska skapa nya jobb genom att bli bäst på mat i Europa, säger
jordbrukminister Eskil Erlandsson som framhåller att det är främst på landsbygden som de nya jobben
kommer.
Han pratar om regeringens satsning ”Sverige-det nya matlandet”. En satsning som förhoppnings-
vis inte bara ska betyda 10 000 nya jobb i hela Sverige, utan också öka turismen och intresset för
svenska råvaror och svensk mat utomlands. En ny och fräsch tanke, tycker jordbruksministern,
efter alla år av tal om överskott i livsmedelsproduktionen, åkrar i träda och omställning. Istället
uppmuntras potentialen i den svenska maten som regeringen vill använda för att öka tillväxten
och skapa jobb i hela landet. Från jord till bord, från storkök till lyxkrog.
– Det finns ett sug efter äkta vara i resten av Europa. Vi har ett unikt djurskydd och en unik djur-
omsorg. Sverige är i princip fritt från djursjukdomar som är vanliga i andra länder, som salmonella,
säger Eskil Erlandsson.

tipsa eskil!
under våren besöker jag orter i hela landet för att träffa entreprenörer och landsbygdsutvecklare.
jag vill höra deras tankar om vad som bör göras för att förverkliga visionen om sverige som det nya
matlandet och därigenom skapa fler jobb och tillväxt. har du tips till mig? då kan du lämna ditt för-
slag på jordbruksdepartementets hemsida: www.regeringen.se/jordbruk före den 31 maj.

jag ser fram emot att höra ifrån dig!


eskil erlandsson, jordbruksminister

Under 2010 satsar regeringen 170 miljoner kronor på Sverige - det nya matlandet. Planen har fem fokus-
områden: offentlig mat, primärproduktion, förädlad mat, matturism och restaurangbranschen

exempel på mål:
- Antalet livsmedelsföretag ska öka med 20 procent till 2020
- Livsmedelsexporten ska fördubblas till 2020. Från dagens cirka 50 miljarder kronor till 100 miljarder
- Mat som serveras inom den offentliga sektorn ska genomsyras av kvalitet och matglädje
GE SMÅFÖRETAGEN EN CHANS
Foto: Anna-Karin Nyman

– De stora företagen är ju viktiga men det är inte där de nya


jobben främst finns, utan i småföretagen, säger näringsminister
Maud Olofsson.
Inte minst på grund av finanskrisen har det blivit tydligt
hur viktigt det är att göra det enklare och lönsammare att
starta och driva företag i Sverige. Något Maud Olofsson
länge har varit medveten om. Under sin tid som närings-
minister har hon lyckats med flera ändringar som gör livet
lite lättare för landets många småföretag. Det handlar om
reformer i trygghetssystemen för företagare, sänkta arbets-
givaravgifter och sänkta egenavgifter.
I framtiden kommer antagligen många nya företag att
finnas inom områden som idag ofta ryms inom den kom-
munala sektorn. Där kommer privata företag att kunna
exportera svensk expertis.
– I många länder i EU är man väldigt intresserade av ”The
Swedish Model” och här har vi massor att erbjuda, säger hon.

centerpartiet vill…

- fortsätta sänka skatterna och minska krånglet för småföretag


- sänka momsnivån för tjänsteföretag

Gårdsförsäljning - ny möjlighet
för landsbygden
De senaste åren har det hänt oerhört mycket inom svensk livsmedelskultur. Många har mat
och matlagning som sin främsta hobby och intresset för närproducerat vin, öl och cider är
större än någonsin. Politiskt har frågan varit om det går att införa möjligheten för små hant-
verksbryggerier och vingårdar att sälja sina produkter direkt utan att bryta mot EU:s regler
om lika konkurrens. Och behålla Systembolagets alkoholmonopol.
Det går absolut, tror Claes Västerteg, riksdagsledamot för Centerpartiet.
– Många experter är överens om att det inte alls är omöjligt. Ingen har tidigare ens frågat EU-kommis-
sionen om det är förenligt med EU:s lagstiftning, alla har bara förutsatt att det inte går. Finland har ju
redan idag gårdsförsäljning, tillsammans med sitt alkoholmonopol, säger Claes Västerteg.
Både han och jordbruksminister Eskil Erlandsson är väldigt nöjda över att regeringen nu
bestämt sig för att utreda hur man ska kunna införa gårdsförsäljning av alkohol i Sverige,
utan att strida mot EU:s lagstiftning. Kanske blir det redan om några år möjligt för både
turister och svenskar att resa runt bland Sveriges mikrobryggerier och komma hem med en
låda lokal svensk öl.
Foto: Anna-Karin Nyman
Alla har vi en dröm. Stor eller liten. Gemensam eller helt
egen. Vågad eller försiktig.
Drömmen om det första riktiga jobbet. Eller om ett eget
företag. Om att rädda klimatet. En dröm om en bättre,
tryggare framtid.
I september är valet ditt. Då kan du ge drömmen en chans.

www.centerpartiet.se

Related Interests