Lista standardelor conflictuale cu standardele eurocod, anulate la 31 martie 2010

Nr.Crt. Indice Titlu romana Principii generale de verificare a siguranţei construcţiilor Inlocuit prin SR EN 1990:2004 SR EN 1990:2004/NA:2006

1. STAS 10100/0-75 3. 4.

STAS 10101/0-75 STAS 10101/0A-77

Acţiuni în construcţii. Clasificarea şi gruparea SR EN 1990:2004/NA:2006 acţiunilor Acţiuni în construcţii. Clasificarea şi gruparea acţiunilor pentru construcţii civile şi SR EN 1990:2004/NA:2006 industriale Acţiuni în construcţii. Greutăţi tehnice şi încărcări permanente Acţiuni în construcţii. Încărcări date de vânt Acţiuni în construcţii. Încărcări date de zăpadă Acţiuni în construcţii. Încărcări date de temperatura exterioară Acţiuni în construcţii. Încărcări date de temperaturi exterioare în construcţii civile şi industriale Acţiuni în construcţii. Încărcări datorită procesului de exploatare SR EN 1991-1-1:2004 SR EN 1991-1-1:2004/NA:2006 SR EN 1991-1-4:2006/NB:2007 SR EN 1991-1-3:2005/NA:2006 SR EN 1991-1-5:2004/NA:2008 SR EN 1991-1-5:2004/NA:2008 SR EN 1991-1-1:2004 SR EN 1991-1-1:2004/NA:2006

5. STAS 10101/1-78 7. 8. 9. 10.

STAS 10101/20-90 STAS 10101/21-92 STAS 10101/23-75 STAS 10101/23A-78

11. STAS 10101/2-75

13.

STAS 10101/2A1-87

Acţiuni în construcţii. Încărcări tehnologice din exploatare pentru construcţii civile, industriale SR EN 1991-1-1:2004/NA:2006 şi agrozootehnice Construcţii din beton, beton armat şi beton SR EN 1992-1-1:2004 precomprimat. Prevederi fundamentale pentru SR EN 1992-1-1:2004/NB:2008 calculul şi alcătuirea elementelor Construcţii din zidărie. Prevederi fundamentale pentru calculul elementelor structurale Construcţii civile şi industriale. Calculul şi alcătuirea elementelor structurale din beton, beton armat şi beton precomprimat Construcţii civile, industriale şi agrozootehnice. Planşee din beton armat şi beton precomprimat. Prescripţii generale de proiectare Construcţii civile, industriale şi agricole. Planşee curente din plăci şi grinzi din beton armat şi beton precomprimat. Prescripţii de calcul şi alcătuire SR EN 1996-1-1:2006/NB:2008 SR EN 1992-1-1:2004 SR EN 1992-1-1:2004/NB:2008 SR EN 1992-1-1:2004 SR EN 1992-1-1:2004/NB:2008 SR EN 1992-1-1:2004 SR EN 1992-1-1:2004/NB:2008

14.

STAS 10102-75

16.

STAS 10104-83

17. STAS 10107/0-90

19.

STAS 10107/1-90

21.

STAS 10107/2-92

23.

STAS 10107/3-90

Construcţii civile, industriale şi agricole. SR EN 1992-1-1:2004 Planşee cu nervuri dese din beton armat şi beton precomprimat. Prescripţii de proiectare SR EN 1992-1-1:2004/NB:2008 Construcţii civile, industriale şi agricole. SR EN 1992-1-1:2004 Planşee casetate din beton armat. Prescripţii SR EN 1992-1-1:2004/NB:2008

25. STAS 10107/4-90

27.

STAS 10108/0-78

de proiectare Construcţii civile, industriale şi agricole. Calculul elementelor din oţel

SR EN 1993-1-1:2006/NA:2008 SR EN 1993-1-8:2006/NB:2008

29.

STAS 10108/1-81

Construcţii civile, industriale şi agricole. Prescripţii pentru proiectarea construcţiilor din SR EN 1993-1-8:2006/NB:2008 ţevi de oţel Construcţii din oţel. Calculul elementelor din oţel alcătuite din profile cu pereţi subţiri, formate la rece SR EN 1993-1-3:2007/NB:2008

30.

STAS 10108/2-83

31.

STAS 10109/1-82

Construcţii civile, industriale şi agrozootehnice. Lucrări de zidărie. Calculul şi SR EN 1996-1-1:2006/NB:2008 alcătuirea elementelor Poduri de cale ferată şi şosea. Suprastructuri din beton, beton armat şi beton SR EN 1992-2:2006/NA:2009 precomprimat. Prescripţii de proiectare Principii generale de proiectare pentru construcţii din regiuni seismice SR EN 1998-1:2004/NA:2008 -

32. 33. Total

STAS 10111/2-87 STAS 9165-72 -