You are on page 1of 1

duurzaamheid & natuur deVerdieping

10 Jan Rotmans

11 Mariann
e Thieme
12 Boud
ewijn Po
elmann
13 Da
an Wed
depohl
14 S
joerd
van d
e Wou
15 E
w
sther
Ouw
ehan
16
d
Boya
n Sla
17
t
Feik
e Si
18
jbes
ma
Jori
s Lo
19
h
m
Pet
an
er B
20
akk
Kit
e
r
t
yv
21
an
Kla
der
22
as
He
v
A
a
ijde
n
n
23
ne
Eg
n
-M
m
H
on
24
erm
ari
d
e
an
Vic
Ra
25
kh
W
to
ors
ijff
Vo
rv
els
t
an
lke
rt
To
En
l
ge
lsm
an

9 Bas van Abel

8 Stientje van Veldhoven

r
7 Aart van Velle

u
Ra
6 Thomas

en
s Gro
aurit
2 M
Hajer
arten
3 Ma
an
l Polm
4 Pau
arde
Roosega
5 Daan

VRIJDAG 10 OKTOBER 2014

as
1 B

Eick

hou

Trouw

26

Ja

27

u
-Pa
Be

28

lv

rni

groendoen Robin van Wechem


kritische blik op producten en diensten

eN

Joh

29

Kleine wasjes,
grote wasjes, doe
maar in de bundel

S
an

oe

st

n
ote

v
an

Olo

om
bo

an

fv

z
Fai

de

on
Gr

e
nd

u
aO

Ga

lah

de

ag

sen
g
we

te
Kor
er
aap
J
aus
31
kM
e
i
Ann
tma
Pos
32
tine
r
a
M
33
e
Bad
Tom
a
34
iersm
nis P
u
e
h
35 T
rda
Fer we
illem
36 W
lok
rnelis B
37 Ko
ert
Bosscha
38 Tom
n
va Tongeren
39 Liesbeth
40 Manon Janssen

30

41 Willem Lageweg
42 Jaap Dirkmaat
43 Tom van de Bee
k
44 Erik Doe
s
45 Jan
Jonker
46 Rub
en Sm
it
47 T
jerk W
ag e n a
48 H
ar
enk d
e Bru
49
in
Rao
ul K
50
ikse
Lou
n
ise
51
Vet
Kee
52
s va
nd
Ruu
53
er L
dZ
eun
Joo
and
54
s
vlie
tH
Ge
55
t
uijs
ert
ing
Wi
56
Rit
sem
57
Te llem
u
i
a
j
n
n
Sh
V
B
ar
on okho erloo
p
ve
Di
n
jks
ma

n
tte
Be tra
n
s
va orn
ot
n
Ja d Ko Gro
de
58 Ruu
ian
59 Adr Snik
s
k
urg
60 Fran Hoe
enb
a
61 Marg Brand
ers
62
llem
Wi preng
63
tS
Pie
lm
64 era Da
V
Elk
65 ck van
Di
66

Ja
c
Jer que
oe line
Rei
M
E nd C
n i e e r i j n L u t d N e H ram
z J i j p a a er
r va
E
ve aco el s 9
n
Cee den B raarts bi 8s 88 89 0
Hele
Pete s 't Ha erg 86 7
Gius
8
eppe n Krans r Blom rt 84 5
taub
van
83
e
d
r
e
Henk
r
van G Helm 8 82
1
e
Ivo Stu r ven 80
mpe 7
Sylvia B
9
orren 7
8
Han de Gro
ot 77
Ton Kempenaar
76
Maria Westerbos 75
Marieke Eyskoot 74
Quirijn Bolle 73
72
Christien Absil
71
n
a
em
en
Andr V
l 70
ldenzie
Joris O
s 69
o
v
e
g
Da
8
Jeroen
es 6
n D r e 67
e
d
n
y
h va
rand
Bosc
Gerb
Peter
Jan
n
e
Gerb

00
ox 199
er C
Rog Fresco 98
ise ers
Lou emak ns 97
o
e 96
h
c
a S edd rs
Ann iset M ekke 95
B
L n
is 4
ie thu 9
Ral Groo Bom 93
ke Jan am 92
k
Fem
Os ers 91
els ut s
Ni Wo ale
d D
Fre ank
Fr

Profiel 4: De

De volledige lijst
met namen van de
Duurzame 100 2014.
GRAFIEK: MICHEL VAN
ELK

deskundigen

Een groep va
n 14 personen
bij wie kennis
voorop staat.
Eerst het bew
ijs, dan het
beleid.
1. Willem Fe
rwerda, dire
cteur Ecosys
tem
Return Foun
dation (36)
2. Jan Jonker
, hoogleraar
Nijmegen (4
3. Louise Ve
5)
t, directeur In
stituut voor
Ecologie (50
)
4. Kees van
der Leun, di
recteur Ecof
(51)
y
5. Willemijn
Verloop, dire
cteur Social
Enterprise (5
5)

krachtige

ad
Profiel 5: De da
s
er
uw
ie
rn
ve

vatieve
tten zestien inno uIn dit profiel zi
ie
rn
Ve
.
e personen
en daadkrachtig
en
ill
w
ze
,
rd
oo
elw
wing is het sleut
t denken zetten.
mensen aan he
ct (5)
aarde, archite
1. Daan Rooseg
)
(6
architect
2.Thomas Rau,
f Vander, energiebedrij
lle
Ve
n
va
rt
3. Aa
bron.nl (7)
, Fairphone (9)
4. Bas van Abel
Peerby
pohl, leen-app
5. Daan Wedde
(13)

Profiel 6: De groene

11

duizendpoten

In het zesde en groots


te profiel zitten
33 personen. Ze hebb
en, aldus Van de
Bunt, het groene ha
rt op de goede plek,
zijn op elk punt gemi
ddeld sterk, verdelen hun aandacht.
Het zijn de groene
alleskunners. Staats
secretaris Sharon
Dijksma (op 57 in de
Duurzame 100) zit
er in, maar ook Sylvi
a Borren van
Greenpeace (op 78)
en Ed Nijpels (Energieakkoord, op 88).
De personen in dit
cluster hebben vaak
charisma en een
groot netwerk.
1. Willem Lageweg,
directeur MVO Nederland (41)
2. Jaap Dirkmaat, dir
ecteur Nederlands
Cultuurlandschap (42
)
3. Tjerk Wagenaar,
directeur stichting
Natuur & Milieu (47
)
4. Joost Huijsing, ein
dredacteur Vroege
Vogels (53)
5. Geert Ritsema,
campagneleider
Milieudefensie (54)

et uitgangspunt is simpel: mensen duurzamer laten wassen. De


uitwerking is ingewikkelder, geeft voormalig
Essent-medewerker Marcel Peters
meteen toe. Met zijn bedrijf Bundles wil hij consumenten laten betalen voor wasbeurten in plaats van
een wasmachine. Maar hoe realistisch is dat?
Bij Bundles koop je wasbundels in
van 15, 25 en 35 wasbeurten per
maand voor een machine die thuis
wordt genstalleerd. Voor wasjes
buiten de bundel betaal je extra.
Wasjes die niet worden gedaan,
worden deels terugbetaald. De
Miele WKG 120 WCS is de enige
machine die Peters levert. Het apparaat heeft energielabel A+++ en past
water- en energieverbruik aan aan
het aantal kilos in de trommel.
Ook doseert het wasmiddel op basis
van de viesheid van de was.
Aangezien Bundels maar n
model wasmachine gebruikt, kan
Peters ze grootschalig inkopen, wat
hij verrekent in de kosten van de
wasbundels. Bovendien houdt hij
bij hoe de apparaten worden gebruikt, zodat hij weet wanneer
welk apparaat onderhoud nodig
heeft. Het grootste voordeel van
zijn dienst zit vooralsnog in het gebruiksinzicht, zegt hij. Mijn huidige klanten besparen maandelijks
vier euro op hun energierekening
doordat ik ze adviseer hoe ze efficinter kunnen wassen. Dan hebben ze de kosten van het serviceabonnement er al bijna uit.
Gijs de Reeper van vergelijkingssite Greenem.nl is sceptisch. De
Miele WKG 120 WCS is op dit moment inderdaad een van de zuinigste machines op de markt, maar het
is de vraag of dat over vijf of tien
jaar nog steeds zo is.
Met het kopen van wasbundels is
de consument op termijn veel duurder uit, rekent De Reeper voor. Bij
een bundel van vijftien wasjes betaal je 1,53 euro per was. Als je geld
zou lenen om de machine aan te
schaffen en repareren het aanschafbedrag plus de helft aan onderhoud en als je dat bedrag leent
tegen een rente van 5,6 procent, betaal je de machine af in tien jaar
met een maandbedrag van 18,59
euro. De prijs per was is dan slechts
1,24 euro bij vijftien wassen in de
maand.
Klanten kunnen via Peters een
Miele kopen voor 100 euro minder
dan de 1299 euro die de machine
volgens hem kost. Ze betalen dan
wel maandelijks 5,95 euro servicekosten voor minimaal drie jaar.
Daarvoor levert Bundles reparaties
en een app die inzicht geeft in het
gebruik.
De machine is in de winkel 125
euro goedkoper dan de 1299 euro
die Peters noemt, zegt De Reeper.
En het serviceabonnement rendeert
volgens hem evenmin. De energiekosten per wasbeurt zijn 0,9 kilowattuur (plus 50 liter water), ongeveer 0,21 euro per wasbeurt. Zelfs
als je dat met de helft zou kunnen
terugdringen door efficinter te
wassen, staat dat niet in verhouding tot een abonnement van 1,53
euro per wasbeurt.
Peters bevestigt dat het kopen van
een machine vanuit financieringskosten altijd goedkoper is dan

leasen. Maar daar is het hem ook


niet om te doen. Hij wil de machines optimaal benutten. Een wasmachine is gemaakt om vijftien
jaar mee te gaan en 5000 wasjes te
draaien. Een stilstaande machine
veroudert terwijl hij niet wordt gebruikt. Dat is zonde.
Reyer Gerlagh, hoogleraar milieueconomie aan de Tilburg University
en hoofdauteur bij het IPCC klimaatpanel is voorzichtig optimistisch over de wasminuten.
Voor de gemiddelde consument
is het belangrijk of de heer Peters
voordeel kan behalen uit beter inzicht in goede machines en goede
reparateurs en zo ja, of dat voordeel
wordt gebruikt om de kosten van
de bundel laag te houden. Dit voordeel is niet direct duidelijk als je de
prijzen van een bundel ziet. De
grootste mogelijkheid voor winst
zit echter in het delen van een wasmachine. Als je weinig auto rijdt, is

Een stilstaande
machine veroudert
terwijl hij niet
wordt gebruikt.
Dat is zonde.

het gunstig om er n te huren, omdat dezelfde auto op andere tijdstippen door anderen wordt gebruikt.
Dat voordeel heb je bij wasmachines niet, tenzij ze in een gemeenschappelijke ruimte staan. Maar dat
heeft als nadeel dat mensen er vaak
niet zo zuinig op zijn.
Mariken Stolk van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal noemt
nog andere beperkingen van
Bundles. Vanuit milieuoogpunt is
een wasmachine pas na elf jaar rendabel: dan heb je de energie eruit
die het heeft gekost om hem te maken. Voor kleine huishoudens valt
er sowieso weinig te winnen met
een wasabonnement. Ook is het
niet handig om een Miele wasmachine te nemen met een trommel
waar acht kilo in past als je een
droger hebt met een kleinere capaciteit. Dan zou je in twee beurten
moeten drogen wat je in n beurt
hebt gewassen.
Een bundel van vijftien wasjes kost
21,95 euro per maand, voor 35 wasjes
betaal je 26,95 euro per maand. Meer
informatie op www.wasbundles.nl