Limba Franceza - Manual Pentru Clasa a III-A

....

'

$1 CERCETARtl

re

. ,

•• • •••

. . .

Q

.

. .

, ,

'.

)

MINISTERUL EDUCA TIEl 51 CERCET ARII

, r

MARIANA POPA

u

Ire',

LII •• ba fra.lee.a

Limba moderna 1 Manual III

pentruclasa a .a-a

I

::r1HUMAN .... ITAS ::lJEDUCATIONAL

Acest manual este proprietatea Ministerului Educatlei ~i Cercetarii. Manualul a fost aprobat prin Ordinul ministrului Educatiei ~i Cercetarf nr. 3787 din 5 aprilie 2005, In urma licitatiei organizate de catre Ministerul Educatiei ~i Cercetarii, este realizat In conformitate cu programa analitlca aprobata prin Ordin al ministrului Educatiei ~i Cercetarii prin Ordinul nr. 5198 din 1 noiembrie 2004 ~i este distribuit gratult elevilor.

ACEST MANUAL A FOST FOLOSIT DE:
Anul Numele elevului Clasa Scoala Anul scolar Starea manualului*:
care a prirnit manualul la primire la returnare
0" J (,f: cC
1 . \A.1.). I" ("">'~"A.F.!_1
2 ,
3
4 *Starea manualului se va inscne folosind termenii: nou, bun, Ingrijit, nesatisfacator, deteriorat.

Cadrele didactice vor controla daca numele elevului este seris coract. Elevii nu trebuie sA faca niei un fel de tnsemnAri pe manual.

Descrlerea CIP a Bibliotecii Na~onale a RomAniei POPA, MARIANA

TIrellre: IImba trancezi: manual pentru clasa a III-a/ Mariana Popa. - Bucuresti: Humanitas Educational, 2005 ISBN 973-689-033-3

811.133.1 (075.33)

Referenti: prof. univ. dr. Anca Cosaceanu - Facultatea de Limbi Strains, Universitatea Bucuresti

prof. Carmen Chirlta - Constanta

Redactor: Diana Edidia Georgescu

Machetare $i design: Walter Weidle

Paginare: Vasile Ardeleanu

Desene: Silvia Mitrea

Coperta: Dinu Durnbraviclan

Humanitas Educational

Plata Presei Libere 1, sector 1,013701, Bucuresti

Telefon: (021) 222 51 10 (021) 3161718

Fax: (021) 224 54 38 (021) 31617 21

e-mail: educ@humanitas.ro

www.hed.ro

© Humanitas Educational, 2005

Tlparit la Infopress SA

ISBN 973-689-033-3

6oll)II)aire

@¥----

~ La rerit ree

~ ] [, • Lecon 1 Comment c;a va? / 10

• Lecon 2 Comment ttl r'appelles? / 14

• Lecon 3 Tu es nouveau? /19

• BfLAN 1 /24

~ En classe

~ • Lecon 1 Ma salle de classe / 25

• Lecon 2 Mes objets decolier / 29

• Lecon 3 La recre / 35

• BILAN 2/40

Ma famille

Ma maison / 41 Ma chambre / 46

Mes copains

Les jeux et les jouets / 57 Les copains / 62

MON PETIT OICTIONNAJJ<E EN IMAGES / 74

TEXTES-SUPPORT POUR LES DEROCES DE COMPREH:£NSION ORALE (A L'INTENTION DU PROFESSEUR) / 88

REcAPITULATIFS / 92

MA PETITE GRAMMAlRE / 92 EXPRESSIONS / 93 VOCABUUJR£ /94 TABLEAU SYNOPTIQUE / 96

3

c.~ Mr,1!e~ti!'t "im~~form're?.J'1P'

..

101 ,~,n_m8ima, ItJl frmr:~Ul Il:lleng]~~I, It:il U4.1.:im:'iiA 11:11 ve'BJCI tJ, msi!

'U D II;

D ~ ..

,'""

1 'II' -:-

"j

I, '

.!i, -- -]i,,:t 1', ""~",,,,,; - n:" Jli ... ~ ,--,,El,,,,,, .. ,," ,..4, ... .lII '- I Ii!!ii!i!li~' in;"", O'"D""&',,"ji, ;:"" ]J!,_lkl/lll, ' ,.,."",5C_'_:-_",_IiI,

1'Il;.I5'CUl",LU"'I1 IIfHI!' :r[fIu.l,~ .. uF~ R!I!l;lh~iiI, mQl~JI'iIO ""IOlI!I!Ii!I ~ ,,.. .J l!'u '''''-U '", ... ,'ll!',_ .. l.,~ ,~~~, _ ~"" ~~1!!!! ' "" .... !Il:iLiII

Iii 'If(i-', I' 'J"'~' ,'" II~ ..II~", • -" " ,A'", i ~"='I\-,:(I>' '1-"0 'N' -- , ~'bl) - ""'.

- Ii n,VeftE: 1!JI,~e~ ~ ,maJ[ ~QS.. _p:O_~ W..Y~ _ ~ au~ _ - _ ,\UlQ,~~e O_ e~ _g

pe mre I,~am, '~U~. ~le ai lre;W~~ d· e iiLmilfl'le$b?'

lil 'P;dvI~~e dm ~@,u d~ ',e- A{po~ a.scuI,t::i, wvin&!1@ 'p'lo:rn,ml'a I ,d!~ pWOf~lQli'. C,C aI,.,irlJ~ n"r~l~? Ce ,w~te ~'~ ~h)are,. ,~a, p~~Ulnpe ' ,i lnteb~5j c:~, tf'~Le din ,li1imb:a, m~,?' Ce ~1l~1]n~ $Ulit dlleri'~ de eele ~ J~ba ,~c,.M"1'

'. G ~~tJe dresenulpt'imVli ~bU llie::a_ft'; ~V~~~ :N'o~~1 W, ~u II 01d m a tn, ea~' (eS~, CU, mite ii!JU :Ii~st' pm tmtaile',"

~'"

;~~ .

.... _ .....

-:--" ."-

Unite 0

4 Gl\se$te prenumele frantuzesti.

• Otto - Nicolas - Bruno - Didier -lvliguel- Igor - Pablo - Bernard - Kevin

• Barbara - Sylvie - Ingrid - Chiara - Estelle - Larissa - Alicia - Yvette

Cunosti alte prenume frantuzesti?

S Priveste imagmile de mai jos. Caseste numele acestor erase. Ncteaza nurnarul potrivit in cl\sut~·

III Moscova o Bucuresti

B Paris Roma

Care dintre aceste erase se afla in Franta?

6 Cauta pe haria:

• Romania

si capitala sa.

• Franta

si capitala sa.

Coloreaza drapelele celor doua tari.

cinq 5

.• 1"; ()

'~

" ,r~~

j~/'''''/

,""

~

- ~-":- .

. ~ .... ....

." . '''\

Jl

En classe

....

Le9o'1l 1

'. e' "'n;: ··t·· ('a- va?

.... , - - _' "3:'" '-' .' .. _,!Ii

IJ,I:,.iti::. J '" :1leyo •

• 1 ~II: let. a -, t!i(i~e ~":~lmal,e' '!I,U dru.a]~g1il.me cOirr(eiS,!r(!lnd,~'t'. d"'iII~difl£;rn I~, ;:2 1,Zl<

t~"'_II,r ~~iNd m'lfi:,Ij~lfttl C'~~ dwlogt1i:' pol.,r;iviL} ltl~_ge - ..• I ".

'ii

I , Coph'! dans ~~r1iI'tallnik-~.

U;:QpJ,j't4 ~I rnIC,ji.)i

D~~ rO;ilii ,t~' fiiES iL'Hn!5

. _.. .. . .

ia'I~~:~l'

{-ii'

~ ,,"'1*," il

;1'·Ht~)

SdJ:a~ S , - .-~ ,CtS Ifki'k ,~

~-~- '~-~-'J.I'

,- '

_. ',"

I ~ " Yl!)l, :I,~~ mo'~ !oil tu, IcnU:nds, Ij~ ~o:n, I's J, Cl~~~~ .s~lun, Ieur ~pruue~ (Ci~r$tt (:ll;vin~f1'i.f)' r'I' m,riJ! ~~"~zf tURifhtll[~':~': AmfJjME4-& Idupl', ~b!' RI' aTl- se.sm' ,-}

skI !!Ii oornrrle • '~i1'jf\d:rme 'I! ~~nl iii! C:h:U~ 'ill ~ 'I!I ,OJ! 'villi .' ,~rm.

[.5]
- II CI( ~'O '~ (,..;" a~ 0)
iI 'I ~ I ... -.~ Ch~ ~!i!' dl;a;ms llinn H'we OU ,to~ ,djdiD maim 'l1'ai;Si mots !!DIU 'lUi P;OOi"G.Rc,es, ~ie' Sli!!!iH [~]." ~ -ri' ~ -!-, d~-' I ,ta'ble~u. (GiwtJl, lift: mmruDl sau tn dic,wmr J.1'iei awild~ i'hi Cm'l!' ~~ lfi\I~'i ,fUJitl ut ,I,>sJ. Stn't .. rt l,m :f~b.d ,j

im2all

,~

Pr~.

1

'\foh:i' le de~our d_~ CQ{iQ~ U ,~l :~£(lIi]:"'eJt dre It~ch~; d"~iii: rlf!~ A.ijid" 'C'("'::~i 'I ill -ifa'hi"1! 0," d.·_ air.. ,Go1mlP]'i! te ~.\fI~t~ s, (;r 'f-' (wr4 ~ IfJ~ C:om. ,~, Sll' ,Un' ,ttft ",£' dJ.

,,~,~t/". A:jtdf-.W ~7i ifi~i1·' , ~~~ tLmn,'~~',or; 5~ t. ".JI .

........ " .. ":,tl)~;ji~ ~'. --,;~ ~ ,r"'-m:m1' _,- ~i7: ';&11

a= --- - . - "ji .,".-!JI - ~.~. . ..,- .' .. - .

r....... ., ,.. -11:' ,... .~ .t'!E'iI!. ,~""".. .<:'~.t'__':111

'iiiiiiiiiiiii' !!rJ.!!!I"'I!.mi! ',. . ,~~ lW.lJ~!!1ne '~:iI4b ~i&~, ~ililJ .:- _ • K~"

.......... '<1'r:Ji ~!~:,&~. mg.-. -".;-.

~ .- ~'--'

5 om,l~itiE!' ia!~!i2.C hil: .Im li!JIi I: ,~@if!l~!;!,na;rMe-

(C~:r,nid~.t:i1"ld t;..~ ,u~n;~~'I~ po l:riv,it· .) = •.•• @ ~l_~rruj!:~~, ••. _ ·~a va '1

_ ',",EIj 'Va - - -f mewd- ~t •. ;,

........ ,~ .. ,;.

• . ) :Pi[ _'·Je des .~ltS. ""r~ltfV,e' ~.Jordre de$ m'o~ de cha'ilItI'~ ph~a·s,~'. :mf!~'hll l~ ) IPh.n:R .' ('1j~le ,de. ~~j'tJ'irJI'·f. Gb~le iliIrdi~eli c~'~Wi~lhd'~r di'l /fuCIO.ro ,ropfn,i~.irJ. 5k"n~ ,wPU'ZI·II~'lr. )

.~ 'c:u=r

ll'~ .......... 5al1ut.. ~SyltrJl' ~ ---- SailUi~ 'Pt,lIn;o:' .~

Camu:n~1 < . 'v· lilt? = "Fi~s, bien .. , Et tal?' -Cn y. ',i!'~ ~- ~·u

-:Eb b~ '~I ~'\r'Qh.~

. _____c. A'u ~t;ik~. FiIi' m.;o"

. _ pr--''''''i'11I!F 1Il..At---r'" Iiif"'",,;,~;>

. ... I~ ....... ,", ..... _. ';J Jt~~II!O;.~,~ ~·!B:i·

._ 11I""'ii;..,~;~ 'P_''''''''' _,,...111 'm< .. ;ii."""'::? ~1ILIY.if, ~ JLJUJj!l.l.!Il~ .. D!IL ~".'

(""'IBo. 'iii~ b"-' -.- . ~

.~ '~.,~~ _:_. ~n... -~~

8 Complel~ .~~ ~mli&d,o,gule., ,(Ctlir1p1I'flJ,'en'M' dii1~(Jpl.)1

- Io~ O'w:/ '\'t!:i. v·a.?

_' •• -- _ .. ! .• - .. - .. __ .. 'lEt· ·m.i?

- (li":DrlJ'

,_ ~~ftI, ''II''Ij. CiIi 'V.Ii .~~

_~ -&II.'uU

. '-.,pi'.'

= Itrdll) ~ [- --~ . i:l

.~ ltdI.'l. (-)

.= ComtiM Ia,.· _ . . p_.

_, Au II'm!CIUI

IO I-_. ••• __ • __ • _

-

~nl

c 0 M M E N T
<:: S A L U T 0
A A R X M M I
V Y C P A S U
A Z N R L B S 9 Trouve les mots caches. (Gasefle cuoiniele ascunse.i

Si tu veux en savoir plus ...

1.a ro"de des SO,,5

9! a [,'J

'13 6 [be] C c (sel Td[de] 'E e [.)]

'Tj[f/] gg[3ej 9fhl<1fi

1 iIi I Jj[3iJ «« lb] L fltl] Mm [fl11]

W'- 1S;~' ~/~ ~ .. " .~- ~'~ ..

., \~ ~ 0 0

IJ, ,. '.. ." ~.. l-

__, . J.

~ ." _':.-::. _"

H """"- J _ I"""" .~ :> r ....'" t:1"

" ,

->

""D .' ,,'

' .. l: v

" ... J

':,... 'J _ ...., • ' -:I"~

. -';

(>~- ..

.. ~ 9:r-

Wn [En] 00(0] Pp [pt'j a« [ku] '1(r [fr] S s[e;j l't t tel u U lvl tVv[\'ej

rw W [dubl ave] ? X~(ik5]

}) yy [igr£k] Z 2. [zr d ]

~o",J'ti"es au cryoix

Ca va, toi?

- (a va, Andrea?

- Oui, c;a va, <;a va ...

- Et toi, Francois?

- Ca va. Pourquoi pas?

- Et Julien?

- n va tres bien.

- Et Dora? Comment elle va?

- Pas mal, Nicolas.

- Et toil Sylvie?

- Tres bien) merci.

- Et toi, Chloe? Qu'est-ce que tu fais?

- Moi? .. J'apprends lalphabet.

l' apprends l' alphabet

~, '13, C je m'appelle Arucet

t]), 'E, q:; (j 1 ui, c' est Roger

~ I, J il habite Paris

1( L, :M. f}f sa sceur Helene

0, r, Q 1( elle est de Nevers

S, 't V elle invite Lulu et son ami Her.v:e

passer des 'iVa~anc'es chez Fred.

MIa

rreize 13

--:::0 "~'

tu t'appelles?

. ~

~ .... ' - ~ -. - - 'I ... ·i, I; ,;;I1i',,;;,;1,'1 . -

....... ~ III.!I.", C'O.~~. :~!UI ,~, a ..... ,~ - ,

- fee m'a1ppei!llfg V'lidD1I'-. EI: 'tel?'

Mo- J-e - - t,af~le 'Karin' -' e

~ "III I' ", .•

- ,If. "'~ .. _-_. ,-. _- -,.

,j ,j

'_ ':e~: e~? Cril)mml!\n~' ,e11ie 1!;{i!lp-pe1I..!!?

,_. :EI!~ ,!i~@PPf!~' MomqiIJe. Ct'~'~

rna ;I''''''1I'!I'[i ", ... ,.,-..pl,;" ..!I'lI; ",~, .. ;t'O""", __ ' ~~Jlln_~ ~~!iIiiiiii 1JJl'ii!3" "-_l_DIJ!~,,

I '~Ii I. ~ ~ ",*", 1f1iI1~'" i i i:lIi !"...-l h ier. I( (aln ':I~b'" di\ ec h;p;u l'.r~ilIInm iOlli d ~ rn IliIi"iliC I~h'f.l ~["'. (C ~iil~tit ;,p' C/1ltl _ r..mi,rt!'"",M:M ~u ,VR":Jii'lum'it 'IlU ul~·.im!i pr£¥lm~dliC'.]

a IQ a_ ~I. lJ,. Iq

- Q.ui ~,I:~fi'l

~ Cal' _ ,'O~/_qUit_

- Gimmi1ul lu f'fJP~?

- ;It m 'Il_p_prflr • ." • •• ~.

'~.

~'i"J;ijjPJ.t',i"I, C,JJl\'iir!.lii.e ~mi_il'

n!"q'. dH'q. ,~rt-n~~'H!\1

~. i _- h.'~ rn ]ll"" ~~~i U_il !!11~U'U!!li~:-' II~ "iinii Ilk ~l. r- L~15~"·If-I!1''s .~.(" !~11~ ~ ! eur ,~~~1 p~ ~ le,

i liIi, C ~irO'lijnf' 'i!!i' C~i!~ Iii hi~,]In; i!!1 lCoq '!!o ICOCO iIIl qLll~ iii· Mon ilqJiJi Iti· iIIl k~i!iJg.OUII"01.11

k

''Illl'l ~

~-~- .... ~~ --._~ - -~-

! 1;'.1 ~ hi I I H , t!.,! II ~ , " I ,I! I. ~I'h • '11 rL"1 tn ~ I II n_j ~ 1"1' ~ r, ~i ~ , I I, tl·. ,. 'I I I I f 11 , 'Ill! lJ 1,"·,- :1·, "'1 Ir~ I-A.~

~ \', I I.· ... rt.~,- ", r ~!~n. 111

Unite 1

3 Quand tu entends Ie son [kJ, tu ems: c, k, qiu).

Ie _angowou

le co ,

Co_o, Ie perro.Let

le cro_odlle

4 Aide Coco a refaire son devoir. Complete avec: C1 k, qu. - ~: o~ent t' ~~~1.1es-tu?,

- .. anne. EileJ, .1 est-ceo

- C'est MOni",-e.

1 Puzzle des mots. Retrouve I'ordre des mots de chaque phrase.

2 Trouve Ja phrase qui va avec le dessin. (GI1st$te propozitia care corespunde desenului.;

• [e mappelle Daniel. Je suis Rournain .

.. Didier est mon ami. n est Prancais.

• n a un ami I talien, Bruno.

3 A. chacun sa nationalite.

Complete avec: Francais, Roumain, Cree, ltalien .

- Salutl [e m'appeUe Daniel. [e suis ." Et toi?

- Moi, c'est Didier. [e suis ... Lui, c'est Bruno.

nest '" n a un ami .' '/ Zorba.

4 forme des phrases. (Alci1fuie$te prapozitii.)

Ie es Italien.

Tu est Francais.

n suis Roumain,

Et toil Quelle est ta nationalite?

~TRE (a fi)

Je sills Rournain(e).

Tu es Italienme).

Didier/Il est Francais,

Karine/Elle est Francaise.

Igortll )/Soni a(ElI e) est Russe.

16 seize

Les:on 2

-

5 Forme des phrases.

• Je s'appelle Caroline.

• Tu m'appelle Kanne.

• n t'appel1es Monique.

• Eile ... s' appelle Daniel.

S'APPELER

(a se nurni)

J e m' appelle.

Tu t' appellee. Il/Ell e 5' a ppelle .

6

Complete convenablernent les phrases.

"'\ ~.

@. -:~

a. - Comment ... t'appelles? - Mai, .. ' m'appeile Diane.

- LUI, ... s' appelle Victor.

- Eile, .. ' s'appelle Cecile.

(il~-.-

\ . ~

..... /

b. - Moi, je ... 'appelle Marc. Et toil comment tu ... 'appelles? - Eile ... 'appeUe Sylvie. C'est rna camarade de classe.

!"~( [-

V ~i1

c. - Il s'appell., Eric. Et toi? Comment tu t'appelle_? - Moi, je m'appell., Sonia.

Lis Ie texte ci-dessous

Karine:Salut! Comment tu t'appelles? Victor: Victor. Et toi?

Karine:Moi, je mappelle Kanne. Elle s'appeUe Monique.

C'est rna camarade de dasse. Et lui, qui est-ce?

Victor: C'est mon ami. I1 s'appelle Daniel. n est Roumain. Karine. Bonjour, Daniel. (a va?

Daniel:Tres bien, merci. Et toi?

Karine.Pe« malo .. Eh bien, au revoir.

Victor: A u revoir, Kanne.

7 Reponds par oui et par non,

@TQ]JJ

• Victor salue Kanne. 0

• Monique est la camarade de classe de Karine.O

• Daniel est I' ami de Victor. 0

o o o

dix-sept 17

Uuite 1

8 A vous de jouer:

• Jouez les roles des personnages.

• Travaillez par equipes de deux.

Construisez des dialogues selon le modele donne. [ouez.

9 Complete Ie dialogue.

- Salut. Comment tu t'appelles?

- Comment ~a va?

-Au revoir.

OBSt:l~Vr II I~U lENS

- Qui est-ce?

- C' es! Eric.

Ces! mon amite).

c-« \ man carnarade de classe. (Eric)

ma carnarade de classe. (Sylvie)

- Conuuen! tu t' appe/les?

- Je mappelle ...

- Comment il/elle 5' appelle?

- D/Elle sappetle ...

Situ veux en savoir plus ...

[k]

eric et crac

Cric er crac

Des ours dans man pare

FUe et flac

La pluie sur un lac

Tic et tac

L'horloge est patraque

Fric et frac

Trois tours dans mon sac

Mic et mac

Voyez que1 micmac:

~o",pti"~5 a", c.boix

Comment tu t'appelles? - Comment tu t'appeUes?

-Danielle.

- Tu r'appelles comment?

-Roland.

- Et toi? Comment t'appelles-tu?

- Moi, je suis Lustucru.

Qui est-a? - Qui est-ee?

- C' est Lucrece

C - Lui, c'est qui? ..., - C'est Louis.

- Elle, qui c'est?

- C'est Renee.

18 dix-huit

tQui di~' ''lIP Dill,? :!;o~uJ:t@, ,~Ve(' a.t~~n 1I0;rrL; hie!t1lifte 1 ~ p~'I1iDl"lJ'lie ,q'~,i p~ r]e" CocJ~ _- la b OM, cii!i!~'(Asr:~U4 t'll. ~hm#e'. G~I,8l~r&l'1itJl '~~'~ !V~;tt, IB,ifM1A- ~~J\Q ~ ,iviUl ~

~~l1it 1~ es :nO'I!I~~Y? ..... 10Jaj" IT'e'S'llJ ,en 3~,

- Comme mal, Met, ,ell ~,t ]uili,i!- It llDJ?' CG~t It~ap"" I~.,tu?

~@Igl ' f,!'1 Iltp e~)~',

[ill]1 [~/] ~[,il!~:~ [il]

bl,l boutl'

lu loup'

]US: r:~I!1,}e

,pm pour

~~ 'tiO·ut

V'1,l VDIJlS

iii,

, ICo-pi,· dim'!, 'Ion (,,(liNe f.

~ '-I, •••• "., , {i!~ {j~ :l~ form! IrJ~ ~nlC 1~ ~ Li~ '- ~;r;!'illtliiiL

rum '0] m ~~®~Ji

'm II 2 !;'1 lIe.

l -~ -- 11"1. ._._-. 11 r II ~--.

P f _ ./ i

,ril'iIlIi' ' ,-- ,L. i ...

- . ~-~- . ----

lw i .. j ••

If'JiU~', (i!~~, ~'Il"~~ [f,I>ilI,!<!;tI_tlII~ ,RPitJlJ

,

.

]'e ~mj'li(llil~e~ [~f!l!'l

f.~ :u

le FW~ _ ~ l~,Ul:1

'I~ ~ - '""

,~~iI!' ,t;!i!;!'

"

I.i;s les Hr1illit_- ~(UI hi e'filend ]le~ Cm, b'u:~ iI:~ ~J~ 'Cl~~leiS, se'lon ~Illj" gra{'~ie~ !! ow iii ,SLWr iii iS01l.iS Iii :pnllfU!' Iil' ~Iune' I!lI iiko'U,t:e,

'!Ii, souris III ]om ill joue' '. ta mbour il! puphre [5,l!I~1 [l.!Il~

I!!' ODU~(i!:U Iii ,mU$iqU_E' ,ill ~,~~ I!!I ~ome

le~'

IO! ,Aide' CQ_~O ,Ii r-llilli'I)e' :st'iln, dPl'tli' 't, 'Complib.!: iI!iJC t~f ,itJ'Ur -sat-, - - ~'II! 'le' ~\',~~'iUB1U .. t';rst' Ilmi,1

~ -- .r .. ,_

- , _'";:'11" ~~'i!!5li' mot Ie. is:; '_ Js, _n mJ[s~~e',

- 'Quel ii!:g1!! 1_' __ ','~ as? C-@llUl"Lt!nl: "l:itt': rap,peU~B,1

I j' II L~

- e. aiII ~pp-':y--, ~ C-

'O&SD1lt'. ~'Tuas8, '-1'

~"No(n~ j"'i!L!J 'I 0 ~_ .r:e~:51!M 'Jl'lltm~in:te.

1, R~]le Ie'S ,llo'w:hl'e~ l~~ L~tm-e_, qQ~, h~W' I~D~~PQ~jd~~u.

2 ~ F'"

htul!:, ~~pt,

< ci_rU:~1

' •• ", _ .qua~

: d,~"'j]x

- '

"0' . _ ~-'~

2 Complete la comptine avec les nombres qui manquent.

Un, ... , trois. Tra, la, la, lys.

Tra, la, la, lao Sept, ... , neuf, ... ,

... , ... , six, Chantons le bis.

3 Complete avec:

~~~ ~z~J

• Elle ... en 3e.

• Je a l'ecole.

• 11 nouveau.

• Tu en classe.

• Quel age tu ... ?

• J' 5 ans.

• 11 8 ans.

• Elle ... 9 ans.

4

Reponds aux questions selon Ie modele:

• Tu es eleve?

~ Qui, je suis eleue.

• Tu es en troisierne?

• Tu es Roumain?

• 11 est Francais?

• Elle est en classe?

I-un 2- deux

LES NOMBRES

llaun an

deuxj.ans trois-vans quatre ans cinqj, ans six....,ans septj.ans huit.j.ans ne~ans

dixj.ans

3 - trois

4 - quatre 5 - cinq

6 -six

7 - sept

8 - huit

9 - neuf

10 - dix

1'ai

~TRE (a fi)

Je suis

Tu es eleve.

ll/Elle est

Nous sommes VOllS -.v etes lls/Elles sont

elevets).

• Tu as un ami? ~ Qui, j' ai un ami.

• Tu as 9 ans?

• Tu as un nouveau camarade?

• 11 a un ballon?

• Elle a une bicyclette?

5 Choisis la bonne case.

• J' 0 ai un nouveau camarade. o suis

• [e 0 suis nouveau. o ai

• Tu 0 as a l'ecole.

Oes

• Tu 0 es 6 ans.

Oas

6 Complete avec je ou F.

• suis en classe.

• ai un nouveau camarade.

• m' appelle Didier.

• suis Sandrine.

• ai 5 ans.

• suis ton ami.

r

AVOIR (a avea) ai

7 Transforme selon Ie modele:

• 11 est lao

~ II est la?

~ Est-ce qu'il est la? -? Qui, ii est la.

L' APOSTROPHE ['l

• cf est ~ c'est

• J,6 ecole ~ l' ecole

• M Eric ~ d'Eric

• ¢ ai ~ j'ai

• je ~ appelle ~

Tu as

ll/Elle a

7 ans.

Nous.j.avons VOllS ~avez lls/Ellesw ont

C' est I' ecole d'Eric.

1'ai 10 ans.

[e m'appelle ...

vingt et un 21

!ii, M'nrc ~ d!ms 12iJ dii!is~. Ii!!! D ~ 91 ,BJ:'ttS.

'. M~:dmrte ,11 UI'I!e 'ta!l.'m~; ilji 'EUe' 5'a_FFe]1~, 'lUine ..

Iii, 1 rat ... styJo ,ooit .

• ' J suris ,m 'l:roi:s:iJeme.

8 '"JroU'V1!' Illlib!IUlLill~ 'qiPJi!_do.n~ ,ii, 'OwiJ~~, lob~t ~ ] [J ~.

-t. J!i:Iihrt. ~ JO ~rI.S'?

(E:51-~t q,'ur RobeH ~ ,~,O ~'il:S,~ )

i. Cui; lu~ est un bon :~It:h~~te,

~ ~i j' n jDue i?j'U 'b@!lO:il.

~ IChriI. Julie~ ~~ i~a!mie d'e' ~ou.t iii ~II~. elle a 1Ul. :pOUVtilU ~a ~lnuJi'j, W, r~i ~' bkyleLeJ~*

,Iii n. -'I I~'" """~;,,, ~:f"~li.lU]' _ U!l,i.~ e; ~'IoiIlL:l' ~lLe."::.

~JbIIU ,- i I"'~C 1u.i1

= &h:;~' qjli1,lYti'ii!:' ~1:' ii:!'Ve!: ~I!P~' - &1"i:'1tl "i1l!l!~n~ ~st' avec ~w7

....... ,ow. r~' 'el1e) '9 iZI'lie(: h2~.

,~ 'Ou~~ 1 ' " W:S 'l:iifiUr~eii:u~

'.' 'Ouri., jI' j, 9 ,-

iili OJiJ.ro~ iii!: s!lds i~rn :l,e_

9 __ ,_ ~ ~v·~ mol b o.o_l1,e' ~P~lf;! ~~,;

~'CfJ 'V:~? -'fi~ ~ ans.

- C;o.~~ lti!l't'i~,ppeU~'1' ...... }~, i§iil.D$ en 'JP 0,

~ QUIe1, is,e tu I~? -,Qui., m-~ b~, mm::i

'~ r-'"T' (!iI'iO ... I,n. ..,.,t"'"'-'_ .....,,_iI;o ~'lII ._ ~~1: III '''·'''''pii''iB11- '~ .• , •. C'

~ ,~~ __ .,~l~ ~--'IMII UWIiI _I,~,~_ .~~ l~_.

- ~,t'-<e que tu as un nnw DJlIJ ~e del d , '1 = i;acH,l

Et to,i? Comment f'~ppw,I.es ... ru?! ED ~,lreUe elasse ~s-tu7' QuJel], age ~·ttf?' ,Pos les :m~TI'Le$ qu_~'tiON~, 'ton 'v(lls<m!~:1ta voi~me·,

JlI

,Ii,

lili ,("" ... .",j. ~~I. •••

~

9

II!! t;liC~ .. "'''' l'ii' 'I;n '':i; . 1Jj!~!~ '-"1!!IiI ·~I ~~~ .. ~ 111"

Lis Ie texte ci-dessous

Salut! Tu es nouveau? Julie: Moi, jesuis Julie .. Que! ?ge tu

Oui.as~ Luc?:

En quelle classe es-tu? Luc: to ans.

-Ie sills entroisieme. .: [ulie: . Mol, j'ai 9 ans. Ca va,

Comme moil Comment tu l'ecole? _-

t'appelles? .: Luc:Oui~ yt va, ca va ...

Je m'appelle Luc. Et toi? .

Julie:

Lue:

Julie:

Luc:

Julie:

Lue:

12 Reponds par oui et par non.

• Le nouveau s'appeUe Luc.

• II est en 3e.

• II a 9 ans.

©TI1fJJ ~®~

o 0

o 0

o 0

13 A vous de jouer!

• [ouez les roles de Luc et de Julie,

• Travaillez par equipes de deux. Construisez des dialogues selon le modele ci-dessus. [ouez,

14 Complete Ie dialogue.

? ? ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . ~ .

- [e suis en troisieme, - J'ai 9 ans. - Je m'appelle.i.... ...

Si tu veux en savoir plus ...

La roode de s 5005 [u]

Milou, mon petit toutou Fourre son nez partout. Le jour, il chasse

La souris et le coucou. Milou, mon matou Me saute au cou

oo il cache

Sa moustache. Miaou, miaou.

[iu J

As-tu vu, Dans la rue Un petit ver De terre?

Qui, j'ai vu Dans la rue Un petit ver Tout riu.

C omptioe

La ballade des chiffres

Un, deux, trois, Claque tes doigts.

Quatre, cinq. six, Tape tes cuisses. Voila sept,

Sur la tete. . ~::

~ " "'"

Huit et neuf et dix,'· - ~~

Tous les enfants applaudissent.

Paroles: V. Henze, J,e Delbende Musique: V, Henze

vingt-trois 23

2 .. Prl~lg!lUt IC~ p-l'5Onae5-

,rUt '~ '(1 :.:.en'ti!c..!hli.

MDtl.!lt. Iii, D/EUe ,.~ I.' C'est· ·u:n/1i.m;

III' IIl'II/'l:!'llTt. 'Hte

w"IWJ; .11. ~.L~!i

.·.n/U'~ .,. d~.

J,' ml~pp~U~ C~- lie !m',!}p~!!·V'i(Wr. MQLj_e:m'appeUe' ~.Dr-

r~li, it~" . J'a:! 9 ~. J'Ili 10 ,~-

JI ~ui:s. en 31. Ie s~, .RQIl'mD.b1. Ie ,sWs FIr~.

,3. :MI!!'~ en OT;lI!h'I~' [!:i! _ R'pl~ iques, . a. I(] S~~ll:lt~ S,'hri .

rill Ca Yieii b~~ 'Ill l'Ci. t 11:011 (] C~nm,'l1mJI: ,~. '~a?

(]' Sahdi, V.il:'1 O:i!~

Ell p~ Qmt

b- Ell ~e m"appe:~1 ,NlIlfU:uque. 'E·t 'lot'?' 011 C(lmule:nl~ m r', ;p-:- ]l!es?

[jJ1 M'C!l1~ Je .m".~'pi'p· lie Sandlme..,

e. 01 C"a'~ to'i~ me· !:IOu,v·f!i'i:u,1 01 m'e s'lULia ,~tI! J "

UIJ raj: 9 ru1,$"

01 lOW •. ~~~ ~ :m@ll ljlIQuJe1 §gj~: ~I as?

OlEn ~~ene d~· .I'"tu?

4,. OlJ)'rnp,Ujjl~ ~I~ Idi~ Ij~, ~~C. .~. :Boojomc! Mare~

'=, .. 111 •• 111.111.

- ... , .. ;;"", .. a , .... ,

5. ICompt '·111 1 ~ (10 . pllif:i; awe :le1S, ddiJ'fi.._ '. u l m - .. :- -I'n.t. . ucS,,.:I,; len .

IilIn,d . 1 I ....

{l) ... - e~ .:, (2)- •. ~beI, {3,}. ~. e'!I.!II~~; {'1l1l}. ~. i;'1Jb~5' ~S)I. , .. Ni'les, (6}.". eu·~es. (1). ,. cyb~s· (8)1- _._ w'O!!l!$ (9}- -, cub s

'ca: ItilUbe·~, ~~~ ·P.a'taHa~I' lElt'V,g,iijI'! J'bl1$ les ~~, ~tlen.'lti

16 •. 'TQldlw'_1 Ul fnmC~i I, .~. B~. 1b ~ti ('e1tm.n fe;~ noul CUm, le

:fi'I~IjIj1I~?

~~~

·_··Vid,ni',

~ lEu rna nu:m~' 5Uvt~. Iln oe ditS;m, e-"Ii?' - S':!mt m d~~. ~ Wl~ I

- Ca '1Din~- ei~. ~ ~?

- Am ],0 .aN .e

- !E'u f!iJm. ·9 .~.

En classe

1 - une fenE!tre 2 - une armoire

3 - un tableau {nOil') 4 - une carte

5 - une porte

6 - un bureau

7 - un bane

8 - une chaise

Le9onl_

Ma salle de classe

o V

..

,1. Ecoute et assode les phrases aux images.

a

.2 Copie dans ton cahier,

0';' oi, .... " ... au, eauJ ... ".... .t; ai

• Vans 11Ul cfasse, i{!J a un tabteau noir, une armoire et des chaises. • ['est fa classe de fratlfilis.

• rvo:ici fe bureau de fa maiiresse:

Une classe:

; - une salle de dasse

; - une classe de francais

: - Oe suis) en 3e,

! il y a == il existe

vingt-cinq 25

--_ - _._------

"Jd'S; Sml S' t' r dr.$ fl." f rt.'.$

Je'~'[Ii:l

_ ~ r. 1(+ mN,']1 dlf~. ~~ I~~

f6m:il: '~ ~il.I;' ~',allsft ii:1!!!itri' .. milltn

~tI!1I1 (0] I ![e] I

tid 0 iilIu ,e~i!.I. ~ M

............ ---... 11......_1< 11 I IEIIEI II ••••• 1:111 I ~1'lI'---'-"'-'- ~---._

.'

,I'I!) "mlll~' fdm

r~, I :~I

.i!!'III'!!!

,

3 'U:s: '1e5i1 :iI!Di1l)b' 11lI!~llml !t:liiit~n,d,s~: [:t'l, L [!iIiIl], I. ]1 .. 'a~lSe~J.e.s, ~eto:l'Ii 'Ieur' &nip·hk.

iii! Wi'vWs Ii< ~~ .' no.tr .' ,~.crilie'

!!!I W11ci. ~ 'rn"billeall iill bureau Iii· BiU re-"I!'~' II porte I~ d_e· !IIi ·t_h..ali:.se, i!!' &an~rus

Ii qu."·~st--(e ~11:l~ i!tes;~ I., :1f(fiJ(~~i:Jit ~ dans 'mn.li~ (lUi.·Wn dJdjonWilm· troi5: l'lrno!S, oil. tu pn:IJ:1tart(:"~ its' ~~ run]" ~i1'~ ~t·I[~'J. t~IS--]SSI ,elam I~: ,tablea·u.

,1-1'" ',,1.

h pmnm_ [!f~l:

~t~I': ij!"

'II V d~'d.i .~I

'I ~le,~'n~~eetd

mv ~,1'

ill l:j,~ --, d_· F~aIfL~ ,

( . ~'n ) i.

'Mltt 'il.'-_ ~~, IlrmD{'_1 ~!JI', J' ~D.ib

,ltIuj:Vln" ~u' iII\iI~\!!"

Wt iJL· b~.~ilU

~ Man ,nou~jl'" ~W!.., '.g;p:~

Jre..'1. IMtldL

Iii ,e:esif;]e e pam. de. M

'!!!I' Dev.D". le DlD"

II! ~;C.rur

O~.

- C"e't flfJ band

- NQiiI(; C'I II: urI 'bu.r,;eau.

,it '. . ~, '. t lIrle IC'_ -:-;Ie, de ·F.r..nJilte.-

,UI!ftI~ ,U-M :pa:I'h':' 'r.i\ml' ~Iin!' ,i;(l1f~ eu:!.! :f.rJ1't' ,iU'mlm,1

J~" ~~-,

~ ~~~~_ILe~'~I~'~~'~'eM~'~:m~'~u~~I'~1

OtJ,~~ ~~\..~ l I :iU ~ n .......

---------------------

.&I!lII fi3ib.le~u! l.UII'b~ <!l!!I'I!:~

ell' .' ,oe inlrllli" .. ::.

l!iil U..J.Oj ,mi' , III ~ ltaib~eau !iiI UD~ I 'poli1e I!!I ·1J.iJi1.e' mclSS!Ii!! llil U1J'I! p[toie6lSeUl' iii IlUle c:"hafse.

....

lit.ai'~ le mIJII'Il~ i ~~n"~ ~m,t ,j! 1 i'i,m~\B~i

- -

JI"'!';jj;J!li; ~I~I' III

('I!!!!

I

C· ;"~""

" e~[ _ ..

8i OlD cllt~ ~:al b ~" , us _" ,iii C;BS~' ,I '1,Ul, f~:n: I 1:~I'u.ne

• Void II un bu'A?,~!tU~ ,Wf!j ,

'I!!I :0 " a I I IWmi C'iIi_ -

I UiIm:

iiii IC~,t 1IJ.fI.e 191 gr ~de, I'!ffl'iolre. - gt:iUild

~ .mJ,y t8J un I ~~el i~bl~u neir, ( ,pwild

,ce'.

1m .-mld' _'W'fIlJlIj Ii _

~l~ftB;~ ~I

C"~st • I. Ch,l_a~ I, •• 1 ~(o.l~;

iU;Pl' lUr.te:

Clib~" a..-.kl-' 'I

" ~~ - _. 1!.:i!1J!j",e~u •

... bureau,

VOlci , •• ,dmis~. Vola ~~- bd1on-

• • I Iban~. .. ~ po:rte'~

,j.

18 ' O~ i d~Si ph'liase5 ,a.'ijj~E: ,,,_-,~~

~ ~e,ca~'

!j pad

·UYil

Com'F\~i!b a!te p,~:

DIln' l~' 1~I~e~ il J ,~: .. _

7' no~\V ,t M;m~ q:u_i! lion: _;, 'Q~i tJt,~~

b" QU.~M'~~' qw liit~~ ;?, _ 'Il.

• IC~'I~-t :Ka:rine" 1J _

I!!I IC"est' 'Illie ![~. " CI'es;~ un tab1ea u. • CI'~.s,t F:ran~ois,!

QI ,0 EJ

'til

lr.lk 'Voirl ~,:saHeded -~-

~ lUe est ~ '_ d '~j! -_ i!i.:iI!" 'go' ~- ~

,unit:' WL,'Tti '~~ .• ll" a um!' Hm~ tm ,PUI tah1eau n.Girj' un b~_u d

tm~ ,~, ~w' ~ RQ1pQ" lla maib'es.w.,.M(m!, ~ €i' __ L.

Innt: Et ~? :Qul ,est-.Ri' qu ' ~.f,? .LI'N:;' C'es'~ oM ,~.

l:ld'i~ Une N1'~ d~ FfM~1

Uit: Oui. C~~t ,Dum: b, ~ e &{rujj~.,

.' . " n,·~_··_ ~ . . II ~ ,ti9.Iii' ..... - - . ...;, - i~ '''''-'6 .. i".I'.~· ~

. I. './ ~~,O:l'1l!tl1_, lUll{, q~ _ S!'JliO ffli~. ~ ~~,,~j P;l'~i!' !!l~ ~,~~ ~~T,!.-,

-, C1@st, ,~. ~ ell· Julie"? '= Ele' esllmnde .~ t datire?

~ n J ~ ~e' ~~ te de f~~e d~' 1,(!Ij lt1I~~e?

- La C'~d~;, C}'lst pow :I~ ChiS dJ . fownw.n?

-iMIDe R@'fu.nd ~It 1 ,mn~~ ,d'a! 100-1

( 'un

.......... !-II .....

'El~·,.,.mp~li!!oll

~~l • __ •

-- - -. '11..' "~i"-

~" n!lM'Oll

--I

t' ~ ', __ JI:-, JI,:-' .e_Ift ~~, l'!!!;;;!I!'oIl,!l<lIli!!!e g .. _ ~_'I.#_,

ffai:il~ Ii!I na~~ D~]C1bp~. Sumel"~~j O~'m~~~ Plu.meo If! l ,conI!'

. - - t

I!l~ rr!:OO~t.

0-

1- - - ~·--u '1Iii:~.. ' __

de 'tJard- ~ ~'t-"m-ngo . ,,~des' __ bo

en paau d . ~O"

I'd

~ W - _"IDg~, 1DI, b~ I .q;~.et

TiOut' plein de ' l de' mgpellS,

:FAites=D\tQ.i W'l 'bogl\1l1et

Dem;uJp' -

:D - jiiJ-,d; d: - ~LIi2 : -rd"· .

IUjJ~",~L . _ Ul __ ~ mrs

C'e~n la 'Ioliuie'~ ,m' ~'tu '''V'l:moi'' om - ma~6 ~ lairn~. C' t, 1', ~;ImrN!W. q1l.Wel CWDt'~ ~I ,0 mansf liiWiIeI p.il~I~. Je n~aii F iws rien

D~II\S m!l]ll tanim

Twd 'pts" t~t milie~'

,Le d.e1 ,esl b[eu.

28 ,,_ I~I'

, '~'i" ·~"'D·' '" '~·T ... ,I.I,/

Mes o .biets d'ecnlier

,::C~,!,'I I: __ /): _:, i'l .1 -- 1"'-,1 ".lle, •

~~'.

'"

• Qui dit quai?

Ecouteavec attention. Identifie la personne qui parle, Coche 1a bonne case.

1 j 2 3 4

..... ••• , .... ~"~ ~.44 ••• ,.,;, ... !-.... ••• ~~ .~ .... \_ ...... '.,.'~. _~.L"'''''4''~ • ~~ __ ............

Mariarlm' ; :

Pierre

Des SOilS et des lettrcs "<" " ,.: •

. .

- ~ .,._

0. :tfl consonne,,! d~, ubles A Je prenonce: rtkris:: I!ii?""

'[ IJ 11 lfal.wn

[m] mtn gamine

[n] lin Mlzrianne

[P] fJp· J~ m' appeJle

1[1'1 "(i0 'Ilr:rJVt

is) ss av dessine, cll1sse

[tl tt irompette, bi4ydet;te

Leh moet

cahier. homme,athlete, karmonica, Hector. ChristjilH, F:diJIi, Thomas

1 Co pie dans toncahier.

'Marianne est dans fa saCk de' ciasse

r£{[e dessine une 6icycfe-tt.R-. Christian arrive.

2 Cherche dans ton livre ou ton dictionnaire six mots qui contiennent des consonnes doubles ou un h rnuet,

Consonnes doubles h muet

3 Entraine .. toi a 1a lecture.

• Christian est un bon athlete. • Thomas joue de I'harmonica. • Hector est W1. homme dhonneur. • C'est un hotel de grande classe .• ' C'est horrible! • Us ton horoscope, Theodore.

4 Aide Coco a refaire son devoir. Complete avec h au avec une consonne double,

• T=--'omasest dans Ia sa ~'e de cla~·,e.

. '.

• ~ector de:*'ine un:*:' armonica,

• Pie_'e a'-ive a bicycle_':e.

• I1 s'a .. ~elle C~.nisti.an.

• Edit~ joue au ba:*- on.

30 trente

!i Hl"rnJ ~ W,~ mo ~ ~I '1 f.:in'IJ~g;~., ECT.!$l~ bon rIIij.un~ro daiM 113 cil:9iil!'-

iWl~e~

:-1 nn liv.we .

I un p!lpHlI~

, "un G:rltal~le ~ r:l 'Ufie g~e.

Ell UJl O'a!yo(fll

, ,

,! CIlte'Rhe 111ttnu.

l!!l ,~~, Lb.-f~t plu~;I' :p~{~ur 'iii c~yCI:1!I ~!f'y]O,jl cl~ I. I~

,~ e'1e~'le, t:iilt'l"e, prof!!!: , 'YT, :ma~ ,~ ,~tljT~ SOi,;i.S~ o~ ~I diO 0iS

8':"

" ,'" ' " "i y, I,' 'i ,-IIlI'~:!itin

, l're u , e ~~ b UiIli1!lillii! ql_·iL __ 0_, •

1111 La! gol1:"llrn!' e.$'I' d illM le' p1u:mer ..

~ 06 a~l. l~' go\t;r~m£',? '

!i Le st}ilo est sur Ie' piupi'!Te_

Ij!i Le aa,fO:n.~,t ~U!S ~._,'e 'mM' .. ~ ILe. Iii. ,.re ~t dnns :1_ rn'r_b~e.

9",

I, ' "

Iii! Le. crnyo.t'l esl - " ~]'IUi:r.r,.ier .

• i.~: ph~ni~:f~~ ',,~~, ~Ufi)UJ'e.

'i!!' lL@ ,eartable e~ .-;,- .. 'f ptl!~ibe',

U'l.b6

" '

,1 ,-I~~ les mots rilIl, deill, 8m~p~' ~1'liKil~'~n etJ~'Ii;fn;i#'l!~

• tel ,S;lyl'el ,iii' LlI~ ,~, ,', c~ 'ii, Le, ~yon • ~ , ,mhiiu lii ~I!' b~~, • J~ ,~ !Ii ,Ii'~, • i mJrtab'I,

'_ ...:..:', Cloche' :~~I b~le ease ...

,ill 'C"'~1:' 011 "_. '10 dE 'f'mttii'oI;5;.

OIJe

lil Void OJ h!, gOill"l.il\e: de :MHt. ljl.L~

.-lil! G!It:1b'l ~'l $J!U' :I~ pupilb"e. ~Iu

.. C 'est· 0 ~," mu.iel de'Themos.

LU

'4

,p" 11~~e1Je. ,(It, t'~ ,~ ,~ ~)

OJ II I:

II

I ~~-"

,~ illmi

1i'h~,~IiI~'

llI!fi!k' l~~m~' 17aj§~,

i!!1 ••• 'cahJ'er l~l: dans .. , ~i~b~e.

~ "~~ 1~1ft -~le ,~t. ~u;&, ~, •• bme.

iii 'p','A'-,_'" .:u:.li" d' ,,".,,~ 'nl Ul .... i: , .. ,p

• ~- D,w4!oIIlY!lIjUii ~ ~ :: ~,~J Ii". ~.~ ~ .. '~ II

!!! , •• ' sJ~lc eS't SUIIi' "". pupl~;e'.

.. 'C"" I; A'

ii, I ,I~L ••• ,u.El: __ •

I~

5, 'Fnlfll;:'fOIjliU!l!!!' s~],on ie'Ru!!u.i:id! ii ~ el', ,'r ~itl lhliv:re. (Didie:r,)

=+ 'C~es;t I~' H~ d'~ ])idliher~

,_ c~ _-t 'W], stJ 1tDI, (G'iI'bne;])

~ C'e6~ un b~a,", fMm.~1 Rclmd} ii, i""" ~~t" -"',' "'li1;e~,~ 'Vi,v.] ~13'\

~I!O,",' ~"".~. ~ _" _ ,_..,~

8 CQ_pm __ ~ I!1;V,!C,

:iUn~ 1U_i'tj! . . .• ,f, f I~il,.;. ~' , ••• I •• ~~

'I! C:es~ .. " .Jt. C'_ JI: ••.• clia:t. .~. :Myrimn.

'. Void ... ,cu,:-:,.'CIlSI: .~_ ,carte _~. ~- -,

Ii C~"iI!;.'· ·!'Iiii'll'liri .... .;i"'"-.!~J!' .. _:.... ~ .... ......:'-.

1- .'. 1~!!5I!'I! I _1'1 ~-~~~fI ~ ~~ ~ ... I 1~_Wjlll~' II ..... lrUf"lEI..![n.;!I.IIlle;.

,i!! C ',es~' .•• cmablii:l, C~test: .. -~b'f~' _._ - 'W.'ko'tie:r-

• ,C',esl ". I&n;l~u. 'CJ,est· .. , . 'bum:au ..... :La ·m..a:i~.

iii ,t"'I~'''''I' .. _ v'"''''' 11I""i~,;:j;"il ""iI'>:>i~ I"';''''''''''' ............. ,.,_ . .111. .. ~ ~, I!. !!i.1Il ",J IYYJ!i I ~ ·!rIiiii!!1i - -i • I~ ~Ji 2- ~ ... - - ~L~~~ ''!.!-~~L~JIIII;;J;iJS:.

-0 ~! ~ ~ H \.' ~ ~ I ~~ II ~:II '\,;..,.

- .. _ .. _--------------- . -

(I!! 'e'l - -t ~~ . '1y:1D..

!Ii let -/t'" '='~1l1 e'·M~.

"~iI' r n. ,ill

• 'C'i!_ t ~J'jJ mIIlIiii •

.. ,e" - I 1:)' a;mj dt.· Wrtot;

.. IL",-::-I' ~iI~ SPMmi!;.

'. Ie:' - I: til: e;ommc. ',d~' M~~~.e~.

'. C" I: ~~ -_~e~

'. C _ = ~ :r,~ iJ~ JU't,.,

I

- I ._ ._ _

C~t un~' :fiU£<,,'C1'Qtt' 1# fWe ~e ·Mlt~ 0.',

P.OM~ d·es p'h~'1lir:i'eS; "(n\~p~l1tf "mml :h.l1 ~,.l'.

iii C" '"",,,,.~ .oJi.

- . 1~'J." _ Q! .. _. ,.

ill, C~el'. . _ Ie ....

,Iii, r"......,t d' 'U

- ~l~" ••• I.JIlIJ IJ

1!Ii c .. ' .'.' i du

~, .,. :_ ~ ....

df! +,~ .. =. ,du,

.~. iClle!!l'~ Ie 1t'Y'fi!' ~, ·SlllllM. W' C',est .Ill' U~· dJUJ I~n.,

~J!' r tr!i ~ J1,' - .dt. dli,SSl; •. EO~' ItksJii~ ~,t ':dfI.~~ PiDu tJrJi1'Wi!,

m' "In,,, . 'II,.;I1_,...::: __ ~,_"

F_ . ~ -,I!l!!i ,p~~.l'Ii~I.!II~'.,

~~lIM., IDl.it Cla- . dHl:ii.le plumier:~

p~ 100 les~' 'II "rl~w~f

Afar.imJn!~ :1. t I~ ~~ c.I,r~le ..

,~i~ '1'11 'Ie CllifaWe,. ii~. sr' O'u;~

lI.iI' ... d_~II~!.II: 1:~I· I; ~,~- .!\d -.iIJ.I'iIJ~ .• n\'i~rwn·I!I.' .u. - ~ !iOI!lll.!ll y"" P - .F-''''''' ~

Pitft'~~ MlIl!lI"~ ii, !f!II~'est pH·I\1.

MAn~ ~WJ~ :0 :' . t d~, Ie ]~~upitrtJ. laID~:d,"

Pime! An leu~~ i I ~~ ~,~. l,. 'lilime ,H'USSiJ.

L

9 Ri!'Q~dli!ii.il~ l~'~ :1l:0~.

'M' - .•.. - . ~ .• 'ii Iii.";;"" la il ..... - _ f'

~ '., ;IlI,:J:1a'1.'1Jl€' ,~~~' '1OI-.,i.J, [~,

~,ii· d~ssinE!~, ~ :e,ut,je;r'l _- Llsomme est dm:as ~e plumier?

_, Le pbJilniu ,es:t d~ ~e ~h!!!? - '~: ar!'a'b]e ,€5~' i5u.r ]Ell pllF.!] lite?'

1.0 1, l!,OU$, doe' rucu -Ii!

'ii' Jou~ ,I~, ~i6, d ,'Pi_erm t 'de liJ~_rimuwe.' "nfy~dlez pal' ~'qiYiipes cll ! demo

~ 'C~ft~:H:I:"i!]Es~'l, d! dia~ogu~s selen 1_ 'mod,~J:e dO:M~'. Jo~z. = P~,briql[[iEZ ~s dC!m.iIflJ~., JI[il4!~ .1,\1'1 __ •

{ I - - I

i C"€S'~ I"

~ - I

t.~_ .. ~~""'~~ .

'I~IH'I

.... EII._ ... -~.I. ___

~' L:::~

n~l'mfJ,d Urte 'hu:pp-' buppe li11jJpp~i' A:!I,e~ a":p~1: ti ~

des !L~~t1lis.

lp1

Paupol lil1ippcpo de P'~dD\ -'j

,1f'!J.iI

pa:pot@,

1Il''1l1lC UJ'I!, 'pompi.e:r-

1e.:O' ~·iHn·e LeI' .l~ Il'",~nmas

,tr. m~ ls

A ,pDln~gler.

u~~, ~j\fl:l',dI

'U~-" ptu~~

U"';H,""'~ '!!:llll .ll'll!~~-~

,J.\. mEmse_F-

L~; li\1/ Its. :~m. li!l,ne~ des. Les ltrncl5,~ dl'!.u:i;ier ..

lrJ'

b-mll :Ile I'll 0 Lr' rmf des; ren! [diS ~'gne' a R@~-oi m'Ede, en '(·,QUW~,

I~O'. P - tI!i~'

,e t pi!S,tafu:as,~

], Ilfi 'Re~'U!lt" A:u Ji~ ,rtfJ ~.f'J

bd'

Niaui ~ n~i!;DJlOu. - . _ e: a Ani,rurtilUly

1:1 iIWiI.~~ 'nJJtUi aJU bOItrit..@f.

~J!I' . 'Pi!'I" ,'\\!'le

1IlI"~~~-

• ~;dte1 ouvtJ! :~M C'lllW-l:a;bJ~.

g rne:rchie S(l!ti. .tl vre de fran~_ari5.

g' Ii 'n' _ _.:;" 'il J-'

Ii< '-l~'_:__,'t. ~\ I,lI;ipiio::te ~a el»-Jl,-,

• F,ihl;ix desslne d,~ so<n. I~~.

Iii Chichict le (hat, 'r~Vf!WSif 'Iillifi~ ~.

~ ....... "fui' ,]5

~~ '~~ ~ ~ ~~~j' •

GONS It OR1MOG~APM~

I Qui fait quoi?

Eeaute avec attention. Identifie la personne qui fait lacrion.

a

2 Ecoute et repete.

[s] [$]

ca chat

c'est chez

sous choux

sans chant

tasse tache

casse cache

~ J'6:ris:

ch_ chat, chaisei il ,.hetel,e,.

Charlotte, Michel~ Chichi, SQcho, Chantal

3 Copie dans ton cahier,

Cfwrfofte ckrcfu son chat, Chichi. Weane fenne fa fenetre.

4 Souligne les lettres correspondant au son [~J. Lis les phrases.

• Chantal cherche son chiAA, Sacha.

• Il se cache sous la chaise de Michel.

• _-antal est l'amie de Mi "-el.

• Elle a un *"ien qui s'appelle Sa*"a.

• Le ,,-at de ~'arlotte sappelle Chi *"'L

5 Aide Coco a refaire son devoir. Complete. avec ch.

6 Complete avec les accents qui manquent.

• Andre est eleve a I' ecole primaire.

• C' est la recre,

• Felix ecrit au tableau.

• Helene ouvre la fenetre.

• Therese repete son role.

36 trente-six

m~~

,,,,= T~ dB5~rr,rs;"

~".:l:·m '-' 11 -- _,.I- ·B. -

- V'Y!lI., Jie, ,t'"U1~ ~~ C§ , 'i~'r!i ~01!.1Q!! .

Eri~. 11 d~'~ill~ La rca:l't [I de Fl'.a~ .

....

Comp,:I] I

[e iii ••• des$tne 'I!1ffi"I. 'tm'llb@ilJl'"

,Iii ....... ,_ ... dill ... "" J.c, .,&~n"".

~ III ... ~!I.~'Il;, "_ ~111~ A;;II ~~.

'i!, ~. __ mri._!

•• , •• s3J]u;e ,Pj~·.

", .C ............ ,1IIi m .......... ~ ... ".;..,.ib.1._

gj II •. ,I,~~ oIloIj ~~ ; ~".1I1 ~':iU, !l-_!CI'!l)~ •

Ijl '!fe' dte~ ,MtrheL

J ~

.. TO. -S'a!.hJb,. Thh.~se.

ii' n ~n'b"_ 'IB~~I d~s~e..

ILl ,ij,r:~

Ii 'b~ ~~ ftlJll!LTi& :,-.~

I, . _

!i1

• 'EUe ~~.Iil'- ~i!90nI~ Ye' pad_. fra!n~a:is'~

I~ 1\:I.~-d_1,a1 ~d~' hUIITlaune.

Cllm,pl'elt'fli' ,I"" if. '~I'.S: :m:m'r··, (Qll\y,Y.lab't ~,!do y,e.1[\b1; d~ t~~

j! Je. - - - ~ • ~le'-' iii , ,Qu~~~~ ~u.e' IhJ •• ~ '1

!I' 'f;u b~ n. ~'e ~. .WIW' bi.e.~'C1etlle.

I 'I] mal,

,8 1bIM~;m~ I tl1.~(1i1 I~ ml_o~JIr~ FM ' ~f,tiiil:!mIlll1ilQn, ru!"~mfl~l'tiliti on. '. To: c..herclles &k.

~, Til: cht"fc~a' fr,tc-f'

,ut:~~ 'I,rllt- h~ ~d1d ,&fir?

- - (bl~~ J- ~dt't .f;n£. ..

.. 'lu d~$iU\fli ]Ii c~n~ de .froa~. ~ Th regard t!s. LC!' d'lt;'!S'Sm, de '"njj}c:_ ,.1 11 ~a]ue Sy'hnh!'.

'j! ·Th .. ~e:.I1!rte51 efil~b'e, ! Tu ~es ~ ~!~.

,ii, f_'ii'll~ :f;~,'!i; Ie ,r,~ t -_: -~ ,- I. lliii4C' "=F - - ~ _~~oo

'iI! til eenverse SOli! CSlirmbIe:. !ji Th parl~ ,i'TMltW,S.

D~;E'S5iHa d~' d~I!I'

d~'I1ul' '!Mte cMIW.

des5llROQ

,r, 'l\I

". ~)m1.:. . '. N'rnIoi,

'~

.011 ~-~ _

Scihffl ~,:~, rnd/. ~ •

iii' _mve(L' =!I" f!i!iffi.v~

'!ii' u,~ -4'll-~ntr:e

,~ c.1i~. ~. f~' ~EII&e ........ ~ f,- - ~ ,

... 1 1

. .! . "'_rnf:il~~it£O"rn~1 if. . phl1as~! ~n 'iiIU:d I'tf'S.

'. Tn :til S Iii. JJI;!i~Offl.. !!II Th h!:rrn.es. ~on Uvre.

,Ii! Tu ec_ris d~. tOtil. eihit;l!~. iii' Th v~ ~111 !~b].e-u-

ii Tu O't!~s La len~- • Tu. dessl~es 'lim clidel"L

D:~iS ~ ~'Q n V~I! 5! ruil '~ ·;toi~{ I1iIil' d~ ,[.(I.J.):

,j entrer en dasse !!!I H~ Jla t~nft

• fel'n1fT ~ p01f1 ~ Ii' ~ UIl. tie'~mre

iii , aluer. son ~de .1 Iller ,au tab 'U

~ o.uvm SQ'n IJ,~ ,iiil d~' un ch,~

LIE!I'OQ~ la, 'i!! iri ~ Wa. (I .~'bi!$).

'.' J"'·Oitnr.!:e - J - ferme

~. ~'e. de'SsiJ'1!-='- Ye i!1f d~'S6me' pij~

..--.'&r~.!

,"",= R~g:~f.del -Lis!

_ +0 -;-'. il .~ .lC.CtilS_

,~ ,On.\~· le ~bJ.e'r! - f-.e'f'In - ,l . I~ ·~~·I

.",,= "V~, :a U m1bteatl/ A ta plaice:~

- 0"·' ~4- 1- .... 11.."'1'·'

- .' .. ~,l .... ,;oll .~ '!OJf1!;i:Il .•

-llillESt -_.-

__ . ,n.. ...... -' iill 1-" - • ..-ii...~ ...... '7' 'V'1JII. . '!, ~ 'Io,;IIIum:'n.

91 OllS Ie: (on !'I'ill&re.

-= Ne' ferrneJ pilS ~ (art~bLe,~

- F.erUlt" ',t ~ Illl!rld

.' - - ' ]' <" '~J

!!!I '. ~ 'w p.as: '. ~l:e.

,~ Ne. 'sa~tte pDI Th!!·~!

II N'e' ~p!~~ f'~S l!.l tO~"!J:PM~ I' ii Ne lis .P.~~ ~~@! te~dle~

.= £Cn ' sW' ~e Iti.we:'

~ N' ens ~. [Sur 1~' '~\lrtl

I!!i D~.lir\e S~ 1.e.1bi9!fic!

• R.mve~~ la CRa~!

iii R.egndJe p~'r ']3, le.ne'~! liil Ouvro it cnmeif!

Le!;on3

Lis Ie texte ci-dessous

C' est fa recre. Pierre est dans In clasee. II repete sa lecon. Helene ecrit au tableau. Felix dessine dans son cahier. Sylvie arrive. Elle ouvre la porte et entre en classe.

Sylvie: Salut, les copains'

Francois: Salut, Sylvie. Regarde la-bas!

Sylvie: Mais ... c'est un chat? Un chat, ici?

Francois: Oui. ('est Chichi, Ie chat de Charlotte. Il renverse tout.

Sylvie: Ca. alors!

10 Reponds aux questions.

• Pierre est dans la classe.

• II repete son r6le.

• Helene ecrit dans son cahier.

• Sylvie ferme la porte.

• Charlotte renverse tout.

Iparla fenerre J 1""'!!"!!~-""""'II 11a porte]

r II ~;g::de ~

11 A vous de jouer! I Tu OUVres I Je ferme

• Jouez les roles de Sylvie et de Prancois.

• Travaillez par equipes de deux.

- Construisez des dialogues selon le modele ci-dessus, }ouez.

- Fabriquez des dominos. jouez avec.

"Ie cartable ~

Si tu veux en savoir plus ...

.La ro"d~ de s 501)5

COJ1)pti.,~

[~J

La recre -- Entre en dassel

Va a ta place!

- Ca m' agace!

- Ouvre ton plumier!

Ferme ton cahier! -(a yest!

- Lis! E.cris!

La classe est bientot finie. - Ole! Ole!

Enfin, Ia recrel

_.Qui. lit?

C'est Lily.

- Qui ecrit au tableau?

C' est Margot.

- Qui repete sa lecon?

C'est Leon.

_. Qui dessine?

C'est Titine ..

- Qui renverse tout?

C'est Milou.

Chut!

~

Chut! Les chouettes chuchotent

les Chantal et les Charlotte Ia chouette et Ia huJotte chut: chutl

le chemin cherche sa voie pow chanter avec Ie chat que cherche la mere Michel habill€€ de chinchilla.

D'apres Martine Gehin, ClIlII! us ctiouettee clfllcholt'?!f

rrente-neuf 39

Bila" 2

..,

1. Classe les mots en deux groupes:

- masculin ei [eminin: • un chat • une salle • un pupitre • une armoire • une carte • un role • une maitre sse • un eleve • une eleve • un ami - une amie - un homme. - objets de la classe ei objets de I' ecolier: • un bureau • un stylos un tableau • un crayon • une chaise > un cahier • un bane • un livre • une fenetre • une gonune.

2. Cherche lintrus.

- cahier, livre, bureau, stylo, crayon« chaise, bane, bureau, pupitre, plumier- professeur, eleve, tableau, maitresse.

3. Oii est la souris? E,cris une phrase, SOllS chaque image.

~ A 8. Complete Ia Cj!_tine.

~ • ~ Qui cherche son ~? Qui dessine la

C'est Dora. C'est Florence.

Qu,'. i ch. erche son ~.? Qui regarde SOIl

C est Julien. dessin?

C' est Tintin,

4. Dessine:

• un·e chaise ;

• sur la chaise il ya un chat

• SOllS la chaise il y a un cartable

• dans le cactable il y a Titine, la tortue

S. Dis Ie contraire. - nest ici.

• l' ouvre mon cahier,

• Le car tab le est sur Ie pupitre.

• Ne cherche pas I'intrus! - Ecris sur le bane!

6. Mets dans 1e bon ordre les phrases. !Il - Void rna salle de classe.

0- C'esr une carte.

D - Oui. C'est pour la classe de francais, 0- EUe est grande et claire.

D - Qu' est-ceque c'est? ttl

0- C'esr la carte de France?

. #

7. Complete ce dialogue. - Tu as un stylo, Sandrine7

-Qui. nest .

- au est le plumier?

-ll ..

- au est le cartable?

-ll .

- Mais, il n' est pas la.

- Cherche , .

- Ah, le voila. Merci.

Qui repete sa lecon? C'est Leon.

Qui salue? C'est Lulu, L'hurluberlu.

Qui lit lacomptine? C'est TIline.

Qui ecrit au C'est Arnaud.

9.Dictee.

• Julie est dans la classe. Elle dessine dans son cahier.

• Michel cherche son livre de francais. nest SUI le pupitre.

10, Traduis en francais.

Este recreatie, Monica este in clasa. Ea deseneaza Ia tabla. Elena repeta lectia.

Chichi, pisica Silviei, rasroama scaunul lui Mihai,

11. Trouve les mots caches.

c I A H 1 E R Y
A M I X E , S T
R I S T y L 0
T A B L E A U
E C 0 L E y T 40 '1uaranle

UJit.t£ Ma [arn i.ll e

~~----------------------------------------------------------

~nl_ Ma maison

- Tu habitesou, Jean?

- J'habite la petite matson, derriere Ia poste.

- Moi, j'habite au 3e etage de cet immeuble.

Nalls, on dernenage cette sernaine. _' Tu as besom d'un coup de main? - Tu parlesl

.,-/t~. -~\5i!/ .

. .

La maison de Jean 1 -la cheminee 2 -Ie toit

3 - la facade 4 -Ie [ardin

, ,

• Eeaute et assode les phrases aux images.

5 - I' escalier 6 -Ie garage 7 - la terrasse

Uappariement d'Al'ain 1 - I' entree

2 -Ie vestibule

3,5 -les chambres a coucher des enfants 4 - Ia salle de bains

6 -la chambre a coucher

des 'parents 7 -Ie salon 8-le baleen

9 - la cuisine

10 - la salle a manger

phrase 1 ;2 i3

h ••.••••• ,. ~.,~~ •••• ~., + ... ~ .. ~} .. ~ ~'I"

image ... l'"

quarante et un 41

e ,g' ." " t(:' "L nl.1"IIIiiIIQ~' 'i~ ft' .ft. "~'H' , 1=,

"~ .. . __ ,'1111" _n· .. _.·W"~JI·_j 1_ 11_1

- Icoub' -t ripiH.

Ira]1 Ia] .I~] Ii]

ru~ ~!i!nli ]~i:t' l~

pa& pan. fiiL~~ €in,

I~~ I~p~ pf!j~ pall~

1[0]' [8] [.ii] ['W]'
beau bon. hem~ lblrli
_at ffi~" drum. d~~
~ilI.U.t son ]tn ruil'!l , ,._

r~ .on
~_:m
I'IJI
bi:rn '.'

ii.iiiliI' lC'a'14d~ d~I~~ lO'n. eaillll:'f.

On fuJJrlte· ~~~t: I1mu~",1 ii~ UJ.m gr~rdjfJ.rtfm, ~Jlt S~J1 ~pparl:tt~d: n ~m pM ."IIi. liU an rtr~

3 Us ru '~ mo Is il)U wn~ _~'L I'~ _ ,_ D. " _: [ 'I~ [~lj I'e I; [I J. C~e=~ - .eh~w Jremr 8t!1'P:l'd~.

• un • m;Mn • MaUUUI, • _ps ~ ~bc1Ui' iii, teMMt I rl [!5!] nu [Ii]

.!Ii' enb'ie' ,!!!! ..4. ....... bre i!!!! la- h1 ~ 'mftn iii! . ] 11011, II! biftiirm - -! '

_ ibJI;~.!i'L_ - - f-- "'" - _ ~ .-

Iii, b@nj,~~' 'i! p~~'f~d ~ lDmpe I~ ~c,m ~ d aas [jj ~

1!Ii, cinq '. IliUil..te ,. 'h"~! • ro,ain • bnm. Q:cn ,_'" n

Ou:J'Che d~a:as ton livre OU 'I~ d!~b . _ _ ~J - qlWih m'OU oil ~ :pj'iDfiO~ les !S:cm5 cUes ,d~'esws~ Em s- _ daJ'lS lebl LI~U

·4 AriJd~ c~ ,!l; 'fJl!if~i.l'i!! SQH d wir. C!IlIm p'I' -l~ ~vec :Ii -, p,hJ ,~conra15pond ~nt' arli.! ~

, "'~~ .J:~

.sOnS, :~.n~I,qu !I!::l! ••

J,Bi] ri], ". -- .. ~. - ';,.te I~t . __ ~~' b't:_ :::dJ" iOue de _ . if ~ :.~ pe '_ . ret: de' P~~~-O!ide:~:-~: .

We] AI ~ 1- Ol1J,e d~1lS le I-='rd. ..' \! _ sen 001 ",-~.:. i,'O'i:.l'ii'ttfil,. • .,

~. _ ~ J • • •

OLlgll'W'.

- n es'~ oil~ ron ·lth~t1 n ~~. dilmtf .1.EIl ~o.n1

_. N:on. n jo~ ,d~!t!li :~ j~~~ d'f,"mw~ 1& .mmM I

,r

.... D,

O~' - ,iI! 'iii., 'I 'JIi..~? 'II iii! I, ~\c~lI!a, , ~ 1:~l!iih".,

'I

c " #"""'-ifflii~~"" 'I"" ~ .'_ dl~""'p-..!o.- ] .... --:;jj~I!r.

I _./ ~}!LiI!lUj. ~'~!~!It;. 1lii:1 III . ~~!Ej I. f l~ . ~ll~ JIIIIj.,.!IiiJ ..

Alain habit~, '~ .Mi1isnn, .• ,. ~e~~, ~.,. h~ ~i5DfiL, U ,r Ii) 00 joU '. rdJn.

A. ~. '.~ c;est leo p1f~se~ l.a !e~ .. c."~ ,

iiil., •..

3 funsit:omi!:Ii!' :s,dJollilll ru, . modi:Lei • Le' pa.rc: est d_em efle reoo~e.

~' ,O~rt l'i'r:Dle it :~',~ Ul'l, pmiC.,

• 1 U, ~0l!1 est derriere la g~.

!!!il ~ bureau 1i1i$~' d~'vant la ,~@tfe.

D.bSt~ro~~

- 'C·~.9:t "-on llillvre?'

,~ NQ!:'it, 00' Iii/est pas mo~ 1ir\!1'le. (:~est $~ livre.

iii!

'i!!1 ,~ e5!~ R01!lfmain.

i!!' 6\k!ijl ri;Ii!) ,~ ~:t 'D11'alli~, d 1,~oJe.

'. ciaiSSIe' est, aJ,tIlle ,e.,~

,II bile: est, dErnilil!R ~ mi:br.airi!l!l~

Iii! la ~aise ,es~: dLemlR~ mg, 'bJIbil •

!ii 'le b:a.Uot1les~ Cli! _ ani Ie 'titmMI!I1. I. 'le ~liI;p'm ~st, dem~ Ie sn:p'lJi.

mAi~ r~~,

... III, ~'m:biU~' :Slelii!liJil!, lE~ mode'le.:

.' M~ ~1ID til Jio'Ili- -) 'fo~i.~ I~~ ]oilii. ~; S~r~ ,~.dh1 es ~ ~oU.

iii Mj)fimun_~'l!!Ib'Je a ql),m,i:re' efa~s. i!!I M:o:n ;ad~ eit 9 ... 'm'! dlu ]?'an:.

ill '. _~'~"'''''_oe;;.I!it'ii''!~,~,.dI '_ ILI.II. .• IlIIiIIr~' PL_._ ....... ~!i-WJ.1 '§:_~I, ~iii::I.fJ,lU~.

ill lV,[a, ma.1ison eSlt gr"amd!~.

ill M'a ~r.e' Ii ,QUC'net dt e~,ajm. I. Ma ~AlI~ d~ 'b~ ~;t, felite.

n:"_L.ii·~ 3>' ---~ .. :: ..

o! rfr-anS.~CilnfU~' selen Ire 'l'J,odM~ a, C1 rest len livre?

~ N",u! ,ce 11.'~1' ,pl1$',m,D',J"J: Uure.

C'esl ~a;u: #'{;/'e.,

• C~st ton ca:rt.able?' 'j; C1est tort ~.~do?

• C;~ttOin ~jer?

.. C' ~~t 'ta chambre?

• C'est'~ gorrun-e7

.. C"elst b se:rviette?

b. Ce. ,nl'IMt pa.:s, ,mon plumier, 9 C~ est to ~ ($QiU) plu:~der:.

.. Ce 'n~ est :piSS :b.ii.Ofi 'C:f,aY,lDfi

• Gel n ~ ~.s.t P1GlJS .mon, pfioWesse iJ.U. tI· Ce 'n" ~t :P~l~ tt'I!.OFll~ •

!!!Ii Ce III est pt.!,s m~ (J~S$e.,

tI, C~, n I ~iSt pa'@i ma l:M!te.

!Ii Ce n'est p;as' mon le~iD~i2' •

CI~St- ..

C E!\5t moo Iivre.

c€, n"e'$'~ paSi ...

Ce: 'n"illl:si pu, molli'\ lives.

7 £eUle Ies :phf,ases d eu~ ,par deux"

i!!Il No~ dssslnons a u -tab]~1J. - !!!lIOn parle fu-m~m, .

.. N"Q~;S,'f~'gwd, _ :_"o.n~ };a't,_~,'~l~'V,'-iSiQJ1.\' " • O"",g,we to leI" .

• NoU:!], fermons 11?,S, ren~tres. ',' ,Iii On. f'erme les ten@·tres.

fI' No:u;s, '[epetQfI;;.~ la l~QOn. ' -, , '"Ii On, -r~pete ]~ :leyO'n. .

• ' Now, parlons ~j:£i. ' ,iI On dessine aJJU iab~~~u-

'* Now drim)~M~OM. ,-+ On d:i\tt,~emg'e.

,Ii Nous ani,vQn..:; ~ l~,~ool-e. I. N'olus entrons en dasse.

I. _N'O'bi.:$ saluons mos (i!l[['ij__aili'aa.'!2S,,, II; .N nus: eherchons nos ,.us.

:~

o .FO'm-'H~ d es pb:~,es av'ec:

Ii· o,_n !iii d~meJ'e ,iii dev,atli"t ii, c1~st II; ce .n.fes.t,pas ~ ,mon/it:on/$O:Iil Iii, malta/sa

1 'r.eseTI:te 13 m iilr~_s!on lloD. 'iiIi,p:pafif1ement" Uess;iJne-lal1e.

Jhabite "T - Motl adresse es't: ... 'D'aJlS rna rna !:son! mon ,ap'pmem~fi!'t ~[ y a: 'U!lne!!: 5iallel ~ •••

Lis ie texte ci-dessous

l' f· ~ I ,1·.:1" ~ I

un: }OUTI I\i!: a S'Qr~le ~e '£,CO'(J •••

Alm'n.; au est-ce qu~ 'hJ ha,bi ~$, J~an~'

.lean: J~()'bite, 2;, me au 'Pare. CIl est uns petite maison, d!f.lmel"~ Is peste, Ala1n: J~ sais ou C est, Ce 'n,1 e~t p,a$ Join. de che~ mei, ,Mo]1 j!babiite ~

immeuble a 4 e:t~s'eS'. No~ ~,p:p~rtfJfiten~' est iti u ae!, sur la drclte. Ill:' est totu: petit:' une salle ,a ,mart,g~:a:. ~ux thambre',$ a eoucher, une ~in,e flit 1!ln~ ,sa11~ d~ baw- '0' eilleurs, on d~m~!'iL~g~ cetW semalne,

lt~n,: Tu lffil~ besein drillil, coup de main peut t'~;tiille:r'? Ali!'tin: Tu p~r1~jT

1m; '1[MpQIiJdi\!i pat I~'id' !;l,t par i1.iCHi. @mm:

~ J~an .hBbj~ Wl apparternerrt. 0

ii A!;;tin, hab~'~~ U~11e IDaj~Qn- Cl

I!!I c~ n ~,eS'l pas ]CJi.ID. de chez Iean. 0

: C'~-st 'u§\ iU\I11eu ~I~ a :~taeg~", ,_ '_ _ _ El - S()!l'\ appartement est a IiJ 3, - sur la ,s,a,uclH~. 0

• 1 em, de menage cettE: semsme. CI

l~®~~' o

c

o

~

o

01

1'3"

- ~ ..

~, .' ,A VOi!.U~: d~ J @'fi:!Iet~'

• 1 ouez J..e~ :r-ijll~~ des '~r-'$onnag~~.

~ l'rav,1rlIJ£:z pM &]uip~ de deux, Construisez des dj;dogut'JS, selon le modele d-dessus, J Q,u:e~.

B - B I.

= "n~olll"." - u.~.

"" '1_£= ,~ lil;,'f ,~L~l ~I~

'= 0''': '." iJ" ,,,,,",~ .-:I ....... ",

_,!lIl., ,""""l U,<II..,.

sa ch.am.b~.

EI'I'1n' dgn~-. ,

Levu. I! 'M"" h 'b-

',",C, a"'" C" ~"'am' ',,"" "-"I'e<

"" "',c' """ ' '" " "" ' ,',", ',' " , I

:::__',_, - :-_ -_. '_" - ___: :___:: _." _.". _'"

= "',,1~,~,~, ,ie" .. ." ..;m"" '''I,''

,~I~ ~ I....!; ~~ y., ~~

vi$.ii:e'. C"'e5t JeJif'!"

J-'" .. -

= ........... ,'"'''' B_.,,~"~!'P."~.

,_ ~.1ut~ Tu as besotn d~wn cowp d~' m~jn7']'e peuJ(, Itja.id~ri si 'm, v~U1('- Ah, ow"." c~ e.oil'~ g;e~'ti] ~ Alors,

vi~m"., .

c A'N C' . C"" 'ft'1· u n.t"'t_ 'ft A' ft 1I..l~: [Wi"'" "" w, Ik -.". r\ "'nv:~v~"- .·····,·,'r·:n,.

Qui d:i t q "oi'?

,~toute (ivec aHen.tkHl. I

Iden H.ne Ia :pe'rSonne qui p~ rle, Puis coche la benne case.

-i~$,i:.;;;-)--ti- ._L - ~--- _-~-

__ •• 1 ••••••• _. "_, _ •• _ •• ---1. __ • • _._. • .~._., __ ._

.AJ.;:UfI, I

"[iiii;·--- ' .. ~.~ '-Ir· _ - _ .... ,. --- -_. __ .-

'(';"1, __ 11_'_-';- __ ·,.1_', :j. ... ., lE' ,;i'ljo_~n.- - n .. .. ........ ""'Iij; ~i ~_, ~

8 E~~uie et r-epiH:e.

[~,] [.tEl [0] ~~]

bl~, bleu OOrp:8 cm'ur

des, deux sort iSQl1:UJ.'

rII~ neeud sol 1Se1W

,g

ItJi Co:pie' dans tan C'aJti er,

~~ ifill. • • atlll-,!' ,~, "'.

q;r. p~ f:fJ~ si. ~ ~ ,tf,~~:l~ ut , sm~t' .f~,&i~_

.'

4 '1'·1"] ;,,"", '.,...,,,","" ,£Ij,(;/", 11-.., ~""l""i ... t,:jl,.,,, t,-'i' ""0,'''' If~] C:'~ ''''''''''''''' • .'~i''"~ ,",,,",],,,,,,,,'1" 11""n·r' II!rI'~dn'ii'l·i'"

Ibo ,"" , """" .i ... ~ .... '~ ..... u ~;IIi!j, G~' .. ~. U,., I"" ., - ~. I!,"""'" •. ;JL .. """, ... Ji""a ""-II> ..... ~" !iii'!LlO ,~i"""!F l1li G,.

!~ port !~ p~ur ~i ft~m !!!, fort i~ bord,- beurre [~]

• $-~m ,~ deux II!, pot '. :peu ., EillQpe' • (U) v~t ~~ oe,illi,

- , .. , .. , _, 'r - , .. , .,._.,

S i

nuancl: ,h. ;:I!lnt-lO!;md"]e '''''''lin ~'_'il_, 'm ~;o':ri'~: .bU """', """"'~_, ~=~__'_~=--==I

~ _ _~ __ l~,1!4i ~~~. ~!!b __ ~ _ ~~~ U~]I! __ ~ _'~·~_a_ ~'''} ~J. ..... ~4':.._

~'

Ob-&B.,-;"ve.

- Reg,atde' U'fIle. fleur bleue, Comme eJ1~ e~,t jolie!

-:n.:r a aU$$!, des flem"S: :rouges, et ja,unes, hi, 'YoliS,?

1 nmsform~:' ... un Iit l

'. une 'perle , iii une table ~

... un b1Stre

... UTI.e artnoiIDe, I~ un ta'bl,e'B.u~'

!ill' 'tine ehaiseI!!i' un enfant

!!ii, un rideau

iii '1"1'"- L!i ;€.."...,.,:~'io;;., .... ' ~'L'I:i' ,lI.'i:i:.Il,l!tfl_l1~

• lMJ.ll, 'Vase'

• lID ,~'lev,e.

ft, lii&Ii

IP

1!l1 Ci!;esi' un, :t1lfU' Ce 5Wl~: - :t:tem~, .

lilil 1C.~,eslt: un pUFu bl_ • Ce' SW!III' ~ m p:upi~;_, ~

I!!I' Ie:, ~I "-~' iilDfil;--;;;;;II -. r,;i/; ~,miiii;I' • mli'lE: .

e5,_, _ _ ~ ~I I~ '1;..1,,", _",_ _, , _,-,

iii C;,es1' '1lIIJtf:' ,ral~N. Ce SWlIM' e- - - eb1~ .

i!I! C' 'j _ 'It" _.- -"d",IU" rill I~,""",! -d -,

I " I!S: 'I!!.Q'II In ' ~I!!'!I' '!;,.,.!I!O=' ~",:. n: ' eaffi!I!:.-. ~

Iii! C'Ie:s~' 11.1!1'!1 bU:A!ilI~, Ce' mn~' .~- bl.:LR'aU._ ~

3

I C(Hnpt~,':Hii!' ;!I,'!i'!C!Ii::

I w, 1l.me~ a~ I ~ V@iti •• ~ ,de'C!!,te"

lI!! C'est ., .. sali'iil! de elesse,

iii ",,",,_ ~"I' ..i11 lIi.'tft _

- !II..e san! J •• ' 13 I!I::~II: ._ .

·4 1\iU].~m11! i e~Cln ]e M~del,e:

I;" Ci!,!W~ ,- Iii!! iimJn t!b,~!~.

40 Gi!' rail' dr:s i~'rn"Il~l:esIii C1BS'I: 00 ei maison,

'Ii ,e 'esilt' IIJiIiII ~eft~e.

'. 'c r eSI~ 00, 1!}~,le'.

till ICJei!l!l~ 1LII1I'lI; fe,rli!'h'~.

Iii IC'eSI~ un, ~c,~lJ.~r,

,~ Illi ~j'uu """Ii du .I~ ~ ll!i!I'~ ooooH!' du "'~v 'I ,un :r1''dAJ;! ""'i! dI~ ri~

u',~lnJI

Iii ---t'~1

:I~~ rHj!~iI"",

'b~ iCe mnt' des b,~

~~ :b~!1

~ 'l..., ~I: mI' uil!1iil:l!!iI.

~ 'Ce mn:t d<es p~.

'iii' Ce ,:soot dies &-,enili_,' •

!iii' Ce !iont dies dita.m.br.es"

i!!' C~ ,S@1]iJl' des ,a,ppnr'~em'~' iii, Ce SiOlil,t des, ~J9i:Ru.

n I

i 'FQ'[ilinilld- pirl'!'I':::5~~' iiI\I'!!1!i~:

iii 'Cii'~t ' ...... lu ... ",

- ." IIm.aI. I.IJtl.l Ilii£l!r~,. r lI'

I.' 'C' '<!j i!i>"'L""'I~,Jl_

.' ~~ ~JJIIII, 1l..l[~~II. ir

U ,--::uiis H1'] 1m nJumJlIJ'Limi rue l~ie;l(te.,

'.' 'mc :I, dl4!C liPS,. td hab~lte un ~,e;ub1e ' . p~ d(~e:U;f,j, mais

ill , tI ,eI! . _ hws,. :0 " ,ii, 'b'ois; ,alppm, 15 pM pdi&. I _ . ~ d'Eric. jOl!..lent

d,iUiS 111 ,cbm:bf:ie' Idles ~~. U' ~~: h:iIUS des I~.],hii , de' l:e.

- :SUe ieJtt jcl~), i~a iham'b(m!

_ t'::;J: :~,I~'~:j;: .eII" OSI d/lifl!.

7 ~m,]'_·~_.

ii' lD e:i'I' joB. Ene ~~it"., I. IU es:t. dei!r; IlEUe' !est _. ,

Ii, Man;: e~~ petU" k'me ~ I.".

I!!! Too, a!ppEirtem~t est' Ii',anli. $a ,chmnore est ...

8 Co·· 1 ~e·llal ·b~·~ ~'S~.,

.' Ma:~,est ~~

- -

o !:t .... ~ IWI"q ~ I y·u·m i I -...,:0"

.. _ .. _---------_._--

pc

-m~1

r~lli

,~'iJrr

~p1Iq~ ~lnellfF~1J'

11M'gI rQlCiiIii

'rren 'Mil

9 Tnn~~r:mc· .Se1'Olil :I~ :m.O'die.l!~,~

iii M .~: .. -]- - - -.. . . _-- . ...!II -'. on ,'--"\.0 IE!: e5!,~ gra:r((l!;e •

..... ' C'e.5l1 1'~iI'..e' ~i!1d·i!!' bl~·-

.' Le PW'~ ,est gtMd.,

iii, S!l miUson e~l.i:oJje-

.' Ibm j:arW!n es;~ petit.

,~ La te~ ~t, ~ftd~~ iii ~. 't!1b~~u le~t j~lU.

1.01 ICODil!iP],e~e lilV'!!C me mo't I~[l!l~. 1~~l!IY.i:e:nt:.

'Le li).pm est,... Le .'·~'urrtil!lr ,e;!Il"._ •..•

LiI c-::olltm;e· est c,e'Ii;!:J~, ·§It

.. ,g... . I. . ••. ,. .. ....,~~'.. ,_.

U: Id\.I~: ,e;sli ~ ••

m1iii._ ..... 'Pi!jj .. -,j,

~ I~ '!!!!s!!.!luY!-~I. ,~, •• I!

.ij' := ~",,,,,,,,,, """,,~ ~ "'I!' ~ !Ei:! Ii;. II '.

- - -

LaJ fJ)!ll!ttt ~'~ •••

1ta;re.fJ~nn~· :5f!~iiii~ le .m.Ml~ :

Iii· u~ phJ:lnier ~Oir

·4 ,[.t plumiu· ,~f nDfr.. Um! _:usse r~.

.. UfiIJ ca!iltab!~ ·b.len,.

" UP! aa·OD ~,&~:.

riil U~ baUen jalune~

," Um! l~lR- Wi-lit • I!!I' Un m.' b~mc.

I!!II U:ll:e' fj\em ·blarnme.

M~elS: ,aIU p~~ill~1 t>bl plm-~ . ~I d-d. -i!li9 ~16.

I?r~

. .,1

'. '.' ._

- - - 8, f·o'm1'iI!' d I!S, ,;hn:ses ,1!i,\i'C:

~!l1 peti~~ e !!!II ~d", e ~ joil, Ie ·!!II "mr~ iii, b:~eul iii! .' bl~'11I'iI,C'", b~llifilth!! .! mJ~'Wlfnt·Je Com:plet;t O1:Ue :phr.B!$e~: n\.i'I:nS m~' C'kfl"J~n:'1 J~ y i!2 •••

~... -~,t L - iii ".- t"!... L ~_- t. .. -: -; -', ... J' ~A lol' :"u ,,J',- t' - ... - j!' _.- 11",-' ...,.,ji-

;;u.IIJ1Jml :r1~'~~~J!' 'Qo!!n, lnl,'~iI'iI'!'iZ, :wJIt, ~liifjr\Jo n __ .ll, ~_,I'C'.!IltJ!~ ~ ~~_, (Ui~ ~ pt;lI'l'on

JMJ~.: ~'ciur;, 'Eu;I'ni~" MalIJ ,ell m~t

!!(fi!Hr: OuLD est' d:~ sa ~b~.Ir.l~, dlM~~ .. AI~ 1m, '_ d

Cff's1j'ean;

" ;/I, ~"::"'.~.. )'1' -.' 'v-

KLIoQ",,. am. ·e~,

llM~; S3llui'~ T~ as 'bP-S0in ld'w ~"de ,B1mn P'Q'1ll' t~_-· 61 J'e ~ iPai;dffj s~ In 've~.

,Ah~ 0 •• ". C;~t IJ'iL'Jil de ~a ,ml~, ~ M.1!5'; ... _ = d:Ms ma ~II!" Bile ~Jt jQl[~, ,~, .amb~!-

E1me 'es~ ,ptti~~ :rMiS eUe ,~;i ~ .. lc:o.~ N : _L ~ U "

m'u~ ~.1b~~ 'd ~' .dse~ -

1:;I.P!i!J."Ii;.·. t'"ii.i':;-t .... .,;-: ,n,'~a iiP ~ul: fa~ dil'lift,,,,~,

y.! I: '!ii!i! -- ieS_ '!.Ie. '1 '!Ii!! "'", IJ .... !f"'~ _ _ _ __ ._ ~1IJ'!1!;;.

A ~itl: ttm~ ,~~ 1li~~:M ll\~Ij,gke,,: ,~u, . -, ,:t--· .'

Je ~pb" III Itll~]res .. ~teatY~. ~,.,'

':-L'Ii' 1 -. t- ,~, dll

I - ,-"J ," -~. -:- ... ", .'"" ..... _ ....... ',·:.:··:-..··1 : "'.' - I =-

lSI. ·.e, lex I,'I! Cl~.· ,eSIOUl1

,Ahdu~ 1tan;

;!I, ~n ~'fi;J" n~ __ !IlI!'_!I

4 [b~pOlnds ',H !OIuj Itt Ipar n.llrJ. • Jl~a!n va ehea sen ,;nnil" Abm-

.. PJMn ''1'~H.tt ,aid.er Jean ,a ,stUi!5'lallu. ~ Al~ r.M'tg,;e l.es li\\lliS-

• ,ffe;an :i!'~!oC.Cit.:p~ d~ ,ooste~

@TI'

0,

til til a.

_I tJl a

1&1 A" 'Vt~RCS d,~ j ou~~

~ Jrli!1eoi!:,].e; :~~ dES ~Ol'itfiB es, ~ 'Tm,y,airutez pre. wpe3! dl · deu CnlL\Smn~z d.e$ dwh;:~;Slb·~ $don le mod~]e dod' Ya. JI;D~,e;L

~ A la que~e leu leu

M'an ,Ps; ; dull:" fiii rb!.eu- 5""i) 'eL~ bleu~

Ta:nt :ml\e:l!l,)L.

SliJ est gris,!"

T-:ani' pis,

Gwlpjmr ~l':jli;1'

,teo aMitnmlill' -lIl!tH,ei'j:t

_ ._- - .. -- 'g_ ... _ .. -

A~jGu.r.d~hui. on cldm~Xi!!i'le'. ~pOf't"Ons d~, ~. ' ~mJc!,! 'To.'U~, l~ w~,ub~Ii!~' ~~ ~,ea b~SL:lFS iPOIU [' JB, ne(!i,l!v~U~ 'mjlJi~(m I Ul blbJe'f tes (lhlti.st!!!i et [1!1m;;~~1 ~, d~1!]Jii: m,l! b~'w.Ls, ~.~ t, Ut'l 'La. Ci~~~~ et ~~, t'iLro~rn,

11- 1'-"'-- t]·-~· ~ I!.A':S .~m]~~1 ,~) !j!~ ~~'P'~&.

Quant au (~apd C;~&OOt

'fl t~'l] t, le ,ie~er~ Cljl~e Albil!!~, C~"r:i'P-j'lr:r.~ ~' ,rnir'J'ef.

• ....... ,0.-., I 3.·':····

~.~. -. J •

'M'" .. ' ·"111

" a. c -a,ml _. ,.e

c:l,i!:$t sa, S(EUf.. ~~'i-st SiI7I· n:lire. \ "~st:Sir! la:nte·. (;;_"'~~I son ain't],

~. "'~riJ; m pUtt.. formm~. b.il~"

Yl~lli1!', '!~I~~li!', UJ1r.rJlhr M~~. w/,f!!' , m,~lj'r;!,. mW:i!:1J~; UlIe, G,il:rt!l:

1~ IPm';;D!\C~, ~

r,C~i!"lJ,' J ft ~i'1t, ,~fmn£-. ~m,1ii!. rtttlhi.c.. ,riflfJh~t~

. fI ~'!1i "-~. IfJ}W'I

IPJJi . -~~~ ;J~1mnJ. f,!iflO]ui". 1P11l11~. (PM -:-'ht.l1hitD!hflt'

Cop ~IC d~ _, . ~!Uln. . ilt - ;/ .fJ.i pJ,1 ,.

- /i'H... 1'_ .. r. ".. ' ... s= .j'jf'~ fu .1. ~ ·1"

L{~ .',,~ .,JU.r w p!1(}.IW ,..!'.u:~' 1I..1i 'nl~ut; __ :. ~t· u~ ;r',UJi!pY~.

ddff¥~ u~}~'O~~ d .S'Dj,./rirtj 'FTiJitit...

,"nrti' ,a··· :

• I.. _" '.

8, LitS h~~ ,m~~ ou tu ~~te~,d!!: le :5!~P Ihi]. aass.~-:te~ selen ] eur ptOtl!~fiu:i.:atffinfi.

~ fW~ • 'ville • mi.lJle • bllle 'ii bulle '. bm~t

• :mil!IDi',on, liii, '~,ru'iliille Ii, ~e • Camille ~ GiUf$

t 11.H1

I

m

,8 ,tis 1H n'I}~b QY, hI, !fnt~!,1Jd8' ~~, 'son m_t].

C~.i$Sre~:lel!l' seloD, '~euf ,gr:arp.h~e.

• &he ,Ii, ~1~: • DilJiet • {ll:mLrru! • phCK]u~' !II p~r:

~ :p'hiH~' • phrn5e' '. 'p~ade • pho'lo ~ eM~,phai1Lt • aillJphaber • (il)MLepnane

~ Ii A,idc:' 'C~t'O ~ ~ f~j~" on .d(!Vlo~r. ICg~pP I,~ h~ aV£i";: t plh Ul.,

- C', - '1:.1 '(a;m~' - :e- ~tg- :,e'?'

.' - . ,- ,. ~-.

- {}uti. La, Ct~lt mcn ~ '.~-.~.irke. []_ tl~ppeUe - .• /iUF':p~ I

- El b, ',:iJJe?' QWl~' D!?

~.

= C,esl ~ ~;1i.U"~ Q:m ~:, .' L ' •

. - -.

I ,~ ,_..

.I,'''''~''!i'"'O~'!i

D~!SI~·.I:~V~ :U ur i It '\1:-0

- - -

I C:'c__ II,' fN - - 'ii, C~ i!lQfliUe, . _II!

I C'iI!~ ~ :II1lU' d I ElI"l,C, !!I tc' ~1I!i, l't" ":11;1 III ,d,'Eriiil:.

I' c.'1!! -, f- ml !iii (:~ i!!1HIi~ I" ~h!,

~

Le£c)n 3

1 Transforme:

I Ie, la, l' ~

les ... s

• le billet

• la fiUe

• I'arrnoire

• la chaise

• le tableau

• I' escalier

• la table

• Ie rideau

• l'eleve

2 Complete les phrases.

• C'est I'ami de Monique.

• C'est le frere de Gilbert.

• C' est la SCEur de Felix.

• C' est la fille de Marion.

3

• le tapis

• l'etagere

• la ville

Ce sont ami_ de Monique.

Ce sont frere , de Gilbert.

Ce sont SCEur_ de Felix.

Ce sont fille , de Marion.

Complete avec: Ie ,~~

• Voici ecole de Cecile.

• Voici eleves de sa classe.

• C' est camarade d' Alain.

. ;. --.~-

~'. \.

iles' ,

... ~, . ~

'. Ce sont ... enfants du quartier.

• C'est ... maison de grand-mere.

• Ce sont ... freres de Philippe.

'r \'

""-".

4 Transforme seion le modele:

a. C' est Ie dessin de Luc.

~ Ce sont Ies dessins de Luc.

• C'est le ballon de Charlotte.

• C'est la bicyclette de Sylvie.

• C'est la poupee de Monique.

• C' est le cartable de Jean.

b. Ce sont Ies camarades d'Eric.

~ C' est ie camarade d'Eric.

• Ce sont les fenetres de la classe.

• Ce sont les cartes de Victor.

• Ce sont les maitresses decole.

• Ce sont les gommes de Luc .

...

3 Mets au plurie l ces phrases, selon Ie modele:

C' est le livre de la bibliotheque,

~ Ce soni les livres de la bibliotheque.

• C'est Ie pare de la ville. • C'est I'appartement du 3e etage.

• C'est la maison du quartier. • C'est l'enfant de Jacques.

• C'est I'imrneuble derriere la poste. • C'est le correspondant de Georges.

6 Forme des phrases avec: • C'est lei la.' I'

C' {le/laIl' .. ,

est

un/une. ,

C res .. , s

e sont

des.., S

cinquante-trois 5f

7 TI'tl 'n' f!!D!1lfIf'I1! I ] !il' f;I, ,I~' milde;l~

~ Ce :sm'i't I tS ,hjmil~r . Dean]1

...,." Ce'. I t, t~ p~!Wm1lj~r:slld£ J~JtIj~ Ce' ~. _ t d .'. ty'lQ;:,.. ..iV~d

• c'e' ~~: des; ti~. (fulie)

~ iC_ '~·_.e ,~ieliii. CPilf:l"~')1

• ere, _ (m~: d~, ,tm~l, (: .' ehel] II; Cd-, I~~ , '. ftij, rHii1I.~n_;q~ Ii"C'ltli:)

_if: _! -- - - - J .,....- i,"" -

• Ce, 1-, ~'des gtis .. (GiJ~)

·8 ,C,i!!i!liPifl.dli'fe· av~~:: Id:iL!1i

• .n p~b~! . ,. :~i~ .! _ q-uartier . .. _. p~ de la 'y~,.

' .. " ~res ... a, \i';O'isllin,.

~-. ~liin.f'~~ de flJCJitr,e t1coJ],e·,. .. ,. e~t~ ... pr~o~~~'IlJr:r. .••.• e-aJd~p.'!~,Jl.x· :r,t~f!;.

••• :~,W~5, ••• gllf9l:n.

~,~iL'~'~''''''f'''''' 'd: "'" ·it." ... ;il"".",,,,.:. ~ e _, ~1bJ~~-~~ ".: ~, ~~.J ~JJ.~'I

L- ~

I'

_l·.-.

. ill d'

A 'I·QX~·:t' -Je-'- IA,~ IOIJS·· ·S·-'ID-:-IU-;~IS··'

I~; _)~._;~, ~I!,. ._'I;.,~ I. ' .. :::_. '~__:.,'.

I •• , •• ~l."il.lll,,,,,,i'''· J~:,_,;i"ir-.~, -- ~P~. ,I!,;._~~_ I~''''''

9' ,Repor..d,1 p.!lill" ,@~,i ~t ,,~:r ~~n., • J e~!I\. .A'~aU\ I~'~ PNl~Pf~ :fie,pir,dcmt .1l1!II't,1!' phO:~in die 'f~e. (J

~ S'Ulr ill pl'!!!om'r w[ y ,~ ,I~ l'~Te I€! ~ ,~a. -~, d~' ,Phm1ippe. Cl' a

iIi' A. ga:I!J!6h,ej, ,aSSi!!ll1 o~ i5!ont :se:~ delL!lJX :mt1if!eS. WI I;J

,!!!, ~v 1J'!i t; ~t dt~b~~Hur~ ~I,e~t ~0fI: ont:le el' iSa ,tam~e. WI []

ill U, ~iillie b~OfI!de I!;lSlt ,Eiiill :6m~ Prandne. Di 01

.' (i u1l1e~~ B01'II CQn',espmdia:nI; &'~J(;iIli~\I' '~abite' '[jJJe. 01 biI

,I ',V~!.!l· d~ Jou~r!'

i~ J,OQer,Z, I~J m~e5' ,d es 1b'6'~ enfants.

II! 11 ~.v~iHre.~, :p'm" f~,ui~f.!1eBI de d,e'l!DL 'C'omstr:U:EltSez des d.118JhJgUJee stloJ1!j 'lie ~",ooe~e. d-du. J'~lU!2. - -

It r'r~!oi.e n te till f..!'II'1llIib II11 ~ e

Men ,~c"~ I ,Ma, IflitCre s'appelle. __ J 'a i ... sreu r~}J II\! ~(-S] ..•

lI/El.1e s"~ppelle .

U/~ne 11 -: '11_',

n l~lle ,es~' I~P CC lasse].

R'eli,~ I,(}~ '1fliII))ltiS, p.1[ COl.l!l'ple_.

'i!! IE' 'pel'" _ '!Ii II!:)! ~Ulr

;~I le '~re I!!!' 1& tmlte

I, I' Qflele ii, la g;rand~m@r~

lijI I 'Gfi'ilnd ~pl!;iri!!' i!!!, ~ii' IJiiIi1Ljti'~e

a

' CtDl1tl'p,let!l;" I~' h: )tit e,

Un )cnH-. ('he,; . , .. 'lies ~1,ILlf(l'n'lNi f\~g,~ rd ent une ,.. 'S~ 111 :~.1 photo, a d ooi te, Il y ~ lie •. et [a .,_ .. ~~ ,Ph!,~ip'p(r. A.~I :m"'I~~'~., ,l,! y ,;a ,Si~ ~.. A 1~!.'If lilU,",h \~ ~~s". c"'~I:'so:n et 'S~ •.• Dev~n I' 1t:1~ d~y I, ,re sont ses deux ... UI ••• b~Mde es - Can1j I'le. '

'it' I 'I!.. "";;; ·1 -. - _ . - - - ~ ... _,...M ;'1- i, f - _. mri h Ib _~ ~ _..!I

. _ _ _ ,~ur jl! p ~li!lI'Wj I ,Y!l ~USSl '~ Wf.1lJ ~a~~,~ i J'hl 'lI"!JIJ1,f'~ms;_ IJ!:I iil!lu'h:e ~j] ce

IC· .,;''''''''j,." ....

I.' •. ,Io;: .. t I ....... _

ff}

"U:n ru'! ~;mt:

D \~;I;e,p:haDt. ·U;rij,o ~,~,anl'

IQUW ~~:i~ die' 'l·o.l~ Eiln t

A,\'e,c dlerux, ',rMtCi£, Ii' ,oqfUi~s.

C'~st ,,~'ilJlfOl!Jl!![!2'. -

_rlen s'1:~lffoq;li:!e!

r ~(fI1 ~nili[l[I,I'1 AI,:! fll M ~i!l'tJ4l

Le sohil ~nlle IComme unE: hi If~, U les,t h~ur~lllJi~ D~!rM Ie d~;~ 'b1.~\!1., 'I I ~E~d ~O!J!lr~ Ib~alw j II ]"EH:'UI tou~ diLOJud.

J E s<U is beureu~ S-Ol~~ le d el b ~e,~.

Ot.'¥s, mmiIJ Nvei I,.

Cam I1IU~' 1!.!IiLl ~ e,~ 'I~llt-Wuis "Ihnham.. .\,1','tlflu i'l1iIw~

"\ ... ""'.

-~...... '"" .

. ~ '~_-'r ..: ~tF- CJ!]iitJijl,,g'~WiS'fj<j;I~S 'rig~;Ji,~t'J"~~l1s

.f~ I\fl. mc~;' ·fMrlf,jIi.llt.,

lrlul ~ltl r'iI'd~i h~i!)li

I!;!' ~uiS ul"i!~ c~~e~,me.

',A, I ",\bri de, 'iiilriinn c()C(l:n ..

t~u prln li~llr:n p5j ,jt" lfII,] '~b:! I~~' A,,."fftr; dl"'b a~I\~ de papi.l1M.

je ~ouH~e II':ILlI f:olwJil~ ~,ii!!~ i I IfOUI i 1[" nou~, ou i~]olll$, \·01.1S l'ooiU'("l

i 15 b;t.1U'Iifen '

' ........

........•• j~1 It,r~ \~'ainli!: [tu ~MII,.·~,i I h .. ~ i'l I rit\,;:,j II .

111.," r,1I .1 ..... 'lillor1.'!'

\,"i u!". tfiWil,IHi"r.

II~ ~ IIlll P' """'~;nll

1:~ U ,,: r$l~lU, :I~ mm,~, SDw:i'gD.e]i !

" _ hi - ~o ." ' pan· lmj: IUD! '~o, :n

, ,-: -Ir _ I, - _l. - -- Ii - ' _1!~1iI! ~~4tIlE ',mJ'llgn.ti'"

,160~., ;Pui~ l'Qmp~jEtp. h~' tab]eau .. lAs ,a hll.(Iil~g'·-'

7. CO!IDlJs~ru:I'~ ds dJ a'lim ue I '[a!f'll,

,I f! Q.ii1~d,~'IJe,

,j, ~e' 'ef,a"on

- C elt~: l~iOU 1i:1'luyalll

~,Nfm'l1Je In";~ ~ ~I ~. c. ,~I' ~~-n.

,j ~e ,f'~~~,~j' Ii ~, ~_~'

,iI le b~~ Iii hi maison

Ijl ,h~'pm_~eurr 1!Ii hiJd~lI~~'b _'

Ii!!! llill~M!.~ III i,-" QQ' ,

"",'iiIiliI,,,~"'~

:!t ''frrilftS!''oRftI;!!' ~~m~,n l,~' 'rn~d ' :1, -,:

~~~~~!~~~' ~- .-.~: ~. a, Nafts ,',ud'i$~ ~nt 1WMt.~·'t ~JwUJ~.

, n ham'" J~J"

~ ILi/]._._ A!~' rlllll' ~i,gt- ~1jISOJ11.

!Ii IN'D~ died~ ,- d_ -- ,.

:::'N~!::::!~I=~~~,~~in'I" _ ",_I

" ~,"'''''''''' ~'~...., 1!;!!!1!o!f~'~ -- i!C!6. ~ ..... ,On

• "" O~J joo~ de W '1r'Om;pe~. . --

I~ 'NoU& JUi~M !-~,H_, __ .

'b~ n dlI' ~Qf'dJ~eId.

-!&i ,E'J'14 csf i!nh~JU~Jtt.

It!; C',- -;, une • ~~ mariSiQn.1ji Iz. rid~'IiJ i!l!$t: • W~ !Ii:O t$t, iilfpp1iq'U '~

i~ CJ,est: llI:'i , ••• woo.. 11 laJ O'eur ,est .~,. . ~ ,0 ~ft sym,pB_:idqru@.,

!iiI :0 ~t ~ge.,

• mJ ,~t: ,elth.

• II! ,est gr~1'iI d.

tlJ Ci'~tU -Io~~ gatr~on. .' C':est ~:faJm'i, ~l!~: Je!ln,

Du, ~~Jt, b~aJl1:C' 'PiGUJ' lie (J1~t :nc~", Du, ,~ n!i]!ijr

Po. ~Jt!, Chat' 'b~_c. De'S1 !SiOIi,triS

'P,crllll. le mil t gM.

Mlhi . Q~m;me'nl~ ~a.u~o:n, ,~, :nwlt PW~~~' t(;'Liij ~!~S miU;~, 5-OriIlIt ~?, On f~i'~ CO'~ Ofil :peut u c~~~ go[id fudeu_)[.

,3, '_ ~ - liliUi 'p~uri,et Iii ICJ!'te5it un '~~.

• l~ -I' un - ,clu!i,.. . Ii! C~i-t 'Un. b~.'u. • C~esl 'Un 'mbleau.

., C~--,t fe' ~nl:dii! de GUles,.

• C~e\ t illlJ ItuI!f~ dl'!, Phili,p,ps-

• C:~esi']~ ,.n di!' Kam.e'.,

'-',,-'~... 1-;1;' -.:f. -Ii-!

'. _ ~,~ ill ~.'o.(f.D1!e' n~'g:iiiII nft.,

II! C~~, molilt welil1i. !!II C",e:gt' l!iiiDrrt IC'@P~' i. I¢~!lt son ~t!'. f[!; C~es~ ma tm:~.

• C"'i!:t: ~a . ii!"Vi.efte .• CIIi!Si~' iSlll rnmnbre-

- . Ti:- iJiIi filj nne: $e;lon rue :tnoderuiE: .. C~ 1\1,r,~~ pa~ lnlim P§r.l rrl.j~t.

, .-. Cf8t im~1 plw'JifJ'in;

iii 'Ce 1l'II"~t: "'-,S lIiWIiO'lt i'vre. !iiJ eEl n'eS't' p I m:1i d ii, ~. ilJ 'c~ D~~t: ,p@J WOfli dlt~L !iii Ce n~es.l: 'pM 1~!1, 1m-Yr.

ilil C~ 'r(,£tU p~ ,~O,n ~ .' m r

,.I,~p~ Ild!IJ :P',!lll!" ~~un.

i!!J C1'iI1!8Jt l~lfII ,lmJ1Iti,? .' 'C",eSI~ son dnu :~

I!!J ~~Jt 1t'Qn ,~,tyll!c,? li! Cjeai~ i~1 mre?'

f!!J Cje~J~ SeJ f~~.~e? II' C'Ie9i~ ,91_ ~j 'n'~d

9i• n:ii~'fe.,

_ Qt., ,~~;.-eo GJlm:=, '~ haJ'bU~!?

_ ~\I ~ abile' l!1rie fi!ifi'lJe' ~1i11~~,. de rrH~~' WI 'poe're.

,_ Ce F:lt~~t, pes leln ~ t c..hl- ~ m.ow. N~~, On hil:bM~ ~J ~~b~ ~ ~ h:oirJ Ifru.es.,

jI!,®i. Mi!l:ts en f.f;J!ljm~~i~.

- A.~~~lS~BI l~ibIl!: crame,r,~ Itii 1

,_ N'ILl1 Nu ,~~, ,~ ,~ .. iI!Sl:e ~ b!lBhli,,~ .

-IE dr.lgu'll. &ii~ aJd ~J lumirw. 1

M

,_ QU'eJ'i:~ ,qlLiilli ru iilili!.Uol: ,~ C!!!dea~ )i'i~:m" !liJ.J'Ii i!L:i:1nl,~M~!. L'u!lii' OR mmo:n:nG~:e:j;_, ~:il dommM." l' _- .J)~ ~J:!R!H!! '~f1 j .:i;I v~!liI!ik!, ~ i,ij un ,lIIppMrmlI ,p~~to"

I - ~:e ~ dI ~ (I Ib h;y 1iOl1!fiiii!) '2 ... ' f.Idt,

3 iii' 1- 'IF' 'UNI ,_ RJilll!!~ ~I - I!II! lI'.oqlii]-ttc

, 'k-cnli te !iI;~I!'t !!iiI ten'Uo.n.

Idenli .. 1'1i2' r ',an 0 on p-cut, ilfOU'V-' - ~ Ob:~~ - Coc 'i!' [ - 'blJ.m' _ (i1_'5€.

'. f ... , 'i'~'~ ""~ 1-,'" fmi' I', ' ~ - ,,",iI,!oII!'~ !!Oli, _ -I",· __ ~

[w.l ~1

'b(!i1iJlci-te' bou,e;e'

"_liit:he CB~E'

dl~1jjj loy~

d!@i): Io:b~

. . ~

}~J' I,' ,g~ 'I, ,H

~"., ~O;JM!l" g.'1I!S' k '~-M-"':'" ~,.~,_--, '·'-t1i;'cjIJ~" '-a"

1,' "" " ,I :UI 1101 "'""., • ,}.... Iii''''

.l~'- ~- __ •. ~'r=. Ulll· ~,_. .,~ . 1~~_

'M ~m

~--- ----

. )

V&!'d '_ lQilIltison de I,'" ~. ,:' L __ : s, C.':e:d ~lil;e mMmn Ii un d,ta.'; _:n ~:' ~ !iI.'~'K' ,B,~,a, :i*lF et

Un; "-':,oU '-," :,i1:rI:!I:m,dev,gt. (-'::!J:'W' - !-91 -vec,'LiUi:' ,:' .a.. n,el.1,d~ ~1iI nle:

~ if"'- - - ~ - - - .- . . - - 'r--- ~ . ~'m - .. - . I . _ . f'l _. -'

n .• A ,wM'- .' •• iI= 1- '."'nil!t,lfUll'U111 ft,'''1=' '" I","~ _- :~ 11\ •.. '.lw,~,..".IW~"~'"_

OW-IIi i~~.,"t n ur n Ir;"":~ I

1

O'IJS~i~:.

_IQu'~,:t-<i:e tu tlj~tjiX ,oommUlf iC'ad1ea.rLIl, l(jecOl'l_ ,

- p. hllr -:c - ... , ...... ,l'v ::. ':SIB!.' ~,? '-J'I '. -,~j'iIf - , :, : , ... 'Ii;;-,t-

_ ,,_ mon, ~!l!!!ll!., el' __ W'IIil!, ,e: ~.,_, we 1iQ~1_

,d'i~j.,.

t n..

nll!lL!l/~ "'tni~, ~ '~L

N~ ~t!l!'gl

'VmUii Vl!ll;dl~

'blUet. ~._nl:

1 •

. " 'C:om:p~1 ~'h~: !iii~iI3e: j,fl,f ,hl\l' ,r,lfe} ~ll~US.,. Il"'iU~ ,i._ e

.. . .. v,e1!Jlt un j~ '!Jid_~o, ,ttoi? I. .. ~ ."uu.mo- :I'OU 1;" - '~« 'tID ..

• ' ••• V,!;!;jjjj'~, ~~ 'Vulture :le1~~~. Ij ' •• ~ veu' [tl!j po, ',' __ ' 'man

!ii, .,. v,ol!ll~e;z iSJ~;8I" dl~ Ie ~iMidfu.. ~ ... Y,~h;i;nlt: '_Id, I' COIfO i :f J ~-. ., d~~~_

Leo"~ID I_ ~"I,

3 Complete .a'il.NiH" les f[):r,nlJ:~ conveuables du verbe p~}J'I.lf.~i r .

• J ifl' .". dss skis. • Nous ... d ss m",lr:uoiMe:t-~~s_

II! Tu _ , .. des path,;s<_ II; VOus. ,_ 'I' d ~~ domi,no5"

'10 II ... une raquette d ~ M1"\rLis. .. Ila, ., .. un jeu dl1l f t[z:2Je~

U' h)i? Ou\·~t"-'L"t." t:tUt" HI' \'t'~I" c{Wlime l-L\{lv,u~. rour h '11, L~m'h ~:IfS~lir'l'?

"'n - """- -,.,. f'~;- - - '" .-- ... t" - d'~ -L .. ,~-'" = .. 11.] '", <: u..... ,,,,"."'.0::: UTI,.:' p .. TI.I;e' '. !.;:-':;:I,l~.,:S.

= Nen.Ie ~'c veux ,U1$ jouer ,~'I..;I,;( echecs,

Une - '" ---t- .... d - ten ri· ~ ~,' .... '....:-?, ~ _ . .:: par .h:: _ e ' "",: u, •. I~1 ,I!U'I.A,";"

c·: r-'.' ,-- .:) :M ... pa~:.

~ JE1l .•. dessine .' .. bien.

'Io Tu ., _., ve- .. r~ __ . jQU~lr au x' d ernines,

Iii, ll salue l' ue

,l 'I ~. ~r.]. !i; G e ~ ~ ~ ... ' .... '1

.' On. . _. va .,. _ ll, I i ~wl~'I' aujou;n:~ "hui, • ' Neus ... jOUOHS ••• ;au ballon,

~, Vou$. ;, .. :r~pet!E2. _ .. la le~on.

!II: Us. _., _ parlen t, _ .. , fi",an~a is-

(~,I ... p3~),

.. 1~' .. '. ,e-cris ... S ii..UJ' :~e livre, '. Tu -,-- aJm¢S _J,_ :~e 'p,u~'~~~ill! J e~n - .. est .. '. lI' ~ a ~JLS>[}.ll.

'" On- "" 'p"';' II" . .1,; ch '''''n-

". _'" _ .... I t.I!! .... ;. _ 'l;'"UiI- lUi "-ill "_~; 1llI~ I ..

iii Nous _. _ a}'1Qns ... 'be~!i,!lil:lOlJ!p d ',i!I!mis • '. Vt)i,l;ij, •.• arri ve'z; _. _ ~ tempr$;.

,~ JJ8 kI.Qbitl~'Hl~ ici.

'i'=' --,- ,..- .. - - . ." - .

~. .... - - COM,PA,Ht E E"f III EJ I lENS -

..

JOUfJt ~:~ jtiUo, ~ se ,iYGl) (n,t .•. ;PI!IS)

Je ,ml! i~!J1!: p:as

TI,I nil! jOU!l!1S- pas

a ux domino.I;'_ n !Ene/On no!!! iou~ piliS:

N-o~5 n,e iollQrlL'i, piil~,

VQ1J5i n!e I'!JlIJIl:Z :po'3§

u~/ EU~ ",e 'juuetJ;! pa!5

JtC! !Oli It!

Tl,l ,I 0 IJoI!! !lj

11/ EI'I~iOn ,ove

Nt'ill~ jD"H;]IIlIi5

Vo~Ii:l fDtI,e-z

~ I1s:/EII.eg. jou,ent

ali tennt5:.

r ;riliTltI!

Tu a'imti!!Ii

11! Elle /c.:m !;I:i,mt le :sp:a~I.

NOll::! fd:~crfll:i

VO-U5 aimlE'g.

lis I iii ~~S ,:;!i~me!i:'I1:

A1M IE'R (a pliot2l." ~ iu:bj)

(:n" .•. pl:~)

Ji::!' d ·.'Ijim~ pas

Tu n !'aiml?1s !P':iS

n liEl!lIt/Ol\ n'irilim~ Illiiis 1:1 li~I\€l'.

NiD'Usi n."~irrj)L!ii!lls pil!!i

'Vo~!5 n"iaIim~:t P,illi,

,nI.s1 ~meii; 111'0; lmti,iiiU ~

~lil1Iml ~e Ofi~!I'f~~ m~'ldC::~J;l: ~, J!~_~li'iwr

I ~j".i~~.~. __

~Si!i tl'l fij k' mni>I1ITIlt! '1'JT1 iIDdi itl f!~ ,I i'ini'ifl',r,m~lr:t'l" •.

ill 11~8t.iil.r,r" .

----------------.~~~

I· ·DJ

- ~ <l'

_~,_'l'lS ,~, ill '_ u.Jm'_' !!n ~I:!l'ti 'Vll!.

~ .fe' jOUf' '.", mJ1jri~u_n~, . • Til ~g~rd!_e In t!!]~.

~ 'JJ pa1r~e' ulfl~B,is;.

61 T.:ri1~f~nne' .~~l~fIi l~ m~,d,lj:ll~. P,dl .tIltit'i!1n HCiIl i ~;;iln'I){n~ati!ID n,

,Ii, E:n~, lIi~p~t~ ~~n .rOle'. ~ 1~/i!' repill! .~""R rj}J~l'

=), fs,t-..C!e lilt qJ~f)' rrd~'fJ' Wrl ~'61.'e?

-t. 0 ~ i. rUe .." I'N'(J-r"ll f;1ltl! p ..

iii I~ •.• , "'" " .. "', ''lj'' h",11"",--'

,_ .U,:Ji. j:':'''';IiOi..! "', .... , ..,. ... _i!.rfl.

Ii '']iu h~bi.hl;s Cl~U~ THitisCIL1. I., U. e$1~ ,eli. elasse.

III Paul veut jC!l'!.1.€!~1' avee f'lOUS.

Iii! 10m j oue' D.'U b~:nru!i.

Iii; NI@mi almom d.e.$:~.

Ij 'V~~. ,ahi1llll'ez les, (i~u'Op'Ii~-es;,

.! Us dm_9i!m~' (leU - marHlte'~

.f1iiIF I.

8 :f'QM1Lf: d,~cS :I~dtr.:~;s, ~iV~C:

ii, j:e Y,Bu: I!II, 'W '\!'~ ,ill Iiru. v~l ~:De •• P- iI; n~.~. ~Ii!ii

"~.

Lis Ie texte cl-dessm s .~ ..

G,fJ'M1 d l_:c ·~.n ,1)111:1 .~J~p~d".. d, jow!~!il • i.

IG~ll: 'Qures1t~, q,ue 1m, ·ftU CDmmIi if~d!r;al~~, [pour' t~ 1~.vijNl~L",; 'Lu,~?' 'Deil,~", mtm. U'lN Id~'~lg' o'U d- ,~a,y_)! M pehl,me? Une: ~t: I~ ~ O:~~ pe~t.f_I? - I

t,_'-uc:_~ :P.[u:i;JIHi .. 'U1fie ·vni:"'.~- ~'~il,.l1~, eu II~il'll '1:e1iJ .J.iIj ~;jjj'T'-';"~".- J'D' ·ni!',mrl'--:--::-'-. -~,-- "1-'-

- ,~,!!- - - _ ~~"'" II~_""',&_Q - - - - '_'I J - __ Q"" _""i!llbUM:!I, . ~ .... _.IDie: F\il1!!! ePii

'p,dum~," -

Gi"l~I: :M~~ ~~ ~ dlijiJ ~p~1 mgJ. d ' .~bu~U I' 1b fie v 'll.'( :1' - un Jeu dfddY091r d~i d~, Cu. 'lm. t:Ju~-?i'l~~ ·~ut' j'o.Y~r ~~ _ le ,oo,D~1N? :Dol 'i:'llams '

~ . F r-~ - l~ lr"' Ir"i - - .

lOu..Ieltes: O'u ~ mll6~.~ he~ " ;? -

L~t'·:· :Deswl~n? G~pjdL." 'M'm!9, ~ ~M "a~i·,i-e'pjf'~ 100 :'-'Jij' ,wd60· eu 1lJTI ,a,ppw:eU ?ho:t~'"

"'" .. - . !ijI'\;!I~~:

.i! '" .... ~;i*., f~ ~n 1

.... i!C''''':\'~_-' *:'1 ~.

-

9 Reponds par oui et par non. ©1OO

• Luc et Gilbert vont dans unmagasin de jouets. 0

• Gilbert interroge Luc SUI ses jouets preferes, 0

• Luc a deja beaucoup de jouets. 0

• Luc prefere les peluches. 0

• Il n' aime pas les rollers. 0

• Il detests les jeux video. 0

J.,~®1~~i o

o

o

o

o

o

10 A vous de [oueri

• Jouez Ies roles de Lucet de Gilbert.

• Travaillez par equipes. Construisez des dialogues selon le modele donne.

11 Separe les jeux et les jouets. Coche la bonne case.

leu

marlonnettes domlnos lechecs mlni-voitures puzzle peluches jeux video

toue:

12 Complete le texte.

Au magasin de "'r it y a des. "r des Iivres d""r des animaux en ... et des jeux.

Luc n'aime pas Ies Pour son ... .r il veut comme cadeau une voiture ... , un

jeu ... QU un appareil .

Si tu ueux en sauoir plus ...

La ronde de~ SOl,S [jJ

Georges

Ie geant

de Jargeau joue du banjo avec Jojo

sur un manege avec Blanche Nei~e.

....

Comptil)e

Les marlonnettes

Bonjour, les petits amis! Ca va bien.aujourdhui? Oui!

Je suis Guignol

Et je rigole.

[e suis Pierret Un peu idiot.

Je suis Arleq uin Le plus malin.

J e suls Colombine La plus coquine. Et mot le loup,

[e devore tout! Dub! Cachez-vous!

seixante et un 61

untte

.r~ r---------------------------------------------------------------

~u8 Les copains

~ ,lin

j!!Iljc .~ - Bon annlversaire,

:,~~~;;:i;~7lT Luc. Void un petit cadeau," pour tol! C'est un jeu d,Ee ,dam" es.

- Merd, Suzanne.

\. - Void des rollers superchlc, -Chouette!

- <;a roule bien ... , Youpili!

-D va trap vHe. D peut tomber.

""

·!"lliId it' -

_' On felt un tour, les garB? - D' accord,

- Fais attention. Tu risques

de te fake mal.

- AYe!.". Aouh ... I J'a! mal au pied, _- C;a va, Luc? Allez, debout ... 81 tu veux gonter au gAteau d/an-

nWe~. -

62 sofxante-deux

r ~ ~r

I ~{rdM~, _ I

rJ'Jl'ti~ I

,- -

j ,-~---

Io._ J_. _ 1

.. 'II;.

[$'] b~ casse ,C'h~~~

[;;;]

,c,ase' ~ne !i:el~

1:1 ~-'

,~ _ cl\~dse

,~~b,,; s~tUtl~ z~t!j 'Lui rlil4tllUI', 1~:R'. ~h!:r-i~",

F u1J~j!'lJ~. Jlk:nui(11li-_ DmI~

I~'

CII,BlE!

~~~-

FI'i:

'i1!.411 U~ilvl!!i oro -- AIiJUU';

~jli\s d-e.u~~ ~,t:ins. '~~I'f~

~~~-~-- £ -- - ~~~-

3 Capii!!' dan.'!< hiH IC'~ hi, - f.

I, I (FMQPUX l1Q, au zoo ,~ fzs zei~' d' ,,~ gtue.

z; ,~' SU.eJl'1'rll. qg~' tn' 1i~~1' ~vtt '~Jl~'- ,d Za·.

4 'lis "~13' ~ii'iO~~" (I'~' ;0"!es ~~~OFi I~ur Sll",a:ph'~,~"

iii ZOll' !ii' "':Ii'a, 'I' roM!' Ii EJ Z"IJII:" Ii' g~~tm ~ val.fi$i2 ~ &~~;~~'G • pi iIi~il' !! h or~ ~Qf\. h~ ~e'"i~]on i1 Ui) ,iii: I a I'n'!!,!l&e • ~ ,.. S!!.!l.:!~!!llin!i: Iii FrDlf.il ~oi!S D 'iI! DerLlse

-- ___..

~~, -+:5:-+ ""'OlP'dlc :

,5 lru~ ~II~~ 'm (Ii liih f ~Ii' , ~ U'~I~II:iu'!iI i ~.i!: 'lii.1:i,son.

iii 1.es<,,;l'~lWJ1i~ !iii! deB ....... eJtfanrs Ii' den' ....... fti1S' - '!!i' ~-- ...... -~[e'm

,_ les 1~'IJo - d. ecol-e.s iii 'trois i1lrfflOi: - !Ii d-, :n Onll me~,

,:,~I~",!,)':'" .. J _ ~_ _ _ .__,-- -- _-- _ ''!i.J." _

'. I~'''"'''!tni~ ~ '!iiil d, __ ieoli~ t!!i, 'sm,_~tiil~ ~, d' x_.;rung,

,iii Iknl_ iI di ..... i1:n.s~ __ Uljtrm'rlJ'hut eUe fete, son ~ mi\!'~rs~{:it': i]'V,~C ~~'i1lm~. 1EJ]e ai~ la musJq '·1'" ..... ~!Jx en :peluwe

1m P ,

d~ ~ Itvl_l,o.n

un 'Im' __ ml

- :f.,i.1!i, :!!Ijtt~'IiQn ,all. '-_ -,~ - , ~iI!'. I, 'P-u~: '110mb j ',_ ;u,u.,. ']] ea't' d'~j~, p'~J:' 'teroo~

Obsll'tlf-

• ,t,JI'l' M~le.:~ ,:.t, ~n, ~v~., l~ mvite S~@ ~" on ,Mmiy~i.Je., .' ;S'UiW,rU,1C ruw oltm un jei!J.II de d,BIm~.5I"

l~n,i'I! I·"t ,",'~ i,i'n, " ,,.Ji - ~"..,.",1Ei

1I:i_, '" ,_,1,J.!i lil.!oi!i],';!!i: '~! ~,~U l!lJ!e Urn'.!~ "

I(,U·.1 ,I ~~ ...... s

l.:·O'], ...

fg .~.

" [I, (L'U~'~ ."'

1ill1!, ts~___I'.m_i!:l\l "' , Om-

N~.""~

'~~.-

~ II!I~I ,n' ,;i';;; '"'I II; ....... ,~

! __ !\'~ ~ J 1PW~1!!'1! 1IiI!!1

, 'l!il1I .. ~ lli!'",;;",.,,"' .... , ", "J'...xr.

, ~ .. ~' ~'IJ!"""""""",,,, .. " UA.~ ,'""

ill,

_. R~mp]~ce: ,h~5i ~D" , -ijU[i,PI~!~, ,.:::_n ,i1t 1i!!'l1t~, lfhl .. t;rl~I_~"

I~ b~" 'V,~u~ :f;!U~- un 'oow en ,roU~! 'I l~J;~ ,aml jouj~r.

!iii ~tc!'Dr' ~f:' lWarc. on-' d'ai~,~l'd. Iii! j''U.J'if!' e~ Kt:In~e jo!U;te~lt IJUll( do:m±n,0,9,.

i., l.tJ: ,la'~1 :9~,!HI1II~,t, 'OOen. ~ ,U~ fiU~!i P"patare,nt· lI,QlL ,,:A,t~,!ilu.,

:II C{liI'ilp:le!le iJ,'VeC~ !fl.r :w1 U~ rJ!DIIi§!'~, VQiI'~:!3Ii' ~ls'. [I, .,,' io~ent 3,Uli:: l~d~I;~"

iii! ""'. j~'!!1e ,~I!lI!K m 'I mmij:=~iO'itu;ms,

!I,' 'i"" I~,,'" 'i~_ 'liM"" ,:" ';]0,

• Ii " ,u. ~ ,!LEI r-,.,.,.!IIiI! . I!'"

,i!! "." frouel :SOm j~u 'Ii~~

iii ",. j,cue2: ,~'!l.IX :m ' 'n ill,me:ttes, iii "; j r.U.l!@M au t!~'~"

'-

3 C!Qmprni!l!l~ ,[!:V~c; I:e,r r

Ij! .•• - 'V·em du :g&:beau.

• •• al~~: .t~ :m_~quJ~'

• _ .• - m ~JlU;,!lJSe b:1iii1!n.

I~· .". habib~1 'WiI!E: f~tite mWSOI"t.

ill rlio'iltillU:e de ·tomh~r-

,.

I!!i ••• M 'rna] au piJ~d ..

o

I '

.

....

,""

.. . ~.

a III

.. . .,

$

.

i I

.

.~

•.. m .Eii .m.a] .• ,.d eiL"i~, , , yeLf .

, ., ,~WlClU.

J'-~'. ]-

• lIlD. rna . ,. ,.

• ' , p.iedrs,.

... bra~ ..

r.- - rom ~ f~ UUi:./JJ ~l ~b~,

TIlII - .ml.1l.l i!IIU dl!.'li:!!/Qf~ i:I'ml!!i~u p~d, •

III ~ 1m ~ ~UA': :!r'-ll'I!:./ii'l!rl~ !;ired! hu~x S'!.'I:'iOy,~!

N~lIi i'IIV~fi5. mIl I

,v0'U!!!!~! ~ nU!I1li1. d.!2LOIl!i, 1J!l/IEU - ,en I: m~1 .

. .. .

. '"1 . I ".... .-

I. 'I' "

. ...

7 ,if 0' rm I d. _ ,hli~;_~' I!1!V~C:

Iii, ie !oll ~ Iii' r-~ , • if 'abile, ,_ il'grj, 'mat (!I, i l~~ an, ' '~)I

"

AujiirUf.'4'i~~ ~~l r:Q.~--- '_ -- ~ - b: tu~. D - - - - - a& _ -loIJ 14, On: ~tQm - ~ ~ bfm; ,/tfU,%" 'mw\iq.~,~., ..

S~bumiy-- ~ , wt:..

t~: ~~~ :s-~~

5f,t-"~f[e::, 'Void UD pel_ (ij~ u ~ I ~':__ ~ C-.I; __ ~ ~, _Q ~ _ d~. Tv gim~il'

l.'ii~ Qui. h!Ulc'iB!lf'~

:!Iiii ... ,:., "'_~'<~_ '~e _ - -:-u- d-~, ,T'i'i'e~ " "t I!i _,- ffi-

"''''~~~ ,Jv,1tQ_-d,_~, Q;_e _~ ~-~i _--- _ _

Lug: '~, ,~JliIIus? Icll(m~tte!, ... Ci'n Wit ~ ,t -'Uri' ~

'VtClw,: 'Uaoco'J(il. On :f ,,-;ar

AoMrc:' ~ ~ fWiS atteJ"di~ '--c" 'li ~LUfU .te, 'le,

~1~1~

pgtJ ~I'ts~ ,.~S: m ~;". ~,

LUii::;" till! ,rOul~ 'bien ..• YO;UJiitt. ~

~rc. D va tro, 'V1!t!:. '0 Pl!tI't bl~.

!;UC~, A1ei",. ~!'., .. ~~~".,

TMl ,Z\1t! Lei yomt pM ~".;, ~a va~ tu.c1J

,L~ N'on. 't;B me 'va iP. -_ L. J'aimal ,BiU ,pied. 1r _ ~"PlUd •.•

~!t~w.' All~ cle:bwt.,;. 5j 'N ~I!~ plmt ,,~ -- - te.1l11 d~lIWlIiiV~,

~m 1N'~~

~l,YI~, ~~:"d,

,iii Au']oW'td;'ll1li, ce,st l'anNve!rs~ d ll-uc:. C -

'!!IiJ S1ll~e, lUi of~e ,'::10 c@d!!~u \tn, lfU ,~f;~~~ I' I:l '.' Vidm h.d "Ire dm ,mfl\em., '.' Luc va d~ ~e ja fdin f,~ un tQ;,;nr m I'~U es, 0.

,Ii' u: mmb~' rei' " ~ fail' It'b3lt SiU pied. tl

D o

;1 A v-OW; dLf!' 'j(JJul~rl

• ~_~"",,,,,,~ ,=~nl ...... ..J,_~, 1Ei'j;t1l jU~ ~J J;1Y~' Il)~ .r---.-..,·-...:. ... ·_,""' ~_~Ir.

riii Danill'~ par ~uIp~, doe d~

Canslill .. dsez d~ dta1 . . ~cn, !e moo'_I'

I II Ripo·fids·- ~ q,uestio~s~

,_ ''Inn ,amU~e~i!o ,c'est: quand? ,~ 'Orl m~b~"m (.e iCUf~m ~.

Ii! Est.~ q_iIl,g( en 't~of&e . -es m-eID!l

l!!!i Es~-<L~ qu ~n y a 110 ' ,'I!t'a:u d',Illmi~? lii Qui 1e 'pre-pare?'

11 Complete le texte.

Aujourd'hui, c'esrI' de Luc, Taus ses ". sont lao On s'amusebien ensemble,

SiIlZanne lui ollie till et Marc des .... Luc veut faire un ... en rollers, Mals,

H roule trop ... et il " Maintenant, il a mal au ., ...

Si tu veux en satioir plus ...

[zJ

. ~ - .' .

Zen zan zon zan zan

Allez en prison. .~ ~

'Ell prison, petits bonshommes

Qui volez toute.s mes pomrnes

Zon zan zan zan zan

Allez en prison.

lea n Pen t quid,anse

Jean Petit qui. danae (tits) De son doigt, il dame (bis) De son ,doigt, doigt, dloigt Ainsi danse Jean Peti tl

De sa main, il danse(bis) De sa main, main" main De son. d oigt,. doigt, d!o~gt Ainsi danse Jean Pe'tit!

De son bras, il d!mse (bis) De son. bras, bras, bras De sa main, main, main De son doigtl doigt, dotgt Refraitl

De son. pied ... / De sa [ambe ... /De sa tete., . ./De tout SOon. corps" ..

Ainsj dense' [ean P'etit!

Rm,.d£ c/umtee

Comptine$ de·l.Berimont e:1 c. AJlbaull

Maman a fait pour moi Un gateau tr,es special. Ni.gruette des Rois,

N:! cr!@pes de carnaval, C' est un ga tea u gam

De crem.e ell' de bonbons. n y a six bougies

Qui. eni,ourent men nom.

Vous I'evez d,Elvine, j'espere, C'est mon gateau d'anniversairel

-.

lJenjam.in

Que fait Benjamin

Dans La salle de o.ains?

II se [ave Ies dents. COIDnl:e tcus res enfants, II se rave les mains, Comme taus Ies ga .. mins. Il se Iave Ies pieds, Comme tous les ecoliers. n se lave Ie dos,

Comme tous les marmots. IJ se Iave le cou,

Comme tous ~es pehlts loops. Et comme tOlJS ses copatns

II lait &USSW son shampoing ..

-Tllmf~F~« a -

- 'Vdll~!lf,r~

.. -, ,-',-",-," , g:-' ''R;',.''-H I"'\:F!'..R A p-: H- Itt

,cn .. ,C:: .' \', ," " r: 'WU; ',iif!!l\ ' "IIiIii'

!.,...,I'., ._ol "._.- • __ "_ "_ 1 • ~

_ blblioi): -'!lI--

_ ~ __ ~ dil' I til-

rl&:nale ~t; id~Hfie. ~eill ~fi)dr~lj~ oil du~n= d,~ 1(1 envJ:- ,

p~ut se d!irouhu·.

8, UI;:Qu'te e'l: repet .,

[:r~,l [~n

Am.e Agn~~1

,iHi!fi~au :ligne~,l!

cli2l!nl,p,iOrl, ch~m,p'Wg;nt'l'fl

Leeon3

y'l~, yl~

i 'iJ~'~Js, !1Ujl'~r'~~~9 ri,~ .,tt~ S~ ~~i. d ~~ iII,o~ tm~/,~ ~J<

!llii

'.el ("Oipd't!l d!'lrlls Um ,e;, h~I~,

~WJI,ftMp1'. DliIT1P'J ',,~ tfj~/flJ1ll1~ Aj,'\I'f~·. A!'''Z'''n:lIl'J'. ,~J;t.

U~) >!il.'j '~.!Up,!I'.glPi'

U ,I,' In~HS ,~t ~,~S phrMj~'~, d~J,g5S,a)~~,

i~ ~8n~,il ~ I!!I nl~~ snC!~ill ,!!!! ~h~1I~1~:pJ ~i!Il'Oilll, ,Ii r05.lli]gUlCl ~ III A,,~rii e:; Ii A'!/,;Ilg~ On, l1li (i I). acr(tm,~ p~gru~' ~ Est'i'lll~ ~le

• U ~ I, IMi,!,Iflitlfll, c,t.'~ ~_:gm~;,~~d iii! )\711 ~n~ les ch~mpi~;nons e-l Je.' ,chillnl du Ii1D sign-QI. "" Al!rlii1!2 h~lb~ t4 ~ Ad ;no~~, ~ C j,~st une [,et~ 1!i1~ ~gn'i fh\l~ ~ r

=:

D

I'\,i~i!! .:_ ;!!;ICg ~ I!:'t! ,~'ir~ ~UiVlll d~'~',~~J.'. C(!!!nlfr"ll,~I~;~ avee ilfU

,.~ .:t-

iii A ~~ "-,'t!:.'Ii ilclo~ iL mCi'!il~ _' ,,-'~ ,.~' E~ le .r;!!~C'om pn " ,; _.'C' S~ SmUlli' ~~ 'Esp;l!l ,c ,_~ __ ' 1;;>_

III - - II - - I

MDt! j'fi'iJrTri! ~ 1- (lQI,m!!~pa ,1_ "~,~

-

II; ..

'L

,~,,-

'OJ,

11iJi'<I'r i'i'

- Ou tu ~~ ~ fOmmt ~~?

~ Ie ~\r}~ au 1r1 ub. 1"u m ~ '[romp, ,~I'Itel~ ~ 'Yolol1l i_ rs,

.'

! .

~ , f ' ,

) "

- I ,"

II/Ene ..

,uniJrlel~,.jI"! c: (]JJ ® ® @ (9 ®

.' ~. \r,il ~ I~ M@"tj)~~ ,~ ,., ~! !~.~ d~~ i~1 ~~u~ de ~e l[JI);,!

'!!!i' ,. \' , m~ p!.!I,1 ~rdhle.Usm~, ,_ .-, ~d~(lrIi~di' i~ b 'bMoihe4:1~!'~.

'!!il ,. - !oi; "liUr le (."') ,urt de I .lIiInh~ i~ •• \I'(l'IliI'I' a ~~~;;;;o,!~.

(' .'Ib 1,1,., Ij' tallll~u, R.:;I'iel s, ~~\,L' ; r ~\'!C,rbt" ~ln~'r-),

• C.~mpU!l~~'· ~c ]il!" f~il"m~~ ((Din,V, .n;a,b:les, !~ig VI. i ,II'I .

• JJ~ .',. dans :~~I S~l] d ]~c~'. 'Ii VO~ .. ~ ~fil.iJ 1Di\g,a'9~fI. d~ jOluet; ..

ii; Fi\ .• ,'.,' •• ', ""'i'io , ..... u.jjJ'i!i~. ...... • Ii E'.1~ ~ 1- tIl.. - .. ~~' ..

... !.£ 'IiiYI' ,,",i!l;l.;;ll~ • J;,L~Q 'i'. '. iI';Ii ;II .ull!:l:'iill ~ .. ' •

• 1 Ell,e' .' •• chu Philippe. ,. - GDmmum;t' i .... 'tu.7'

'.' N'ous ... diI!fLiJ, ~ , 'iI!ilIe de S-ymr ,~, l~ ,,,. '" b~ 'll'U!n:I,.

!Iio; •

"3

-

,iii

-

I

.

"~~:

II; J ''U',_ __ ~ m 'V~, ,ii, ,on V,aJ, ,.1 ~I ,!la. ~i!l_ _' iii ,

Reponds par oui ou par non.

©ll1l1 L~®~~~;

• C'est bient6t l'ete et les vacances. 0

• Alain invite Marc a l'accompagner au club. 0

• II Y va tous Les jours.· 0

• Le jeudi, c'est Ie cours de francais pour avances. 0

• En week-end, H va a la montagne avec les copains. 0

Ei toi? Quelles aciiuitis preftres-tu pour le week-end? Pour les uacances?

Complete le texte.

Un jour, it la sortie de l' .,. ,Alain invite Marc a I'accompagner au ..... n y a une

salle d' .. " une bibliotheque, une salle de , une salle de gym et un court de ....

Alain y va souvent. Lejeudi, c'est pour En week-end, il participe a des acti-

vites "" des concours, des ... ou des sorties a la .. " avec Ies copains,

8

A vous de jouer!

• J ouez les roles des personnages.

• Travaillez par deux.

Construisez des dialogues sur le modele donne. Iouez.

9

o o o o o

RETIENS

pas pas

pas au dub. pas

pas

pas

ALLER (A, A la, au) (a merge)

Ie ne vais

Tu Me vas

U/EUe/On ne va

Nous n'allons

Vous n'allez

Ils/Blles J1E vont

Ie vais

Tu vas

ll/EUe/On va a l'ecole

Nous allons

Vous aUez

Us/Riles vent

Si tu veux en sauoir plus ...

La ronde des 601)5

Co",pti"C!

Les [eux Saute-mouton, cache-tampon Charades et devinettes Vole pigeon ShootbaUon J'ai des jeux plein mon camlon.

Colette pirouette Sur planche a roulette.

Colin coquin Sur patins Vont a toute vitesse ,.... Et tombent sur les fessesl Corinne Albaut

[nil

Une girafe depeignee

Se plaignait -

A une araignee,

Araignee d' argen t,

QU' elle est toujours dec Diffee, Qu'elle n' est plus dans le vent.

Jean Renault

sotxanteet onze 71

. _.'._-, .. '.-

]~ CiG'nn,p'lb!' ~,y,tc; !Iii! C~.'esjt .. , lYe.

ill C~e;s!t •.• 8,a ;·;on,

- C~ ~'..-1~ ,L.!i..~ d J ''11'11

~ . _~.~ . __ .. ~ir~_ ~_ _ :~h

i!!1 C' '1.'""""" _''IIF IAI ~"'''''i, .. nl

. ~-i •• ' .. ~:~. u.,. u~ ~~ ...

• 'Cres~ ~ .~- -~d I de' ~.'~ .. ~ C"~t ... I.If'Uj d_: _on ,ande. M_el3 au 'pJwi. ~.- p~~

1~1o, 'CG'm,lt I!~ Idlil :1,., '~~ '1m.iJ8e.~

'!Iii! ,iliil!U' '. soaS Iii dans Iill dW,D~ ,Ji; deni'~

,!II ~. g~u~e 1!!Ii "~ droi~:e

• ,' • 153 eh mb[\1! WJI: y __ uri 'bll~~;, 'une ,maisel, 'U~ U~' _ d une bl,bliQlh~e.. . Le,

lb." ......... ' •• ,""""I, ! "" .i' ....... ~II!.o'" ~"'. a..hl""",,,,.,. ,~1 !JjJ ILJlkIlal.·~IiJ!Io.IIl ~~, .!. ~Ql ;L~'I!I!ii ~J!-~'I _ r - ~ J;~ ~'~ IIirKiIoWl U I

~ ufie d;n~~, La biblLoHqu-e ~.'~ ..... ,r ~p b~_M ~I't ." .• '! I Y II! d~ JO'uets pariuul: , .. ~le p~andlhi!rl' ,., ~e bureau, •.. la Miht

,5. Com p'~I~ ,gl~~~' .]I~S .kun'lle~ du. v'l!'rb~:

@glillflj

- Tu ,., un, Liv,f.@' d 1 tm~.,fj.e!'1

= NO-'Iilll j , .. ,. un If'll'}1~ de lr:o:lotl~I~'. - Sf Vid:cr?' n ... d-~ pel:uehes1

. = Cl,d. Un pe: ,.)~ O:~0l'IJ,

It:I., IV •• ",,,- 111""';;.,0," t _ 'II

- Di,_'O~g ~1!1!!1 1eS~:~ ICJt1!lle '''Woes, ., .• ~ ll!S,

I~f~ ~!

N·· ., ..... ,,--:>..- j~""""

-. .._ III ' .• r' ,a, ~,,,,,,,,T.I~i.L~::'3-

~

~ n .,. ~ la Ci1 mpagne. • Th ,., ~,~ ,montiilgtl@.

.. J.. d i'I,ii"!j,i!I ~.~ l ~ =':~J =

.Ii.iJ;!II,.:-~I~J~iU~1I!!

.,,1 Vo!lffi ,., ~, l~ I~.

!Ii N·~;, .. ,eml~ I!!I :11b;;, •• , au c;1y'b!

16,. I) ',-liu"d' , p'::' r. n"i'l'm

.= C' __ I" .~ 1:1, ~~~ a'ujmu'd'1roIiD:i"

ll!..-.. ... "', .... ,1- - ."..,];;;,,'lil

1_~IIIiiiiI:UI~J _I •• '1 ~"

=. :0 ,',a, l l~fUn,a '. __ .'?

- Till, ~ I IlimOOl!/tap7 _, C't, '~O'n DW?

~ Th ,[~h1'rli ~fM~a[si'

7" C'om'ljD,ll1!t, '~e~-,.i~ bj,~ iii- t)n~ nOf'_~

trfj!'~ i:l' •

• 1 ••• YMs it ~!a gw:e.

iii ••• _ II ~:Bi Ip~~.

II< ~iF.IIi'd"'iffiI.i!:'I""~1ii':Ir-

.. II m ''':IIIJ! - ~.~ -~ r-"'_I~.II

'.1 - I" hI.~, .

I!I' ••• iOM'~ aU): d(J~\.

'I!!i •• ~ lI.iV:O.ns pe'W" au ~ . '!ii' .,. :6tam~Se: 'b~-

8. lb~mp'~I~r h::§l .~~ !~I)"~i.i.si ,3ir. ~,r~, £loU ~ ~lrS, e,f,rli?5.

iii' "~ iJ'J~ ~,~I F~f'l:f'o.is. '£Of!, t un tOiil.1 ,en

1fi\,",~I~i.!Im;e _I'~~...r~~I~1!II

'.' ff~l{Uppe toml~w~ par terre,

I!!Ii CJUarloU~ \iI'~. i'lJ1iJl iBaga:;m. de j,ouets.

Ij S,~all_n'! It F~,a~~&i1!;e s!am.us€nt bitn. ,iii, l\fJ'Ql.l ,E~miu es t noH' ..

1!!Ii 111, "~t.l5$l 'est: 'b1Hiru;:h~',.

I., lts ,rmnd6 ... ~ .d',-~m hil!btUm'~ ii, la,

C'Im!~~'.

ill .~ .. "'.- - -,~ "!"~ r:.ilIIiii.,. -'" t. -'. . jo, ,- ..

,f~ nf!C"r~ Ip'!. mal _. ,H. pR!p~, un

II I,\t~u.

, I, 'Douvlt ]'1, bgn1il~ questiti4illit,

J. , ~.- .''1111.. A jll.,:_ . . , ....... _e,m,iilppeLLe~I'"

Jr • -]fIi .

- 'w .!;,jI,~-_

...... Je sw~ ,en 3e.

- IC·a. ''!,I'a b,ieTiJI' merd .

hal, ....... Cj·e~t un, 8i~tea.'n. ,_ Ci~S~' Syl~-f.ie~

...... OW, j~.aiim.e. rnes arumati);;

- No:nl. ~'l1'~W pas, mm a~ p,je;d.

HIla" 4

10. Transforme ces phrases en ordres.

• Tu lis la lecon.

• Tu ecris dans ton cahier.

• Tu dessines une carle.

• VOllS allez au tableau.

• Tu entres en classe.

• Tu fermes la porte.

• Tu ouvres la fenetre.

• Nous jouons ensemble.

• Vous preparez Ie gateau.

11.'Oictee.

- Bon anniversaire, Luc. Void un petit cadeau pour toi. C'est un jeu de dames. Tu aimes?

- Cui. Merci,

12. Traduis en francais,

- Ce cadou vrei de ziua ta? [ocuri sau jucarii? ttl- place jocul de domino?

- Prefer jocul de sah,

Si tu veux en sauoir plus ...

'Ii - ,,~It k~ 1 I~ __ .!Ij}_"

lloej] i.

I,les y-~)

Ill! boudu:! ... n~ dw,~j

.~ .A '''_~ ies;,~m .,

I , [l

! .... 'l'V\U~ .~~-

MOD petit dledonna1re en hnages

un/Iegarcon un/I' enfant

une / Ia fille une/l' enfant

un/l'homme

une/la femme

une/la cour derkreation

des/lee camarades de dasse

un/I' ~leve (un/I' ecoher)

M:on petit dictlonna1re en baages

P'la",be ~: 1.a salle! de cl2SS~ I!]

'.

1 - une/la fenette , 2 - Wle/l'ann01te .- 3 - un/Ie globe ten-:e'::tlfDer 4 - un/Ie 5 - un/le bure 6 - un/Ie plafond 7 - une/I.a lampe 8 - une/la carte 9 - une /la porte

10 - un/Ie bane, 11 -une/la chaise 12 - un /Ie plancher

Les activites dans 1a classe

n se preeente.

11 entre en classe.

D saiue ses copains,

D ouvre son cartable.

Elle Jenne Ia femHre.

Elle eerif au tableau.

D lit la lecon,

n dessine dans son cahier,

76 soixante-seize

011

13t:Jj yn'~ , IDIlIHn,.". U[J/1:~ pl:'.IuM~

c3:5'

.. _--';

IJ1•A-lA''''

I ... -

L "

.e matin,

Ie 'me IDtre 1M ~

. --. - _. . .

et l~ vVlIi\lge.,

Ie m.~' ~1£5e I~d~b"

Jepm~dB'

~~ 'p~ltit dreji!~.

De a in,~, ~ ,~iijl rm d~ ,C(!I~'.

Amjdi

,Je relr'~re' ella ,malison'}.

Ie Il'rmdi le d~eune:r:.

,De fotJS m~d~lI'oirs.

Ie: :rtgi'ld~ Ia MI,@'visi.o:n.

Je: lif. un liV1'te.

J'&:ou~

de :i;;!i !iO,~q,!Je.

11"1.:. ,-,,";",11 .. , "' ... =_.°1,,,,,,,,,,,_ J.!.!Ii..I ~~!I..;;i I~,., ~~ ~~

_."

r~ fab du V\~QI.

.--"""'=...

.......

:M.on~, (TantruiJ)

IM!Ilute (Tm~c)

_- .. ' .

_~i

'Io_,Iii_ ,""-' !"'~11~'1!I!1

waPI)

I~J

la' ~pW~AM'i~i ms:lvm'/S'

MJI ,p,Vid"qre Mo:n;~

- I~~~------,

'UIlie/'t1ilJ blouH' 'WilI!et(iJa JI$p!'

~~ri· - ..

I ,!~l~n ...... ,

'[.es, 'em

{31{3 =. -

, - -

_ ,

I . :-- _

W

,

'u n;:L~ puz-zle! _

des I 1;fil 5 'et:htes ---~;...._-~lm/ ~~, iSlIi.r,~:cbl~

d. /lesi peJ1ud1!:e5 ~iI!UX

'M~ Il~ ,poupt!~ un/lo e~owlfIJ

'u.q/I 'h~Im

:,P' .. UTL~/f:a1 ~~, Due_

~, ' ...

I •

~' rrj"~"l!i-~

~

, . "!i

I!I~ i

~ - II

~ .'

,"" '#- I_~ ,,'"

-

'~ '#'

un/h: mo~II'Cn,

wliella 'IIf, I~

• •

, -

I

iJr-

• I.. ;ii".;i,

~!

,I

,'I

. '

MD __ .

dI~! .oJ

Ii ..

,!iII1

_lll~ver

·iI -

Iii !iIi I~

i.

II

'I

i!ll'

A.U p'linte:mps,; U 'ail:: 'b!a'~L

Emt ~I-e,. il fail du rmteilllJ~ bit· ~d.

A PUU\il .. ,

MoD. petit dietiouuaJreen huages

La ville

une/J'ecole

deall •• ,mm.uble.

untlll melrle

Le village

unella term.

unelll po.'.

<",;~ Plr'~

dnlin p~rage8·

quatre-vingt-sept 87

1~X1~i-i~"g'R1

pour Ies exercices de comprehension orale (a l'Intention du professeur)

UNITE 0 (lecon introductive orale)

Exercice 1, page 4

• Hello - Salut - Buon giomo - Hola - Ciao,

• Good-bye - Au revoir - ArrivederciHasta la vista,

.. School - ecole - scuola - escuela,

<II Is. madre - mother - la maman -la

mamma

Exercice 2, page 4

• un el~ve <II 'W1;e classe > un crayon

.. un style • une gommes un homme

Exercice 3, page 4

a avion • bicyclette • ballon • trompette

a eamion .. train • oarson .. tambour. poupee

EMments pour la production orale (quelques reperes)

S.llul! Cnmmcn! tu l'ilpp('IIl'~? (p.l~(' h)

Salut!

Comment r' appelles-tu? /

(Et roi.) Comment tu t'appeUes? / Tu r appelles comment?

(Moi.) Ie m' appellle Estelle /Lul u/ Armand I , ,. (Moi.) C'est Estella/Lulu/Armand,'. <>

ll/Elle s'appelle.,;

Dialogue modele

- Salut! Comment r'appelles-tu?

- Je m'appelle .... Et toi?

_. Moi, c'est. ..

- Cest ton camarade?

- Oul, il s'appelle ...

EI toi? Commenitu i'appellee?

• Salue ton camarade. Presente-toi.

• Demande a ton camarade dese presenter,

Compline

- Comment t'appelles-tu?

- [e m'appelle Lulu.

- Et toi? Comment tu t' appeUes?

- Estelle.

-'fu t'appelles comment?

- Moi, je m'appelle Armand.

Bonjour, les antis/les copains!

Mimi! Enuna/{Nj)CoJas/Dora/ ,.,

Comment ~a va? Bien, merci, Et ton

Ca va? (Oui.) <;a va, ca va ....

Corrune a, comme <;ft.

Dialogue modlle

- Bonjour, (Mimi). Commenlca va?

- Bien, merei, Et mi, ~a va, (Cora)?

-Oui, ~ va,~a va ...

- lEt toi, Emma, ca va?

- Comme d, COmIDe ~a, Nicolas .

Et foi? Comment ttl· va?

• Salue ton camarade (ami! copain)

• Reponds a son salut.

a Demande-lui comment il/elle va.

Comptine

- Ca va, Colas?

- Cui, ca va,\a va ...

- Et toi, Emma? Comment ca va?

- Comme d, comme <;ca.

- Et toi, Mimi?

- <;a va blen, me rd.

Un, deux, ITOi" ... fp,lgc 7)

- -

1un

2 deux 3 trois

4 quatre 5 cinq

6 six

7 sept

8 huH

9 neui

10 dix

Qui est-ce?

C'est Benoit! Alice/Miaourlce! ... (Il s'appelle Benoit. C'est Benoit.) (Elle s'appelle Alice. C'est Alice.) Benoit est un chat.

]e/ru/il (elle) reote(s) les nombres (de un ~ dix).

88quatre-vmgt-huit

Textes-support

Et toi? TIL peux reciter lcs nombres? • Recite les nombres de 1 a 10.

Compline

Un. deux, trois

Je rn'appelle Benoit. Quatre, cinq. six

Tu t'appelles Alice. Sept, huit, neuf, dix

II s'appelle Miaourice,

Benoit est mon chat, Miaourice est son fils. II recite les nombres De un a dix,

Suggestion:

La baliade des chiffres (page 23)

Voici/C'est un perroguet. Il s'appelle/C'est Coco.

C'est ta mascotte.z C'est ton guide de francais, It parle francais.

(Cornme toi) It sait saluer, II sait se presenter.

£1 toi? Tu sais saluer et te presenter?

• Presente-toi.

• Presente Coco/ton carnarade.

Compline

Moi, c'est Coco, Ie perroquet

Ta mascotte

et ton guide de francais.

J e sais sal uer

et me presenter.

Pour continuer prends ton courage et toume la page!

A l'ecole! (page R)

Qui est-ce? QIl'est-ce que c'eet? C'est un garcon /une fille.

C'est un(e) elevez'un ecolier, une ecoliere /urue) eamarade (de classe).

C'est un homme/une femme.

C'est un professeur./(C'est men professeur de francais.)

C'est une ecole. C'est la cour de l'ecole z'de recretation).

Quel age as-t u? (Quel age iu as?) En quelle classe es-iu?

fai, tu as, it (elle) a ... 9/10 ans.

Je suis, tu es, il (elle) est en 3e (classe),

Qlle [ais-iu? Que fait-il (elle)?

Je / tu / il (elle) ...

... aller / arriver a l'ecole (a)

.. .saluer ses copains (b)

... ouvrir /fermer son cartable (c) ...lire (la lecon) (d)

... ecrire (un exercice) ( e) ., .dessiner (f)

Dialogue modele

- Salut! Je mappelle .... Et toi? Comment tu t'appelles?

- Moi, je suis ... (Ie m'appelle ... / Moi, c'est ... ).

[e suis en 3e.

- Conune moi. Quel age as-tu?

- [ai 9 ans.

- Moi, j'ai 10 ans. Ca va, l'ecole?

-Oui, ca va.

- A bien tot, alors. Au revoir.

- Au revoir.

Et toi?

• Quel age as-tu?

• En quelle classe es-tu?

Compt ine

- Qui entre en classe?

C' est Horace.

- Qui salue?

C'est Lulu.

- Qui lit?

C'est Lily.

- Qui ecrit au tableau?

C' est Margot.

- Qui repete sa lecon?

C'est Leon.

- Qui dessine?

C'est Titine.

- Qui renverse tout?

C'est Milou.

Suggestion:

la comptine Qui eei-ce? (page 18)

En classe (page 9)

QU'est-ce que c'est?

C'est une classe /C'est notre salle de classe.

C'esi Ie/un... C'esi la/une ...

tableau (noir) bureau

bane /pupitre (plafond / plancher) crayon

stylo

plumier

livre

cahier

cartable (sac ados)

Sur Ie bane, il y a ...

porte

carte (de France) chaise

fleur

maison

gomme etiquette

trousse

C est.. . ---?

Ce sont

C' est une gomme ---? Ce sont des gommes.

quarre-vingt-neuf 89

Textes-support

Void deux saes a dos (trois cahiers, quatre gommes, cinq stylos ... )

au est ... ?

Pierre /Il entre en classe, Marianne/Elle dessine (une fleur june maison) au tableau.

Pierre cherche une gomme. La gomme/Elle est dans le plumier. Le plumier In est sur le pupitre. Le cartable /Il est sous le bane.

n(Elle) est sur/soua/dana/devant/derriere ...

Dialogue modele

- Salut, (Marianne). Que fais-tu? Tu desainesl

- Qui, je dessine une maison avec des fleurs

devant.

- Dis ... tu as une gomme?

- Qui. C'est dans Ie plumier, (Pierre).

- au est le plumier?

- n est dans Ie cartable,

- Et le cartabIe, il est oil?

- n est sur le pupitre.

- Ah, le voila .... n est sous le pupitre.

Et toi ?

• 1\1 as un/une ... 7 Oui/Non, j'ai un/une .

n a un/une ... ? Qui/Non, il/eUe a un(e) .

• Tu dessinea/Tl (Elle) dessine?

Qu'est-ce que tu dessinea/tl (elle) dessine?

• au est le/la ... 7 n/Elle est sur /sous ...

Comptine La ric,i

- Entre en dassel Va a ta placel

- Ca m'agacel

- Ouvre ton plumierl

Perme ton cahier! -Ca y estl

-Lislb!

La classe est bientbt finie. -OleIOIt!! Enfin, la rkre!

UNITE 1 (passage a l'ecrit) Lecon 1 - Comment ,a na?

Exercice (Ecoute et assode l'image .. .), page 11

1. - Salut, ~ va?

- Oui, tres bien, merci.

2. - Comment tu t'appelles? - [e m'appelle Cectle.

3. - Au revoir, Monique.

- Au revoir, Victor.

Lecon 2 - Comment tu t' appelles? Exercice (1~coute et assode l'image ... ), page 15

1. - Qui est-eel

- C'est Bruno. nest ltalien.

2. - Comment tu t'appelles?

- [e m'appelle Didier. [e suis Francais.

3. - Et lui? Comment il s'appelle?

- n s'appelle Daniel. nest Roumain.

4. - Comment eile s'appelle?

- Elle s'appelle Karine.

Leeon 3 - Th es nouveau? Exercice 1, page 19

1. - Salut. Tu es nouveau? (Julie)

2. - [e suis en 3e. (Lue)

3. - J'ai 10 am. (Lue)

4. - Moi, j'ai 9 ans. GOOe)

UNIT~2

Lefon 1 - Ma salle de classe Exercice I, pagt 25

- C'est un tableau nair.

- C'est une armoire.

- C'est un bane.

- C' est une chaise.

- C' est une f~tre.

Lefon 2 -Mes objets d'jcolier Exercice (Qui dit quai?), page 30 1- Salut, Marianne. (Pierre)

2 - Tu as une gomme? (Pierre)

3 - C' est dans le cartable (Marianne) 4 - n n'est pas la, ton cartable, (Pierre)

Lecon 3 - La fieri

Exercice 1, page 36

1. Pierre lit la lecon.

2. Helene tkrit au tableau.

3. F~lix dessine dans son caluer,

4. Sylvie entre en classe.

S. Charlotte ferme la fenMre.

UNITE 3

Leeon 1 - Ma matson

Exercice (t,ccute et associe Its phrases ... ), page 41

1. C' est une chamhre ~ coucher,

2. C'est une cuisine.

3. C'est un salon.

Lecon 2 - Ma chambre Exercice 1, page 46

1. - Bonjour; Eugenle. (Jean)

2. - Alain, tu as de Is visite, e'est Jean. (Eugenie)

3. - Je peux t'a1der, si tu veux. (Jean)

4. - Viens dans rna chambre. (Alain)

5. - Range ces livres. [e m'occupe du reste. (Alain)

90 quatre-vingt-dix

Textes-support

UNITE: 4

Lecon 1 - Les jeux et les jouets Exercice 1, page 57

1. une bicyclette

2. un livre d'image

3. un ourson

4. une voiture s. des patins 6. des skis

Lecon 2 - Les copains Exercice 1, page 63

1. un ourson en pel uche

2. des marionnettes a doigts

3. une mini-voiture

4. des rollers

S. un jeu de dames

Lecon 3 - Les loisirs Exercice 1, page 68

1. On fait de la gymnastique.

2. On fait d u tennis.

3. On tape sur l'ordinateur.

4. On fait de la lecture.

S. On joue au ping-pong.

Ort"ograp"~

JE J'ECRIS EXEMPLES ALPHABET
PRO NONCE INTERNATIONAL
les voyelles
[e] e + cons., e, e, e, ai elle, nez: eleve, fenetre: chaise [e]/n
[0] au, eau Arnaud, bureau [:>]/[0]
[re] eu, ceu fleur, deux, bleu, soeur, oeuf [re]/[0 ]
[u] ou ours, Milou [u]
[iu] u tu, Luc, Julie [y]
[il] ill fiBe, famille, Camille [ij]
mais: ville, villa, million, Lille, Gilles [ill
[ua] oi noir, armoire [wa]
les voyelles
nasales
[a] an, am, en, em grand, lampe, enfant, temps [a]
[6] on, om maison, trompette [6]
[e] in, ain, oin cinq, jardin, main, Alain, loin [~]
[ee] un un, brun [ee]
ilernonsonnes* f, ff, ph fenetre, buffet, pharmacie [f]
[j] i, ge, gi jardin, jouet, jeu, etage, girafe [3]
[k] c, k, q (u) Caroline, Karine, coq, cinq, qui [k]
[nil gn montagne, Espagne [ 11]
[s] s, c (+e, i), salut, merci, [s]
, (+a, 0) ~a va, Francois
[~] ch chat, Michel [J]
[z] z, s (entre voyelles) zebre, Zoe, maison, case [z] ,.. Toutes les autres consonnes, simples ou doubles, se prononcent comme en roumain: voir page 30. (Toate celelalte consoane, simple sau dubIe, se pronuntd ca In limba romdnd: vezi pagina 30.)

quatre-vingt-onze 91

Ce~t.~~~_ ~'Mml:'m~,

r .. ~ ' .... ' ~ lGI'Ii, 'I ' •• ~ .1 ...

~I C~_ tt, ti~ ~<, 0: ~1 ,~ !hkrre5I, 4'm('~

i!!i' , ~ I' ib ~' .. :M'aiK. Cf' K!fi.1i h pmrli'Lf':!l

~'~~?

~ C'~i r~~ ~'Mw. Q ~'~: ~'~'ti!I d't ~

~~~~ " Q,~ b ~dl!, Vi~1nIi:.

~.diNI ".- ~ !9~ ICe ~i: ~ '!alidei!lJPi.

,C"'i!S' _ . I~.

Ifi:r.~.

'~t-:,.~ e~J' ~ pdit pt:tnn.c"a ~ r-:-: - ,.~. C~I: Ymt. p!lih till'e C~'mt~~'~

~I :ev::::cw. II ~ ~~; ~~

,~, WL ~~l~ ~~_ 'i!!i W'i :piiilEhli~' h~ _ 0

W1Ie '!im.lJ~' rullIf-' WIe pmrurl!' hl~ -

tj! u:n~ bal]~ ~~ UM! ~&fe iiW.&t II! ~~nuu!l!

iii 'N~ jiiYDn5 ,~rg, ~

,On. I@"~

til N~!I d: __ ino:N II ~.' ,~'. o~ d~

~q~gtiON!I

Ii! ~ COHff.!"JIfll,j: f;·~tll~~~.~

-]'1: :tiiI!I.~Ii.r~ItIil' ."" ~ - ,Oi,l ""","~j~.-:i.y?

_1·1I;.,~1I-.~ ...

- .I' ~;~~I!-!r - .'''l'

,~I = ,iE:1J q.r1~~liil' ,(.~S"£ ts-i,~1

~ ,J~ SUil~ 1~11t $I!! (~e:il!tte).

I' - Q~~d ~,~.j'u? ~f.ai,'~ ~~.

~ '= QNli ,rS:H;c;?

~ Cj,~t ,Ari*e,.

til '~ Qu.'rt'.lri.~ qlll'~' 'Lr~i'?

- ee.!it '11m mat'.

1 ~ ~ W'lIf' ,~= qU;3i~e.

2:= dJf'l!l.'!1: ,:5, = ~I![

:3 ,= nUs j) = !;ij",'

f',= sept S,=hiu,H 9'= n:euf.

'M~'=~

:llI,r~··",

J.j,,,"'.,

r'gj,

1U,8$ UfB..le/'(}n: aJ N_i i!iWm!t!i, 'VtJ.'US 1!'IlH; iI.l5lB1'ai,6Jilt

t~

~'e.5ui5

TuliS IDIEUeltGln ~ Noll!, :mmEIi\f:S, ~t>te5; ~~

~~, J~,d~ Tud~ 'D/Elk/On td~

~d~ 'Ym!5d;~ lis lEU es ~I

D~ ma C!l~ il Y Q Illifi g:rMii~ ~bl@.i'1IJJ Mill'

C,I?li~ mO:IiIi ,frelllI:'.

Ce' '1'1I'~~t, pat !!llOn. ~iITe.

JellilillJi,pM

To' .~

~lIJl f!i ali :piii

nlEM~/OB n'a, Fa$. N'[[jlll!l n',a'l,!!ilM ]J&!J VtIm !n:'jilll,e2 !'.O!.S IIJS; n'md :p~

~e ~; ,5"D, lPas,

ill! 'ft" _ -as

,_!!.iI_. ~p.._

!El/!8i.1!!!/'0i;i, ntii!!!l: iPU, Nhun 'i"t~,:smnm~ .F!lM 'Vr1i!U;5i !n,'~e5., ~ :nLs1'Ell!el,iVl!!! !54JrLl 'lPa5

~'l!,mimt~

JIi! M~ Ie '~,:r~:

.Je '~ Je sailUe

,~

r:iU.mti!:

'TIIJ~ D/me/,Oa ,gmnE' N~,:~ '\'eti Mm:e:z :IJs1Ea:Le5 ~I·

'~~~ 1epu~'

J:!i!:lIitr~,,~ TUn'~'J»5 n.m:'lI~/·;FL..... ~

'_ i'~v.lI< 4.amte ~

INot.t!I fi~iliml :pa!l' ''litws: tn,~~; piS m;'lE!Ile$ n~~i' p2S

aeeapibdatifs

Selon le meme modele:

J'adore J'arrive J'entre

J'habite

S'APPELLER [e m' appelle Tu t'appelles

If /Elle s'appelle

Nous no us appelons Vous vous appelez Ils/ Elles 5' appellent

~xpre&&io,,&

UNITE 1

Lecon 1 - Comment fa va?

• Comment ca va? = Ce mai faci?

• Ca va, (tres) bien, merci. = (Foarte) Bine, multumesc,

• Pas mal. = Destul de bina/Binisor.

• Comme ci, comme ca. = A9a si asa.

Lecon 2 - Comment tu t'appelles?

• Comment tu t'appelles? = Cum te numesti?

• Je m'appelle ... = M~ numesc ...

• Qui est-ce? = Cine este?

Lecon 3 - Tu es nouveau?

• Tu es nouveau? = Esti (un elev) nou?

• Quel age as-tu? = Cati ani ai?

• J'ai 9 ans. = Eu am 9 ani.

UNITE 2

Lecon 1 - Ma salle de classe

• Qu' est-ce que c' est? = Ce este acesta/ aceasta?

• il Y a ... = se afl~ ... , exista ... , este ...

• la classe de francais = ora de franceza

UNITE 3

Lecon 1 - Ma maison

• OU est-ce que tu habites? = Unde locuiesti?

• J'habite ... = Eu locuiesc ...

• Tu as besoin d'un coup de main? = Ai nevoie de ajutor?

• On dernenage. = Ne mutarn.

• Ce n'est pas loin de chez moi. = Nu este departe de casa mea.

• Tu paries! = Mai incape verbal

• A bien tot! = Pe curand!

Lecon 2 - Ma chambre

• Ie peux t' aider, si tu veux. = Pot sa te ajut, daca vrei.

• Qu'est-ce que je peux faire, alors? = Ce pot sa fac, atunci?

• C'est gentil de ta part. = Este dragut (amabil) din partea tao

• Comme tu vois ... = Dupa cum vezi ...

VOULOIR

Je veux (Ie ne veux pas) Tu veux

Il/Elle/On veut

Nous voulons Vous voulez

Ils/ Elles veulent

ALLER

[e vais (Je ne vais pas) Tu vas

Il/Elle/On va

Nous allons Vous allez Ils/Elles vont

Lecon 3 - Ma fa mille

• La, c'est qui? = Aici (acolo), cine este?

• au milieu = la/in mijloc

• a gauche/a droite = la stanga/Ja dreapta

• a cote de = lang~

UNITE 4

Lecon 1 - Les jeux et les jouets

• livre d'image = carte cu poze

• livre de coloriage = carte de colorat

• Qu'est-ce que tu veux comme cadeau? = Ce

cadou vrei?

• des patins a roulettes = patine cu rotile

• le magasin de jouets = magazinul de jucarii

• des animaux en peluche = animale din plus

• tu as pas mal de jouets = tu ai destule jucarii

• Ie jeu dechecs = jocul de sah

• l'appareil photo = aparatul de fotografiat

Lecon 2 - Les copains

• Bon anniversaire! = La multi ani!

• Chouette! = (Este) grozav!

• un gateau d'anniversaire = tort, prajitura

• Fais attention! = Fii atent!

• Tu risques de te faire mal. = Poti sa te lovesti.

• II va trop vite. = Merge prea repede.

• II peut tomber. = Poate sa cada.

• J'ai mal au pied. = M~ doare piciorul.

• par terre = pe jos, pe pamant

Lecon 3 - Les loisirs

• Tu m'accompagnes? = M~ insotesti?

• cet apres-midi = dupa-amiaza

• Comme il fait beau, aujourd'hui! = Ce (timp) frumos este astazi!

• C' est bientot I' ete. = In curand este vara / vine vara.

• C'est super! = Este extraordinar, nemaipomeni t!

• Tu y vas souvent? = Mergi acolo deseori?

quatre-vingt-treize 93

'Voc;abulaire

A

accompagner (v. I) = a insoti actioiie (s.f.) = activitate adresse (s.f.) = adresa

aider (v. I) = a ajuta

aimer (v. I) = a iubi

aller (v. III) = a merge, a se duce ami, e (s.m.f.) = prieten, ~

animal, animaux (s.m.) = animal, e appartement (s.m.) = apartament apres-midi (s.m.) = dupa-amiaza armoire (s.f.) = dulap

arrioer (v. I) = a sosi

assis, e = asezat, ~

aujourd'hui (ad v.) = astazi

aussi (ad v.) = de asemenea

avec (prep.) = cu

avoir (v. aux.) = a avea

avoir besoin de = a avea nevoie de s'amuser (v. I) = a se distra s'appeler (v. I) = a se numi

age (s.m.) = varsta

a

(a) bient8t (adv.) = (in) curand balcon (s.m.) = baleon

balle (s.f.) = minge(de tenis) ballon (s.m.) = minge, balon bane (s.m.) = banca

beau, bel, belle (adj.) = frumos,

frumoas~ beaucoup (adv.) = mult, ~ bibliotheque (s.f.) = biblioteca bicyclette (s.f.) = bicicleta

bien (adv.) = bine

blanc, blanche (adj.) = alb, ~ bleu, e (adj.) = albastru, ~ blond, e (adj.) = blond, ~ bol (s.m.) = borcan

bonjour (s.m.) = buna ziua bouche (s.f.) = gura

bras (s.m.) = brat

bureau (s.m.) = birou

bceu] (s.m.) = bou

e

(au) choix (s.m.) = (la) alegere (a la) campagne (s.f.) = (la) tara cadeau (s.m.) = cadou

cahier (s.m.) = caiet

cartable (s.m.) = ghiozdan carte (s.f.) = harta

chaise (s.f.) = scaun

chambre (s.f.) = camera

champignon (s.m.) = ciuperca chant (s.m.) = cantec

chat (s.m.) = pisica

cheminee (s.f.) = semineu, hom chercher (v. I) = a cauta

chez (prep.) = la

ci-dessous = de mai jos ci-dessus = de mai sus

cinq (num.) = cinci

clair, e (adj.) = luminos, oasa classe (s.f.) = sala de clasa, ora comment (adv.) = cum

copain, copine (s.ml.) = prieten, ~ coq (s.m.) = cocos

corps (s.m.) = corp correspondant (s.m.) = cores-

pondent court (s.m.) = teren de tenis crayon (s.m.) = creion

cuisine (s.f.) = bucatarie

~

dans (prep.) = in

debout (adv.) = in picioare demain (adv.) = marne derriere (prep.) = in spate dessin (s.m.) = desen dessiner (v. I) = a desena deux (num.) = doi

devant (prep.) = in fata, inainte dix (num.) = zece

doigt (s.m.) = deget

done (conj.) = deci

dos (s.m.) = spate

demenager (v. I) = a se muta

~

enfant (s.m.f.) = copil, ~ enirer (v. I) = a intra entree (s.f.) = intrare escalier (s.m.) = scara

et (conj.) = si

echecs (s.m.pl.) = sah (joe de) ecole (s.f.) = scoala

ecolier, -iere (s.m.f.) = scolar,

ljicol.mt~ ecouter (v. I) = a asculta

ecrire (v. III) = a scrie

elete (s.m.f.) = elev, ~

elephant (s.f.) = elefant

eiage (s.m.) = etaj

etagere (s.f.) = etajera

ete (s.m.) = vara (anotimp) etre (v.aux.) = a fi

.,

faire (v. III) = a face

famille (s.f.) = familie femme (s.f.) = sotie, femeie fenetre (s.f.) = fereastra fermer (v. I) = a inchide fille (s.f.) = fata

fleur (s.f.) = floare

francais, e (s.m1. adj.) = francez, ~ frere (s.m.) = frate

jete (s.f.) = serbare, sarbatoare

G

garage (s.m.) = garaj

gars (s.m.pl.fam.) = baieti gar90n (s.m.) = baiat

gentil, ille (adj.) = dragut, ~;

amabil, ~ gomme (s.f.) = guma

gouier (v. I) = a gusta

grammaire (s.f.) = gramatica grand, e (adj.) = mare grand-mere (s.f.) = bunica grand-pete (s.m.) = bunk grands-parents (s.m.pl.) = bunici gym, gymnastique (s.f.) = gimnastica

gateau (s.m.) = prajitura

H

habiier (v. I) = a locui hier (adv.) = ieri

hippopoiame (s.f.) = hipopotam huii (num.) = opt

I

(5') installer (v. I) = a se instala ici (adv.) = aici

image (s.f.) = imagine

immeuble (s.m.) = imobil, cladire

J

jardin (s.m.) = gradina jaune (adj.) = galben, ~ jeu (s.m.) = joe

jeudi (s.m.) =joi

joli, e (adj.) = dragu], ~

jouer de (v. I) = a canta (la un

instrument) iouer n = a se juca cui de-a ... jouet (s.m.) = jucarie

jour (s.m.) = zi

94 quatre-vingt-quatorze

1-

lampe (s.f.) = lamp! lecture (s.f.) = lectura lecon (s.f.) = lectie librairie (s.f.) = librarie lire (v. ill) = a citi

lit (s.m.) = pat

livre (s.m.) = carte

loisirs (s.m.pl.) = timp liber (activitati in)

lustre (s.m.) = lustra lA, la-bas (adv.) = acolo

~

magasin (s.m.) = magazin

main (s.f.) = man~

maintenani (adv.) = acum

mais (conj.) = ins~, dar

maison (s.f.) = casa

manger (v. I) = a manca

matin (s.m.) = dimineata maitre, 'maitresee (s.m.f.) = inva~~tor, toare

merci (interj.) = multumesc metire (v. ill) = a pune mignon, ne (adj.) = dragalas, ~ mur (s.m.) = perete

musique (s.f.) = muzica)

mere (s.f.) = mama

a (la) montagne (s.f.) = (la) munte

...

neuf (num.) = noua nez (s.m.) = nas

noir, e (adj.) = negro, li nan (adv.) = nu

nouveau, nouvel, nouvelle

(adj.) = nou, !

Q

objet (s.m.) = obiect

oncle (s.m.) = unchi

ordinaieur (s.m.) = computer oreille (s.f.) = ureche orthographe (s.m.) = ortografie 00 (conj.) = sau, on

oui (adv.) = da

ouorir (v. ill) = a deschide ou (adv.) = unde

ceil (s.m.) = ochi

ceu] (s.m.) = ou

,

(se) presenter (v, I) = a (se) prezenta

les peiuches (s.pl.) = jucarii de

plus parents (s.pl.) = parinti

patins a roulettes (s.m.pl.) = patine cu rotile

peluche (s.m.) = plus perroquet (s.m.) = papagal petit, e (adj.) = mic, ~

peur (5.£.) = teama. friccl phoque (s.m.) = fad

photo (s.f.) = fotografie phrase (s.f.) = trw

pied (s.m.) ;;;;;; picior

plafand (s.rn.) = tavan plancher (s.m.) = podea plumier (s.m.) = penar porte (s.f.) = u~li

poste (sl.) = po~t!

poupee (s.f.) = p~pU$~ pour (prep.) = pentru

pourquai (adv.) = de ce, pentru ce prcfesseur (s.m.) = profesor priferer (v. I) ;;;;;; a prefera

pupiire (s.m.) = pupitru

pete (s.m.) = tat~

Q

quand (adv.) = cand quaire (nurn.) = patru

quel, quelle (adj. inter.) = care, ce qui (pron. inter.) = cine

R

ranger (v. I) = a aranja

raquette (s.f.) = racheta (de terns rayon (s.m.) = raion

regarder (v, 1) = a privi

renuerser (v, 1) = a rasturna rideau (s.m.) = perdea

risquer (v 1) ;;;;;; a risca

rose (adj.) = roz

rossigno] (s.m.) = privighetoare rouge (adj.) ;;;;;; rosu, rosie

router (v. I) = a rula, a se rostogoli

roumain, e (s.ml.; adj.) ;;;;;; l'OIl\M\, li repondre (v. III) = a raspunde ripeter (v. I) = a rep eta

role (s.m.) = raj

,

samedi (s.f.) ;;;;;; s!.mbclt! sept (num.) = sapte serviette (s.f.) ;;;;;; servieta seul, e (adj.) = singur, cl six (num.) ;;;;;; sase

sortie (s.f.) = iesire, excursie sortir (v. Ill) = a iesi

sous (prep.) = sub

souvent (adv.) = adesea, deseori sport (s.m.) = sport

stylo (s.m.) = stilou

surprise (s.f.) = surpriza

sympa, sympathique (adj.) = simpatic

saur (s.f.) = sora

'1

table (s.f.) = masa tableau (s.rn.) = tablou

tableau nair (s.m.) = tabla neagrli tambour (s.m.) = tab!

ianie (s.f.) = m!~~

tapis (s.m.) = covor

tennis (s.m.) = terns

terrasse (s.f.) = terasa

texte (s.m.) = text

toit (s.m.) = acoperis

tomber (v. I) = a cadea

train (s.m.) = tren

trauailler (v. I) = a munci

trois (num.) = trei

trompette (s.f.) = trompeta

tree (ad v.) = foarte

teU, Ie poste de television (s.f.) ;;;;;; televizor

telepJwne (s.m.) = telefon telephoner (v. 1) = a telefona We (s.f.) = cap

un, une (num.) = un, 0

'-J

uacances (s.f.pl.) = vacanta vase (s.m.) = vaza

uenir (v. ill) = a vern

vert, e (adj.) = verde

vestibule (s.m.) = vestibul, hal ville (s.f.) = oras

tnsite (s.f.) = vizita

vite (adv.) = repede

voila, uoici (adv.) = iata

voir (v. ill) = a vedea

uoiture (s.f.) = masina, automobil uotontiers (adv.) = bucuros, eli pl!cere

uouioir (v. ill) = a vrea velo (s.m.) = bicicleta

~

yeux (s.m.pl.) = ochi

~

week-end (s.m.) = sfarsit de sclptilln~

quatre-vingt-quinze 9S

rA81.~AU S"r-tOP'flQU~
Unite Lecon Theme Lexique Communication Grammaire Phoneiique Civilisation
Ortographe
0
I. L'enfant et l'ecole
1. Comment • La rentree SaJut! Bonjour. • Saluer, prendre • Comment ca va? [s] Comptines
c;a va? Comment ca conge
va? Au revoir
2. Comment Je m'appelle • Se presenter, • Le verbe s'oppeller (sg.) [k]
tu
t'appelles? Tu t'appelles presenter qqn • L'adv. interrogatif comment
Il/Elle s'ap- (nom, age, • Le pronorn personnel sujet (sg.)
pelle nationalite)
3. Tu es nou- [e suis eleve • Demander de • Les verbes auxiliaires etre, auoir, [u] [iu]
veau? en 3e. rai 10 se presenter, au present les lettres
ans. repondre aux • Les nombres (1 11 10) finales
presentations • La phrase interrogative muettes
Hi/an 1
2 1. Ma sane • La vie de LeS objets de • Ncrire une ·i'article lTIdefiIl.i: Cest un/une twa] [0] [eux
de classe l'ecole la classe salle de classe • Ie nom (Ie genre) [e]
2. Mes objets Les objets de • Designer les • II y a Les con-
d'ecolier l'ecolier objets d'un • L'article defini (de + nom) sonnes
ecolier: situer / • La localisation (sur, sous, dans) doubles
localiser dans • II est / II n'est pas ... h muet
l'espace • L' article contracte (1)
3. La recre Activites • Designer des • Les verbes du ler groupe (sg.) [~] Chansons
dans la cia sse actions • L'adverbe interrogatif (au) et de Les
• Situer des Lieu (ici, /t}-bas) accents
personnes • La phrase imperative
• Dire de faire
Bilan 2
Il. L'enfant et la famille
3 1. Ma maison • Le milieu La maison • Decrire un lieu • la localisation (devant, derriere) Les
familial • l'ad]. possessif (mon, ton, son; voyelles
ma, ta, sa) nasales
• c' est. .. / ce n' est pas ... Comptines
• Ie pronom personnel on (=nous)
2. Ma chambre La charnbre. [re] et
• Identifier / • L'adjectif qualificatif (formes, chansons
Les pieces de Decrire des place, accord)
mobilier personnes, des • Le pluriel des noms (1)
objets (II)
3. Ma famille Les membres • Le pluriel des noms (2) Iii] [f]
de la famille • L' article contracte (2)
Bilan 3
Ill. L'enfant et les loisirs
4 1. Les jeux et • L'amitie [eux et jouets • Demander/ • Le verbe vou/oir [j]
les jouets • Activites donner des • La forme negative des verbes
et loisirs informations
• Dire ce qu'on • Vouloir + nom/infinitif
veut sa voir
/ faire: dire ce
qu'on aime • Aimer + nom/infinitif
2. Les Visites et • Remercier [s] [z]
cop a ins fetes • Souhaiter • Les pronoms personnels sujets
Le corps quelque chose a • L'article contracte (3) Comptines
humain quelqu'un et
3. Les loisirs L'ernploi du • Raconter au • Le verbe aller [nil chansons
temps, acti- present
vites/Ioisirs
Bilan 4 Man petit dictionnaire en images (Planches lexicales): 1. Le corps humain, 2. L'enfant et l'ecole. 3. La salle de classe. Les activites dans la classe. 4. Les objets de l'ecolier, 5. Les moments de In journee. Les activires quotidiennes". 6. Les acrivites de passetemps'. 7. La maison (I'exterieur). 8. Les pieces (les charnbres) de la maison. 9. La famille. l.es fetes en fa mille" 10. Les vetements". 11. Les jeux et les jouets. 12. Les animaux. 13. Les saisons". 14. lei ville et le village'.

* Contenus facultatifs (CDS = Continuturi la decizia scolii): • Ie module Si tu veux en savoir plus • les planches 5, 6, 9 (Les fetes en famille), 10, 13, 14.

96 quatre-vingt-seize

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful