You are on page 1of 6

Parafia Matki Boej Czstochowskiej

Tel: 586-977-7267 Fax: 586-977-2074


Emergency tel: 586 909-7868

Website: www.parisholc.org Email: info@parisholc.org


www.facebook.com/parisholc

3100 18 MILE ROAD STERLING HEIGHTS, MICHIGAN 48314


DUSZPASTERSTWO
PROWADZ:

Kady czowiek zmaga si z czym


w swoim yciu. A jakie jest najwiksze
zmaganie si czowieka? Po namyle
wielu odpowie, e to zmaganie
dotyczy
ludzkiej
seksualnoci
i zmysowoci. Ewangelia dzisiejsza
ukazuje nam, jak Chrystus uwolni
z
dzy
zmysowoci
kobiet
pochwycon
na
cudzostwie.
"Nikt ci nie potepi? A ona odrzeka:
"Nikt Panie". Rzek do niej Jezus, "I ja
ciebie nie potpiam. Id, i od tej chwili ju nie grzesz". (J 8, 10-11)
Czy pamitamy sowa Chrystusa z Kazania na Grze: "Bogosawieni czystego serca,
albowiem oni Boga oglda bd". (Mt 5,8). Oto nasz idea ycia, ale problem ley
w tym, jak go zrealizowa? Wielu mwi, e nie moe sobie poradzi ze swoj
seksualnoci. Koci spieszc czowiekowi z pomoc uczy nas teologii ciaa.
Przypomnijmy sobie w. Jana Pawa II, kiedy to w czasie audiencji generalnych
porusza tematy zwizane z teologi ciaa. To wtedy przypomina nam, e czysto jest
chwa ciaa przed Bogiem. Czowiek czysty, to chwaa Boga janiejca w ludzkim
ciele.
Bitwa o czyste serce i o opanowanie dzy zmysowoci jest najwieksz bitw
w yciu czowieka. Co nas uczy dzisiejsza Ewangelia, e bez pomocy Chrystusa adna
kobieta, ani aden mczyzna tej bitwy nie wygra. Gdyby Chrystus nie interweniowa,
kobieta z Ewangelii dalej by cudzooya.
Co wic mamy czyni? Oddajmy Chrystusowi nasz zmysowo. Poprzez ofiar
Chrystusa na krzyu i Jego zmartwychwstanie nasze seksualne pragnienia nie zostay
w nas zabite, ale odkupione. I dlatego mio czowieka moe by czysta. Przesanie
Ewangelii jest bardzo wyrane: "Miujcie si wzajemnie tak, jak Ja was umiowaem".
W tych sowach tkwi najgbszy sens ycia: mamy kocha tak jak Chrystus, to jest
istota naszej seksualnoci. w. Pawe dodaje w licie do Efezjan, aby mowie kochali
swoje ony tak, jak Chrystus ukocha Koci, a ony niech odnosz si ze czci do
swoich mew. Dlatego drog do szczcia w yciu czowieka jest uporzdkowanie
sfery seksualnej.
aska czystej i piknej mioci jest ask wysuon nam przez Chrystusa. W czasie
dzisiejszej Mszy w. Boga z jednej strony przepromy, e nasza mio nie jest taka,
jaka powinna by, a z drugiej strony gorco popromy by ona bya czysta i pikna.
ks. Andrzej Malejak, SCh, Proboszcz

KSIA CHRYSTUSOWCY
ks. Andrzej Malejak
proboszcz
ks. Robert Wojsaw
wikariusz
ks. Micha Skiba
wikariusz
ks. Stanisaw Drza
rezydent
SIOSTRY MISJONARKI
CHRYSTUSA KRLA DLA
POLONII ZAGRANICZNEJ
s. Wioletta Kotun
przeoona
s. Beata Kotun
NIEDZIELNE MSZE W.
sobota - 4:00pm
Saturday - 5:30pm
in English
niedziela - 8:00, 9:30,
11:15 (z udziaem dzieci),
1:00, 7:00
(z udziaem modziey)
CODZIENNE MSZE W.
od poniedziaku do soboty
o 9:00am;
od poniedziaku do pitku
o 7:00pm
BIURO PARAFIALNE
CZYNNE:
od poniedziaku do pitku
10:00am -12:00pm
1:00pm - 5:00pm
w soboty
10:00am - 2:00pm

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS


NIEDZIELA PALMOWA - 20 MARCA 2016

SOBOTA - 12 MARCA 2016

9:00 + Adolfa-Anna
4:00 + Janina ojko - A. Steplowski
5:30 + Jzef, Stanisawa
V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 13 MARCA 2016

8:00 + Jzef, Stanisawa Byra


9:30 - O Boe b. dla Janiny Bryk z okazji 80 urodzin
9:30 - Za cierpicych i konajcych - Arcybractwo
11:15 - O Boe b. i opiek Matki Boej dla Marcina
Popawskiego w dniu urodzin
1:00 - O Boe b. dla Lusi z okazji urodzin
1:00 - O Boe b. zdrowie i szczeliw podr
1:00 - O Boe b. dla Sofije Jurkovski z okazji urodzin
1:00 - O szczliw operacj dla Anny i o szczsliw
podr do Polski
1:00 + Eugenia, Czesaw Hajduk
1:00 + Adam Orkwiszewski - Elbieta Skorupa
1:00 + Katherine Dmuchowski-Bulman
1:00 + Janina Gumul w 1 rocz. mierci, Mirosawa
oziska
1:00 + Emilia Haber w 13 rocz. mierci
1:00 + Jerzy Czerwiski, Renata Barska, Zbigniew Plata
- rodzina
1:00 + Stanisaw Wieczerniak, Mirosaw wietlicki
1:00 + Kazimiera Kuszkowska
7:00 + Adela Kalinowska
PONIEDZIAEK - 14 MARCA 2016

9:00 - O Boe b. dla Ireny


7:00 + Roma abicka - m
WTOREK - 15 MARCA 2016

9:00 - O dar macierzystwa dla Joanny i Tomka


7:00 - O ask nawrcenia
RODA - 16 MARCA 2016

9:00 - Za Parafian
10:30 - Oakmont Mass - Nursing Home
7:00 - O ask uzdrowienia dla Renaty
CZWARTEK - 17 MARCA 2016

9:00 - O powrt do zdrowia i Boe b. dla Zbigniewa i


Patryka
7:00 - O potrzebne aski dla Magorzaty
PITEK - 18 MARCA 2016

9:00 + Jzef Parciak w 71 rocz. mierci


7:00 - O Boe b. dla Josephin Armstrong
7:00 + Marek Lubowski - babcia Rozalia
7:00 + Ziggy Eysmont
SOBOTA - 19 MARCA 2016

9:00 + Aleksandra Ordon w 12 rocz. mierci - m,


synowie
4:00 + Jzef Puawski
5:30 + Anna Szlachta w 17 rocz. mierci

8:00 + Jadwiga Kalinowska


9:30 + Ewa Kaleja, Gerard Ponka - rodzina
11:15 - O zdrowie i Boe b. dla Marianny Bikowskiej
1:00 - O Boe b. i potrzebne aski dla ks. Jacka Nowaka
1:00 - O Boe b. i potrzebne aski dla ks. Sawomira
Murawki
1:00 - O zdrowie i Boe b. dla Jzefa w dniu imienin
1:00 + Z rodzin Kabatw i Janiszewskich
1:00 + Katherine Dmuchowski-Bulman
1:00 + Antoni, Jadwiga, Jzef Borowski
1:00 + Jzef, Jef, Tadeusz Stochmal - ona, synowa
1:00 + Barbara, Stanisaw Grniak - crka z rodzin
1:00 + Kazimiera Kuszkowska
7:00 + Stanisaw Kretowicz

LEKTORZY
Sobota/Niedziela 03-20-2016
4:00 - Celina Basta
5:30 - Art Mirek
8:00 - I. Jdrzejczak, E. Wolski, M. Mikoajczyk
9:30 - M.Z. Purzyccy, S. Dobrzyski
11:15 - Chtni lektorzy
1:00 - S. Bis, J.Gmurowska, K. Grzesiak
7:00 - N. Mirowski, M. Pal
KOLEKTORZY
Sobota/Niedziela 03-20-2016
4:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do
zakrystii
8:00 - Z. Sznitka, E. Szymanski
9:30 - A. Bieciuk, M. Bryczkowski, S. Dutka, S. Kwiek
11:15 - M. Bieciuk, R. Kogut, M. Przydzia, K. Zadrony
1:00 - T. Byra, J. Put, S. Krlczyk, J. Wolkowicz
7:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
CZYTANIA MSZALNE
13 MARCA 2016
PONIEDZIAEK - Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62 Ps 23
J 8,1-11
WTOREK - Lb 21,4-9 Ps 102 J 8,21-30
RODA - Dn 3, 14-20.91-92.95 Dn 3 J 8,31-42
CZWARTEK - Rdz 17,3-9 Ps 105 J 8,51-59
PITEK - Jr 20,10-13 Ps 18 J 10,31-42
SOBOTA - Ez 37,21-28 Jr 31 J 11,45-57
NIEDZIELA - Iz 50,4-7 Ps 22 Flp 2,6-11 k 22,14-23,56
SKADKA CSA NA DZIE 6 MARCA 2016
DEDYKACJE

ZEBRANO

DO ZEBRANIA

CSA $63,706.00

$51,979.00

$11,727.00

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

OGLNA: Aby rodziny przeywajce trudnoci


otrzymyway konieczne wsparcie, a dzieci mogy
wzrasta w zdrowym i pogodnym rodowisku.
MISYJNA: Aby chrzecijanie dyskryminowani lub
przeladowani z powodu swojej wiary byli wci silni
i wierni Ewangelii dziki nieustannej modlitwie
caego kocioa.
AKCJE WIELKOPOSTNE.
1. Adopcja
klerykw
z Towarzystwa
Chrystusowego
Dzikujemy za
adopcj Postulantek
i Nowicjuszek Sistr
Misjonarek i nadal
zachcamy do adopcji
klerykw
2. Zakoczylimy
ju akcj zbirki na schroniska dla bezdomnych:
Turning Point Shelter w Mt. Clemens, Mc Rest i Vets
Returning Home w Roseville.
Bardzo dzikujemy
wszystkim, ktry wczyli si w t akcj pomagajc
biednym, ktrzy s wrd nas.

OSOBISTY FOTOGRAF W. JANA PAWA II


ARTURO MARI
Msza w. z udziaem dostojnego Gocia z Watykanu
odbdzie si 3 kwietnia o godz. 1:00pm. Po Mszy w.
odbdzie si bankiet.
PARADA MODYCH TALENTW
W dniu dzisiejszym zaprasza na doroczn Parad
Modych Talentw pod hasem Jestemy Polakami
o godz. 2:30pm w sali Jana Pawa II.
SAKRAMENT CHRZTU WITEGO
Przez przyjcie aski sakramentu chrztu witego
do wsplnoty Kocioa zostanie wczona
Milania Violetta Pawlus. yczymy Boego
bogosawiestwa.

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

II TACA
Na ksztacenie i utrzymanie domu formacyjnego Sistr
Misjonarek Chrystusa Krla w Poznaniu.
KAWIARENKA SISTR MISJONAREK
Tradycyjnie Siostry Misjonarki
przy
pomocy
parafian
organizuj
w
Niedziel
Palmow
(20
marca)
kawiarenk z obiadem, ciastem
oraz sprzeda wasnorcznie
upieczonych
barankw
wielkanocnych ciast i palm. Siostry zwracaj si z prob
do parafian o pomoc w pieczeniu ciasta na kawiarenk
lub zoenie donacji. Cakowity dochd przeznaczony
bdzie dla sistr, na ksztacenie i utrzymanie domu
formacyjnego w Poznaniu. Ju dzi zapraszamy
i dzikujemy za wszelk pomoc i poparcie!

NASZYM MODLITWOM
POLECAMY CHORYCH I CIERPICYCH
Elbieta Sieradzka, Jean Goembiowski, Julia
Petecka, Irena, Antoni Popawski, Jzef
Wasilewski, Anna Celiska, Krzysztof Nytko, Maria
Roek, Helena Salbut, Izabella, Pawe, Dorota Kuniec,
Helena Kimler, Franciszka Bujak, Barbara Grudka,
Eleonora, Edward Szymaski, Renata Patkolo, Zofia
Sarka, Jerzy Gabrel, Anna Rusinowski, Krystyna,
Helena Czapla, Magdalena Roek, Barbara W, Marek N,
Krystyna i ukasz Siedlaczek, Stella Lenart, Jadwiga
Kondracka, Wodzimierz Rzepka, Stanisawa Mandziuk,
Morgan Czerwiski, Jan, Maria Krok
ks. Stanisaw Drza
Prosimy o podawanie do biura lub do zakrystii imion
i nazwisk bliskich chorych i cierpicych z naszych
rodzin. Chcemy poleca ich naszej modlitwie.

PROBA O GAZKI BAZI


Zwracamy si z prob do parafian posiadajcych gazki
bazi o przyniesienie ich do Kocioa. We wtorek 15 marca
rano Zota Ra bdzie przygotowywa palmy.
NAUKI PRZED CHRZTEM WITYM
W sobot 19 marca po Mszy w o godz.
4:00pm w kaplicy w. Maksymiliana odbd
si nauki przed chrztem w. dla rodzicw
i rodzicw chrzestnych.
SPOTKANIE DLA MODZIEY
PRZYGOTOWUJCEJ SI DO
SAKRAMENTU BIERZMOWANIA
I ICH RODZICW
W najblisz niedziel 20 marca po Mszy
w o godz. 11:15am odbdzie si spotkanie
dla rodzicw
i modziey przygotowujcej si do
Sakramentu Bierzmowania.

03.13 - 03.20
rodzina
Chryczyk

03.20 - 03.27
rodzina
Olszewski

KALENDARIUM PARAFII

20 marca - Niedziela Palmowa


20 marca - Spotkanie dla rodzicw i modziey
Bierzmowanej
23 marca - Droga Krzyowa ulicami miasta
24/26 marca - Wielki Czwartek, Pitek, Sobota
27 marca - Zmartwychwstanie - Rezurekcja
3 kwietnia - Niedziela Miosierdzia Boego
3 kwietnia - Arturo Mari
10 kwietnia - wiconka Parafialna i przedstawienie
teatralne pt: w. s. Faustyna i miosierdzie Boe
17 kwietnia wiconka Radia Maryja

MSZE POGRZEBOWE
W minionym tygodniu z naszej wsplnoty
odeszy do wiecznoci: p. Kazimiera
Habrowski i Kazimiera Kuszowska. Polemy je
miosierdziu Boemu: Wieczny odpoczynek
racz im da Panie.
PIELGRZYMKA
Zapraszamy na pielgrzymk do Ave Maria Grotto oraz do
Sanktuarium Najwitszego Sakramentu Wieczystej
adoracji w Alabamie. W programie rownie zwiedzanie
Nashville, Opryland, Graceland Elvisa Presley'a oraz
Centrum Lotw Kosmicznych w Huntsville. Opiekun
duchowy wyjazdu ks. Robert Wojslaw. Termin 7-10
kwiecie. Zapisy i informacje 248 707-0577

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

LIDERZY
Sekretarka - s. Beata Kotun - (248) 979-6002
Finanse - Magdalena Hondo - (586) 651-0553
Koordynator do spraw Katechezy
s. Wioletta Kotun - (248) 224-8946
Organistka - Justyna Pal - (586) 795 - 0794
Zakrystianka - s. Wioletta Kotun -(248) 224-8946

RADA DUSZPASTERSKA:
Przewodniczcy: Mariusz Szrek
(248) 909-9119
Zastpca: Urszula Czachor
(586) 615-6482
Sekretarz: Agnieszka Wrbel
Nastassja Mirowska
Nina Orlik
Pawe Rakowiecki
Jarosaw Rumin
Marcin Zajc

RADA FINANSOWA:
Przewodniczca: Alicja Karlic
(313) 365 - 1990
Zastpca: Tadeusz Rusin
(248) 842-7347
Sekretarz: Elbieta Zylinski
Marek Bieciuk, Frank Dmuchowski,
Tadeusz Rusin, Wojciech Urban,
Krzysztof Stpie, Wadysaw Szaflarski
Komisja Chrzecijaskiej Pomocy
Otacza opiek najbardziej potrzebujcych w naszej
parafii. Raz w miesicu jest zbierana na ten cel
II taca. Telefoniczne dyury w kady wtorek
od 10:00 - 11:00am w biurze parafialnym.
Kordynator - Barbara Somiska (248) 467-6778
Przedszkole parafialne
Justyna Pal - (586) 258-9586
Sala Jana Pawa II Rezerwacje-biuro parafialne

GRUPY PARAFIALNE
Lektorzy-Zofia Duniec-Dmuchowska 248952-1825
Kolektorzy - Roman Kogut (586) 215-0780
Ministranci - ks.Micha Skiba SChr (248) 736-9188
Grupa modzieowa - ks. Micha Skiba SChr
Grupa Modlitewna - ks. Andrzej Malejak,
ks. Micha Skiba SChr; Lider - Barbara Gorzelewska (586) 804-6025
Koo Biblijne - Elbieta Zylinski (586) 781 - 2861
Lectio Divina s. Wioletta MChR- (248) 224-8946
Re Racowe - ks. Andrzej Malejak SChr
Lider - Olga Osko - (586) 275-5792
Linia Modlitewna - (586) 412 - 0581
Koo Seniorw Zota Ra
Wanda Fleszar-Zych - (586) 808 - 0804
Wsplnota w. Moniki - ks. Micha Skiba
Arcybractwo konajcego Serca Pana Jezusa
i Matki Boej Bolesnej - Elbieta yliski
Wsplnota Razem - Wojciech Ogrek
(734) 276 - 1976

GRUPY NIE PARAFIALNE


Szkoa Jzyka Polskiego im A. Mickiewicza
Dyrektor - Jolanta Gmurowska - (248) 652 - 1875
Strona internetowa: ww.szkolamickiewicza.org
Harcerstwo - Jerzy Czaja - (586) 247 - 5344
Radio Maryja - Elbieta Bieciuk (586) 677 - 9385
Rycerze Kolumba - John Roland - (248) 755-7590

ZESPOY DZIAAJCE W PARAFII


Zesp dzieci modszych Jezusowe pereki
roda 5:30pm - s. Wioletta Kotun
Zesp Dziecicy Hosanna
sobota 12:00pm - s. Beata Kotun
Zesp Modzieowy Credo - Justyna Pal
Chr Parafialny - Justyna Pal - (586) 795 - 0794
Zesp Taneczny Mireczki Grupa I (4-5 lat)
Wtorek - 5:30 - 6:15pm (Sala Jana Pawa II)
Zesp Taneczny Mireczki Grupa II (6-8 lat)
Wtorek - 6:15 - 7:00pm (Sala Jana Pawa II)
Zesp Taneczny May Dunajec (9-13 lat)
Wtorek - 7:00 - 8:30pm (Sala Jana Pawa II)
Grupa dorosa Dunajec (18-30 lat)
Wtorek & Czwartek - 8:30-10:30pm
Kozice i Capy (30 + lat) Czwartek - 6:30-8:30pm
Choreograf - Tomasz Kielar (313) 333 - 4469
Zesp taneczny Czarny Dunajec
poniedziaek - 9:00pm
Mateusz Wasioek - 586 907-3645
Taniec Towarzyski dla dzieci - Instruktor:
Barbara Somiski (248) 467-6778

You might also like