Vormtaal blok 4 Zintuiglijke waarneming Hogeschool van Amsterdam Product Design

Jacques Linard. De vijf zintuigen en de vier elementen, 1627

April 2010 Samenstelling: Kyra Rowell

Tijdsbesteding De tijd die aan dit vormtaal programma moet worden besteed in dit blok is ongeveer 42 studielast uren. Dit komt neer op een ruime tijdsbesteding van 6 uur per week, verdeeld in 2 uur les en 4 uur thuiswerken. Bij het missen van 1 les vormtaal loop je 6 uur achter, met het missen van twee lessen 12 uur en ga zo maar door. Maak een rooster zodat je werkzaamheden zich niet ophopen en zorg voor discipline. Locatie De lessen worden gegeven in C2.03 en C2.28, de colleges in D0.05. Lessen Vormtaal Theorie blok 4 is opgebouwd uit een blokuur college en een lesuur waarin presentaties worden gegeven en de opdracht wordt besproken. Daarnaast zal er tijdens twee gastcollege momenten een film worden vertoond. Presentaties Elke les wordt er door enkele studenten een presentatie gegeven waarbij elke student een zelf meegebracht voorwerp bespreekt. Het object dat meegenomen is staat in het verlengde van de opdracht van de week waarin de presentatie gegeven wordt. In de presentatie worden de meegebrachte voorwerpen uitgebreid besproken. De presentatie kan naar eigen inzicht worden uitgevoerd. Dit kan gebeuren naar aanleiding van een tastbaar voorwerp, een zelfgemaakte PowerPoint presentatie, een zelfgemaakte documentaire, etc. Je bent vrij dit zelf in te vullen. Tijdens deze presentaties gaat het natuurlijk om de inhoud van je verhaal maar de presentatie wordt ook beoordeeld op de manier van presenteren. In de bijgevoegde lijst is te zien wie welk onderwerp toegekend heeft gekregen. De presentatie telt twee keer. De herkansing van de presentaties vindt plaats in week 7 (1-2 juni), dit is het enige herkansing- en/of inhaalmoment van de presentatie. PD 1A/B Lavindra Abedy Lucas Butter Deborah van Diest Niels de Groot Tim van Merm Siduersly Petronielia Rachel Saounera Seline Wong Jerry Bierenbroodspot Dennis van Dooijeweert Lianne Groot Mohammed Ibrahimi Chantal van der Kroft Nick List Melaney Sandel Carl Speelman Marloes Winkel PD 1C/E Marjolijn Derogee Thieu Driessen Mo El Haddouchi Max Mutgeert Naseer Faroq Wadee Brent Pennock dinsdag 27-apr 27-apr 27-apr 27-apr 11-mei 11-mei 11-mei 11-mei 11-mei 18-mei 18-mei 18-mei 18-mei 18-mei 25-mei 25-mei 25-mei woensdag 28-apr 28-apr 28-apr 28-apr 28-apr 11-mei onderwerp voelen voelen voelen voelen geur geur geur geur geur smaak smaak smaak smaak smaak gehoor gehoor gehoor voelen voelen voelen voelen voelen geur

Mark Roor Albert Tjhie Bastiaan Dirkzwager Thijmen Galekop Kevin Huang Justin Kane Dewran van der Lee Tim Spriel Max Spronk Olav de Vreede PD 1F/G Igo Brouwer Tom te Buck Emma Jonker Elsemieke van der Kolk Ilona van der Meulen Babette van Miltenburg Doresito Schmidt Brendon Zwennicker Jasper de Boer Judith Ibrahim ChingYao Lo Tijs Luitse Puck Pelzer Robin Rekelhof Noortje Snijder Martijn Swinkels Yvet Weiland PD 1H/I Melanie Akkerman Rianne Bleeker Chris Distel Myrthe van Marissing Iris van Nifterick Vincent Rentenaar Joan Samallo Lisa Sibbing Yanti Slaats Maayke Visscher Baira Batsukh Johannes Bloemer Matthijs Gerritsen Mara Groothedde Barry Kalisvaart Nienke Koopmans Melissa Plu Jill Royen Shuhou Tse

11-mei 11-mei 11-mei 18-mei 18-mei 18-mei 18-mei 26-mei 26-mei 26-mei dinsdag 27-apr 27-apr 27-apr 27-apr 27-apr 11-mei 11-mei 11-mei 11-mei 11-mei 18-mei 18-mei 18-mei 18-mei 25-mei 25-mei 25-mei dinsdag 27-apr 27-apr 27-apr 27-apr 27-apr 11-mei 11-mei 11-mei 11-mei 11-mei 18-mei 18-mei 18-mei 18-mei 18-mei 25-mei 25-mei 25-mei 25-mei

geur geur geur smaak smaak smaak smaak gehoor gehoor gehoor voelen voelen voelen voelen voelen geur geur geur geur geur smaak smaak smaak smaak gehoor gehoor gehoor voelen voelen voelen voelen voelen geur geur geur geur geur smaak smaak smaak smaak smaak gehoor gehoor gehoor gehoor

Inleveren opdrachten Elke opdracht wordt digitaal ingeleverd en gemaild aan vormtaalhva@gmail.com. Deze opdrachten zijn altijd voorzien van een bestandsnaam met daarin je naam en de letter van je groep en de opdracht (naam_klas_opdracht.ppt). Afbeeldingen in de opdracht moeten kunnen worden vertoond met een beamer, let dus op de bestandsgrootte zorg dat deze niet te klein is en let op de kwaliteit van de afbeelding. De opdracht moet gemaild worden, zorg dus ook dat het bestand niet te groot is, comprimeer het bestand in dit geval, of zorg dat het gedownload kan worden van een site. Hiervoor kan bijvoorbeeld www.yousendit.com goed worden gebruikt. Bij een incomplete opdracht wordt er nog geen cijfer toegekend totdat de complete versie is ingeleverd. Indien een opdracht onvoldoende is moet deze altijd verbeterd worden. Een eindcijfer in een blok wordt pas gegeven als alle opdrachten compleet en voldoende zijn, de presentatie is gegeven en de aanwezigheid voldoende was. Bij het te laat inleveren van een opdracht volgt geen feedback. Inleverdata Opdrachten dienen op de vastgestelde data te worden ingeleverd. Slechts in enkele gevallen kan deze worden uitgesteld. De deadline van de opdracht staat bij de beschrijving van de opdracht en is op BSCW te raadplegen. De herkansingsinleverdatum van de opdrachten is in de eerste toetsweek van blok 3 op 11 juni. Aanwezigheid Aanwezigheid is bij alle lessen en excursies verplicht. Te laat komen, of eerder weggaan (zonder goede rede en zonder afmelding) geld ook als het missen van een gedeelte van de les. Er wordt verwacht dat je zelf de aanwezigheidslijst op dag van deelname aan het college invult en deze op BSCW controleert. Afwezigheid moet worden gemeld bij de docent van wie de les wordt gemist. Excursies Tijdens dit blok zijn er meerdere opdrachten waarbij twee tentoonstellingen worden bezocht. Deze evenementen worden op eigen gelegenheid bezocht. Dit kan helaas alleen buiten de lestijd om. Aan het bezoek van deze evenementen zijn kosten verbonden voor de entree en de reis, deze kosten zijn voor eigen rekening. BSCW en Intranet Informatie over vormtaal is te vinden op de BSCW vormtaal pagina en op Intranet. Hier kun je informatie over de lessen vinden zoals afbeeldingen, het programma, wijzigingen, excursies etc. Ook de aanwezigheidslijst en cijferlijst zijn hier te vinden. Controleer deze lijsten. Cijfers De ‘cijfers’ die gegeven worden voor de opdrachten en presentatie bestaan uit een onvoldoende, welke altijd overgemaakt moet worden, een voldoende, een ruim voldoende, een goed of een zeer goed. De opdrachten tellen één keer mee voor het eindcijfer, de presentatie telt twee maal. Cijferlijsten Op BSCW kunnen de behaalde cijfers worden ingezien. Er wordt van je verwacht dat je zelf de cijferlijsten op BSCW controleert. Bewaar de gemaakte opdrachten zodat deze gebruikt kunnen worden als bewijsstuk dat de opdracht daadwerkelijk is gemaakt. In het geval dat het cijfer ontbreekt en ook de gemaakte opdracht zoek is moet de opdracht over worden gedaan. Kopiëren Bij het klakkeloos overnemen van informatie van het internet (scholieren.com, wikipedia, kunstbus, etc.) is de opdracht onvoldoende en moet deze over worden gedaan.

Week 1 Geluid Les en collegevrij in verband met de excursie van de tweedejaars naar Milaan. Filmvertoning tijdens het gastcollege The Conversation, Francis Ford Coppola, 1974 (113 min) Voor meer info zie http://www.imdb.com/title/tt0071360/ Lees hierbij de tekst van Michel Chion, ‘The Audiovisual Screen’ in Audio Vision: Sound on Screen, New York, 1994, p. 46-66. De bijbehorende opdracht is te vinden bij week 7.

Week 2 Zien e 1e opdracht vormtaal theorie 4 blok: Zoek vijf voorwerpen waarbij het belangrijk is om de objecten te zien. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de voorwerpen die je aantreft op de expositie Een Mooi Ding of van voorwerpen die je zelf in bezit hebt. Beschrijf waarom het belangrijk is om de objecten te zien. Ligt dit aan de kleur, aan de textuur, de hantering, het formaat, geef hier een uitgebreide omschrijving bij. Verwoord het uiterlijk van elk product en geef hierbij een duidelijke uitleg over het nut van het zien van het voorwerp. Plaats de vijf afbeeldingen in een Powerpointpresentatie, plaats de tekst in een Word document en mail deze twee bestanden uiterlijk zondag 18 april 24.00 uur door naar vormtaalhva@gmail.com. Vermeld in de bestandsnaam je naam, je klas en de opdracht: naam_klas_zien.ppt. Filmvertoning tijdens het gastcollege Blow Out, Brian de Palma, 1981 (107 min) Voor meer info zie

http://www.imdb.com/title/tt0082085/

Zie hiervoor ook de reeds gelezen tekst van Michel Chion. De bijbehorende opdracht is te vinden bij week 7.

Jan Miense Molenaer, De vijf zintuigen: Het zicht, 1637

Week 3 Voelen e e 2 opdracht vormtaal 4 blok: Zoek vijf voorwerpen waarbij het belangrijk is om de objecten te voelen. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de voorwerpen die je aantreft op de expositie Een Mooi Ding of van voorwerpen die je zelf in bezit hebt. Beschrijf waarom het belangrijk is om de objecten te voelen. Ligt dit aan de textuur, de hantering, het formaat, geef hier een uitgebreide omschrijving bij. Verwoord het uiterlijk van elk product en geef hierbij een duidelijke uitleg over het nut van het voelen van het voorwerp. Plaats de vijf afbeeldingen in een Powerpointpresentatie, plaats de tekst in een Word document en mail deze twee bestanden uiterlijk zondag 25 april 24.00 uur door naar vormtaalhva@gmail.com. Vermeld in de bestandsnaam je naam, je klas en de opdracht: naam_klas_voelen.ppt. Bezoek voor 25 april de expositie Een Mooi Ding in museum Hilversum. Tijdens deze excursie kan ook een bezoek worden gebracht aan de Dudok Dependance. www.museumhilversum.nl Kerkbrink 6 1211 BX Hilversum T 035 6292826 F 035 6292515 E museumhilversum@hilversum.nl DUDOK DEPENDANCE Dudokpark 1 1217 JE Hilversum

Jan Miense Molenaer, De vijf zintuigen; Het gevoel, 1637

Week 4 Geur e e 3 opdracht vormtaal 4 blok: Zoek vijf voorwerpen waarbij het belangrijk is om de objecten te ruiken. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de voorwerpen die je aantreft op de expositie Een Mooi Ding of in het Gemeentemuseum of van voorwerpen die je zelf in bezit hebt. Beschrijf waarom het belangrijk is om de objecten te ruiken. Ligt dit aan het materiaal, de hantering, geef hier een uitgebreide omschrijving bij. Verwoord het uiterlijk van elk product en geef hierbij een duidelijke uitleg over het nut van de geur van het voorwerp. Plaats de afbeeldingen in een Powerpointpresentatie, plaats de tekst in een Word document en mail deze twee bestanden uiterlijk zondag 9 mei 24.00 uur door naar vormtaalhva@gmail.com. Vermeld in de bestandsnaam je naam, je klas en de opdracht: naam_klas_geur.ppt.

Bezoek voor 9 mei het Gemeentemuseum Den Haag. Hier zijn meerdere exposities te zien waaronder: Haute Couture, Tupperware / Plastic Fantastic, Georges Vantongerloo en Kandinsky en Der Blaue Reiter. http://www.gemeentemuseum.nl Stadhouderslaan 41 2517 HV Den Haag Postbus 72 2501 CB Den Haag Telefoon: 070-3381111 Fax: 070-3381112 Tijdens deze excursie kan ook een bezoek worden gebracht aan het naastgelegen Gem Museum van actuele kunst. http://www.gem-online.nl

Jan Miense Molenaer, De vijf zintuigen; De reuk, 1637

Week 5 Smaak e e 4 opdracht vormtaal 4 blok: Zoek vijf voorwerpen waarbij het belangrijk is om de objecten te proeven. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de voorwerpen die je aantreft op de expositie Een Mooi Ding of in het Gemeentemuseum of van voorwerpen die je zelf in bezit hebt. Beschrijf waarom het belangrijk is om de objecten te proeven. Ligt dit aan het materiaal, de hantering, geef hier een uitgebreide omschrijving bij. Verwoord het uiterlijk van elk product en geef hierbij een duidelijke uitleg over het nut van de smaak van het voorwerp. Plaats de afbeeldingen in een Powerpointpresentatie, plaats de tekst in een Word document en mail deze twee bestanden uiterlijk zondag 16 mei 24.00 uur door naar vormtaalhva@gmail.com. Vermeld in de bestandsnaam je naam, je klas en de opdracht: naam_klas_smaak.ppt.

Jan Miense Molenaer, De vijf zintuigen: De smaak, 1637

Week 6 Gehoor e e 5 opdracht vormtaal 4 blok: Zoek vijf voorwerpen waarbij het belangrijk is om de objecten te horen. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de voorwerpen die je aantreft op de expositie Een Mooi Ding of in het Gemeentemuseum of van voorwerpen die je zelf in bezit hebt. Zoek hier afbeeldingen bij, fotografeer de producten zelf, zoek een filmpje,film de producten zelf of neem het geluid op. Beschrijf waarom het belangrijk is om de objecten te horen. Ligt dit aan het materiaal, de hantering, het formaat, geef hier een uitgebreide omschrijving bij. Verwoord het uiterlijk van elk product en geef hierbij een duidelijke uitleg over het nut van het horen van het voorwerp. Plaats het beeldmateriaal en of de geluidsfragmenten in een Powerpointpresentatie, plaats de tekst in een Word document en mail de bestanden uiterlijk zondag 23 mei 24.00 uur door naar vormtaalhva@gmail.com. Vermeld in de bestandsnaam je naam, je klas en de opdracht: naam_klas_gehoor.ppt.

Jan Miense Molenaer, De vijf zintuigen; Het horen, 1637

Week 7 Het 6 zintuig e e 6 opdracht vormtaal 4 blok: Beschrijf de rol die geluid speelt in de films The Conversation en Blow Out. Doe dit met behulp van de tekst van Michel Chion. Vergelijk deze benadering van geluid in film met hoe geluid bij producten wordt gebruikt. Is het geluid bij producten ook zo te manipuleren als bij film? Geef enkele voorbeelden hiervan, mogelijk met beeld- of geluidsfragmenten. Plaats de fragmenten in een Powerpointpresentatie, plaats de tekst in een Word document en mail deze bestanden uiterlijk zondag 30 mei 24.00 uur door naar vormtaalhva@gmail.com. Vermeld in de bestandsnaam je naam, je klas en de opdracht: naam_klas_films.ppt.

e

Giuseppe Recco, Stilleven met vijf zintuigen, 1676

Inhaalopdracht bij te veel gemiste lessen vormtaal 4 blok: Voor de inhaalopdracht schrijf je een werkstuk over het gebruik van de zintuigen bij het ontwerpen van producten. Hierbij kies je één ontwerper die gebruik maakt van zintuiglijk ontwerpen en je beschrijft naast zijn biografie minimaal één van zijn ontwerpen in detail. Het werkstuk bestaat uit ongeveer 2000 woorden. Het heeft een inleiding, een conclusie, een bibliografie en er wordt van minstens twee boeken gebruik gemaakt. Plaats de tekst in een Word document en mail het bestand uiterlijk zondag 18 juni 24.00 uur door naar vormtaalhva@gmail.com. Vermeld in de bestandsnaam je naam, je klas en de opdracht: naam_klas_lessen gemist.ppt.

e

Doos met afbeeldingen van de vijf zintuigen, laatste kwart van de 17 eeuw

e

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful