You are on page 1of 28
 
WEEK VAN GOUDA
De Goudse Verzekeringen wil in juli starten met de renovatie van het winkeldeel aan het Stationsplein. Daarin zijn nu ANWB, Multicopy The Communi-cation Company en Arriva Store gevestigd.
Deze bedrijven moeten voor 1 mei uit de panden zijn vertrok-ken, laat een woordvoerder van De Goudse weten. De Goudse denkt in juni te starten met de aanpassingen aan de infrastruc-tuur. Die aanpassingen zijn nodig voor de uitbouw van de gevel over de hele lengte van het pand. In een van de ruimtes komt  volgens De Goudse een horeca-gelegenheid. “We denken aan een lunchroom.” De ANWB wil wel in Gouda blijven en streeft ernaar zo lang mogelijk op de huidige locatie open te blijven. Wat Multicopy The Communi cation Company doet is nog onduidelijk.Ze zijn nog niet op de hoogte gesteld van de exacte plannen van De Goudse. Wel denken ze na om even tueel naar een bedrijven-terrein te verhuizen en meer de zakelijke markt op te gaan. Arriva laat in een schriftelijk reactie  weten: “Het is op dit moment nog niet bekend of en hoe de  ver bouwing gevolgen heeft voor de ruimtes die wij huren.” De aanpak van de winkelpanden staat volgens De Goudse los van de plannen van de gemeente voor de herinrichting van het Zuidelijk Stationsgebied. Vorige week presenteerde de gemeente deze plannen aan de omwonenden.
Arriva verlengt de proef met pinnen en contactloos betalen in de stadsbussen van Gouda en Alphen aan en Rijn tot 30 april. Volgens Arriva maken reizigers al veel gebruik van deze betaal-mogelijkheid.
De verlenging van de proef met twee maanden zorgt ervoor dat na afloop een goede evaluatie kan plaatsvinden, laat het bedrijf  weten. Het tarief verandert daar-door niet en de pinbon blijft het  vervoersbewijs. Reizigers kunnen ook een papieren kaartje kopen of betalen met hun OV-Chipkaart. Met de proef wil Arriva onder-zoeken of de betaal methode aansluit op de wensen van de reizigers. Het reis- en betaal gemak moet hiermee worden vergroot. Na afloop van de proef gaat Arriva de bevindingen en ervaringen  van de reizigers en buschauffeurs evalueren en een keuze maken  voor een verdere uitrol van pinnen en contactloos betalen in de bus.
3
In een van de ruimtes komt volgens De Goudse een lunchroom
Iedere werkdag tussen 17.00 - 18.00 uur
 Gouda Actueel!
 op
GoudaFM.nl
 (99Mhz)Elke vrijdag om 19.15 uur
 De Week van Gouda
 op
GoudaTV.nl 
(kanaal63)
‘De Goudse start in juli met aanpak winkelpanden’
Arriva verlengt proef pinnen en contactloos  betalen in stadsbussen
Vier
󿬁
nalisten in stadsdichterverkiezing
Vier kandidaten dingen mee naar de titel ‘Stadsdichter Gouda 2016-2017’. Vrijdagavond 4 maart vond de voorronde van de verkiezing plaats, waar in totaal dertien mensen aan mee-deden.
De vakjury, bestaand uit Jan Graafland, Ineke Verkaaik en Peter Fasol, beoordeelde de kwali teit  van het dichtwerk. De kandi daten moesten ieder drie gedichten ten gehore brengen, waarvan er ten minste één over Gouda moest gaan. Er gaan vier kandi daten door naar de finale: Hanneke Leroux, Wanda Micke, Rien van Sprundel en Vincent Heidema. Zij zullen strijden om de titel ‘Stads-dichter Gouda 2016-2017’. De finale tussen de vier kandi daten zal plaatsvinden op zaterdag 19 maart om 16.00 uur in De Chocoladefabriek. Zie voor meer informatie de stadsdichter Gouda pagina op Facebook en  www.stadsdichters.nl.
Hoogste punt Leo Vroman toren bereikt
 Artist impression
De Leo Vromantoren op de Springerslocatie in Gouda Oost bereikte dinsdagmiddag het hoogste punt. Op woensdag 7 oktober 2015 is de eerste paal geslagen.
In de woontoren komen 39 appar-tementen. In het ontwerp van de  woontoren zijn accenten gelegd  waarbij als inspiratiebron het  werk van Leo Vroman is gebruikt. De gesloten plinten en de glazen hekwerken langs de balkons  worden met een grafisch motief gedecodeerd. Hier is gekozen  voor computertekeningen van Leo Vroman.
 In de woontoren komen 39 apparte-menten.
576648e32a3d8b82ca71961b7a986505