SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TANAH PUTIH MINIT MESYUARAT KURIKULUM 2/2010 TARIKH TEMPAT MASA SENARAI KEHADIRAN : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Encik Moy Wah Goon Encik Chan Seng Fook Puan Noor Aini Bt. Muhammad Encik Rangasamy a/l Muthusamy Puan Lee Nyit Fong Puan Yip Wai Lin Puan Megawati Bt. Mokhtar Puan Ezmah Bt. Mahmud Encik Awang Mahadi B. Ali Puan Roshanilawatey Bt. Jusoh Cik Lim Poh Ling En. Sebastian Rajah Puan Roslina Bt. Tajul Arus Puan Noraisah Bt. Abdul Rani Puan Zaimuni Bt. Hamzah Puan Fauziah Bt. Abu Hassan Puan Lee Lai Kuen Puan Rosiah Bt. Awang Ngah Puan Lim Hui Chin Puan Yin Yoke Chan Cik Tan Shou Shan Puan Kuek Aye Noi Pn. Chan Mee Lan Puan Noraihan Zainal Abidin Puan Theyvi a/p Ramasamy 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. Puan Rosnita Ahmad Kasrin Encik Senthil Nathan Puan Nor Azimah Bt. Hitam Puan Noraini Bt. Ibrahim Puan Yap Chui Peng Puan Nooraini Bt. Mat Jusoh Puan Wong Soon Moi Puan Madziah Bt. Abdullah Puan Izariah Bt. Ismail Puan Zaidom Bt. Muda Puan Yeoh Siew Eng Encik Koh Teck Seng Cik Nurul Huda Abdul Manaf Puan Nor Ekelida Bt. Zakaria Cik Ratha a/p Damodharan Puan Nurshuhadah Mohammad Puan Zaleha Bt. Othman Puan Rosni Bt. Che Hak Cik Fuziellah Bt. Abu Bakar Puan Nasfuziellah Bt. Ibrahim Puan Wan Zuwarisah W. Zaid Puan Chan Wei Chi Encik Choy Pat Fon Puan Zuraidah Bt. Ahmad : : : 10 APRIL 2010 (SABTU) BILIK MESYUARAT 8.30 PAGI

TIDAK HADIR BERSEBAB : 1) Cik Adzeilla Bt. Yaacob 2) Encik Eng Jeng Hong AGENDA :

3) Encik Lau Tim Bau 4) Puan Wan Shuziha Wan Md Sukri

1. Ucapan Alu-aluan Pengerusi Tuan Pengerusi selaku Pengetua SMKTP mengucapkan terima kasih dan mengalu-alukan kehadiran semua ahli J/K Kurikulum SMKTP ke mesyuarat Kurikulum kali kedua bagi tahun 2010. 2. Membaca dan mengesahkan minit mesyuarat yang lalu. Dicadang oleh Puan Rosnita Ahmad Kasrin Disokong oleh Puan Hjh. Fauziah bt. Abu Hassan

1

3. Perkara berbangkit Projektor baru ± pihak sekolah melalui PSS telah dibekalkan sebuah lagi projektor baru, kini berjumlah 4 buah kesemuanya. Projektor ini akan diletakkan di bilik BTV4. Bilik tersebut akan dikunci dan Buku Rekod Penggunaan akan disediakan. Tindakan : Penyelaras PSS Aktiviti Kokurikulum ± Semua guru diingatkan sekali lagi agar merekod / menulis aktiviti yang diselia, terutama sekali yang melibatkan aktiviti di luar sekolah. Pihak sekolah ada menerima aduan yang menyatakan bahawa guru tidak ada bersama murid semasa menjalankan aktiviti di luar sekolah. Tindakan : semua guru penasihat Persatuan / Kelab LADAP ± buku yang perlu dibaca oleh guru-guru untuk pengisian program ³Book Review´ mestilah buku berbentuk ilmiah. Tindakan : semua guru Open Book Test ± boleh beri peluang kepada kelas-kelas tertentu untuk ujian, dan dicadangkan pelaksanakan pada Ujian 3 nanti. Ini khusus kepada subjek-subjek tertentu yang GPSnya rendah. Tindakan : Ketua Panitia yang berkenaan Ujian dan Peperiksaan Mesin OMR - pihak sekolah akan menggunakan mesin OMR untuk Peperiksaan Pertengahan Tahun, Pep. Pecubaan PMR/ SPM dan Peperiksaan Akhir Tahun. Ketua Panitia diminta mengemaskini jumlah murid/ calon bagi mata pelajaran masing-masing untuk diselaraskan dengan jumlah borang OMR dan kertas kajang yang diperlukan. Serahkan jumlah murid tersebut kepada Cik Fuziellah. Tindakan : semua Ketua Panitia Borang OMR ± semua guru tidak dibenarkan fotostat borang OMR untuk digunakan semasa ujian. Amalan sebelum ini, murid-murid perlu beli sendiri di Kedai Buku. Dalam keadaan tertentu, misalnya ada ruang kosong pada kertas soalan, guru bolehlah cetak borang jawapan objektif itu untuk dimasukkan sekali dengan kertas soalan. Tindakan : Semua Guru Pembetulan Jadual Ujian ± sebarang perubahan/ pembetulan yang dibuat oleh guru dalam panitia tertentu hendaklah dimaklumkan terlebih dahulu kepada Penyelaras atau S/U Peperiksaan Dalaman bagi mengelakkan timbulnya masalah penyelarasan. Tindakan : semua guru Mutu Soalan Ujian - Tuan Pengetua mengharapkan agar semua Panitia dan Ketua Bidang meningkatkan kualiti soalan yang disediakan. Untuk ujian yang akan datang, guru-guru tidak dibenarkan lagi menggunakan kaedah µcut & paste¶ dalam menyediakan soalan, kecuali untuk gambarajah sahaja. Banyak masalah timbul, antaranya ada soalan yang diberi tidak ada pilihan jawapan dan murid kena tulis sendiri. Ada juga soalan yang susunannya tidak mengikut turutan nombor. Semua ini boleh mengelirukan murid. Semua guru perlu menyerahkan kertas soalan yang telah siap digubal kepada Ketua Panitia atau Ketua Bidang terlebih dahulu untuk disemak dan disahkan, berserta dengan jawapannya sekali. Segala kesilapan hendaklah dibetulkan semula sebelum dihantar untuk cetakan. Tindakan : Semua Ketua Panitia / Ketua Bidang Jumlah Kertas Soalan ± bilangan kertas soalan perlu selaras dengan bilangan murid dalam kelas. Kadang-kadang data murid pada Borang Kawalan Ujian/ Peperiksaan tidak sama dengan jumlah terkini dalam kelas, oleh itu diharapkan Ketua Panitia dan Guru Tingkatan bekerjasama untuk melicinkan perjalanan ujian/ peperiksaan. Selain itu, Tuan Pengetua juga mengingatkan agar soalan yang disediakan untuk setiap kelas hendaklah lebih (2 atau 3) daripada jumlah murid dalam kelas kerana kadang-kadang ada kertas soalan yang rosak / tidak lengkap. Tindakan : Ketua Panitia dan Guru Tingkatan

2

Waktu Ujian/ Peperiksaan ± En. Choy mencadangkan agar, waktu ujian / peperiksaan untuk kertas terakhir hendaklah ditamatkan pada pukul 1.00 th, tidak boleh awal daripada itu. Ini adalah untuk mengelakkan murid daripada membuat bising ataupun ada segelintir murid yang cuba keluar awal daripada kelas tanpa pengetahuan guru. Terdapat juga kes, ibu / bapa yang datang ke sekolah untuk membawa anak mereka balik awal kerana ujian sudah habis. Untuk sesi petang, masalah ini tidak timbul kerana ujian/ peperiksaan tamat pada pukul 6.45 ptg. Tindakan : S/U Peperiksaan Dalaman Kawalan Kelas Semasa Ujian/ Peperiksaan ± ada aduan dan juga hasil daripada pemantauan pihak pentadbir sekolah, terdapat guru yang menggunakan telefon dan komputer riba pada masa ujian dijalankan. Kelekaan guru berkenaan membolehkan murid melakukan apa sahaja yang tidak sepatutnya berlaku semasa ujian/ peperiksaan. Tuan Pengetua mengingatkan sekali lagi bahawa semua guru, tidak dibenarkan menggunakan komputer untuk urusan peribadi di dalam kelas, sama ada waktu ujian ataupun waktu P & P yang lain. Guru-guru boleh menggunakan komputer riba di dalam kelas hanya untuk tujuan P & P, itupun sekiranya kelas berkenaan mempunyai kemudahan LCD. Pihak sekolah akan mengeluarkan pekeliling berkaitan larangan penggunaan komputer di dalam kelas ini. Selain itu, hasil daripada pemantauan pihak pentadbir, terdapat juga guru yang tidur di dalam kelas semasa mengawas ujian/ peperiksaan. Ini sepatutnya tidak berlaku kerana guru seharusnya menunjukkan teladan yang baik kepada murid kerana kita selalu menegaskan agar murid tidak dibenarkan tidur semasa P & P. Tindakan : Semua guru PCG ± Tuan Pengetua memberi butiran peruntukan panitia yang baru diterima oleh pihak sekolah sebagai makluman dan setiap panitia boleh menyemak peruntukan PCG di pejabat sekolah. Satu salinan akan diberikan kepada semua yang terlibat. Tuan Pengetua meminta semua yang terlibat membuat perancangan rapi untuk membelanjakan wang tersebut bagi peningkatan panitia dan unit masing-masing. Tindakan : Semua Ketua Panitia / Ketua Unit

4. Analisis Keputusan Peperiksaan SPM 2009 Keputusan Keseluruhan ± kedudukan SMKTP di daerah Kuantan menunjukkan penurunan sejak tahun 2007 (tempat ke-10), 2008 (tempat ke-11) dan 2009 (tempat ke-12). Tuan Pengetua mengharapkan agar pada tahun ini kita dapat membaiki kedudukan ke tahap yang lebih baik berbanding 3 tahun kebelakangan ini. Salah satu faktor adalah peratus lulus Bahasa Melayu yang hanya meningkat sedikit berbanding sekolah-sekolah lain yang menunjukkan peningkatan yang ketara. Usaha awal iaitu, Kelas Tambahan bagi mata pelajaran Bahasa Melayu (PMR & SPM) dan Sejarah (PMR) sudah bermula sejak awal minggu lepas. GPS keseluruhan ± ada menunjukkan peningkatan, iaitu 4.91 pada tahun lepas, tetapi bilangan calon yang mendapat 3A ± 12A berkurangan berbanding SPM 2008, iaitu dari 122 turun ke 99 orang calon, merosot seramai 23 orang. GPS mata pelajaran ± (rujuk edaran) Tuan Pengetua mengucapkan tahniah kepada Panitia Pendidikan Agama Islam dan Biologi kerana menunjukkan peningkatan berterusan setiap tahun. Untuk mata pelajaran Bahasa Melayu, Tuan Pengetua mengharapkan usaha yang lebih giat lagi pada tahun ini untuk melonjakkan peratus lulus mata pelajaran tersebut sebagaimana yang dicapai oleh SMK St. Thomas. Pengetua mencadangkan agar diadakan lawatan ke SMK St Thomas untuk berkongsi pengalaman dengan mereka. Tindakan : semua Ketua Panitia Post-mortem SPM 2009 En. Chan Seng Fook (GPK1) mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada semua panitia yang menunjukkan peningkatan % lulus dan yang dapat mengekalkan 100% lulus. (rujuk edaran).

3

Menurut En. Chan lagi, cabaran kita sekarang adalah untuk meningkatkan kuantiti dan juga kualiti. Walaupun ada peningkatan atau kekal lulus 100%, panitia berkenaan juga perlu membuat post-mortem untuk meningkatkan kualiti panitia masing-masing. Cabaran yang paling besar untuk Panitia BM kerana pesaing kita sebelum ini sudah meninggalkan kita. Berdasarkan % lulus BM, SMKTP berada di tempat kedua dari bawah. Dari segi kualiti / GPS, SMKTP berada di tempat ke-8 di daerah Kuantan. Cadangan : menjemput guru-guru pakar/ cemerlang datang ke sekolah kita untuk mengajar kelaskelas yang kurang berpotensi. Ketua Panitia yang memerlukan khidmat Guru Pakar ini boleh maklumkan kepada GPK1 untuk tindakan selanjutnya. Tindakan : semua Ketua Panitia Hasil post-mortem hendaklah dibentangkan dalam mesyuarat panitia dan satu salinan diserahkan kepada GPK1 bersama-sama dengan minit mesyuarat dalam masa seminggu selepas mesyuarat panitia dijalankan. Nearmiss & sasaran SPM 2010 ± rujuk kertas edaran. Semua panitia diharapkan dapat melipatgandakan usaha untuk mencapai sasaran sekolah, iaitu GPS : 4.62, 26 orang calon mendapat semua A; 135 orang calon mendapat antara 3A ± 10A; semua calon lulus Bahasa Melayu. Senarai headcount calon cemerlang SPM 2010 telah dipaparkan di papan kenyataan (sebelah bengkel KH) dan juga di dalam Profil Sekolah di Bilik Guru.

Maklum balas Puan Megawati (KB Kemanusiaan) membangkitkan isu kemerosotan peratus lulus mata pelajaran Geografi dalam SPM 2009. Menurut beliau, 4 orang calon yang gagal dari Kelas 5M tidak mengambil Geografi semasa tingkatan 4. Mereka juga tidak hadir ke kelas tambahan yang dijalankan oleh guru untuk membantu mereka. Puan Megawati mencadangkan agar murid yang tidak mengambil Geografi semasa Ting. 4 tidak akan didaftarkan bagi mata pelajaran elektif itu dalam SPM 2010. Cadangan tersebut diterima, tetapi hanya dapat dilaksanakan untuk SPM 2012 kerana tarikh pendaftaran SPM sudah tamat. Tuan Pengetua bersetuju untuk tidak mendaftarkan mata pelajaran elektif bagi murid-murid yang bermasalah mulai tahun hadapan. Tindakan : S/U Peperiksaan SPM Puan Noraisah (KP BM) menjelaskan bahawa Program Pecutan Akhir BM untuk calon SPM 2009 memberi kesan yang positif. Hanya 7 orang daripada 88 murid yang terlibat dengan program tersebut gagal BM. 47 orang calon lagi yang gagal BM, juga gagal mata pelajaran lain, dan ada dalam kalangan mereka yang mempunyai masalah disiplin termasuk dibuang sekolah. Beliau meminta cadangan untuk mengatasi masalah murid yang tidak ada minat untuk belajar. Cadangan Tuan Pengetua : a) Guru perlu mengubah suai atau mempelbagaikan kaedah pengajaran untuk menarik minat murid terhadap mata pelajaran yang diajar. b) Guru boleh tukar kelas suka sama suka sekali sekala untuk menimbulkan minat murid ATAU 2 orang guru masuk ke kelas untuk mengajar. Puan Yip Wai Lin (KB Bahasa) menegaskan bahawa murid yang gagal, sebenarnya bukan semata-mata gagal Bahasa Melayu, tetapi juga gagal mata pelajaran lain. Memandangkan subjek BM sebagai penentu peratus lulus keseluruhan sekolah, beliau mengharapkan agar semua panitia boleh memberi kerjasama untuk memberi laluan kepada mata pelajaran BM bagi memastikan sasaran sekolah tercapai. Pn. Yip mencadangkan agar Program Pecutan dilaksanakan lebih awal pada tahun ini. Perkara ini akan dibincangkan dalam mesyuarat panitia BM dan akan diputuskan kemudian.

4

Puan Lee Nyit Fong (GPK Petang) ingin menarik perhatian semua ahli mesyuarat agar setiap program atau perancangan panitia bukan semata-mata tertumpu kepada murid PMR atau SPM, tetapi di peringkat bawah lagi. Setiap tingkatan perlu ada program untuk membantu meningkatkan prestasi murid. - S/U Kurikulum menjelaskan bahawa dalam Folio B dan perancangan strategik, setiap program yang telah dirancang oleh panitia mata pelajaran meliputi semua tahap dari Tingkatan 1 hingga Ting. 5. Rumusan Pengetua : Setiap guru perlu memainkan peranan penting di dalam kelas dengan mengutamakan disiplin murid dan kawalan kelas. Keprihatinan dan kesungguhan guru dalam menjalankan tanggungjawab akan menentukan keberkesanan P & P di dalam bilik darjah. Tindakan : semua guru Encik Chan Seng Fook mencadangkan agar seminar teknik menjawab soalan dilaksanakan lebih awal pada tahun ini, iaitu sebelum Peperiksaan Pertengahan Tahun. Tindakan : Kaunselor 5. Hal-hal lain Watak Sekolah - Tuan Pengetua menjelaskan bahawa SMKTP akan menonjolkan watak ICT. Oleh itu, semua guru digalakkan untuk berkomunikasi melalui ICT, khususnya µfacebook¶. - Tuan Pengetua menjelaskan bahawa, sekarang banyak sekolah ingin menyertai British Council Connecting Classrooms (BCCC). Salah satu kriteria untuk mendapat anugerah Sekolah Berprestasi Tinggi ialah perlu ada rangkaian dengan sekolah di luar negara. Memandangkan sambutan yang tinggi untuk menyertai BCCC, jadi sekolah yang tidak aktif akan digantikan dengan sekolah lain. Beliau berharap agar SMKTP akan terus kekal dalam BCCC. Sistem Pengredan Baharu Ada guru yang belum tahu tentang sistem pengredan baharu ini walaupun telah dipaparkan di papan kenyataan di Bilik Guru. S/U Peperiksaan Dalaman akan menyediakan salinan sistem pengredan itu untuk rujukan guru. Jumlah Ujian/ Peperiksaan Setahun - S/U Peperiksaan Dalaman ingin mendapat kepastian jumlah ujian/ peperiksaan yang akan dijalankan pada tahun ini. Dalam mesyuarat dengan PPD lepas, mereka menetapkan hanya 4 kali ujian/ peperiksaan setahun, iaitu 2 kali ujian, Pep. Pertengahan Tahun dan Pep. Percubaan / Akhir Tahun. - Tuan Pengetua menjelaskan bahawa perancangan pihak sekolah adalah berdasarkan takwim peperiksaan daripada PPD pada akhir tahun lepas. Beliau mengambil keputusan, sekolah akan kekal dengan 4 kali ujian, iaitu 3 kali ujian selaras/ serentak dan sekali ujian sendiri (mengikut jadual waktu masing-masing), dan 2 kali peperiksaan besar. Tindakan : S/U Peperiksaan Dalaman Petunjuk Prestasi Utama (KPI) - KPI ialah satu sistem pengukuran yang mudah, berkesan dan membantu organisasi menjelaskan dan mengawal tahap kemajuan sesuatu proses perkhidmatan yang disampaikan kepada pelanggan selaras dengan misi dan visi sesebuah organisasi. Melalui pembinaan KPI, warga sekolah dapat menyedari perkara-perkara penting yang patut diberi perhatian dalam menjayakan misi dan visi sekolah. Setiap warga sekolah akan dapat mengenal pasti dan menghubungkaitkan sasaran kerja tahunan indvidu dengan sasaran kerja kumpulan panitia, dengan perancangan strategik sekolah dan seterusnya dapat menentukan sama ada sasaran yang ditetapkan itu telah tercapai atau tidak.

-

5

-

Penggunaan KPI juga akan membolehkan sekolah menilai semula prestasi yang telah disasarkan. Menurut Pengetua, yang penting dalam KPI ialah output (apa yang kita laksanakan) dan outcome (apa yang hendak dicapai/ dihasilkan). Untuk itu, Ketua Panitia perlu menambahkan satu ruang dalam Perancangan Strategik ± output dan outcome. Contoh akan diberi kepada setiap panitia sebagai rujukan. Pengetua juga mengingatkan semua ahli agar mengemaskini pengetahuan tentang KRA (Key Result Area) yang mempunyai perkaitan dengan KPI. Tindakan : Semua Ketua Panitia

-

-

Laporan Perolehan Kerajaan - Mulai tahun ini, semua Ketua Panitia perlu mengisi semua perbelanjaan di dalam Laporan Perolehan Kerajaan. Tindakan : Semua Ketua Panitia µBook Review¶ Semua guru perlu menyediakan ulasan buku bagi memenuhi program LADAP ³Book Review´ menggunakan format yang telah disediakan. Tuan Pengetua memulakan µbook review¶ bertajuk ³The One Minute Manager´. Tindakan : semua guru

Sebelum mengakhiri mesyuarat J/K Kurikulum kali kedua ini, Tuan Pengetua mengingatkan dan mengharapkan agar semua ahli sentiasa menunjukkan kesungguhan dan komitmen yang tinggi demi peningkatan prestasi sekolah. Kerja secara berpasukan akan dapat menghasilkan kejayaan yang lebih bermakna.

Mesyuarat ditangguhkan pada pukul 10.35 pagi.

Disediakan oleh: t/t ROSHANILAWATEY JUSOH

Disemak dan disahkan oleh : t/t ENCIK MOY WAH GOON Pengetua SMK Tanah Putih.

6

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times