SSP 2233 Teori-teori Pendidikan Seni

Pensyarah: Hassan Mohd Ghazali
FALSAFAH PENDIDIKAN SENI DARI SUDUT POLITIK
Kandungan:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Pengenalan Kewibawaan Kuasa Prinsip demokrasi Pendapat Umum Kepimpinan Motif dan Sikap Kaedah dan Teknik Menetapkan Matlamat Polisi Aktiviti Sosial Batasan Politik

min 4

SSP2233 Teori-teori Pendidkan Seni

PENGENALAN
• Apakah perkaitannya Pedidikan Seni Visual dengan Politik? • Apakah Politik dalam Pendidikan Seni Visual? • Apakah perkaitan antara pemerintahan dengan Pendidikan Seni Visual? • Apakah pentadbiran dalam sekolah boleh mempengaruhi Pendidikan Seni Visual?

min 4

SSP2233 Teori-teori Pendidkan Seni

KEWIBAWAAN
• • Kewibawaan adalah autoriti bagi guru PSV Kewibawaan meliputi • Teknikal • Intelektual • Moral 1. KEWIBAWAAN TEKNIKAL • • Ijazah perguruan yang diperolehi adalah meliputi kebolehan teknikal guru PSV. Kemahiran dalam pengajaran, kemahiran dalam keterampilan dan kemahiran dalam pengurusan PSV merupakan asas kepada teknikal Lebih-lebih lagi guru PSV dapat mengendalikan persoalan P & P PSV dengan menggunakan bahan dan teknik.
SSP2233 Teori-teori Pendidkan Seni


min 4

KEWIBAWAAN
1. KEWIBAWAAN TEKNIKAL

Kemahiran keterampilan aplikasi guru PSV meliputi bidang-bidang • Asas Seni Reka • Seni Halus • Komunikasi Visual • Reka Bentuk • Kraf Tradisional • Sejarah Seni Visual

min 4

SSP2233 Teori-teori Pendidkan Seni

KEWIBAWAAN
2. KEWIBAWAAN INTELEKTUAL

Meliputi kemahiran guru dalam persoalan ilmiah yang berkaitan dengan teknik pengajaran, keilmuan ilmu-ilmu Seni Visual dan Isu-isu semasa. Dalam pengajaran guru PSV perlu mengetahui persoalan psikologi dan methodologi. Kewibawaan Intelektual juga merupakan penojolan guru PSV terhadap nilai prestasi guru terhadap pribadi guru, iaitu dari segi pengetahuan terutama dengan rakan sejawatan dan pelajar. Kebolehan intelaktual juga guru boleh mengajar aprisiasi dan sejarah seni dengan baik

• •

min 4

SSP2233 Teori-teori Pendidkan Seni

KEWIBAWAAN
2. KEWIBAWAAN MORAL

• • • • •

Meliputi kemahiran guru dalam kewibawaan guru dari segi moraliti dengan rakan sejawat dan pelajar. Guru PSV akan menjadi model kerajinan, displin dan berbudi kepada palajar. Guru tidak mengeluarkan perkataan lucah, kata-kata keras dan memalukan murid semasa mengajar. Tidak memalukan murid dihadapan murid yang lain. Tidak mempelekehkan bahasa, agama dan budaya lain yang mengakibatkan pelajar tersinggung.

min 4

SSP2233 Teori-teori Pendidkan Seni

KUASA
• • Kuasa adalah pengaruh yang kuat dalam sesuatu institusi. Dalam PSV kuasa adalah penguasaan mata pelajaran ini memberi kesan kepada masyarakat dari segi pengaruh dan ikutan. Apakah kuasa guru pendidikan seni visual? • Dari segi arahan, minat murid dan cita-cita • Lihat saja pengaruh Batik dalam perkembangan kini, pemerentah telah mewajibkan kakitangan kerajaan memakai pakaian batik setiap hari Sabtu. Pengaruh pemujukan Iklan kepada masyarakat meupakan pengaruh yang cukup Kuat daripada kesan PSV. Kuasa dan Imej grafik sangat kuat dalam kehidupan harian, misalnya kuasa lampu isyarat jalan raya. Pengaruh seni yang berada diluar sekolah sangat kuat mempangaruhi kuasa PSV di sekolah.
SSP2233 Teori-teori Pendidkan Seni

• • •
min 4

KUASA
• Kuasa mata pelajaran PSV sangat menonjol di sekolah, antaranya persoalan kecerian yang semestinya menggunakan elemen PSV. Langskap dan Mural merupakan kuasa yang ada dalam PSV dan membolehkan masyarakat sekolah menyanjungi PSV. Persoalannya bagimanakah guru PSV memperkasakan kuasa PSV itu disekolah dan dalam masyarakat setempat?

• •

min 4

SSP2233 Teori-teori Pendidkan Seni

PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI
Antara Prinsip-prinsip Demokrasi dalam PSV ialah: 1. 2. 3. 4. 5. Setiap pelajar berhak mendapat pembelajaran PSV Setiap pejajar berhak dapat melihat dan mendekati karya-karya terdahulu dan terkini di muzim seni. Sesiapa sahaja berhak mendapat hak untuk menikmati dan memiliki barangan hasilan seni. Tidak mengukur bahawa seni adalah untuk orang seni sahaja. Tidak membuat kategori dan diskriminasi dalam jenis-jenis karya dan pentafsiran karya seni.

min 4

SSP2233 Teori-teori Pendidkan Seni

PENDAPAT UMUM
• Secara umumnya, pengajaran PSV kepada murid akan memberi implikasi terhadap tanggapan umum kepada guru terutama ibabapa pelajar. Bagaimanakah peranan guru PSV terhadap menomena semasa yang melibatkan seni. Tentu sekali guru mesti mengetahui persoalan-persoalan mengenai seni visual. Walau bagaimana pun pendapat umum dalam seni visual banyak dipengaruhi status masyarakat sesuatu tempat.

min 4

SSP2233 Teori-teori Pendidkan Seni

KEPIMPINAN
• • Kepimpinan adalah berdasarkan ketokohan. Ketokohan pula adalah berdasarkan kewibawaan dan diterima oleh umum. Kepimpinan sebagai guru PSV melibatkan hal-hal pentadiran, p&p dan pengurusan diri. • Pentadbiran ialah pengurusan PSV dari segi bilik seni, Stok, sistem pentadbiran sekolah dll • P & P melibatkan kawalan bilik darjah, pengurusan pelajar dll. • Pengursan diri melibatkan kewibawaan guru dari segi perkembangan dan kemantapan bidang seni seperti berkursus dll. • Pengalaman akan membentuk kepimpinan yang baik.

min 4

SSP2233 Teori-teori Pendidkan Seni

KEPIMPINAN
Soalan: • • • • Nyatakan aspek-aspek kepimpinan P&P? Nyatakan aspek-aspek kepimpinan pengurusan sekolah? Nyatakan aspek-aspek kepimpinan bilik seni? Nyatakan aspek-aspek kepimpinan Ko-kurikulum?

min 4

SSP2233 Teori-teori Pendidkan Seni

KEPIMPINAN
Ciri-ciri kepimpinan yang baik • • • • • • • • • • Bertakwa Matlamat yang jelas Kerja mengikut peraturan Berkhidmah Akautabiliti Sentiasa ingin maju kehadapan Pandangan positif Boleh memimpin dan dipimpin Boleh membahagikan masa mengikut keperluan dll

min 4

SSP2233 Teori-teori Pendidkan Seni

POLISI PSV
• Polisi PSV merujuk kepada polisi Kementerian Pelajaran yang menentukan akta-akta dan pekeliling yang diedarkan kepada sekolah. Polisi kementerian meliputi polisi dan jentera pentadbiran yang meliputi dari Pengarah, Penyelia, Jemaah nazir, Pengetua, Guru Kanan, Ketua Bidang, Guru Panitia, dan Guru PSV. Guru PSV juga perlu ada polisi sendiri dan polisi itu adalah ditentukan oleh minit dalam diri seseorang guru PSV. Antara minat yang disenarikan ialah: • Minat teknikal, Minat Media, Minat Psikologi, Minat sejarah, Minat Kritikal, Minat sosial, Minat Estetika dan Minat Metafizik • Polisi perlukan kemantapan dari segi kekuatan matlamat dan matlamat adalah bertujuan untuk menentukan hala tuju untuk kualiti PSV.

min 4

SSP2233 Teori-teori Pendidkan Seni

KESIMPULAN
• Politik yang dirujuk dalam PSV merujuk kepada Kepimpimpinan, pentdbiran dan sistem persekolahan yang mencakupi persoalan PSV. Kuasa sangat penting dalam mempertabatkan mata pelajaran PSV Kepimpinan guru PSV perlu ditingkatkan agar guru PSV bersedia dalam apa suasana dan ketika. Polisi PSV adalah merujuk kepada persoalan polisi yang telah diaturkan oleh Kementerian Pelajaran. Persoalan Politik dalam PSV adalah merujuk kepada antara Pentadbir dan Guru PSV.

• • • •

min 4

SSP2233 Teori-teori Pendidkan Seni

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful